Forum biblijne Strona Główna Forum biblijne
Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. (List do Galatów 5:21-22)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Babilon Wielki - kto do niego dziś należy?
Autor Wiadomość
eksplorator
[Usunięty]

Wysłany: 2016-02-22, 16:11   Babilon Wielki - kto do niego dziś należy?

Aby zrozumieć czym jest i kto reprezentuje Babilon Wielki opisany przez apostoła Jana w Księdze Objawienia, koniecznym będzie bliższe przyjrzenie się temu zagadnieniu. Inaczej nie będzie możliwa właściwa ocena sytuacji.

Co powinieneś wiedzieć o Babilonie Wielkim


W księdze Objawienia opisano upadek pewnego miasta, metropolii, które nazwano 'Babilonem Wielkim', przedstawionym obrazowo jako nierządnicę; "kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami; a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu" Obj 17;4 BW

Czy może tu chodzić o starożytny Babilon z czasów Nabuchodonozora, który w tamtym okresie przeżywał rozkwit i był utożsamiany z mocarstwem światowym? Bynajmniej! Ten starożytny Babilon upadł w 539 roku p.n.e., kiedy to został zdobyty przez Cyrusa, władcę Persji, i dziś jest już tylko ruiną. Co jednak skłoniło do nazwania tego "tworu" Babilonem Wielkim? Jeżeli nie jego atrybuty polityczno-mocarstwowe, to co innego mogło sprawić, że stał się pierwowzorem Apokaliptycznego Babilonu Wielkiego?

Była nim jego 'Religia'!

Religia babilońska sięga swoimi korzeniami wierzeń Sumeryjskich, najstarszej, potwierdzonej pismem klinowym, społeczności religijnej, w której około 4000 lat temu, niedługo po potopie, zaczęto zwracać się do licznych bóstw, na czele których była 'Trójca' składająca się z 'Ojca' Anu oraz dwóch 'Synów' Enlila oraz Enki. Anu, Enlil, Enki

Triady babilońskich bóstw zaczęły dominować również w innych państwach regionu. Najważniejszą 'Trójcę' Asyryjczyków tworzyli Anu, Bel oraz Ea a inna triada składała się z boga Sina, Szamasza oraz Rammana. Często w skład tej ostatniej 'Trójcy', zamiast Rammana, wchodziła Isztar (Asztarte), zwana 'Królową Niebios' lub 'Królową Gwiazd', o której wspomina Biblia;

Cytat:
1 Król 11;5 BT (5) Zaczął bowiem czcić Asztartę, boginię Sydończyków, oraz Milkoma, ohydę Ammonitów.

2 Król 23;13 BT (13) Nadto król splugawił wyżyny, które stały naprzeciw Jerozolimy, na południe od Góry Oliwnej, i które Salomon, król izraelski, zbudował dla Asztarty - ohydy Sydończyków, dla Kemosza - ohydy Moabitów, i dla Milkoma - obrzydliwości Ammonitów.

Jer 44;1-30 (18) Od czasu, gdy zaprzestaliśmy składać królowej nieba ofiary kadzielne i płynne, cierpimy niedostatek wszystkiego i giniemy od miecza lub głodu. (19) A kobiety powiedziały: Ilekroć składamy królowej nieba ofiary kadzielne i płynne, czyż nie za wiedzą naszych mężów przygotowujemy dla niej ciastka z jej wizerunkiem albo wylewamy płynne ofiary? (25) To mówi Jahwe Zastępów, Bóg Izraela: Wy, kobiety, mówicie to własnymi ustami i wykonujecie własnymi rękami, mówiąc: Wypełnimy niezawodnie nasze śluby, jakie uczyniłyśmy, by ofiarować kadzidło królowej nieba i wylewać na jej cześć płyny. Dobrze! Wypełniajcie więc swe śluby, wylewajcie płynne ofiary! (26) Dlatego posłuchajcie słowa Jahwe, cały Judo, mieszkający w ziemi egipskiej. Przysiągłem na swe wielkie Imię - mówi Jahwe - że w całym Egipcie nigdy nie będzie już wzywane moje Imię przez kogokolwiek z Judy, który by mówił: Na życie Jahwe!

2 Kron 15;16 BT (16) Król Asa nawet swą matkę Maakę pozbawił godności [królowej] za to, że sporządziła obrzydliwość ku czci Aszery. Asa ściął tę obrzydliwość, porąbał i spalił przy potoku Cedron.


Biblia wspomina również o innych bóstwach sumeryjskich jak np. Tammuz, znany też jako Dumizi, a będącym małżonkiem lub kochankiem bogini Isztar (Asztarte), utożsamiany ze znanym dziś wizerunkiem 'Krzyża', rozpropagowanym przez 'Kościół Katolicki' prawie trzysta lat po śmierci Chrystusa Krzyż - pogańskie pochodzenie

Cytat:
Ez 8;14 BT (14) Następnie zaprowadził mnie do przedsionka bramy świątyni Pańskiej, mieszczącej się po stronie północnej, a oto siedziały tam kobiety i opłakiwały Tammuza.
Tammuz z pierwowzorem znanego dziś 'Krzyża', symbolem chrześcijaństwa -
płaskorzeźba z Aszur, 1500 p.n.e. znajdująca się Staatliche Museen w Berlinie


Inne babilońskie bóstwo opisane w Biblii to Marduk, którego imię zostało stopniowo zamieniane na 'Belu' znany także jako 'Baal' (Pan);

Cytat:
Jer 50;1,2 BW-P (1) Oto słowa Pana przekazane przez proroka Jeremiasza a skierowane przeciwko Babilonowi i przeciwko ziemi chaldejskiej. (2) Roznieście tę wieść wśród narodów, ogłaszajcie ją, nie ukrywajcie niczego, krzyczcie! Babilon został wzięty, Bel jest pohańbiony. Marduk runął na ziemię (skruszone posągi ich bożków, roztrzaskane wszystkie ich idole)!


