To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. (List do Galatów 5:21-22)

Dyskusje teologiczne - Jak Bóg zaplanował Nowe Przymierze i jak ono się wypełnia?

Listek - 2014-05-14, 16:58

https://www.youtube.com/watch?v=jhLhRB_wKO4
RN - 2014-05-14, 18:32

Listek napisał/a:
RN napisał/a:
Czy prorocy starotestamentowi prorokowali do czasów Jezusa, czy do końca świata ?


Starczy przeczytać ich przesłania by wiedzieć,że proroctwa sięgają do naszych czasów i dalej .Bóg wie,kiedy to wszystko się wypełni.

Izajasz 66,(22) Bo jak nowe niebiosa i nowa ziemia, które Ja uczynię, trwać będą przede Mną - wyrocznia Pana - tak będzie trwało wasze potomstwo i wasze imię. (23) Sprawdzi się to, że każdego miesiąca podczas nowiu i każdego tygodnia w szabat, przyjdzie każdy człowiek, by Mi oddać pokłon - mówi Pan.

Jakie jeszcze proroctwa oprócz nowych niebios i nowej ziemi oraz pokłonów w szabat i w czasie nowiu, możemy się spodziewać do czasów końca świata :?:

Listek napisał/a:
Czy już każdy człowiek podczas nowiu i w szabat oddaje pokłon Panu?Nie każdy.

Listek - 2014-05-22, 13:28

Ciekawe jest proroctwo Zachariasza 14

(1) Oto nadejdzie dla Pana dzień, kiedy twoje bogactwa rozdzielać będą u ciebie. (2) Wszystkie ludy zgromadzę do walki z Jerozolimą; miasto zostanie zdobyte, domy zrabowane, kobiety zhańbione; połowa miasta pójdzie na wygnanie, jednak Reszta mieszkańców nie ulegnie zagładzie. (3) Wtedy Pan wyruszy do boju i będzie walczył przeciw ludom, jak niegdyś walczył w dniu bitwy.

(4) W owym dniu dotknie stopami Góry Oliwnej, która jest naprzeciw Jerozolimy od strony wschodniej, a Góra Oliwna rozstąpi się w połowie od wschodu ku zachodowi i powstanie wielka dolina. Połowa góry przesunie się na północ, a połowa na południe. (5) I będziecie uciekać na dolinę wśród moich gór, bo dolina gór sięgać będzie aż po Asal; a wy uciekać będziecie, jak uciekaliście w czasie trzęsienia ziemi za dni króla Judy, Ozjasza. Wtenczas nadciągnie Pan, mój Bóg, i z Nim wszyscy święci. (6) W owym dniu nie będzie światła ani zimna, ani mrozu. (7) Będzie to jeden jedyny dzień - Pan tylko wie o nim - nie będzie to dzień ani noc, wieczorną porą będzie jasno. (8) W owym dniu wypłyną z Jerozolimy strumienie wód, połowa z nich [popłynie] do morza wschodniego, a połowa do morza zachodniego. I w lecie, i w zimie tak będzie.

(9) A Pan będzie królem nad całą ziemią. Wówczas Pan będzie jeden i jedno będzie Jego imię. (10) Cały kraj zmieni się w równinę, od Geba aż po Rimmon na południe od Jerozolimy. Ona jednak będzie wzniesiona i zamieszkana na swoim miejscu: od Bramy Beniamina aż do miejsca dawnej bramy, do Bramy Narożnej, od wieży Chananela aż do tłoczni królewskich. (11) Będą w niej mieszkali, a klątwa już jej nie dosięgnie. Jerozolima żyć będzie bezpiecznie. (12) A taką klęską porazi Pan wszystkie narody, które ruszyły do walki z Jerozolimą: rozpadnie się ich ciało, chociaż jeszcze trzymać się będą na nogach; oczy zaćmią się w oczodołach, a język zeschnie w ustach. (13) W owym czasie za sprawą Pana ogarnie ich wielkie przerażenie, jeden drugiego uchwyci za bary i pięść podniesie jeden na drugiego. (14) Juda także będzie walczył w Jerozolimie, gdzie zebrane zostaną bogactwa wszystkich okolicznych ludów: złoto, srebro i ubrania ponad wszelką miarę. (15) Zagłada, podobna do tamtej plagi, wyniszczy konie, muły, wielbłądy, osły, i wszystkie zwierzęta, znajdujące się w tym obozie.

