Forum biblijne Strona Główna Forum biblijne
FORUM ZOSTAŁO PRZENIESIONE. ZAPRASZAMY www.biblia.webd.pl

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Wielobóstwo w KK?
Autor Wiadomość
Miłujący prawdę 

Dołączył: 28 Cze 2006
Posty: 1134
Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2006-10-17, 19:16   

Yarpen Zirgin napisał/a:
Cytat:
Oddają cześć jedynemu prawdziwemu Bogu Jehowie,uświęcając Jego imię.Mateusza 6:9
W KK też wierzy się w jedynego prawdziwego Boga.


Specjalnie dla ciebie:
„TRÓJCA ŚWIĘTA” – dogmat Kościoła katolickiego.
Dla jego przedstawienia Kościół musiał rozwinąć własną terminologię.

Używał do tego celu „pojęć filozoficznych: ‘substancja’, ‘osoba’ lub ‘hipostaza’, ‘relacja’ itd.” (KKK Pallottinum 1994 s.69).
Dalej w tym samym miejscu autorzy Katechizmu Kościoła Katolickiego piszą: “czyniąc to, nie podporządkował wiary mądrości ludzkiej, ale nadał nowy, niezwykły sens tym pojęciom, przeznaczonym odtąd do oznaczania niewypowiedzianej tajemnicy, która ‘nieskończenie przekracza to, co my po ludzku możemy pojąć’”(tu zacytował wypowiedź Pawła VI).
W tym stwierdzeniu jest zwarte jednoczesne zaprzeczenie wyrażanej w nim myśli. Bo jeśli czegoś nie są w stanie zrozumieć, stanowczo twierdząc jednocześnie, że Bóg okrył to tajemnicą, to jasne jest, iż przedstawiając zrozumienie tej kwestii muszą posłużyć się mądrością ludzką. A przecież stwierdzili, że ‘nie podporządkowali wiary mądrości ludzkiej’.
Dogmat o „Trójcy Świętej” nie ma poparcia Pisma Świętego!