Biblia wskazuje, że Izraelici wielokrotnie odwracali się od prawdziwego Boga Jahwe i zwracali ku bóstwom babilońskim;
Cytat:

Sędz 2;11,13; BT (11) Wówczas Izraelici czynili to, co złe w oczach Jahwe i służyli Baalom. (13) Opuścili Jahwe i służyli Baalowi i Asztartom.


Zarówno wtedy, jak i teraz praktykowanie babilońskich zwyczajów jest dla Boga 'Obrzydliwością';

Cytat:
5 Moj 7;25,26 BT (25) Posągi ich bogów spalisz, nie będziesz pożądał srebra ani złota, jakie jest na nich, i nie weźmiesz go dla siebie, aby cię to nie uwikłało, gdyż Jahwe, Bóg twój, się tym brzydzi. (26) Nic obrzydłego nie wprowadzisz do twego domu, gdyż byłbyś przedmiotem klątwy jak ono. Będziesz uważał to za rzecz wstrętną, obrzydzisz to sobie, jest to bowiem obłożone klątwą

Obj 17;4,5 BW (4) A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami; a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. (5) A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi.


Religia Babilońska, wraz ze swoimi wierzeniami i atrybutami, takimi jak np. 'Krzyż' czy 'Trójca', promieniowała swoim zasięgiem, by wkrótce stać się dominującą w całym regionie Bliskiego Wschodu. W pewnym okresie dziejów, za pośrednictwem hellenizmu, przelała się również na cywilizację zachodnią.

Wiele podstawowych wierzeń Babilońskich funkcjonuje z powodzeniem po dzień dzisiejszy w większości religii świata. Nadal oddaje się cześć 'Trójcom' – nie tylko w chrześcijaństwie, wysławia 'Królową Niebios' – nie tylko w chrześcijaństwie, choć jest to "Obrzydliwością" w oczach Boga.

Cytat:
1 Król 14;23,24 BT (23) Bo i oni sobie zbudowali wyżyny i stele, i aszery przy ołtarzach na każdym wzgórzu wyniosłym i pod każdym drzewem zielonym. (24) Zaczął się również w kraju nierząd sakralny. Postępowali według wszelkich obrzydliwości pogan, których Jahwe wypędził sprzed Izraelitów.


Babilon kojarzony jest również z budową 'Wieży Babel', która stała się symbolem 'Zamieszania', bo takie jest hebrajskie znaczenie tego słowa. Natomiast nazwa sumeryjska 'Ka-dingir-ra' oraz akadyjska 'Bab-ilu' oznaczają "bramę boga", świadczącą o sakralnym znaczeniu tegoż miejsca.

Kolejnym powodem dla którego Babilon jest symbolem sprzeciwu wobec Jahwe był jego pierwszy władca Nimrod, którego imię, od hebrajskiego czasownika 'marád', znaczy "buntować się";

Cytat:
1 Moj 10;8-10 BT (8) Kusz zaś zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi. (9) Był on też najsławniejszym na ziemi myśliwym. Stąd powstało przysłowie: Dzielny jak Nimrod, najsławniejszy na ziemi myśliwy. (10) On to pierwszy panował w Babelu, w Erek, w Akkad i w Kalne, w kraju Szinear.


Hebrajskie słowo oddane jako 'Dzielny' to Gibbor wg Stronga 1368, a oznacza;

- silny
- wielki
- potężny
- bohater
- mocarz
- dzielny

lecz może oznaczać również;

- który się wywyższa
- zachowuje się dumnie
- jest tyranem
- który jest śmiały
- zuchwały

1368 Strong

Tak właśnie opisuje Biblia Nimroda, jako zuchwałego, wywyższającego się wielkiego myśliwego i pierwszego władcy Babilonu.

Kolejnym czynnikiem dla którego Babilon stał się pierwowzorem dla Apokaliptycznego odpowiednika była, oprócz przedmiotów kultu, magia i czary, które w wierzeniach Babilończyków odgrywały bardzo istotną rolę. Okultyzmu, którego formą jest wróżenie i spirytyzm, obejmuje między innymi astrologię, numerologię, chiromancję (wróżenie z dłoni), czary, rzucanie uroków czy komunikowanie się z duchami, które wcielają się niejednokrotnie w postaci osób zmarłych, mając tym samym utwierdzić, niczego nie podejrzewających ludzi, o nieśmiertelności duszy, która to nauka również ma swój początek w starożytnym Babilonie.

Cytat:
Iz 47;1,12,13 BW (1) Zstąp i usiądź w prochu, panno, córko babilońska! Usiądź na ziemi, a nie na tronie, córko chaldejska, gdyż już nie będą cię nazywali milutką i pieszczotką. (12) Wystąp ze swoimi zaklęciami i z licznymi swoimi czarami, którymi gorliwie się zajmowałaś od swojej młodości, może potrafisz pomóc, może wzbudzisz postrach. (13) Utrudziłaś się mnóstwem swoich zamysłów. Niech wystąpią i niech ci pomogą badacze firmamentu niebieskiego, oglądacze gwiazd, którzy co miesiąc ogłaszają, co ma cię spotkać.

