Forum biblijne Strona Główna Forum biblijne
Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. (List do Galatów 5:21-22)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Czy Prawo Boże ogranicza się do Dekalogu?
Autor Wiadomość
Maja. 


Dołączyła: 23 Sie 2006
Posty: 2086
Wysłany: 2007-03-25, 05:27   

napisałam:
Cytat:
Psalmista mówi:
"Ręce Twoje uczyniły mnie i ukształtowały, daj mi rozum, abym się nauczył przykazań Twoich!" - Ps. 119,73.

My również módlmy się o to do Boga, a wówczas Bóg obdarzy nas rozumem i nie będziemy przestępowali
żadnego z Bożych przykazań :-D


EMET odpisał:
Cytat:
O tyle nieprzekonująco to brzmi, że sprowadzasz/cie/ ów termin "przykazanie/a/" li tylko do 'Słów' Dekalogu.
Tekst całej Biblii przeczy takiemu podejściu.

Wy [z Miriam] natomiast ilekroć piszecie o 'przykazaniach Bożych', to macie na uwadze praktycznie Dekalog
i jeszcze raz Dekalog.
A przecież są jeszcze 'przykazania' Jezusa Chrystusa, apostołów...

Kiedy wreszcie skończycie z Waszym manieryzmem 'przykazaniowym'...???

Musisz zrozumieć, że przykazania Dekalogu uczą nas podstawowej miłości do Boga i podstawowej miłości do bliźniego.

Bóg sam pouczył nas, jak chce abyśmy Go miłowali, mówią nam o tym pierwsze cztery przykazania z Dekalogu.
Czy Ty chcesz miłować Boga tak, jak Tobie się to podoba :?: :aaa:

Pozostałe sześć przykazań uczą nas podstawowej miłości do bliźniego.

I na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy - Ew. Mat. 22,37-40.


W Psalmie 119:4 czytamy: -
„Ty na to dałeś swoje przykazania, by pilnie ich przestrzegano".

Skoro Pan, nasz Bóg dał na to swoje przykazania, by pilnie ich przestrzegać, to przestrzegajmy ich.
Jeżeli tych przykazań będziesz przestrzegał, to i pozostałe nakazy Boże nie będą dla Ciebie trudne do zachowania.

EMET, czy teraz już rozumiesz, jak ważne jest przestrzeganie przykazań Dekalogu biblijnego :?: :mysli:

Maja.
 
 
Florianek 
Poprzedni nick - brat_Janek

Dołączył: 01 Cze 2006
Posty: 506
Wysłany: 2007-03-25, 11:29   

Maju w Biblii ,,przykazania" oznaczają także inne nakazy Boga-więc przykazania to nie tylko dekalog

W Nowym Przymierzu czytamy, że Pan Jezus zniósł CAŁY ZAKON i zreformował go

w ZWIĄZKU Z TYM NIE OBOWIĄZUJE NAS JUŻ KAMIENNY DEKALOG, ALE PRAWO BOŻE, KTÓRE JEST W NASZYCH SERCACH PRZEZ DUCHA ŚWIĘTEGO-ZAWIERA ONO 9 PRZYKAZAŃ DEKALOGU, LECZ NIE WSZYSTKIE

Podobnie jak zaiwera m.in zakaz stosunków homoseksualnych, mimo iż on nie był e dekalogu, ale w innych nakazach Boga (3 Moj 18:23)

Przykazania Boze dla chrzescijan to nauka Pana Jezusa
W tej nauce sabat nie gra roli (Kolosan 2:16)
_________________
,,...łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa" (J 1:17)
 
 
Maja. 


Dołączyła: 23 Sie 2006
Posty: 2086
Wysłany: 2007-03-28, 02:19   Florianek napisał:
Cytat:
Maju w Biblii ,,przykazania" oznaczają także inne nakazy Boga-więc przykazania to nie tylko dekalog


Musisz zrozumieć, że przykazania Dekalogu uczą nas podstawowej miłości do Boga i podstawowej miłości do bliźniego.

I na tych dwóch przykazaniach ( miłości do Boga i miłości do bliźniego ) opiera się cały zakon i prorocy
- Ew. Mat. 22:37-40.Kiedy śledzimy treść zawartą w Dekalogu widzimy, że obejmuje ona miemal wszystkie podstawowe obowiązki względem
Pana Boga i bliźnich. :mysli:

Pierwsze cztery przykazania określają stosunek człowieka do Boga, sześć następnych - stosunek człowieka do człowieka. Dlatego też Prawo Dekalogu obowiązuje wszystkich, wszędzie i zawsze, gdyż "u Boga nie ma względu na osobę"
- Rzym. 2,11.