Cóż jednak takiego na ten temat mówi dalej Katechizm Kościoła Katolickiego? Zobaczmy.
W pozycji 249 na stronie 68, czytamy:
Objawiona prawda Trójcy Świętej znajduje się od początku u źródeł żywej wiary Kościoła, przede wszystkim za pośrednictwem chrztu. Znajduje ona swój wyraz w chrzcielnej regule wiary, sformułowanej w przepowiadaniu, katechezie i modlitwie Kościoła. Takie sformułowania znajdują się już w pismach apostolskich, jak świadczy o tym pozdrowienie przyjęte w liturgii eucharystycznej: ‘Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi’(2 Kor 13,13)”.
I znowu widać tu podstawowy błąd, taki mianowicie, że Kościół to, co sam wprowadził w swych obrzędach, jako efekt własnego rozumienia, teraz przytacza jako dowód na poparcie swego rozumienia.
Jak wobec tego rozumieć treść przytoczonego wersetu?
Przede wszystkim nic tu nie ma o Trójcy.
Mowa natomiast jest o tym, by bracia w wierze apostoła Pawła działali zgodnie z wymaganiami Jezusa, bo wówczas będzie z nimi Łaska = niezasłużona życzliwość = miłość Jezusa Chrystusa. Jednocześnie będzie z nimi miłość Boga. Takie zaś działanie charakteryzować się będzie jednością, nie zaś jakoby za sprawa apostołów ale za sprawą ducha Bożego = mocy Boga, którą Ten zsyła na nich.
Owa jedność szczególnie mocno jest podkreślana w wypowiedziach Jezusa, a potem i w listach apostołów, jako warunek prawości i wytrwania w wierze, jako cecha lojalnych sług Jehowy. Duch święty został wylany na uczniów i apostołów Jezusa w dniu Pięćdziesiątnicy, te zaś cytowane wyżej słowa apostoła Pawła napisane zostały ponad dwadzieścia lat później.
Podstawą ich były nauki Jezusa, potwierdzone słowami modlitwy Jezusa do Boga Jehowy: „20 Proszę nie tylko za nimi, lecz także za tymi, którzy dzięki ich słowu uwierzą we mnie; 21 żeby oni wszyscy byli jedno, tak jak ty, Ojcze, jesteś w jedności ze mną, a ja jestem w jedności z tobą, żeby i oni byli w jedności z nami, by świat uwierzył, żeś ty mnie posłał. 22 Ja też dałem im chwałę, którą ty mi dałeś, żeby byli jedno, tak jak my jedno jesteśmy. 23 Ja w jedności z nimi, a ty w jedności ze mną, żeby byli doprowadzeni do doskonałej jedności, aby świat poznał, żeś ty mnie posłał i że ich umiłowałeś, tak jak umiłowałeś mnie. 24 Ojcze, jeśli chodzi o to, co mi dałeś, chciałbym, żeby gdzie ja jestem, również oni ze mną byli, aby zobaczyli mą chwałę, którą mi dałeś, ponieważ umiłowałeś mnie przed założeniem świata. 25 Ojcze, który jesteś prawy, świat wcale cię nie poznał, ale ja cię poznałem, a oni poznali, żeś ty mnie posłał. 26 I dałem im poznać twoje imię, i dam je poznać, żeby miłość, którą mnie umiłowałeś, była w nich, a ja w jedności z nimi”(Jana 17:20-26).
Co tak naprawdę chciał przekazać Jezus uczniom gdy mówił o jedności?
Na to pytanie odpowiada Biblia słowami zapisanymi w Jana 15:1-10:
„1 Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój Ojciec jest hodowcą. 2 Każdą gałąź we mnie nie przynoszącą owocu usuwa, a każdą przynoszącą owoc oczyszcza, żeby przynosiła więcej owocu. 3 Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które do was powiedziałem. 4 Pozostańcie w jedności ze mną, a ja w jedności z wami. Jak gałąź nie może przynosić owocu sama z siebie, jeżeli nie pozostaje w winorośli, tak i wy nie możecie, jeżeli nie pozostajecie w jedności ze mną. 5 Ja jestem winoroślą, a wy gałęziami. Kto pozostaje w jedności ze mną, a ja w jedności z nim, ten przynosi wiele owocu; ponieważ beze mnie w ogóle nic nie możecie uczynić. 6 Jeżeli ktoś nie pozostaje w jedności ze mną, jest wyrzucany jak gałąź i usycha; a ludzie zbierają te gałęzie i wrzucają je w ogień, i zostają spalone. 7 Jeżeli pozostajecie w jedności ze mną i moje wypowiedzi pozostają w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a stanie się wam. 8 Mój Ojciec przez to zostaje otoczony chwałą, że przynosicie wiele owocu i okazujecie się moimi uczniami. 9 Tak jak Ojciec umiłował mnie, a ja umiłowałem was, pozostańcie w mojej miłości. 10 Jeżeli będziecie przestrzegać moich przykazań, to pozostaniecie w mojej miłości, tak jak ja przestrzegałem przykazań Ojca i pozostaję w jego miłości”.
Zwróć uwagę jak wiele tu słów o jedności, a żadnego słowa na temat Trójcy. Nasuwa się pytanie:
Czy gdyby naprawdę Bóg występował pod postacią Trójcy, to Jezus wielokrotnie by tego nie podkreślał? Przecież bardzo pragnął by jego uczniowie byli z nim w jedności w wierze i dlatego było dla niego tak ważną sprawą by poznali oni prawdę i zachowali ja na zawsze.
Ale wróćmy do definicji Trójcy przedstawianej przez Kościół. W KKK w pozycji 253 na stronie 69 czytamy:
Trójca jest jednością. Nie wyznajemy trzech bogów, ale jednego Boga w trzech Osobach: ‘Trójcę współistotną’. Osoby Boskie nie dzielą między siebie jedynej Boskości, ale każda z nich jest całym Bogiem: ‘Ojciec jest tym samym, co Syn, Syn tym samym, co Ojciec, Duch Święty tym samym, co Ojciec i Syn, to znaczy jednym Bogiem co do natury’. ‘Każda z trzech Osób jest tą rzeczywistością, to znaczy substancją, istotą lub naturą Bożą’.
Dostrzegać musi każdy czytelnik, jak bardzo pogubili się autorzy Katechizmu we własnych określeniach, gdy praktycznie dowoli i bez zrozumienia używają określeń „jedno” i „jednym”.
Nie za bardzo też można wywnioskować źródło informacji na temat ‘natury Bożej’, kiedy to właśnie ona jest dla ludzi tajemnicą chociaż wiadomo, że „Bóg jest duchem”.
Kościół jednak pozwala sobie wnikać w naturę Boga określając jej skład. Co po prostu jest głupie i naiwne.
Ten swój tok myśli KKK kontynuuje w kolejnych dalszych rozważaniach w pozycji 254 na stronie 69: „Osoby Boskie rzeczywiście różnią się między sobą. ‘Bóg jest jedyny, ale nie jakby samotny’(quasi solitarius).’Ojciec’, ‘Syn’, ‘Duch Święty’ nie są tylko imionami oznaczającymi sposoby istnienia Boskiego Bytu, ponieważ te Osoby rzeczywiście różnią się między sobą: ”Ojciec nie jest tym samym, kim jest Syn, Syn tym samym, kim Ojciec, ani Duch Święty tym samym, kim Ojciec czy Syn”. Różnią się między sobą relacjami pochodzenia: ‘Ojciec jest Tym, który rodzi; Syn Tym, który jest rodzony; Duch Święty Tym, który pochodzi’. Jedność Boska jest trynitarna”.

