Forum biblijne Strona Główna Forum biblijne
FORUM ZOSTAŁO PRZENIESIONE. ZAPRASZAMY biblia.webd.pl

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
SOLA SCRIPTURA A SPRZECZNOŚCI O BOGU
Autor Wiadomość
Pokoja 
POSZUKIWACZ


Pomógł: 59 razy
Dołączył: 11 Paź 2015
Posty: 707
Skąd: POLSKA
Wysłany: 2016-11-03, 22:08   SOLA SCRIPTURA A SPRZECZNOŚCI O BOGU

W OBRONIE BOGA

Cytat:
Sobór Trydencki oświadczył również, że nie może być żadnej wiążącej tradycji przeciwnej Pismu św. […] jasno wypowiedział się przeciw zasadzie "sola scriptura" (samo Pismo) orzekając iż Ewangelia zawarta jest w " księgach spisanych i tradycjach nie pisanych". I księgi, i Tradycję należy czcić "z jednakowa nabożnością i szacunkiem" (DS 1501; NR 87-88)(BF III 10-11).

Dwie tradycje - i co na to Biblia
[…] o Tradycji […] o takim rozumieniu tego słowa, jakim posługuje się Kościół Katolicki. […] Nie chodzi tu … o tradycję w znaczeniu potocznym (której nikt, a już najmniej Kościół Katolicki nie przypisuje specjalnego znaczenia), ale o tradycję w znaczeniu teologicznym.

http://www.analizy.biz/marek1962/solascriptura.htm


Pan Jezus Chrystus był żywym Słowem Bożym i doskonałym wyrazicielem Księgi Żywota, istniejącej od założenia naszego świata, świata człowieka nieskażonego grzechem (Rdz. 5:1,2; Żyd. 2:9-11), czyli doskonałego na obraz i podobieństwo Boże (świat Adama według Ducha ożywiającego, 1Kor. 15:45b; 1Pio. 1:9-12; 2Pio. 1:19,20 – działanie Ducha Chrystusowego i Ducha Świętego Boga, jego Ojca). Nie mylić z światem Adama według duszy żywej (1Kor. 15:45a), którego ukoronowaniem był człowiek stworzony w dniu szóstym, tylko na obraz Boży. Ten pierwszy człowiek/świat upadł z powodu grzechu. Rdz. 1:27; 3:1-24; Rz. 5:12. Bóg natychmiast rozpoczął nowe dzieło, aby z tej samej gliny uczynić nowe naczynie, posiadające skarb, 2Kor. 4:7; Rz. 9:21-23.

Pan Jezus odchodząc, nawoływał swoich naśladowców, aby wzięli jego światłość, a także Ducha:

Cytat:
rzekł im Jezus: Jeszcze na małą chwilę światłość jest wśród was. Chodźcie, póki światłość macie, aby was ciemność nie ogarnęła; bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie. (36) Wierzcie w światłość, póki światłość macie, abyście się stali synami światła. J. 12:35,36

[…] Jezus … głośno zawołał: Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. (38) Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. (39) A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli; albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. J. 7:37-39

lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. (14) On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. (15) Wszystko, co ma Ojciec, moje jest; dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi. J. 16:13-15

rzekł do (…Apostołów) Jezus: Pokój wam! Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam. (22) A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie (weźmiecie) Ducha Świętego. J. 20:21-23. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma. Łk. 24:45


Pocieszyciel, Duch Prawdy nie miał mówić czegoś nowego bez odniesienia się do nauczania i działalności Pana Jezusa. On wszystko miał brać z tego nauczania i działalności jego, nawet w odniesieniu do przyszłości. Pan Jezus o przyszłości mówił w podobieństwach, np. o Królestwie niebios, które z mało znaczącego początku ma się stać potężnym systemem, napełniającym całą ziemię, tak jak ten kamień, który oderwał się od góry z snu Nabuchodonozora. Następnie w przypowieści o zakwaszonych trzech miarach mąki, wskazał, że dojdzie do działania tajemnicy nieprawości i do wielkiego odstępstwa od wiary, dlatego to co napuszone kwasem musi doświadczyć ogień, aby się ukształtowała struktura chleba odpornego na zgniatanie i wstrząsy.