W tym jest największa siła Dekalogu i jego wieczysta aktualność.


W Księdze Kaznodziei Salomona 12,13 czytamy:
"Wysłuchaj końcowej nauki całosci: Bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka."

Florianku, czy teraz już rozumiesz, że przestępując przykazania Dekalogu obrażasz albo Boga albo bliźniego :?:

Jeżeli tak, to Pan Jezus mówi również Tobie:
"Idź i odtąd już nie grzesz" - Ew. Jana 8:11.
Czyli nie przestępuj prawa Bożego. Usłuchasz naszego Zbawiciela :?: :mysli:

Maja
 
 
Maja. 


Dołączyła: 23 Sie 2006
Posty: 2086
Wysłany: 2007-03-28, 04:07   Florianek napisał:
Cytat:
W Nowym Przymierzu czytamy, że Pan Jezus zniósł CAŁY ZAKON i zreformował go

w ZWIĄZKU Z TYM NIE OBOWIĄZUJE NAS JUŻ KAMIENNY DEKALOG, ALE PRAWO BOŻE, KTÓRE JEST W NASZYCH SERCACH PRZEZ DUCHA ŚWIĘTEGO-ZAWIERA ONO 9 PRZYKAZAŃ DEKALOGU, LECZ NIE WSZYSTKIE

Podobnie jak zaiwera m.in zakaz stosunków homoseksualnych, mimo iż on nie był e dekalogu, ale w innych nakazach Boga
(3 Moj 18:23)

To jest nieprawda.

Pan Jezus powiedział:
"Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić.
Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie."
- Ew. Mat. 5,17.


Zakon ukazywał co jest grzechem, [zakon moralny] i jak mamy być uwolnieni od grzechu, [zakon ceremonialny].
To, co było grzechem, jest grzechem w dalszym ciągu.
Potwierdzają to wersety:

W Rzym. 3,20 czytamy, że „przez zakon jest poznanie grzechu”
W Rzym. 3,31 - „Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę, wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy”Zmieniła się natomiast forma uwolnienia człowieka od grzechu.

Prawa ceremonialne straciły swe znaczenie dzięki ofierze Pana Jezusa, w Nim jest teraz usprawiedliwienie
z wszelkich grzechów. Dlatego właśnie ap. Paweł napisał, że:
„ końcem zakonu jest Chrystus." - Rzym. 10,4.Teraz nie musimy składać ofiar za grzechy, gdyż Pan Jezus jest tym Barankiem, który gładzi grzech świata.
- Ew. Jana 1,29., ale w dalszym ciągu obowiązuje nas posłuszeństwo względem woli Bożej.
Nowe Przymierze, to nie Nowe Prawo, lecz w Przymierzu tym odwieczne Prawo Boże wpisane zostało
do serca wierzącego człowieka
- Hbr. 8,10; 10,16.


Gdy Bóg wyprowadzał naród izraelski z niewoli egipskiej zawarł z Izraelem przymierze na górze Synaj.
I to przymierze Izraelici zerwali.

W V Mojż. 4,13. czytamy:
"I oznajmił wam swoje przymierze, które nakazał wam zachowywać:
dziesięć słów, które wypisał na dwóch kamiennych tablicach".


Bóg zapowiedział, że zawrze Nowe Przymierze. Polega ono na tym, że Bóg składa swój zakon
w naszym wnętrzu i wypisuje go na sercu. On jest naszym Bogiem, a my Jego ludem.
- Jerem. 31,33.

Są to te same przykazania, ta sama treść, jednak z tą różnicą, że Nowe Przymierze wypisane zostaje
Duchem Bożym bezpośrednio w sercu.


"Nie na kamiennych tablicach, lecz na żywych tablicach serc". - 2 List do Kor. 3,3.


W Księdze Ezechiela 36,26-27 czytamy: -

"I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała
serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego Ducha dam do waszego wnętrza i uczynię,
że będziecie postępować według Moich przykazań, Moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je".


To Nowe Przymierze zawarł Pan Bóg z nami we Krwi Jezusa Chrystusa.

