To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
FORUM ZOSTAŁO PRZENIESIONE. ZAPRASZAMY www.biblia.webd.pl

Dekalog - Czy Prawo Boże jest wciąż aktualne ?

RN - 2020-03-12, 00:01

Krystian napisał/a:

Wypełniło się jak Pan Jezus umarł na krzyżu.
Jednak Ty RN nie chcesz tego wiedzieć :cry:

A czy jak Jezus umarł na krzyżu to świat przeminął :?:
To co piszesz ma cząstkowe uzasadnienie w Biblii, ale tylko cząstkowe.
Na przykład w tym wersecie mistrza bajeru Pawła z Tarsu.

"Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża;"

Krystian - 2020-03-12, 00:05

RN napisał/a:
Na przykład w tym wersecie mistrza bajeru Pawła z Tarsu.

"Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża;"


przecież apostoł dobrze napisał
nie wiem o co Ci Chodzi?

RN - 2020-03-12, 00:14

Krystian napisał/a:
RN napisał/a:
Na przykład w tym wersecie mistrza bajeru Pawła z Tarsu.

"Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża;"


przecież apostoł dobrze napisał
nie wiem o co Ci Chodzi?


No też Ci podałem, że takie rozumowanie ma też jakieś oparcie w Biblii. :-)

Krystian - 2020-03-12, 00:26

RN napisał/a:
No też Ci podałem, że takie rozumowanie ma też jakieś oparcie w Biblii.


Ok :-)

wybrana - 2020-03-12, 04:20

RN napisał/a:
wybrana napisał/a:
. Myślę, że czasem zawiedli kopisci, którzy odtwarzali pisma, lub czasem jest to kwestia niewłaściwego tłumaczenia i ujęcia formy wypowiedzi.


Jeżeli Barth Ehrman twierdzi, że są tysiące manuskryptów i nie ma nawet dwóch takich samych, to chyba jest coś na rzeczy.
Ja odnoszę się tylko do tego, jak zostało przetłumaczone.
Ci co Pismo tłumaczyli raczej nie byli ludżmi, którzy chcieli zaszkodzić Jezusowi i całej sprawie.
Ponadto historia zna pewne nadgorliwości, jak to przez odpowiednią kompilacje w tekście chciano udowodnić naukę o Trójcy.
Według Ehrmana niektóre cytaty, które wywarły ogromnę piętno na doktrynach, znajdują się zaledwie w jednym znalezionym manuskrypcie. W innych tego podobno nie ma.
Z tego co pamiętam, jest to np. perykopa o cudzołożnicy, czy chrzest w imię Trójcy z końca ew. Mateusza.
Prof. Ehrman nie jest ateistą. Do czasu zapoznania się z materiałem był chrześcijaninem, a póżniej zwątpił ( można tak to powiedzieć ) i szereguje się obecnie jako agnostyk.

Ehrman jest zdania, że na obecnym poziomie zapoznania się z materiałami, którymi dysponuje nauka, nie jest możliwe wierne odtworzenie tego, co Jezus mówił, a czego nie powiedział.
Dodatkowo jeszcze te materiały, które uważane są za najstarsze, mają posiadać najwięcej rozbieżności, co dodatkowo utrudnia odtworzenie.
Masz zupełną rację i widzę, że zacząłeś pisać rozsądnie.
efroni - 2020-03-12, 10:18

Krystian napisał/a:
efroni napisał/a:
Nie ma czegoś takiego jak prawo mojżeszowe


To powiedz, to apostołowi, bo nie czytasz uważnie:

Gdyż ja z powodu Prawa Mojżesza umarłem dla Prawa Mojżesza, abym żył dla Boga. (20) Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem, więc nie żyję już ja lecz żyje we mnie Chrystus. A taki, jaki teraz żyję w cielesnej naturze żyję w wierze Syna Boga, który mnie umiłował i w ofierze oddał za mnie samego siebie. (21) Nie odrzucam łaski Boga; bo jeśli przez Prawo Mojżesza byłaby sprawiedliwość, wtedy Chrystus umarł bez powodu.


Apostołowi nic nie muszę mówić, apostołowie doskonale wiedzieli o czym mowa , oni doskonale czytali to co między literami
Tu nie chodzi o umiejętność czytania tego co jest napisane czarnym na białym i interpretowania tego tak jak jest napisane [ toczka w toczkę]

Kto jest zbawicielem, Jezus czy Bóg ?
Pełna , hebrajska, wersja imienia Jezusa to Jehoszua a to znaczy JHWH zbawia.
Ponadto czytamy ;
Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus
(..)
Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie

Ciekawą definicją pośrednika jest definicja w ubezpieczeniach .
osoba, która nie będąc ubezpieczającym ani ubezpieczycielem, na mocy zlecenia udzielonego w formie czynności cywilnoprawnej
toruje innym drogę do zawarcia umowy ubezpieczenia, pośredniczy w jej zawieraniu albo zawierają ją w charakterze pełnomocnika oraz może również współdziałać w jej realizacji.


