Forum biblijne Strona Główna Forum biblijne
FORUM ZOSTAŁO PRZENIESIONE. ZAPRASZAMY www.biblia.webd.pl

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Jak Biblia naucza o Trojcy Świętej!
Autor Wiadomość
mirek
Gość
Wysłany: 2006-05-24, 18:19   Jak Biblia naucza o Trojcy Świętej!

Świadkowie Jehowy twierdzą, iż nauki o Trójcy nie ma w Piśmie Świętym. Ja jednak przedstawiam tutaj dowód, iż Strażnica się myli. Oto szkic rozumowania:

1. Jest jeden Bóg!

2. Bóg Ojciec jest Bogiem - oczywiste, nie przytaczam wersetów

3. Syn Boży jest Bogiem:

Iz 9:5 Bw „Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.”

Mt 1:23 Bw „Oto panna pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada: Bóg z nami.”

J 1:1 Bw „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.”

J 1:18 Bw „Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go.”

J 20:28 Bw „Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój.”

Rz 9:5 Bw „do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała; Ten jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen.”

Kol 2:9 Bw „gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości

Flp 2:6 Bw „który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu,”

2Tes 1:12 Bw „aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was, a wy w nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.”

Tt 2:13 Bw „oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa,”

2P 1:1 Bw „Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa osiągnęli wiarę równie wartościową co i nasza:”

1J 5:20 Bw „Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.”


4. Duch Święty jest Bogiem:

Dz 5:3-4 Bw „I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę?(4) Czyż póki ją miałeś, nie była twoją, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu.”

1Kor 3:16 Bw „Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?”

1Kor 6:19-20 Bw „Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych?(20) Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym.”


5. W stwarzaniu człowieka brała udział cała Trójca Święta:

Rdz 1:26 Bw „Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi.”

J 1:3 Bw „Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało.”

Hi 33:4 Bw „Duch Boży stworzył mnie, a tchnienie Wszechmocnego ożywiło mnie.”


6. Izraelici na pustynii kusili jednego Boga w trzech osobach:

Pwt 6:16 Bw „Nie będziesz kusił Pana, Boga swego, jak kusiliście go w Massa.”

1Kor 10:9 Bw „ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli,”

Hbr 3:7-9 Bw „Dlatego, jak mówi Duch Święty: Dziś, jeśli głos jego usłyszycie,(8) nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu, w dniu kuszenia na pustyni,(9) gdzie kusili mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez czterdzieści lat.”


7. Mieszkać ma w nas cała Trójca Święta:

1J 4:12 Bw „Boga nikt nigdy nie widział; jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość jego doszła w nas do doskonałości.”

2Kor 13:5 Bw „Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie; czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba żeście próby nie przeszli.”

1Kor 3:16 Bw „Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?”


8. W zmartwychwstanie Chrystusa zaangażowana była cała Trójca Święta:

Dz 2:32 Bw „Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy;”

J 2:19 Bw „Jezus, odpowiadając, rzekł im: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni ją odbuduję.”

Rz 8:11 Bw „A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was.”


9. Wreszcie wszystkie osoby występują razem:

Mt 28:19 Bw „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,”

Rz 15:30 Bw „Proszę was tedy, bracia, przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, i przez miłość Ducha, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach, zanoszonych za mnie do Boga,”

1Kor 12:4-6 Bw „A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam.(5) I różne są posługi, lecz Pan ten sam.(6) I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich.”

2Kor 13:13 Bw „Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi.”

Ef 1:17 Bw „aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia ku poznaniu jego,”

Ef 4:4-6 Bw „jedno ciało i jeden Duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania;(5) jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest;(6) jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.”

Ga 4:6 Bw „A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha swego Syna do serc waszych, wołającego: Abba, Ojcze!”

Hbr 9:14 Bw „o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu.”

1P 1:2 Bw „według powziętego z góry postanowienia Boga, Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa: Łaska i pokój niech się wam rozmnożą.”

1P 3:18 BT „Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem.”


Takich wersetów jest mnóstwo. To tylko pewien szkic myśli. Ja się wobec tego zapytuję, czy to wszystko przypadek, iż takie miejsca współpracy wzajemnej trzech osób boskich znajdujemy w Biblii? Dlaczego Strażnica nie może zrozumieć, że nauka o Trójcy wynika m.in. z wyżej wymienionych tekstów?
Ostatnio zmieniony przez 2006-12-17, 20:56, w całości zmieniany 2 razy  
 
 
Regmen
Gość
Wysłany: 2006-05-24, 18:19   

Autor tematu Jak Biblia naucza o Trójcy Świętej! W pkt.9. pisze; Wreszcie wszystkie osoby występują razem:
W podanych cytatach z Biblii jest kilka przykładów, które wymagają wyjaśnienia przez autora tego tematu, w oparciu, o jakie argumenty dochodzi do takich wniosków, iż w danym wersecie chodzi o trzy osoby?
Skąd autor Mirek wie, że pod słowem Bóg występuje Ojciec?

Cytat:
Rz 15:30 Bw „Proszę was tedy, bracia, przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, i przez miłość Ducha, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach, zanoszonych za mnie do Boga,”

1Kor 12:4-6 Bw „A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam.(5) I różne są posługi, lecz Pan ten sam.(6) I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich.”