Dlatego lud Boży przestrzega wszystkich przykazań Bożych, a sobota jest znakiem między Bogiem
a Jego ludem.
- II Mojż. 31,13-18.


Dekalog jako Prawo Boże jest prawem niezmiennym i nienaruszalnym.


Odnośnie Homoseksualizmu:
Bóg mówi"nie cudzołóż" i "nie pożądaj" , jeżeli będziemy posłuszni przykazaniom Dekalogu, to również
nie będziemy dopuszczali się homoseksualizmu.

Maja.
 
 
Maja. 


Dołączyła: 23 Sie 2006
Posty: 2086
Wysłany: 2007-03-28, 06:12   Florianek napisał:
Cytat:
Przykazania Boże dla chrzescijan to nauka Pana Jezusa
W tej nauce sabat nie gra roli (Kolosan 2:16)


Bóg siódmy dzień tygodnia uczynił dniem świętym i nigdzie nie odwołał nakazu święcenia tego dnia.
Gdyby sobota była odwołana, to Pan Jezus powiadomiłby o tym swoich uczniów, gdyż byłaby to poważna zmiana w Prawie Bożym.

Zwróć uwagę, że jest to jedyne przykazanie opatrzone słowem "pamiętaj"


Florianku, czy wiesz o czym masz pamiętać :?:
Masz pamiętać o dniu szabatu ( siódmym dniu tygodnia ), aby go uświęcić. :-)

"W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich,
w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty."
- II Mojż. 20:11.

Czy pamiętasz o tym nakazie Bożym :?: :mysli:


Pan Jezus powiedział:
"...Ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego " - Ew. Jana 15,10.
A my mamy być naśladowcami naszego Zbawiciela - 1 Jana 2:6.

Pomyśl, czy tylko to jedno przykazanie z Dekalogu biblijnego by nas nie obowiązywało :?:

Zastanów się kogo obrażasz, gdy nie święcisz soboty :?:
Po śmierci naszego Zbawiciela, uczniowie Chrystusa w dalszym ciągu święcili sobotę.

Apostoł Jakub mówi:
"Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego.
Bo Ten, który powiedział: Nie cudzołóż, powiedział też : Nie zabijaj; jeśli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz,
jesteś przestępcą zakonu." - Jak. 2,10-11.

Idąc dalej tym samym tokiem rozumowania dochodzimy do wniosku, że Ten Bóg, który powiedział "nie cudzołóż",
"nie zabijaj" powiedział również "pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić."

Jeżeli tego nie czynisz, jesteś również przestępcą zakonu.


W Liście do Rzym. 2,13 czytamy:
"Gdyż nie ci, którzy zakonu słuchają, są sprawiedliwi u Boga, lecz ci, którzy zakon wypełniają, usprawiedliwieni będą."
Napisz, jak rozumiesz ten werset :?:


Już w proroctwie Izajasza 56,6-8. czytamy:
"Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i ażeby miłować imię Pana i zostać Jego sługami - wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia go i trzymających się mocno mojego przymierza, przyprowadzę na moją Świętą Górę i rozweselę w moim domu modlitwy …."

Widzimy tu jasno, że Bóg oznajmia nam, że nie tylko Izrael, ale wszystkie narody gdy przyłączą się do Boga,
zobowiązani są do Jego Przymierza, łącznie z szabatem.Za święcenie tego dnia, jest ukazane specjalne Boże błogosławieństwo - Iz. 58:13-14.
gdyż jest on Dniem Pańskim :-)
Szabat jest też znakiem między Bogiem a Jego ludem - II Mojż. 31,13-18.

Podobnie jak Bóg "ukończył w dniu szóstym swe dzieło " stworzenia świata, tak Syn Boży w dniu szóstym (Wielki Piątek ) dokonał swej misji "odkupując świat".
Gdy wyrzekł słowa "Wykonało się" - Ew. Jana 19:30; Zbawienie stało się faktem.Pismo Święte mówi, że Bóg, ukończywszy w dniu szóstym Swe dzieło "odpoczął dnia siódmego"- 1 Mojż. 2:3.
Tak samo postąpił Pan Jezus. Po dokonaniu zbawczego dzieła, odpoczął w dniu siódmym. Sobotę spędził w grobie.
Dzięki temu dzień sobotni, będąc już pamiątką stworzenia, stał się ponadto pamiątką odkupienia. Znaczenie jego niezmiernie wzrosło. Święcąc ten dzień, dają chrześcijanie z jednej strony wyraz wiary w Boga jako Stworzyciela nieba i ziemi,
z drugiej w Boga jako Zbawiciela świata, który własną Krwią odkupił ludzkość z mocy grzechu i śmierci.
List do Kol. 2,16 nie odwołuje nakazu święcenia szabatu, jako IV przykazania Bożego.
Florianku, w starotestamentowym ceremoniale żydowskim występowały pewne święta nazywane szabatami,
chociaż z cotygodniowym dniem odpoczynku nic wspólnego nie miały.
Z chwilą złożenia przez Pana Jezusa życia w ofierze krzyżowej ceremonie, a więc także związane z nimi święta ( szabaty ) straciły znaczenie.

