Forum biblijne Strona Główna Forum biblijne
Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. (List do Galatów 5:21-22)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
CZEGO UCZY BIBLIA ???
Autor Wiadomość
Angela102 


Wyznanie: uczeń Pana
Pomogła: 1 raz
Wiek: 41
Dołączyła: 11 Gru 2017
Posty: 38
Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 2018-01-04, 17:24   CZEGO UCZY BIBLIA ???

Biblia uczy o wiele więcej, to każdy wie.
Chciałam pokazać tylko to (pewnie i tak znalazło by się tego więcej) co zostało zmienione przez Kościół Rzymskokatolicki.1 Biblia uczy, że nie możemy oddawać chwały podobiznom, tak mówi
Prawo Boże w jednym z dziesięciu przykazań, które Bóg dał Mojżeszowi.


Nie uczyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze
i co jest na na ziemi w dole, i tego co jest w wodzie pod ziemią.
Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, twój Bóg,
jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego
i czwartego pokolenia, tych którzy mnie nienawidzą. (5Moj. 4:8-9)


Strzeżcie usilnie dusz waszych, gdyż nie widzieliście żadnej postaci,
gdy Pan mówił do was na Horebie spośród ognia.
Abyście nie popełnili grzechu i nie sporządzili sobie podobizny rzeźbionej,
czy to w kształcie mężczyzny, czy kobiety, czy w kształcie jakiegokolwiek
zwierzęcia, które jest na ziemi, czy w kształcie jakiegokolwiek skrzydlatego
ptaka, który lata pod niebem, czy w kształcie czegokolwiek co pełza
po ziemi, czy w kształcie jakiejkolwiek ryba, która jest w wodzie pod
ziemią.
I abyś, gdy podniesiesz swoje oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc
i gwiazdy, cały zastęp anielski, nie dał się zwieść i nie oddawał im pokłonu,
i nie służył im, skoro Pan, twój Bóg przydzielił je wszystkim ludom
pod całym niebem. (5 Moj. 4:15-19)


Kościół Rzymskokatolicki mówi zaś, że powinniśmy oddawać cześć podobiznom (obrazom, figurom, posągom, itd..)


2 Biblia mówi, że wszyscy za wyjątkiem Jezusa są grzeszni.
Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. (Rz 3:23)

Kościół Rzymskokatolicki uczy, że Maria była bezgrzeszna, niepokalanie poczęta.


3 Biblia uczy, że Jezus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi.

Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi
człowiek Chrystus Jezus. (1 Tm:2:5)


Kościół Rzymskokatolicki uczy, że Maryja jest współorędowniczką.


4 Biblia uczy, że ofiara Jezusa Chrystusa na krzyżu została złożona RAZ
i za WSZYSTKICH. Dlatego też kapłan, który co tydzień w niedzielę na mszy
składa ofiarę, to na nowo krzyżuje Syna Bożego i wystawia go na urągowisko
(wyśmiewanie, szydzenie, drwienie).

Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych - którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego,
i stali się uczestnikami Ducha Świętego.
I zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz, cudownych mocy wieku przyszłego -
Gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieść do pokuty,
ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. (Hbr.6:4-6)


Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego,
nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa;
Który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw
za własne grzechy, następnie za grzechy ludu: uczynił to bowiem raz
na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. (Hbr 7:26-27)


Kościół Rzymskokatolicki uczy, że Jezus Chrystus jest ofiarowywany na ołtarzu za każdym razem gdy kapłan odprawia mszę (eucharystia).


5 Biblia uczy, że wszyscy chrześcijanie nowonarodzeni, żyjący, trwający
w Słowie Jezusa Chrystusa są święci w Chrystusie.

Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa do świętych w Efezie
i wierzących w Chrystusa Jezusa. (Ef 1:1)


Kościół Rzymskokatolicki mówi, że święci i duchowni są szczególną, uprzywilejowaną grupą w chrześcijańskiej społeczności.


6 Biblia uczy, że wszyscy chrześcijanie, którzy przyjęli zbawienie,
czyli narodzili się z wody i Ducha, powinni mieć pewność życia wiecznego.

To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście
wiedzieli, że macie żywot wieczny. (1J 5:13)


Kościół Rzymskokatolicki twierdzi, że nikt nie może mieć pewności czy osiągnie życie wieczne.