Dalej czytamy: „Z powodu tej jedności Ojciec jest cały w Synu, cały w Duchu Świętym; Syn jest cały w Ojcu, cały w Duchu Świętym; Duch Święty jest cały w Ojcu, cały w Synu”.
Ta trudna do usystematyzowania gmatwanina określeń pokazuje jak bardzo zależy „Ojcom Kościoła” by uznać istnienie Trójcy choćby nawet mieli zmienić treść Biblii w swoich przekładach.
Tak się też stało. W KKK w pozycji 258 czytamy, niby przytoczony z Nowego Testamentu, werset z 1 Koryntian 8:6, a jednak bardzo zmieniony daleki od właściwej treści ale stanowi on wyznanie Kościoła co do Trójcy. Zobaczmy, zapisany został tak:

Jeden jest Bóg i Ojciec, od którego wszystko pochodzi; jeden Pan Jezus Chrystus, dla którego jest wszystko; jeden Duch Święty, w którym jest wszystko”.
Takie stanowisko, ta zmiana została wprowadzona w roku 553 na Soborze Konstantynopolitańskim.
Dobrze będzie dla jasności tematu zobaczyć jak prawidłowo brzmi werset 1 Koryntian 8:6:
dla nas wszakże jest jeden Bóg, Ojciec, z którego jest wszystko, a my dla niego; i jeden jest Pan, Jezus Chrystus, przez którego jest wszystko i my przez niego”(PNŚ).

Nie ma możliwości, by ktoś czytając te fragmenty obiektywnie stwierdził, iż są to te same w treści wersety, zaczerpnięte z tego samego zapisu biblijnego.

Porównanie tych fragmentów całkowicie demaskuje metody i sposoby dokumentowania, i tłumaczenia prawdziwości dogmatów Kościoła Katolickiego. Potwierdza to również fakt, że przekłady Biblii dokonywane przez kościelnych tłumaczy mają być z „oryginałów z uwzględnieniem wszelkich najnowszych poglądów Kościoła”.
Trójca Święta, to przecież podstawa wierzeń katolików jak i wiernych innych religii nominalnego chrześcijaństwa, to też jest powodem upartych zabiegów, nieuczciwych zabiegów, aby w Biblii było wyraźnie istnienie jej zaznaczone.
_________________
"Jako żyje Jehowa, będę mówił to, co powie mój Bóg"
 
 
Yarpen Zirgin 
Katolik


Wyznanie: Kościół katolicki
Pomógł: 16 razy
Wiek: 43
Dołączył: 22 Maj 2006
Posty: 15750
Wysłany: 2006-10-17, 20:54   

Miłujący prawdę napisał/a:
Specjalnie dla ciebie: (...)


