To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
FORUM ZOSTAŁO PRZENIESIONE. ZAPRASZAMY biblia.webd.pl

Dekalog - Czy Prawo Boże jest wciąż aktualne ?

Listek - 2013-09-16, 09:18
Temat postu: Czy Prawo Boże jest wciąż aktualne ?
Apostoł Paweł napisał że:

Prawo Boże jest święte ,dobre i sprawiedliwe /Rz.7,12 i 16/ , że prawo Boże jest duchowe / Rz.7,14/.

W Rzymian 7 stwierdza także, że jego wewnętrzny człowiek ma upodobanie w Prawie Bożym.

Jak to jest z tym Prawem Bożym,czy jest wciąż aktualne ?


Przecież zbawienie otrzymaliśmy w darze od Boga, choć złożony został ogromny okup z życia naszego Pana Chrystusa Jezusa.
Od Boga przyszło dla nas usprawiedliwienie i odpuszczenie grzechów.Alleluja !!.
W Chrystusie mamy się uświęcać.

Po przyjęciu zbawienia w Chrystusie i oczyszczeniu nas przez Boga, zaczynamy nowe życie z nasienia Bożego.Jednak szybko spostrzegamy czytając Biblię,że co prawda nazwani jesteśmy świętymi to jednak do prawdziwej świętości jeszcze daleka droga.

Pytamy Pana ale jak mam się uświęcać, a jak wzrastać w bojaźni Bożej ?

Oczywiście wszystkie odpowiedzi są w PŚ.Ale trzeba ich poszukać, czasem całymi latami.

Boże ,Ojcze Wszechmogący, który uświęciłeś nas swoimi przykazaniami,wypisując je na naszym sercu.Alleluja !!

Kiedy mamy przykazania Boże zapisane w sercu to żyjemy według nich i nikt nie musi nas napominać. Jeżeli jednak nie jesteśmy Bogu posłuszni to sumienie nas dręczy- przestrzegać ,czy nie przestrzegać. To przykazanie obowiązuje ,czy nie obowiązuje?
Każdy brak przekonania jest dla nas problemem, a NT określa brak przekonania jako grzech.
W naszym nowym życiu w Chrystusie nie może być mowy o bezprawiu. Ono jest po prostu niedopuszczalne.
Jezus mówi to wyraźnie :Idźcie ode mnie wy, czyniący BEZPRAWIE.

Mateusz 7,(21)BW
Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. (22) W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? (23) A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.Co PŚ mówi nam jeszcze na temat Prawa Bożego :

Prawo Boże jest na zawsze..

Psalm 111,(7) Dzieła rąk Jego to wierność i sprawiedliwość. Wszystkie przykazania Jego są trwałe, (8) ustalone na wieki, na zawsze, nadane ze słusznością i mocą.

Prawo Boże jest doskonałe.

Psalm 19 , (8) Prawo Pana doskonałe - krzepi ducha; świadectwo Pana niezawodne - poucza prostaczka; (9) nakazy Pana słuszne - radują serce; przykazanie Pana jaśnieje i oświeca oczy;


Prawo Boże jest prawdą.

Psalm 119,142. Twoja sprawiedliwość to wieczna sprawiedliwość
a Prawo Twoje jest prawdą.


Pragnienie naszego Boga wyrażone zostało jasno przez proroka Ezechiela .

Ezechiel,36, (26) I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała.
(27) Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali.


Każdy ojciec chce mieć posłuszne dzieci , niebieski Ojciec też.

Bóg pragnie byśmy żyli według Jego nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali.A aby łatwiej było to czynić co On chce, dał nam do pomocy Ducha Bożego.Alleluja !!!

Dżej - 2013-09-16, 13:58

Posłuszne czy bezmyślne?
Listek - 2013-09-16, 17:10

Dżej napisał/a:
Posłuszne czy bezmyślne?


Wolałbyś mieć dzieci bezmyślne i nieposłuszne ?
Sam sobie odpowiedz.

chryzolit - 2013-09-16, 17:51

Listku.
Dżej zadał dobre pytanie posłuszne,czy bezmyślne?
Jakimi mamy być?

