Forum biblijne Strona Główna Forum biblijne
Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. (List do Galatów 5:21-22)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Archanioł Michał a Trynitaryzm
Autor Wiadomość
Danijel 


Wyznanie: Adwentysta Dnia Siódmego
Wiek: 29
Dołączył: 05 Wrz 2016
Posty: 117
Wysłany: 2016-09-08, 22:14   

Patrypasjanizm rozpoczął się w trzecim wieku naszej ery. Zaczął go Sabellius twórca Sabellianismu którego to zwalczał żyjący w 155 - c. 240 AD Tertulian, autor dzieł przeciw Herezji.
Na to będą składały się następujące nauki Tertuliana:

1) Zrodzenie i odwieczność Syna.
2) Bóstwo Chrystusa.
3) Chrystus drugi po Ojcu (wcielony Chrystus który jak wiemy ma dwa oblicza)
4) Równość Majestatu Syna i Ojca.
5) Osobowość i Bóstwo Ducha Św.
6) Trójca Święta.
7) Cześć dla Syna i Ducha Św.

Sabellius który był księdzem nie znalazł poparcia w swoich poglądach, przez co został ekskomunikowany z Kościoła przez Kaliksta I w 220 oraz zamieszkał w Rzymie. Sabelliua był znamy głównie z polemicznych pism jego przeciwników.

Z punktu widzenia doktryny o Trójcy, boskiego bytu istniejącego w trzech osobach-patrypasjanizm jest uważany za herezje, ponieważ "to po prostu nie może mieć sens, z perspektywy nauczania Nowego Testamentu na temat relacji międzyludzkiej Ojca, Syna i Ducha." Jak to napisał Carl Trueman znany profesorem Historii Teologii i Historii Kościoła. W tym patrypasjanizm twierdzi, że Bóg Ojciec, a nie Syn Boży, stał się człowiekiem i cierpiał na krzyżu dla odkupienia ludzkości. To nie tylko zaprzecza osobowości Boga Syna (Jezusa Chrystusa), ale jest postrzegany przez trynitarzy jak zniekształcając duchową transakcję , która miała miejsce pod krzyżem, który Apostoł Paweł opisał następująco: "Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając świat z samym sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów, i nam powierzył to słowo pojednania. Tak więc w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo, tak jakby Bóg upominał was przez nas. W miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem. On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą." 2 Kor 5:19-21
------------

- Brak Rodzajnika
Częstym zamieszanie w Jana 1:1 wynika z faktu, że w języku greckim nie ma rodzajnika określonego 1 przed słowem "Bóg" ( "Theos") w zdaniu "i Bogiem było Słowo". Zamieszanie wynika z założenia, że jeśli nie ma rodzajnika określonego w języku greckim, to musi mieć sens nieokreślony, a zatem na przykład w Języku Angielskim było by to przetłumaczone z nieokreślonym "a" jak to zrobiono w PNŚ. Na podstawie tego, niektórzy twierdzą, że ta fraza w Jana 1: 1, powinna być przetłumaczona jako "Słowo był bogiem", a nie "Bogiem było Słowo" w Polskim tego tak nie widać ale w Anglielskim to było "the word was a god," zamiast "the word was God." Bardzo ważne w tym momencie jest, aby zrozumieć, że język grecki ma określony artykuł (`the`), ale nie mają rodzajnika określonego ("A" lub "an”). W niektórych przypadkach, gdy Grecki pomija rodzajnik określony, może być wskazane, aby użyć rodzajnik nieokreslony artykuł w trosce o zrozumiałe tłumaczenie na język angielski. Jednak nie możemy zakładać, że jest to zawsze jest właściwe. Grecki nie działa w taki sam sposób, jak angielski w odniesieniu do używania słów "the" i "A" a już zupełnie inaczej niż Polski do której spłynął ten pogląd. W wielu przypadkach, w których angielski nie będzie zawierać słowa "the", tekst grecki obejmuje go. (Niema tego w angielskich a tym bardziej Polskich tłumaczeniach, ponieważ mogło to być pozbawione sensu).