2Kor 13:13 Bw „Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi.”

Ga 4:6 Bw „A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha swego Syna do serc waszych, wołającego: Abba, Ojcze!”

Hbr 9:14 Bw „o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu.”

P 3:18 BT „Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem.”


Czymś dobrym i pożądanym do potwierdzenia nauki o Trójcy byłoby przedstawienie podobnego w formie wypowiedzi wersetu biblijnego, w którym występowałyby trzy osoby boskie z ta różnicą, że to nie Ojciec byłby nazwany Bogiem, ale Syn lub Duch Święty.
Autorze tematu znajdziesz taki werset w Biblii?
Ostatnio zmieniony przez 2006-07-31, 12:41, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
wit
Gość
Wysłany: 2006-05-24, 18:20   

REGMEN napisał/a:

Czymś dobrym i pożądanym do potwierdzenia nauki o Trójcy byłoby przedstawienie podobnego w formie wypowiedzi wersetu biblijnego, w którym występowałyby trzy osoby boskie z ta różnicą, że to nie Ojciec byłby nazwany Bogiem, ale Syn lub Duch Święty.
Autorze tematu znajdziesz taki werset w Biblii?


Dobre pytanie. Muszę przyznać, że nigdy nie zwróciłem uwagi taką kwestię. Podejrzewam, że nie będzie odpowiedzi, bo taki werset poprostu nie istnieje!
Ostatnio zmieniony przez 2006-07-31, 12:41, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
mirek
Gość
Wysłany: 2006-05-24, 18:20   

REGMEN,

odpowiadając na Twoje pierwsze pytanie, to w wersetach tych występuje w tekście greckim słowo THEOS z rodzajnikiem HO, stąd mogę podejrzewać, że chodzi tu o Ojca, chociaż muszę przyznać, iż nie zawsze tak jest. Istnieją wersety, gdzie w stosunku do Jezusa i Ducha Świętego użyto także określenia HO THEOS jak również i w stosunku do Ojca użyto THEOS bez rodzajnika. Wydaje się, że chyba nie da się z samej gramatyki rozstrzygnąć, czy chodzi o Boga Ojca czy po prostu o Boga w sensie kwalikatywnym, bo chyba o to Ci chodzi. Myślę, iż trzeba brać pod uwagę kontekst wersetu i wtedy dojdzie się do wniosku, iż mowa jest o Ojcu.

Drugie Twoje pytanie jest równie ciekawe, szczerze mówiąc nie zwracałem uwagi na taką kwestię. Znalazłem jednak parę wersetów, które mogą być może Ciebie zainteresować jak również odpowiedzieć na Twoje pytanie:

J 6:45-46 Bw „Napisano bowiem u proroków: I będą wszyscy pouczeni przez Boga. Każdy, kto słyszał od Ojca i jest pouczony, przychodzi do mnie.(46) Nie jakoby ktoś widział Ojca; Ojca widział tylko Ten, który jest od Boga.”

Ga 4:6 Bw "A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego: Abba, Ojcze!"

Hbr 9:14 Bw „o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu.”

1J 4:13-16 Bw „Po tym poznajemy, że w nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swojego nam udzielił.(14) A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata.(15) Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu.(16) A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.”


Mnie osobiście bardzo podoba się zwłaszcza ten ostatni werset, mówiący o miłości zespalającej trzy osoby Boskie. Czy właśnie o takie wersety biblijne chodziło Tobie?

Kontynuując temat wątku, chciałbym przedstawić więcej dowodów na istnienie nauki o Trójcy w Piśmie Świętym. Poniżej znajdziemy teksty opisujące cechy charakterystyczne Trójcy Świętej:

Społeczność

1J 1:3 Bw „co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem jego, Jezusem Chrystusem.”

1Kor 1:9 Bw „Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego.”

2Kor 13:13 Bw „Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi.”

Flp 2:1 Bw „Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota Ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie,”Miłość

Ef 2:4-5 Bw „ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował,(5) i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem - łaską zbawieni jesteście -”

J 15:13 Bw „Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich.”

Rz 15:30 Bw „Proszę was tedy, bracia, przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, i przez miłość Ducha, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach, zanoszonych za mnie do Boga,”Radość

Rz 15:13 Bw „A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego.”

J 15:11 Bw „To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna.”

1Tes 1:6 Bw „A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście Słowo w wielkim uciśnieniu, z radością Ducha Świętego,”Uświęcanie

1Tes 5:23 Bw „A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa.”

Hbr 2:11 Bw „Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy; z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi,”

1P 1:2 Bw „według powziętego z góry postanowienia Boga, Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa: Łaska i pokój niech się wam rozmnożą.”Trójca Święta jest w nas:

2Kor 6:16 Bw „Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim.”

Kol 1:27 Bw „Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały.”

J 14:17 Bw „Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie.”Trójca Święta przebywa wśród nas

1J 3:24 Bw „A kto przestrzega przykazań jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim, i po tym Duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka.”

J 6:56 Bw „Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a Ja w nim.”

