Forum biblijne Strona Główna Forum biblijne
Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. (List do Galatów 5:21-22)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Wersy dotyczące m.in. Ducha Świętego Jego darów i owoców
Autor Wiadomość
Natanael 
Natanael


Dołączył: 20 Sty 2009
Posty: 138
Wysłany: 2009-12-02, 09:19   Wersy dotyczące m.in. Ducha Świętego Jego darów i owoców

Wersy - obietnice dotyczące zbawienia
Bardzo proszę jeśli ktoś przeczyta poniższe wersy i znajdzie coś dla siebie o wpis - wklejenie: " :idea: ;-) "


__...--~~~~-.. _ _.-~~~~~...__
// __Ps 118:8 ._! _.-~~~~.__` \\
// __...---~~~- ._! _'-Ef 5:10-~.. \\
// __Mt 7:13-14_\ ! /_.~~---..--__\\
============\\^//======­====

Są tu obietnice zapisane w biblii mówiące o miłości Boga, łasce, usprawiedliwieniu przez wiarę, nowo narodzeniu, napełnieniu Duchem Świętym, działaniu i zwyciężaniu wg. nauki Jezusa Chrystusa
Zachęcam do działania wg. tych słów i doświadczania bliskiej relacji z Bogiem.

(fragmenty dot. bezpośrednio Ducha Świętego zaznaczone są gwiazdką *)


~~~~~~~~~

Ps 37:4 "Rozkoszuj się Panem, A da ci, czego życzy sobie serce twoje!"

Ps 34:9 "Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan: Błogosławiony
człowiek, który u niego szuka schronienia!"

Iz 26:4 "Ufajcie po wsze czasy Panu, gdyż Pan jest skałą wieczną."

Ps 118:8 "Lepiej ufać Panu, Niż polegać na ludziach."

Ps 84:13 "Panie Zastępów, Błogosławiony człowiek, który ufa tobie!"
J 17:17 "Poświęć ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą."


Rz 1:16 "Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej,
jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy "

Ga 1:7 "chociaż innej nie ma; są tylko pewni ludzie,
którzy was niepokoją i chcą przekręcić ewangelię Chrystusową."

Dz 17:30 "Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy,
teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali "

Mk 1:15 „i mówiąc: Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii.”

Rz 10:17 "Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo
Chrystusowe."

Hbr 11:6 "Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu;
kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje
i że nagradza tych, którzy go szukają."

Ps 119:155 " Zbawienie dalekie jest od bezbożników, Bo nie szukają ustaw twoich,"

2Kor 5:20 "Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy,
jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy :
Pojednajcie się z Bogiem."

1 Tym 2:5-6 " Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem
a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako
okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie ."

1J 5:11-12 "A takie jest to świadectwo. że żywot wieczny dał nam Bóg,
a żywot ten jest w Synu jego. Kto ma Syna, ma żywot;
kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota."

J 3:16 "Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego
dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny."

J 3:18 "Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy,
już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna
Bożego."

J 17:3 "A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie,
jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś."

*Iz 61:1-3 "Duch Wszechmocnego, Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie,
abym zwiastował ubogim dobrą nowinę; posłał mnie, abym opatrzył tych,
których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym
przejrzenie,(2) abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga,
abym pocieszył wszystkich zasmuconych,(3) abym dał płaczącym nad Syjonem
zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń
pochwalną zamiast ducha zwątpienia. I będą ich zwać dębami sprawiedliwości,
szczepem Pana ku Jego wsławieniu."

J 14:6 "Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot,
nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie."

Ef 2: 8- 9 "Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was:
Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił."

1P 2:24 "On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo,
abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli;
jego sińce uleczyły was."

Rz 3:20 "Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim
żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu."
zob.: Ga 2:16 Ga 5:4 Rz 9:30-35

2Tm 3:16-17 "Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do
nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,
aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła
przygotowany."

Mt 6:14-15 "Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski.(15) A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych."

Rz 10:8-10 "Ale co powiada Pismo?
Blisko ciebie jest słowo, w ustach twoich i w sercu twoim;
to znaczy, słowo wiary, które głosimy.
Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem,
i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych,
zbawiony będziesz.
Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu,
a ustami wyznaje się ku zbawieniu."

Ap 3:20 "Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i
otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną."

1Kor 2:9 "Głosimy tedy, jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie
słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy
go miłują."

Rz 6:23 "Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć,
lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu
naszym."

