Forum biblijne Strona Główna Forum biblijne
Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. (List do Galatów 5:21-22)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
JAK TRYNITARYZM WŚLIZNĄŁ SIĘ DO KOŚCIOŁA ADWENTYSTÓW
Autor Wiadomość
tropiciel 


Pomógł: 63 razy
Dołączył: 11 Kwi 2013
Posty: 4966
Wysłany: 2016-04-18, 06:08   JAK TRYNITARYZM WŚLIZNĄŁ SIĘ DO KOŚCIOŁA ADWENTYSTÓW

Na oficjalnej stronie internetowej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego zamieszczono w roku 2009 felieton pt. Trójca w historii Kościoła Adwentystycznego, w którym podzielono całą jego historięna kila okresów. I faktycznie można wyróżnić :

1) Okres do roku 1890 – niepodzielne rządy antytrynitaryzmu. W literaturze kościoła adwentystycznego niemal do XX wieku raczej jednomyślnie wypowiadano się przeciw odwiecznej boskości Jezusa i osobowości Ducha świętego. Wcześniej niektórzy nawet wyrażali przekonanie, że Chrystus został stworzony. Miller dawniejszy baptysta założyciel adwentystów, który wyznaczył fałszywą datę powrotu Chrystusa na dzień 22 października 1844 r. wyznawał poglądy trynitarne. Wierzył w trój-jedynego Boga, natomiast Joshui V.Himes współpracownik Williama Millera pochodzący z kościoła Christian Connexion ( pn-zach USA ) odrzucał doktrynę trynitarną jako niebiblijną. Do Christian Connexion należeli także Joseph Bates i James White - dwaj główni założyciele kościoła Adwentystów Dnia Siódmego negujący doktrynę trynitarną. Joseph Bates doszedł do wniosku, że Jezus Chrystus syn Niebiańskiego Ojca nie jest Bogiem Wszechmogącym. Natomiast James White choć odrzucał doktrynę trynitarną wierzył w trzy potęgi niebieskie i wierzył w równość Chrystusa i Ojca Niebiańskiego. Sprzeciwiał się unitarianizmowi stawiającemu Chrystusa niżej od Ojca. Do adwentystów, którzy wypowiadali się przeciw trynitaryzmowi, negowali odwieczną boskość Chrystusa, albo podzielali oba poglądy należeli też m.in. J.B.Frisbie, J.N. Loughborough, R.F. Cottrell, J.N. Andrews, D.M. Canright, J.H.Waggoner i C.W.Stone.

2) Lata 1890-1900 – w adwentyzmie wylągł się pogląd trynitarny według którego Jezusa uznano za zrodzonego mającego początek Boskiego Syna Niebiańskiego Ojca. Tak samo jak Ojca, również Syna miano za Boskiego Stworzyciela - co było wbrew temu co naucza Biblia w Iz.44 : 24 oraz Hioba 9 : 8.
Jezus nigdy nie był Stworzycielem fizycznego nieba i ziemi. W tym czasie jednak jeszcze nie uważano świętego ducha Bożego za osobę, lecz za pochodzący od Ojca lub Syna wszechobecny wpływ.

Jedną z pierwszych osób, które podsunęły myśl o wiecznej preegzystencji Chrystusa była Ellen White oraz A.T. Jones. A.T. Jones kompletnie źle rozumiał list do Kolosan 2 : 9 upatrując w wyrażeniu, że w Chrystusie zamieszkała cała pełnia boskości - nauki dotyczącej struktury bytowej ( ontycznej ) Mesjasza, chociaż unikał słowa Trójca w roku 1899 pisał, że Bóg, Jezus i Duch Święty stanowią jedność. Ale decydujący głos miała Ellen White, która przyjęła pogląd o odwiecznym bóstwie Jezusa i trójosobowości Boga. W 1878 r. w Adwent Review and Sabbath Herald, August 8, 1878, str. 49 nazwała Jezusa : " wiecznym Synem Bożym " - co jest ewidentnym oszustwem, gdyż Jezus nigdy nie był wiecznym Synem Bożym.
W Życiu Jezusa napisała też niezgodnie z Biblią, że Chrystus " ogłosił siebie Samoistnym " oraz że " w Chrystusie jest życie pierwotne, znikąd nie zapożyczone ani nie zaczerpnięte " - ( Ellen White : Życie Jezusa, W-wa, 2000, str. 338 i 379 ). Było to w jaskrawej sprzeczności z tym co podaje Ewangelia Jana 5 : 25 z czego wynika, że Jezus otrzymał życie od swego Ojca. Ale jeszcze wtedy i wiele lat po wydaniu tej książki kościół adwentystyczny stronił od tych i innych jej wypowiedzi. Choć nie posługiwała się terminem Trójca, jednak najwyraźniej taki pogląd wylągł się w jej umyśle.