J 14:17 Bw „Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie.”Mieszka w nas cała Trójca Święta

1J 4:4 Bw „Wy z Boga jesteście, dzieci, i wy ich zwyciężyliście, gdyż Ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie.”

2Kor 13:5 Bw „Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie; czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba żeście próby nie przeszli.”

1Kor 6:19 Bw „Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych?”Trójca Święta jest też w naszych sercach

Rz 5:5 Bw „a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany.”

Ef 3:17 Bw „żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości,”

2Kor 1:22 Bw „który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek Ducha do serc naszych.”Każda z trzech osób Boskich używa podobnego sformułowania przed wypowiedzeniem swych słów, co również ukazuje ich jedność

Jer 2:5 BT To mówi Jahwe
Ap 2:18 BT To mówi Syn Boży
Dz 21:11 BT To mówi Duch ŚwiętyI znowu wszystkie trzy osoby występują razem

2Kor 13:13 Bw „Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi.”

Rz 15:30 Bw „Proszę was tedy, bracia, przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, i przez miłość Ducha, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach, zanoszonych za mnie do Boga,”

1Tes 1:6-8 Bw „A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście Słowo w wielkim uciśnieniu, z radością Ducha Świętego,(7) tak iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achai.(8) Od was bowiem rozeszło się Słowo Pańskie nie tylko w Macedonii i w Achai, ale też wiara wasza w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu, tak iż nie mamy potrzeby o tym mówić;”

1P 1:2 Bw „według powziętego z góry postanowienia Boga, Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa: Łaska i pokój niech się wam rozmnożą.”

Jud 1:20-21 Bw „Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą, módlcie się w Duchu Świętym,(21) zachowajcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ku życiu wiecznemu.”


Korzenie nauki o Trójcy znajdziemy również i w ST, czego przykładem mogą być chociażby poniższe fragmenty biblijne:

Rdz 1:26 Bw „Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi.”

Rdz 3:22 Bw „I rzekł Pan Bóg: Oto człowiek stał się taki jak my: zna dobro i zło. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem żył na wieki!”

Rdz 11:7 Bw „Przeto zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego!”

Rdz 18:1-3 Bw „Potem ukazał mu się Pan w dąbrowie Mamre, gdy siedział u wejścia do namiotu w skwarne południe.(2) A podniósłszy oczy, ujrzał trzech mężów, którzy stanęli przed nim. Ujrzawszy ich, wybiegł od wejścia do namiotu na ich spotkanie i pokłoniwszy się aż do ziemi,(3) rzekł: Panie, jeślim znalazł łaskę w oczach twoich, nie omijaj, proszę, sługi swego.”

Rdz 19:24 Bg „Tedy Pan spuścił jako deszcz na Sodomę i na Gomorrę siarkę i ogień, od Pana z nieba.”

1Krl 22:19 Bw „On zaś rzekł: Słuchaj przeto słowa Pańskiego: Widziałem Pana siedzącego na swoim tronie, a cały zastęp niebieski stał przy nim, po jego prawicy i po lewicy.”

Ps 45:7-8 Bg „Stolica twoja, o Boże! na wieki wieków; laska sprawiedliwości jest laska królestwa twego.(8) Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziłeś nieprawości; przetoż pomazał cię, o Boże! Bóg twój olejkiem wesela nad uczęstników twoich.”

Ps 110:1 Bw „Psalm Dawidowy.Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, Aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek pod nogi twoje!”

Iz 6:3 Bw „I wołał jeden do drugiego: Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały jego.”

Iz 6:8 Bg „Potemem słyszał głos Pana mówiącego: Kogoż poślę? a kto nam pójdzie? Tedym rzekł: Otom ja, poślij mię.”

Iz 48:12-16 Bw „Słuchaj mnie, Jakubie, i ty, Izraelu, którego powołałem! Ja to jestem, Ja pierwszy i Ja ostatni.(13) Przecież to moja ręka założyła ziemię i moja prawica rozpostarła niebiosa; gdy Ja na nie wołam, wszystkie razem stają.(14) Zbierzcie się wszyscy i słuchajcie! Kto z nich to przepowiedział? Ten, którego Pan miłuje, wykona jego wolę na Babilonie, a jego ramię na Chaldejczykach.(15) Ja, Ja to przepowiedziałem i Ja go powołałem, sprowadziłem go i on szczęśliwie dokona swojego dzieła.(16) Zbliżcie się do mnie i słuchajcie tego! Od samego początku nie mówiłem w skrytości, odkąd się to dzieje, Ja tam jestem! A teraz Wszechmogący, mój Pan, posłał mnie i jego Duch.”

Oz 1:6-7 Bw „Potem znowu poczęła i urodziła córkę. I rzekł Pan do niego: Daj jej na imię Niemiłowana, bo już nie będę dłużej okazywał miłości domowi Izraela ani im nigdy nie przebaczę.(7) Lecz nad domem Judy zmiłuję się i wybawię ich przez Pana, ich Boga, ale nie wybawię ich za pomocą łuku ani miecza, ani wojny, ani koni, ani jazdy.”