Długi tekst, a do niego jedno pytanie:

W ilu Bogów wyznaje wiarę Kościół Katolicki?
_________________
Udowadnia się winę, a nie niewinność.

Aha... Nie licz na moją odpowiedź na złośliwości, szyderstwa i próby zmiany tematu.
 
 
Miłujący prawdę 

Dołączył: 28 Cze 2006
Posty: 1134
Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2006-10-17, 21:30   

Yarpen Zirgin napisał/a:
W ilu Bogów wyznaje wiarę Kościół Katolicki?

Mnie o to pytasz?
Ty chyba jestes katolikiem?
Zapytaj siebie. Ja nie bedę tobie tego mowił.
A moze nie chcesz sie przyznac do swej religii?

Nie patrz tak na to. Ja kiedys też byłem w nim, ale to pomogło mi lepiej widziec ich odstepstwo.
Uciekłem od tego tworu ludzkiego, który nic nie ma wspólnego z Bogiem i Biblią.
To mała prowincjonalna sekta, która wziął na garnuszek Konstantyn Wielki, by ratować swe upadajace cesarstwo.
Trochę mu sie udało.
Ale jeszcze tylko chwilka i nie będzie jej i innych fałszywych religii.
Pozdrawiam
_________________
"Jako żyje Jehowa, będę mówił to, co powie mój Bóg"
 
 
Yarpen Zirgin 
Katolik


Wyznanie: Kościół katolicki
Pomógł: 16 razy
Wiek: 43
Dołączył: 22 Maj 2006
Posty: 15750
Wysłany: 2006-10-17, 23:02   

Miłujący prawdę napisał/a:
Yarpen Zirgin napisał/a:
W ilu Bogów wyznaje wiarę Kościół Katolicki?

Mnie o to pytasz?


Ciebie pytam i od ciebie oczekuję odpowiedzi na zadane pytanie.
Chyba rozumiesz tekst pisany po polsku?

Pytanie ponawiam:

W ilu Bogów wyznaje wiarę Kościół Katolicki?
_________________
Udowadnia się winę, a nie niewinność.

Aha... Nie licz na moją odpowiedź na złośliwości, szyderstwa i próby zmiany tematu.
 
 
tessa

Pomógł: 5 razy
Dołączył: 18 Cze 2006
Posty: 4116
Wysłany: 2006-10-18, 22:22   

Yarpen Zirgin napisał/a:
Miłujący prawdę napisał/a:
Yarpen Zirgin napisał/a:
W ilu Bogów wyznaje wiarę Kościół Katolicki?

Mnie o to pytasz?


Ciebie pytam i od ciebie oczekuję odpowiedzi na zadane pytanie.
Chyba rozumiesz tekst pisany po polsku?

Pytanie ponawiam:

W ilu Bogów wyznaje wiarę Kościół Katolicki?


Kościół Katolicki wyznaje wielobóstwo.Główną cześć i adorację oddaje się Matce Boskiej.
Mimo,że mówi się ,że uznaje się "jednego Boga w trzech osobach",to tak naprawdę otacza się mnóstwem "świętych" ,którym też oddaje się cześć.Ostatnio nowym "świętym" ma zostać /lub już został/człowiek Jan Paweł II.
Radzę zgłebić temat: Kult Marii w Kościele Katolickim".
Jak ten kult ma się do I przykazania Dekalogu i wypowiedzi samego Jezusa z
Mateusza 4:10
"Wtedy Jezus rzekł do niego:"Precz Szatanie!Jest bowiem napisane "Jehowę twego Boga masz czcić i tylko dla niego masz pełnić świętą służbę".
Czy katolicy postępują zgodnie z tymi słowami Jezusa?
Czy cześć oddaja tylko Bogu Jehowie?
 