Obj 18;21,23 BW (21) I podniósł jeden potężny anioł kamień, duży jak kamień młyński, i wrzucił go do morza, mówiąc: Tak jednym rzutem zostanie strącone wielkie miasto Babilon, i już go nie będzie. (23) i nie zabłyśnie już w tobie blask świecy, i nie usłyszy się w tobie głosu oblubieńca ani oblubienicy; gdyż kupcy twoi byli wielmożami ziemi, gdyż czarami twymi dały się zwieść wszystkie narody.To są główne powody, dla których starożytny Babilon stał się pierwowzorem dla Apokaliptycznego Wielkiego Babilonu, utożsamianego z 'Wielką Nierządnicą' uprawiającą sakralny 'Nierząd'.

Takie jest moje zdanie ...
 
 
eksplorator
[Usunięty]

Wysłany: 2016-02-22, 16:11   

Kim jest 'Wielka Nierządnica' utożsamiana z 'Babilonem Wielkim'?


Wiemy już, że 'Babilon Wielki' wyobraża odstępczą religię, będącą w opozycji do prawdziwej, Biblijnej, której wartości i zasady określił Stwórca.

Apokalipsa donosi nam o sądzie nad pewną 'Nierządnicą' uprawiającą nierząd z 'Królami Ziemi' oraz 'Mieszkańcami Ziemi';

Cytat:
Obj 17;1-5 BT (1) Potem przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak odezwał się do mnie: Chodź, ukażę ci sąd nad Wielką Nierządnicę, która siedzi nad wielu wodami, (2) z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi się upili winem jej nierządu.


Jak donosi Pismo, 'Niewiasta' "siedzi nad wielu wodami" a "mieszkańcy ziemi się upili winem jej nierządu". Co to oznacza, że rozsiadła się nad wielu wodami? Biblia wyjaśnia;

Cytat:
Jan 17;15 BT (15) I rzecze do mnie: Wody, które widziałeś, gdzie Nierządnica ma siedzibę, to są ludy i tłumy, narody i języki.


Zatem, 'Niewiasta' uprawiała nierząd zarówno z 'Królami Ziemi', którzy wyobrażają ogólnie pojęte systemy polityczne oraz z 'Mieszkańcami Ziemi', którzy są im podlegli.

Lecz zachodzi pytanie zasadnicze, w jaki sposób miał odbywać się ów 'Nierząd'?

Nierządem było 'Oddawanie' się kultowi 'Cudzych bogów' co stanowczo potępiał Bóg Jahwe. Gdy Izrael wraz z Judą przestali oddawać cześć Stwórcy, zostali przez Boga potępieni a ich czyny surowo osądzone;

Cytat:
Iz 1;21 BT (21) Jakżeż to miasto wierne stało się nierządnicą? Syjon był pełen rozsądku, sprawiedliwość w nim mieszkała, a teraz zabójcy!

Jer 3;6-10,13 BT (6) Rzekł do mnie Jahwe za dni króla Jozjasza: Czy widziałeś, co zrobił Izrael-Odstępca? Chodził na każdą wysoką górę i pod każde zielone drzewo i uprawiał tam nierząd. (7) Pomyślałem: Po tym wszystkim, co uczynił, powróci on do Mnie; ale nie powrócił. I zobaczyła to niegodziwa siostra jego, Juda. (8) Zobaczyła, że za wszystkie czyny nierządne, jakie popełnił Izrael-Odstępca, odrzuciłem go, dając mu list rozwodowy. Lecz nie zatrwożyła się niegodziwa siostra jego; poszła także i ona cudzołożyć. (9) Przez lekkomyślność swoją stała się cudzołożnicą i zbezcześciła ziemię, dopuszczając się nierządu z kamieniem i drzewem. (10) Także z tego wszystkiego nie nawróciła się do Mnie niegodziwa siostra jego, Juda, całym sercem, lecz pozornie - wyrocznia Jahwe. (13) Tylko uznaj swoją winę, że zbuntowałaś się przeciw Jahwe, Bogu swemu, i włóczyłaś się po wszystkich drogach ku obcym - pod każdym zielonym dębem, a głosu mojego nie słuchałaś - wyrocznia Jahwe.

Eze 16;15-17,28,29,38; BT (15) Ale zaufałaś swojej piękności i wyzyskałaś swoją sławę na to, by uprawiać nierząd. Oddawałaś się każdemu, kto obok ciebie przechodził. (16) Nabrałaś swoich szat i sporządziłaś sobie wyżyny [z namiotami] o różnorakich barwach i na nich uprawiałaś nierząd. (17) Wziąwszy ozdobne przedmioty z mojego złota i z mojego srebra, które ci dałem, uczyniłaś sobie z nich podobizny ludzkie i przed nimi grzeszyłaś nierządem. (28) Uprawiałaś następnie nierząd z Asyryjczykami, ponieważ byłaś nienasycona; oddawałaś się nierządowi z nimi, a i tak się tym nie nasyciłaś. (29) Uprawiałaś więc znów nierząd z krajem kupieckim Chaldejczyków i także tym się nie nasyciłaś. (38) Będę cię sądził tak, jak się sądzi cudzołożnice i zabójczynie. Wydam cię krwawemu gniewowi i zazdrości.

Oz 6;10 BT (10) Widziałem w Betel rzeczy straszliwe, bo tam Efraim uprawia nierząd, Izrael tam się plami.


Za ogólnoświatowy nierząd 'Wielki Babilon' został również potępiony i osądzony, a jego praktyki religijne stały się 'Obrzydliwością' w oczach Boga;

Cytat:
Obj 17;5 BT (5) A na jej czole wypisane imię - tajemnica: "Wielki Babilon”. Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi".

Jer 7;30 BT (30) Albowiem synowie Judy czynili nieprawość przed moimi oczami - wyrocznia Jahwe - umieścili swe obrzydliwe bożki w domu, nad którym wzywano mojego imienia, aby go zbezcześcić.

7;20 BT (20) Ich drogocenna ozdoba posłużyła im ku pysze i z niej uczynili sobie swoje ohydne obrazy, swoje bożki. Dlatego zamienię je dla nich w nieczystość.


