Forum biblijne Strona Główna Forum biblijne
Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. (List do Galatów 5:21-22)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
1000 LETNIE KRÓLESTWO Na ziemi czy w niebie?
Autor Wiadomość
Angela102 


Wyznanie: uczeń Pana
Pomogła: 1 raz
Wiek: 41
Dołączyła: 11 Gru 2017
Posty: 38
Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 2018-02-12, 16:07   1000 LETNIE KRÓLESTWO Na ziemi czy w niebie?

Tysiącletnie Królestwo na ziemi czy w niebie?


Pismo Święte mówi o Tysiącletnim Królestwie, w którym Jezus Chrystus będzie królował przez tysiąc lat.
Niektórzy tłumaczą tysiącletnie królestwo w sposób alegoryczny, inni uważają, że 1000 lat to przenośnia oznaczająca bardzo długi czas.
Można przez to zrozumieć, że wiele osób nie wierzy w dosłowne królowanie Chrystusa na ziemi.Co jednak na ten temat mówi Pismo Święte?
I zobaczyłem anioła zstępującego z nieba, mającego klucz do otchłani i wielki łańcuch w ręce.
I chwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat.
I wrzucił go do otchłani, zamknął go i opieczętował, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni tysiąc lat.
A potem musi być wypuszczony na krótki czas.
Zobaczyłem też trony i zasiedli na nich, i dano im władzę sądzenia.
I zobaczyłem dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa i z powodu słowa Bożego
oraz tych, którzy nie oddali pokłonu bestii ani jej wizerunkowi i nie przyjęli jej znamienia na czoło ani na rękę.
I ożyli, i królowali z Chrystusem tysiąc lat.
A inni z umarłych nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie.
Błogosławiony i święty ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu.
Nad nimi druga śmierć niema władzy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z nim królować tysiąc lat.
A gdy się skończy tysiąc lat, szatan zostanie wypuszczony ze swego więzienia.
I wyjdzie, aby zwieść narody z czterech krańców ziemi, Goga i Magoga, by zgromadzić je do bitwy.
A ich liczba jest jak piasek morski.
I wyszli na szerokość ziemi, otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane.
Zstąpił jednak ogień od Boga z nieba i pochłonął ich.
A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie jest bestia i fałszywy prorok.
I będą męczeni we dnie i w nocy na wieki wieków.
I zobaczyłem wielki biały tron i zasiadającego na nim, sprzed którego oblicza uciekła ziemia i niebo,
i nie znaleziono dla nich miejsca.
I zobaczyłem umarłych, wielkich i małych, stojących przed Bogiem, i otwarto księgi.
Otwarto też inną księgę, księgę życia. I osądzeni zostali umarli według tego, co było napisane w księgach,
to znaczy według ich uczynków.
I wydało morze umarłych, którzy w nim byli, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich byli.
I zostali osądzeni, każdy według swoich uczynków.
A śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognia. To jest druga śmierć.
I jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia
(Obj. 20:1-15)


Oto posyłam mego posłańca, który przygotuje drogę przed moim obliczem.
I nagle przybędzie do swojej świątyni Pan, którego wy szukacie, Posłaniec przymierza, którego wy pragniecie.
Oto przyjdzie, mówi PAN zastępów.
Lecz któż będzie mógł znieść dzień jego przyjścia? I kto się ostanie, gdy on się ukaże?
Jest bowiem jak ogień złotnika i jak mydło foluszników.
I zasiądzie jako ten, kto roztapia i oczyszcza srebro:
oczyści synów Lewiego, oczyści ich jak złoto i srebro i będą składać PANU ofiarę w sprawiedliwości.
Wtedy ofiara Judy i Jerozolimy będzie miła PANU, jak za dawnych dni i jak za lat minionych.
(Ml 3:1-4)