Cotygodniowy szabat nigdy nie miał nic wspólnego z ceremoniami.
Nie był cieniem żadnej spełnionej w Chrystusie rzeczywistości.
Lecz jest wieczną pamiątką dzieła stworzenia świata.


Pan Jezus nie odwołał przykazania IV - nakazującego święcenie szabatu, On uczy każdego z nas:

"...Jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań" - Ew. Mat. 19,17;
Florianku, czy Ty chcesz wejść do żywota :?: :mysli:
Jeżeli tak, to czyń to, co nakazuje nam nasz Zbawiciel :-)

Maja.
Ostatnio zmieniony przez Maja. 2007-03-29, 20:39, w całości zmieniany 2 razy  
 
 
Florianek 
Poprzedni nick - brat_Janek

Dołączył: 01 Cze 2006
Posty: 506
Wysłany: 2007-03-28, 08:39   

Kłamiesz
Cotygodniowy sabat był cieniem prawdziwego odpoczynku
-Hebr 4
Maju i Miriam podniosłyście ręce na świete Pisma BEZPRAWNIE dokonując podziału przykazań Boga w ST na dekalog (niby ważny) i reszte (troche ważny troche nie)

nieprawda, że dekalog uczy nas podstawowej miłości do Boga i człowieka

Podstawą są 2 przykazania miłości, których w dekalogu nie było (sic!)
Ja mam relację z Bogiem i nie obrażam Go
nie obchodże sabatu wg ciała, bo żydem nie jestem

jeżeli Ty obchodzisz, niech Bóg Ci błogosławi

ale innych nie przekonuj-Rzymian 14:5

i nie kłam, że tam chodzi tylko o dnim postu-tam wyraźnie pisze o ,,czynieniu różnicy między dniami" i o ,,przestrzeganie ich dla Pana"

jw Kolosan 2:16 osobno są wymienione święta i nowie a osobno szabaty, więc nie kłam, że sabat jako sobota tam się nie zalicza

cała wasza teologia opiera się na TRADYCJI KOŚCIOŁÓW (Katolickiego, Prawosławnego, Protestanckich), że dekalog obowiązuje chrześcijan

NIGDZIE nie pisze tak w BIblii

to Ty naciągasz każdy wers ze słowem ,,przykazania" do dekalogu-jest to zamach na Słowe Boże

nigdzie także nie pisze O ŚWIĘTOWANIU SABATU przez aposotołów po wniebowstąpieniu

wersy któe podajesz mówią o modlitwie w ten dzien, nauczaniu żydów W SYNAGOGACH

rozumowanie:aposotłowie byli żydami więć musieli obchodzić sabat jest twoim poboznym życzeniem
Nie podawał masy fragmentów, tylko podaj JEDEN z Nowego testamentu, który NAKAZUJE ŚWIĘCIĆ SABAT
nakazuje, a nie jakies Twoje odczucia odnośnie fragmentu (np. ,,szabat jest dla człowieka"-tak, dla ludzi-dla Izraelitów-Jezus to mówił do żydów)
_________________
,,...łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa" (J 1:17)
 
 
marcin. 
fidei defensor


Dołączył: 09 Sie 2006
Posty: 391
Skąd: okolice Warszawy
Wysłany: 2007-03-28, 08:50   umieściłem to zdjęcie w innym temacie ale zostało usunięte, tu chyba jest na miejscu!
_________________
Christe Eleison
Kyrie Eleison
 
 
 
Maja. 