7 Biblia uczy, że nie powinniśmy nikogo nazywać ojcem.
Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim; albowiem
jeden jest Ojciec wasz, Ten w niebie. (Mt 23:9)


Kościół Rzymskokatolicki uczy, że możemy tak nazywać papieża i duchownych.8 Biblia uczy, by nie modlić się powtarzając w kółko to samo.
A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się
stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom: zaprawdę
powiadam wam: otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź
do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego,
który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu odpłaci tobie.
A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; albowiem oni mniemają
że dla swej wielomówności będą wysłuchani. (Mt 6:5-7)


Kościół Rzymskokatolicki uczy, że powinniśmy modlić się powtarzając wielokrotnie to samo,
np. różaniec, koronka, litanie.9 Biblia uczy, że powinniśmy wyznawać grzechy jedynie Bogu,
bo tylko Bóg może wybaczyć grzech.

Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści
nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. (1J 1:9)


Kościół Rzymskokatolicki uczy, że grzechy należy wyznawać kapłanowi w spowiedzi.


10 Biblia uczy, że przed chrztem człowiek powinien: poznać ewangelię,
przykazania Chrystusowe, powinien wierzyć i pokutować.


A Piotr do nich: Upamiętajcie się, i niechaj się każdy z was da ochrzcić
w imię Jezusa Chrystusa, na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie
dar Ducha Świętego. (Dz. 2:38)Kościół Rzymskokatolicki uczy, że powinno się chrzcić małe dzieci, bo jak umrą to nie pójdą do nieba.
Jego nauka mówi też o czyśćcu, otchłani, modlitwie za zmarłych - czego nie ma w Biblii, a ma pochodzenie pogańskie.
 
 
Albertus 

Pomógł: 82 razy
Dołączył: 22 Wrz 2007
Posty: 2591
Wysłany: 2018-01-04, 21:36   

Ad 1

Biblia zakazuje oddawania boskiej czci komukolwiek i czemukolwiek poza samym Bogiem

I oczywiście Kościół zabrania tego samego i katolikom oczywiście nie wolno oddawać boskiej czci jakimkolwiek przedmiotom.

Natomiast obrazy i posągi traktujemy ze czcią na tej samej zasadzie jak na przykład Urzędnik brytyjski umieści na poczesnym miejscu portret królowej po to aby okazać jej w ten sposób szacunek albo jak delegacje rządowe składają kwiaty i zapalają znicze przed pomnikiem obrońców ojczyzny chcąc im oddać cześć (ale nie jest to oczywiście cześć boska!).

Na tej zasadzie katolicy czczą obrazy - cześć okazywana przed nimi dotyczy nie samych obrazów ale osób które przedstawiają.

Choć oczywiście obrazy jako przedmioty też traktujemy ze czcią i nazywamy świętymi podobnie jak świętymi nazywał Jezus przedmioty znajdujące się w świątyni jerozolimskiej.


Mt23: (16) Biada wam, przewodnicy ślepi, którzy mówicie: Kto by przysiągł na przybytek, to nic nie znaczy; lecz kto by przysiągł na złoto przybytku, ten jest związany przysięgą. (17) Głupi i ślepi! Cóż bowiem jest ważniejsze, złoto czy przybytek, który uświęca złoto? (18) Dalej: Kto by przysiągł na ołtarz, to nic nie znaczy; lecz kto by przysiągł na ofiarę, która jest na nim, ten jest związany przysięgą. (19) Ślepi! Cóż bowiem jest ważniejsze, ofiara czy ołtarz, który uświęca ofiarę? (20) Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga na niego i na wszystko, co na nim leży. (21) A kto przysięga na przybytek, przysięga na niego i na Tego, który w nim mieszka. (22) A kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na Tego, który na nim zasiada.


Ad2
Cytat:

2 Biblia mówi, że wszyscy za wyjątkiem Jezusa są grzeszni.
Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. (Rz 3:23)

Kościół Rzymskokatolicki uczy, że Maria była bezgrzeszna, niepokalanie poczęta.Biblia też mówi że przeznaczone człowiekowi raz umrzeć a potem sąd(Hbr9:27)

Ale jak wiemy od tej zasady bywały wyjątki - bo niektórzy przecież umierali dwa razy a niektórzy nie umrą wcale.

Zatem i od zasady powszechnej grzeszności mogą być wyjątki.