Zgodnie ze słowem, przez które zawarłem z wami przymierze, gdy wyszliście z Egiptu,
mój Duch jest stale wśród was, nie bójcie się.
Tak bowiem mówi PAN zastępów:
Jeszcze raz, po krótkim czasie, wstrząsnę niebem i ziemią, morzem i lądem;
Wstrząsnę wszystkimi narodami i przyjdzie Pożądany przez wszystkie narody.
I napełnię ten dom chwałą, mówi PAN zastępów.
(Ag 2:5-7)


Mój sługa Dawid będzie królem nad nimi i wszyscy będą mieli jednego pasterza.
Będą chodzić według moich sądów, będą przestrzegać moich ustaw i wykonywać je.
I zamieszkają w tej ziemi, którą dałem mojemu słudze Jakubowi, w której mieszkali wasi ojcowie;
będą w niej mieszkali, oni, ich synowie i synowie ich synów, aż na wieki, a mój sługa Dawid będzie ich księciem na wieki.
(Ez 37:24-25)


I śpiewali nową pieśń:
Godzien jesteś wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity
i odkupiłeś nas dla Boga przez swoją krew z każdego plemienia, języka, ludu i narodu.
I uczyniłeś nas dla naszego Boga królami i kapłanami, i będziemy królować na ziemi.
(Obj 5:9-10)


Pismo Święte mówi, że kiedy Chrystus wróci na ziemię ustanowi swoje królestwo w Jerozolimie zasiadając na tronie Dawida:
Będzie on wielki j i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida.
I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca.
(Łk 1:32-33)


W tym dniu, mówi PAN, zgromadzę chromą, zbiorę wygnaną oraz tę, którą trapiłem;
A z tej chromej uczynię resztkę, a z wygnanej – potężny naród.
I PAN będzie królował nad nimi na górze Syjon odtąd aż na wieki.
(Mi 4:6-7)


Ustanowię miejsce dla mojego ludu Izraela i zasadzę go tam, by mógł mieszkać na swoim miejscu,
i nie poruszy się więcej ani już nie będą go uciskać synowie nieprawości jak dawniej;
Od czasu, kiedy ustanowiłem sędziów nad moim ludem Izraelem i dałem ci odpoczynek od wszystkich twoich wrogów.
Tobie też PAN oznajmia, że zbuduje ci dom.
Gdy się dopełnią twoje dni i zaśniesz ze swoimi ojcami, wzbudzę po tobie twojego potomka,
który wyjdzie z twego wnętrza, i umocnię jego królestwo.
On zbuduje dom dla mojego imienia, a ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki.
Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Jeśli zgrzeszy, skarcę go rózgą ludzką i razami synów ludzkich.
Lecz moje miłosierdzie nie odstąpi od niego, tak jak je cofnąłem od Saula, którego odrzuciłem przed tobą.
I twój dom, i twoje królestwo będą utwierdzone na wieki przed tobą, a twój tron będzie trwał na wieki.
(2Sm 7:10-16)


Ale ty, Betlejem Efrata, choć jesteś najmniejsze wśród tysięcy w Judzie,
z ciebie jednak wyjdzie mi ten, który będzie władcą w Izraelu, a jego wyjścia są od dawna, od dni wiecznych.
Dlatego wyda ich aż do czasu, kiedy rodząca porodzi. Wtedy resztka jego braci wróci do synów Izraela.
Powstanie i będzie paść w mocy PANA i w majestacie imienia PANA, swego Boga.
I będą mieszkać spokojnie, bo już będzie on wielki aż po krańce ziemi.
(Mi 5:2-4)


Widziałem też w nocnym widzeniu:
Oto w obłokach nieba przybył ktoś podobny do Syna Człowieka,
przyszedł aż do Odwiecznego i przyprowadzono go przed niego.
I dano mu władzę, cześć i królestwo, aby wszyscy ludzie, wszystkie narody i języki służyli mu.
Jego władza jest władzą wieczną, która nie przeminie, a jego królestwo nie będzie zniszczone.
(Dn 7:13-14)


Ale w dniach tych królów Bóg nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie będzie zniszczone.
To królestwo nie przejdzie na inny lud, ale połamie i zniszczy wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwać na wieki.
(Dn 2:44)


