Forum biblijne Strona Główna Forum biblijne
FORUM ZOSTAŁO PRZENIESIONE. ZAPRASZAMY www.biblia.webd.pl

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
EZAW / EDOM / ISA
Autor Wiadomość
George 


Wyznanie: NAZAREJCZYK
Pomógł: 23 razy
Dołączył: 02 Paź 2014
Posty: 1465
Wysłany: 2019-02-10, 23:29   Juda, praojciec Żydów - kusiciel Jakuba / Izraela

Jachu napisał/a:
wybrana napisał/a:
Jest w nim podana wiedza historyczna Izraela - przez użytkownika george.


Tego znanego przyjaciela Żydów ??? :-D


Może wspomnijmy nieco o praojcu, założycielu Żydowskiego Szczepu, i religii żydowskiej.

Ponieważ jesteśmy tu w temacie o Ezawie, to przypomnijmy sobie jak to za namową Judy / Żyda - czwartego syna Jakuba / Izraela, tego to Judy / Żyda od którego imienia wywodzi się nazwa religii żydowskiej - Judaizm, przypomnijmy sobie jak to Jakub / Izrael stał się BRATOBÓJCĄ, zabijając swego starszego brata Ezawa - Pierworodnego i umiłowanego syna Izaaka.

Podobnie jak Kain zamordował swego młodszego brata Abla, Jakub / Izrael zamordował swojego starszego brata Ezawa.

O BRATOBÓJSTWIE Jakuba / Izraela, tego który zamordował swojego brata Ezawa, czytamy w dwóch Apokryfach Starego Testamentu, Księdze Jubileuszów i
Testamencie Dwunastu Patriarchów.


Może wpierw krótka notka o apokryfach, i następnie cytaty z tych ksiąg.

__________________________
Cytat:

Apokryfy Starego Testamentu

http://www.opoka.org.pl/b...-apokryfy.html#

Apokryfy Starego Testamentu stanowią część tzw. literatury międzytestamentalnej, a więc powstałej w ostatnich wiekach przed Chrystusem oraz na początku czasów chrześcijańskich. Nie znamy pełnej listy tych apokryfów. Niektóre księgi zaginęły, niektóre zachowały się we fragmentach, czasami tak małych, że nie jest możliwe przypisanie ich do poszczególnych dzieł. Bywały i takie sytuacje, że jedno dzieło było kilkakrotnie przerabiane czy też uzupełniane, także przez ludzi żyjących kilkaset lat po autorze.

Większość z apokryfów starotestamentalnych powstała między II wiekiem przed Chrystusem a I po Chrystusie. Do naszych czasów dotarły najczęściej za pośrednictwem autorów chrześcijańskich. Pisane były w językach: hebrajskim, aramejskim i greckim. Dziś jednak dysponujemy tymi tekstami w przekładach na inne języki starożytne, jak np: koptyjski, etiopski, ormiański, łaciński, a nawet starosłowiański. Wiemy, że wiele z nich zawiera dodane później elementy chrześcijańskie. Działo się tak dlatego, że chrześcijańscy pisarze traktowali teksty judaistyczne jako przygotowanie do nauczania Jezusa. W niektórych sytuacjach opisane tam wydarzenia czy wypowiedzi traktowali jako zapowiedź tego, co zrealizuje się wraz z przyjściem Mesjasza. Przepisując tekst judaistyczny dodawali od siebie interpretację słów czy też wydarzeń w duchu chrześcijańskim.

Do najbardziej znanych apokryfów Starego Testamentu zaliczamy: Księgi Henocha,

Księgę Jubileuszów,
Testamenty Dwunastu Patriarchów, ..."


__________________

Cytat:

Księga Jubileuszów
Rozdział XXXVIII

Wojna pomiędzy Jakubem a Ezawem, przy wieży w Hebronie.
Śmierć Ezawa i pokonanie jego Służby. (xxxviii. 1-4).XXXVIII.
I potem Juda zwrócił się do swego ojca Jakuba, i tak mu powiedział:

"Napnij twój łuk, ojcze, i wystrzel strzałę i zwal przeciwnika i zabij wroga; ty możesz mieć taką siłę, bo my nie powinniśmy zabić twego brata, bo on jest takim jak ty, i jest podobny do ciebie: niech ma ten zaszczyt."


2. Wtedy Jakub naprężył swój łuk i wystrzelił strzałę i trafił Ezawa, swojego brata, (w prawe popiersie) i zabił go.
"

Przy okazji zobaczmy co jeszcze pisze Księga Jubileuszów i inny apokryf o zbrodniach Jakuba / Izraela i jego potomkach.

Cytat:

"3. I znów wystrzelił strzałę i ugodził nią Adorana, Aramejczyka, w lewe popiersie, cofnął go i zabił.

4. I wtedy poszli naprzód synowie Jakuba, oni i ich służba, rozdzielając się na grupy i otaczając cztery strony twierdzy.

5. I Juda / Żyd poszedł na przedzie, i Naftali i Gad z nim, i piędziesięciu służących z nim na południową stronę twierdzy, i zamordowali wszystkich których napotkali przed sobą, i żadnemu z nich nie udało się uciec.

6. I Lewi i Dan i Aszer poszli od wschodniej strony twierdzy, i piędziesięciu (mężczyzn) z nimi, i zabili walczących mężczyzn z Moabu i Amonu.