1.Dosłownie z Greki Jan 1:2 mówi `He was in beginning with God` Należy zauważyć, że w języku greckim nie ma określony artykuł przed słowem `beginning. Sensowne jest połączenie rodzajnika osobowego `the` w tłumaczeniu na język angielski dla jasności i angielskiego idiomu. Tak więc, ‘He was in the beginning with God.’

I w wielu przypadkach, gdy grecki pomija rodzajnik określony, tłumaczenie na język angielski wymaga, aby przekazać właściwe znaczenie greckiego.

2.Dosłownie z Greki, Jan 1:2 powiedział: ‘He was in beginning with God.’ W Grece tu nie ma rodzajnika określonego przed słowem ‘beginning’.

Ponadto, mimo że językiem greckim nie ma "rodzajnika nieokreślonego", jak w języku angielskim, istnieje sposób greckiego pisarza wskazać nieokreślone pojęcie, a tym samym uniknąć nieporozumień. Odbywa się to w języku greckim, używając zaimka nieokreślonego grecką `Tis '.

W Jana 1: 1 nie ma rodzajnika określonego przed słowem "Bóg" w zdaniu ", i Bogiem było Słowo". Jednak w tym przypadku, nie można po prostu uznać, że słowo "Bóg" ma być "nieokreślone", a zatem trzeba zastosować rodzajnik nieokreślony się w tłumaczeniu na język angielski. Ponieważ pierwsze użycie słowa "Bóg" w Jana 1: 1 ( "Słowo było u Boga"), wyraźnie odnosi się do jedynego prawdziwego Boga, Wiecznego preegzystujący Stwórcy, bardziej niż prawdopodobne, Jan zastosował by inną konstrukcję grecką niż użył, gdyby chciał przekazać w następnym zdaniu ("i Słowo było Bogiem") że odnosi się do "mniejszego" Boga, i nie chce go mylić go z prawdziwym Bogiem o którym wspomniał chwilę wcześniej. Jeżeli Jan miałby na celu uniknięcia nieporozumień, przy podejmowaniu tak ostatecznego stwierdzenie, mógłby zrobić to za pomocą "nieokreślonego rodzajnika '(„tis') jako przymiotnik.

Dla dokładniejszego wyjaśnienia funkcjonowania i użytkowania greckiego przedimka (I znaczenie jej braku) musisz przeczytać ‘Greek Grammar Beyond the Basics’,-Daniel Wallace pięćdziesięcio stronnicową książkę - zatytułowaną "Art, Part I '- co jest bardziej kompletną obróbką tematu, jest wiele książek gramatycznych obecnie które wyjaśniają wszystkie ogólne zastosowania przedimka. Jest też "część II", która omawia pewne szczególne problemy z prz. Piętnaście stron drugiej części niniejszego dokumentu stosuje się bezpośrednio do zrozumienia ten fragment w Jana 1: 1. Jest wysoce zalecane dla tych, którzy naprawdę pragną uczciwego i dokładne zrozumienie tego fragmentu).

Porównanie użycia słowa "Bóg", i rodzajnika określonego w Jana, rozdział 1:
W pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, słowo „Bóg” (Theos w Grece) używane jest 12 razy a w prawie połowie (pięć razy) nie ma rodzajnika określonego. Jednak będzie ciężko znaleźć tłumaczenie, co sugeruje, że te inne przypadki bez przedimka powinny być przetłumaczone jako "a god" Oznacza to, że brak przedimka nie znaczy, że rzeczownik jest nieoznaczony. Oczywiste jest że znaczenie w tych przypadkach jest jedyny prawdziwy "Bóg", choć jest używany rodzajnik nieokreślony. Ale jeśli ktoś chce być zgodny z tym, jak niektórzy proponowali tłumaczyć Jana 1: 1 jako "boga", ta sama zasada musiałaby nastąpić tutaj.

