Forum biblijne Strona Główna Forum biblijne
FORUM ZOSTAŁO PRZENIESIONE. ZAPRASZAMY www.biblia.webd.pl

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Co Biblia mówi o najbliższej rodzinie Jezusa?
Autor Wiadomość
eksplorator
[Usunięty]

Wysłany: 2016-01-12, 13:24   Co Biblia mówi o najbliższej rodzinie Jezusa?

W sprawozdaniu z ewangelii Mateusza 1;25 zapisano pewne słowa, spełniające wszelkie znamiona 'Tabu', będące skrzętnie pomijane przez zwolenników teorii jakoby Maria, matka Jezusa, była 'czysta' i wolna od jakiegokolwiek pożycia cielesnego ze swoim mężem Józefem, którego notabene, uważają tylko za coś w rodzaju 'opiekuna'. Czytamy tam: "Ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna, i nadał mu imię Jezus" Mat 1;25 BW (25)

Już sam fakt, że jest mowa o tym że Maria miała 'męża', wprowadza niemały zamęt i zażenowanie niektórych kościołów, ale stwierdzenie że z nim 'obcowała' ... toż to już herezja zasługująca na stos! A przecież Biblia mówi;

Cytat:
Mat 1;18-20,24,25 BW (18) A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: Gdy matka jego, Maria, została poślubiona Józefowi, okazało się, że, zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. (19) A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. (20) I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. (24) A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł Pański i przyjął żonę swoją. (25) Ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna, i nadał mu imię Jezus.


Z tą też poślubioną 'żoną' poszedł Józef do Betlejem aby dokonać formalności urzędowych w spisie powszechnym, co i dziś wydaje się normalną czynnością nie budzącą żadnych emocji. Dziś również małżonkowie dokonują wspólnych wpisów prawnych i, jak wówczas, nikogo ten fakt nie dziwił:

Cytat:
Łuk 2;4,5, BW (4) Poszedł też i Józef z Galilei, z miasta Nazaretu, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, dlatego że był z domu i z rodu Dawida, (5) aby był spisany wraz z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna.


Wyraz użyty w oryginale określający Marię jako małżonkę Józefa to γυνή – Gyne (G1135 Strong); żona, kobieta zamężna, poślubiona.

Ten sam wyraz występuje też w innych fragmentach Biblii mówiących o kobiecie jako o żonie:

Cytat:

Mat 5;32 BW (32) A Ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę [γυναῖκα - gynaika] swoją, wyjąwszy powód wszeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży.

Dzie 18;2 BW (2) Tam natknął się na pewnego Żyda, imieniem Akwila, rodem z Pontu, który świeżo przybył z Italii, i na Pryscyllę, żonę [γυναῖκα – gynaika] jego, dlatego że Klaudiusz zarządził, aby wszyscy Żydzi opuścili Rzym, i zbliżył się do nich;


Mało tego, aby dowalić do stosu jeszcze więcej drwa, trzeba zaznaczyć, że Biblia wspomina również o 'owocach' ich małżeńskiego współżycia, mówiąc o rodzonych braciach i siostrach Jezusa:

Cytat:
Mar 6;3,4 BW (3) Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry? I powątpiewali o Nim.


Użyty w oryginale wyraz określający brata 'rodzonego' to ἀδελφός – Adelphos (G0080 Strong), ... i jest używany w Biblii wielokrotnie. Oto kilka przykładów;

Cytat:
Mat 1;2 BT Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci [ἀδελφοὺς - adelphousi];

Mat 1;11 BT Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci [ἀδελφοὺς – adelphous] w czasie przesiedlenia babilońskiego.

Mat 10; 2 BT (2) A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego [ἀδελφὸς - Adelphos] Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego [ἀδελφὸς - Adelphos] Jan,

Mat 14;33 BT Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wrzucić do więzienia. Powodem była Herodiada. żona brata jego [ἀδελφοῦ - adelphou], Filipa.

Mat 19;29 BT I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci [ἀδελφοὺς - adelphous] lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy.


Z przytoczonych powyżej wersetów wynika jednoznacznie, że chodzi tu o braci rodzonych, tak jak w przypadku sprawozdania z Marka 6;3.