'Nierządnica', czyniąc swe 'Obrzydliwości', i "upijając winem swego nierządu" oszukuje 'Narody', wprowadzając je w błąd niebiblijnymi naukami oraz "mamiąc je czarami";

Cytat:
Obj 17;1,2 BT ... Chodź, ukażę ci sąd na Wielką Nierządnicą ... z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi się upili winem jej nierządu.

Obj 18;3 BT (3) bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody, i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu, a kupcy ziemi doszli do bogactwa przez ogrom jej przepychu.

Obj 18;23 BT (23) I światło lampy już w tobie nie rozbłyśnie. I głosu oblubieńca i oblubienicy już w tobie się nie usłyszy: bo kupcy twoi byli możnowładcami na ziemi, bo twymi czarami omamione zostały wszystkie narody


'Niewiasta', jak zanotowano w Księdze Apokalipsy, nie tylko uprawiała nierząd z 'Królami Ziemi' – ona, mając 'Władzę Królewską', mogła liczyć na ich pobłażliwość i przyzwolenie w wielu kwestiach;

Cytat:
Obj 17;18 BT (18) A Niewiasta, którą widziałeś, jest to Wielkie Miasto, mające władzę królewską nad królami ziemi.


Na tej 'Władzy Królewskiej' nad 'Królami Ziemi', 'Babilon Wielki', czyli 'Ogólnoświatowa Odstępcza Religia', dorobiła się ogromnych wpływów oraz niewyobrażalnego majątku. Opis jej przepychu odzwierciedlają słowa; „Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły, miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu." Obj 17;4 BT

Cechą charakterystyczną imperiów jest podporządkowywanie sobie innych narodów i królestw. W takim to sensie 'Babilon Wielki', jako 'Imperium Religii Fałszywej' dominuje nie tylko w kwestii kultu ale również nad światem polityki, rozciągając nad nim swoje wpływy, czemu dowodzi wizja siedzącej 'Niewiasty' na 'Bestii'. To jak z dosiadaniem konia i oznacza, że to 'Niewiasta' kieruje bestią a ta, na razie, robi wszystko co kobieta jej każe;

Cytat:
Obj 17;3,12,13 BT(3) I zaniósł mnie w stanie zachwycenia na pustynię. I ujrzałem Niewiastę siedzącą na Bestii szkarłatnej, pełnej imion bluźnierczych, mającej siedem głów i dziesięć rogów. (12) A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu jest królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli, lecz wezmą władzę jakby królowie na jedną godzinę wraz z Bestią. (13) Ci mają jeden zamysł, a potęgę i władzę swą dają oni Bestii.


Tak więc 'Babilon Wielki' to potężne imperium władające religią, ale mające też wielkie wpływy w świecie polityki. Jednak, na tę 'Nierządnicę' został już wydany wyrok który niebawem zostanie wykonany. Anioł obwieścił apostołowi Janowi; „Chodź, ukażę ci [i]sąd na Wielką Nierządnicę, która siedzi nad wielu wodami” Obj 17;1b BT [/i]

Cytat:
Obj 18;21 BW I podniósł jeden potężny anioł kamień, duży jak kamień młyński, i wrzucił go do morza, mówiąc: Tak jednym rzutem zostanie strącone wielkie miasto [u]Babilon[/u], i już go nie będzie

Obj 19;1,2 BT (1) Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie - mówiących: Alleluja! Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego, (2) bo wyroki Jego prawdziwe są i sprawiedliwe, bo osądził Wielką Nierządnicę, co znieprawiała nierządem swym ziemię, i zażądał od niej poniesienia kary za krew swoich sług.

Obj 18;16-20 BW (16) tymi słowy: Biada, biada, miasto wielkie, przyodziane w bisior i w purpurę, i w szkarłat, przyozdobione w złoto i drogie kamienie, i perły; (17) w jednej godzinie zniweczone zostało tak wielkie bogactwo! I wszyscy sternicy, i wszyscy przewoźnicy, i żeglarze, i wszyscy, którzy prowadzą handel morski, przystanęli z dala, (18) i widząc dym pożaru jego, krzyczeli, mówiąc: Któreż miasto podobne jest do tego miasta wielkiego? (19) I sypali proch na głowy swoje, a płacząc i narzekając, krzyczeli: Biada, biada, miasto wielkie, na którego skarbach wzbogacili się wszyscy właściciele okrętów morskich! W jednej godzinie spustoszone zostało! (20) Rozraduj się nad nim, niebo i święci, i apostołowie, i prorocy, gdyż Bóg dokonał dla was sądu nad nim.


Przywódcy religijni reprezentujący 'Wielki Babilon', ponoszą całkowitą odpowiedzialność za przelaną krew sprawiedliwych Bożych sług zamordowanych za ich wierność Stwórcy, niezależnie od tego, czy reprezentowali 'Stare Przymierze', czy 'Nowe', czy jakąkolwiek inną religię wchodzącej w skład 'Babilonu Wielkiego';

Cytat:
Obj 19; (1) Potem usłyszałem jakby donośny głos licznego tłumu w niebie, który mówił: Alleluja! Zbawienie i chwała, i moc Bogu naszemu, (2) gdyż prawdziwe i sprawiedliwe są sądy jego; osądził bowiem wielką wszetecznicę, która skaziła ziemię wszeteczeństwem swoim, i pomścił na niej krew sług swoich.