Jachu - 2013-09-16, 18:13

A nie jest zastanawiające,że Adamowi i Ewie Bóg nie nadał już w raju takich przykazań,jakie dał Izraelowi po jego wybraniu z pośród wszystkich narodów i to szczególnie za czasu Mojżesza. Ponad tysiąc lat z okładem,nie było takiego Prawa. Jakie Prawo dał Bóg Adamowi,czy nie takie,jakie ma być w przyszłości,-Prawo wypisane na sercu ?
chryzolit - 2013-09-16, 18:43

Dokładnie.
AP.Paweł pisze o nim Rzym 2;15.
Pozdrawiam.

Listek - 2013-09-16, 19:11

Cytat:
A nie jest zastanawiające,że Adamowi i Ewie Bóg nie nadał już w raju takich przykazań,jakie dał Izraelowi


Im bardziej człowiek odchodzi od prawdy tym więcej napomnień i wskazówek potrzebuje..


Prz.1,(23) Powróćcie do moich upomnień, udzielę wam ducha mojego, nauczę was moich zaleceń.


Prz.2,1-5 (1) Jeśli, synu, nauki me przyjmiesz i zachowasz u siebie wskazania,
(2) ku mądrości nachylisz swe ucho, ku roztropności nakłonisz swe serce,
(3) tak, jeśli wezwiesz rozsądek, przywołasz donośnie rozwagę,
(4) jeśli szukać jej poczniesz jak srebra i pożądać jej będziesz jak skarbów -
(5) to bojaźń Pańską zrozumiesz, osiągniesz znajomość Boga.

Joseph - 2013-09-16, 20:34

Listek napisał/a:
Im bardziej człowiek odchodzi od prawdy tym więcej napomnień i wskazówek potrzebuje..


Prz.1,(23) Powróćcie do moich upomnień, udzielę wam ducha mojego, nauczę was moich zaleceń.


Prz.2,1-5 (1) Jeśli, synu, nauki me przyjmiesz i zachowasz u siebie wskazania,
(2) ku mądrości nachylisz swe ucho, ku roztropności nakłonisz swe serce,
(3) tak, jeśli wezwiesz rozsądek, przywołasz donośnie rozwagę,
(4) jeśli szukać jej poczniesz jak srebra i pożądać jej będziesz jak skarbów -
(5) to bojaźń Pańską zrozumiesz, osiągniesz znajomość Boga.


ZUPEŁNIE NIE NA TEMAT....

Pozdrawiam
Joseph

Listek - 2013-09-17, 08:52

Psalm 111,7-8 Cylkow

Sprawy rąk Jego prawda i sprawiedliwość,

nieomylne wszystkie przykazania Jego, utwierdzone na zawsze, na wieki, spełnione w

prawdzie
i godziwości.


W psalmie 111 autor podkreślił nieomylność Prawa Bożego i to ,że przykazania Boże spełniają się w prawdzie.


Po narodzeniu dla Boga, jeśli przez Ducha ciągle uśmiercamy postępki ciała, to będziemy żyli.Rzymian.8,(10) bg Ale jeśli Chrystus w was jest, tedy ciało jest martwe dla grzechu, a duch jest żywy dla sprawiedliwości.

Listek - 2013-09-17, 10:55

Wiemy dobrze, ze Biblia nazywana jest również „słowem Bożym”; ale jaka jest różnica miedzy słowem Bożym w księgach PŚ, a słowem, które wyszło od Boga , o którym czytamy w Księdze Rodzaju ?

Różnica jest taka, że to, które wyszło od Boga / ks.Rdz./ dokonało stworzenia czegoś nowego..... . To, które jest zapisane, świadczy o tym co dokonało to słowo, które wyszło od Boga.

A my, ludzie, dopiero jak przyjmiemy (Słowo)Jezusa jako naszego Zbawiciela i gdy otrzymamy Ducha Świętego, wówczas to Słowo z PŚ w połączeniu z Duchem rodzi w nas nowe stworzenie. Alleluja.!!!

