Forum biblijne Strona Główna Forum biblijne
Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. (List do Galatów 5:21-22)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Cherubin - Jaśniejący - Czuwający
Autor Wiadomość
Fedorowicz 

Pomógł: 1 raz
Wiek: 35
Dołączył: 11 Mar 2011
Posty: 713
Wysłany: 2011-03-14, 19:36   

kwant napisał/a:

Król Tyru nigdy nie był w ogrodzie Bożym w Eden..

Tego fragmentu nie tłumaczy się dosłownie ,to metafora. Dotyczy króla Tyru,który porównywał się do B-ga. "Synu człowieczy,powiedz władcy Tyru: Tak mówi HaSzem: Ponieważ serce twoje stało się wyniosłe ,powiedziałeś: Ja jestem bogiem, ja zasiadam na boskiej stolicy, w sercu mórz, a przecież ty jesteś tylko człowiekiem, a nie bogiem, i rozum swój chciałeś mieć równy rozumowi bożemu.
(Ez 28,1- 2).
_________________
Baruch Ata Haszem, Eloheinu melech haolam, szechechejanu, wekijemanu, wehigijanu lazeman hazeh.
 
 
EMET 

Wyznanie: Świadkowie Jehowy w Polsce
Pomógł: 248 razy
Dołączył: 04 Wrz 2006
Posty: 11204
Wysłany: 2011-03-14, 19:49   

Fedorowicz napisał/a:
Jachu napisał/a:
Ezech. 28:13-16
Tyś był Cherubinem pomazanym, nakrywającym..
Proponuję prześledzić teraz tłumaczenie Tory Pardes Lauder i porównać z powyższymi przekładami.Kogo dotyczą powyższe wersety ?Jeden dotyczy króla Tyru,a drugi władcę Asyrii.EMET:
Wydali - w Pardes Lauder - translację Jechezqel?
Jeśli tak, to podaj namiary.
Wiem jedynie, że wyszedł reprint I. Cylkowa w 'austerii'. ;-)


Stephanos, ps. EMET
_________________
„Wielu będzie biegać tu i tam [po hebrajsku: < jᵊszōṭᵊṭû >], i nastanie obfitość prawdziwej wiedzy” -- Daniela 12:4b; ‘PNŚ/ZW’, Przypis.
 
 
kwant 

Pomógł: 1 raz
Dołączył: 15 Lis 2008
Posty: 1213
Wysłany: 2011-03-14, 20:01   

Fedorowicz napisał/a:
Tego fragmentu nie tłumaczy się dosłownie ,to metafora.

Może raczej analogia sytuacji króla Tyru do tego, jakim był i w jakiej sytuacji ktoś, kto nie był człowiekiem. Metafora nie ma w takim wypadku sensu.
_________________
7 Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu, będą też niedobory żywności i trzęsienia ziemi w jednym miejscu po drugim.
8 Wszystko to jest początkiem dręczących boleści.
Mat.24:7,8; NW
 
 
Fedorowicz 

Pomógł: 1 raz
Wiek: 35
Dołączył: 11 Mar 2011
Posty: 713
Wysłany: 2011-03-14, 20:25   

kwant napisał/a:

Może raczej analogia sytuacji króla Tyru do tego, jakim był i w jakiej sytuacji ktoś, kto nie był człowiekiem. Metafora nie ma w takim wypadku sensu.
Faktycznie,moja omyłka.Miałem na myśli porównanie.Król Tyru aspirował, jak i wielu potężnych i bogatych władców starożytnych do boskości.W poetyckiej,proroczej wizji prorok Ezechiel porównuje króla Tyru do wspaniałego cherubina z ogrodu Eden.W przeciwieństwie jednak do doskonałych cherubinów,niedoskonały człowiek,którym jest król Tyru dopuszcza się grzechu przeciwko B-gu.
_________________
Baruch Ata Haszem, Eloheinu melech haolam, szechechejanu, wekijemanu, wehigijanu lazeman hazeh.
 