Mat 23;29-35 BW (29) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że budujecie grobowce prorokom i zdobicie nagrobki sprawiedliwych, (30) i mówicie: Gdybyśmy żyli za dni ojców naszych, nie bylibyśmy ich wspólnikami w przelaniu krwi proroków. (31) A tak wystawiacie sobie świadectwo, że jesteście synami tych, którzy mordowali proroków. (32) Wy też dopełnijcie miary ojców waszych. (33) Węże! Plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego? (34) Oto dlatego Ja posyłam do was proroków i mędrców, i uczonych w Piśmie, a z nich niektórych będziecie zabijać i krzyżować, innych znowu będziecie biczować w waszych synagogach i przepędzać z miasta do miasta. (35) Aby obciążyła was cała sprawiedliwa krew, przelana na ziemi - od krwi sprawiedliwego Ablado krwi Zachariasza, syna Barachiaszowego, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem.


Takie jest moje zdanie ...
Ostatnio zmieniony przez 2016-02-22, 16:12, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
eksplorator
[Usunięty]

Wysłany: 2016-02-22, 16:12   

Kto dziś należy do 'Babilonu Wielkiego'?


To co powiem, może być pewnym paradoksem, ale uważam, że 'Babilon Wielki' może mieć swoją siedzibę w Rzymie, ale nie jest nim sam 'Kościół Katolicki'. W Księdze Objawienia czytamy takie słowa; "Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów" Obj 17;9 BW


Wynika z tego, że istnieje bezpośrednia zależność między "siedmioma głowami", które reprezentują siedem 'Królestw' należących do siedmiu 'Królów', a siedmioma "pagórkami" nad którymi rozsiadła się 'Wielka Nierządnica'. Zauważmy, że 'Kobieta' siedzi zarówno na 'Pagórkach' jak i 'Głowach' ... jest to zbieżne z opisem 'Bestii' na której ona również siedzi; "I zaniósł mnie w stanie zachwycenia na pustynię. I ujrzałem Niewiastę siedzącą na Bestii szkarłatnej, pełnej imion bluźnierczych, mającej siedem głów i dziesięć rogów" Obj 17;3 BT

Czy z tego można wnioskować, że tam gdzie jest siedem "Pagórków", będą też interesy "Siedmiu Królów"? Czy można też zakładać, że chodzi tu o Rzym, który zbudowano na siedmiu pagórkach ... ? Rzym zbudowano na siedmiu wzgórzach

Zachodzi pytanie, czy Kościół Katolicki to 'Babilon Wielki'? Moim zdaniem NIE! Kościół Katolicki jest, można rzec, jednym z głównych graczy 'Babilonu Wielkiego', skupiającego dziś wszystkie organizacje religijne uwikłane w kult babilońskich wierzeń.

W Apokalipsie czytamy takie oto słowa; "A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi" Obj 17;5 BW

A więc "wszetecznic" jest więcej, a 'Babilon Wielki' jest ich 'Matką'. Tak więc Kościół Katolicki jest 'Wszetecznicą' lecz nie 'Wielką Wszetecznicą' (Obj 17;1) ... 'Babilonem Wielkim' inaczej "matką wszetecznic". Kościół Katolicki jest 'Córką' 'Wielkiej Wszetecznicy'.

To co niewątpliwie wyróżnia Kościół Katolicki, to jego usytuowanie, przewodnia rola w kontaktach z 'Królami Ziemi', wielkość i bogactwo względem innych 'Wszetecznic', chociaż pozostałe również należą do elity religijnego establishmentu, "pławiąc się w przepychu jak królowe";

Cytat:
Obj 18;7 BW-P (7) Na ile kiedyś pławiła się w przepychu i zbytkach, na tyle niech teraz będą obliczone jej uciski i cierpienia. Mówiła sobie kiedyś: Zasiadam na tronie jak królowa, nie jestem wdową i nigdy nie zaznam żałoby.


Nie da się ukryć, że ogromne korzyści materialne płynące z układów z 'Królami Ziemi', czyli władcami politycznymi, sprawiają, że duchowni zasiadający u szczytu władzy żyją w luksusach i ponad stan, zamiast służyć wiernym, klepiącym nieraz biedę!

Cytat:
Rzym 1;25 BT (25) Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.

Gal 5;13 BT (13) Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie!


Kościół Katolicki pełni rolę przewodnią w wielkim imperium religii odstępczej, chlubiąc się tym, że sam jest "Matką"! I w tym względzie można się z tą tezą zgodzić!

W Encyklice 'Dominus Iesus' ówczesny kardynał a przyszły papież Josef Ratzinger napisał:

"inne kościoły nie są żadnymi naszymi siostrami. Musi być zawsze wiadome iż jedyny, święty, katolicki i apostolski kościół powszechny nie jest siostrą, ale matką wszystkich tych kościołów".

'Wszetecznica', reprezentująca odstępcze chrześcijaństwo, córka 'Wielkiej Wszetecznicy' jest w istocie również matką tych wszystkich Kościołów, które się od niej oddzieliły. Można by rzec, że wszystko zostało w rodzinie. Nie rozpaczała zatem mówiąc; "Zasiadam jak królowa i nie jestem wdową, i z pewnością nie zaznam żałoby" Obj 18;7b BT

Mówiąc, "nie jestem wdową", zapewne miała na myśli, że nie zostanie sama, ponieważ nie tylko chrześcijaństwo, reprezentowane przez Kościół Katolicki, ale i Hinduizm, Buddyzm czy Islam mają w sobie pierwiastek babilońskich wierzeń i również są córkami 'Wielkiej Wszetecznicy'. Spójność tych wszystkich elementów wskazuje, iż mają wspólnego przodka, religię Babilonu!

Wystarczy przyjrzeć się niektórym tylko cechom charakterystycznym łączącym wszystkie religie należące do 'Babilonu Wielkiego'. Do takich należy np. niebiblijna, a propagowana przez 'Babilon Wielki', nauka o 'Duszy Nieśmiertelnej' (Dusza nieśmiertelna ).