PŚ jako księga ST nie mógło tego dokonać, bo jest tylko rejestrem.
Gdy pojawiło się to Słowo, które najpierw wyszło od Boga i przyszło na świat jako rzeczywista, obecna między ludźmi manifestacja Boga, dopiero wówczas mogło nastąpić następne dzieło stworzenia, tym razem w ludziach, w ich wnętrzu, w ich duszy, które my nazywamy „nowym narodzeniem”. Dlatego napisane jest w Rzymian 10,9

Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie. B.T


Prawo Boże jest zawsze aktualne a zbawienie jest tylko w Chrystusie Jezusie.

Jachu - 2013-09-17, 11:15

Listek napisał/a:
PŚ jako księga nie mógło tego dokonać, bo jest tylko rejestrem.


Nie mylisz się przypadkiem? ;-)

2 Tym. 3:16-17
16. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,
17. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.
(BW)
Podważysz Pawła?

Listek - 2013-09-17, 12:14

Jachu napisał/a:
2 Tym. 3:16-17
16. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,
17. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany


PŚ było pisane przez autorów, natchnionych Duchem Św. Dlatego mówimy pisma natchnione.Tu masz rację.

Biblia sama z siebie jako księga nie była jednak w stanie sprawić działania Ducha Św. w nas i wywołać nasze nowe narodzenie.

Dopiero przyjęcie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela powoduje ,że Duch Boży.działa w nas i rodzimy się na nowo jako stworzenia Boże./ następują widoczne zmiany w człowieku/.
Oczywiście konieczne jest prędzej uznanie swojej grzeszności i odwrócenie się od grzechów jak głosi Ewangelia.

No ażeby naprawdę odwrócić się od grzechów , trzeba wiedzieć co według naszego Boga jest grzechem. I tu pomaga święte Prawo Boże.

I Jan 3,(4) Każdy, co czyni grzech, ten i zakon przestępuje; albowiem grzech to jest przestępstwo zakonu.

I Jan 3,6) Każdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy, żaden zaś z tych, którzy grzeszą, nie widział Go ani Go nie poznał. (7) Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu; kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak jak On jest sprawiedliwy. (8) Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. (9) Każdy, kto narodził się z Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże, taki nie może grzeszyć, bo się narodził z Boga.

Joseph - 2013-09-17, 17:11

[quote="Listek"]
Jachu napisał/a:

No ażeby naprawdę odwrócić się od grzechów , trzeba wiedzieć co według naszego Boga jest grzechem. I tu pomaga święte Prawo Boże.

I Jan 3,(4) Każdy, co czyni grzech, ten i zakon przestępuje; albowiem grzech to jest przestępstwo zakonu.


A Ty Listku zakon przestępujesz, czyniąc grzech zmieniając sobie Jom Kippur.

Pozdrawiam,
Joseph

Jachu - 2013-09-17, 18:33

[quote="Joseph"]
Listek napisał/a:
Jachu napisał/a:

No ażeby naprawdę odwrócić się od grzechów , trzeba wiedzieć co według naszego Boga jest grzechem. I tu pomaga święte Prawo Boże.

I Jan 3,(4) Każdy, co czyni grzech, ten i zakon przestępuje; albowiem grzech to jest przestępstwo zakonu.


A Ty Listku zakon przestępujesz, czyniąc grzech zmieniając sobie Jom Kippur.

Pozdrawiam,
Joseph


Ja w " kwestii formalnej" :lol: ; - To nie z Jacha cytat :-D

Jachu - 2013-09-17, 18:42

Listek napisał/a:
Biblia sama z siebie jako księga nie była jednak w stanie sprawić działania Ducha Św. w nas i wywołać nasze nowe narodzenie.Dopiero przyjęcie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela powoduje ,że Duch Boży.działa w nas i rodzimy się na nowo jako stworzenia Boże./ następują widoczne zmiany w człowieku/.

Oczywiście konieczne jest prędzej uznanie swojej grzeszności i odwrócenie się od grzechów jak głosi Ewangelia.


Jan. 5:37-40
37. A sam Ojciec, który mnie posłał, wydał o mnie świadectwo. Ani głosu jego nigdy nie słyszeliście, ani postaci jego nie widzieliście,
38. Ani słowa jego nie zachowaliście w sobie, ponieważ nie wierzycie temu, którego On posłał.

39. Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie;

40. Ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot.
(BW)Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group