Pośrednik nie jest stroną , gdyby był stroną to to by wypaczało sens tego słowa
Pośrednik pośredniczy między różnymi osobami, których coś dzieli, sam będąc wiarygodnym i dla jednych i dla drugich [w tym wypadku i dla Boga i dla ludzi].
Dlaczego więc mówi się i pisze, że to Jezus jest zbawicielem?
Dokładnie na takiej samej zasadzie mówi się i pisze o "Prawie Mojżesza" , mimo, że jasno i wyraźnie jest napisane, że Mojżesz nie jest prawodawcą Prawa a pośrednikiem .

Kiedy nie trzeba pośrednika ? Wtedy gdy sprawa jest pomiędzy Ojcem a Synem .
Gdy za sprawą Ducha Bożego , który zamieszka w Twoim ciele , staniesz się dzieckiem Bożym [synem Bożym] to wtedy nie trzeba pośrednika ,
wtedy masz bezpośredni dostęp do Ojca i to jest istota [sedno] poselstwa Jezusa jako Chrystusa Bożego .
Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi.
Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze!
Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy.

wuka - 2020-03-12, 10:42

wybrana napisał/a:
zacząłeś pisać rozsądnie.

Rozsądnie to RN pisze cały czas. Dobrze, że coraz więcej osób to zauważa.

RM - 2020-03-14, 21:59

Dlaczego prawo rozmija człowieka z Bogiem? Każde prawo, a w szczególności mojżeszowe.

Fundamentem, na którym jest możliwe budowanie więzi z Bogiem Ojcem, jest miłosierdzie, łaska i wybaczanie. Dlaczego?, ponieważ, aby było możliwe zbliżanie się człowieka do Boga, potrzebne jest zaufanie, nieograniczone poczucie bezpieczeństwa i świadomość przeogromnej atrakcyjności związanej z byciem blisko Boga. To właśnie umożliwia Bóg swoim dzieciom w Chrystusie. Podążanie za Chrystusem to kształtowanie umysłu, dojrzewanie duchowe, którego najistotniejszą częścią jest odzyskiwanie duchowego dziedzictwa, jakie przynależy synom Boga. Aby to było możliwe, konieczna jest wiara, ze Bóg w stosunku do człowieka jest tylko miłosierny, łaskawy i wybaczający. Ktoś zapyta, a co ze sprawiedliwością Boga? Odpowiem, że młodszy syn z przypowieści o synu marnotrawnym jest odwzorowaniem sprawiedliwości Boga Ojca względem człowieka. I to, co powyżej napisałem jest sensem Tory. Nikt nie przychodzi do Chrystusa, jeśli go nie pociąga Ojciec, czyli wizja Boga opisana powyżej.

Co więc jest z prawem?
Prawo kształtuje w człowieku zupełnie inną świadomość, a co za tym idzie, kształtuje w umyśle człowieka zupełnie inny obraz Boga. Przede wszystkim Sędziego, czyli istoty do której raczej się nie zbliżamy, ale pozostajemy w świadomości nieustającej kontroli. Świadomości własnych wad, uchybień i wszelakich nagannych ciągotek i postępków. Kontrola prowadzi do lęku i ukrywania się. Człowiek boi się oskarżenia i kary, dlatego z zasady wszelkie relacje z Bogiem są budowane na fundamencie strachu przed potępieniem, tzw. piekłem. Wszelkie próby budowania relacji z Bogiem poprzez przestrzeganie prawa, są chybione, ponieważ prawo zawsze prowadzi do oskarżenia i potępienia. Przestrzegając prawa, nikt nigdy nie jest wystarczająco dobry, bądź doskonały. Dlatego, że prawo rodzi zniechęcenie i wypalenie. Właśnie dlatego, na samym początku, Bóg powiedział człowiekowi: Ale z drzewa poznania dobra i zła jeść nie będziesz, bo tego dnia, kiedy zjesz z niego, na pewno umrzesz.
Tradycja, także uwieczniona pewnymi zapisami w pismach, wyryła w umysłach ludzi przekonanie, że Tora to prawo, czy też, że PM to prawo boże. Nie!. Tora nie tylko nie ma w sobie niczego z prawa, ale jej fundamentalna zasada dotyczy zakazu poznawania dobra, czyli posadowienia rozwoju człowieka na prawie. Bo prawo to jest właśnie poznawanie dobra i zła.

efroni - 2020-03-15, 11:11

Prawo Boże dane człowiekowi za pośrednictwem Mojżesza , prowadząc do Chrystusa , prowadzi do Boga .
Nie będziesz cudzołożyć , nie będziesz pożądać niczego co nie należy do ciebie , nie będziesz kraść , nie będziesz mordować - to nie rozmija człowieka z Bogiem , to zbliża człowieka do Boga .