A wojska w niebie podążały za nim na białych koniach, ubrane w bisior biały i czysty.
A z jego ust wychodził ostry miecz, aby nim pobił narody.
On bowiem będzie rządził nimi laską żelazną i on wyciska w tłoczni wino zapalczywości i gniewu Boga Wszechmogącego.
A na szacie i na biodrze ma wypisane imię: Król królów i Pan panów.
(Obj 19:14-16)


I zatrąbił siódmy anioł, i odezwały się donośne głosy w niebie mówiące:
Królestwa świata stały się królestwami naszego Pana i jego Chrystusa i będzie królować na wieki wieków.
(Obj 11:15)


Oto przychodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, także ci, którzy go przebili.
I będą lamentować przed nim wszystkie plemiona ziemi. Tak, amen.
Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący.
(Obj 1:7-9)Bezwarunkowe przymierze wymaga dosłownego i fizycznego powrotu Chrystusa, który ugruntuje swoje królestwo.

Przymierze zawarte między Bogiem a Abrahamem zapewniało Izraela, że ten będzie miał ziemię, potomstwo, władcę i duchowe błogosławieństwo:
I PAN powiedział do Abrama: Wyjdź z twojej ziemi i od twojej rodziny, i z domu twego ojca do ziemi, którą ci pokażę.
A uczynię z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i rozsławię twoje imię, i będziesz błogosławieństwem.
I będę błogosławił tym, którzy tobie będą błogosławić; a tych, którzy przeklinają ciebie, będę przeklinać.
W tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi.
(Rdz 12:1-3)


Przymierze Palestyńskie zapewniało Izraela o odnowieniu ziemi i jej zajęciu:
Tak mówi PAN, Bóg Izraela:
Napisz sobie w księdze wszystkie słowa, które powiedziałem do ciebie.
Oto bowiem nadchodzą dni, mówi PAN, gdy odwrócę niewolę swego ludu Izraela i Judy,
mówi PAN, i sprowadzę ich do ziemi, którą dałem ich ojcom, i posiądą ją.
A to są słowa, które PAN mówił o Izraelu i o Judzie:
Tak mówi PAN: Słyszeliśmy głos strachu i lęku, a nie pokoju.
Pytajcie teraz i zobaczcie: Czy mężczyzna może rodzić?
Czemu więc widzę, że każdy mężczyzna trzyma ręce na biodrach – jak u rodzącej – i że ich twarze stały się blade?
Biada! Bo wielki jest ten dzień, że nie będzie mu równego. To jest czas utrapienia Jakuba, ale będzie z niego wybawiony.
W tym dniu bowiem, mówi PAN zastępów, złamię jego jarzmo znad twojej szyi i rozerwę twoje więzy, i cudzoziemcy już nie będą go ujarzmiać;
Ale będą służyć PANU, swemu Bogu, i Dawidowi, swemu królowi, którego im wzbudzę.
Dlatego nie bój się, mój sługo, Jakubie, mówi PAN, nie lękaj się, Izraelu!
Oto bowiem wybawię cię z daleka, twoje potomstwo z ziemi jego niewoli.
Powróci Jakub, aby zaznać odpoczynku i spokoju i nikt nie będzie go straszył.
(Jr 30:1-10)


Przymierze Dawida zapewniało Izraela o przebaczeniu:
Oto nadchodzą dni, mówi PAN, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze;
Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, kiedy ująłem ich za rękę,
aby ich wyprowadzić z ziemi Egiptu. Oni bowiem złamali moje przymierze, chociaż ja byłem ich mężem, mówi PAN.
Ale takie będzie przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi PAN:
Włożę moje prawo w ich wnętrzu i wypisze je na ich sercach. I będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.
I nikt nie będzie już uczył swego bliźniego ani nikt swego brata, mówiąc:
Poznaj PANA, bo wszyscy będą mnie znali, od najmniejszego aż do największego z nich, mówi PAN.
Przebaczę bowiem ich nieprawość, a ich grzechów nigdy więcej nie wspomnę.
(Jr 31:31-34)