Weźmy na przykład słowo "Bóg" w Jana 1: 6. Nie ma tu rodzajnika określonego, podobnie jak to jest w wierszu ‘the Word was God’ . Jeśli brak przedimka określonego oznacza, że powinien być nieokreślony , wówczas ten fragment powinien zostać przetłumaczony w następujący sposób: ‘There was a man sent from a god’. Znaczenie tutaj jest zasłonięte jeśli nie całkowicie zmienione, ponieważ jest jasne, że pisarz chce przekazać fakt, że ten człowiek został wysłany z Prawdziwego Boga Żywego, a nie fałszywego boga czy też boskości.

Jako inny przykład, patrz J 1:18. Będąc zgodnym że brak jest rodzajnika określonego, wers byłyby tłumaczony jako, ‘No one has ever seen a god; the only begotten Son, who is in the bosom of the Father, He has declared Him.’ Znowu sens zmieniony przez to tłumaczenie, ponieważ Jan mówi, że nikt nigdy nie widział, Jedynego Prawdziwego Boga Żywego. (por. Wyjścia 33:20 i Pow. Prawa 4:12).
W rzeczywistości, jeśli uogólnimy "brak przedimka sprawia że sens jest nieokreślony" w kilku pierwszych wierszach Jana 1, będzie można znaleźć następujące zwroty.

1:1,2 ‘a beginning’ zamiast ‘the beginning’
1:4 ‘a life’ zamiast ‘life’
1:6 ‘from a god’ jak wspomniano powyżej,
1:6 ‘a John’ zamiast ‘John’

Tak więc, jeśli zrozumiemy że przedimek nieokreślony (‘a’) Przyjmuje się być obecny w każdym miejscu, w którym nie można jednoznacznie ustalić przedimka (the) który pojawia się w języku greckim, często może zmienić zamierzone znaczenie fragmentu.
Pozorna Różnica Ortografii

Przede wszystkim, to samo greckie słowo jest użyte w obu przypadkach słowa "Bóg" w Jana 1:1. To samo słowo jest użyte w wielu kontekstach, czy to odnosi się do jedynego prawdziwego Boga, czy też odnosi się do fałszywego boga - jak bożki (1 Kor. 8: 5) lub Szatan jako "bóg tego świata "(2 Kor. 4: 4). Widoczne różnice w pisowni między słowem "Bóg" w zdaniu "a Bogiem było Słowo" ( "theos") oraz w innych miejscach, (nawet w poprzednim zdaniu`, „a Słowo było u Boga" ( "Theon ' )) jest spowodowane fleksją w języku greckim. Każdy grecki rzeczownik zwykle ma 8 lub 9 form (przypadki i liczby (kategoria gramatyczna), w której może się pojawiać. Było by to jasne że słowo było `Pewnym Bogiem` ale nie tym do którego się to odnosi. Przykłady tego można znaleźć w wersetach Mk 14:51, Łk 8:27, Łk 1: 5 i Łukasza 11: 1 (wśród wielu, wielu innych przykładów). Tak więc wydaje się, że przez grecki struktury gramatyczne w tym oświadczeniu, Jan wskazuje, że Słowo (Jezus Chrystus - Jan 1:14) jest taką samą istota i charakterem, jak Bóg Ojciec. W pierwszej kolejności w Jan 1:1, to jest dopełnieniem przyimka (object of preposition), a więc jest w bierniku. W zdaniu mowa, w mianowniku (wskazując podmiot lub predicate nominative - równą podmiotowi). Ale to samo słowo "Bóg", w obu zwrotach wskazuje tutaj na jedynego prawdziwego Boga. Więc oczywiste jest różnica w pisowni nie dlatego że 'theos' jest innym słowem niż "Theon ', ale to inna forma identycznego słowa.