Za 2:8-9 Bg „Bo tak mówi Pan zastępów: Posłał mię po sławę przeciwko tym narodom, którzy was złupili; bo kto się was dotyka, dotyka się źrenicy oka mego.(9) Albowiem oto Ja podniosę rękę moję przeciwko nim, i będą łupem sługom swoim, a dowiecie się, iż mię Pan zastępów posłał.”

Za 3:2 Bg „Ale Pan rzekł do szatana: Niech cię Pan zgromi, szatanie! niech cię, mówię, zgromi Pan, który obrał Jeruzalem. Izali ten nie jest jako głownia wyrwana z ognia?”

Za 4:8-9 Bg „I stało się słowo Pańskie do mnie, mówiąc:(9) Ręce Zorobabelowe założyły dom ten, i ręce jego dokonają go; a dowiesz się, że Pan zastępów posłał mię do was.”


Istnienie takich wersetów jest co najmniej dziwne, jeśli w Piśmie Świętym nie byłoby zawartej nauki o Trójcy!
Ostatnio zmieniony przez 2006-07-31, 12:42, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
Regmen
Gość
Wysłany: 2006-05-24, 18:20   

Mirku dzięki za odpowiedzi.

Muszę Ci powiedzieć, że ten fragment poniżej jest kapitalny, jak już go rozbiorę na detale to przedstawię Ci tę analizę... sorry, ale dopiero za kilka dni.

1J 4:13-16 Bw „Po tym poznajemy, że w nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swojego nam udzielił.(14) A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata.(15) Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu.(16) A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.”

Mirku zastanawia mnie taki konkret w mojej ocenie istotny w wyjaśnianiu dogmatyczno- biblijnych reguł, jakimi kierują się zwolennicy nauki o Bogu jako Trójcy.
Chodzi mi o Ducha Świętego.
Jak można zauważyć w oparciu o tekst biblijny Bóg nie jest istotą, która zasiada na swoim tronie i nic nie robi, bo tak Mu jest dobrze.
Jest przedstawiony w Biblii jako Bóg działający, ingerujący w ramach swojej suwerenności w świat, którego jest stworzycielem.
Tak, że można powiedzieć, że jest Bogiem poprzez swój dynamizm obecny pośród nas, a w oddziaływaniu na nasz intelekt może lepiej jest powiedzieć na nasze serce chrześcijańskie jest w nas.
Jak Biblia nam pokazuje w ST lub NT to oddziaływanie Boga wyjątkowo często odbywa się przez Ducha Świętego pochodzącego od Boga Ojca i od Syna.
Dobrym przykładem o istotnej roli Ducha Świętego jest ten biblijny opis, jeśli chodzi o ziemskie narodziny Jezusa Syna Marii.
Przechodząc do konkretów pytam Cię jako znawcę tego tematu od strony nauki o Bogu jako Trójcy.
Czy to ziemskie narodzenie Jezusa mogło dokonać się tylko w sytuacji, kiedy integralną rolę przy tym narodzeniu odgrywa Osoba Ducha Świętego będąca niezależna, autonomiczna od Boga Ojca i Syna?
Dlaczego natomiast nie mógł dokonać tego nie będący osobą Duch Święty będący zależnym i pochodzącym od Boga Ojca?

Tak jeszcze na marginesie tej zależności lub niezależności jak to jest przedstawiane w nauce o Bogu w Trójcy. Czy osoby boskie są od siebie zależne czy raczej niezależne, skoro każda z tych osób niezależnie od siebie w pełni jest Bogiem?
Może jesteś w posiadaniu jakiegoś artykułu na ten temat.
 
 
Paulina_____
Gość
Wysłany: 2006-05-24, 18:21   

mirek napisał/a:


6. Izraelici na pustynii kusili jednego Boga w trzech osobach:

[color=purple]Pwt 6:16 Bw „Nie będziesz kusił Pana, Boga swego, jak kusiliście go w Massa.”Zaczęłam czytać i nie bardzo rozumiem o co chodzi z tym dowodem. Kiedy Izraelici w Massa kusili Boga w trzech osobach ?
Ostatnio zmieniony przez 2006-07-31, 12:42, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
mirek
Gość
Wysłany: 2006-05-24, 18:21   

REGMEN,

bardzo jestem ciekawy Twojej analizy fragmentu 1 J 4:13-16. Mysle, że warto ją zacząć już nawet od wersetu 7 aż do końca rozdziału 4 pierwszego listu apostoła Jana, czyli do wersetu 21.

Jeśli chodzi o Twoje drugie pytanie, to myślę, iż mogą pomóc tutaj słowa Pisma Świętego, w której zawarta jest nauka o Trójcy. Otóż na kartach biblii możemy stwierdzić, iż praktycznie w każdym czynie Bożym uczestniczy cała Trójca Święta. Ja posłużę się tylko paroma przykładami (spośród setek dalszych) wersetów, w których zawarte jest działanie Boga w Trójcy Świętej:

Poczęcie Jezusa
Łk 1:35 Bw „I odpowiadając anioł, rzekł jej: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym.”

Chrzest Jezusa
Mt 3:16-17 Bw „A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody, i oto otworzyły się niebiosa, i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim.(17) I oto rozległ się głos z nieba: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem.”