Kol 1:18 "On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem,
pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy,"

Rz 9:33 "jak napisano: Oto kładę na Syjonie Kamień obrazy i skałę
zgorszenia, a kto w niego uwierzy, nie będzie zawstydzony."

Dz 4:12 "I nie ma w nikim innym zbawienia;
albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom,
przez które moglibyśmy być zbawieni."

Mt 7:13-14 "Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest
brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie,
a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą.
A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota;
i niewielu jest tych, którzy ją znajdują."

J 10:9 "Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony
będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie."

*Mk 1:8 "Ja chrzciłem was wodą, On zaś będzie chrzcił was Duchem
Świętym."

*Dz 2:38-41 "A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was
da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a
otrzymacie dar Ducha Świętego.(39) Obietnica ta bowiem odnosi się do was i
do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg
nasz, powoła. (40) Wielu też innymi słowy składał świadectwo i
napominał ich, mówiąc: Ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. (41) Ci
więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych
zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz."

2Kor 5:17 "Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest
stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe."

J 14:23 "Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jeśli kto mnie miłuje,
słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go,
i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy."

Ez 36:26 "I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste."

Ef 1:3 "Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa
Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym
błogosławieństwem niebios;"

*Dz 5:32 "A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty,
którego Bóg dał tym, którzy mu są posłuszni."

2Kor 4:5 "Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że
jest Panem, o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa."

J 12:46 "Ja jako światłość przyszedłem na świat,
aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie."

Hbr 10:14 "Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni."

J 7:38 "Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo,
z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej."

Lk 12:8 "Powiadam wam: Każdy, kto mnie wyzna przed ludźmi,
tego i Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi."

Mk 8:38 "Kto bowiem wstydzi się mnie i słów moich przed tym
cudzołożnym i grzesznym rodem, tego i Syn Człowieczy wstydzić się
będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami świętymi."

Rz 10:8 "Ale co powiada Pismo? Blisko ciebie jest słowo, w ustach twoich i
w sercu twoim; to znaczy, słowo wiary, które głosimy."

J 14:12 "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto wierzy we mnie,
ten także dokonywać będzie uczynków, które Ja czynię,
i większe nad te czynić będzie; bo Ja idę do Ojca."

*Mt 12:28 „A jeśli Ja wyganiam demony Duchem Bożym, tedy nadeszło do was Królestwo Boże.”

Mi 6:8 "Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od
ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią
i w pokorze obcował ze swoim Bogiem."

Hbr 1:1-3 "Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi
czasy do ojców przez proroków;(2) ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do
nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego
także wszechświat stworzył.(3) On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem
jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy
oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach"

Prz 8:17 "Miłuję tych, którzy mnie miłują, a którzy mnie gorliwie
szukają, znajdują mnie."

Łk 6:46 "Dlaczego mówicie do mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co
mówię?"

Mt 7:21 "Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa
Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie."

Mt 12:30 "Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie
zbiera, rozprasza."

J 14:21 "Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje; a
kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i Ja miłować go będę,
i objawię mu samego siebie."

J 15:14 "Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam
przykazuję."

Mk 12:29-31 Jezus powiedział: " Pierwsze przykazanie jest to: Słuchaj,
Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz tedy miłował Pana, Boga
swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli
swojej, i z całej siły swojej. A drugie jest to: Będziesz miłował bliźniego
swego jak siebie samego. Innego przykazania, większego ponad te, nie masz."

J 3:16 "Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego
dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny."

*1J 4:11-20 "Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni
nawzajem się miłować. Boga nikt nigdy nie widział; jeżeli nawzajem się
miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość jego doszła w nas do
doskonałości. Po tym poznajemy, że w nim mieszkamy,
a On w nas, że z Ducha swojego nam udzielił. A my widzieliśmy i
świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. Kto tedy wyzna,
iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu. A myśmy poznali i
uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto
mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.
W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć
niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym
świecie. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa
bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą; kto się więc boi, nie jest
doskonały w miłości. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Jeśli kto
mówi: Miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest; albowiem kto
nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego
nie widzi."