Orzecznik przed podmiotem:

Poza tym, zwrot w Jana 1: 1 jest przykładem że orzeczenie jest pierwsze w zdaniu, przed podmiotem. (zdanie jak to używa `linking verb` wymaga rzeczownika w orzeczeniowej części zdania by być w Mianowniku. Zatem wyrażenie 'predicate nominative'.) Rzeczownikiem w tej klauzuli jest ‘the Word’ a orzecznikiem jest ‘God’. W Grece, słowo ‘God’ używane jest przed słowem‘Word’. Zgodnie ze standardowymi zasadami Greckiego (Zasada Crowela), słowo ‘God’ nie powinno mieć przedimka określonego. Często w języku Greckim kładziony jest nacisk na zmienianie kolejności słów by uzyskać oczekiwany szyk wyrazów. Szczególny nacisk jest nałożony, gdy orzeczenie jest na pierwszym miejscu w zdaniu. Innymi słowy, w przeciwieństwie ‘ponieważ przedimek nieokreślony użyty tutaj może umniejszyć fakt że Słowo było Bogiem`, fakt że słowo ‘God’ jest używane najpierw w zdaniu faktycznie pokazuje, że to nacisk na Logos (Word) było faktycznie Bogiem w naturze. Jednak, ponieważ nie ma określonego artykuł , to jednak wskazują, że słowo to nie musi być tą samą "osobą" jako Bóg Ojciec , ale ma taką samą "istotę" i "charakter" co potwierdza typową teorie trójcy.

Bóg jest miłością wytłumaczone

Wymienieni tu szanowanymi greccy uczeni i gramatycy:
"Dla dalszego rozjaśnienia i wyjaśnienia tych elementów, warto zapoznać się z wieloma bardzo cenionymi Greckimi uczonymi i expozytorami. Osobiście nigdy nie spotkałem żadnych obiekcji, znanych greckich gramatyków którzy by mieli inne konkluzje niż zaprezentowane tutaj. Wiele z nich przeszło przez to bardziej szczegółowo, niż ja w tych kilku krótkich punktach. Patrz na przykład pisma: Daniel Wallace (‘Greek Grammar Beyond the Basics’), A.T. Robertson (both his ‘Grammar’ and ‘Word Pictures’), R.C.H. Lenski (in his commentary on the Gospel of John), Henry Alford (‘Greek Testament’), J.A. Bengel (‘Word Studies), Albert Barnes (‘Barnes’ Notes’), B.F. Westcott, and F.L. Godet, (and many others)."


Zupełnie ci się pomylił moment powstawania modalizmu i jak to wyglądało. Zresztą ta doktryna podważała trynitaryzm i dla tego była tępiona. Co do prześladowań nie daje ci to mandatu naprawdę. Każda grupa religijna była prześladowana od muzułmanów po żydów nawet gdy stało się jedyne w swoim rodzaju wydarzenie papież gdy Liberiusz w 1 poł IV wieku odrzucił Boskość Jezusa przyjmując Arianizm. Orygenes nie był wolny od wielu pomyłek zresztą i tak był zwalczany co udowadnia że nie płynął w głównym nurcie unitaryzmu. Orygenesa krytykował m.in. Metody z Olimpu i Epifaniusz z Salaminy. Kontrowersje obejmowały również jego poglądy na relacje Syna i Ojca. Według Focjusza Orygenes ogromnie bluźni, twierdząc, że Syn został stworzony przez Ojca. Zastrzeżenie krytyków budziła czasem sama erudycja Aleksandryjczyka, jego nacisk na poznanie rozumowe – św. Ireneusz np. wskazywał na niebezpieczeństwo rozumowania, które za wszelką cenę miało rozstrzygać to, czego nie rozstrzygnęła Ewangelia.

