To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
FORUM ZOSTAŁO PRZENIESIONE. ZAPRASZAMY biblia.webd.pl

Dekalog - Czy Prawo Boże jest wciąż aktualne ?

Listek - 2020-08-03, 12:34

Albertus napisał/a:
A przepisy owe [pokarmowe] z prawa mojżeszowego obowiązują według wykładni Melchizedeka?


Oczywiście ,prorok Mojżesz przekazał co wolno jeść ludowi Bożemu .

Widzenie Piotrowe mówi jedynie o oczyszczeniu ludzi ,nie pokarmów, co wyjaśnił sam apostoł:

Dz 10:28 " Lecz Bóg mi pokazał, że nie wolno żadnego człowieka uważać za skażonego lub nieczystego."

" Uświęcajcie się więc i bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. I nie zanieczyszczajcie się żadnym zwierzęciem pełzającym po ziemi. (45) Gdyż ja jestem PAN, który was wyprowadził z ziemi Egiptu, aby być waszym Bogiem. Bądźcie więc świętymi, bo ja jestem święty. (46) To jest prawo dotyczące zwierząt, ptactwa i wszelkich żywych istot poruszających się w wodach, a także wszelkich istot pełzających po ziemi; (47) Dla rozróżnienia między nieczystym a czystym, między zwierzętami, które można jeść, a których jeść nie wolno.' Kpł.11

Albertus - 2020-08-03, 15:10

Listek napisał/a:
Albertus napisał/a:
A przepisy owe [pokarmowe] z prawa mojżeszowego obowiązują według wykładni Melchizedeka?


Oczywiście ,prorok Mojżesz przekazał co wolno jeść ludowi Bożemu .

Widzenie Piotrowe mówi jedynie o oczyszczeniu ludzi ,nie pokarmów, co wyjaśnił sam apostoł:

Dz 10:28 " Lecz Bóg mi pokazał, że nie wolno żadnego człowieka uważać za skażonego lub nieczystego."

" Uświęcajcie się więc i bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. I nie zanieczyszczajcie się żadnym zwierzęciem pełzającym po ziemi. (45) Gdyż ja jestem PAN, który was wyprowadził z ziemi Egiptu, aby być waszym Bogiem. Bądźcie więc świętymi, bo ja jestem święty. (46) To jest prawo dotyczące zwierząt, ptactwa i wszelkich żywych istot poruszających się w wodach, a także wszelkich istot pełzających po ziemi; (47) Dla rozróżnienia między nieczystym a czystym, między zwierzętami, które można jeść, a których jeść nie wolno.' Kpł.11


No więc ponownie wypada zapytać:

czy wszystko co napisał Mojżesz obowiązuje "według prządku Melchizedeka"?

Bo skoro przepisy pokarmowe to dlaczego inne rzeczy nie?

A może jednak wszystko?

Co do wizji Piotra to mówi ona oczywiście przede wszystkim o oczyszczeniu ludzi.

Mówi ona o tym że teraz poganie nie są już nieczyści tak jak nie są już nieczyste zwierzęta które do tej pory nieczystymi były.

Gdyby zwierzęta nadal były nieczyste to ta wizja byłaby bez sensu i wniosek z tej wizji płynący o oczyszczeniu pogan byłby bezpodstawny.

proste jak budowa cepa!

I cytowanie tutaj księgi kapłańskiej jako argumentu na rzecz podziału zwierząt na czyste i nieczyste nie ma sensu bo jeśli tak to wszystkie pozostałe przepisy księgi kapłańskiej dotyczące nieczystości powinni byśmy uznać za obowiązujące.

Czy ty uznajesz je wszystkie za obowiązujące i wszystkie wypełniasz?

bonhart - 2020-08-04, 14:16

Albertus'e - Listek nie odpowie od siebie tylko tak, jak odpowiedzieli by ADS.

Aczkolwiek pytać trzeba bo to takie ewangeliczne.
Szkoda że na temat samego sabatu (ja) nie doczekałem się od usera Listka rzeczowej odpowiedzi.

podpisuję się pod twoim pytaniem:
Cytat:
A więc kolejny raz pytam:

Które konkretnie przykazania cię obowiązują a które nie?


Może coś drgnie! Bo jeśli tylko ,Dekalog' to gdzie pokarmy albo inne?

bonhart

Listek - 2020-08-06, 17:01

Mateusza 7:(21)"
Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie.
(22) W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? (23) A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie."