Wiele religii używa tego samego, niebiblijnego narzędzia modlitewnego jakim jest 'Różaniec' (Różaniec ). Można go spotkać, pod różnymi postaciami, pod każdą niemalże szerokością geograficzną

Kolejnym elementem łączącym religie 'Babilonu Wielkiego' jest 'Krzyż' (Krzyż - pochodzenie).
Jako symbol kultu, był on znany na długo przed Chrystusem. Pod nazwą Ankh, używany był przez Egipcjan, jako swastyka zakorzenił się w Indiach, w Buddyzmie również występuje. Na prastarych ziemiach Polskich, na długo przed przyjęciem chrześcijaństwa, normalną rzeczą było zobaczyć krzyże sakralne wyryte w kamieniu czy to w tradycyjnej formie czy w formie swastyki. Wielce zdziwili się np. żołnierze Corteza, którzy natknęli się na krzyże, jako obiekty kultu sakralnego, umieszczone na przyświątynnych budowlach, kiedy "cywilizowali" Amerykę Azteków.

Kolejnym elementem łączącym religie 'Babilonu Wielkiego' jest 'Trójca' (Trójca). Wiara w bóstwa skupiające się w 'Triady' to zjawisko znane od czasów Sumeryjskich. Wspominałem o tym już wcześniej.

Elementem kultu mającym swe korzenie w religii Babilońskiej, a potępionej przez Biblię, jest bóstwo znane jako 'Królowa Nieba' (Królowa Nieba ). Kult ten był obrzydliwością w oczach Jahwe, a do dziś, w różnych zakątkach świata praktykowany z dużym powodzeniem.

"Polska nie opuści sztandaru Królowej Nieba — spełni swe zadania, będzie znowu Matką świętych". Kardynał August Hlond Królowa Nieba - Kard. Hlond

"Czując się żywą cząstką Mistycznego Ciała Chrystusa i cząstką rodziny ludzkiej oraz idąc śladami papieża Pawła VI, który w obecności Ojców Soboru ogłosił Bogarodzicę Matką Kościoła - Episkopat Polski, zebrany na Jasnej Górze 5 września 1971 r., zawierzył ludy wszystkich kontynentów, a także Polskę, Królowej Nieba i Ziemi, prosząc, by dla całego świata stała się Matką Jedności i Królową Pokoju" Kardynał Stefan Wyszyński Królowa Nieba - Kard. Wyszyński

Tak więc, można śmiało wysnuć wniosek, że wiele religii tego świata, nie odzwierciedlające zasad zawartych w Biblii, należałoby nazwać 'Wszetecznicą', córką 'Wielkiej Wszetecznicy'. A to, co dla każdego powinno być najistotniejsze, to odłączenie się od wszelkiego rodzaju kultu, który może mieć powiązania z 'Babilonem Wielkim', w myśl słów z Księgi Objawienia;

Cytat:
Obj 18;4,5 BW (4) I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające, (5) gdyż aż do nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawości.


Takie jest moje zdanie ...
Ostatnio zmieniony przez 2016-02-22, 16:33, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
Lukian 


Wyznanie: katolickie
Pomógł: 10 razy
Dołączył: 02 Lut 2015
Posty: 1741
Wysłany: 2016-02-22, 16:30   

moje zdanie:
http://zrodlaobjawienia.b...nej-bestii.html
_________________
Gal 4:6 " A ponieważ jesteście synami, Bóg wysłał do naszych serc Ducha swego Syna, który woła: „Abba, Ojcze!"
http://zrodlaobjawienia.blogspot.com/
 
 
eksplorator
[Usunięty]

Wysłany: 2016-02-22, 20:02   

Lukian napisał/a:
moje zdanie:
http://zrodlaobjawienia.b...nej-bestii.html


"Owa kobieta "Babilon" na bestii to oczywiście Rzym. Niektóre protestanckie ruchy upatrują w tej wizji aluzji do Kościoła Katolickiego, czy słusznie ? Kobieta-"Babilon" opisana jest bardzo ogólnikowo, aby odpowiedzieć na pytanie o jaki Rzym chodzi spróbujmy zidentyfikować bestię, o której św. Jan pozostawił nam więcej szczegółowych informacji."

To jedyne zdanie mówiące o 'Wielkiej Nierządnicy', utożsamianej z 'Babilonem Wielkim', w linku przez Ciebie wskazanym. Nie uważasz, że to śmiesznie mało? Więcej jest tam o 'Bestii', ale temat jest o 'Nierządnicy' !!!
 
 
Albertus 

Pomógł: 82 razy
Dołączył: 22 Wrz 2007
Posty: 2590
Wysłany: 2016-02-22, 22:56   

Biblijne Wielkie Miasto z apokalipsy Św Jana to oczywiście Jerozolima ziemska w opozycji do Jerozolimy Niebieskiej.

Mówi o tym sama Biblia:

Ap11: (7) A gdy dopełnią swojego świadectwa, Bestia, która wychodzi z Czeluści, wyda im wojnę, zwycięży ich i zabije. (8) A zwłoki ich /leżeć/ będą na placu wielkiego miasta, które duchowo zwie się: Sodoma i Egipt, gdzie także ukrzyżowano ich Pana. (9) I [wielu] spośród ludów, szczepów, języków i narodów przez trzy i pół dnia oglądają ich zwłoki, a zwłok ich nie zezwalają złożyć do grobu. (10) Wobec nich mieszkańcy ziemi cieszą się i radują; i dary sobie nawzajem będą przesyłali, bo ci dwaj prorocy mieszkańcom ziemi zadali katuszy.

Chrystusa ukrzyżowano w Jerozolimie a nie w Rzymie.