Wniebowstąpienie
Dz 1:1-4 Bw „Pierwszą księgę, Teofilu, napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku(2) aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których wybrał, wzięty został w górę;(3) im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się im przez czterdzieści dni i mówiąc o Królestwie Bożym.(4) A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie;”

W zmartwychwstanie Chrystusa zaangażowana była cała Trójca Święta:

Ga 1:1 Bw „Paweł, apostoł nie od ludzi ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych,”

Ef 1:20 Bw „jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie”

J 2:19 Bw „Jezus, odpowiadając, rzekł im: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni ją odbuduję.”

J 10:17-18 Bw „Dlatego Ojciec miłuje mnie, iż Ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć.(18) Nikt mi go nie odbiera, ale Ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać; taki rozkaz wziąłem od Ojca mego.”

Rz 8:11 Bw „A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was.”

1P 3:18 Bp „Bo i Chrystus raz jeden cierpiał za grzechy, Sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was doprowadzić do Boga; poniósłszy śmierć jako człowiek, został wskrzeszony do życia przez Ducha,”Pismo Święte mówi też, że cała Trójca Święta stwarzała świat:

Bóg Ojciec
Iz 44:24 Bw „Tak mówi Pan, twój Odkupiciel i twój Stwórca jeszcze w łonie matki: Ja jestem Pan, Stwórca wszystkiego, Ja sam rozciągnąłem niebiosa, sam ugruntowałem ziemię - kto był ze mną?”

Iz 45:12 Bw „Ja uczyniłem ziemię i stworzyłem na niej ludzi, moje ręce rozciągnęły niebiosa i Ja daję rozkazy wszystkiemu ich wojsku.”

Iz 64:8 Bw „Lecz teraz, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem, my jesteśmy gliną, a Ty naszym Stwórcą i wszyscyśmy dziełem twoich rąk!”


Syn Boży
J 1:3 Bw „Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało.”

Kol 1:15-17 Bw „On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia,(16) ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.(17) On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane,”

Hbr 1:10 Bw „Oraz: Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię, i niebiosa są dziełem rąk twoich;”


Duch Święty
Hi 33:4 Bw „Duch Boży stworzył mnie, a tchnienie Wszechmocnego ożywiło mnie.”

Hi 26:13 Bg „Duchem swym niebiosa przyozdobił, a ręka jego stworzyła węża skrętnego.”Pomimo studiowania biblii Świadkowie Jehowy nie zauważają jednak zawartej w niej nauki o Trójcy. Nie mogą też zrozumieć, że nauka o niej wynika już chociażby z wyżej wymienionych tekstów Pisma Świętego!


Paulina

Wydawało mi się, iż wszystko jasno i klarownie opisałem na początku. Spójrzmy więc dokładniej w jaki sposób Izraelici na pustynii kusili jednego Boga w trzech osobach. Zwróć więc uwagę, iż w przytaczanych wersetach biblijnych występują wszystkie trzy osoby Boskie:

Bóg Ojciec
Lb 21:6 BT „Zesłał więc Jahwe na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, tak że wielka liczba Izraelitów zmarła.”

Pwt 6:16 Bw „Nie będziesz kusił Pana, Boga swego, jak kusiliście go w Massa.”


Pan Jezus
1Kor 10:9 Bg „Ani kuśmy Chrystusa, jako niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli.”

1Kor 10:9 BT „I nie wystawiajmy Pana na próbę, jak wystawiali Go niektórzy z nich i poginęli od wężów.”


Duch Święty
Hbr 3:7-9 Bw „Dlatego, jak mówi Duch Święty: Dziś, jeśli głos jego usłyszycie,(8) nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu, w dniu kuszenia na pustyni,(9) gdzie kusili mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez czterdzieści lat.”

W Pwt 6:16 czytamy, że na pustynii Izraelici kusili Jahwe, Boga Ojca (Wj 17:1-7), z 1 Kor 10:9 dowiadujemy się, że Izraelici kusili wtedy też Chrystusa, zaś w Hbr 3:7-9 Pismo Święte podaje, że na tejże pustynii Izraelici kusili również Ducha Świętego. A zatem Biblia wykazuje, że lud kusił wtedy jednego Boga w trzech osobach - dziś powiedzielibyśmy - kusili całą Trójcę Świętą! :wink:

Myślę, iż pozostałe argumenty przedstawione w początkowym poście są również zrozumiałe.

Na koniec przytaczam jeszcze jeden ciekawy argument na istnienie Trójcy Świętej na przykładzie chwały, którą posiadają wszystkie osoby boskie:

Dz 7:2 Bw „On zaś odrzekł: Mężowie bracia i ojcowie, słuchajcie! Bóg chwały ukazał się ojcu naszemu Abrahamowi, gdy był w Mezopotamii, zanim zamieszkał w Haranie,”

Ef 1:17 Bw „aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia ku poznaniu jego,”

1Kor 2:8 Bw „której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali.”

Jk 2:1 Bw „Bracia moi, nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały.”