Przy powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa każde z wymienionych przymierzy spełni się, gdyż Izrael zostanie zebrany z ziemi w jedno miejsce:
Pośle on swoich aniołów z potężnym głosem trąby i zgromadzą jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego.
(Mt 24:31)


Izrael nawróci się i zostanie odnowiony na ziemi pod panowaniem Mesjasza, Jezusa Chrystusa.
W tym dniu PAN będzie bronił mieszkańców Jerozolimy, a najsłabszy pośród nich stanie się tego dnia podobny do Dawida,
a dom Dawida podobny do Boga, podobny do Anioła PANA na ich czele.
I stanie się w tym dniu, że będę zmierzać do zniszczenia wszystkich narodów, które wyruszą przeciwko Jerozolimie.
I wyleję na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy ducha łaski i modlitwy.
Będą patrzyć na mnie, którego przebili, i będą go opłakiwać, jak się opłakuje jedynaka;
będą gorzko płakać nad nim, jak się płacze gorzko nad pierworodnym.
W tym dniu będzie wielki lament w Jerozolimie, jak lament w Hadad-Rimmon na równinie Megiddo.
Ziemia będzie lamentować, każdy ród osobno: ród domu Dawida osobno i jego kobiety osobno;
ród domu Natana osobno i jego kobiety osobno;
Ród domu Lewiego osobno i jego kobiety osobno; ród Szimejego osobno i jego kobiety osobno;
Wszystkie pozostałe rody, każdy ród osobno i ich kobiety osobno.
(Za 12:8-14)


Pismo Święte mówi, że okres 1000 letniego Królestwa będzie czasem pokoju:
I wiele narodów przybędzie, mówiąc: Chodźcie, wstąpmy na górę PANA,
do domu Boga Jakuba, i będzie nas nauczał swoich dróg, a my będziemy chodzili jego ścieżkami.
Z Syjonu bowiem wyjdzie prawo i słowo PANA z Jerozolimy.
On będzie sądzić wśród wielu narodów i będzie karać narody potężne i odległe.
I przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje oszczepy na sierpy.
Naród przeciwko narodowi nie podniesie miecza i już nie będą się uczyć sztuki wojennej.
Ale każdy będzie siedział pod swoją winoroślą i pod swoim drzewem figowym
i nikt nie będzie ich straszył, bo to usta PANA zastępów powiedziały.
(Mi 4:2-4)


Dziełem sprawiedliwości będzie pokój,
owocem sprawiedliwości odpoczynek i bezpieczeństwo na wieki.
Mój lud bowiem będzie mieszkał w przybytku pokoju, w bezpiecznych mieszkaniach
i w spokojnych miejscach odpoczynku;
(Iz 32:17-18)


radości:
Za waszą hańbę wynagrodzę wam podwójnie,
a zamiast wstydzić się, będziecie śpiewać; dlatego posiądziecie podwójne dziedzictwo z ich działu i w ich ziemi.
I będziecie mieć wieczną radość.
(Iz 61:7-10)


pocieszenia:
Pocieszajcie , pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg.
Przemawiajcie do serca Jerozolimy, wołajcie do niej, że dopełnił się jej postanowiony czas,
że została przebaczona jej nieprawość, bo otrzymała z ręki PANA w dwójnasób za wszystkie swoje grzechy.
(Iz 40:1-2)


zamożności:
Oto nadchodzą dni, mówi PAN, że oracz będzie za żniwiarzem,
a depczący winogrona za siejącym ziarno; góry będą ociekać moszczem,
a wszystkie pagórki się rozpłyną.
Odwrócę niewolę mojego ludu, Izraela; odbudują miasta spustoszone i zamieszkają w nich;
zasadzą też winnice i będą pić z nich wino; założą też sady i będą jedli ich owoce.
Zasadzę ich w ich ziemi; i nigdy nie zostaną wykorzenieni ze swojej ziemie, którą im dałem, mówi PAN, twój Bóg.
(Am 9:13-15)