Cytat:
"Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu."
(2 Tes 2,15; 2 Tes 3,6)


Dopóki żyli naoczni świadkowie, którzy razem z Panem Jezusem uczestniczyli w jego działalności, lub ktoś, kto dowiódł, że otrzymał od niego objawienie, zapewniające mu poznanie Chrystusa na podstawie zakonu, to ci byli żywymi Listami/Księgami, które mogli czytać inni:

Cytat:
Czy znowu zaczynamy polecać samych siebie? Alboż to potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was albo od was? (2) WY JESTEŚCIE LISTEM NASZYM, NAPISANYM W SERCACH NASZYCH, ZNANYM I CZYTANYM PRZEZ WSZYSTKICH LUDZI; (3) wiadomo przecież, że JESTEŚCIE LISTEM CHRYSTUSOWYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NASZE USŁUGIWANIE, NAPISANYM nie atramentem, ale DUCHEM BOGA ŻYWEGO, nie tablicach kamiennych, lecz /b] NA TABLICACH SERC LUDZKICH[/b]. (4) A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu, (5) nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz ZDOLNOŚĆ NASZA JEST Z BOGA, (6) który też uzdolnił nas, ABYŚMY BYLI SŁUGAMI NOWEGO PRZYMIERZA, nie litery, lecz DUCHA, bo litera zabija, DUCH zaś OŻYWIA. 2Kor. 3:1-6


Ci którzy byli szlachetni, sprawdzali, czy ich nauka zgadza się z wcześniejszymi Księgami, rozpoznanymi jako natchnione, Dz. 17:11

Cytat:
przyjęli oni Słowo z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się rzeczy mają. Dz. 17:11
A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście nie jako słowo ludzkie, ale, jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa. 1Tes. 2:13
Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa.
Rz. 10;17


Jednak z czasem pisarze ksiąg NT zaczęli odchodzić z tego świata. W związku z tym, zostali pobudzeni przez Boga do spisania tych żywych Ksiąg na papierze, ale w taki sposób, aby wyrażały to, co najistotniejsze jest do uwierzenia i zbawienia.
Rzekł (… Tomaszowi) Jezus: Że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. (30) I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, (te) które nie są spisane [… za pomocą) ksiąg; (31) spisana zaś [… jest … istota (spisane zaś jest coś najistotniejszego)], abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu jego. J. 20:29-31

W związku z powyższym, czy stanowisko, według którego „księgi, i Tradycję należy czcić "z jednakową nabożnością i szacunkiem"” nie jest uznawaniem dwóch równoległych źródeł poznania? Wygląda to tak, jakby prawo lokalne, danej wspólnoty, tworzone według jej twierdzenia na podstawie ustawy zasadniczej, jaką jest KC, czy Konstytucja miało obowiązywać wszystkich obywateli kraju. Jakiejże trzeba demagogii apologetycznej i sofistycznej, twórców takiego twierdzenia, aby sami siebie przekonali, że to jest spójne logicznie, samo w sobie. Jest to tylko przejaw odstępstwa od wiary, raz świętym podanej.

W zakresie odstępstwa od wiary działała tajemnica nieprawości. Pismo Święte nakazuje, aby biskup był mężem jednej żony i wcześniej pokazał, że należycie, odpowiedzialnie prowadzi dom swój, 1Tm. 3:1-7. Natomiast tradycja KRK zabrania pełnienia funkcji duchownego w stanie związku małżeńskiego. To taki przykład dychotomii teologicznej.
Inny przykład to twierdzenie KRK, że władza papieża i KRK z nim w doczesności jest ważniejsza od władzy świeckiej. To błędne twierdzenie jest oparte na niezrozumieniu słów Pana Jezusa, że to, co cesarskie należy oddać cesarzowi (państwu), a to, co Boże Bogu. Na denarze była podobizna cesarza i napis odnoszący się do prawa władzy zwierzchniej. A czyja jest podobizna w człowieku i czyje wypisane prawo? Jest to podobizna Boża i jego prawo, a cesarz jest przecież człowiekiem.