Wielu przeciwników teorii o zamążpójściu Marii, czego owocem były wspólne z Józefem dzieci, oprócz Jezusa ma się się rozumieć, który był pierwszym czyli pierworodnym dzieckiem Marii o czym wspomina Biblia; "A gdy minęło osiem dni, aby obrzezano dziecię, tedy nadano mu imię Jezus, jak je nazwał anioł, zanim się w żywocie poczęło. (22) A gdy minęły dni oczyszczenia ich według zakonu Mojżeszowego, przywiedli je do Jerozolimy, aby je stawić przed Panem, (23) jak napisano w zakonie Pańskim, iż: Każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu, (24) i aby złożyć ofiarę według tego, co powiedziano w zakonie Pańskim, parę synogarlic albo dwa gołąbki" Łuk 2;21-24 BW

... twierdzi, że użyte słowo 'bracia' oznacza krewnych. Nic bardziej mylnego. Słowo krewny oddawane jest w oryginale jako συγγενής – Syngeny wg, Stronga 4773. A oto kilka przykładów;

Cytat:
Łuk 1;36 BW I oto Elżbieta, krewna [συγγενής - Syngeny] twoja, którą nazywają niepłodną, także poczęła syna w starości swojej, a jest już w szóstym miesiącu.

Łuk 1;58 BW (58) I usłyszeli sąsiedzi i krewni [συγγενεῖς - syngeneis] jej, że Pan okazał jej wielkie miłosierdzie, i cieszyli się razem z nią.


A tu użycie obu wyrazów αδελφους oraz συγγενεις w jednym wersecie:

Cytat:
Łuk 14;12 BW (12) Powiedział też do tego, który go zaprosił: Gdy dajesz obiad albo wieczerzę, nie zwołuj swoich przyjaciół ani swoich braci [αδελφους - adelfous G0080], ani swoich krewnych [συγγενεις - syngeneis 4773 Strong], ani bogatych sąsiadów, żeby cię czasem i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś już odpłatę.

Łuk 21;16 BW (16) A będą was wydawać i rodzice, i bracia [αδελφων - adelfōn]a , i krewni [συγγενων - syngenōn], i przyjaciele, i zabijać niektórych z was,


W doniesieniu o rodzonych braciach Jezusa z ewangelii wg. Marka 6;3 nie chodziło też o 'kuzynów', ponieważ Ci w oryginale zapisywani byli wyrazem ανεψιος - anepsiós G0431

Cytat:
Kol 4;10 BT (10) Pozdrawia was Arystarch, mój współwięzień, i Marek, kuzyn [ἀνεψιὸς - anepsios] Barnaby, co do którego otrzymaliście zlecenia: Przyjmijcie go, jeśli do was przybędzie


Może zatem, jak twierdzą przeciwnicy rodzonych braci Jezusa, chodzi tu o 'braci duchowych'? Ale i w tej kwestii Biblia też nie pozostawia żadnych złudzeń, ponieważ w jednym wersecie rozgranicza wyraźnie 'braci' i 'uczniów', czyli 'braci duchowych';

Cytat:
Jan 2;12 BW (12) Potem udał się do Kafarnaum wraz z matką swoją i braćmi [αδελφοι - adelfoi], i uczniami [μαθηται - mathētai Strong G3101] swoimi, i tam pozostali kilka dni.


Wtedy, jak wynika z doniesienia Biblijnego, Jego bracia mieli 'chłodny' stosunek do Jezusa. Nawet proroctwa zapowiadały, że nie będzie miał łatwo ze swoim rodzeństwem: "Stałem się obcy braciom moim i nieznany synom matki mojej" Ps 69;9 BW

Biblia potwierdza, że Jego rodzeni bracia początkowo nie byli mu przychylni: "Rzekli więc do niego bracia [αδελφοι – adelfoi] jego: Odejdź stąd i idź do Judei, żeby i uczniowie [μαθηται - mathētai] twoi widzieli dzieła, które czynisz. (4) Nikt bowiem nic w skrytości nie czyni, jeśli chce być znany. Skoro takie rzeczy czynisz, daj się poznać światu. (5) Bo nawet bracia [αδελφοι – adelfoi] jego nie wierzyli w niego" Jan 7;3-5

Dlatego właśnie Jezus okazał nieco 'oburzenia', kiedy po jakimś czasie przyszła Jego matka, Maria, z Jego braćmi i próbowali się z nim szybko skontaktować kiedy on nauczał;

Cytat:
Łuk 8;19;20 BW (19) I przyszła do niego matka z braćmi [αδελφοι – adelfoi] jego, ale nie mogli dotrzeć do niego z powodu tłumu. (20) I doniesiono mu: Matka twoja i bracia [αδελφοι – adelfoi] twoi stoją na dworze i chcą widzieć się z tobą.