Pismo Święte mówi też, że jedynie ludzie wierzący wejdą do tysiącletniego królestwa, ze względu na to, będzie to czas całkowitej sprawiedliwości:
Wtedy sprawiedliwi mu odpowiedzą:
Panie, kiedy widzieliśmy cię głodnym i nakarmiliśmy cię albo spragnionym i daliśmy ci pić?
(Mt 25:37)


Któż wstąpi na górę PANA? Kto stanie w jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, który nie skłania swej duszy ku marności i nie przysięga podstępnie.
On otrzyma błogosławieństwo od PANA i sprawiedliwość od Boga, swego Zbawiciela.
To jest pokolenie tych, którzy go szukają, którzy szukają twego oblicza, Boże Jakuba.
(Ps 24:3-4)


posłuszeństwa:
Ale takie będzie przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi PAN:
Włożę moje prawo w ich wnętrzu i wypisze je na ich sercach. I będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.
(Jr 31:33)


świętości:
I będzie tam ścieżka i droga, którą nazwą Drogą Świętą.
Nie będzie po niej chodził nieczysty, ale będzie ona dla nich.
Ci, którzy tą drogą będą chodzić, nawet głupcy, nie zbłądzą.
Nie będzie tam lwa i żaden drapieżny zwierz po niej nie będzie chodził ani się tam nie znajdzie,
ale będą chodzić po niej wybawieni.
Odkupieni PANA powrócą i przyjdą na Syjon ze śpiewem, a wieczna radość będzie na ich głowach.
Dostąpią radości i wesela, a smutek i wzdychanie znikną.
(Iz 35:8)


prawdy:
Ten, który będzie sobie błogosławił na ziemi, będzie sobie błogosławił w Bogu prawdziwym,
a kto będzie przysięgał na ziemi, będzie przysięgał na Boga prawdziwego,
bo dawne uciski pójdą w zapomnienie i będą zakryte przed moimi oczami.
(Iz 65:16)


Chrystus będzie królował jako król:
Dziecko bowiem narodziło się nam, syn został nam dany.
Na jego ramieniu spocznie władza, a nazwą go imieniem:
Cudowny, Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Wieczności, Książę Pokoju;
A rozszerzeniu jego władzy i pokoju nie będzie końca, zasiądzie na tronie Dawida
i nad jego królestwem, aż je ustanowi i utwierdzi sądem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki.
Dokona tego gorliwość PANA zastępów.
(Iz 9:3-7)


I wyjdzie gałązka z pnia Jessego, a latorośl z jego korzenia wyrośnie.
I spocznie na nim Duch PANA, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni PANA.
I będzie czujny w bojaźni PANA, nie będzie sądził według tego, co oczy widzą,
ani karał według tego, co uszy słyszą.
Ale w sprawiedliwości będzie sądził ubogich, a w prawości będzie rozstrzygał sprawy cichych na ziemi.
Uderzy ziemię rózgą swoich ust, a tchnieniem swoich warg zabije niegodziwego.
Sprawiedliwość będzie pasem jego bioder, a prawda pasem jego lędźwi.
I wilk będzie przebywał z barankiem, a lampart będzie leżał przy koźlęciu;
także cielę i młody lew, i tuczne bydło będą razem; a małe dziecko będzie je prowadziło.
Krowa i niedźwiedzica razem będą się pasły, ich młode będą leżały razem, a lew, jak wół, będzie jeść słomę.
Niemowlę będzie się bawić nad jamą żmii; a dziecko włoży swą rękę do nory jadowitego węża.
Nie będą wyrządzać krzywdy ani zabijać na całej mojej świętej górze,
bo ziemia będzie napełniona poznaniem PANA, tak jak wody okrywają morze.
W tym dniu korzeń Jessego będzie stać jako sztandar dla narodów.
Poganie będą się do niego zwracać, a jego odpoczynek będzie cudowny.
Stanie się też w tym dniu, że Pan ponownie wyciągnie swą rękę, aby wykupić resztkę swego ludu,
który pozostanie, z Asyrii i Egiptu, z Patros i Chus, z Elamu i Szinearu, i z Chamat, i wysp morskich.
I podniesie sztandar dla narodów, i zgromadzi wygnańców z Izraela,
a rozproszonych z Judy zbierze z czterech krańców ziemi.
(Iz 11:1-10)