Babilon to symbol tego co zagarnia i trzyma lud boży w niewoli

I to właśnie Jeruzalem ziemskie jako symboliczny ośrodek religii faryzejskiej opartej na prawie jest tym co trzyma Lud Boży w niewoli:

Gal4: (21) Powiedzcie mi wy, którzy chcecie żyć pod Prawem, czy Prawa tego nie rozumiecie? (22) Przecież napisane jest, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. (23) Lecz ten z niewolnicy urodził się tylko według ciała, ten zaś z wolnej - na skutek obietnicy. (24) Wydarzenia te mają jeszcze sens alegoryczny: niewiasty te wyobrażają dwa przymierza; jedno, zawarte pod górą Synaj, rodzi ku niewoli, a wyobraża je Hagar: (25) Synaj jest to góra w Arabii, a odpowiednikiem jej jest obecne Jeruzalem. Ono bowiem wraz ze swoimi dziećmi trwa w niewoli. (26) Natomiast górne Jeruzalem cieszy się wolnością i ono jest naszą matką. (27) Wszak napisane jest: Wesel się, niepłodna, która nie rodziłaś, wykrzykuj z radości, która nie znałaś bólów rodzenia, bo więcej dzieci ma samotna niż ta, która żyje z mężem. (28) Właśnie wy, bracia, jesteście jak Izaak dziećmi obietnicy. (29) Ale jak wówczas ten, który się urodził tylko według ciała, prześladował tego, który się urodził według ducha, tak dzieje się i teraz. (30) Co jednak mówi Pismo? Wypędź niewolnicę i jej syna, bo nie będzie dziedziczyć syn niewolnicy razem z synem wolnej. (31) Tak to, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej.

Stąd jest wezwanie do Ludu Bożego będącego w apokaliptycznym Wielkim Mieście:

Ap18:(4) I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli:
 
 
ShadowLady86 
Administrator


Wyznanie: Chrześcijanin
Pomogła: 273 razy
Wiek: 33
Dołączyła: 14 Sty 2012
Posty: 4441
Wysłany: 2016-02-23, 07:44   

Zgadza się, to Jerozolima. Pisałam o tym TUTAJ, TUTAJ i TUTAJ

A TUTAJ znajduje się post KobietyZMagdali o szkarłacie i purpurze.
_________________
1.Ludzie są głupi: niemal we wszystko uwierzą, bo chcą, żeby to była prawda, lub dlatego, że się obawiają, iż może to być prawda.
2.Najlepsze intencje mogą spowodować największe szkody.
3.Uczucia rządzą rozumem.
4.W przebaczeniu tkwi magia, która uzdrawia. W przebaczeniu, które dajesz, a zwłaszcza w tym, które uzyskujesz.
5.Zważaj na to, co ludzie czynią, a nie tylko na ich słowa, bo czyny zdradzą kłamstwo.
6.Możesz się podporządkować wyłącznie władzy rozumu. [...] 
 
eksplorator
[Usunięty]

Wysłany: 2016-02-23, 08:18   

Jeruzalem Górne jest 'matką' chrześcijan namaszczonych z 'ducha' i symbolizuje 'Oblubienicę' Chrystusa Króla

Cytat:
Gal 4;26 BW (26) Jeruzalem zaś, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą.


Za swe nieprawości, Bóg odstąpił od Jeruzalem 'Dolnego', ziemskiego, na rzecz Jeruzalem 'Górnego'

Cytat:
2 Król 21;12-15 BT (12) przeto tak mówi Jahwe, Bóg Izraela: Oto Ja sprowadzam zagładę na Jeruzalem i na Judę, tak iż wszystkim, którzy o tym usłyszą, zadzwoni w obu uszach. (13) Rozciągnę nad Jeruzalem sznur zniszczenia Samarii i pion domu Achaba. I wytrę Jeruzalem, tak jak wyciera się miskę, a po wytarciu obraca się dnem do góry. (14) Odrzucę resztę mego dziedzictwa, wydam je w ręce nieprzyjaciół, tak iż staną się łupem i pastwą wszystkich swoich wrogów, (15) ponieważ czynili to, co jest złe w moich oczach, i obrażali Mnie od chwili wyjścia ich przodków z Egiptu aż do dnia dzisiejszego.

2 Król 23;7 BT (7) Zburzył domy osób, uprawiających nierząd sakralny w świątyni Jahwe, gdzie kobiety przędły zasłony dla Aszery.


'Babilon Wielki' nie może symbolizować żadnego konkretnego miasta, czy to Jerozolimy czy Rzymu. To ogólnoświatowe 'Wielkie Miasto' które jest 'matką nierządnic', gdzie uprawia się nierząd sakralny, jak podaje werset z 2 Księgi Królewskiej 23;7 i symbolizuje odstępcze, nieczyste i bałwochwalcze wierzenia i praktyki.
 
 
ShadowLady86 
Administrator


Wyznanie: Chrześcijanin
Pomogła: 273 razy
Wiek: 33
Dołączyła: 14 Sty 2012
Posty: 4441
Wysłany: 2016-02-23, 09:03   

W oparciu o Biblię właśnie symbolizuje. Odsyłam do moich postów (oraz postu KobietyZMagdali).
_________________
1.Ludzie są głupi: niemal we wszystko uwierzą, bo chcą, żeby to była prawda, lub dlatego, że się obawiają, iż może to być prawda.
2.Najlepsze intencje mogą spowodować największe szkody.
3.Uczucia rządzą rozumem.
4.W przebaczeniu tkwi magia, która uzdrawia. W przebaczeniu, które dajesz, a zwłaszcza w tym, które uzyskujesz.
5.Zważaj na to, co ludzie czynią, a nie tylko na ich słowa, bo czyny zdradzą kłamstwo.
6.Możesz się podporządkować wyłącznie władzy rozumu. [...] 
 