On zaś wtedy odpowiedział nieco chłodno; "Matką moją i braćmi moimi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je"

Niemniej jednak, okoliczni mieszkańcy musieli dobrze znać rodzinę Jezusa skoro wypowiedzieli takie słowa; "A przyszedłszy w swoje ojczyste strony, nauczał w synagodze ich, tak iż się bardzo zdumiewali i mówili: Skąd ma tę mądrość i te cudowne moce? (55) Czyż nie jest to syn cieśli? Czyż matce jego nie jest na imię Maria, a braciom [αδελφοι – adelfoi] jego Jakub, Józef, Szymon i Juda? (56) A siostry [αδελφαι - adelfai] jego, czyż nie są wszystkie u nas? Skąd ma tedy to wszystko?" Mat 13;54;56 BW

Jezus szybko skomentował to, że początkowo nie mieli najlepszego stosunku do Niego jako proroka słowami: "Nigdzie prorok nie jest pozbawiony czci, chyba tylko w ojczyźnie i w swoim domu" Mat 13;57b

Wiemy jednak, że później jeden z braci Jezusa imieniem Jakub 'poszedł' za swym bratem; "a innego z apostołów nie widziałem oprócz Jakuba, brata Pańskiego" Gal 1;19 BW

... i nie chodzi tu, jak niektórzy twierdzą o Jakuba syn Zebedeusza czy syna Alfeusza, których osobiście wybrał Jezus, ponieważ Biblia donosi, że Jezus ukazał się Jakubowi, a później dopiero wszystkim apostołom.

Cytat:
1Kor 15:7 BT (7) Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom.


Tak więc, teorie o "wiecznym dziewictwie" matki Jezusa, o braku rodzeństwa oraz wrzucaniu wszystkiego co się zowie 'brat' do jednego worka, nie ma swego potwierdzenia w Biblii. Jest wręcz odwrotnie ...
Cytat:
 
 
Lukian 


Wyznanie: katolickie
Pomógł: 10 razy
Dołączył: 02 Lut 2015
Posty: 1741
Wysłany: 2016-01-12, 13:39   

Mt 1:25 bt "(25) lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus."( και ουκ εγινωσκεν αυτην εως ου ετεκεν υιον και εκαλεσεν το ονομα αυτου ιησουν )

greckie εως oznacza koniec jakiejś czynności lub stanu.

Podobną konstrukcję co w Mt 1,25 spotykamy w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu (LXX):
2Sm 6:23 bp "(23) Mikal, córka Saula, nie miała dzieci aż do dnia swej śmierci."( και τη Μελχολ θυγατρι Σαουλ ουκ εγενετο παιδιου εως της ημερας του αποθανειν αυτην)
...nie oznacza to, że Mikal miała dzieci po śmierci ;-)
_________________
Gal 4:6 " A ponieważ jesteście synami, Bóg wysłał do naszych serc Ducha swego Syna, który woła: „Abba, Ojcze!"
http://zrodlaobjawienia.blogspot.com/
 
 
eksplorator
[Usunięty]

Wysłany: 2016-01-12, 14:16   

Lukian napisał/a:
greckie εως oznacza koniec jakiejś czynności lub stanu.


No i dobrze rozumujesz! Końcem "czynności", jak to powiadasz, było urodzenie Jezusa, który był jej 'pierworodnym' czyli 'pierwszym synem'; "jak napisano w zakonie Pańskim, iż: Każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu, (24) i aby złożyć ofiarę według tego, co powiedziano w zakonie Pańskim, parę synogarlic albo dwa gołąbki"

Cytat:
Kapł 12;2-4 BT (2) Powiedz do Izraelitów: Jeżeli kobieta zaszła w ciążę i urodziła chłopca, pozostanie przez siedem dni nieczysta, tak samo jak podczas stanu nieczystości spowodowanego przez miesięczne krwawienie. (3) ósmego dnia [chłopiec] zostanie obrzezany. (4) Potem ona pozostanie przez trzydzieści trzy dni dla oczyszczenia krwi: nie będzie dotykać niczego świętego i nie będzie wchodzić do świątyni, dopóki nie skończą się dni jej oczyszczenia.