W tych dniach i w tym czasie sprawię, że wyrośnie Dawidowi Latorośl sprawiedliwa.
Będzie on sprawował sąd i wymierzał sprawiedliwość na ziemi.
W tych dniach Juda będzie zbawiona, a Jerozolima będzie mieszkać bezpiecznie.
A takie jest imię, którym będą ją nazywać: PAN naszą sprawiedliwością.
Tak bowiem mówi PAN: Nie zabraknie Dawidowi potomka zasiadającego na tronie domu Izraela.
(Jr 33:15-17)


W tym dniu podniosę upadły przybytek Dawida i zamuruję jego wyłomy; wzniosę jego ruiny i odbuduję go, jak za dawnych dni;
( Am 9:11)


Ludzie szlachetni także będą rządzić:
Oto król będzie panował w sprawiedliwości, a książęta będą rządzić w prawości.
(Iz 32:1)

A Jezus im powiedział: Zaprawdę powiadam wam, że przy odrodzeniu,
gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swojej chwały,
i wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela.
(Mt 19:28)


Jeruzalem będzie polityczną stolicą tego świata:
Tak mówi PAN: Wróciłem na Syjon i zamieszkam w Jerozolimie;
a Jerozolima będzie nazwana Miastem Wiernym, a góra PANA zastępów – Górą Świętą.
(Za 8:3)


Jest jeszcze wiele innych cytatów mówiących o tym, że Królestwo Boże będzie tu na ziemi:
Wtedy PAN wyruszy i będzie walczył przeciwko tym narodom, tak jak wtedy, gdy walczył w dniu bitwy.
I jego nogi staną w tym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciw Jerozolimy od strony wschodniej,
a Góra Oliwna rozpadnie się na pół, na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę;
i połowa tej góry cofnie się na północ, a połowa jej – na południe.
(Za 14:3-4)


A królestwo, władza i wielkość królestwa pod całym niebem zostaną oddane ludowi świętych Najwyższego,
którego królestwo będzie królestwem wiecznym, a wszystkie zwierzchności będą mu służyć i jego słuchać.
(Dn 7:27)


Jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widoczna aż na zachodzie,
tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
Bo gdzie jest padlina, tam się zgromadzą i orły.
A zaraz po ucisku tych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku,
gwiazdy będą spadać z nieba i moce niebieskie zostaną poruszone.
Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego.
Wtedy będą lamentować wszystkie ludy ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z mocą i wielką chwałą.
Pośle on swoich aniołów z potężnym głosem trąby i zgromadzą jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego.
(Mt 24:27-31)


Zaklinam cię więc przed Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem,
który będzie sądził żywych i umarłych w czasie swego przyjścia i swego królestwa;
Głoś słowo Boże, nalegaj w porę i nie w porę, upominaj, strofuj i zachęcaj ze wszelką cierpliwością i nauką.
(2 Tm 4:1-2)


Powstaniesz i zmiłujesz się nad Syjonem, bo czas, byś się nad nim zlitował, gdyż nadszedł czas wyznaczony.
Twoi słudzy bowiem miłują jego kamienie i litują się nad jego prochem;
A poganie będą się bać imienia PANA i wszyscy królowie ziemi – twojej chwały;
Gdy PAN odbuduje Syjon i ukaże się w swojej chwale;
Przychyli się do modlitwy opuszczonych i nie pogardzi ich modlitwą.
Zapiszą to dla przyszłego pokolenia, a lud, który ma być stworzony, będzie chwalić PANA.
Spojrzał bowiem z wysokości swojej świątyni; PAN popatrzył z nieba na ziemię;
Aby wysłuchać jęku więźniów i uwolnić skazanych na śmierć;
Aby głosili na Syjonie imię PANA i jego chwałę w Jeruzalem;
Gdy się zgromadzą razem narody i królestwa, aby służyć PANU.
(Ps 102:13-22)
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 11