Fajne przejście przez pismo w tym temacie:
https://youtu.be/yDWHwyBYQXU?t=1h3m8s

A tu poruszonych wiele temarów w tym ten.
https://www.youtube.com/watch?v=n099OH1Ovtw

Sporo tu użytych dzieł. Teraz chcę przeczytać dwie książi: "Essential Trinity: New Testament Foundations and Practical Relevance" Stephen R. Holmes i "The Quest for the Trinity: The Doctrine of God in Scripture, History and Modernity" Brandon D. Crowe. Więc mam nadzieję że moja wiedza w tym zakresie zwłaszcza historii się powiększy.

Zanim coś napiszesz napisz czy można klękać i oddawać cześć Jezusowi. Wiadomo że można klękać i oddawać cześć TYLKO Bogu. Napisz czy można się modlić się do Jezusa jak modlił się Szczepan. Modlić się można TYLKO do Boga.
http://www.piotrandryszczak.pl/modlitwa.html

"o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja (ἐγὼ) to spełnię (ποιήσω)."

"Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, da wam. (24) Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim; proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna:"

Osobiście trochę się naprostowałem na tradycyjną trójcę ale to z zupełnie innych powodów
 
 
daglezja77 

Pomógł: 42 razy
Dołączył: 13 Cze 2008
Posty: 2153
Wysłany: 2016-09-09, 07:52   

Znowu stek bredni..
_________________
Nie toleruje idiotów a na tym forum tacy bywają.

Np. adminka zablokowała mi właśnie PW bo skrytykowałem to co pisze w postach. Nie ma po co tu zaglądać.
 
 
bartek212701 


Pomógł: 162 razy
Wiek: 28
Dołączył: 03 Sty 2010
Posty: 9277
Skąd: Lublin
Wysłany: 2016-09-09, 11:59   

daglezja77 napisał/a:
Znowu stek bredni..

Człowiek napisał masę słów, bardzo sensownych, ale się z nimi nie zgadzam do końca, bo mam inny pogląd na ten problem. Niemniej dużo do myślenia to dało i warto nad tym się zastanowić.

A Twoja odpowiedź na masę pracy Danijela brzmi: "Stek bredni" :-) gorzej od dwuletniego dziecka...
_________________
Izaj. 33:6-Mądrość i umiejętność będą utwierdzeniem czasów twoich, siłą i obfitem zbawieniem twem, a bojaźń Pańska skarbem twoim.
 
 
daglezja77 

Pomógł: 42 razy
Dołączył: 13 Cze 2008
Posty: 2153
Wysłany: 2016-09-09, 12:21   

Lepiej polegać na biblii niż odstępczych i zwodniczych naukach Tertuliana.

On to skopiował..
_________________
Nie toleruje idiotów a na tym forum tacy bywają.

Np. adminka zablokowała mi właśnie PW bo skrytykowałem to co pisze w postach. Nie ma po co tu zaglądać.
 
 
bartek212701 


Pomógł: 162 razy
Wiek: 28
Dołączył: 03 Sty 2010
Posty: 9277
Skąd: Lublin
Wysłany: 2016-09-09, 12:27   

daglezja77 napisał/a:
Lepiej polegać na biblii niż odstępczych i zwodniczych naukach
Chciałaś napisac "Niewolnika" a przez przypadek napisałaś "Tertuliana"

Wy jesteście chorzy z tym "Odstępstwem"? Praworęczność jest dobra, a leworęczność to zapewne już jakieś "odstępstwo" i należy takich ludzi unikać?

daglezja77 napisał/a:
On to skopiował..

Co za różnica, Ty sama też nic nie piszesz, tylko JAK NAKAZUJE ci Niewolnik :-) Ty sama to chyb a jedynie decydujesz o tym z jakiego narzedzia klikasz tu, a nawet nie to, bo Niewolnik poleca wszystko z firmy DELL :xcalus:
_________________
Izaj. 33:6-Mądrość i umiejętność będą utwierdzeniem czasów twoich, siłą i obfitem zbawieniem twem, a bojaźń Pańska skarbem twoim.
 