Ef 5:10 "Dochodźcie tego, co jest miłe Panu"

Ef 5:15-30 "Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako
niemądrzy, lecz jako mądrzy,(16) wykorzystując czas, gdyż dni są złe.(17)
Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska.(18)
I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie
pełni Ducha,(19) rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny, i pieśni
duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu,(20) dziękując zawsze za
wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa,(21) ulegając jedni
drugim w bojaźni Chrystusowej.(22) Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak
Panu,(23) bo mąż jest głową żony, jak Chrystus Głową Kościoła,
ciała, którego jest Zbawicielem.(24) Ale jak Kościół podlega Chrystusowi,
tak i żony mężom swoim we wszystkim.(25) Mężowie, miłujcie żony swoje,
jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie,(26) aby go
uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo,(27) aby sam sobie
przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w
tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany.(28) Tak też mężowie
powinni miłować żony swoje, jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją,
samego siebie miłuje.(29) Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w
nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół,(30) gdyż
członkami ciała jego jesteśmy."

Ef 5:33 "A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją, jak siebie
samego, a żona niechaj poważa męża swego."

1P 3:1-14 "Podobnie wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby,
jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni Słowu, dzięki postępowaniu kobiet,
bez słowa zostali pozyskani,(2) ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie.(3)
Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów,
złote klejnoty lub strojne szaty,(4) lecz ukryty wewnętrzny człowiek z
niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość
przed Bogiem.(5) Albowiem tak niegdyś przyozdabiały się święte niewiasty,
pokładające nadzieję w Bogu, uległe swoim mężom;(6) tak Sara
posłuszna była Abrahamowi, nazywając go panem. Jej dziećmi stałyście się wy,
gdy czynicie dobrze i niczym nie dajecie się nastraszyć.(7) Podobnie wy,
mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością jako ze słabszym rodzajem
niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski
żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody.(8) A w końcu: Bądźcie
wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni;(9) nie
oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie,
błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli
błogosławieństwo.(10) Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten
niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej.(11)
Niech się odwróci od złego, a czyni dobre, niech szuka pokoju i dąży do
niego.(12) Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy jego ku
prośbie ich, lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło.
(13) I któż wyrządzi wam co złego, jeżeli będziecie gorliwymi rzecznikami
dobrego?(14) Ale chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości,
błogosławieni jesteście. Nie lękajcie się więc gróźb ich i nie trwóżcie się."

Jk 1:17-20 "Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości; u niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia.18) Gdy zechciał, zrodził nas przez Słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem jego stworzeń. (19) Wiedzcie to, umiłowani bracia moi. A niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. (20) Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. "

Hi 5:2 "Zaprawdę, głupiego zabija jego własny gniew, a prostaka uśmierca zawiść."

Jr 23:1 "Biada pasterzom, którzy gubią i rozpraszają owce mojego
pastwiska, mówi Pan!"

Jr 44:4 "A przecież Ja posyłałem do was nieustannie i gorliwie wszystkie moje sługi, proroków, mówiąc: Nie czyńcie tej obrzydliwości, której Ja nienawidzę!"

1J 5:2-3 "Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga
miłujemy i przykazania jego spełniamy. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu,
że się przestrzega przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe."

Jr 31:33 "lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem."

Ps 81:10 "Niech nie będzie u ciebie boga innego I nie kłaniaj się bogu
obcemu!"

Mt 6:33 "Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane."

Wj 20:1-7 "A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł:
Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu
niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.
Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w
górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią.
Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja Pan,
Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach
do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą.
A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują
i przestrzegają moich przykazań. Nie nadużywaj imienia Pana, Boga
twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego "

Dz 17:29-31 "Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu.(30) Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali,(31) gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych."

Dz 17:24 "Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten,
będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych"

1Kor 12:2 "Wiecie, iż, gdyście byli poganami, do niemych bałwanów
szliście, jak was prowadzono."

J 4:23 "Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele
będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka,
którzy by mu tak cześć oddawali."

J 4:24 "Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają,
winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie."

*Dz 2:17 "I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, Że wyleję Ducha mego
na wszelkie ciało I prorokować będą synowie wasi i córki wasze, I
młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, A starcy wasi śnić będą sny;"

Rz 12:2 "A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie
przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą
Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe."

Jk 4:4-11 "Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem, to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga.(5) Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi: Zazdrośnie chce On mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie?(6) Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi: Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje.(7) Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was.(8) Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie o rozdwojonej duszy.(9) Biadajcie i smućcie się, i płaczcie; śmiech wasz niech się w żałość obróci, a radość w przygnębienie.(10) Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was.(11) Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon; jeżeli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią."

2Kor 6:1-2 "A jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali;(2) mówi bowiem: W czasie łaski wysłuchałem cię, A w dniu zbawienia pomogłem ci; Oto teraz czas łaski, Oto teraz dzień zbawienia."