(16) Wszyscy ci, którzy ocaleją spośród wszystkich ludów, biorących udział w wyprawie na Jerozolimę, rokrocznie pielgrzymować będą, by oddać pokłon Królowi - Panu Zastępów - i obchodzić Święto Namiotów. (17) A te z ludów ziemi, które nie pospieszą do Jerozolimy oddać pokłon Królowi - Panu Zastępów - będą pozbawione deszczu. (18) A jeśli lud Egiptu tam się nie wybierze i tam się nie pokaże, spadną na niego nieszczęścia, jakimi Pan doświadczy narody, które nie przyjdą na obchód Święta Namiotów. (19) Taka więc kara spotka Egipt i wszystkie narody, które nie pójdą na obchód Święta Namiotów.

Pan przywiedzie narody do wiary.

Pozdrawiam

chryzolit - 2014-05-28, 20:41

Proroctwo Izaj.
Przedmiotem naszego zainteresowania jest prorocza zapowiedz czasów przyszłych,która zawarta jest w sŁowach.Izaj.66;18-24.[B.T],gdzie jest zawarty tekst,który przytoczył Listek.

W pierwszych słowach posiadamy informacje,ze Bóg przybędzie,by zebrać wszystkie narody18w.
Niektórych ocalałych wyśle do wysp dalekich,aby ogłosili moja chwałę,19w.
Przyprowadzą ze wszystkich narodów braci na święta górę w Jerozolimie.20w.
Niektórzy z nich zostaną wzięci jako kapłani i Lewici.21w.
Nowe niebiosa i ziemia trwać będą przede mną22w.
Sprawdzi się ze każdego tygodnia w szabat,przyjdzie każdy oddać mi pokłon 23w.
A gdy wyjdą ujrzą trupy ludzi,bo robak ich nie zginie itd.24w.
Czytajmy,proszę dokładnie ten zapis.

Kiedy przyjmiemy te słowa literalnie i również takie zrozumienie to napotkamy przeciwności,które są nie do przejścia w świetle słowa Bożego,takie jak;
1.Będzie świątynia,w której będą kapłani i Lewici.
2.Jerozolima,fizyczne miasto będzie centrum świata.
3.Będą obchodzone szabaty[ znaczy to ze wszystkie praktyki Mojżesza również]
4.Oraz kiedy wyjdą będą widzieć trupy,które nie zginą.

Ap.Piotr napisał iz''proroctwo nie jest dowolnego wykładu''
to znaczy że nie możemy go tłumaczyć po swojemu,ale posiada ono Biblijne wytłumaczenie.

''Nowe niebiosa i nowa ziemia''-trochę wcześniej Izaj.pisał 65;17.''stwarza nowe niebiosa i nową ziemie'',na te słowa powołuje się Św.Piotr,a potem Św.Jan w Obj.tez je przytacza,przy zstępowaniu na ziemie Nowej Jerozolimy,która wcześniej została założona i składa się z uczni naśladujących Jezusa.

Ponadto Pan Jezus do Samarytanki powiedział słowa,ani na tej górze ani w Jerozolimie,ale w duchu i prawdzie należy oddawać chwałę i cześć Bogu.
Zgodnie z zapisem narody przyjdą,już do Nowego Jeruzalem,aby oddać chwałę Bogu.Obj 21;24.22;2.
.W Nowym Przymierzu szabat stał się cieniem,czy obrazem,na nowa epokę czasu w której ''sprawiedliwość mieszka'',o czym już wiele razy pisaliśmy.
To proroctwo St.Testamentu,jest tłumaczone przez samą Biblie,i świadczy ono o nowej epoce,o nowych czasach,które przyjdą,ale w J.Chrystusie.

Prorok Boży Izajasz,przepowiadał przyszłość na podstawie czasów w których żył,ale Jezus kiedy przyszedł,umarł i zmartwychwstał,i nadał Izajaszowej rzeczywistości nowe znaczenie,które jest zawarte w No.Przymierzu.
Pozdrawiam.

Listek - 2014-05-29, 09:47

chryzolit napisał/a:
1.Będzie świątynia,w której będą kapłani i Lewici.


Proszę rozważ to uważnie.
Najpierw w Biblii poznajemy króla i kapłana Boga Najwyższego Melchizedeka,potem dowiadujemy się ,że do służby dla Boga jest każdy pierworodny.W związku z grzechem cielca pierworodni zostają wymienieni na Lewitów.
Przychodzi Jezus i On otrzymuje urząd Arcykapłana na wzór Melchizedeka a wierzący, którzy oddali swoje ciała na ofiarę żywą ,uswięconą duchem św. stanowią powszechne kapłaństwo.

Kapłan to człowiek składający ofiary.
Ofiara jest sposobnością ,możliwością pokutującego człowieka do przybliżenia się do Boga.
Ofiarę składa dobrowolnie ten, kto tego pragnie, więc nie każdy.

Tak samo nie każdy wierzy i korzysta z ofiary Chrystusa Jezusa, która usprawiedliwia grzesznego człowieka.

chryzolicie,proszę spójrz na ofiary zagrzeszne jako na dar, sposobność od Boga, które dają możliwość przybliżenia się do Niego.Tak darem wielkim dla grzeszników jest ofiara krwawa Chrystusa Jezusa.