 
ShadowLady86 
Administrator


Wyznanie: Chrześcijanin
Pomogła: 273 razy
Wiek: 33
Dołączyła: 14 Sty 2012
Posty: 4441
Wysłany: 2016-09-09, 13:04   

Danijel napisał/a:
W Jana 1: 1 nie ma rodzajnika określonego przed słowem "Bóg" w zdaniu ", i Bogiem było Słowo". Jednak w tym przypadku, nie można po prostu uznać, że słowo "Bóg" ma być "nieokreślone", a zatem trzeba zastosować rodzajnik nieokreślony się w tłumaczeniu na język angielski. Ponieważ pierwsze użycie słowa "Bóg" w Jana 1: 1 ( "Słowo było u Boga"), wyraźnie odnosi się do jedynego prawdziwego Boga, Wiecznego preegzystujący Stwórcy, bardziej niż prawdopodobne, Jan zastosował by inną konstrukcję grecką niż użył, gdyby chciał przekazać w następnym zdaniu ("i Słowo było Bogiem") że odnosi się do "mniejszego" Boga, i nie chce go mylić go z prawdziwym Bogiem o którym wspomniał chwilę wcześniej. Jeżeli Jan miałby na celu uniknięcia nieporozumień, przy podejmowaniu tak ostatecznego stwierdzenie, mógłby zrobić to za pomocą "nieokreślonego rodzajnika '(„tis') jako przymiotnik.


Orygenes, dla którego Greka była językiem żywym określił, że Jezus/ Słowo jest określane w tym tekście bogiem (bez rodzajnika), a nie Bogiem (z rodzajnikiem).

Jan jako człowiek, który doskonale potrafił wysławiać się w języku greckim, z wielką wnikliwością w jednym miejscu używał rodzajników, w innym je opuszczał: przy wyrazie „Słowo” (Logos) stawiał rodzajnik (ho), natomiast przy nazwie „Bóg” (Theos) albo używał rodzajnika, albo go pomijał. Otóż stawia rodzajnik wtedy, gdy wyraz „Bóg” odnosi się do niezrodzonej przyczynywszechrzeczy, opuszcza natomiast rodzajnik wtedy, kiedy Słowo nazywa Bogiem. I podobnie jak w przytoczonych ustępach, „Bóg” [z rodzajnikiem ho Theos] różni się od „Bóstwa” [bez rodzajnika: Theos], tak samo chyba „Słowo” [ho Logos] może się różnić od „Słowa” [bez rodzajnika: Logos]. Jak bowiem Bóg Najwyższy jest Bogiem [ho Theos], nie zaś po prostu Bóstwem [Theos], tak też źródło rozumu w której istocie rozumnej jest Słowem [ho Logos], podczas gdy sam rozum znajduje się w każdym bycie rozumnym nie może ściśle biorąc nosić nazwy podobnej do pierwszego rozumu i nazywać się Słowem. […]

Trzeba im powiedzieć, że Bóg [ho Theos] jest Bogiem samym w sobie [autotheos], i właśnie dlatego Zbawiciel tak mówi do Niego w modlitwie: „Ażeby znali Ciebie jedynego prawdziwego Boga”. Wszystko co jest natomiast poza Bogiem samym w sobie, a jest uświęcone przez udział w Jego boskości, raczej winno zwać się nie Bogiem [ho Theos], a Bóstwem [Theos], od każdym względem czcigodniejszy jest „pierworodny wszelkiego stworzenia”, bo on pierwszy przepojony został boskością dzięki temu, że jest u Boga, i innym bogom pozwolił stać się bogami. [Komentarz do Ewangelii Jana. Księga II: II: 13-18]