eksplorator
[Usunięty]

Wysłany: 2016-02-23, 10:22   

Albertus napisał/a:
"... na placu wielkiego miasta... które duchowo zwie się: Sodoma i Egipt, gdzie także ukrzyżowano ich Pana" Ap 11;8

Chrystusa ukrzyżowano w Jerozolimie a nie w Rzymie.... "duchowo" Jezusa ukrzyżował 'Babilon Wielki', ponieważ Sodoma i Egipt symbolizują religijne odstępstwo a nie fizyczne miasto Jerozolimę.
Został ukrzyżowany dzięki intrygom ówczesnych przywódców religijnych i za to zostali oni ukarani zniszczeniem Jerozolimy , która do dziś
nie zdołała odbudować świątyni Jahwe i nie odbuduje, gdyż tak postanowił Bóg!
 
 
Vandersky 

Pomógł: 2 razy
Dołączył: 22 Sty 2016
Posty: 839
Wysłany: 2016-02-23, 10:45   

eksplorator napisał/a:
Sodoma i Egipt
symbolizują kolejno Sodoma - pożądliwość oczu, ciała i pychę a Egipt bałwochwalstwo.
 
 
Jachu 
cichy,pokorny

Pomógł: 445 razy
Wiek: 90
Dołączył: 09 Lis 2008
Posty: 10733
Skąd: Śląsk
Wysłany: 2016-02-23, 13:19   

Albertus napisał/a:
Chrystusa ukrzyżowano w Jerozolimie a nie w Rzymie.


W Jerozolimie raz rzeczywiście,ale potem,- w świecie.po miliony/miliardy razy,ponowne krzyżowanie ma miejsce,co wyraża się przez ukazywanie Ofiary Zbawiciela w "krzywym zwierciadle",świadcząc tym samym o nieznajomości zwykłej,lub zaszczepionej u wyznawców (?)
_________________
(36) Ale powiadam wam, iż z każdego słowa próżnego, które by mówili ludzie, dadzą z niego liczbę w dzień sądny; (37) Albowiem z mów twoich będziesz usprawiedliwiony, i z mów twoich będziesz osądzony. Ew. Mat.12 rozdz.
 
 
Albertus 

Pomógł: 82 razy
Dołączył: 22 Wrz 2007
Posty: 2590
Wysłany: 2016-02-23, 16:07   

eksplorator napisał/a:
Albertus napisał/a:
"... na placu wielkiego miasta... które duchowo zwie się: Sodoma i Egipt, gdzie także ukrzyżowano ich Pana" Ap 11;8

Chrystusa ukrzyżowano w Jerozolimie a nie w Rzymie.... "duchowo" Jezusa ukrzyżował 'Babilon Wielki', ponieważ Sodoma i Egipt symbolizują religijne odstępstwo a nie fizyczne miasto Jerozolimę.
Został ukrzyżowany dzięki intrygom ówczesnych przywódców religijnych i za to zostali oni ukarani zniszczeniem Jerozolimy , która do dziś
nie zdołała odbudować świątyni Jahwe i nie odbuduje, gdyż tak postanowił Bóg!
Dlaczego uważasz że świątynia w Jerozolimie nie zostanie odbudowana?
Są przecież już dosyć zaawansowane plany jej odbudowy.
 
 
Jachu 
cichy,pokorny

Pomógł: 445 razy
Wiek: 90
Dołączył: 09 Lis 2008
Posty: 10733
Skąd: Śląsk
Wysłany: 2016-02-23, 16:35   

Albertus napisał/a:
Dlaczego uważasz że świątynia w Jerozolimie nie zostanie odbudowana?
Są przecież już dosyć zaawansowane plany jej odbudowy.


Bo Zakon był nauczycielem do Chrystusa. Świątynia Jerozolimska była nierozerwalnie związana z Zakonem. Gdy rola Zakony wypełniła się,nie ma ptrzeby,aby odbudowywać to,co przeminęło bezpowrotnie.

Ap 21:2-4
2. I Miasto Święte - Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża.
3. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi.
4. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już /odtąd/ nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły.

(BT)
_________________
(36) Ale powiadam wam, iż z każdego słowa próżnego, które by mówili ludzie, dadzą z niego liczbę w dzień sądny; (37) Albowiem z mów twoich będziesz usprawiedliwiony, i z mów twoich będziesz osądzony. Ew. Mat.12 rozdz.
 
 
Albertus 

Pomógł: 82 razy
Dołączył: 22 Wrz 2007
Posty: 2590
Wysłany: 2016-02-23, 16:49   

Jachu napisał/a:
Albertus napisał/a:
Dlaczego uważasz że świątynia w Jerozolimie nie zostanie odbudowana?
Są przecież już dosyć zaawansowane plany jej odbudowy.


Bo Zakon był nauczycielem do Chrystusa. Świątynia Jerozolimska była nierozerwalnie związana z Zakonem. Gdy rola Zakony wypełniła się,nie ma ptrzeby,aby odbudowywać to,co przeminęło bezpowrotnie.

Ap 21:2-4
2. I Miasto Święte - Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża.
3. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi.
4. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już /odtąd/ nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły.

(BT)


Masz oczywiście rację. Rola ziemskiej świątyni która była cieniem i zapowiedzią ciała Jezusa Chrystusa przeminęła i nie wróci.

Natomiast nie oznacza to że fizycznie budynek świątyni nie może zostać odbudowany albo że nie mogą w niej zostać fizycznie odnowione starotestamentowe formy kultu.
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

Strona wygenerowana w 0,19 sekundy. Zapytań do SQL: 13