7. I Rebuen i Iszar i Zebulen poszli od północnej strony twierdzy, i piędziesięciu mężczyzn z nimi, i zabili walczących mężczyzn z Filsty.

8. I Szymon i Benjamin i Enoch, syn Reubena, poszli od zachodniej strony twierdzy, i piędziesięciu (mężczyzn) z nimi, i zamordowali czterystu Edomitów i Huryjczyków, dzielnych wojowników; i sześciuset uciekło, i czterech z synów Ezawa uciekło z nimi, zostawiając leżącego zabitego ojca, tak jak upadł na wzgórzu które jest w Adorze.

9. I synowie Jakuba udali się w pościg za nimi w góry Seiru.
I Jakub zakopał swojego brata na wzgórzu które jest w Adorze (Ad IRAM), i wrócił do swojego domu.

10. I synowie Jakuba parli mocno na synów Ezawa w górach Seiru, i zgięli ich karki tak że stali się oni służącymi synów Jakuba.

11. I posłali oni do swojego ojca (z zapytaniem) czy zawrzeć pokój z nimi czy zgładzić ich.

12. I Jakub powiadomił ich że powinni zawrzeć pokój, i zawarli oni pokój z nimi, i nałożyli oni haracz niewolników na nich, tak że zawsze płacili oni haracz synom Jakuba.

13. I kontynuowali oni płacenie haraczu aż do dnia kiedy on (Jakub / Izrael) wywędrował do Egiptu.

14. I synowie Edomu nie przestali płacić haraczu niewolników, który synowie Jakuba nałożyli na nich, aż do tego dnia."


Footnotes:
183:1 Miasto w Idumei (Edomie, niedaleko Hebronu), to samo które jest opisane w Księdze Machabejskiej XIII. 20. jako 'Adora'. Było ono podbite w roku 109 B.C. przez Jana Hirkana, a jego mieszkańcy zmuszeni do 'obrzezania'. W Testamencie Judy. IX.3, nazwa tego miasta występuje jako Anon IRAM

183:1 A city in Idumaea (Edom) identical with the "Adora" mentioned in 1 Macc. xiii. 20. It was captured by John Hyrcanus and forced to accept circumcision. in Test. Judah ix. 3 the name appears as Anoniram."
__________________________________________

The Book of Jubilees

http://www.sacred-texts.com/bib/jub/jub73.htm


The War between Jacob and Esau at the Tower of Hebron. The Death of Esau and Overthrow of his Forces (xxxviii. 1-4).


XXXVIII.

"And after that Judah spake to Jacob, his father, and said unto him:

"Bend thy bow, father, and send forth thy arrows and cast down the adversary and slay the enemy; and mayest thou have the power, for we shall not slay thy brother, for he is such as thou, and he is like thee: let us give him (this) honour."

2. Then Jacob bent his bow and sent forth the arrow and struck Esau, his brother, (on his right breast) and slew him.


3. And again he sent forth an arrow and struck ’Adôrân the Aramaean, on the left breast, and drove him backward and slew him.
4. And then went forth the sons of Jacob, they and their servants, dividing themselves into companies on the four sides of the tower.
5. And Judah went forth in front, and Naphtali and Gad with him and fifty servants with him on the south side of the tower, and they slew all they found before them, and not one individual of them escaped.
6. And Levi and Dan and Asher went forth on the east side of the tower, and fifty (men) with them, and they slew the fighting men of Moab and Ammon.
7. And Reuben and Issachar and Zebulon went forth on the north side of the tower, and fifty men with them, and they slew the fighting men of the Philistines.

8. And Simeon and Benjamin and Enoch, Reuben's son, went forth on the west side of the tower, and fifty (men) with them, and they slew of Edom and of the Horites four hundred men, stout warriors; and six hundred fled, and four of the sons of Esau fled with them, and left their father lying slain, as he had fallen on the hill which is in ’Adûrâm.

9. And the sons of Jacob pursued after them to the mountains of Seir. And Jacob buried his brother on the hill which is in ’Adûrâm, and he returned to his house.

10. And the sons of Jacob pressed hard upon the sons of Esau in the mountains of Seir, and bowed their necks so that they became servants of the sons of Jacob.

11. And they sent to their father (to inquire) whether they should make peace with them or slay them.

12. And Jacob sent word to his sons that they should make peace, and they made peace with them, and placed the yoke of servitude upon them, so that they paid tribute to Jacob and to his sons always.

13. And they continued to pay tribute to Jacob until the day that he went down into Egypt.

14. And the sons of Edom have not quit the yoke of servitude which the twelve sons of Jacob had imposed on them until this day. "

Footnotes:
183:1 A city in Idumaea (Edom) identical with the "Adora" mentioned in 1 Macc. xiii. 20. It was captured by John Hyrcanus and forced to accept circumcision. in Test. Judah ix. 3 the name appears as Anoniram."


__________________________________________
W Wiki czytamy też że w Palestynie, okupowanej dziś przez Izrael, w miejscowości SEIR - Sair, znajduje się (lub znajdował się jeśli go do dziś Żydzi nienawidzący Ezawa nie zrównali z ziemią) bardzo ciekawy antyczny grób, i jest to grób Ezawa - Edoma, umiłowanego syna Izaaka i wnuka Abrahama, którego zamordował jego własny brat - Jakub / Izrael, pod namową Judy / Żyda - praojca Żydów.