Dołączyła: 23 Sie 2006
Posty: 2086
Wysłany: 2007-03-28, 22:43   
Florianku, czy Ty chcesz oszukiwać samego siebie :?:

:shock: spójrz na wypowiedzi Kościołów odnośnie szabatu ( soboty) :roll: :

ENCYKLOPEDIA :
"Należy jasno stwierdzić, że nie ma żadnego zarządzenia w Nowym Testamencie, odnośnie święcenia pierwszego dnia" M'Clintock i Strong, Encyklopedia Biblijnej, Teologicznej i Kościelnej Literatury, tom 9. str. 196.


KOŚCIÓŁ BAPTYSTÓW:
"Przykazanie o święceniu sabatu nadal obowiązuje, ale ten sabat nigdy nie był niedzielą...
Gdyby sabat został zmieniony z siódmego na pierwszy dzień tygodnia, zostałoby to triumfalnie ogłoszone...

Gdzie możemy przeczytać coś na temat tej zmiany? Nie w Nowym Testamencie, absolutnie nie. Nie ma żadnego dowodu Pisma Świętego o zmianie sabatu z siódmego dnia na pierwszy dzień tygodnia." Dr Edward T. Hiscox autor The Baptist Manual.


KOŚCIÓŁ KATOLICKI:
"Możesz przeczytać Biblię od Księgi Genesis do Księgi Objawienia, a nie znajdziesz ani jednej linijki
mówiącej o święceniu niedzieli. Pismo Święte popiera święcenie soboty, jest to dzień, którego my ( katolicy )
nigdy nie święcimy
."
Kardynał Jakub Gibbons, The Faith of Our Fathers ( Wiara naszych ojców ), str. 111.


KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN:
"Nie było nigdy żadnej zmiany sabatu, z soboty na niedzielę. Nie ma żadnego miejsca w Biblii z jakąkolwiek
wzmianką o takiej zamienie."
First-Day Observance, s. 17.19.


KOŚCIÓŁ KONGREGACJONALISTÓW:
"Rozpowszechnione mniemanie, że Chrystus i Jego apostołowie autorytatywnie zmienili siódmy dzień na pierwszy,
jest całkowicie bezpodstawne, gdyż w Nowym Testamencie nie ma na to żadnego dowodu."

Dr Lymon Abbot, Chrystian Union 19 stycznia 1982 r.


KOŚCIÓŁ EPISKOPALNY:
"Czy jest jakiekolwiek polecenie w Nowym Testamencie, aby zmienić dzień tygodniowego odpoczynku
z soboty na niedzielę? Nie ma żadnego."
Manual of Chrystian Doctrine, str. 127.


KOSCIÓŁ METODYSTÓW:
"Rozważ sprawę niedzieli..., nie ma żadnego fragmentu ( w Piśmie Świętym ) mówiącego chrześcijanom,
aby święcili ten dzień, albo zmienili żydowski sabat na ten dzień"
Harris Franklin Rall, Chrystian Adwocate, 2 lipca 1942 r.


KOŚCIÓŁ LUTERAŃSKI:
"Święcenie dnia Pańskiego ( niedzieli ) nie jest oparte na jakimkolwiek przykazaniu Bożym, ale na autorytecie kościoła." Augsburg Confession of Faith ( Augsburskie wyznanie wiary ), cytowane w Catholic Sabbath Manual, cz.2, rozdz. 1, par. 10. itd.

Chociaż nektórzy duszpasterze indywidualnie mogą sprzeczać się odnośnie tego zagadnienia,
to jednak w oficjalnych pismach ich kościołów jest jasno stwierdzone, że święcenie niedzieli nie jest oparte
na Piśmie Świętym.


I co Ty na to :?: :-D

Maja.
 
 
Miriam 


Dołączyła: 26 Lip 2006
Posty: 2234
Wysłany: 2007-03-28, 22:53   

Marcin,

W Księdze Izajasza 58:13 czytamy, że Dniem Pańskim jest szabat (sobota).

„Jeśli powściągniesz twe nogi od przekraczania szabatu,

żeby w dzień mój święty spraw swych nie załatwiać,
jeśli nazwiesz szabat rozkoszą, a święty dzień Pana - czcigodnym...".

Zobacz, że Pan Bóg szabat nazywa „ swoim świętym dniem”,
a dalej czytamy o szabacie, że jest to „święty dzień Pana”.

To jest właśnie dzień Pański.

Pokaż mi, gdzie w Piśmie Świętym niedziela jest nazwana „Dniem Pańskim”?