Natomiast wiemy że nikt nie może nie grzeszyć bez łaski Bożej i Kościłó naucza że Maryja potrzebowała łaski Bożej do zbawienia tak jak każdy z ludzi i jak każdy potrzebowała Zbawiciela

Ad3
Cytat:

Biblia uczy, że Jezus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi.

Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi
człowiek Chrystus Jezus. (1 Tm:2:5)

Kościół Rzymskokatolicki uczy, że Maryja jest współorędowniczką.Jezus jako człowiek jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi poprzez swoje wcielenie i przez Ofiarę jaką za nas złożył i dzięki której mamy przystęp do Boga.

Jednak każdy z członków Kościoła modli się za innych i prosi innych o modlitwę za siebie do Boga. I w tym sensie Maryja jest naszą orędowniczką i pośredniczką.

Ad4

Kościół uczy że Msza Święta nie jest powtarzaniem Ofiary Chrystusa ale jej Uobecnieniem.

Jest to ta sama jedna i jedyna Ofiara Chrystusa

Ad5
Cytat:
Biblia uczy, że wszyscy chrześcijanie nowonarodzeni, żyjący, trwający
w Słowie Jezusa Chrystusa są święci w Chrystusie.
Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa do świętych w Efezie
i wierzących w Chrystusa Jezusa. (Ef 1:1)

Kościół Rzymskokatolicki mówi, że święci i duchowni są szczególną, uprzywilejowaną grupą w chrześcijańskiej społeczności.Nie. Biblia i Kościół uczy że Kościół jest ciałem Chrystusa w którym poszczególne członki mają różne zadania - ręka nie jest głową a oko nie jest uchem.

Ad6
Cytat:
Biblia uczy, że wszyscy chrześcijanie, którzy przyjęli zbawienie,
czyli narodzili się z wody i Ducha, powinni mieć pewność życia wiecznego.
To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście
wiedzieli, że macie żywot wieczny. (1J 5:13)

Kościół Rzymskokatolicki twierdzi, że nikt nie może mieć pewności czy osiągnie życie wieczne.


Kościół zgodnie z Biblią uczy że ci którzy trwają w Chrystusie mają życie wieczne

Ale Kościół zgodnie z Biblią uczy że istnieje możliwość utraty łaski Bożej

Ad7

Cytat:
Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim; albowiem
jeden jest Ojciec wasz, Ten w niebie. (Mt 23:9)

Kościół Rzymskokatolicki uczy, że możemy tak nazywać papieża i duchownych.


św Paweł sam nazywa się ojcem tych którym głosił Słowo Boże, Abraham jest też naszym ojcem.
I nie stoi to w żadnej sprzeczności z tym że tylko Bóg jest naszym Ojcem.

Czy Abraham nie jest twoim ojcem?

Ad 8
Cytat:
Biblia uczy, by nie modlić się powtarzając w kółko to samo.
A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się
stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom: zaprawdę
powiadam wam: otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź
do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego,
który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu odpłaci tobie.
A modląc się, nie bądźcie
wielomówni jak poganie; albowiem oni mniemają
że dla swej wielomówności będą wysłuchani. (Mt 6:5-7)

Kościół Rzymskokatolicki uczy, że powinniśmy modlić się powtarzając wielokrotnie to samo,
np. różaniec, koronka, litanie.


Te fory modlitwy są pomocą a nie nakazem.

Problemem byłoby gdyby ktoś mniemał że zostanie wysłuchany dzięki wielości wypowiedzianych słów. Ale ani w różańcu ani w koronce nie o to chodzi bo są to modlitwy medytacyjne.

Ad9
Cytat:
Biblia uczy, że powinniśmy wyznawać grzechy jedynie Bogu,
bo tylko Bóg może wybaczyć grzech.
Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści
nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. (1J 1:9)

Kościół Rzymskokatolicki uczy, że grzechy należy wyznawać kapłanowi w spowiedzi.


Biblia nie uczy nas tego że powinniśmy wyznawać grzechy tylko Bogu :

Jk5:16Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.


I Biblia uczy nas też że apostołowie mają władzę odpuszczania grzechów:

J20:19) Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! (20) A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. (21) A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. (22) Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! (23) Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.
 
 
Jachu 
cichy,pokorny

Pomógł: 445 razy
Wiek: 90
Dołączył: 09 Lis 2008
Posty: 10727
Skąd: Śląsk
Wysłany: 2018-01-05, 17:49   

1 Sam. 15:22-24
22. Samuel odpowiedział: Czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto: Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani.
23. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem, jak czary, a krnąbrność, jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, więc i On wzgardził tobą i nie będziesz królem.
24. I rzekł Saul do Samuela: Zgrzeszyłem, gdyż przekroczyłem rozkaz Pana i słowo twoje; lecz bałem się ludu, więc usłuchałem jego głosu.