Ten grób jest dowodem na to że Ezaw nie był postacią legendarną czy tylko biblijną, ale i historyczną.
Sprawdziłem tę informację z tekstem źródłowym - i się zgadza.
______________________________
Cytat:

Słynny grób w Westbank

Na południe od Palestyńskiego miasta SEIR w Westbank, znajduje się słynny grobowiec uważany za grób Ezawa - nazwanego El 'Ais po arabsku.

Fundacja Poznania Palestyny, Mierniczych Zachodniej Palestyny (SWP), pisze że:

"Ten grobowiec jest w pomieszczeniu 37 na 20 stóp, z zagłębieniem w ścianie.
Grobowiec ma długość 12 stóp, szerokość 3 1/2 stopy, 5 stóp wysokości, i jest pokryty ciemno zieloną narzutą, z kanopią nad grobem. ..."
______________________________

"Reputed grave on the West Bank

South of the Palestinian town of Sa'ir on the West Bank there is a tomb reputed to be that of Esau - El 'Ais in his Arab name.

The Palestine Exploration Fund's Survey of Western Palestine (SWP), wrote that:
"The tomb is in a chamber 37 feet east and west by 20 feet north and south, with a Mihrab on the south wall. The tomb is 12 feet long, 3 1/2 feet broad, 5 feet high, covered with a dark green cloth and a canopy above. An ostrich egg is hung near. North of the chamber is a vaulted room of equal size, and to the east is an open court with a fig-tree, and a second cenotaph rudely plastered, said to be that of Esau's slave. Rock-cut tombs exist south-west."

http://www.archive.org/st...ge/379/mode/1up

http://en.m.wikipedia.org/wiki/Esau

_______________________________


O zamordowaniu Ezawa przez Jakuba / Izraela pisze też w słynnym apokryfie - 'Testamencie Dwunastu Patryjarchów'.

Cytat:

Testament dwunastu Patryjarchów

http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf08.iii.vi.html

IV. -- TESTAMENT JUDY (syna Jakuba / Izraela) DOTYCZĄCY ODWAGI, I MIŁOŚCI DO PIENIĄDZA, I FORNIKACJI.

"9. Przez osiemnaście lat żyliśmy w pokoju, nasz ojciec i my, z jego bratem Ezawem, i jego synowie też żyli z nami w zgodzie, po tym jak powróciliśmy z Mezopotani, od Labana.

A kiedy minęło 18 lat, w czterdziestych latach mojego życia, Ezaw, brat mojego ojca, wyszedł na przeciw nam, mocny i z dużą grupą ludzi;

I padł on, ugodzony strzałą z łuku Jakuba, i został zabrany martwy na górę Seir: i stało się to kiedy przechodził on przez Iramnę, kiedy został zabity."


"I udaliśmy się w pościg za synami Ezawa.
A mieli oni miasto z murami z żelaza i bramy z mosiądzu; i nie mogliśmy wejść do niego, otoczyliśmy więc je i oblegaliśmy.

I kiedy nie otworzyli oni nam bram miasta przez dwadzieścia dni, ja (Juda / Żyd) przystawiłem na oczach wszystkich drabinę, i z tarczą nad moją głową wspiołem się w górę, będąc atakowany kamieniami o wadze trzech talentów;
wspiołem się i zabiłem czterech potężnych wśród nich (Edomitów).

Następnego dnia Rebuen i Gad (synowie Jakuba) wkroczyli, i zabili sześdziesięciu z nich (potomków Ezawa).
Wtedy oni (potomkowie Ezawa) poprosili nas o warunki pokoju, a będąc świadomi celu jaki chciał osiągnąć nasz ojciec Jakub / Izrael, przyjęliśmy ich jako lenników.

I oni (Edomici) dawali nam:

dwieście korsów zborza,
pięćset bali oleju,
i tyśiąc pięćset miar wina,


aż do czasu kiedy wywędrowaliśmy do Egiptu"


Testaments of the Twelve Patriarchs
http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf08.iii.vi.html

IV.—THE TESTAMENT OF JUDAH (son of Jacob/Israel) CONCERNING FORTITUDE, AND LOVE OF MONEY, AND FORNICATION.

"9. Eighteen years we abode at peace, our father and we, with his brother Esau, and his sons with us, after that we came from Mesopotamia, from Laban.

And when eighteen years were fulfilled, in the fortieth year of my life, Esau, the brother of my father, came upon us with much people and strong;

and he fell by the bow of Jacob, and was taken up dead in Mount Seir: even as he went above Iramna was he slain.

And we pursued after the sons of Esau.

Now they had a city with walls of iron and gates of brass; and we could not enter into it, and we encamped around, and besieged them.
And when they opened not to us after twenty days, I set up a ladder in the sight of all, and with my shield upon my head I climbed up, assailed with stones of three talents’ weight;
and I climbed up, and slew four who were mighty among them.

And the next day Reuben and Gad entered in and slew sixty others.

Then they asked from us terms of peace; and being aware of our father’s purpose, we received them as tributaries.

And they gave us

two hundred cors of wheat,

five hundred baths of oil,

fifteen hundred measures of wine, until we went down into Egypt."

_________________
Błąd w Historii prowadzi do błędu w Doktrynie.

Kłamstwo może zmienić historię, ale tylko Prawda może zmienić Świat.