 
Yarpen Zirgin 
Katolik


Wyznanie: Kościół katolicki
Pomógł: 16 razy
Wiek: 43
Dołączył: 22 Maj 2006
Posty: 15750
Wysłany: 2006-10-19, 19:45   

tessa napisał/a:
Yarpen Zirgin napisał/a:

W ilu Bogów wyznaje wiarę Kościół Katolicki?


Kościół Katolicki wyznaje wielobóstwo.


Hm... A mogła byś zacytować jakąś wypowiedz Kościoła, gdzie napisano, ze wyznaje on wiarę w wielu Bogów?
_________________
Udowadnia się winę, a nie niewinność.

Aha... Nie licz na moją odpowiedź na złośliwości, szyderstwa i próby zmiany tematu.
 
 
tessa

Pomógł: 5 razy
Dołączył: 18 Cze 2006
Posty: 4116
Wysłany: 2006-10-20, 18:56   

Yarpen Zirgin napisał/a:
Hm... A mogła byś zacytować jakąś wypowiedz Kościoła, gdzie napisano, ze wyznaje on wiarę w wielu Bogów?


http://pl.wikipedia.org/w...C5%9Awi%C4%99ta

Kościół wierzy w trójcę,czyli w trzech Bogów,a nie jednego.
Ojciec jest Bogiem,Syn jest Bogiem,Duch Święty jest Bogiem
Jeszcze umiem liczyć do trzech:) 1+1+1=3
 
 
Yarpen Zirgin 
Katolik


Wyznanie: Kościół katolicki
Pomógł: 16 razy
Wiek: 43
Dołączył: 22 Maj 2006
Posty: 15750
Wysłany: 2006-10-20, 19:33   

tessa napisał/a:
Yarpen Zirgin napisał/a:
Hm... A mogła byś zacytować jakąś wypowiedz Kościoła, gdzie napisano, ze wyznaje on wiarę w wielu Bogów?


http://pl.wikipedia.org/w...C5%9Awi%C4%99ta

Kościół wierzy w trójcę,czyli w trzech Bogów,a nie jednego.
Ojciec jest Bogiem,Syn jest Bogiem,Duch Święty jest Bogiem
Jeszcze umiem liczyć do trzech:) 1+1+1=3


Pomijając kwestię, ze Wikipedia nie jest dokumentem Kościoła, zacytujmy fragment definicji, do której mnie odesłałaś:

Cytat:
(..)trójjedyny Bóg objawia się człowiekowi jako Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, jednak każda z tych osób jest tym samym, jednym Bogiem.


Jak widać ten artykuł odpada jako dowód na wielobóstwo w KK ponieważ podaje, ze te trzy Osoby sa jednym Bogiem. Staje się za to dowodem na niezrozumienie przez Ciebie pisanego tekstu.

Masz może jakiś tekst Kościoła, gdzie jest mowa o tym, ze wyznaje on wiarę w wielu Bogów?
_________________
Udowadnia się winę, a nie niewinność.

Aha... Nie licz na moją odpowiedź na złośliwości, szyderstwa i próby zmiany tematu.
 
 
nike 

Pomogła: 135 razy
Dołączyła: 05 Sie 2006
Posty: 10689
Wysłany: 2006-10-20, 21:43   

Yarpen Zirgin napisał/a:
Jak widać ten artykuł odpada jako dowód na wielobóstwo w KK ponieważ podaje, ze te trzy Osoby sa jednym Bogiem. Staje się za to dowodem na niezrozumienie przez Ciebie pisanego tekstu.