Łk 8:5-8 " Wyszedł siewca rozsiewać ziarno swoje. A gdy siał, jedno
padło na drogę i zostało zdeptane, a ptaki niebieskie zjadły je. A drugie
padło na opokę, a gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. A inne padło
między ciernie, a ciernie razem z nim wzrosły i zadusiły je. A jeszcze
inne padło na ziemię dobrą i, gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. To
mówiąc, wołał: Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha."

Lk 8:11-15 "A podobieństwo to znaczy: Ziarnem jest Słowo Boże.
A tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali; potem przychodzi diabeł i
wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni.
A tymi na opoce są ci, którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują
słowo, ale korzenia nie mają, do czasu wierzą, a w chwili pokusy odstępują.
A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli,
ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia,
ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości.
A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych,
którzy szczerym i dobrym sercem usłyszawszy słowo,
zachowują je i w wytrwałości wydają owoc."

Mk 4:14 "Siewca rozsiewa słowo."

2Tm 2:19 "Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma taką pieczęć na sobie: Zna Pan tych, którzy są jego, i: Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego."

Mt 7:21 "Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie."

Kol 3:5-10 "Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego: wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem,(6) z powodu których przychodzi gniew Boży.(7) Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście;(8) ale teraz odrzućcie i wy to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych;(9) nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego,(10) a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył."

Prz 4:23 "Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego
tryska źródło życia!"

Prz 2:1-8 "Synu mój! Jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania,(2) nadstawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu,(3) jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność,(4) jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych,(5) wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga;(6) gdyż Bóg daje mądrość, z jego ust pochodzi poznanie i rozum.(7) On zachowuje swoją pomoc dla prawych, jest tarczą dla tych, którzy postępują nienagannie,(8) strzegąc ścieżek prawa i czuwając nad drogą swoich wiernych."

Łk 6:45 "Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły
ze złego wydobywa zło; albowiem z obfitości serca mówią usta jego."

Prz 18:7 "Usta głupca są jego zgubą, a jego wargi sidłem dla jego duszy."

Prz 10:23 "Dla głupiego jest jakby igraszką popełnić haniebny czyn, lecz mądre postępowanie jest przyjemnością dla człowieka rozumnego."

J 14:24 "Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega, a
przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca,
który mnie posłał."

Ga 6:7 "Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać;
albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie."

2Tm 3:1-5 "A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy:
Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy,
rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani,
przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego, co dobre,
zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy
przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej
mocy; również tych się wystrzegaj."

1Kor 6:9-10 "Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego
nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy
ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy,
ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy,
ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą."

2Tm 4:3-4 "Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią,
ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego,
co ucho łechce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom."

Ga 5:19-21 "Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo,
nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór,
zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo,
obżarstwo i tym podobne; o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem,
że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą."

1Tm 6:10 "Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy; niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia."

Kpł 19:17 "Nie będziesz chował w sercu swoim nienawiści do brata swego. Będziesz gorliwie upominał bliźniego swego, abyś nie ponosił za niego grzechu."

Prz 1:33 "Lecz kto mnie słucha, bezpiecznie mieszkać będzie
i będzie wolny od strachu przed nieszczęściem."

Mt 7:26 "A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku."

Iz 53:3-7 "Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego.(4) Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony.(5) Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni.(6) Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich.(7) Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust."

Rz 3:22-24 "i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa
dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy,(23) gdyż wszyscy
zgrzeszyli i brak im chwały Bożej,(24) i są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego,
przez odkupienie w Chrystusie Jezusie,"

Rz 5:17-19 "Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć
zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski
i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa
Chrystusa.A zatem, jak przez upadek jednego człowieka przyszło
potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego
przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Bo jak przez
nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak
też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia."

*Lk 11:13 "Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary
dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego
tym, którzy go proszą."

*J 3:5 "Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci,
jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do
Królestwa Bożego."

*J 14:26 "Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle
w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam
powiedziałem."

*Dz 2:38 "A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was
da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych,
a otrzymacie dar Ducha Świętego."

*Dz 8:17 "Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego."

*Rz 8:16-17 "Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym,
że dziećmi Bożymi jesteśmy.
(17)A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z nim cierpimy, abyśmy także razem z nim uwielbieni byli."

Ga 3:29 "A jeśli jesteście Chrystusowi, tedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy."

2Kor 5:17 "Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest
stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe."