”Łatwiej jest oszukać człowieka, niż przekonać go, ze został oszukany"
Mark Twain
 
 
Jachu 
cichy,pokorny

Pomógł: 445 razy
Wiek: 90
Dołączył: 09 Lis 2008
Posty: 10727
Skąd: Śląsk
Wysłany: 2019-02-11, 21:54   

George napisał/a:
Może wspomnijmy nieco o praojcu, założycielu Żydowskiego Szczepu, i religii żydowskiej.

Ponieważ jesteśmy tu w temacie o Ezawie, to przypomnijmy sobie jak to za namową Judy / Żyda - czwartego syna Jakuba / Izraela, tego to Judy / Żyda od którego imienia wywodzi się nazwa religii żydowskiej - Judaizm, przypomnijmy sobie jak to Jakub / Izrael stał się BRATOBÓJCĄ, zabijając swego starszego brata Ezawa - Pierworodnego i umiłowanego syna Izaaka.

Podobnie jak Kain zamordował swego młodszego brata Abla, Jakub / Izrael zamordował swojego starszego brata Ezawa.

O BRATOBÓJSTWIE Jakuba / Izraela, tego który zamordował swojego brata Ezawa, czytamy w dwóch Apokryfach Starego Testamentu, Księdze Jubileuszów i
Testamencie Dwunastu Patriarchów.

Może wpierw krótka notka o apokryfach, i następnie cytaty z tych ksiąg.


Bzdury wyssane z palca
_________________
(36) Ale powiadam wam, iż z każdego słowa próżnego, które by mówili ludzie, dadzą z niego liczbę w dzień sądny; (37) Albowiem z mów twoich będziesz usprawiedliwiony, i z mów twoich będziesz osądzony. Ew. Mat.12 rozdz.
 
 
Jachu 
cichy,pokorny

Pomógł: 445 razy
Wiek: 90
Dołączył: 09 Lis 2008
Posty: 10727
Skąd: Śląsk
Wysłany: 2019-02-12, 08:36   

Cytat:


Gwiazda w proroctwie
"Widzę go, lecz nie teraz, oglądam go, lecz nie z bliska. Wzejdzie gwiazda z Jakuba, powstanie berło z Izraela, i roztrzaska skronie Moabu, ciemię wszystkich synów Seta" (4 Moj. 24:17).

Powyżej zacytowane proroctwo Balaama było wielokrotnie komentowane zarówno przez badaczy żydowskich, jak i chrześcijańskich, którzy wskazywali, iż ma ono zastosowanie albo do Dawida, albo do Jezusa, lub do obu tych postaci. Onkelos Targum oddaje powyższy fragment w następujący sposób: "Ujrzę go, lecz nie teraz, zobaczę go, lecz on nie jest blisko. Gdy król powstanie z domu Jakuba, a Mesjasz zostanie pomazany z domu Izraela, pobije książęta Moabu i będzie panował nad rodzajem ludzkim."


Żródło

http://www.nastrazy.pl/dr...da_betlejem.htm


Jezus też pochodzi z linii Jakuba/Izraela O tym George nie chce wiedzieć :animrumru:
_________________
(36) Ale powiadam wam, iż z każdego słowa próżnego, które by mówili ludzie, dadzą z niego liczbę w dzień sądny; (37) Albowiem z mów twoich będziesz usprawiedliwiony, i z mów twoich będziesz osądzony. Ew. Mat.12 rozdz.
 
 
tola 


Pomogła: 36 razy
Dołączyła: 31 Maj 2017
Posty: 664
Wysłany: 2019-02-12, 13:23   

Jachu
Jeszua nie pochodzi jako genetycznie z tej linii .

_________________

George
.
Ojciec tak kochał swego syna Ezawa a Ezaw kogos kochal czy żerował?

"Ezaw, widząc też, że córki Kananejczyków nie po
dobają się ojcu jego, Izaakowi," Czyli Ezaw widzą też, że córki Kananejczyków potomków Chama, przeklętych - nieświadomych, oddanych szatanowi, by być jego medium (Rdz 26,34-35) nie podobają się ojcu jego Izaakowi i matce jego Rebece
(Rdz 28,5-8
_________________
Jeszua=YHVH
 
 
George 


Wyznanie: NAZAREJCZYK
Pomógł: 23 razy
Dołączył: 02 Paź 2014
Posty: 1465
Wysłany: 2019-02-12, 19:25   Żony Ezawa

tola napisał/a:
Jachu
Jeszua nie pochodzi jako genetycznie z tej linii .

_________________

George
.
Ojciec tak kochał swego syna Ezawa a Ezaw kogos kochal czy żerował?

"Ezaw, widząc też, że córki Kananejczyków nie po
dobają się ojcu jego, Izaakowi," Czyli Ezaw widzą też, że córki Kananejczyków potomków Chama, przeklętych - nieświadomych, oddanych szatanowi, by być jego medium (Rdz 26,34-35) nie podobają się ojcu jego Izaakowi i matce jego Rebece
(Rdz 28,5-8


'Czyli' - że ktoś cię wprowadził w błąd tolu, i zaszczepił w tobie nienawiść do żon Ezawa, które faktycznie nie były nawet Kananejkami, ale mieszkankami Kananu.
Pierwsze żony Ezawa, Judyta i Ada pochodziły z Anatolii - obecnej Turcji.