PŚ podaje,że będzie wznowiona służba lewicka,choć w tej chwili jest zawieszona.PŚ podaje,że będzie trzecia świątynia.U Boga wszystko jest możliwe.
W ks. Samuela Ana oddaje swego syna pierworodnego do świątyni na służbę , choć nie jest on Lewitą.

Pozdrawiam

chryzolit - 2014-06-04, 17:52

Listek napisał.
Cytat:
PŚ podaje,że będzie wznowiona służba lewicka,choć w tej chwili jest zawieszona.PŚ podaje,że będzie trzecia świątynia.U Boga wszystko jest możliwe.
W ks. Samuela Ana oddaje swego syna pierworodnego do świątyni na służbę , choć nie jest on Lewitą.

Nie znam nauki w Piśmie Św. o wznowieniu [ fizycznie] służby Lewickiej,trzeciej św.która ma być fizycznie zbudowana,o składaniu w niej ofiar i td,czyli powrotu do Zakonu Mojżesza.
Trzecia św.jeżeli zostanie zbudowana,to będzie to nie na chwałę Bogu i nie będzie to zgodne z jego wolą.
Dlaczego.?
Pan Jezus powiedział słowa które dotyczą czasów przyszłych,bez granicy czasowej.
Ew.Jana.4;21.4;24.
''Rzekł jej Jezus.Niewiasto wierz mi,że nadchodzi godzina,kiedy ani na tej górze,ani w Jerozolimie nie będziecie oddawać czci Ojcu''.
''Bóg jest duchem,a ci którzy mu cześć oddają,winni mu ją oddawać w duchu i prawdzie.''
Na miejscu lub w miejsce fizycznej świątyni,od czasu Jezusa jest budowana duchowa świątynia,którą ta fizyczna wskazywała,i która stała się cieniem i obrazem,na rzeczywistą,duchową.
Efe.2;20-22.
''Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków,którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus.Na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu.
Na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu.''

Pisali o tym prawie wszyscy pisarze No.Testamentu.
W tej duchowej świątyni Jezus jest arcykapłanem.
Heb,10;10.10;12.
''mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa,raz na zawsze.
''Lecz gdy On złożył raz na zawszejedną ofiarę za grzechy,usiadł po prawicy Bożej.''

Jeżeli,chce ktoś wrócić do innych ofiar,składanych w wybudowanej fizycznej świątyni,znaczy to iż ofiara Jezusa jest niewystarczająca lub niepotrzebna.Czyli jest to uderzenie w podstawowe dzieło,ofiary Jezusa,przez którą jedynie jest pojednanie z Bogiem i życie wieczne.Jest to próba zburzenia duchowej świątyni i wybudowania w jej miejsce ponownie fizycznej,mówię obrazowym,duchowym językiem.
Rzym.5;18.
''A zatem,jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi,tak przez dzieło usprawiedliwienia jednego
przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi.''

Fizyczna świątynia nie jest już pośrednikiem do Boga,tylko i wyłącznie Jezus,na cała przyszłość.
Pozdrawiam.
P.S.
zobacz jakie powinniśmy składać ofiary.
Rzym.12;1-2.
''Wzywam was tedy bracia,przez miłosierdzie Boże,abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą,świętą miłą Bogu,bo taka winna być duchowa służba wasza.
A nie upodabniajcie się do tego świata,ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego,abyście umieli rozróżnić,co jest wolą Bożą,co jest dobre,miłe i doskonałe.''

ata333 - 2014-06-04, 18:19

chryzolit napisał/a:
Heb,10;10.10;12.
''mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa,raz na zawsze.
''Lecz gdy On złożył raz na zawszejedną ofiarę za grzechy,usiadł po prawicy Bożej.''

Jeżeli,chce ktoś wrócić do innych ofiar,składanych w wybudowanej fizycznej świątyni,znaczy to iż ofiara Jezusa jest niewystarczająca lub niepotrzebna.Czyli jest to uderzenie w podstawowe dzieło,ofiary Jezusa,przez którą jedynie jest pojednanie z Bogiem i życie wieczne.Jest to próba zburzenia duchowej świątyni i wybudowania w jej miejsce ponownie fizycznej,mówię obrazowym,duchowym językiem.


Listku to prawda...

tak wiec sam widzisz..jak latwo przedobrzyc...
i zniweczyc wysilki naszego Pana Jezusa...:)

Listek - 2014-06-04, 20:34

Moim zamiarem było wyjaśnienie ,że składanie ofiar zagrzesznych jest sposobnością do dobrowolnego przybliżenia się do Boga
Osobiście korzystam z ofiary doskonałej jaką złożył Chrystus Jezus.