Ważne jest, że zarówno Ewangelia Jana, jak i pierwotna doktryna Trójcy jasno zaznaczała, kto jest Bogiem Najwyższym (ho Theos) i samym w sobie, jak i kto w owej Trójcy jest bogiem/ bóstwem (Theos) przez to, że jest zjednoczony z Bogiem Najwyższym. Kiedy i ludzie osiągną pełnię kontaktu z Bogiem Najwyższym, staną się według tej koncepcji bogami.
_________________
1.Ludzie są głupi: niemal we wszystko uwierzą, bo chcą, żeby to była prawda, lub dlatego, że się obawiają, iż może to być prawda.
2.Najlepsze intencje mogą spowodować największe szkody.
3.Uczucia rządzą rozumem.
4.W przebaczeniu tkwi magia, która uzdrawia. W przebaczeniu, które dajesz, a zwłaszcza w tym, które uzyskujesz.
5.Zważaj na to, co ludzie czynią, a nie tylko na ich słowa, bo czyny zdradzą kłamstwo.
6.Możesz się podporządkować wyłącznie władzy rozumu. [...] 
 
daglezja77 

Pomógł: 42 razy
Dołączył: 13 Cze 2008
Posty: 2153
Wysłany: 2016-09-09, 13:30   

bartek212701 napisał/a:
daglezja77 napisał/a:
Lepiej polegać na biblii niż odstępczych i zwodniczych naukach
Chciałaś napisac "Niewolnika" a przez przypadek napisałaś "Tertuliana"

Wy jesteście chorzy z tym "Odstępstwem"? Praworęczność jest dobra, a leworęczność to zapewne już jakieś "odstępstwo" i należy takich ludzi unikać?

daglezja77 napisał/a:
On to skopiował..

Co za różnica, Ty sama też nic nie piszesz, tylko JAK NAKAZUJE ci Niewolnik :-) Ty sama to chyb a jedynie decydujesz o tym z jakiego narzedzia klikasz tu, a nawet nie to, bo Niewolnik poleca wszystko z firmy DELL :xcalus:


Ja nie mam takich problemów jak ty że chce pisać co innego, a pisze co innego. Nie sądź innych po sobie. Twe przypadłości są mi obce.
 
 
bartek212701 


Pomógł: 162 razy
Wiek: 28
Dołączył: 03 Sty 2010
Posty: 9277
Skąd: Lublin
Wysłany: 2016-09-09, 13:42   

daglezja77 napisał/a:
Twe przypadłości są mi obce

Abstrakcyjne myślenie? Zauważyłem :)
_________________
Izaj. 33:6-Mądrość i umiejętność będą utwierdzeniem czasów twoich, siłą i obfitem zbawieniem twem, a bojaźń Pańska skarbem twoim.
 
 
daglezja77 

Pomógł: 42 razy
Dołączył: 13 Cze 2008
Posty: 2153
Wysłany: 2016-09-09, 13:43   

bartek212701 napisał/a:
daglezja77 napisał/a:
Twe przypadłości są mi obce

Abstrakcyjne myślenie? Zauważyłem :)


Raczej brak funkcji "myślenie".
 
 
bartek212701 


Pomógł: 162 razy
Wiek: 28
Dołączył: 03 Sty 2010
Posty: 9277
Skąd: Lublin
Wysłany: 2016-09-09, 14:19   

daglezja77 napisał/a:
bartek212701 napisał/a:
daglezja77 napisał/a:
Twe przypadłości są mi obce

Abstrakcyjne myślenie? Zauważyłem :)


Raczej brak funkcji "myślenie".

Pisze to do mnie kobieta będąca w sekcie i niemogąca osobiście decydować o tym w co wierzy, a co nie powinno być jej udziałem. Kazaliby Ci zabić rodzinę, byś ją zabiła. Dlatego wiem, że Twoja prawda nie jest prawdą, a złudną, ludzką filozofią
_________________
Izaj. 33:6-Mądrość i umiejętność będą utwierdzeniem czasów twoich, siłą i obfitem zbawieniem twem, a bojaźń Pańska skarbem twoim.
 
 
daglezja77 

Pomógł: 42 razy
Dołączył: 13 Cze 2008
Posty: 2153
Wysłany: 2016-09-09, 14:26   

bartek212701 napisał/a:
daglezja77 napisał/a:
bartek212701 napisał/a:
daglezja77 napisał/a:
Twe przypadłości są mi obce

Abstrakcyjne myślenie? Zauważyłem :)


Raczej brak funkcji "myślenie".