Judyta, od której imienia pochodzi nazwa Judei w Palestynie, urodziła Ezawowi dwie córki, które Ezaw wydał za synów Seira. SEIR to nazwa miasta, i pasma górskiego w Palestynie.

Ada, księżniczka Hatysów, urodziła Ezawowi Pierworodnego syna - Elifaza.
Elifaz, jako syn Pierworodny, był przenosicielem Błogosławieństwa / Przymierza jakie Bóg zawarł z Abrahamem.
Od Ady pochodził potężny w Epoce Brązu naród - naród Adytów. Pierwszym Królem Adytow był Elifaz, syn Ezawa i Ady. I był on wypełnieniem obietnicy danej Abrahamowi.
Elifaza znamy z Księgi Hioba.

Pytasz kogo kochał Ezaw ?
Napewno Boga, i Jego Błogosławieństwo, o które płakał, jak to czytamy w Rozdziale 27.
Kochał też swoich rodziców którymi się opiekował, i niegodziwego brata Jakuba któremu wszystkie niegodziwości wybaczał za co ten Jakub / Izrael go później zamordował.

Ezaw - „ 8 Gdy więc uznał, że mieszkanki Kanaanu nie podobają się jego ojcu, Izaakowi,
9 poszedł do Izmaelitów i oprócz żon, które już miał, wziął sobie za żonę Machalat, jedną z córek Izmaela, syna Abrahama, siostrę Nebajota. "
I zrobił to tylko dla rodziców, aby mieli synową którą by jego krnąbrna mamuśka lubiła.

To co wiemy z pewnością - zapisane w Biblii, to to że ponad osiemdziesiocletni Jakubcio, dobrze po 80‘ , upatrzył sobie dziecko za żonę, na które musiał parę lat poczekać, i poza pierwszą żoną miał też dwie nieślubne kobiety, z którymi spłodził gromadkę nieślubnych synów - założycieli szczepów Izraela.

Jeśli chodzi o Kananejskie kobiety, to wiemy że jedną z nich była żona Judy / Żyda, czwartego syna Jakuba / Izraela, i założyciela szczepu i religii Żydów. Czy wiesz tolu gdzie o tym pisze ?
_________________
Błąd w Historii prowadzi do błędu w Doktrynie.

Kłamstwo może zmienić historię, ale tylko Prawda może zmienić Świat.

”Łatwiej jest oszukać człowieka, niż przekonać go, ze został oszukany"
Mark Twain
 
 
tola 


Pomogła: 36 razy
Dołączyła: 31 Maj 2017
Posty: 664
Wysłany: 2019-02-12, 21:02   

Kanaan przeklety przez dziadka moze wiesz dlaczego?
Twoj podpis sprawdza sie na tobie ,kłamstwo zamieniasz w prawde .
Ezaw był buntownikiem sprawiał przykrosc swojej matce
_________________
Jeszua=YHVH
 
 
George 


Wyznanie: NAZAREJCZYK
Pomógł: 23 razy
Dołączył: 02 Paź 2014
Posty: 1465
Wysłany: 2019-02-13, 02:06   

tola napisał/a:
Kanaan przeklety przez dziadka moze wiesz dlaczego?
Twoj podpis sprawdza sie na tobie ,kłamstwo zamieniasz w prawde .
Ezaw był buntownikiem sprawiał przykrosc swojej matce


Wina była Hama a nie Kannana, ale Kannan został zrodzony z tego grzechu.
Ham miał też innych potomków z którymi wymieszali się potomkowie Jakuba / Izraela, podczas ponad 400 letniego pobytu w Egipcie.

To nie Ezaw, ale jego matka była buntownikiem przeciwko Prawu Bożemu, i sciongnęła na siebie i na synalka Jakubcia przekleństwo. Jeśli nie wierzysz to przeczytaj ze zrozumieniem Księgę Rodzaju - Rozdział 27, i kilka następujących po nim rozdziałôw.
_________________
Błąd w Historii prowadzi do błędu w Doktrynie.

Kłamstwo może zmienić historię, ale tylko Prawda może zmienić Świat.

”Łatwiej jest oszukać człowieka, niż przekonać go, ze został oszukany"
Mark Twain
 
 
Jachu 
cichy,pokorny

Pomógł: 445 razy
Wiek: 90
Dołączył: 09 Lis 2008
Posty: 10727
Skąd: Śląsk
Wysłany: 2019-02-13, 14:20   

Bez komentarza:

Ezech. 35:1-15
1. I doszło mnie słowo Pana tej treści:
2. Synu człowieczy, zwróć swoje oblicze ku górze Seir i prorokuj przeciwko niej.
3. I powiedz jej: Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja jestem przeciwko tobie, góro Seir, wyciągnę rękę przeciwko tobie i obrócę cię w straszliwe pustkowie.
4. Twoje miasta przemienię w ruiny, ty staniesz się pustkowiem i poznasz, że Ja jestem Pan.
5. Ponieważ żywiłaś wieczną nienawiść i wydałaś synów izraelskich pod miecz w czasie ich niedoli, w czasie ostatecznej kary za ich winę,
6. Dlatego - jakom żyw - mówi Wszechmocny Pan - sprawię, że będziesz krwawić i krew będzie cię ścigać; zaiste, przelewem krwi zawiniłaś i krew będzie cię ścigać.
7. I obrócę górę Seir w straszliwe pustkowie, i wytępię z niej wszystkich, którzy chodzą tam i z powrotem.
8. I napełnię jej góry pobitymi; padną pobici mieczem na twoich pagórkach, w twoich dolinach i we wszystkich parowach.
9. W pustkowie wieczne obrócę cię, a twoje miasta nie będą zamieszkane; i poznacie, że Ja jestem Pan.
10. Ponieważ powiedziałaś: Obydwa te narody i obydwa te kraje będą moje, weźmiemy je w posiadanie, chociaż Pan tam jest.
11. Dlatego - jakom żyw - mówi Wszechmocny Pan - postąpię z tobą według twojego gniewu i twojej gorliwości, z jaką ty z nimi postąpiłaś z nienawiści do nich, i dam się poznać pośród ciebie, gdy cię będę sądził.
12. I poznasz, że Ja, Pan, słyszałem wszystkie twoje obelgi, które wypowiedziałaś przeciwko górom izraelskim, mówiąc: Są spustoszone i dane nam na pożarcie.
13. Wynosiłyście się nade mnie w swojej mowie i odzywałyście się o mnie bezczelnie - sam słyszałem.
14. Tak mówi Wszechmocny Pan: Ku uciesze całej ziemi uczynię z ciebie pustkowie.
15. Jak się radowałaś, że dziedzictwo domu Izraela stało się pustkowiem, tak Ja uczynię tobie: Góro Seir i cały Edomie, staniesz się pustkowiem.
I poznają, że Ja jestem Pan.
(BW)

[/size]
_________________
(36) Ale powiadam wam, iż z każdego słowa próżnego, które by mówili ludzie, dadzą z niego liczbę w dzień sądny; (37) Albowiem z mów twoich będziesz usprawiedliwiony, i z mów twoich będziesz osądzony. Ew. Mat.12 rozdz.
 
 
George 


Wyznanie: NAZAREJCZYK
Pomógł: 23 razy
Dołączył: 02 Paź 2014
Posty: 1465
Wysłany: 2019-02-14, 16:43   Bóg który NISZCZY - Jehowah

Jachu napisał/a:
Bez komentarza:

Ezech. 35:1-15
1. I doszło mnie słowo Pana tej treści:
2. Synu człowieczy, zwróć swoje oblicze ku górze Seir i prorokuj przeciwko niej.
3. I powiedz jej: Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja jestem przeciwko tobie, góro Seir, wyciągnę rękę przeciwko tobie i obrócę cię w straszliwe pustkowie.
4. Twoje miasta przemienię w ruiny, ty staniesz się pustkowiem i poznasz, że Ja jestem Pan.
5. Ponieważ żywiłaś wieczną nienawiść i wydałaś synów izraelskich pod miecz w czasie ich niedoli, w czasie ostatecznej kary za ich winę,
6. Dlatego - jakom żyw - mówi Wszechmocny Pan - sprawię, że będziesz krwawić i krew będzie cię ścigać; zaiste, przelewem krwi zawiniłaś i krew będzie cię ścigać.
7. I obrócę górę Seir w straszliwe pustkowie, i wytępię z niej wszystkich, którzy chodzą tam i z powrotem.
8. I napełnię jej góry pobitymi; padną pobici mieczem na twoich pagórkach, w twoich dolinach i we wszystkich parowach.
9. W pustkowie wieczne obrócę cię, a twoje miasta nie będą zamieszkane; i poznacie, że Ja jestem Pan.
10. Ponieważ powiedziałaś: Obydwa te narody i obydwa te kraje będą moje, weźmiemy je w posiadanie, chociaż Pan tam jest.
11. Dlatego - jakom żyw - mówi Wszechmocny Pan - postąpię z tobą według twojego gniewu i twojej gorliwości, z jaką ty z nimi postąpiłaś z nienawiści do nich, i dam się poznać pośród ciebie, gdy cię będę sądził.
12. I poznasz, że Ja, Pan, słyszałem wszystkie twoje obelgi, które wypowiedziałaś przeciwko górom izraelskim, mówiąc: Są spustoszone i dane nam na pożarcie.
13. Wynosiłyście się nade mnie w swojej mowie i odzywałyście się o mnie bezczelnie - sam słyszałem.
14. Tak mówi Wszechmocny Pan: Ku uciesze całej ziemi uczynię z ciebie pustkowie.
15. Jak się radowałaś, że dziedzictwo domu Izraela stało się pustkowiem, tak Ja uczynię tobie: Góro Seir i cały Edomie, staniesz się pustkowiem.
I poznają, że Ja jestem Pan.
(BW)

[/size]


Napewno te przepełnione nienawiścią, chęcią do NISZCZENIA słowa nie są słowami Ojca Chrystusa - więc ?

Czyż nie są to słowa tego BOGA który NISZCZY, ZABIJA i przy okazji KŁAMIE jak z nut ?

Czyż nie są to słowa JEHOWY, o którym czytamy w Ewangelii Jana 8 ?


W Ewangelii Jana, w rozdziale 8 czytamy:

Cytat:

" (31) Mówił więc Jezus do Żydów,
którzy uwierzyli w Niego: Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie (32) i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. ...

(41) Wy spełniacie uczynki swojego ojca.
Na to mu rzekli: My nie jesteśmy zrodzeni z nierządu; mamy jednego Ojca, Boga.