*1Kor 2:14 "Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z
Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż
należy je duchowo rozsądzać."

*Dz 19:2-6 "rzekł do nich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy
uwierzyliście?
A oni mu na to: Nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty.
Tedy rzekł: Jak więc zostaliście ochrzczeni ?
A oni rzekli: Chrztem Janowym.
Paweł zaś rzekł: Jan chrzcił chrztem upamiętania i mówił ludowi,
żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa. A gdy to
usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa.A gdy Paweł włożył na nich
ręce, zstąpił na nich Duch Święty i mówili językami, i prorokowali."

*Rz 14:17 "Albowiem Królestwo Boże, to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świętym."

Lk 22:29 "A Ja przekazuję wam Królestwo, jak i mnie Ojciec mój przekazał,"

Lk 9:2"I posłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali."

Mk 6:13"I wyganiali wiele demonów, i wielu chorych namaszczali olejem, i
uzdrawiali."

1Kor 4:20 "Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy."

Lk 10:17"Powróciło tedy owych siedemdziesięciu dwóch z radością,
mówiąc: Panie, i demony są nam podległe w imieniu twoim."

*1Kor 12:3 "Dlatego oznajmiam wam, że nikt, przemawiając w Duchu Bożym,
nie powie : Niech Jezus będzie przeklęty ! I nikt nie może rzec: Jezus jest
Panem, chyba tylko w Duchu Świętym."

Mt 10:34 "Nie mniemajcie, że przyszedłem, przynieść pokój na ziemię;
nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz."

J 3:17 "Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby
świat był przez niego zbawiony."

1J 3:8 "Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku
grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie."

*Ef 6:11-17 "Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się
przed zasadzkami diabelskimi.
(12)Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi
władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi
duchami w okręgach niebieskich.
(13) Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w
dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się.
(14) Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz
sprawiedliwości (15) i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania
ewangelii pokoju, (16) a przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie
mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego; (17) weźcie też przyłbicę
zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże."

2Kor 10:3-4 "Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami.(4) Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej; nim też unicestwiamy złe zamysły"

1P 2:1-3 "Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę, i
obłudę, i zazdrość, i wszelką obmowę jako nowonarodzone niemowlęta,
zapragnijcie nie sfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu, gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan."

Flp 2:5-11 "Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było
w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał
się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu,
lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi
i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem,
uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej.
Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest
ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na
niebie i na ziemi, i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał,
że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca."

1Kor 1:18 "Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy
giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą."

Ga 2:16 "wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z
uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa
Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a
nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie
usprawiedliwiony żaden człowiek."

J 1:17 " Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda
stała się przez Jezusa Chrystusa."

Ga 5:4 "Odłączyliście się od Chrystusa wy, którzy w zakonie szukacie
usprawiedliwienia; wypadliście z łaski."

Iz 59:1-2 "Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a
jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć.(2) Lecz wasze winy
są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed
wami jego oblicze, tak że nie słyszy."

Mk 16:16-20 "Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto
nie uwierzy, będzie potępiony.
(17)A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu
moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą,
(18) węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi
im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. (19) A gdy Pan Jezus
to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy
Boga. (20) Oni zaś poszli i wszędzie kazali, a Pan im pomagał i
potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły."

*Rz 8:14 "Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi."

*1Kor 12:4-12 "A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne
są posługi, lecz Pan ten sam.I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg,
który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się
Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę
mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu. Jeszcze inny dar czynienia cudów,
inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje
języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i
ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce. Albowiem jak
ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest
wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus;"

1Kor 14:39 "Tak więc, bracia moi, starajcie się gorliwie o dar
prorokowania i językami mówić nie zabraniajcie;"

J 15:8 "Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie
i staniecie się moimi uczniami."

*Ga 5:22-23 "Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość,
uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość.
Przeciwko takim nie ma zakonu."

Mt 3:8 "Wydawajcie więc owoc godny upamiętania;"

Jk 1:21 "Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie
z łagodnością wszczepione w was Słowo, które może zbawić dusze wasze."

*1Tes 4:7-9 "Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości,
ale do uświęcenia. Toteż kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga,
który nam też daje Ducha swego Świętego.
A o miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać,
bo jesteście sami przez Boga pouczeni, że należy się nawzajem miłować;"

Mt 5:16 "Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby
widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie."

Ps 95:1 "Pójdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, Wznośmy okrzyki radosne
skale zbawienia naszego!"

