To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. (List do Galatów 5:21-22)

Pozostałe dyskusje - Miłujcie nieprzyjaciół waszych - Mt. 5 : 44

pprawda - 2014-09-13, 10:48

Eric Jon Phelps - WW2 / 911 was a Jesuit Inquisition , continuing the Counter Reformation

http://www.youtube.com/watch?v=8qeMjTNxwQI

pprawda - 2014-09-30, 21:31

Oświadczenie

Rady Konferencji Episkopatu do Spraw Ekumenizmu
Kościoła Katolickiego w Polsce
i Zwierzchności Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce
z okazji 15-lecia między wyznaniowego dialogu.

Z okazji 15-lecia międzywyznaniowego dialogu katolicko-adwentystycznego prowadzonego w ramach Zespołu Rozmów Bilateralnych , w składzie ze strony adwentystycznej - ks.prof.dr hab Zachriasz ŁŁyko, ks. mgr Andrzej Siciński i ks. dr hab. Bernard Koziróg, a ze strony katolickiej - ks. prof. dr hab. Lucjan Balter, ks.prof. dr hab Michał Czajkowski o ks. dr Marcin Wojtowicz, odbyło się w dniu 14 grudnia 1999 w sali prymasowskiej przy ul. Miodowej 19 w Warszawie, uroczyste Jubileuszowe Spotkanie Konferencji Episkopatu do Spraw Ekumenizmu Kościoła Katolickiego i Zwierzchności Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Na Jubileuszowym Spotkaniu, w którym wzięli udział, oprócz ww. członków Zespołu ze strony katolickiej ; ks.abp prof dr hab. Alfons Nossol - przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu do Spraw Ekumenizmu, ks. bp dr. sen. Władysław Miziołek - wiceprzewodniczący Rady, ks. bp prof dr hab Jan Bernard Szlaga - członek Rady, ks. prof. dr hab Piotr Jaskóła - sekretarz Rady, ks.dr Wojciech Hanc - członek Rady i ks. dr Krzysztof Różański - członek Rady, a ze strony adwentystycznej ks. mgr Władysław Polok - przewodniczący Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i ks.lic. Jan Krysta - przewodniczący Diecezji Południowej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, przyjęto następujące oświadczenie :

1. Międzywyznaniowy dialog chrześcijański, zapoczątkowany w roku 1984, prowadzony był na zasadzie partnerstwa, troski o całkowitą tożsamość obu Stron oraz ich autonomię i niezależność, w duchu wzajemnego szacunku i chrześcijańskiej miłości oraz poszanowania ideałów tolerancji i wolności religijnej.

2. Piętnaście lat chrześcijańskiego dialogu między przedstawicielami naszych Kościołów oceniamy bardzo pozytywnie jako możliwość poznania nie tylko różnic,m które dzielą nasze Kościoły, ale także wielu podobieństw, pozwalających - bez naruszenia wyznawanych kanonów wiary - na utrzymywanie przyjaznych i dobrosąsiedzkich kontaktów, rozmów, spotkań i wizyt oraz wzajemnych współdziałań w sferach międzykościelnych, moralności i dobroczynności, wychowania i nauki oraz upowszechniania Pisma świętego, a także wspólnej modlitwy.

3. Strona adwentystyczna z uznaniem wyraża się o biblijnym otwarciu Kościoła Katolickiego, zaś strona katolicka podkreśla z uznaniem chrystocentryzm kultywowany w Kościele Adwentystycznym.

4. Z ubolewaniem jednak stwierdzamy przypadki odmawiania przez rożne kręgi religijne i świeckie Kościołowi Adwentystów Dnia Siódmego statusu eklezjalnego i określania go mianem " sekty " . Stanowisko takie jest nie do przyjęcia i uważamy, że wielce szkodzi naszym wzajemnym stosunkom i prowadzonemu owocnie od wielu lat międzywyznaniowemu dialogowi.

5. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego nie może być traktowany ani jako " nowy ruch religijny ", gdyż istnieje już na Ziemiach Polskich od przeszło 110 lat, ani jako "sekta" , gdyż po p i e r w s z e - posiada określoną doktrynę, organizację i obrzędy kultowe, po d r u g i e - pielęgnuje w swej nauce i służbie główne zasady wiary chrześcijańskiej na czele z wiarą w Trójcę Przenajświętszą, a po t r z e c i e - nie mają do niego zastosowanie żadne znamiona, charakterystyczne dla sekt, opisane w dokumencie watykańskim " O nowych ruchach religijnych i sektach " z roku 1986. Kościół Adwentystyczny, należący do Kościoła Chrystusowego, posiada w Polsce ustawową formę regulacji swego statusu prawnego, wnosi pozytywne wartości religijno-moralne w życiu naszego społeczeństwa i z szacunkiem odnosi się do Kościoła Katolickiego, jak również innych Kościołów chrześcijańskich oraz wspólnot religijnych i społecznych w duchu Ewangelii, praw człowieka oraz zasad wolności religii i przekonań.

6. Pomimo nie zawsze w przeszłości najlepszych katolicko-adwentystycznych relacji oraz istniejących - obok wielu podobieństw - także różnic doktrynalnych, ustrojowych i kultycznych, jesteśmy przekonani, że prowadzenie dialogu chrześcijańskiego między naszymi Kościołami jest ze wszech miar wskazane i pożyteczne, ponieważ przyczynia się - jak świadczy doświadczenie - nie tylko do polepszenia i rozwoju międzywyznaniowych stosunków kościelnych, ale także upowszechniania Ewangelii, dobra i pokoju społecznego oraz chwały Bożej.

7. Mając na uwadze wszystkie pozytywne osiągnięcia minionych piętnastu lat naszego rzymskokatolickiego-adwentystycznego dialogu międzywyznaniowego, pragniemy podziękować Zwierzchnościom obu Kościołów za przejawy życzliwości oraz prosić o dalsze wspieranie tych chrześcijańskich rozmów dialogicznych w imię miłości i prawdy. Wyrażamy również szczególną wdzięczność Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za przywilej braterskich rozmów i wspólnej chrześcijańskiej modlitwy o dar jedności w Chrystusie.

[ Podpisali dokument ]

Współprzewodniczący Jubileuszowego Spotkania

ks. abp prof dr hab Alfons Nossol ks. mgr Władysław Polok
Przewodniczący Rady Episkopatu Przewodniczący Kościoła Adwentystów
do Spraw Ekumenizmu Dnia Siódmego w RP

Uczestnicy

Ze strony katolickiej Ze strony adwentystycznej
ks.bp dr sen. Wladysław Miziołek ks. lic Jan Krysta
Wiceprzewodniczący Rady Episkopatu Przewodniczący Diecezji Południowej
do Spraw Ekumenizmu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Krakowie

ks. prof dr hab Jan Bernard Szlaga ks. mgr Andrzej Siciński
Członek Rady Episkopatu do Spraw Ekumenizmu Sekretarz Kościoła Adwentystycznego
Członek Zespołu Rozmów Bilateralnych

ks. prof. dr hab Lucjan Balter ks.prof.dr hab Zachariasz Łyko
Współprzewodniczący Zespołu Rozmów Współprzewodniczący Zespołu Rozmów
Bilateralnych Bilateralnych

ks. prof. dr hab. Michał Czajkowski ks. dr hab Bernard Koziróg
Członek Zespołu Rozmów Bilateralnych Członek Zespołu Rozmów Bilateralnych

ks. dr Marcin Wojtowicz
Członek Zespołu Rozmów Bilateralnych

ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła
Sekretarz rady Episkopatu do Spraw Ekumenizmu

ks. dr Wojciech Hanc
Członek Rady Episkopatu do Spraw Ekumenizmu

ks. dr Krzysztof Różański
Członek Rady Episkopatu do Spraw Ekumenizmu

viktor - 2014-10-01, 21:36

Witam.
Czy pprawda pisząc o Adwentystach sugerujesz że oni mają miłować wrogów - katolików?
A może ma być odwrotnie że katolicy mają miłować Adwentystów?