Fundamentem na którym jest budowana więź miedzy Bogiem a człowiekiem jest Miłość Boża [miłość Stwórcy do stworzeń, to miłość Ojca do dzieci Bożych ]
Nieograniczone zaufanie, nieograniczone poczucie bezpieczeństwa wynika z wiary graniczącej z pewnością , że nasz Bóg jest naszym Ojcem .
To nieograniczone zaufanie , to nieograniczone poczucie bezpieczeństwa rodzi się w człowieku wtedy i tylko wtedy gdy człowiek rodzi się na nowo z wody i Ducha
[co znaczy z wody ? co znaczy z Ducha ? po co nowe serce i nowy duch? ]

Podążanie za Chrystusem jest podążaniem wiarą ponad rozumem, miłością ponad rozumem .
Rozum brata, który pozostał w domu ojca , nie rozumie bezwarunkowej miłości Ojca do marnotrawnego [delikatnie mówiąc] syna .
Ojciec nie tylko, że nie czyni żadnych wyrzutów swojemu synowi, który powraca do domu [ roztrwoniwszy połowę majątku ojca] ,
ale raduje się , daje nową szatę , daje pierścień , wyprawia ucztę .
To brat brata szkaluje, osądza , to syn który pozostał w domu , osądza ojca , tym samym pokazuje że nie rozumie czym jest ojcowska miłość [jest bezwarunkową miłością].

Co więc jest z Prawem?
I Tora i Prawo zostało nadane nie jednostce a społeczności . Zostało dane "ludowi Bożemu", który zgromadził się pod górą Synaj .
Ludowi złożonemu z różnych narodów, ludów, języków , których połączył jeden cel , wyzwolić się spod władzy i mocy faraona by Bogu [na pustyni] oddać cześć .

Stare Przymierze dotyczy społeczności [wielości , masy, ogółu] .
Ponieważ nie nie było u nich jednej mowy , jednego ducha , jednej myśli, jednego serca [mówiąc ogólnie , była to zbieranina bez ładu i składu] ,
więc dano im Prawo, które miało tą zbieraninę nie tylko uporządkować, ale związać nie tylko z sobą, ale przede wszystkim z Bogiem .

Nowe Przymierze odnosi się do indywidualnej relacji człowieka i Boga .
Relacji opartej na bezwarunkowej miłości .
Wiara jest ważna , nadzieja jest ważna , ale najważniejsza jest miłość - to jest istota Nowego Przymierza
Pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi, i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków.
I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała.
Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali.
(Ez 36)
(..)
Dam im jedno serce i wniosę nowego ducha do ich wnętrza.
Z ciała ich usunę serce kamienne, a dam im serce cielesne, aby postępowali zgodnie z moimi poleceniami, strzegli nakazów moich i wypełniali je.
I tak będą oni moim ludem, a Ja będę ich Bogiem.
(Ez 11)

W jednym i drugim przypadku mowa jest [ewangelia] o nowym człowieku [jednostce] "zrodzonym z wody i Ducha" .
To przymierze nie dotyczy społeczności , to przymierze dotyczy człowieka jako jednostki
To nowo narodzone jednostki tworzą społeczność dzieci Bożych - kościół Chrystusowy .
Albowiem gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w moje imię, tam jestem pośród nich.
To nowo narodzone jednostki tworzą społeczność, którą łączy jeden duch , jedno serce , jedna myśl , jedna mowa .
Tam, pod górą Synaj tego nie było , tutaj to jest, ale to tamto zapoczątkowało to co jest tutaj

Listek - 2020-03-29, 09:22


Krystian - 2020-03-29, 16:18

efroni napisał/a:
Co więc jest z Prawem?


To co napisał apostoł Paweł:


Wiemy zaś, że zakon jest dobry, jeżeli ktoś robi z niego właściwy użytek, (9) wiedząc o tym, że zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych i nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników, dla bezecnych i nieczystych, dla ojcobójców i matkobójców, dla mężobójców, (10) rozpustników, mężołożników, dla handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysięzców i dla wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce, (11) zgodnej z ewangelią chwały błogosławionego Boga, która została mi powierzona

efroni - 2020-03-29, 17:15

Krystian napisał/a:
efroni napisał/a:
Co więc jest z Prawem?