 
EMET 

Wyznanie: Świadkowie Jehowy w Polsce
Pomógł: 248 razy
Dołączył: 04 Wrz 2006
Posty: 11204
Wysłany: 2011-03-14, 21:00   Re: Cherubin - Jaśniejący - Czuwający

kwant napisał/a:
Gwiazda jaśniejąca (helel), to określenie dla funkcji cherubina. Pierwszy raz czytamy o nich w okolicznościach wygnania z raju pierwszej pary ludzkiej. Postawiono ich, by strzegli drogi do drzewa życia. Są więc strażnikami drogi prowadzącej do życia wiecznego. By jej strzec, czyli być na niej sam i mieć pewność, że inni jej przestrzegają, trzeba znać jej prawa. Informowanie o zasadach koniecznych na drodze życia, zgodnie z całą prawdą, by każdy mógł po niej zdążać do nieśmiertelności, to zadanie „helel” – Jaśniejących. Jeden z nich, jeszcze zanim obdarzono ich funkcją strażnika, był tym Jaśniejącym, ale z jakiegoś powodu odmówił Bogu Stwórcy posłuszeństwa i zaczął działać dla własnej chwały. Stał się Szatanem Diabłem i przestał też być „helel”. Zanim pozbawił się miana gwiazdy jaśniejącej, był synem Jutrzenki, czyli Pierworodnego, który został, jako człowieczy Syn Boży, nazwany Jezusem (Izajasza 14:12; Kolosan 1:15; Hebr 1:5,6; Obj 22:16). Jutrzenka bowiem to najjaśniejsza "gwiazda" poprzedzająca wschód, zwana też Gwiazdą Poranną. Astronomia w ten sposób określa poprzedzającą wschód Słońca jasno świecącą planetę Wenus. Ta sama planeta zwie się też Gwiazdą Wieczorną (starożytni Grecy nazywali ją gwiazdą Fosforos, identyfikowaną z Hesperosem; Rzymianie zaś określali Luciferem). Tę szczególną właściwość Wenus zawdzięcza orbicie, o jedną bliżej Słońca od orbity Ziemi. Odbija w ten sposób światło niewidzialnego, bo znajdującego się za horyzontem rzeczywistego źródła światła - Słońca.
Werset z Księgi Objawienia 22:16 „‚Ja, Jezus, posłałem swego anioła, aby wam o tym złożyć świadectwo dla zborów. Jam jest korzeń i potomek Dawida, i jasna gwiazda poranna’” jest wyraźnym potwierdzeniem przynależności do grona cherubinów Helel. To oni, kierowani duchem Jehowy, Swórcy, wydawali wyroki w imieniu swego Boga. Ich decyzje były decyzjami Jehowy. "Według postanowienia Czuwających taki jest dekret, sprawa rozstrzygnięta przez Świętych, aby wszyscy żyjący wiedzieli, że Najwyższy jest władcą nad królestwem ludzkim. Może je dać, komu zechce, może ustanowić nad nimi najniższego z ludzi." (Daniela 4:14). Jako Czuwający nad przestrzeganiem zasad drogi życia, byli uprawnieni do wydawania wyroków, bo to jest ... „postanowienie Najwyższego, ...” (Dn 4:21; BT)
Teraz podporządkowani są Królowi królów, Jezusowi Chrystusowi.EMET:
Co się tyczy 'cheruba', 'cherubów', to w zapisie hebrajskim mamy notację na < kərûbh > = < kərûw >; w plural: < kərûbhim > = < kərûwim >.
Poza określeniem kategorii anioła, aniołów, mamy też nazwę miasta w Babilonii, z którego powrócili wygnańcy - po 70 latach spustoszenia - do Jerozolimy. Mamy w: Ezdrasza 2:59; Nehemiasza 7:61. Identycznie nazwa owego miasta w zapisie hebr., jak w nazwie 'cheruba' - hebr.: < keruw >; por. miejsca, gdzie w formie podstawowej [w singular] - w odniesieniu do 'cheruba' - użyto w: Wyjścia 25:19; 37:8; 2 Samuela 22:11; Psalm 18:11/10/; Ezechiela 28:14, 16; 41:18. W plural w zapisie podstawowym - < keruwim > - mamy w: 1 Królów 6:23, 29, 32, 35; 7:36; 2 Kronik 3:7, 10, 14; Psalm 99:1; Ezechiela 10:20; 41:18, 25. W 1 Królów 6:23 oraz Ezechiela 10:20 mamy w plural zapis: < kheruwim > = < cheruwim >.