Bo ja wiem, że takiego wersetu nie znajdziesz.

Gdy w Księdze Objawienia 1:10 czytamy: -

„W dzień Pański popadłem w zachwycenie…”, to wiemy, że chodzi o sobotę. Bo to ona była, jest i będzie
dniem, który Pan Bóg wyodrębnił spośród innych dni tygodnia, pobłogosławił i uczynił świętym.


Pamiętaj, że apostoł Jan był Izraelitą. Mówiąc o Dniu Pańskim
mógł mieć na myśli tylko jeden dzień – szabat.
:idea:


Zgadzasz się z tym?


Miriam.
_________________________________
„Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże”.
1 List Piotra 4:11.
 
 
Miriam 


Dołączyła: 26 Lip 2006
Posty: 2234
Wysłany: 2007-03-28, 23:33   Marcin,

Zastanawiający jest fakt, na jakiej podstawie unieważnia się
czwarte przykazanie Boże, skoro w całej Biblii, dniem odpoczynku
jest tylko i wyłącznie siódmy dzień tygodnia - szabat.


Bóg przez proroka Daniela w Starym Testamencie, zapowiedział historię świata
od czasów proroka Daniela aż do ustanowienia Królestwa Bożego.

W rozdziale 7 tej Księgi jest zapowiedź, iż w okresie historii chrześcijaństwa
miano podejmować próby zmiany Prawa Bożego: -


"Będzie wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu i wytracał
świętych Najwyższego, będzie zamierzał zmienić czasy i Prawo... "

(Daniela 7:25).

Siła, która się tego podejmie jest przedstawiona w Księdze Daniela w postaci "małego rogu".


Czy wiesz, kto podjął się tego zadania?


Ten, kto zmienił przykazania Boże.

Katechizm ułożony z polecenia Soboru Trydenckiego, opublikowany
w Watykanie decyzją papieża Piusa V, podaje jednoznacznie:


Spodobało się Kościołowi Bożemu święcenie
dnia sobotniego przenieść na niedzielę".


Wiesz więc już, kto zmienił przykazania Boże.

Marcin, pamiętaj, że apostołowie dali biblijną zasadę, która brzmi: -


"Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi".
(Dzieje Apostolskie 5:29).

Pamiętaj o tym.


Miriam.
______________________________________
„Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże”.
1 List Piotra 4:11.
 
 
Maja. 


Dołączyła: 23 Sie 2006
Posty: 2086
Wysłany: 2007-03-29, 00:17   Florianek napisał:
Cytat:
Cotygodniowy sabat był cieniem prawdziwego odpoczynku
-Hebr 4


W Liście do Hebraj. 4:9 czytamy:
"A zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Bożego"

Szabat (sobota) jest dniem:

1. Wybranym przez Boga, spośród innych dni tygodnia.
2. Pobłogosławionym przez Boga.
3. I uczynionym przez Boga dniem świętym.

Podaj, że niedziela też jest takim dniem, tzn. wybranym przez Boga, spośród innych dni tygodnia, pobłogosławionym,
i uczynionym dniem świętym.
Podaj nam wersety, które mówią, że szabat - siódmy dzień tygodnia już nas nie obowiązuje :roll:

Widzisz, że nie ma takich wersetów, dlatego nie nauczaj inaczej niż pisze w Słowie BożymBóg nakazał nam święcić siódmy dzień tygodnia i my w odpowiedzi na to Boże polecenie święcimy ten dzień.

A Ty kogo słuchasz, gdy nie święcisz tego dnia :?: :mysli:
Przykazania Dekalogu obowiązują wszystkie dzieci Boże, w wersji podanej w Piśmie Świętym.
Nikomu nie wolno ich zmieniać, czy któregokolwiek przykazania unieważniać.
Nikomu też nie wolno nauczać inaczej.
Obowiązują nadal, gdyż charakter i wymogi Boga wobec człowieka są niezmienne.


Jeżeli niedziela nie spełnia tych warunków (a nie spełnia), to kto Ci nakazał święcić niedzielę :?: :roll:

Maja.
 
 
Maja. 


Dołączyła: 23 Sie 2006
Posty: 2086
Wysłany: 2007-03-29, 02:30   Florianek napisał:
Cytat:
nieprawda, że dekalog uczy nas podstawowej miłości do Boga i człowieka


W Liście Jakuba 3:1 czytamy:
„Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok” - Jak. 3,1.