Tak, więc oddać cesarzowi, co się Państwu należy, to podstawowy warunek, a oddać Bogu, to co do niego należy, to oznacza, aby w obliczu dostrzeżonej okolicznościowej potrzeby, uczynić coś dobrowolnie. Ochotnego dawcę Bóg miłuje. Stanowisko KRK w tej kwestii jest dychotomiczne, niszczące więzy społeczne. W związku z tym KRK rozumuje opacznie słowa Pana Jezusa, twierdząc, że on nauczał: niech nie wie lewica, co czyni prawica, powodujące rozerwanie w organizmie państwowym i społecznym, gdy tym czasem Pan Jezus nauczał, aby człowiek nie poniżał jednej strony przed drugą;

Gdy okazujesz współczucie nie myśl lewicą TWOJĄ, co czynisz prawicą TWOJĄ. Zarówno prawa, jak i lewa strona danego bytu należą do tego bytu. Poniżanie jednej strony przed drugą jest destrukcyjne pod każdym względem i nie ma nic wspólnego z chrześcijańskim systemem wartości (miłujcie nieprzyjaciół swoich). Na czym w swoim stanowisku podpiera się KRK, na Słowie Bożym, czy na własnej teologicznej tradycji? Jaka jest zgodność między tymi podstawami? To zaprzecza temu, co KRK twierdzi:

Cytat:
Sobór Trydencki oświadczył również, że nie może być żadnej wiążącej tradycji przeciwnej Pismu św.
_________________
Mędrzec w proszku i iskierce, pomija Prawdę Boga,1Kor. 1:18-21;3:18-20. Poszukiwacz", pojmuje w Nim jej Ducha i miłość,2Te. 2:10
Trzeba wglądać w Święte Księgi, które dał nam w łasce Pan. Mędrzec swoją marność zmierzy, zacznie badać Boski plan: w Chrystusową krew uwierzy, doskonały ujrzy stan.
Ostatnio zmieniony przez ShadowLady86 2016-11-05, 09:18, w całości zmieniany 3 razy  
 
 
nesto 


Wyznanie: deizm
Pomógł: 174 razy
Dołączył: 02 Kwi 2012
Posty: 4212
Skąd: były katolik
Wysłany: 2016-11-03, 22:08   

O co Ci chodzi?
_________________
Krowy będą się źrebili, kobyły cielili, owieczki prosili, chłop z chłopem spać będzie, baba z babą, wilki latać będą, bociany pływać, słońce wzejdzie na zachodzie, a zajdzie na wschodzie!
 
 
Pokoja 
POSZUKIWACZ


Pomógł: 59 razy
Dołączył: 11 Paź 2015
Posty: 707
Skąd: POLSKA
Wysłany: 2016-11-03, 22:28   

nesto napisał/a:
O co Ci chodzi?


Proszę jaśniej!
_________________
Mędrzec w proszku i iskierce, pomija Prawdę Boga,1Kor. 1:18-21;3:18-20. Poszukiwacz", pojmuje w Nim jej Ducha i miłość,2Te. 2:10
Trzeba wglądać w Święte Księgi, które dał nam w łasce Pan. Mędrzec swoją marność zmierzy, zacznie badać Boski plan: w Chrystusową krew uwierzy, doskonały ujrzy stan.
 