Jakkolwiek etymologia "serafin" jest znana, to co do etymologii terminu "cherub" [hebr.: < keruw >] niekoniecznie mamy wyrazistość... :-/

Bazując na rdzeniu < k r bh >, mamy hebr.: < k r bh l > = "być okrytym" [Vocatio, ks. Briks, str. 168] - 1 Kronik 15:27 [1x w BH] - w odmianie gr. < mekhur(e)bal > /; w singular = < mechur(e)bal >/ = "(był)_odziany" [Int. Voc.].
Bazując na rdzeniu < k r b >, mamy aram.: < karbela(h) > [ew.: < karbela' >] = "nakrycie głowy; tiara." [Vocatio, ks. Briks, str. 404] - Daniela 3:21 [1x w BH] - we frazie aram.: < vekharbelath/hon > = < vecharbelath/hon > /< ve > - spójnik/; w plural = "i_tiarach_ich" [Int. Voc.].

W 'Słowniku wiedzy biblijnej', Oficyna Vocatio, mamy taką notkę pomieszczoną pod hasłem "CHERUB" [cytuję:] Etymologia hebrajskiego słowa kĕrûb jest niepewna, ale wydają się prawdopodobne związki z akkadyjskim słowem kāribu, oznaczającym istotę ujmującą się za człowiekiem i go strzegącą. Biblijne cheruby nie mają nic wspólnego z uskrzydlonymi amorkami, pojawiającymi się tak często w dziełach sztuki renesansu i późniejszej.
David G. Burke (tk)[koniec przytoczenia] - strona 82, praca zbiorowa, ed. 1999, 3 wydanie.

Gwoli --
Od rdzennego < k r v b > mamy 93 miejsca w tekście BH [litera < v[av] > pełni rolę samogłoski "u" długie].

Co się zaś tyczy określenia "czuwający" - w aramejskiej partii Daniela - < ‛îr >, to mamy w: 4:10/13, NŚ/, 14/17, NŚ/, 20/23, NŚ/. I tak: w 4:10/13/, 20/23/ - w singular; w 4:14/17/ - w plural.
'Podręczny Vocatio' objaśnia: " czuwający anioł" [strona 410, ks. Briks]. jako odpowiednik hebr. podaje: < ‛ēr >. Przeważa w formie imienia własnego "Er", ale też w: Pieśń Pieśni 5:2; Malachiasza 2:12.


Stephanos, ps. EMET
_________________
„Wielu będzie biegać tu i tam [po hebrajsku: < jᵊszōṭᵊṭû >], i nastanie obfitość prawdziwej wiedzy” -- Daniela 12:4b; ‘PNŚ/ZW’, Przypis.
 
 
Fedorowicz 

Pomógł: 1 raz
Wiek: 35
Dołączył: 11 Mar 2011
Posty: 713
Wysłany: 2011-03-14, 23:05   

Cytat:
"Jeden z nich, jeszcze zanim obdarzono ich funkcją strażnika, był tym Jaśniejącym, ale z jakiegoś powodu odmówił Bogu Stwórcy posłuszeństwa i zaczął działać dla własnej chwały. Stał się Szatanem Diabłem i przestał też być „helel”. Zanim pozbawił się miana gwiazdy jaśniejącej, był synem Jutrzenki, czyli Pierworodnego, który został, jako człowieczy Syn Boży, nazwany Jezusem (Izajasza 14:12; Kolosan 1:15; Hebr 1:5,6; Obj 22:16)."
Kwant,to Twoja własna twórczość,czy może na kimś się wzorowałeś ?
_________________
Baruch Ata Haszem, Eloheinu melech haolam, szechechejanu, wekijemanu, wehigijanu lazeman hazeh.
 
 
kwant 

Pomógł: 1 raz
Dołączył: 15 Lis 2008
Posty: 1213
Wysłany: 2011-03-15, 10:36   

Fedorowicz napisał/a:
Cytat:
"Jeden z nich, jeszcze zanim obdarzono ich funkcją strażnika, był tym Jaśniejącym, ale z jakiegoś powodu odmówił Bogu Stwórcy posłuszeństwa i zaczął działać dla własnej chwały. Stał się Szatanem Diabłem i przestał też być „helel”. Zanim pozbawił się miana gwiazdy jaśniejącej, był synem Jutrzenki, czyli Pierworodnego, który został, jako człowieczy Syn Boży, nazwany Jezusem (Izajasza 14:12; Kolosan 1:15; Hebr 1:5,6; Obj 22:16)."
Kwant,to Twoja własna twórczość,czy może na kimś się wzorowałeś ?