3) Lata 1900-1931 – burzliwy okres przejściowy. Podczas pierwszych trzech dziesięcioleci XX wieku ( jak piszą sami adwentyści ) kościół ich był podzielony co do stanowiska w kwestii bóstwa Chrystusa. W dalszym ciągu unikano słowa Trójca. Ale W.W.Ptescott i A.T.Jones redaktorzy pisma Advent review and Sabbath Herald byli czołowymi postaciami popierającymi doktrynę o pełnej, odwiecznej boskości Jezusa. Prescott nie przyjął tego poglądu tak szybko jak Jones, ale jako redaktor wspomnianego periodyku publikował liczne artykuły na temat osobowości i odwiecznej natury Ojca, Syna i Ducha Świętego. Swoje stanowisko przedstawił na Konferencji w 1919 r. Ale jeszcze wtedy istniała część adwentystów, którzy zgodnie z Biblią sprzeciwiali się odwiecznemu istnieniu Chrystusa.

4) Lata 1931-1957 – na scenę historii adwentystów wkracza trynitaryzm. Adwentyści przyjmują, że kluczową rolę w stworzeniu warunków do ostatecznego zwrotu ku trynitaryzmowi odegrał F.M.Wilcox doradzając w sprawie wyznania wiary w 1931 r. i udzielając na łamach periodyku Review and Herald. Ale jego credo zostało dopiero oficjalnie przegłosowane na sesji Generalnej Konferencji w roku 1946. ( Robert Olson and Bert Haloviak : Who decides what adventists believe : A chronological survey od sources, 1844 - 1977; Ellen G.White Estate Document File 326, February 24 1977 ).
Przyjęto więc w latach 40 niezgodną z Biblią doktrynę o odwiecznym samoistnym bóstwie Chrystusa i o osobie ducha świętego. Ale nie wszyscy się z tym zgadzali np. starsi kaznodzieje tacy jak np.: Judson S. Washburn.

Judson S. Washburn jeszcze w 1940 r. napisał list do Generalnej Konferencji, w którym doktrynę trynitarną nazwał " okrutnym pogańskim monstrum usuwającą Jezusa z jego prawdziwej pozycji boskiego Zbawcy i Pośrednika " . Jezus według niego został zrodzony o czym mówi Psalmista " Pan ( Jehovah ) powiedział do mnie : Tyś jest mój syn, dziś ciebie zrodziłem " - Psalm 2 : 7
Judson S. Washburn zwrócił uwagę, że ta potworna doktryna przeszczepiona z pogaństwa do rzymskiego kościoła papieskiego stara się narzucić swą złą obecność w adwentystycznym nauczaniu Trój-anielskiego Poselstwa. Doktryna trynitarna nie rozpoznaje Chrystusa jako jedynego Pośrednika
. ( Judson Washburn : The trinity, Letter to General Conference in 1940)

http://www.thethirdangels...urn_trinity.php

W 1944 r. ukazało się poprawione wydanie książki Uriah Amitha : Daniel and Revelation, pozbawione komentarzy na temat udzielonej boskości Chrystusa. Pogląd trynitarny przeważył w nauczaniu adwentystycznym. Przypieczętowaniem tego stanowiska była książka Questions on Doctrine wydana w 1957 r.
Trynitaryzm w ujęciu adwentystycznym choć był poddawany obróbce i rewizji został ostatecznie potwierdzony na sesji Generalnej Konferencji w roku 1980. Adwentyści przyznają, że decydujący wpływ na przyjęcie doktryny trynitarnej miała Ellen White. W taki to właśnie sposób niebiblijna doktryna trynitarna wślizgnęła się do nauczania adwentystów
.