Pozdrawiam.
Viktor.

Dezerter - 2014-10-01, 21:43

viktor napisał/a:
Witam.
Czy pprawda pisząc o Adwentystach sugerujesz że oni mają miłować wrogów - katolików?
A może ma być odwrotnie że katolicy mają miłować Adwentystów?

Pozdrawiam.
Viktor.

"Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali"
czego ty nie rozumiesz Viktorze - masz jakiekolwiek wątpliwości jak powinni postępować ci , którzy uważają się za uczniów Jezusa ?
Jeśli wyznasz, że Jezus jest twoim Panem i postępujesz zgodnie z jego przykazaniami - jesteś mi bratem w wierze - dla mnie to proste jak 2+2=4

pprawda - 2014-10-02, 15:30

eric jon phelps - wykłady ...............

https://www.google.pl/?gw...jon+phelps+2014

viktor - 2014-10-17, 22:51

Witam
Zacytuję słowa Dezertera....Jeśli wyznasz, że Jezus jest twoim Panem i postępujesz zgodnie z jego przykazaniami - jesteś mi bratem w wierze - dla mnie to proste jak 2+2=4........

Z całym szacunkiem do waszych poglądów religijnych ale prawdIwa miłość jest w sprzeczności z pojęciem biblijnym.....Jezus jest Panem....

Zapytam:
Czy w miłości moze istnieć Pan lub wielu Panów?
Czy w miłości znajdzie sie pojęcie wymagania służby komukolwiek?
Czy w miłości ktos moze komuś chcieć służyć?

Jeżeli tu na ziemi Miłość nie uznaje nad sobą żadnego Pana.
To w niebie ktos ma nad miłością być Panem?
Nigdy miłość nie uzna że kochając jest się niewolnikiem lub Panem drugiej osoby.
Wiec czy jakiś Bóg ma panować nad człowiekiem?
Jest w Biblii osoba szatana, o której powszechnie wiadomo że chciałaby być Panem nieba i ziemi.
Lecz czy Jezus ma być mu równym chcąc jako Pan być Panem ludzkości?

Dlatego Dezerterze w Biblii 2+2 nie zawsze jest cztery.Pozdrawiam.
Viktor

Anna01 - 2014-10-17, 23:40

viktor napisał/a:
Lecz czy Jezus ma być mu równym chcąc jako Pan być Panem ludzkości?

Ciekawa myśl :mysli:
Jezusa widzę jako przyjaciela, podającego rękę tonącemu.
"Pan" w tym kontekście jest odbierany jako ktoś godny naszego szacunku, za to co dla nas zrobił - w skrócie pisząc - Jezus Panem serca z naszej własnej, nieprzymuszonej woli.


Cytat:
Czy w miłości ktos moze komuś chcieć służyć?

Może.

Dezerter - 2014-10-18, 19:57

viktor napisał/a:
Witam
Zacytuję słowa Dezertera...
Cytat:
.Jeśli wyznasz, że Jezus jest twoim Panem i postępujesz zgodnie z jego przykazaniami - jesteś mi bratem w wierze - dla mnie to proste jak 2+2=4
........

Z całym szacunkiem do waszych poglądów religijnych ale prawdIwa miłość jest w sprzeczności z pojęciem biblijnym.....Jezus jest Panem....