Nigdzie nie spotkałem w Biblii twierdzenia że Jezus był 'jedynym' dzieckiem Marii. Natomiast jest sporo wersetów, z których część przytoczyłem, świadczących że Maria miał więcej dzieci.

Co się stało po narodzinach Jezusa?

Potem Maria była przez siedem dni 'Nieczysta', zgodnie z Prawem Mojżeszowym, a następnie jeszcze przez trzydzieści dni, a później Biblia nic nie pisze że nie miała już kontaktów cielesnych ze swoim prawowitym, poślubionym mężem ... bo mogła mieć takowe i miała jak wynika z powyższego materiału. Lepiej przytocz wersety, lecz w oparciu o Biblię nie filozoficzne wywody, świadczące o tym że nie miała kontaktów i była 'Czysta' pod tym względem.
 
 
Lukian 


Wyznanie: katolickie
Pomógł: 10 razy
Dołączył: 02 Lut 2015
Posty: 1741
Wysłany: 2016-01-12, 14:37   

eksplorator napisał/a:
Nigdzie nie spotkałem w Biblii twierdzenia że Jezus był 'jedynym' dzieckiem Marii.

nigdzie Biblia nie wspomina o innych dzieci Marii
_________________
Gal 4:6 " A ponieważ jesteście synami, Bóg wysłał do naszych serc Ducha swego Syna, który woła: „Abba, Ojcze!"
http://zrodlaobjawienia.blogspot.com/
 
 
Jachu 
cichy,pokorny

Pomógł: 445 razy
Wiek: 90
Dołączył: 09 Lis 2008
Posty: 10727
Skąd: Śląsk
Wysłany: 2016-01-12, 15:28   

Lukian napisał/a:
nigdzie Biblia nie wspomina o innych dzieci Marii


Proszą zmienić okulary i uważnie czytać. :-D


Pomożemy :-D


http://www.nastrazy.pl/dr...raciajezusa.htm
_________________
(36) Ale powiadam wam, iż z każdego słowa próżnego, które by mówili ludzie, dadzą z niego liczbę w dzień sądny; (37) Albowiem z mów twoich będziesz usprawiedliwiony, i z mów twoich będziesz osądzony. Ew. Mat.12 rozdz.
 
 
Albertus 

Pomógł: 82 razy
Dołączył: 22 Wrz 2007
Posty: 2591
Wysłany: 2016-01-12, 15:54   

Ja mam trzech braci i cztery siostry.

A tylko jednego brata rodzonego
 
 
EMET 

Wyznanie: Świadkowie Jehowy w Polsce
Pomógł: 248 razy
Dołączył: 04 Wrz 2006
Posty: 11205
Wysłany: 2016-01-12, 16:16   

Lukian napisał/a:
Mt 1:25 bt "(25) lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus."( και ουκ εγινωσκεν αυτην εως ου ετεκεν υιον και εκαλεσεν το ονομα αυτου ιησουν )

greckie εως oznacza koniec jakiejś czynności lub stanu.

Podobną konstrukcję co w Mt 1,25 spotykamy w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu (LXX):
2Sm 6:23 bp "(23) Mikal, córka Saula, nie miała dzieci aż do dnia swej śmierci."( και τη Μελχολ θυγατρι Σαουλ ουκ εγενετο παιδιου εως της ημερας του αποθανειν αυτην)
...nie oznacza to, że Mikal miała dzieci po śmierci ;-)