Problematyka ta stale powraca w rozważaniach adwentystów co świadczy, że coś ich jednak niepokoi. Nie są pewni swego poglądu. Barierą jednak w trzeźwej ocenie prawdziwego stanowiska Biblii jest zniewolenie przez system, któremu adwentyści ulegli przyjmując, że Ellen White była natchniona przez Boga i się nie myliła. Dopóki czyjś autorytet jest ważniejszy od Prawdy dopóty nie możliwe staje się oświecenie serca i umysłu Słowem Bożym.

Obecnie adwentyści zwodzą swoich twierdząc jakoby doktryna trynitarna nie miała jedynie rodowodu rzymsko-katolickiego i dlatego nie musi być błędna. Wciskają fałsz, że doktryna trynitarna w kościele katolickim różni się od adwentystycznej, bo katolicy na przykład wierzą pod wpływem greckiej filozofii i nazewnictwa w wieczne zrodzenie Syna oraz niewzruszoność Boga. Jest jednak bardzo wiele informacji pochodzących z Biblii, które świadczą o tym, że doktryna trynitarna ( czy katolicka czy też adwentystyczna ) jest oszustwem i nie ma nic wspólnego z Prawdą Słowa Bożego.

Od kilkudziesięciu lat część Adwentystów Dnia Siódmego myśli o swoistym neo-restoracjonizmie w postaci powrotu do wiary pionierów, ale jak na razie to tylko pobożne życzenie, aktualnie niewykonalne, gdyż np. ci którzy przewodniczą kościołowi adwentystów w Polsce zawarli układ w klerem rzymsko-katolickim, o czym przeciętny adwentysta nie ma zielonego pojęcia.

Antytrynitaryzmu nadal trzyma się kilka innych adwentystycznych ugrupowań wyrosłych z ruchu millerowskiego, m.in. Kościół Boży Dnia Siódmego, Ogólnoświatowy Kościół Boży (pogląd już zaniechany), Kościół Boży w Jezusie Chrystusie (tzw. Adwentyści Nadchodzącego Wieku) czy Badacze Pisma Św. i wszystkie ich odnogi (powstali z gałęzi Kościoła Chrześcijan Adwentystów). Warto zauważyć, że Kościół Chrześcijan Adwentystów, podobnie jak Adwentyści Dnia Siódmego, z czasem przyjął stanowisko trynitarne. Jak do tego doszło to wiedzą ci, którzy dobrze znają historię adwentyzmu.

A jaki był stosunek pionierów adwentyzmu do Trójcy ?

Oto cytaty z ich pism, które jednoznacznie świadczą o tym, że najważniejsi pionierzy Kościoła Adwentystów DS. sprzeciwiali się trynitarnym poglądom teologicznym.

JakubWhite
 „Jakofundamentalne błędymożemy zakwalifikować na równi z innymi sfałszowany szabat i inne błędy, które protestanci wynieśli od Kościoła katolickiego, takie jak chrzest przez pokropienie,trójca, świadomość umarłych i wieczne życie w boleściach. (…) Czy możemy trwać w tych błędach aż do pojawienia się scen sądu nad światem ? My tak nie myślimy” ( ReviewandHerald(skrót: R&H), 12.09.1854 r. ).
 „Ojciec jest największy w tym, że jest pierwszy. Syn jest następny pod względem autorytetu, gdyż Jemu wszystko zostało dane” (R&H, 04.01.1881).
JosephBates
 „Przy całym szacunku do nauki do trójcy doszedłem do wniosku, że nie jest możliwe, bym uwierzył, że Pan Jezus Chrystus, Syn Ojca, jest także Wszechmogącym Bogiem, Ojcem, jedną i tą samą istotą” (cytat ze świadectwa nawrócenia).