Niektóre informacje o Szatanie, to z publikacji Towarzystwa Strażnica , połowy ubiegłego wieku. Dziś już je porzucono, prawdopodobnie z powodu zarzutów o upowszechnianie satanistycznych informacji. Natomiast niewiele jest materiałów opracowanych na informacjach z Biblii o cherubach. Te sprawy musiałem przestudiować sam. Efekty są, jak widać.
_________________
7 Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu, będą też niedobory żywności i trzęsienia ziemi w jednym miejscu po drugim.
8 Wszystko to jest początkiem dręczących boleści.
Mat.24:7,8; NW
 
 
Fedorowicz 

Pomógł: 1 raz
Wiek: 35
Dołączył: 11 Mar 2011
Posty: 713
Wysłany: 2011-03-15, 12:09   

kwant napisał/a:

Niektóre informacje o Szatanie, to z publikacji Towarzystwa Strażnica , połowy ubiegłego wieku. Dziś już je porzucono, prawdopodobnie z powodu zarzutów o upowszechnianie satanistycznych informacji. Natomiast niewiele jest materiałów opracowanych na informacjach z Biblii o cherubach. Te sprawy musiałem przestudiować sam. Efekty są, jak widać.
Jest takie powiedzenie Jezusa w ewangelii:„Każde królestwo wewnętrznie podzielone pustoszeje i żadne miasto czy dom wewnętrznie podzielone się nie ostoją."Czy władza B-ga może być podzielona między B-giem a Szatanem,który w chrześcijańskich Pismach staje się nagle "bogiem tego świata",czymś w rodzaju równorzędnego,drugiego bóstwa ?
_________________
Baruch Ata Haszem, Eloheinu melech haolam, szechechejanu, wekijemanu, wehigijanu lazeman hazeh.
 
 
Jachu 
cichy,pokorny

Pomógł: 445 razy
Wiek: 90
Dołączył: 09 Lis 2008
Posty: 10727
Skąd: Śląsk
Wysłany: 2011-03-15, 14:26   

Fedorowicz napisał/a:
kwant napisał/a:

Niektóre informacje o Szatanie, to z publikacji Towarzystwa Strażnica , połowy ubiegłego wieku. Dziś już je porzucono, prawdopodobnie z powodu zarzutów o upowszechnianie satanistycznych informacji. Natomiast niewiele jest materiałów opracowanych na informacjach z Biblii o cherubach. Te sprawy musiałem przestudiować sam. Efekty są, jak widać.
Jest takie powiedzenie Jezusa w ewangelii:„Każde królestwo wewnętrznie podzielone pustoszeje i żadne miasto czy dom wewnętrznie podzielone się nie ostoją."Czy władza B-ga może być podzielona między B-giem a Szatanem,który w chrześcijańskich Pismach staje się nagle "bogiem tego świata",czymś w rodzaju równorzędnego,drugiego bóstwa ?


W Nowym Testamencie jest mowa o trzech światach
1.świat który był - do potopu
2.terażniejsz świat zły
3.świt przyszły

Do potopu ludzkość była pod znacznym wpływem aniołów,nawet opieką,aż do zakazanego przez Boga mieszania natur,wskutek czego wzrosło zepsucie ludzkości,-owego 1 świata,co zakończylo się potopem.Tylko 8 osób ocalało,bo znalazło łaskę u Boga przez Noego.
Obecny świat jesr terażniejszyn światem złym,który też ma zostać przemieniony na skutek Okupu i zaprowadzenia sprawiedliwości wynikiem Sądu dnia wielkiego.
O 3 świecie wiemy że"nie aniołom poddał świat,który ma przyjśc"
Szatan jako książę świata tego był władcą,niejako bogiem,ale nic wspólnego ten tytuł nie ma z Bogiem Najwyższym.Szatan miał być związany przed dniem Sądu.. Przecież wiesz,że Pismo mówi o wielu władcach-bogach,we wszystkich się chcesz dopatrywać Najwyższego?

2 Piotr. 3:6-7
6. Przez co świat ówczesny, zalany wodą, zginął.
7. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi.
(BW)

Dla pojaśnienia podam,że w NT można wyrażnie zobaczyć,że niebo w wielu przypadkach
przedstawią władzę duchową,władzę nad duszami ludzi podległych, a więc społeczeństwa,
inaczej zwane ziemią w odróżnieniu od Ziemi jako globu.
_________________
(36) Ale powiadam wam, iż z każdego słowa próżnego, które by mówili ludzie, dadzą z niego liczbę w dzień sądny; (37) Albowiem z mów twoich będziesz usprawiedliwiony, i z mów twoich będziesz osądzony. Ew. Mat.12 rozdz.
 