Wolę Boga dla ludu Bożego pod kapłaństwem Melchizedeka zawiera "Księga Przymierza", której pełnię nadał Mesjasz.

Styl życia wierzących pod kapłaństwem Melchizedeka opisany został od księgi Rodzaju do Wj.24,11.( Noe,Abraham,Izaak,Jakub..)i w NT.

Nigdy wolą Boga nie były krwawe ofiary.

"Nie była Twoją wolą ofiara zwierzęca i ofiara z pokarmów" Hbr.10,5

Królewskie kapłaństwo doskonałą wolę Boga czerpie z" Księgi Przymierza" w porządku Melchizedeka,pamiętając,ze Jezus został złożony w ofierze jako nasza Pascha.

Jeśli pewne kwestie z "Księgi Przymierza" maja rozwinięcie w księdze prawa, to należy je brać pod uwagę.Najważniejsze by w woli Ojca Niebiańskiego wszędzie widzieć Jego miłość i sprawiedliwość.

Kaznodziei 12:(13)" Wysłuchaj końcowej nauki całości: Bój się Boga i przestrzegaj jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka, (14) Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną - czy dobrą, czy złą."

Albertus - 2020-08-06, 17:31

:shock:

a dlaczego właśnie tylko do Wj24:11 ?

Kto tak ustalił i dlaczego?

"Księga Przymierza" to jak rozumiem Nowy Testament? Czy tak?

Czy może z jakimiś wyjątkami?

Cytat:
.Najważniejsze by w woli Ojca Niebiańskiego wszędzie widzieć Jego miłość i sprawiedliwość.


bardzo słusznie.

Tylko pytanie czy według interpretacji Listka?

Bo na czym polega Prawo wypełnianie Prawa mamy co do istoty wyjaśnione:

Mt7:12 Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy.

Listek - 2020-08-16, 05:58


Albertus - 2020-08-16, 08:09

Listek napisał/a:
[video]https://www.youtube.com/watch?v=_giaOW1Zp6k&..


I zamiast prostej odpowiedzi na proste pytanie pakujesz jakiś 40 minutowy filmik?

I jak tu cię poważnie traktować?

Listek - 2020-08-19, 11:22

Albertus napisał/a:
poważnie traktować


To co mówi Chrystus jest bardzo poważne:

Mt.7 (21)"Nie każdy, kto się do Mnie zwraca: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Wejdzie tam tylko ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie.
(22) W tym Dniu wielu mi powie: Panie, Panie, przecież prorokowaliśmy w Twoim imieniu, w Twoim imieniu wypędzaliśmy demony i w Twoim imieniu dokonaliśmy wielu cudów. (23) Wówczas im oświadczę: Nigdy was nie poznałem. Odejdźcie ode Mnie wy wszyscy, którzy dopuszczacie się bezprawia. "

[ Dodano: 2020-09-08, 20:38 ]


[ Dodano: 2020-09-26, 23:20 ]


[ Dodano: 2020-09-28, 09:36 ]
https://www.youtube.com/watch?v=1Erojl7sZbQ

EMET - 2020-09-28, 09:23

Listek napisał/a:
Albertus napisał/a:
poważnie traktować


To co mówi Chrystus jest bardzo poważne:

Mt.7 (21)"Nie każdy, kto się do Mnie zwraca: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Wejdzie tam tylko ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie.
(22) W tym Dniu wielu mi powie: Panie, Panie, przecież prorokowaliśmy w Twoim imieniu, w Twoim imieniu wypędzaliśmy demony i w Twoim imieniu dokonaliśmy wielu cudów. (23) Wówczas im oświadczę: Nigdy was nie poznałem. Odejdźcie ode Mnie wy wszyscy, którzy dopuszczacie się bezprawia. "

[ Dodano: 2020-09-08, 20:38 ]


[ Dodano: 2020-09-26, 23:20 ]