Ps 136:1 "Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, Albowiem na wieki trwa
jego łaska!

Ps 46:2-3 "Bóg jest ucieczką i siłą naszą, Pomocą w utrapieniach
najpewniejszą.(3) Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała I góry
zachwiały się w głębi mórz."

Mt 6:5-6 "A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy,
gdyż oni lubią modlić się,stojąc w synagogach i na rogach ulic,
aby pokazać się ludziom; zaprawdę powiadam wam:
Otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz,
wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą,
módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój,
który widzi w ukryciu, odpłaci tobie."

Jk 4:7 "Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie
od was."

Mt 4:10-11 "Wtedy rzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie! Albowiem
napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu służyć będziesz.
Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu."

J 15:5 "Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we
mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie
możecie."

1Tes 4:3-6 "Taka jest bowiem wola Boża: uświęcenie wasze,
żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa,
aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu,
nie z namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga,
aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek
sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam
zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy."

*Hbr 10:10-17 "mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.(11) A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów;(12) lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej,(13) oczekując teraz, aż nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnóżek stóp jego.(14) Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni.(15) Poświadcza nam to również Duch Święty; powiedziawszy bowiem:(16) Takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan: Prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je,(17) dodaje: A grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej."

Ps 53:2 "Głupi rzekł w sercu swoim:
Nie ma Boga. Są znieprawieni, popełniają ohydne czyny; Nie ma nikogo, kto
by dobrze czynił."

2P 3:3-9 "Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą
szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych
pożądliwości i mówić:
Gdzież jest przyobiecane przyjście jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie,
wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Obstając przy tym,
przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez
wodę powstała mocą Słowa Bożego przez co świat ówczesny, zalany wodą,
zginął. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa
zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi.
Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień
jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z
dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje
cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby
wszyscy przyszli do upamiętania."

1P 3:10-12 "Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre,
ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy
zdradliwej. Niech się odwróci od złego, a czyni dobre, niech szuka pokoju i dąży do
niego. Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy jego ku prośbie
ich, lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. "

Ml 3:8 "Czy człowiek może oszukiwać Boga? Bo wy mnie oszukujecie! Lecz wy pytacie: W czym cię oszukaliśmy? W dziesięcinach i daninach."

Łk 6:38 "Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną dadzą w zanadrze wasze; albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą."

Flp 4:19 "A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie."

1Tm 3:2-5 "Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy,
umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, nie oddający się
pijaństwu, nie zadzierzysty, lecz łagodny, nie swarliwy, nie chciwy na grosz,
który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie
i wszelkiej uczciwości, bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem
zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży?"
Jr 23:36

Hbr 3:12-13 "Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego,(13) ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa 'dzisiaj', aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu."

Mt 7:26 "A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku."

Prz 12:15 "Droga głupiego wydaje mu się właściwa, lecz kto słucha rady, jest mądry."

Prz 19:20 "Słuchaj rady i przyjmij karcenie, abyś w przyszłości był mądry."

Prz 10:23 "Dla głupiego jest jakby igraszką popełnić haniebny czyn, lecz mądre postępowanie jest przyjemnością dla człowieka rozumnego."

Ps 68:7 „Bóg samotnym daje dom na mieszkanie, Wyprowadza więźniów na wolność, Lecz oporni pozostają w ziemi suchej.”

Prz 18:7 "Usta głupca są jego zgubą, a jego wargi sidłem dla jego duszy."

Hi 5:2 "Zaprawdę, głupiego zabija jego własny gniew, a prostaka uśmierca zawiść."

Prz 12:1 "Kto miłuje karność, miłuje mądrość; a kto nienawidzi karcenia, jest głupi."

Prz 10:17 "Kto dba o karność, jest na drodze życia, lecz kto gardzi karceniem, schodzi na manowce."

Prz 3:12 "Kogo bowiem Pan miłuje, tego smaga, jak ojciec swojego ukochanego syna."

Prz 27:17 "Żelazo ostrzy się żelazem, a zachowanie swojego bliźniego wygładza człowiek."

1Tes 5:14 "Wzywamy was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich."

Jud 1:3-8 " Umiłowani! Zabierając się z całą gorliwością do pisania
do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i
napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze
została przekazana świętym. Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na
których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia, bezbożni, którzy
łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego
jedynego Władcy i Pana, Jezusa Chrystusa.