1P 4:14 Bw „Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch chwały, Duch Boży, spoczywa na was.”
Ostatnio zmieniony przez 2006-07-31, 12:43, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
Gość

Wysłany: 2006-05-24, 18:21   

mirek napisał/a:

W Pwt 6:16 czytamy, że na pustynii Izraelici kusili Jahwe, Boga Ojca (Wj 17:1-7), z 1 Kor 10:9 dowiadujemy się, że Izraelici kusili wtedy też Chrystusa, zaś w Hbr 3:7-9 Pismo Święte podaje, że na tejże pustynii Izraelici kusili również Ducha Świętego. A zatem Biblia wykazuje, że lud kusił wtedy jednego Boga w trzech osobach - dziś powiedzielibyśmy - kusili całą Trójcę Świętą! :wink:No tak tylko, że Izraelici poza Jahwe nie znali innych boskich osób, na dodatek nie znali listu do Koryntian ani Listu do Hebrajczyków, które by im wyjaśniły ze to nie był sam Jahwe ale jeszcze i Jezus i Duch.

Nie przypominam sobie aby w Biblii było stwierdzenie: Ja jestem Bóg w trzech osobach. Nie ma tez w niej pojęcia trójcy, które powstało na długo po smierci Pawła.

I jeszcze pytanie. Dlaczego w niebie nie ma tronu dla Ducha Świetego? Jezus zasiadzie po prawicy ojca ... a Duch Świety ? Jezeli jest w Biblii Święta Trójca to powinny być i 3 trony.

Jezeli coś się da wyczytać z Nowego Testamentu to raczej zaczątki Świętej Dwójcy. Na Trojce trzeba poczekać do czasów Orygenesa.
Ostatnio zmieniony przez 2006-07-31, 12:44, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
mirek
Gość
Wysłany: 2006-05-24, 18:21   

Cytat:
No tak tylko, że Izraelici poza Jahwe nie znali innych boskich osób, na dodatek nie znali listu do Koryntian ani Listu do Hebrajczyków, które by im wyjaśniły ze to nie był sam Jahwe ale jeszcze i Jezus i Duch.

My natomiast znamy zarówno księgi ST jak i NT. Jak byś dobrze przeczytała poprzednie moje posty w tym wątku, to byś zobaczyła, iż nawet ST zawiera już początki nauki o Trójcy. Proponuję też zapoznać się dodatkowo z podobnym wątkiem na tym forum:

http://www.biblia2.fora.pl/viewtopic.php?t=337

Mógłbym jeszcze uzupełnić ten wątek o dodatkowe myśli. To, że wcześniej istniały triady pogańskie, jest właśnie dowodem na istnienie prawdziwej Trójcy. Wszystkie triady pogańskie są bowiem tylko nieudolnymi imitacjami jedynej prawdziwej Trójcy Świętej, która istniała zawsze. Żadna z pogańskich "trójc" nie była określana jako jeden Bóg w trzech osobach. Poganie więc ucząc o o swoich triadach nieświadomie potwierdzają istnienie prawdziwego Boga w Trójcy Świętej.

Polecam jeszcze równie ciekawe i przydatne artykuliki na temat żydowskiej Szechiny i tajemnicy Trójcy Świętej:

http://www.opoka.org.pl/b..._sw_logika.html

http://www.apologetyka.ka...d=654&Itemid=54

Wiary w Trójcę Świętą nie opieram na podaniach ludzkich, ale na nieomylnym i niezmiennym Słowie Bożym. Jedne prawdy podane są w nim wprost, do innych zaś dochodzić trzeba drogą wnioskowania. Mamy pełne prawo stosować wnioskowanie, inaczej nie zrozumielibyśmy przypowieści Chrystusa i wielu innych miejsc w Biblii. Zachętą do wyciągania wniosków są też wielokrotnie w księdze Objawienia powtarzane słowa Jezusa:

Ap 2:29 Bw "Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów."

Dlatego też zachęcam i Ciebie do wyciągnięcia wniosków z podanych tekstów, przykładów i argumentów.

Cytat:
Nie przypominam sobie aby w Biblii było stwierdzenie: Ja jestem Bóg w trzech osobach. Nie ma tez w niej pojęcia trójcy, które powstało na długo po smierci Pawła.

Jak może być w Biblii stwierdzenie: ja jestem Bóg w trzech osobach, jeśli pojęcie osoby pojawiło się dopiero w IX wieku? W Biblii nie ma również stwierdzenia, iż Bóg Ojciec jest osobą oraz, że Jezus przed swoim ziemskim życiem był również osobą. Skąd więc wiesz, że tak jest?

Jednak w biblii istnieje tekst, który pozwala wywnioskować istnienie Boga w trzech osobach:

Mt 28:19-20 Bw „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,(20) ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.”

W wersecie tym Chrystus Pan polecając głosić Ewangelię i udzielać chrztu, każe to czynić w imię (nie w imiona) Ojca i Syna i Ducha Świętego, czyli w imię Trójcy Świętej. Tekst ten mówi o trzech osobach. Wskazuje na to wyrażenie "w imię" używane wyłącznie w Piśmie Świętym w odniesieniu do osób a nie do rzeczy.