(BW)
_________________
(36) Ale powiadam wam, iż z każdego słowa próżnego, które by mówili ludzie, dadzą z niego liczbę w dzień sądny; (37) Albowiem z mów twoich będziesz usprawiedliwiony, i z mów twoich będziesz osądzony. Ew. Mat.12 rozdz.
 
 
Listek 


Pomógł: 551 razy
Dołączył: 31 Mar 2013
Posty: 7856
Skąd: Gdynia
Wysłany: 2018-01-05, 21:11   

W Biblii Bóg Jehowa pokazuje człowiekowi możliwość zbawienia,czyli przejścia od grzechu do wolności dzieci Bożych ,od śmierci do życia wiecznego.

Biblia przedstawia drogę życia ,instrukcję pt:"Jak się uświęcać na wór Mesjasza?"

Biblia pokazuje grzechy człowieka i konsekwencje łamania Prawa Bożego.

Zbawienie otrzymane w darze od Boga i nowe narodzenie motywuje nas do uświęconego ,bezgrzesznego życia pilotowanego przez otrzymanego ducha Bożego.

1J 3:4 stern
Cytat:
"Każdy, kto ciągle grzeszy, gwałci Torę - przecież grzech jest pogwałceniem Tory."
_________________
Twa sprawiedliwość to wieczna sprawiedliwość, a Tora Twoja jest prawdą Ps.119,142
"I będzie ci jako znak na ręce twojej i jako przypomnienie między oczyma twoimi, aby prawo Boga było zawsze w ustach twoich." Wj 13:9
 
 
Henryk 

Pomógł: 453 razy
Dołączył: 10 Lis 2008
Posty: 10319
Wysłany: 2018-01-06, 08:41   

Albertus napisał/a:
Biblia zakazuje oddawania boskiej czci komukolwiek i czemukolwiek poza samym Bogiem

Grzesznik zawsze znajdzie sobie wymówkę, aby nadal tkwić w grzechu…
Mat 23:13 dos " Biada wam, znawcy Prawa i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi; wy bowiem nie wchodzicie a i wchodzącym nie pozwalacie wejść."
Biblia zakazuje czynienia podobizny czegokolwiek i oddawaniu jej czci!
Nic nie wspomina o czci Boskiej, lub nieboskiej. O większej czci, lub mniejszej.
Pisze o zakazie oddawania jakiejkolwiek czci za pomocą wizerunków.
J 4:24 bw "Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie."
Zakaz ten dotyczy także pomników przywódcy Korei Północnej, Kanclerza III Rzeszy, Papieży, a także Kaczyńskich. Oczywiście także i Waszej bogini Maryi!
Wyobraź sobie, że są ludzie którzy potrafią modlić się bez „świętych” obrazów, figurek, specjalnie wyznaczonych miejsc.
Cytat:
Natomiast wiemy że nikt nie może nie grzeszyć bez łaski Bożej i Kościół naucza że Maryja potrzebowała łaski Bożej do zbawienia tak jak każdy z ludzi i jak każdy potrzebowała Zbawiciela

Grzeszyć można z łaską i bez łaski? :aaa: Rozumiesz choć co to ma znaczyć?
Biblia faktycznie naucza, że i Maria potrzebowała Zbawiciela. Twój Kościół jednak naucza, że nie posiadała grzechów- nawet pierworodnego- więc Zbawiciel był jej zbędny.
Piszesz zupełnie coś innego niż naucza Twój Kościół!
Cytat:
Jednak każdy z członków Kościoła modli się za innych i prosi innych o modlitwę za siebie do Boga. I w tym sensie Maryja jest naszą orędowniczką i pośredniczką.

Jeden za drugiego, bo ten pierwszy jest leniwy i nie chce się jemu modlić za siebie?
Woli zapłacić za wykonaną pracę innemu. A ten bóg- celowo z małej litery,- jest zmuszony wysłuchać takiej płatnej modlitwy w pierwszej kolejności? :lol:
Maryja ani nie oręduje, ani tym bardziej nie pośredniczy.
Zasnęła wraz z Ojcami i śpi oczekując zmartwychwstania.
Nie poszła z ciałem do Nieba ponieważ:
1Kor 15:50 lub "A to powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć królestwa Bożego ani też skazitelność nie odziedziczy nieskazitelności."
Cytat:
Kościół uczy że Msza Święta nie jest powtarzaniem Ofiary Chrystusa ale jej Uobecnieniem.