A chcę przypomnieć wam, którzy raz na zawsze wszystko wiecie, że Pan
wybawił wprawdzie lud z ziemi egipskiej, ale następnie wytracił tych, którzy
nie uwierzyli; aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz
opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki
dzień sądu; tak też Sodoma i Gomora i okoliczne miasta, które w podobny do nich
sposób oddały się rozpuście i przeciwnemu naturze pożądaniu cudzego ciała,
stanowią przykład kary ognia wiecznego za to. Pomimo to ludzie ci,
hołdując urojeniom, podobnie kalają ciało swoje, pogardzają zwierzchnościami i
bluźnią istotom niebieskim."

Prz 6:16-19 "Tych sześć rzeczy nienawidzi Pan, a tych siedem jest dla niego obrzydliwością:(17) Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną,(18) serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego,(19) składanie fałszywego świadectwa, i sianie niezgody między braćmi."

Ps 36:2 "Występne podszepty ma bezbożny we wnętrzu serca swego. Nie ma
bojaźni Bożej przed oczyma jego,"

Ps 101:5 "Kto skrycie oczernia bliźniego swego, tego zniszczę; Nie
ścierpię oczu wyniosłych i serca nadętego."

Prz 17:17 "Przyjaciel zawsze okazuje miłość; rodzi się bratem w niedoli."

Oz 14:2 "Weźcie ze sobą słowa skruchy i nawróćcie się do Pana!
Mówcie do niego: Odpuść nam wszelką winę i przyjmij naszą prośbę, a my
złożymy ci w ofierze owoce naszych warg!"

J 10:27 "Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną."

J 6:47 "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot
wieczny."

J 11:26 "A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to?"

Koh 12:13 "Wysłuchaj końcowej nauki całości: Bój się Boga i przestrzegaj jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka."

Prz 8:13 "Bać się Pana - znaczy nienawidzić zła; nienawidzę buty i pychy, złych postępków oraz przewrotnej mowy."

Mt 12:36 "A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu."

J 15:7-8 "Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać
będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam.(8) Przez to
uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi
uczniami."

Kol 3:1-3 "A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej;(2) o tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi.(3) Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu;"

Ps 27:14 "Miej nadzieję w Panu! Bądź mężny i niech serce twoje będzie niezłomne! Miej nadzieję w Panu!"

Prz 30:5 "Każde słowo Pana jest prawdziwe. On jest tarczą dla tych, którzy mu ufają."

Mt 7:24 "Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je,
będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce."

Hbr 12:1-2 "Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami,(2) patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego."

Ps 1:1-3 "Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych Ani nie stoi na drodze grzeszników, Ani nie zasiada w gronie szyderców, Lecz ma upodobanie w zakonie Pana I zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, Wydające swój owoc we właściwym czasie, Którego liść nie więdnie, A wszystko, co uczyni, powiedzie się."

Kol 2:8 "Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i
czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie
na Chrystusie;"

1Tm 3:16 "Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności: Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w niego na świecie, wzięty został w górę do chwały."

Hbr 9:24-28 "Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga;(25) i nie dlatego, żeby wielekroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią,(26) gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata; ale obecnie objawił się On jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie.(27) A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd,(28) tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują."

*Hbr 10:15-25 "Poświadcza nam to również Duch Święty; powiedziawszy bowiem:(16) Takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan: Prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je,(17) dodaje: A grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej.(18) Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech.(19) Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni(20) drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje,(21) oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym,(22) wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą;(23) trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest Ten, który dał obietnicę;(24) i baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków,(25) nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża."

2P 3:14 "Przeto, umiłowani, oczekując tego starajcie się, abyście znalezieni zostali przed nim bez skazy i bez nagany, w pokoju."

Ps 45:4-5 "Przypasz miecz swój do biodra, bohaterze, Blask swój i dostojeństwo swoje!(5) Niech ci się szczęści! Wystąp w obronie prawa, łagodności i sprawiedliwości, A prawica twoja dokona cudownych czynów!"

*1Kor 14:1 "Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary
duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować."

J 17:17 "Poświęć ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą."

Mt 24:14 „I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.”

J 20:21 "I znowu rzekł do nich Jezus: Pokój wam!