Nie mów do mnie per "wy", bo komunistom nie jestem ;-)
Prawdziwą Miłością i jej źródłem jest sam Bóg - to tak dla uporządkowania dyskusji i wiedzy
Zastanów się sam, czy Miłość może stać w sprzeczności tym, który został posłany z miłości do nas, który z tej miłości oddał swoje życie w męczeńskiej śmierci?
- ja sprzeczności żadnej w tym nie widzę

Cytat:
Zapytam:
Czy w miłości moze istnieć Pan lub wielu Panów?

historia zna wielu władców, którzy byli kochani przez lud i po czyjej śmierci lud płakał,
Bóg Jahwe był i jest bez wątpienia kochany przez miliony - więc MOŻE
Cytat:
Czy w miłości znajdzie sie pojęcie wymagania służby komukolwiek?
Czy w miłości ktos moze komuś chcieć służyć?

miłość dojrzała w czysto ludzkim rozumieniu to jest właśnie służba
a skoro człowiekowi (mojej małżonce, rodzicom, dzieciom, bliźnim) służę i tym bardziej memu Stwórcy, Bogu i Panu

Cytat:
Nigdy miłość nie uzna że kochając jest się niewolnikiem lub Panem drugiej osoby.
Wiec czy jakiś Bóg ma panować nad człowiekiem?
Jest w Biblii osoba szatana, o której powszechnie wiadomo że chciałaby być Panem nieba i ziemi.

Ale to właśnie Szatan uważał, że nie będzie służył żadnemu Panu - nie idź tą drogą :-(
Cytat:
Dlatego Dezerterze w Biblii 2+2 nie zawsze jest cztery.
Pozdrawiam.
Viktor

zgoda, że nie zawsze i nie ze wszystkim, ale tym razem nie mam wątpliwości
szalom

Henryk - 2014-10-18, 21:39

Dezerter napisał/a:
historia zna wielu władców, którzy byli kochani przez lud i po czyjej śmierci lud płakał,

Kim Ir Sen, Stalin...
Który jeszcze? Bo słabo znam historię.

viktor - 2014-10-18, 22:40

Witam.

Zacytuję wypowiedz Anny 01........"Pan" w tym kontekście jest odbierany jako ktoś godny......

To miłe ze w dialogu sięgasz po istotne rzeczy.
Nawiazując do twojej wypowiedzi wtrącę dygresję że Pan w znaczeniu biblijnym mniej jest skojarzony z przyjacielem, a bardziej właścicielem.
W tym sensie Panem nad niewolnikiem.
Jednym z niewolników ( tak sam o sobie mówi) był ap. Paweł, wielokrotnie wspomina swój niewolniczy stosunek do Chrystusa.
Ale czy z pozycji niewolnika jak on sam o sobie wspomina, można mowić o istocie wolności zawartej w miłości to już inna sprawa.

Pozdrawiam.
Viktor.

viktor - 2014-10-18, 22:59

Witam.

Zacytuję słowa Dezertera............Prawdziwą Miłością i jej źródłem jest sam Bóg - to tak dla uporządkowania dyskusji........

Hmmmm.......
Jeżeli Prawdziwą miłością i jej źrodłem jest sam Bóg to należało,by spytać kto jest teraz Prawdziwą nienawiścią i jej źrodłem?
To by było dla ......uporządkowania dyskusji......

Pozdrawiam.
Viktor

KobietaZMagdali - 2014-10-18, 23:04

viktor, brak Boga
RM - 2014-10-18, 23:40

Kobieto,
nie mogę Ci dać lubika, za tą odpowiedź, ale trafiłaś idealnie.

viktor - 2014-10-19, 09:20

Witam.
Zacytuję....
KobietaZMagdali napisał/a:
viktor, brak Boga

Możesz rozwinąć myśl, żebym miał pewność o czym piszesz?

Pozdrawiam.
Viktor.

KobietaZMagdali - 2014-10-19, 12:47

viktor napisał/a:
Jeżeli Prawdziwą miłością i jej źrodłem jest sam Bóg to należało,by spytać kto jest teraz Prawdziwą nienawiścią i jej źrodłem?

Raczej nie kto jest źródłem tylko co jest źródłem, brak BogaPowered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group