Czy ty rozumiesz to co napisałeś? I czy to jest logiczne? W jaki sposób syn może byc własnym ojcem? A czy duch ma ciało bo jeżeli jest osobą to chyba musi mieć ciało jeżeli tak, to jakie?
_________________
http://biblos.feen.pl/index.php
 
 
tessa

Pomógł: 5 razy
Dołączył: 18 Cze 2006
Posty: 4116
Wysłany: 2006-10-22, 07:52   

nike napisał/a:
Yarpen Zirgin napisał/a:
Jak widać ten artykuł odpada jako dowód na wielobóstwo w KK ponieważ podaje, ze te trzy Osoby sa jednym Bogiem. Staje się za to dowodem na niezrozumienie przez Ciebie pisanego tekstu.


Czy ty rozumiesz to co napisałeś? I czy to jest logiczne? W jaki sposób syn może byc własnym ojcem? A czy duch ma ciało bo jeżeli jest osobą to chyba musi mieć ciało jeżeli tak, to jakie?


Jest to zupełnie nielogiczne.Ale ludzie nie potrafią logicznie myśleć,jeśli chodzi o wiarę.
Ich wiara jest ślepa.Ślepo wierzą swoim przywódcom religijnym ,a nie Słowu od Boga.
A jeśli ślepy ślepego prowadzi obaj wpadną w dół.
Dlaczego ślepa?
Ponieważ nie oparta jest na Słowie Bożym Biblii,a na ludzkich filozofiach i spekulacjach.
Słowo Boże zaś uczy;
II wydanie Biblii Tysiąclecia Psalm 83:19

"Niechaj poznają Ciebie i wiedzą,
że Ty masz na imię Jahwe ,
że tylko sam jesteś najwyższy nad całą ziemią".

Już choćby ten werset całkowicie przeczy istnieniu "Trójcy".A takich wersetów w Biblii jest całe mnóstwo.Bóg Jahwe nie dzieli swego bóstwa z nikim innym.Jest SAM jedynym prawdziwym Bogiem.
Zobacz też Jana 17:3 -tą prawdę potwierdza też sam Jezus nazywając swego Ojca
"jedynym prawdziwym Bogiem".
 
 
Anna01 
Administrator


Wyznanie: Deizm
Pomogła: 292 razy
Dołączyła: 20 Maj 2006
Posty: 4614
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2006-10-22, 10:11   

Mareczku
Z braku czasu niedokładnie przyznam przeczytałam Twój post, ale wiem o co chodzi :-) .
Ja jestem "bezwyznaniowcem" . Za kościół uważam mój dom, wtedy gdy czytamy Biblię, gdy rozmawiamy o Bogu. Kościołem w wakacje np. jest las, czy plaża. Boga noszę zawsze ze sobą :-) tam gdzie ja to i ON i to jest według mnie najważniejsze :-) .
 
 
Wojtek37 

Wiek: 56
Dołączył: 23 Maj 2006
Posty: 686
Skąd: Gdynia
Wysłany: 2006-10-22, 20:51   

nike napisał/a:
Yarpen Zirgin napisał/a:
Jak widać ten artykuł odpada jako dowód na wielobóstwo w KK ponieważ podaje, ze te trzy Osoby sa jednym Bogiem. Staje się za to dowodem na niezrozumienie przez Ciebie pisanego tekstu.


Czy ty rozumiesz to co napisałeś? I czy to jest logiczne? W jaki sposób syn może byc własnym ojcem? A czy duch ma ciało bo jeżeli jest osobą to chyba musi mieć ciało jeżeli tak, to jakie?


A ja twierdzę, że taczej to Ty nie wiesz co piszesz. Już widzę, jak stwożenie chce obiąć swoim małym rozumkiem Tajemnice Boga Samego !?. :-/ :mrgreen:

Sparafrazuję to przykładem .......

Pewnego razu trzy mrówki zmówiły się by opisać dziwne potężne COŚ, które stoi koło nich. I każda z n ich wypowiada się co widzi. Pierwsza krzyczy iż to jest jakaś wielka noga, bo tylko to widziała w zasięgu swoich oczu. Następna, że to jest jakaś wielka trąba która wystaje z nieba. Trzecia zaś twierdziła iż to coś jest podobne do ogonka, bo akurat stała z tyłu. Ciekawe czemu nie mogły sprecyzować co widzą?. A przecież każda mówiła prawdę, lecz Słonia w tym nie widziały.