Hbr 7:27 bpd "który nie musi codziennie, jak arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, a następnie (za grzechy) ludu; uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował siebie samego."

Pozdrawiam

chryzolit - 2014-06-09, 18:30

Listku,piszesz'
Cytat:
PŚ podaje,że będzie wznowiona służba lewicka,choć w tej chwili jest zawieszona.PŚ podaje,że będzie trzecia świątynia.U Boga wszystko jest możliwe.

Podając takie przemyślenia,Twoja postawa jest całkowicie czytelna.
Ale Paweł wzywa,do przemiany przez odnowienie umysłu,bo to my możemy być świątynią,pytanie tylko czy chcemy?.
Czy tak bardzo chcemy fizycznej i tym samym odrzucenia duchowej,bo nie jest możliwe,abyśmy mieli jedną i drugą świątynie.W duchowej świątyni Jezus jest arcykapłanem,który złożył ofiarę raz na zawsze.Odrzucając duchowa świątynie,odrzucamy Jezusa i Jego ofiarę,bez względu na to jak pięknie będziemy o nim mówić.
Rzym.12;1-2.
''Wzywam was tedy bracia,przez miłosierdzie Boże,abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą,świętą miłą Bogu,bo taka winna być duchowa służba wasza.
A nie upodabniajcie się do tego świata,ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego,abyście umieli rozróżnić,co jest wolą Bożą,co jest dobre,miłe i doskonałe.''

Dokładnie tak,abyśmy umieli rozróżnić co jest wolą Bożą.?.

Listek - 2014-06-09, 18:46

Aby być tym żywym kamieniem w duchowej świątyni trzeba się na nowo narodzić dla Boga i żyć według zapisanego na sercu zakonu Bożego.Inaczej mówiąc trzeba kroczyć drogą Mesjasza.

1P 1:15 br "W całym waszym postępowaniu starajcie się być świętymi na wzór Świętego, który was powołał."

Pozdrawiam

chryzolit - 2014-06-09, 18:57

Listku, którym przykazaniem jest,przykazanie Boga.
1list Jana.3;23.

Proszę nie uciekać od tej odpowiedzi.
Pozdrawiam.

Listek - 2014-06-09, 19:06

I Jan 3,(23) Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. (24) Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał.

Pwt 30:14 bt "Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić."

Plan lub przesłanie dotyczące Chrystusa było u Boga od samego początku. Zostało ono otwarcie objawione w osobie Chrystusa i głoszeniu Ewangelii o nim w pierwszym wieku. Bóg przekazał nam swoje słowo poprzez Chrystusa (Hbr 1:1,2). Co pewien czas podkreśla się, że Chrystus wypowiadał słowa Boże i czynił cuda słowem Bożym, aby objawić nam Boga (J 2:22; 3:34; 7:16; 10:32,38; 14:10,24).

Paweł posłuszny był Jezusowi i głosił Ewangelię o nim "wszystkim narodom": "zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, ... wszystkim narodom obwieszczoną" (Rz 16:25, 26 por 1Kor 2:7). Życie wieczne stało się możliwe dla człowieka jedynie poprzez czyny Chrystusa (J 3:16; 6:53); Bóg jednak miał ten plan na początku, aby ofiarować człowiekowi życie wieczne, wiedział o ofierze jaką poniesie Jezus. Pełne ujawnienie tej ofiary było po narodzinach i śmierci Jezusa: "w nadziei życia wiecznego, jak przyobiecał przed wiekami prawdomówny Bóg, a we właściwym czasie objawił swe słowo przez nauczanie powierzone mi z rozkazu Boga" (Tt 1:2,3). Widzieliśmy w jaki sposób mówi się o prorokach Boga, tak jakby zawsze istnieli (Łk 1:70) w sensie, że "słowo" które wypowiadali, zawsze istniało u Boga od samego początku.

J 1:1 bt "Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo."


Pozdrawiam

chryzolit - 2014-06-09, 19:33

Listku,wybacz ale pytanie jest inne.
Listku, którym przykazaniem jest,przykazanie Boga.
1list Jana.3;23.
Pozdrawiam.

Listek - 2014-06-09, 19:41

chryzolit napisał/a:
Listku, którym przykazaniem jest,przykazanie Boga.
1list Jana.3;23.


Do czego ma to posłużyć?

Jan 1,(10) Na świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. (11) Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. (12) Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego - (13) którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. (14) A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.

Pozdrawiam

chryzolit - 2014-06-09, 21:08

Listku,wybacz ale pytanie jest inne.
Listku, którym przykazaniem jest,przykazanie Boga.
1list Jana.3;23.
Masz wyjątkowy talent aby tak odpisywać,aby nie było na temat,lub do pytania.
Pozdrawiam.Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group