Chociaż slowa Trójca nie ma w Piśmie Świętym, ale to jeszcze nie znaczy, że nie ma w Piśmie Świętym idei czy nauki o Trójcy. Pokazują to rozważania zawarte w tym wątku, do których w ogóle nie odniosłaś się. Czy sądzisz, że istnienie takich wersetów biblijnych tu przedstawionych jest dziełem przypadku, czy raczej właśnie potwierdzeniem istnienia Trójcy Świętej?

Podobnie, czy jest w Piśmie Świętym słowo "biblia", "reformacja", "tolerancja", itd.? Nie ma! Jednakże nie mamy wątpliwości, iż za tymi słowami kryją się znane w Piśmie Świętym idee i nauki. Podobnie jak te słowa, słowo Trójca jest jedynie terminem technicznym, "słowem hasłem" przyjętym w chrześcijaństwie na określenie biblijnej idei o tym, że Bóg jest jeden, ale że jest nim: Ojciec, Syn i Duch Święty. Słowo możemy zmienić, ale ja wierzę w naukę Biblii, a nie w jakieś słowo.

Cytat:
I jeszcze pytanie. Dlaczego w niebie nie ma tronu dla Ducha Świetego? Jezus zasiadzie po prawicy ojca ... a Duch Świety ? Jezeli jest w Biblii Święta Trójca to powinny być i 3 trony.

A dlaczego miałby być? Przecież podobnie i Bóg Ojciec nie ma ludzkiego ciała a Jezus ma! W niebie jest tylko jeden wspólny tron Ojca i Syna. Duch Święty jako trzecia osoba boska ma inne zadania do wykonania. Jezus zresztą sam o tym mówił:

J 14:26 Bw „Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.”

J 16:13 Bw „lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi.”

Dz 10:19-20 Bw „A gdy Piotr zastanawiał się jeszcze nad widzeniem, rzekł mu Duch: Oto szukają cię trzej mężowie;(20) wstań przeto, zejdź i udaj się z nimi bez wahania, bo Ja ich posłałem.”

Dz 13:2 Bw „A gdy oni odprawiali służbę Pańską i pościli, rzekł Duch Święty: Odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem.”

Dz 15:28 Bw „Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz następujących rzeczy niezbędnych:”


Z przytoczonych fragmentów biblijnych wynika, iż zadaniem Ducha Świętego na ziemi jest kierowanie i wprowadzanie we wszelką prawdę. Duch Święty działa również i dzisiaj na ziemi.

Cytat:
Jezeli coś się da wyczytać z Nowego Testamentu to raczej zaczątki Świętej Dwójcy. Na Trojce trzeba poczekać do czasów Orygenesa.

Gdzie ty widzisz w tym wątku dowodzenie jakiejś dwójcy? Mam wrażenie, że w ogóle nie czytałaś z zastanowieniem tego tematu, bo piszesz coś, co jest niezgodne z prawdą. W wątku tym, przypomnę, dowodzone jest istnienie Trójcy Świętej. Jeśli więc, jak twierdzą niektórzy, byłaby to nauka niebiblijna skąd więc tyle ciekawych dowodów? Czy mam rozumieć, iż wszystko to tylko przypadek, potwierdzający istnienie nauki o Trójcy?
Ostatnio zmieniony przez 2006-07-31, 12:44, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
Gość

Wysłany: 2006-05-24, 18:22   

mirek napisał/a:

Żadna z pogańskich "trójc" nie była określana jako jeden Bóg w trzech osobach.


Nie wiem skad czerpiesz twoja wiedzę o innych religiach ale z pewnoscią z kiepskich źródeł. Muszę cię zmartwić, hinduizm własnie uczy o bogu w trzech osobach.


To jest hinduska Trójca Trimurti, co dokładnia odpowiada jedemu Bogu w trzech osobach, trzech emanacjach, i jak to powyżej niezgrabnie ująłeś, każda z nich ma inne zadania do wykoniania.A chrześcijanskie wyobrażenia o trójcy wcale tak daleko od tych hinduskich nie sąObok hinduskiej Trójcy mam jeszcze inne, i też identyczne z tą chrześcijnaską, czyli jeden Bóg w trzech osobach. Mamy teź i Boginie w Trójcy jedyne.

Czyli kto od kogo kopiował ? Poganie którzy zyli 1000 i wiecej lat przed Jezusem czy chrześcijanie, którzy z Biblii z pewnością ideii o Trójcy zaczerpnąc nie mogli bo tam po prostu jej nie ma.
Ostatnio zmieniony przez 2006-07-31, 12:45, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
mirek
Gość
Wysłany: 2006-05-24, 18:22   

Paulina,

i właśnie tym sposobem potwierdzasz istnienie prawdziwej Trójcy Świętej! Występowanie bowiem triad w pogańskich religiach jest właśnie potwierdzeniem istnienia prawdziwej, tak jak fałszywe dolary dowodzą istnienia prawdziwych. Jednak w Trójcach pogańskich byli to bogowie często ze sobą walczący niż współpracujący. Tworzyli jednak triady, np.

Trimurti, indyjska Trójca Bogów składająca się z: Brahmy, stworzyciela światów w ich cyklicznych okresach istnienia, Wisznu, utrzymującego je w istnieniu, oraz Śiwy, który niszczy je ogniem przy końcu cyklu.