(42) Rzekł im Jezus: Gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie, Ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem. Albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie posłał. ...

(44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy.
Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa."


Pozdrawiam
_________________
Błąd w Historii prowadzi do błędu w Doktrynie.

Kłamstwo może zmienić historię, ale tylko Prawda może zmienić Świat.

”Łatwiej jest oszukać człowieka, niż przekonać go, ze został oszukany"
Mark Twain
 
 
Jachu 
cichy,pokorny

Pomógł: 445 razy
Wiek: 90
Dołączył: 09 Lis 2008
Posty: 10727
Skąd: Śląsk
Wysłany: 2019-02-14, 16:55   

Nie osądzam Ciebie,ani Twoich poglądów. Czytam i studiuję Biblię.

Jeżeli zatem wyznajesz inne wartości,-inną religię,to nie wchodź po prostu na to Forum,a będziesz spokojniejszy i więcej czasu wykorzystasz z korzyścią.

Ja sam nie feruję żadnych wyroków,nie szukam " dziury w całym",to Ty masz jakąś potrzebę"zaistnienia'na Forum Biblijnym . Gdybyś tu nie bywał,a zaglądał na Fora Muzułmańskie,byłbyś może spokojnieszy.. BTW Dobrze Ci życzę.
_________________
(36) Ale powiadam wam, iż z każdego słowa próżnego, które by mówili ludzie, dadzą z niego liczbę w dzień sądny; (37) Albowiem z mów twoich będziesz usprawiedliwiony, i z mów twoich będziesz osądzony. Ew. Mat.12 rozdz.
 
 
Korn

Pomógł: 36 razy
Dołączył: 20 Kwi 2016
Posty: 659
Wysłany: 2019-02-14, 18:09   Re: Bóg który NISZCZY - Jehowah

George napisał/a:
Jachu napisał/a:
Bez komentarza:

Ezech. 35:1-15
1. I doszło mnie słowo Pana tej treści:
2. Synu człowieczy, zwróć swoje oblicze ku górze Seir i prorokuj przeciwko niej.
3. I powiedz jej: Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja jestem przeciwko tobie, góro Seir, wyciągnę rękę przeciwko tobie i obrócę cię w straszliwe pustkowie.
4. Twoje miasta przemienię w ruiny, ty staniesz się pustkowiem i poznasz, że Ja jestem Pan.
5. Ponieważ żywiłaś wieczną nienawiść i wydałaś synów izraelskich pod miecz w czasie ich niedoli, w czasie ostatecznej kary za ich winę,
6. Dlatego - jakom żyw - mówi Wszechmocny Pan - sprawię, że będziesz krwawić i krew będzie cię ścigać; zaiste, przelewem krwi zawiniłaś i krew będzie cię ścigać.
7. I obrócę górę Seir w straszliwe pustkowie, i wytępię z niej wszystkich, którzy chodzą tam i z powrotem.
8. I napełnię jej góry pobitymi; padną pobici mieczem na twoich pagórkach, w twoich dolinach i we wszystkich parowach.
9. W pustkowie wieczne obrócę cię, a twoje miasta nie będą zamieszkane; i poznacie, że Ja jestem Pan.
10. Ponieważ powiedziałaś: Obydwa te narody i obydwa te kraje będą moje, weźmiemy je w posiadanie, chociaż Pan tam jest.
11. Dlatego - jakom żyw - mówi Wszechmocny Pan - postąpię z tobą według twojego gniewu i twojej gorliwości, z jaką ty z nimi postąpiłaś z nienawiści do nich, i dam się poznać pośród ciebie, gdy cię będę sądził.
12. I poznasz, że Ja, Pan, słyszałem wszystkie twoje obelgi, które wypowiedziałaś przeciwko górom izraelskim, mówiąc: Są spustoszone i dane nam na pożarcie.
13. Wynosiłyście się nade mnie w swojej mowie i odzywałyście się o mnie bezczelnie - sam słyszałem.
14. Tak mówi Wszechmocny Pan: Ku uciesze całej ziemi uczynię z ciebie pustkowie.
15. Jak się radowałaś, że dziedzictwo domu Izraela stało się pustkowiem, tak Ja uczynię tobie: Góro Seir i cały Edomie, staniesz się pustkowiem.
I poznają, że Ja jestem Pan.
(BW)

[/size]


Napewno te przepełnione nienawiścią, chęcią do NISZCZENIA słowa nie są słowami Ojca Chrystusa - więc ?

Czyż nie są to słowa tego BOGA który NISZCZY, ZABIJA i przy okazji KŁAMIE jak z nut ?

Czyż nie są to słowa JEHOWY, o którym czytamy w Ewangelii Jana 8 ?


W Ewangelii Jana, w rozdziale 8 czytamy:

Cytat:

" (31) Mówił więc Jezus do Żydów,
którzy uwierzyli w Niego: Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie (32) i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. ...

(41) Wy spełniacie uczynki swojego ojca.
Na to mu rzekli: My nie jesteśmy zrodzeni z nierządu; mamy jednego Ojca, Boga.

(42) Rzekł im Jezus: Gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie, Ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem. Albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie posłał. ...

(44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy.
Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa."