 
Bobo 


Pomógł: 550 razy
Dołączył: 03 Mar 2007
Posty: 13735
Wysłany: 2011-03-15, 14:36   

Fedorowicz napisał/a:
Czy władza B-ga może być podzielona między B-giem a Szatanem,który w chrześcijańskich Pismach staje się nagle "bogiem tego świata",czymś w rodzaju równorzędnego,drugiego bóstwa ?


Nazwanie kogoś 'bogiem' nie czyni dla Prawdziwego Boga jakiejś konkurencji. Po prostu... mowa o uzurpatorze, który jednak znalazł sporo zwolenników, którzy go słuchają.
Ponadto... szatan nie stał się 'nagle' owym bogiem. Przecież miał swobodę stworzyć swój 'świat' od grzechu Adama. W Pismach Greckich tylko to stwierdzono. Nie zawsze, kiedy coś dopiero się spisuje, znaczy, że zaczyna istnieć.
 
 
kwant 

Pomógł: 1 raz
Dołączył: 15 Lis 2008
Posty: 1213
Wysłany: 2011-03-15, 17:28   

Fedorowicz napisał/a:
Jest takie powiedzenie Jezusa w ewangelii:„Każde królestwo wewnętrznie podzielone pustoszeje i żadne miasto czy dom wewnętrznie podzielone się nie ostoją."Czy władza B-ga może być podzielona między B-giem a Szatanem,który w chrześcijańskich Pismach staje się nagle "bogiem tego świata",czymś w rodzaju równorzędnego,drugiego bóstwa ?

W Judzie, przed niewolą babilońską, tuż przy murach Jerozolimy, w dolinie Hinnoma, Żydzi uprawiali kult Molocha (Malakha). Składali temu bożkowi na ofiarę dzieci, paląc je w specjalnie do tego celu sporządzonym piecu. Ów Moloch, to Szatan, skłócony z prawymi aniołami, wychwalającymi Boga JeHoWaH, któremu Abraham nie odmówił ofiary ze swego pierworodnego syna z Sary, Izaaka. Aby pokazać, że jemu też jego czciciele ofiarują swe dzieci, utworzył kult w tym właśnie celu. Wielu z tego korzystało z chęci pozbycia się nadmiernie rodzących się dzieci. Dziś odpowiednikiem tego sposobu jest aborcja.. Ten potworny kult zniknął wraz z agresją babilońską na Jerozolimę. Po powrocie z niewoli repatrianci judejscy odbudowali mury, a od strony doliny Hinnoma założono śmietnik miejski, by nikt już w tym skalanym miejscu tego nie robił.
Nie chrześcijanie uczynili Szatana Diabła bogiem tego świata. Stał się taki, kiedy pierwsi ludzie przestali ufać w prawdomówność Bożą, a zaufali ojcu kłamstwa, że zjedzą i będą, mimo zapowiedzi Bożej, żyć. Tak Diabeł zasmakował boskości, bo za próżną chwałę odbieraną od własnych czcicieli, popierał ich i neutralizował skutki grzechów, by uważali że nie robią nic złego. Ponieważ do dziś to trwa, czas ukrócić to bezprawie Bożą sprawiedliwością królowania Chrystusa. Nareszcie miłość agape będzie triumfować i przestanie być powodem kpin. Wreszcie mądrość Boża stanie się przewodnikiem w przyszłość, a nie chciwy pieniądz. To nie rządni władzy i materialiści będą mieli cokolwiek do powiedzenia, co powinno być najważniejsze w ludzkim życiu. Już nikt nie będzie budował szczęścia na krzywdzie innych, ani unieszczęśliwiał innych, by mieć satysfakcję z własnych możliwości. Tego nie będzie z prostej przyczyny. Bo chorób już nie będzie, ani na ciele, ani tym bardziej na umyśle. Uczyni to świętość i wszechmoc JeHoWaH.
_________________
7 Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu, będą też niedobory żywności i trzęsienia ziemi w jednym miejscu po drugim.
8 Wszystko to jest początkiem dręczących boleści.
Mat.24:7,8; NW
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 10