Taki więc prawda o Trójcy Świętej została w pogaństwie wypaczona. Dopiero Biblia naucza o prawdziwej Trójcy, gdzie Ojciec, Syn i Duch Święty miłują się, a nie walczą lub niszczą siebie, jak w innych Trójcach pogańskich. Skąd religie pogańskie wzięły pierwozwzór dla swojej wiary?

Ale ty oczywiście nie wierzysz Biblii więc oczywiście nie widzisz tam też nauki o Trójcy Świętej. Proponuję jeszcze raz przeanalizować argumenty znajdujące się w tym wątku! Uważasz więc za czysty przypadek, że one w ogóle w Biblii są? To masz większą wiarę, niż ten co wierzy w Trójcę na podstawie tych przytoczonych dowodów.
Ostatnio zmieniony przez 2006-07-31, 12:46, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
ariel
Gość
Wysłany: 2006-05-24, 18:22   

I tak się dziwnie złożyło, że poganie byli bliżej prawdy o Bogu wierząc w różne triady, niż wybrany naród Izraela. Poganom bowiem Bóg objawił, że jest Trójcą, a biednym Żydom nie chciał, ciągle im wmawiając, że jest jeden. Ech, jak ja kocham te trynitarne triki
 
 
mirek
Gość
Wysłany: 2006-05-24, 18:22   

Przeczytaj o Szechinie to zobaczysz, że Żydzi również wierzyli w pewną formę Trójcy Świętej. A pozwolę sobie też póżniej wkleić jeszcze jeden arcik na temat ELOHIM - Bogowie oraz jedności złożonej. Czyli te wersety biblijne to zwykłe dzieło przypadku? Masz większą wiarę niż myślałem! Dla Ciebie oczywiście Biblia nic nie znaczy.

Sam Klemens Aleksandryjski pisze, że poganie ucząc o swoich triadach nieświadomie potwierdzają istnienie prawdziwego Boga w Trójcy Świętej (Kobierce V:103,1).
 
 
ariel
Gość
Wysłany: 2006-05-24, 18:22   

Cytat:

Przeczytaj o Szechinie to zobaczysz, że Żydzi również wierzyli w pewną formę Trójcy Świętej.


Żydzi personifikowali Boże manifestacje. Czynili tak z Duchem Świętym, Szechiną, Głosem Bożym (bat kol). Ale nigdy nie uważali, że są to jakieś odrębne osoby w wieloosobowym Bogu. Wiecej tutaj:

http://thaleia.pl/index.p...nifestacje.html

Mirku, Żydzi nie wierzyli i nie wierzą w Trójcę (mówimy o żydach niemesjanistycznych oczywiście). Dla nich po dziś dzień aktualne jest twierdzenie: "słuchaj Izraelu, Bóg jeden jest".

Cytat:

A pozwolę sobie też póżniej wkleić jeszcze jeden arcik na temat ELOHIM - Bogowie oraz jedności złożonej. Czyli te wersety biblijne to zwykłe dzieło przypadku?


Często jest tak, że człowiek widzi to co chce widzieć, a nie obiektywną rzeczywistość. Nie jest dziełem przypadku, że apostoł Paweł pisze: dla nas jest jeden Bóg - Ojciec. Argument z liczbą mnogą słowa elohim nie jest podtrzymywany dzisiaj chyba przez żadnego szanującego się biblistę. Co do jedności złożonej, wszystko można do tego podpiąć. Moje śniadanie składa się z dwóch chlebków i rybki (mamy trójkę) a Biblia z dwóch okładek i tego co w środku. Tylko problem w tym, czy taki Mojżesz pisząc: "słuchaj Izraelu, Pan, twój Bóg jest jeden" miał na myśli jedną istotę w trzech osobach, czy też po prostu jedną istotę/osobę. Czy Daniel powtarzając te słowa, miał w głowie trójjedynego Boga, czy też po prostu nawet mu to do głowy nie przyszło? Czy Abraham modlił się do trójjedynego Boga, czy też może nie miał o takim zielonego pojęcia?

Cytat:

Sam Klemens Aleksandryjski pisze, że poganie ucząc o swoich triadach nieświadomie potwierdzają istnienie prawdziwego Boga w Trójcy Świętej


No tak, skoro sam Klemens Aleksandryjski tak pisze, to musi to być prawda.
Ostatnio zmieniony przez 2006-07-31, 12:47, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
ariel
Gość
Wysłany: 2006-05-24, 18:23   

Cytat:

Występowanie bowiem triad w pogańskich religiach jest właśnie potwierdzeniem istnienia prawdziwej, tak jak fałszywe dolary dowodzą istnienia prawdziwych.


A Papuas z Nowej Gwinei zjadający na śniadanie swego sąsiada jest potwierdzeniem tego, że Bóg zjada swoje dzieci każdego ranka. No bo jeśli są fałszywe dolary, to znaczy, że są prawdziwe. Ech, Mirku, Mirku.
Ostatnio zmieniony przez 2006-07-31, 12:47, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

Strona wygenerowana w 0,13 sekundy. Zapytań do SQL: 22