Pozdrawiam


Ten 35 rozdział Ezechiela to dla mnie całkowicie polityczny tekst, prawie każdy werset z tego rozdziału.
Trzeba jednakowoż dobrze orientować się w sytuacji powrotu z Babilonu. Dlatego takie polityczne teksty mnie nie dziwią. Czymś swoje czyny trzeba umotywować. Na kogoś się powołać.
Z tymi prorokami babilońskimi, to nie jest taka prosta sprawa. Czy aby na pewno istnieli, czy są tylko wyobraźnią Ezdrasza. Uczeni biblijni, mają także wiele niejasności.
Tekst całkowicie polityczny, bo pojawił się problem, trzeba było wysiedlić Samarytan i Edomitów z ziemi Judzkiej.

Były wątpliwości takiego postępowania! Jednak takie polityczne teksty je rozwiewały. Cóż metoda stara jak stary jest Świat.

Widzisz George dla Jahu, który ślepo wierzy w pisma, inne myślenie jest niezrozumiałe i nie do okiełznania. Przecież jego nauczyciele "Badacze Pisma" wszystko mu wytłumaczyli.
Oni są jak dzieci bezgranicznie wierzący w Elementarz.

Dawniej wszystkich swoich oponentów straszyli śmiercią i popierali to wersetami biblijnymi, teraz zaprzestali. Prawdopodobnie w większości sami powymierali, bo rzucane klątwy(wersety) nie przyniosły pożądanego efektu.
 
 
chryzolit

Pomógł: 166 razy
Dołączył: 19 Maj 2013
Posty: 3866
Wysłany: 2019-02-14, 18:26   

Do.Tematu.
Wszystko jest zależne od tego,co kto chce osiagnąć,przez wpisy takie jak,post powyżej.
Na pewno jednak nie chodzi o zrozumienie tekstu biblijnego,czy prawdę,ale rozchodzi się dyskredytacje,sianie nienawiści,po to aby na ewentualnych gruzach budować fałszywą propagande.
Pozdrawiam.
_________________
Zapraszam - www.refleksjebiblijne.wordpress.com
 
 
Korn

Pomógł: 36 razy
Dołączył: 20 Kwi 2016
Posty: 659
Wysłany: 2019-02-14, 18:50   

chryzolit napisał/a:
Do.Tematu.
Wszystko jest zależne od tego,co kto chce osiagnąć,przez wpisy takie jak,post powyżej.
Na pewno jednak nie chodzi o zrozumienie tekstu biblijnego,czy prawdę,ale rozchodzi się dyskredytacje,sianie nienawiści,po to aby na ewentualnych gruzach budować fałszywą propagande.
Pozdrawiam.


Chryzolit o jakiej nienawiści ty mówisz? Czy znasz się dokładnie na doktrynach Saduceuszy, Samarytan, Falaszy, Karaimów?

Wiesz po co Luter stworzył protestantyzm? Czyli tezy dotyczące tylko pieniędzy? Właśnie po to, żebyś pisał to co piszesz.

George wiele razy tu pisał jak pisma zostały wielokrotnie zmieniane. Nie musiał tego robić George. Karaimi, Samarytanie, Falasze, tak samo twierdzą.

Domyślam się, że wszystko Ci się poukładało i zapięło na ostatni guzik. Czy możesz jednak zagwarantować w 100%-że tak. Wszystko już wiesz?

Aha nie jestem katolikiem i nigdy nie byłem. Muzułmaninem tez nie jestem. To gwoli wyjaśnienia, dla Ciebie.
 
 
chryzolit

Pomógł: 166 razy
Dołączył: 19 Maj 2013
Posty: 3866
Wysłany: 2019-02-14, 19:38   

Korn-napisał.
Cytat:
ha nie jestem katolikiem i nigdy nie byłem. Muzułmaninem tez nie jestem. To gwoli wyjaśnienia, dla Ciebie.
Ale wpisujesz się w retorykę Muzułmańską.
Również George.
Widać wyraznie ile jest jadu np.do Pawła itd.
Osobiście nie dyskutuje,bo zauważyłem ze to nie ma sensu.
Jest jakaś granica,normalności.
Pozdrawiam.
_________________
Zapraszam - www.refleksjebiblijne.wordpress.com
 
 
Korn

Pomógł: 36 razy
Dołączył: 20 Kwi 2016
Posty: 659
Wysłany: 2019-02-14, 19:55   

chryzolit napisał/a:
Korn-napisał.
Cytat:
ha nie jestem katolikiem i nigdy nie byłem. Muzułmaninem tez nie jestem. To gwoli wyjaśnienia, dla Ciebie.
Ale wpisujesz się w retorykę Muzułmańską.
Również George.
Widać wyraznie ile jest jadu np.do Pawła itd.
Osobiście nie dyskutuje,bo zauważyłem ze to nie ma sensu.
Jest jakaś granica,normalności.
Pozdrawiam.


Dlaczego oszukujesz!
George nigdy dobrze nie wypowiadał się o muzułmanach i ich religii. Proszę przytocz mi chociaż jeden post George na ten temat.
Proszę przytocz mi także moje posty wychwalające Muzułmanów !! Poszukaj w historii.
Dlaczego oszukujesz-a uważasz się za dobrego protestanta?

A jak byś chciał wiedzieć do końca to muzułmanie narodzili się z Judaizmu. Te same koszerne prawa i obrzezanie. Czego nie ma u Chrześcijan.
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapytań do SQL: 10