Pisze to do mnie kobieta będąca w sekcie i niemogąca osobiście decydować o tym w co wierzy, a co nie powinno być jej udziałem. Kazaliby Ci zabić rodzinę, byś ją zabiła. Dlatego wiem, że Twoja prawda nie jest prawdą, a złudną, ludzką filozofią


Bredzisz chłoptasiu, nie jestem w sekcie, nie jestem kobietą..Obok nicka jest taka strzałeczka pokazująca płeć..Ech co za ciemnota..
 
 
nesto 


Wyznanie: deizm
Pomógł: 174 razy
Dołączył: 02 Kwi 2012
Posty: 4212
Skąd: były katolik
Wysłany: 2016-09-09, 14:52   

bartek212701, użytkownik o nicku daglezja77, to jest facet.
_________________
Krowy będą się źrebili, kobyły cielili, owieczki prosili, chłop z chłopem spać będzie, baba z babą, wilki latać będą, bociany pływać, słońce wzejdzie na zachodzie, a zajdzie na wschodzie!
 
 
ShadowLady86 
Administrator


Wyznanie: Chrześcijanin
Pomogła: 273 razy
Wiek: 33
Dołączyła: 14 Sty 2012
Posty: 4441
Wysłany: 2016-09-09, 15:01   

daglezja77 napisał/a:

Znowu stek bredni..


Tylko tyle potrafisz napisać? Ktoś się natrudził i napisał jakaś tam swoją wizję, z którą nie musisz się zgadzać. Ale przynajmniej jest to jakaś polemika. Ty, podobnie jak i często użytkownik Wnikliwy, potraficie tylko wymuszoną ironią skomentować pracę innych.
_________________
1.Ludzie są głupi: niemal we wszystko uwierzą, bo chcą, żeby to była prawda, lub dlatego, że się obawiają, iż może to być prawda.
2.Najlepsze intencje mogą spowodować największe szkody.
3.Uczucia rządzą rozumem.
4.W przebaczeniu tkwi magia, która uzdrawia. W przebaczeniu, które dajesz, a zwłaszcza w tym, które uzyskujesz.
5.Zważaj na to, co ludzie czynią, a nie tylko na ich słowa, bo czyny zdradzą kłamstwo.
6.Możesz się podporządkować wyłącznie władzy rozumu. [...] 
 
tropiciel 


Pomógł: 63 razy
Dołączył: 11 Kwi 2013
Posty: 4962
Wysłany: 2016-09-09, 15:30   

Doktryna trynitarna - to są bzdury nie mające żadnego poparcia w Biblii. Przeczy temu zarówno Stary Testament jak i Nowy.

W Biblii też nie ma żadnej "nauki", że życie Archanioła Michała zostało przeniesione do komórki jajowej Marii.

_____________________________
 
 
bartek212701 


Pomógł: 162 razy
Wiek: 28
Dołączył: 03 Sty 2010
Posty: 9277
Skąd: Lublin
Wysłany: 2016-09-09, 16:00   

nesto napisał/a:
bartek212701, użytkownik o nicku daglezja77, to jest facet.

Wybacz, jak czytam nick o fiksie "-a" mam wrażenie, ze to kobieta, no ale Jehow-a to też nie kobieta :-) moja nieuwaga

Facet/Kobieta, nieważne, sekciarz to sekciarz niewazna płeć.

Choć samo słowa sekta nie jest obraźliwe, to staje się takim w kontekście, w którym go użyłeś.
_________________
Izaj. 33:6-Mądrość i umiejętność będą utwierdzeniem czasów twoich, siłą i obfitem zbawieniem twem, a bojaźń Pańska skarbem twoim.
Ostatnio zmieniony przez ShadowLady86 2016-09-09, 17:48, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 11