Ostatnimi czasy zmieniono "powtórzenie ofiary" na „uobecnianie”. Wiesz choć co to ma oznaczać?
Jezus raz oddał życie i nie można tego powtórzyć, ani „uobecnić”. To stało się kiedyś i jest aktualne do dziś!
Cytat:
Biblia i Kościół uczy że Kościół jest ciałem Chrystusa w którym poszczególne członki mają różne zadania - ręka nie jest głową a oko nie jest uchem.

Uczy też że: "Jestem bowiem o was zazdrosny Boską zazdrością. Poślubiłem was przecież jednemu mężowi, by was przedstawić Chrystusowi jako czystą dziewicę." 2Kor 11:2 br
Ten Kościół, ta „dziewica”, miała czekać wiernie powrotu Oblubieńca, nie wchodząc w jakiekolwiek związki z możnymi tego świata, królami, cesarzami.
Wytrwała w obietnicy? Nie!- Zdradziła Oblubieńca, zaczęła cudzołożyć z bogatymi i mającymi władzę na tym świecie.
Zaczęła „ręka w rękę” sprawować rządy nad ludzkością bez „głowy”, czyli Chrystusa.

To wszystko nazwane jest duchowym cudzołóstwem. Stąd nazwa „Wielka Nierządnica”.
Był czas, gdy nawet sama sprawowała rządy, decydowała kto ma zostać królem, cesarzem!
Nawet dziś, bez Jej zgody, nikt w Polsce nie obejmie władzy.
Pierwsze co, to po elekcji "meldują się" u wiadomej osoby...
Cytat:
św Paweł sam nazywa się ojcem tych którym głosił Słowo Boże, Abraham jest też naszym ojcem.
I nie stoi to w żadnej sprzeczności z tym że tylko Bóg jest naszym Ojcem.

A to coś nowego! Paweł sam nazywa się Ojcem Świętym. Koniecznie zdradź nam szczegóły!
Cytat:
I Biblia uczy nas też że apostołowie mają władzę odpuszczania grzechów:

Racja! Jednak nie pisze, że ktokolwiek poza nimi.
Jeśli jednak będziesz twierdził o rzekomym przekazywaniu charyzmatów Ducha, to musiałbyś udowodnić, że każdy mający rzekomą moc odpuszczania grzechów ma także moc uzdrawiania, tak jak apostołowie.
Mar 2:9 dos " Co jest łatwiejsze? Powiedzieć sparaliżowanemu: Przebaczone są ci grzechy? Czy powiedzieć: Wstań, weź swoje posłanie i zacznij chodzić?"
Jeśli tego nie potrafi, to jest jedynie oszustem i zwodzicielem!

2Jo 1:7 pop "Wielu oszukańców poszło do świata. Nie uznają oni, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Każdy taki jest właśnie oszukańcem i antychrystem."
Cały czas twierdzą, że na ziemi był wcielonym Bogiem.
 
 
Listek 


Pomógł: 551 razy
Dołączył: 31 Mar 2013
Posty: 7856
Skąd: Gdynia
Wysłany: 2018-01-06, 13:59   _________________
Twa sprawiedliwość to wieczna sprawiedliwość, a Tora Twoja jest prawdą Ps.119,142
"I będzie ci jako znak na ręce twojej i jako przypomnienie między oczyma twoimi, aby prawo Boga było zawsze w ustach twoich." Wj 13:9
 
 
karol210


Pomógł: 27 razy
Dołączył: 05 Lut 2016
Posty: 916
Wysłany: 2018-01-07, 20:48   

To nie matrix to życie tu i TeraX... (Teraz)

Przemienienie Pańskie udowodniło że w KAŻDEJ Chwili Chrystus może zmienić los przeznaczenie czlowieka...ale to dlllluuuższa Teologia

PS: a filmy pozostaw dla dzieci..Bo inni nie widzą Zmartwychwstania
_________________
Refleksja:

https://youtu.be/zfusL3xTKn4

http://m.ulub.pl/wojxsP7O...mnie-przyjmiesz
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 10