M.E.Cornell
 „Mnóstwo protestantów wierzy wraz z katolikami w Trójcę, nieśmiertelność duszy, świadomość umarłych, nagrodę i karę w chwili śmierci, nieskończone tortury bezbożnych (…), chrzest przez pokropienie i pogańską niedzielę w miejsce Szabatu, wszystko to jest przeciwne duchowi i literze Nowego Testamentu” ( FactsfortheTimes, 1858, s. 76 ).
J.N.Andrews
 „A co do Syna Bożego (…), miał Boga jako swojego Ojca i miał w jakims punkcie odwiecznej przeszłości początek dni” ( R&H07.08.1869 ).

J.S. Washburn
 „Katolicko-pogańska doktryna niedzieli – jest tak święta jak katolicko-pogańska doktryna Trójcy (…). Ta cała doktryna Trójcy jest zupełnie obca Biblii” ( List z 1939 r. ).

B.G. Wilkinson
 „Odpisując na twój list z 13-go października odnośnie doktryny Trójcy, powiem, że Adwentyści Dnia Siódmego nie mieli i nigdy nie przyjęli tej ciemnej, tajemniczej katolickiej doktryny Trójcy” ( List do dr D.S. Tetersa, listopad 1936 r. ).

M.C. Wilcox
 „Używając nieudolnej ilustracji, tak jak telefon przenosi głos człowieka, czyniąc ten głos obecny kilometry dalej, tak Duch Święty przenosi ze sobą całą moc Chrystusa czyniąc Go wszędzie obecnym z całą Jego mocą i objawiając Go tym, którzy są w zgodzie z Jego prawem. W ten sposób Duch jest uosobieniem Chrystusa i Boga, ale nigdy nie objawiony jako odrębna osoba. Nigdy nie powiedziano nam, aby modlić się do Ducha ; ale do Boga o Ducha. Nigdzie nie znajdziemy w Piśmie Świętym modlitwy do Ducha, ale o Ducha” ( Pytania i odpowiedzi zebrane w publikacji amerykańskiej edycji „Znaków Czasu”, 1911 r., str.182).

Jak to się stało, że również ten Kościół, który wcześniej odrzucał rzymski dogmat, przyjął Trójcę? Jak to możliwe, że coś, co przedtem było fundamentalnym błędem – jak pisał Jakub White, mąż Ellen G. White – w latach czterdziestych XX wieku stało się fundamentalną prawdą?
Cóż na pytania te muszą odpowiedzieć sobie sami zainteresowani, tym bardziej że odpowiedź na nie, nie jest wcale taka trudna. Zachodzi jedynie pytanie: czy na znalezieniu jej naprawdę zależy zwolennikom Trójcy ?


_____________________________________________

http://biblia-odchwaszczona.webnode.com
 
 
tropiciel 


Pomógł: 63 razy
Dołączył: 11 Kwi 2013
Posty: 4966
Wysłany: 2016-04-18, 06:09   

Alberto Rivera o infiltracji różnych kościołów i wspólnot, w tym adwentystów :

https://www.youtube.com/watch?v=5yK0YCzWmS0

Potem nastąpiły umizgi pastora B.T. Rice'a - reprezentującego Northside Seventh Day Adventist Church do papiestwa :

https://www.youtube.com/watch?v=6Uqf3ibbhuc

link Niezależnych Adwentystów : Independent Seventh-day-Adventists porusza tą kwestię :

http://www.seventh-day.org/sda-papacy.htm

Fragment przemówienia pastora B.T. Rice'a skierowanego do papieża: " Pope, Your Holiness, your historic visit to St. Louis, Missouri, has served as a 'catalyst' in the creation of this program and it transforms your presence into a lasting legacy to our region. Today, we present to you this proclamation, announcing the creation of 'Faith beyond Walls'. Your commitment to improve interfaith relation has fostered the environment where in the spirit of collecting faith, positively action can be tried. In addiction, we also present you this banner, the emblem of 'Faith beyond Walls'. We hope and pray that it will inspire interfaith communities around the world for focus their efforts on improving health and the quality of life. Again, we welcome you to our region."