 
ShadowLady86 
Administrator


Wyznanie: Chrześcijanin
Pomogła: 273 razy
Wiek: 34
Dołączyła: 14 Sty 2012
Posty: 4441
Wysłany: 2016-11-04, 17:21   

A nie przypadkiem sola scriptura? I czemu ten post jest w dziale o sprzecznościach w Biblii?
_________________
1.Ludzie są głupi: niemal we wszystko uwierzą, bo chcą, żeby to była prawda, lub dlatego, że się obawiają, iż może to być prawda.
2.Najlepsze intencje mogą spowodować największe szkody.
3.Uczucia rządzą rozumem.
4.W przebaczeniu tkwi magia, która uzdrawia. W przebaczeniu, które dajesz, a zwłaszcza w tym, które uzyskujesz.
5.Zważaj na to, co ludzie czynią, a nie tylko na ich słowa, bo czyny zdradzą kłamstwo.
6.Możesz się podporządkować wyłącznie władzy rozumu. [...] 
 
Pokoja 
POSZUKIWACZ


Pomógł: 59 razy
Dołączył: 11 Paź 2015
Posty: 707
Skąd: POLSKA
Wysłany: 2016-11-04, 23:27   

ShadowLady86 napisał/a:
A nie przypadkiem sola scriptura? I czemu ten post jest w dziale o sprzecznościach w Biblii?


Dziękuję za zwrócenie uwagi. Przepraszam za brak liter "ur". Proszę o edytowanie i poprawienie. Jednocześnie proszę zamiast obecnego tytułu SOLA SCRIPTA W OBRONIE BOGA, wpisanie nowego: SOLA SCRIPTURA, A SPRZECZNOŚCI O BOGU.

Zamieściłem ten wątek w tym dziale, ponieważ dotyczy on sprzeczności w odczytywaniu Biblii w wątku "W obronie Boga. Jest to bardzo obszerny wątek, dlatego do rożnych, poruszonych w nim pozornych sprzeczności (wynikających z tłumaczenia na język polski, a nie z określeń użytych w tekście), chce kolejno odnieść się do nich w odrębnych wątkach.
_________________
Mędrzec w proszku i iskierce, pomija Prawdę Boga,1Kor. 1:18-21;3:18-20. Poszukiwacz", pojmuje w Nim jej Ducha i miłość,2Te. 2:10
Trzeba wglądać w Święte Księgi, które dał nam w łasce Pan. Mędrzec swoją marność zmierzy, zacznie badać Boski plan: w Chrystusową krew uwierzy, doskonały ujrzy stan.
 
 
Listek 


Pomógł: 551 razy
Dołączył: 31 Mar 2013
Posty: 7856
Skąd: Gdynia
Wysłany: 2016-11-05, 10:25   

Pokoja napisał/a:
A czyja jest podobizna w człowieku i czyje wypisane prawo? Jest to podobizna Boża i jego prawo, a cesarz jest przecież człowiekiem.


Człowiek został uczyniony na wzór swego Stwórcy.
Po upadku Adama ulepionego z gliny Bóg podał ludziom Ewangelię o zbawieniu.
Przez wieki czekano na potomstwo niewiasty,które zdepcze głowę wężowi.

Przyjście Mesjasza i jego zmartwychwstanie to wypełnienie obietnicy Boga.
Dzieje 13,32)
Cytat:
My właśnie głosimy wam Dobrą Nowinę o obietnicy danej ojcom: (33) że Bóg spełnił ją wobec nas jako ich dzieci, wskrzesiwszy Jezusa. Tak też jest napisane w psalmie drugim: Ty jesteś moim Synem, Jam Ciebie dziś zrodził. (34) A [to], że Go wskrzesił z martwych i że nie miał już nigdy ulec rozkładowi, tak wyraził: Wypełnię wierne, święte sprawy Dawida.


My, grzesznicy otrzymaliśmy możliwość nowego narodzenia z Boga, zaraz za Jezusem, który jest początkiem stworzenia narodzonego z Boga.
( Ap 4,13)
Cytat:
Ten, który jest początkiem stworzenia narodzonego z Boga


Na sercu i umyśle każdego ucznia Jezusa zostaje zapisane Prawo Boga.