[ Dodano: 2020-09-28, 09:36 ]
https://www.youtube.com/watch?v=1Erojl7sZbQEMET:
Już nie pierwszy raz... Przekonywanie JUŻ PRZEKONANYCH. :-/
Sprytna interpretacja - wersetu z Ks. Dokonania wysłanników [czyli: Dzieje Apostolskie] 15:21. W zależności od tzw. ,potrzeb', każdy przywołuje ów werset stosownie dla swoich wnioskowań interpretacyjnych. Np., przed laty, duchowny katolicki do mnie względem wyraźnego ,zakazu co do krwi' [por. Dz Ap 15:19, 20, 28, 29; / 21:25] - ów werset skwapliwie przywoływał.
User Listek już - na tej Grupie - nam przedkładał, iż chodziło o "doedukowanie" się - z upływem czasu - "pogan": względem wnikania w Prawo Mojżeszowe, tudzież stosowania się itd. A przecież już werset z Dz Ap 15:5 wyraźnie mówi, iż -- przy rozstrzygnięcia na ,Naradzie Jerozolimskiej' -- odnoszono się nie tylko do kwestii ,obrzezki', lecz, jak to i końcówka w. 5 mówi: "i im nakazać, żeby przestrzegali Prawo Mojżeszowe.".
Ciekawe, zatem, dlaczego jakoś o ,szabbacie' ani słowem przy rozstrzyganiu względem ,spraw koniecznych'; czyżby dla ludzi z narodów [tzw. "pogan"] była to sprawa wręcz oczywista i nie wymagająca żadnych dopowiedzeń? Przecież kwestie Prawa - znanego ze Starego Przymierza - nie kończą się ani na ,obrzezce', ani na ,szabbacie', ani na...

Czyżby wersetem Dz Ap 15:21 [tudzież - owego - "stosowną" interpretacją, rzecz oczywista...] chciano sprawę definitywnie dopiąć, jak się mawia :aaa:

Stephanos, ps. EMET

bonhart - 2020-09-30, 17:06

Tłumaczącym wersetem kwestii ciężaru ''Zakonu" - jest Dz.ap 15;10 i 11 gdzie Paweł mówi jako nawrócony żyd do nawróconych żydów, że z łaski Jezusa będą zbawieni (nawróceni poganie) jak i 'oni' --- gdzie dalej w w.19 mówi ,,Dlatego sądzę, że nie należy czynić trudności tym z pośród pogan, którzy nawracają się do Boga" PW

Czemu to chrześcijanie pozyskani z pogan wtedy, mieliby ulgę, w nakazie spełniania Zakonu i obowiązku czczenia 'sabatu', a my dziś nie?

Czy niektórzy ze stronnictwa faryzeuszów 'owych' z w.5 --- nie przypominają nam dziś Pastorów skłaniających nas do tego, aby zakładać na barki sumienia niepodźwignięty przez żydów ciężar?

bonhart

Listek - 2020-10-04, 19:49


EMET - 2020-10-05, 17:32

Listek napisał/a:


EMET:
Czekamy i czekamy acz bezskutecznie aż będzie omówione po kolei owe 613 przykazań oraz dany w końcu dowód na to, iż chrystianie jezusowo-apostolscy świętowali jako świętowali cotygodniowy szabbat [od czasów wydarzeń opisanych w 2. Rozdz. Dz Ap]...

Kolejna prelekcja nie jest nam do niczego potrzebna; nic nie wnosi do tematu poza, jak to formułowałem... przekonywanie JUŻ PRZEKONANYCH.
Samo szermowanie terminem/wyrażeniem przykazanie -- jest w rodzaju ,wyważania dawno otwartych drzwi' [wręcz: WRÓT]

mój post --
http://biblia.webd.pl/for...ghlight=#462907

Stephanos, ps. EMET

Listek - 2020-10-29, 21:32


Bobo - 2020-10-30, 11:45

EMET, w końcu jest jakiś kolejny wpis na twoje wezwanie. Niestety NIC a NIC nie odpowiada na poruszone kwestie. Jest tylko bełkot filmikowy i tak będzie do końca.
Listek taki był jest i będzie. Nie dyskutuje. Forum traktuje jak bloga.
Zmanierowany gość...

EMET - 2020-10-30, 13:56

Bobo napisał/a:
EMET, w końcu jest jakiś kolejny wpis na twoje wezwanie. Niestety NIC a NIC nie odpowiada na poruszone kwestie. Jest tylko bełkot filmikowy i tak będzie do końca.
Listek taki był jest i będzie. Nie dyskutuje. Forum traktuje jak bloga.
Zmanierowany gość...


EMET:
Pisze, aby pisać; nic nadto.

przekonuje jeno... już przekonanych. ;-)


Stephanos, ps. EMETPowered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group