Jak Ojciec mnie posłał,
tak i Ja was posyłam."cytaty: Biblia Warszawska 1975
------------------
zachęcam do korzystania z wyszukiwarek biblijnych np.:
http://apologetyka.com/biblia/
------------------

polecam:
http://derekprince.com.pl/index.htm
tu można odsłuchać wykłady na wybrane tematy (audio) - w całości
np.:
Wiara a uczynki
Zanurzenie w wodzie
Zanurzenie w Duchu
Przyjmijcie Ducha Świętego
Biblijny obraz Kościoła
Prawdziwy i fałszywy Chrystus
Prawdziwy i fałszywy kościół
Niewidzialne przeszkody w uzdrowieniu

kilka z nauczań dostępne jest na youtube - w odcinkach:

1) Jak odróżnić fałszywy i prawdziwy kościół ? - wykład Derek Prince
http://pl.youtube.com/watch?v=H77oOfj8SnM

2) Dary Ducha Świętego
http://www.youtube.com/watch?v=DVGiuG7k7TI

3) Wykładanie języków i prorokowanie
http://www.youtube.com/wa...feature=related

4) Uwolnienie od przekleństwa
http://www.youtube.com/watch?v=M365KPgfveQ

5) Wrogowie z którymi walczymy
http://www.youtube.com/wa...feature=related

6) Światło czasów ostatecznych
http://www.youtube.com/wa...feature=related

7) Miejsce Izraela w Bożym planie
http://www.youtube.com/watch?v=BcnCk_MiauY
_________________
Ef 5:10
Ostatnio zmieniony przez Natanael 2009-12-02, 10:52, w całości zmieniany 8 razy  
 
 
Bobo 


Pomógł: 550 razy
Dołączył: 03 Mar 2007
Posty: 13727
Wysłany: 2009-12-02, 09:45   

Natanael napisał/a:
Wersy - obietnice dotyczące zbawienia


Natanaelu... proszę, nie ma sensu pklejać połowy biblii w post. Każdy z czytelnikow może sobie sam odszukać, tym bardziej, że wskazaleś gdzie i jak to można zrobić.
Gołe teksty bez komentarza nasuwają niekoniecznie wnioski takie, jakie chciałbyś.

Post za długi. Głowę dam, że ludzie nie wchodzą na to forum aby poczytać Biblię ale... by podyskutować o Biblii.

Bobo-modo (dobra rada)
 
 
Natanael 
Natanael


Dołączył: 20 Sty 2009
Posty: 138
Wysłany: 2009-12-02, 09:58   

Witaj
- nie oddawaj głowy. Zamieściłem tu wersy - bardzo ważne słowa, które same wiele wyjaśniają wzajemnie się uzupełniając. Są tu obietnice i odpowiedzi na wiele podstawowych zagadnień. Serdecznie zachęcam do uważnego przeczytania tych fragmentów. To może być bardzo ważne kilka minut.
Dobrego odbioru i owocnego dnia
_________________
Ef 5:10
 
 
Bobo 


Pomógł: 550 razy
Dołączył: 03 Mar 2007
Posty: 13727
Wysłany: 2009-12-02, 10:18   

Natanael napisał/a:
Witaj
- nie oddawaj głowy. Zamieściłem tu wersy - bardzo ważne słowa, które same wiele wyjaśniają


Nie, nie. Ten związek należy wskazać.
Na przykład aki związek z tytułem tematu ma tekst:

1Kor 12:2 "Wiecie, iż, gdyście byli poganami, do niemych bałwanów
szliście, jak was prowadzono."


albo:

Dz 17:24 "Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten,
będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych"


Czy:

Kol 1:18 "On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem,
pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy,"


Więcej jest takich tekstów, gdzie związek dostrzegasz ale czy inni?

Uważasz, że są ważne? Owszem ale w jakimś kontekście, ktorego nie wyjaśniasz. Zresztą, chyba nie ma w Biblii wersetów nie ważnych... to dlaczego całej nie wlepisz?

Jeszcze raz proszę, nie pisz tak długich postów. To nie tylko moje 'widzimi się'. Doświadczenie na tym forum pokazuje, że po prostu ludzie nie reagują na takie tasiemce. Chyba, że moderatorzy... ;-)

Bobo-modo
 
 
Natanael 
Natanael


Dołączył: 20 Sty 2009
Posty: 138
  Wysłany: 2009-12-02, 10:34   

- mam nadzieję że może tu zawitać Ktoś, komu biblijne słowa zawarte w tym poście będą pomocne. Zachęcam do poznawania i dzielenia się słowem - biblijnym przesłaniem.
Bardzo proszę jeśli Ktoś przeczyta powyższe wersy i znajdzie coś dla siebie o wpis - wklejenie: " :idea: ;-) "
_________________
Ef 5:10
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 11