Hbr 10:16
Cytat:
"Takie jest przymierze, które zawrę z nimi w owych dniach, mówi Pan: dając prawa moje w ich serca, także w umyśle ich wypiszę je."


Uczniowie Jezusa wypełniają Prawo Boże tak jak ich Mistrz, uwzględniając ofiarę doskonałą.
Przestrzegają także prawa narodu ,w którym żyją pamiętając zawsze,że Boga trzeba słuchać bardziej niż ludzi.

Pozdrawiam
_________________
Twa sprawiedliwość to wieczna sprawiedliwość, a Tora Twoja jest prawdą Ps.119,142
"I będzie ci jako znak na ręce twojej i jako przypomnienie między oczyma twoimi, aby prawo Boga było zawsze w ustach twoich." Wj 13:9
 
 
Pokoja 
POSZUKIWACZ


Pomógł: 59 razy
Dołączył: 11 Paź 2015
Posty: 707
Skąd: POLSKA
Wysłany: 2016-11-05, 22:29   

Listek napisał/a:
Pokoja napisał/a:
A czyja jest podobizna w człowieku i czyje wypisane prawo? Jest to podobizna Boża i jego prawo, a cesarz jest przecież człowiekiem.


Człowiek został uczyniony na wzór swego Stwórcy.
Po upadku Adama ulepionego z gliny Bóg podał ludziom Ewangelię o zbawieniu.
Przez wieki czekano na potomstwo niewiasty, które zdepcze głowę wężowi.


To prawda, ale to nie wyklucza tego co napisałem, gdyż nawet w stanie upadku człowieka, władza zwierzchnia pochodzi od Boga:

Cytat:
Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. (2) Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu; a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. (3) Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę; (4) jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi, wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. (5) Przeto trzeba jej się poddawać, nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także (przede wszystkim) ze względu na sumienie. Rz. 13:1-5


Władza nie wszystko zło natychmiast zauważy w postępowaniu człowieka, ale sumienie cały czas nam towarzyszy.

Ponadto wiele tekstów wskazuje, że narody, pomimo upadku człowieka, nadal w jakimś stopniu posiadają pojecie o prawie natury w sumieniach:

Cytat:
Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają; (15) dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach; wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę; (16) będzie to w dniu, kiedy według ewangelii mojej Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa. Rz. 2:14-16

Za czasów minionych pokoleń (Bóg) pozwalał ... wszystkim poganom chodzić własnymi drogami; (17) jednakże nie omieszkał dawać o sobie świadectwa przez dobrodziejstwa, dając wam z nieba deszcz i czasy urodzajne, napełniając pokarmem i radością serca wasze. Dz. 14:16,17

Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli: Z jego bowiem rodu jesteśmy. Dz. 17:28


Na uwagę zasługuje też fakt, że Ap. Paweł stosując się do powyższego, stojąc przed reprezentantem władzy zwierzchniej nie mógł do zwołanego przez niego Zgromadzenia żydowskiego; Mężowie braci, wodzowie ludu izraelskiego, czy judejskiego. z czystym sumieniem mógł powiedzieć tylko:

Cytat:
A Paweł utkwiwszy wzrok w Radzie Najwyższej, rzekł: Mężowie bracia, ja aż do dnia dzisiejszego żyłem przed Bogiem z całkowicie czystym sumieniem. Dz. 23:1


Pozdrawiam
_________________
Mędrzec w proszku i iskierce, pomija Prawdę Boga,1Kor. 1:18-21;3:18-20. Poszukiwacz", pojmuje w Nim jej Ducha i miłość,2Te. 2:10
Trzeba wglądać w Święte Księgi, które dał nam w łasce Pan. Mędrzec swoją marność zmierzy, zacznie badać Boski plan: w Chrystusową krew uwierzy, doskonały ujrzy stan.
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 12