EMET:
Jeśli już mamy być do końca dokładni, to z wg Mateusza 1:25 należałoby uwzględnić zapis – ἕως οὗ – < heōs hou >, aniżeli tylko < heōs >.
Oto miejsca z tą frazą grecką [poza Mat 1:25] w greckim NP: Mat 13:33; 14:22; 17:9; 18:34; 26:36; Łuk 13:21; 15:8; 22:18; 24:49; Jana 13:38; Dz Ap 21:26; 23:12, 14, 21; 25:21; 2Pio 1:19. Łącznie z LXX: mamy w 102 miejscach. W 2Sam 6:23 [LXX – 2 Królowań] mamy jedynie samą formę < heōs >. Przykład jest ponadto nieadekwatny do sytuacji z Mat 1:25, bowiem: rzeczą oczywistą jest ustanie wszelkich funkcji życiowych z chwilą czyjejś śmierci. O ile byłby zapodany jakiś przykład, kiedy owa osoba dalej by żyła – po ziszczeniu się owego „dotąd aż” – byłoby to bardziej odpowiednie unaocznienie wobec wypowiedzi z Mat 1:25 /o ile/.

Oto przykładowe miejsce z 2Sam 23:10 [w LXX – 2 Królowań], LXX: „Wystąpił on wtedy i raził obcoplemieńców, aż zdrętwiało mu ramię, a jego dłoń przykleiła się do miecza. [...]” – Przekład prof. Popowskiego z „SEPTUAGINTA”, Vocatio, strona 442, ed. 2013r. Wniosek: kiedy już ramię całkiem mu zdrętwiało, przestał razić...
Inne miejsce w przekładzie Michała Wojciechowskiego, Vocatio, z Judyty [LXX] 6:5: „[…] nie ujrzysz już — twarzy mej od — dnia tego, aż kiedy [gr.: < heōs hou >] pomszczę się [gr.: < ekdikēsō >] — (na)_rodzie (tych) z Egiptu.” – „KSIĘGI GRECKIE, Przekład interlinearny”, ed. 2008, str.85.
Wniosek: z chwilą, kiedy się już pomścił…, to twarz mogła być [była] widoczna.
Uwaga: zaznaczam, iż teksty z LXX - zwłaszcza z ksiąg będących poza kanonem BH - przywołuję jedynie przyczynkarsko: dla motywów filologicznych/leksykalnych.
Można też przeczytać sens wypowiedzi z greki NP, które /to miejsca/ zapodałem...

Tak też, jak czytamy w wg Mateusza 1:25: z chwilą urodzenia Jezusa oraz upłynięcia pewnego krótkiego okresu -- Józef [jako prawowity mąż swojej prawowitej małżonki] współżył intymnie z Marią. Osobnym zagadnieniem jest to, czy z owego współżycia były dzieci. Jednak z tego, co się orientuję: w ogóle jest odrzucany [przez np. katolików] pogląd o współżyciu intymnym Marii z Józefem [o posiadaniu dzieci nawet nie myśląc…]. :->

Stephanos, ps. EMET
_________________
„Wielu będzie biegać tu i tam [po hebrajsku: < jᵊszōṭᵊṭû >], i nastanie obfitość prawdziwej wiedzy” -- Daniela 12:4b; ‘PNŚ/ZW’, Przypis.
 
 
Henryk 

Pomógł: 453 razy
Dołączył: 10 Lis 2008
Posty: 10319
Wysłany: 2016-01-12, 18:00   

Albertus napisał/a:
Ja mam trzech braci i cztery siostry.

A tylko jednego brata rodzonego

Byłoby fajnie, gdyby greka dokładnie nie odróżniała kuzyna, od brata cielesnego.
Zupełnie tak jak w języku Polskim. :lol:
 
 
Lukian 


Wyznanie: katolickie
Pomógł: 10 razy
Dołączył: 02 Lut 2015
Posty: 1741
Wysłany: 2016-01-12, 19:42   

Kpł 10, 4: Potem Mojżesz zawołał Miszaela i Elsafana, synów Uzzjela, który był stryjem Aarona, i powiedział do nich: Zbliżcie się! Wynieście swoich braci sprzed Miejsca Świętego poza obóz!
_________________
Gal 4:6 " A ponieważ jesteście synami, Bóg wysłał do naszych serc Ducha swego Syna, który woła: „Abba, Ojcze!"
http://zrodlaobjawienia.blogspot.com/
 
 
Albertus 

Pomógł: 82 razy
Dołączył: 22 Wrz 2007
Posty: 2591
Wysłany: 2016-01-12, 20:03   

Henryk napisał/a:
Albertus napisał/a:
Ja mam trzech braci i cztery siostry.