Dlatego jeżeli czegoś nie rozumiemy, to nie nauczajmy innych.


Florianku, bliższa analiza treści Dekalogu wskazuje, że jego przepisy określają podstawowe obowiązki wobec Boga
i bliźniego, a więc pewne minimum tego wszystkiego, co wolno czynić i czego czynić nie wolno.


Widzisz więc, że taka postawa ludzka jest grzechem, która pozostaje w sprzeczności
z wyrażonymi przez to prawo zakazami czy nakazami.


Przykazania Dekalogu były napisane na dwóch tablicach kamiennych.
Na jednej tablicy były przykazania uczące nas podstawowej miłości do Boga, ( pierwsze cztery )
Na drugiej tablicy były przykazania uczące nas podstawowej miłości do bliźniego, (pozostałe sześć).


I na tych dwóch przykazaniach ( miłości do Boga i miłości do bliźniego ) opiera się cały zakon i prorocy
- Ew. Mat. 22:37-40.

Skoro przez Przykazania Dekalogu poznajemy, co jest grzechem, powiedz, czy możemy teraz świadomie grzeszyć,
odchodząc od któregokolwiek z Przykazań Bożych - jak myślisz :?: :mysli:


W Rzym. 3,20 czytamy, że „przez zakon jest poznanie grzechu.”:shock: Zwróć uwagę na fragment z Ewangelii Łukasza 10:25-28. :roll:


"Jak dostąpić żywota wiecznego"

Uczony w zakonie zapytał Pana Jezusa, co ma czynić, aby dostąpić żywota wiecznego :?:

Pan Jezus odpowiada mu pytaniem na pytanie: "Co napisano w zakonie :?: Jak czytasz :?: "
A uczony w zakonie odpowiadając mówi, że tam pisze, by miłować Pana, Boga swego, z całego serca swego
i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a bliźniego swego, jak siebie samego.
Pan Jezus mówi mu - " Dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył"


Florianku, Pan Jezus Tobie również tak odpowiada, usłuchasz Go :?:

Maja.
 
 
marcin. 
fidei defensor


Dołączył: 09 Sie 2006
Posty: 391
Skąd: okolice Warszawy
Wysłany: 2007-03-29, 07:43   

tych tasiemców nie da się czytać, i te kolory. albo piszcie krótkie jasne posty albo żadnych.
Co mnie obchodzą encyklopedie, podajcie mi informacje że pierwsi chrześcijanie nie święcili niedzieli i TYLKO sobotę!
_________________
Christe Eleison
Kyrie Eleison
 
 
 
Florianek 
Poprzedni nick - brat_Janek

Dołączył: 01 Cze 2006
Posty: 506
Wysłany: 2007-03-29, 14:06   

Maju
czy w dekalogu pisze, że nie wolno praktykować homoseksualizmu?

nie-więc to nie jest podstawowa zasada co
_________________
,,...łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa" (J 1:17)
 
 
Maja. 


Dołączyła: 23 Sie 2006
Posty: 2086
Wysłany: 2007-03-29, 18:45   Florianku, odnośnie Listu do Rzym. 14:5. :idea:

Rzym. 14:1 określa kontekst całego fragmentu wskazując, że dyskusja koncentruje się na spieraniu o poglądy,
a nie o Prawo Boże.

Dlatego wersety te nie usprawiedliwiają osób łamiących szabat.


W Liście do Rzym. 14:5-6 w. sprawa dotyczy dni postu.

Wyjaśnienie mamy w wierszu 6, w którym czytamy:
„Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega; kto je, dla Pana je, dziękuje bowiem Bogu;
a kto nie je, dla Pana nie je, i dziękuje Bogu”.Faryzeusze pościli przynajmniej dwa razy w tygodniu i z tego powodu się przechwalali - Ew. ŁUK. 18:12.
W czternastym rozdziale Listu do Rzymian Paweł wskazuje, że poszczenie lub nieposzczenie w określone dni jest sprawą osobistą, a nie sprawą boskiego przykazania.

Błędem jest cytowanie go dla usprawiedliwienia, gdy nie święci się Dnia Pańskiego.

Szabat - siódmy dzień tygodnia jest dniem wyróżnionym nie przez człowieka, ale przez samego Boga,
dlatego nikt oprócz Boga nie może odwołać święcenia tego dnia
:-)

Maja.
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 11