[ tłum. : " Papieżu, Wasza Świątobliwość, twoja historyczna wizyta w St. Louis, Missouri, służy jako "katalizator" w stworzeniu tego programu i przekształca twoją obecność w trwałe dziedzictwo dla naszego regionu. Dziś prezentujemy Wam tę proklamację, zapowiadając utworzenie "Wiary poza Murami". Twoje zaangażowanie w poprawę relacji międzywyznaniowej sprzyja środowisku, gdzie w duchu gromadzenia wiary, pozytywne działanie może być doświadczane. Dodatkowo prezentujemy Ci także ten sztandar, godło "Wiary poza Mury". Mamy nadzieję i modlimy się się, że on będzie inspirować społeczność międzywyznaniową na całym świecie, by skoncentrowała swe wysiłki na poprawę zdrowia i jakości życia. Ponownie zapraszamy Ciebie do naszego regionu. " ]

W adwentyzmie po umizgach niektórych pastorów adwentystycznych do papiestwa nastąpił rozłam. Ale jeśli chodzi o doktrynę trynitarną od 1936 r. nastąpił taki rozłam w Polsce. Wyznawcy nowej społeczności określali się mianem Zjednoczonych Ewangelicznych Chrześcijan Dnia Siódmego. W 1961 r. nastąpiła zmiana nazwy na Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego.

__________________________________________

http://biblia-odchwaszczona.webnode.com
 
 
tropiciel 


Pomógł: 63 razy
Dołączył: 11 Kwi 2013
Posty: 4966
Wysłany: 2016-04-18, 06:17   

Ostatnio Wydział Północnoamerykański Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego opublikował oświadczenie w sprawie decyzji dr. Bena Carsona, emerytowanego neurochirurga i adwentysty, o ubieganiu się o nominację Partii Republikańskiej w wyborach prezydenckich.

Tym samym kościół adwentystów udowodnił, że jest częścią tego starego świata skazanego przez Boga na zagładę. Przyjaźń z tym światem i zabieganie o względy tego świata - oznacza nieprzyjaźń z Bogiem - Jakuba 4 : 4Ben Carson odznaczany przez George'a W. Busha

Ben Carson "sleeper" for Global Government :

http://www.newsexpose.org...obal-government


_________________________________________________________

http://biblia-odchwaszczona.webnode.com
 
 
tropiciel 


Pomógł: 63 razy
Dołączył: 11 Kwi 2013
Posty: 4966
Wysłany: 2016-04-21, 07:52   

zachęcam adwentystów do sprawdzenia ich własnej historii

_____________________________________

http://biblia-odchwaszczona.webnode.com
 
 
Adam Gołębiewski 


Pomógł: 1 raz
Dołączył: 25 Kwi 2009
Posty: 269
Skąd: wielkoPolska
Wysłany: 2016-08-27, 18:57   

tropiciel napisał/a:
zachęcam adwentystów do sprawdzenia ich własnej historii

_____________________________________

http://biblia-odchwaszczona.webnode.com


Popieram. Co ciekawe, użytkownik na tym forum o nicku tom68 jakoś nagle dziwnie zamilkł. Czyżby ów piewca adwentystycznych idei nie miał teraz nic do powiedzenia?
 
 
 
Listek 


Pomógł: 529 razy
Dołączył: 31 Mar 2013
Posty: 7658
Skąd: Gdynia
Wysłany: 2016-08-27, 23:16   

Czy antytrynitarne Zbory Boże wywodzą się z KADS dnia siódmego?
_________________
Twa sprawiedliwość to wieczna sprawiedliwość, a Tora Twoja jest prawdą Ps.119,142
"Wiemy zaś, że Prawo jest dobre, jeśli ktoś je właściwie stosuje" 1Tm 1:8
" Moje Prawo stanie się światłem ludów" Izajasz 51,4
 
 
tropiciel 


Pomógł: 63 razy
Dołączył: 11 Kwi 2013
Posty: 4966
Wysłany: 2016-08-28, 09:40   

Listek

T.zw. Zbory Boże Chrześcijan Dnia Siódmego powstały w wyniku rozłamu jaki nastąpił w kościele Chrześcijan Dnia Sobotniego. W wyniku rozłamu powstał odrębny zbór z siedzibą w Brennej. Utworzono nowe zbory połączone w jedną społeczność choć każdy zbór jest autonomiczny. W 2007 roku Zbory Boże Chrześcijan Dnia Siódmego liczyły 10 zborów i 129 członków a w 2011 – 5 zborów i 84 członków. teraz pewnie nieco więcej.