A tylko jednego brata rodzonego

Byłoby fajnie, gdyby greka dokładnie nie odróżniała kuzyna, od brata cielesnego.
Zupełnie tak jak w języku Polskim. :lol:Język polski rozróżnia kuzyna do brata.

Pomimo to na określenie bliskich kuzynów takich jak brat cioteczny i stryjeczny używamy dość powszechnie po prostu określeń - brat, siostra.Tak jest w każdym razie we wschodnich rejonach Polski.

Wielokrotnie spotykam się na przykład z wypowiedziami typu:

" byliśmy w niedzielę z bratem na rybach"


To ty masz brata? Pytam.

"to cioteczny brat" - pada odpowiedź.
 
 
booris

Wyznanie: Dub & Motocykl
Pomógł: 180 razy
Dołączył: 17 Kwi 2015
Posty: 3073
Skąd: Amsterdam,Londyn,Barcelona
Wysłany: 2016-01-13, 01:32   

Lukian napisał/a:
Kpł 10, 4: Potem Mojżesz zawołał Miszaela i Elsafana, synów Uzzjela, który był stryjem Aarona, i powiedział do nich: Zbliżcie się! Wynieście swoich braci sprzed Miejsca Świętego poza obóz!

W odroznieniu od Ksiegi Kaplanskiej,gdzie zdecydowanie chodzi i wspolbraci-ludzi z tego samego narodu,Mateusz mowi o rodzenstwie-dzieciach tych samych rodzicow,ktorych to rodzicow wyraznie wymienia.
ps.Wszyscy ludzie sa przeciez bracmi.Az dziwne,ze o tym nie wspomniales :-)
_________________
"Emancipate yourselves from mental slavery;
None but ourselves can free our minds."
Bob Marley-Redemption Song

https://www.youtube.com/watch?v=Hbq5UyaM8sk
 
 
Lukian 


Wyznanie: katolickie
Pomógł: 10 razy
Dołączył: 02 Lut 2015
Posty: 1741
Wysłany: 2016-01-13, 07:19   

booris napisał/a:
,Mateusz mowi o rodzenstwie-dzieciach tych samych rodzicow,

Gdzie jest napisane o innych dzieciach Marii i Józefa?
_________________
Gal 4:6 " A ponieważ jesteście synami, Bóg wysłał do naszych serc Ducha swego Syna, który woła: „Abba, Ojcze!"
http://zrodlaobjawienia.blogspot.com/
 
 
eksplorator
[Usunięty]

Wysłany: 2016-01-13, 07:48   

Lukian napisał/a:
booris napisał/a:
,Mateusz mowi o rodzenstwie-dzieciach tych samych rodzicow,

Gdzie jest napisane o innych dzieciach Marii i Józefa?


"Stałem się obcy braciom moim i nieznany synom matki mojej" Ps 69;9 BW


Biblia nie mówi, że matka Jezusa, aby spełniło się powyższe
proroctwo, po Jego urodzeniu ponownie poczęła poprzez ducha
Bożego, natomiast wyraźnie mówi, że Jej mąż nie obcował z
nią dopóki nie urodziła Jezusa


"Ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna, i nadał mu imię Jezus" Mat 1;25 BW


... i czego tu nie rozumieć?
 
 
Lukian 


Wyznanie: katolickie
Pomógł: 10 razy
Dołączył: 02 Lut 2015
Posty: 1741
Wysłany: 2016-01-13, 08:03   

eksplorator napisał/a:

"Stałem się obcy braciom moim i nieznany synom matki mojej" Ps 69;9 BW

:-D
a cytat z NT?
_________________
Gal 4:6 " A ponieważ jesteście synami, Bóg wysłał do naszych serc Ducha swego Syna, który woła: „Abba, Ojcze!"
http://zrodlaobjawienia.blogspot.com/
 
 
eksplorator
[Usunięty]

Wysłany: 2016-01-13, 08:08   

Lukian napisał/a:
eksplorator napisał/a:

"Stałem się obcy braciom moim i nieznany synom matki mojej" Ps 69;9 BW

:-D
a cytat z NT?


... ale proroctwa dotyczące Jezusa były w ST ... nic na to nie poradzę :!:
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 11