To co napisał apostoł Paweł:


Wiemy zaś, że zakon jest dobry, jeżeli ktoś robi z niego właściwy użytek, (9) wiedząc o tym, że zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych i nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników, dla bezecnych i nieczystych, dla ojcobójców i matkobójców, dla mężobójców, (10) rozpustników, mężołożników, dla handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysięzców i dla wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce, (11) zgodnej z ewangelią chwały błogosławionego Boga, która została mi powierzona

Paweł też napisał że ważna jest i wiara i nadzieja, ale najważniejsza jest miłość
a miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa [ to też Paweł napisał]

A biorąc pod uwagę to co wytłuściłeś , rozumiem, że sam siebie uważasz za sprawiedliwego więc i Zakon nie jest dla Ciebie ustanowiony .
Dobrze rozumiem ?

radek - 2020-03-29, 21:52

Słowo Boże syci głodnego, ubiera nagiego, leczy chorego, ale sprawiedliwy nie przyjmuje Słowa Bożego bez odpłaty, ponieważ sprawiedliwi nie lubią być dłużnikami

Koran 2:261-263
Ci, którzy rozdają swoje majątki na drodze Boga, są podobni do ziarna, które wydało siedem kłosów, a w każdym kłosie - sto ziaren. Bóg daje wielokrotnie temu, komu chce. Bóg jest wszechobejmujący, wszechwiedzący! Ci, którzy rozdają swoje majątki na drodze Boga, nie czyniąc z tego powodu żadnego wyrzutu czy szkody - otrzymają nagrodę u swego Pana, nie doznają żadnego lęku ani nie będą się smucić. Uprzejme słowa i przebaczenie są lepsze niż jałmużna, po której następuje obraza. Bóg jest bogaty, wspaniałomyślny!

Mat 13:23 eib "Ziarno na dobrej ziemi to ten człowiek, który słucha Słowa i rozumie je. Taki wydaje owoc, jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny."

efroni - 2020-03-30, 10:39

radek napisał/a:
Słowo Boże syci głodnego, ubiera nagiego, leczy chorego, ale sprawiedliwy nie przyjmuje Słowa Bożego bez odpłaty, ponieważ sprawiedliwi nie lubią być dłużnikami

Koran 2:261-263
Ci, którzy rozdają swoje majątki na drodze Boga, są podobni do ziarna, które wydało siedem kłosów, a w każdym kłosie - sto ziaren. Bóg daje wielokrotnie temu, komu chce. Bóg jest wszechobejmujący, wszechwiedzący! Ci, którzy rozdają swoje majątki na drodze Boga, nie czyniąc z tego powodu żadnego wyrzutu czy szkody - otrzymają nagrodę u swego Pana, nie doznają żadnego lęku ani nie będą się smucić. Uprzejme słowa i przebaczenie są lepsze niż jałmużna, po której następuje obraza. Bóg jest bogaty, wspaniałomyślny!

Mat 13:23 eib "Ziarno na dobrej ziemi to ten człowiek, który słucha Słowa i rozumie je. Taki wydaje owoc, jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny."


Rzekł mu Jezus: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie.
(..)
miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa
Droga Jezusa to droga ku doskonałości . Ów "skarb w niebie" to podobieństwo do Boga [ synostwo]
Owo synostwo to miłość , to podobieństwo w miłości [Bóg jest miłością]
Boża miłość jest bezwarunkowa i nie oczekuje ani poklasku ani zapłaty .
Taka sama jest miłość i Syna Bożego i dzieci Bożych
[obrazem tego podobieństwa w tym świecie jest zgodności DNA ojca do DNA syna, określana w testach na 99,999% /badane są 24 markery genetyczne/ ]

Sprawiedliwy wypełnia Prawo i oczekuje zapłaty , nagrody [sprawiedliwy nie przyjmuje Słowa Bożego bez odpłaty]
W tym jest różnica pomiędzy sprawiedliwym a doskonałym .
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski

radek - 2020-03-30, 11:00

efroni napisał/a:
Boża miłość jest bezwarunkowa i nie oczekuje ani poklasku ani zapłaty


Koran 40:40
Kto czyni zło, ten otrzyma odpowiednia zapłatę. A kto czyni dobro, mężczyzna czy kobieta, i jest wierzący - tacy wejdą do Ogrodu, gdzie będą mieli zaopatrzenie bez rachunku.Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group