Sami o sobie tak napisali :

" Czym różnią się Zbory Boże Chrześcijan Dnia Siódmego od Kościoła Chrześcijan Dnia Sobotniego?

W przeciwieństwie do bratniej nam Wspólnoty:

1. Uznajemy autonomię każdego lokalnego zboru;
2. Dokonujemy zanurzenia w imieniu Jeszuy Mesjasza (Jezusa Chrystusa) a nie „Ojca, Syna i Ducha”;
3. Obchodzimy Pamiątkę Wieczerzy Pańskiej raz w roku w rocznicę śmierci Mesjasza w dniu 14 Nisan (Pascha);
4. Mamy inne spojrzenie na tzw. Millenium (Ap. 20 rozdział);
5. Podczas zgromadzeń szabatowych rozważamy wyłącznie tekst biblijny (poszczególne rozdziały danej księgi), bez odgórnie opracowanych tzw. lekcji biblijnych.
6. Nie używamy nazwy „kościół” ponieważ nie ma jej w Biblii (gr. ekklesia to zgromadzenie a kościół to łac. castellum = zamek, twierdza), a nazwa ta wiąże się z teologią zastąpienia (rzekomego odrzucenia Izraela i zastąpienia go przez twór o nazwie Kościół);
7. Nie mamy pastorów, gdyż biblijna nazwa „pasterz” (gr. poimen) jest używana zamienie ze słowem „starszy” (gr. presbiteros) i nadzorca (gr. episkopos, biskup). W każdym zborze powinno być grono starszych, pasterzy, a jeden z nich może być przewodniczącym lub przełożonym. Nazwa „pastor” powoduje też stosowanie tytułu przed nazwiskiem gdy ktoś się do takiej osoby zwraca. Jeszua nakazał aby takich tytułów nie stosować, gdyż wszyscy jesteśmy braćmi. "

________________________

Jak widać wiele nauk jest zgodnych z Biblią, ale czy wszystkie ? Np. pisząc o zmianach w Dekalogu nie wspomnieli, że wymazano z niego Święte Imię Boże JEHOWAH użyte w przykazaniach siedem razy. A jeśli już wspominają o imieniu Bożym to w formie Jahwe, która to forma jest oparta na pronuncjacji samarytańskiej i greckiej, ale nie hebrajskiej. Ponadto nie słyszałem, by głosili Ewangelię po domach i ulicach, a to jest objaw radości dzielenia się prawdą z innymi. Z obfitości serca usta mówią jak powiedział Jezus. Jeśli tego nie ma - to nie ma wśród nich świętego ducha Bożego. To samo również dotyczy innych wspólnot, eklezji, zborów, stowarzyszeń, ruchów i tradycyjnych skostniałych kościołów.

________________________________________
 
 
Adam Gołębiewski 


Pomógł: 1 raz
Dołączył: 25 Kwi 2009
Posty: 269
Skąd: wielkoPolska
Wysłany: 2016-08-30, 07:32   

Jestem zdumiony bardzo wymownym milczeniem nicka tom68, będącym piewcą adwentyzmu. To naprawdę ciekawe, że teraz nie ma nic do powiedzenia.
 
 
 
tropiciel 


Pomógł: 63 razy
Dołączył: 11 Kwi 2013
Posty: 4966
Wysłany: 2016-08-30, 08:06   

bo nie może mieć nic do powiedzenia, gdyż fakty z historii adwentyzmu pokazują prawdziwe oblicze kościoła Hellen White.
 
 
adzient 

Pomógł: 3 razy
Dołączył: 06 Cze 2009
Posty: 1979
Skąd: Elblag
Wysłany: 2016-10-16, 17:06   

tropiciel napisał/a:
statnio Wydział Północnoamerykański Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego opublikował oświadczenie w sprawie decyzji dr. Bena Carsona, emerytowanego neurochirurga i adwentysty, o ubieganiu się o nominację Partii Republikańskiej w wyborach prezydenckich.