Ty właśnie do takiej mróweczki się zaliczasz, kiedy rozprawiasz o rzeczach przerastających Twoją wyobraźnię, bo jak te mróweczki dostrzegasz jedynie to co jesteś w stanie ogarnąć.
_________________
Bardzo mało modli się ten, co przywykł modlić się tylko wtedy, gdy klęczy
św. Jan Kasjan
 
 
 
Yarpen Zirgin 
Katolik


Wyznanie: Kościół katolicki
Pomógł: 16 razy
Wiek: 43
Dołączył: 22 Maj 2006
Posty: 15750
Wysłany: 2006-10-22, 21:09   

nike napisał/a:

Czy ty rozumiesz to co napisałeś? I czy to jest logiczne? W jaki sposób syn może byc własnym ojcem?


Nie może i nie jest. Ojciec, Syn i Duch Święty nie są tą samą osobą.
Polecam doczytanie nauczania o Trójcy, zanim zaczniesz pisać teksty w stylu tego powyżej...


Cytat:
A czy duch ma ciało bo jeżeli jest osobą to chyba musi mieć ciało jeżeli tak, to jakie? Duch nie potrzebuje materialnego ciała, żeby być osobą.


Ciało? Anioły nie posiadają ciał a czy to sprawia, że nie są osobami? "Dla Boga nie ma nic niemożliwego" - znasz te słowa Biblii?

Ps.
"Notorycznie i złośliwie" usunąłem kolejny, napisany nie na temat i zawierajacy jedynie osobiste wycieczki, post Miłującego prawdę.
Przypominam:
Od pana Miłujący prawdę oczekuję odpowiedzi na post wysłany 2006-10-17 o 20:54, zawierający następującą treść:

Miłujący prawdę napisał/a:
Specjalnie dla ciebie: (...)


Długi tekst, a do niego jedno pytanie:

W ilu Bogów wyznaje wiarę Kościół Katolicki?
_________________
Udowadnia się winę, a nie niewinność.

Aha... Nie licz na moją odpowiedź na złośliwości, szyderstwa i próby zmiany tematu.
 
 
Miłujący prawdę 

Dołączył: 28 Cze 2006
Posty: 1134
Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2006-10-23, 21:15   

Trzech i cały szereg świętych, których czci.

Nie rozumiem czemu pytasz mnie o takie znane kwestie?
Czytasz przecież Katechizm Kościoła Katolickiego!
_________________
"Jako żyje Jehowa, będę mówił to, co powie mój Bóg"
 
 
Yarpen Zirgin 
Katolik


Wyznanie: Kościół katolicki
Pomógł: 16 razy
Wiek: 43
Dołączył: 22 Maj 2006
Posty: 15750
Wysłany: 2006-10-23, 21:49   

Miłujący prawdę napisał/a:
Trzech i cały szereg świętych, których czci.


Wobec tego podobna prosba co do Kesji:

Poproszę o wskazanie dokumentu Kościoła Katolickiego, gdzie napisano, że Ojciec, Syn i Duch Świety to trzej Bogowie a że Kościół wyznaje wiarę w trzech Bogów.

Cytat:
Nie rozumiem czemu pytasz mnie o takie znane kwestie?
Czytasz przecież Katechizm Kościoła Katolickiego!


No właśnie... Ja czytam, a ty najwyraźniej nigdy nawet nie zajżałeś, skoro napisałeś powyższy tekst o "trzech" Bogach w KK. Jak więc możesz podejmować się dyskusji na temat nauczania Kościoła Katolickiego skoro nawet nie raczyłeś się z nim zapoznać?Uwaga! To było pytanie retoryczne. Miłujący, czekam na dokument, o który proszę powyżej.
_________________
Udowadnia się winę, a nie niewinność.

Aha... Nie licz na moją odpowiedź na złośliwości, szyderstwa i próby zmiany tematu.
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 10