Tym samym kościół adwentystów udowodnił, że jest częścią tego starego świata skazanego przez Boga na zagładę. Przyjaźń z tym światem i zabieganie o względy tego świata - oznacza nieprzyjaźń z Bogiem - Jakuba 4 : 4

Jakoś nie widzę tu związku przyczynowo skutkowego.
Czy chęć pracy dla kraju ma być zaraz utożsamiane z miłością do świata ???
Zatem Daniel(satrapa) też się pomylił ???
Czy Józef też był częścią starego porządku? :lol:
 
 
tropiciel 


Pomógł: 63 razy
Dołączył: 11 Kwi 2013
Posty: 4966
Wysłany: 2016-11-12, 10:31   

adzient

Cytat:
Jakoś nie widzę tu związku przyczynowo skutkowego.
Czy chęć pracy dla kraju ma być zaraz utożsamiane z miłością do świata ???


wiadmo, kto rządzi tym światem i żaden człowiek, który zna Biblię nie ma co do tego jakichkolwiek złudzeń. Rządy więc tego świata są wiadomo w czyich rękach. Nigdy żaden z prawdziwych uczniów Jezusa nie zabiegał o urząd władcy w jakimś kraju.

Cytat:
Zatem Daniel(satrapa) też się pomylił ???
Czy Józef też był częścią starego porządku?


Czasy Daniela i Józefa - to nie czasy uczniów Jezusa. Coś Ci się pomyliło.

_____________________________________

http://biblia-odchwaszczona.webnode.com
 
 
tropiciel 


Pomógł: 63 razy
Dołączył: 11 Kwi 2013
Posty: 4966
Wysłany: 2016-11-15, 09:03   

zapraszam do dyskusji adwentystów
 
 
adzient 

Pomógł: 3 razy
Dołączył: 06 Cze 2009
Posty: 1979
Skąd: Elblag
Wysłany: 2016-11-15, 18:25   

tropiciel napisał/a:

Cytat:
Jakoś nie widzę tu związku przyczynowo skutkowego.
Czy chęć pracy dla kraju ma być zaraz utożsamiane z miłością do świata ???


wiadmo, kto rządzi tym światem i żaden człowiek, który zna Biblię nie ma co do tego jakichkolwiek złudzeń. Rządy więc tego świata są wiadomo w czyich rękach. Nigdy żaden z prawdziwych uczniów Jezusa nie zabiegał o urząd władcy w jakimś kraju.

Przez grzeczność nie przeczę.
Ale Daniel,Estera i Józef są przykładami tych,którzy nie tylko ,że byłi u steru ale nawet przez to uratowali Izrael.
Gdyby nie Estera umarł by Mordochaj.
Tego nie należy zapomnieć.

Jednak w zasadzie rację Ci przyznam.
nie należy sięangazować w sprawy tego świata skoro mamy inną ojczyzna ,jak pisał Paweł chyba gdzieś w Fil 3,20 i Hebr .

Pozdrawiam ;-)
 
 
tropiciel 


Pomógł: 63 razy
Dołączył: 11 Kwi 2013
Posty: 4966
Wysłany: 2016-11-16, 22:47   

Cytat:
Przez grzeczność nie przeczę.
Ale Daniel,Estera i Józef są przykładami tych,którzy nie tylko ,że byłi u steru ale nawet przez to uratowali Izrael.


Niestety nie masz racji, ponieważ Daniel, Estera i Józef żyli w zupełnie innych czasach i warunkach niż uczniowie Jezusa.
 
 
adzient 

Pomógł: 3 razy
Dołączył: 06 Cze 2009
Posty: 1979
Skąd: Elblag
Wysłany: 2016-11-17, 07:25   

tropiciel napisał/a:

Niestety nie masz racji, ponieważ Daniel, Estera i Józef żyli w zupełnie innych czasach i warunkach niż uczniowie Jezusa.

Jakie to ma znaczenie w jakich czasach żyli? ;-)
Te same zasady są w Starym Testamencie jak i w nowym.

Te trzy przykłady są dowodem tego ,że jednak można pogodzić jedno z drugim.
Nie jest to łatwe dlatego ja bym się tego nie podejmował.
Ale nie można krytykować skoro przykłady są zatem jest to dozwolone.

Pozdrawiam
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 11