Forum biblijne Strona Główna Forum biblijne
Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. (List do Galatów 5:21-22)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Filipian 2:5-11
Autor Wiadomość
tessa

Pomógł: 5 razy
Dołączył: 18 Cze 2006
Posty: 4116
Wysłany: 2009-07-31, 08:30   

Płaskowicki Rys

Cytat:
Tessa
kim dla Ciebie jest Syn Boży ?
bo dla mnie nie ma sprzeczności miedzy Bogiem a Synem Bożym


A czy ja piszę ,że między Bogiem a Synem Bożym jest jakaś sprzeczność ?Nie ma sprzeczności ,bo Jezus nigdy nie sprzeciwiał się Stwórcy swemu Ojcu ,ale zawsze czynił Jego wolę.

J 6:38 NS "ponieważ zstąpiłem z nieba, nie po to, żeby wykonywać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał."

Zauważ ,że Jezus miał własną wolę ,ale wykonywał wolę Ojca.

Czyli nie można powiedzieć ,że Syn i Ojciec tworzą jednego Boga jak to naucza nauka o Trójcy,bo wtedy wola Ojca byłaby zarazem wolą Syna. ;-)

Dla mnie Syn Boży jest szczególnym stworzeniem Bożym ,gdyż Bóg sam powołał do istnienia swego Pierworodnego Syna i uczynił to gdy nie istniał żaden inny byt .

Dlatego nazwano Jezusa Jednorodzonym Synem Boga.

Cytat:


to Jeden Duch
Syn Boży to naczynie Bóg to zawartość naczynia
Widzimy naczynie -ale ważna jest zawartośćW jakim sensie "jeden Duch"? Ty to rozumiesz dosłownie ,a ja w przenośni.

Bóg nie może dosłownie przebywać w Jezusie. Dlaczego?

Ponieważ cała Biblia ukazuje Ojca i Syna jako dwa odrębne byty.Gdy Jezus był na ziemi ,Ojciec był w niebie i Syn modlił się do swego Boga i Ojca.

Nawet księga Objawienia pisana po wniebowstąpieniu Jezusa ukazuje Ojca i Syna jako dwa odrębe byty .Objawienie 4:1-5:14

Zobacz też 1Jana 2:1,

Słowa Jezusa ,że "ja jestem w Ojcu a Ojciec we mnie" są przenośnią.


1J 3:4-7 Bw „Każdy kto popełnia grzech, i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu.(5) A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w nim nie ma.(6) Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy; każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał.(7) Dzieci, niech was nikt nie zwodzi; kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak On jest sprawiedliwy.”


1J 3:4-7 NS „Każdy, kto trwa w grzechu, trwa także w bezprawiu, toteż grzech jest bezprawiem.(5) Wiecie również, że ten się ujawnił, aby usunąć nasze grzechy, a w nim grzechu nie ma.(6) Nikt, kto pozostaje w jedności z nim, nie trwa w grzechu; nikt, kto trwa w grzechu, nie widział go ani go nie poznał.(7) Dziateczki, niech was nikt nie wprowadza w błąd; kto trwa w prawości, jest prawy, tak jak ten jest prawy.”

Jak można w kimś mieszkać?

W powyższych wersetach naśladowcy Jezusa "pozostawali w Jezusie" czyli byli niejeko w nim.Ale oczywiście nie w sensie dosłownym.....ale w przenośni.

Gdy zachowywali przykazania Jezusa ,niejako byli z nim zjednoczeni .

Podobnie ma się sprawa jedności Ojca i Syna.Syn będący posłuszny Ojcu pozostaje z Nim w jedności,dzięki swej prawości.
Bo co byłoby ,gdyby Jezus dał się skusic Szatanowi/a przecież był kuszony/?
Wtedy by zerwał tą jednośc z Bogiem.Cytat:
YHVH u Izajasza wyznaje tylko ja zbawiałem
a o Bogu jest też napisane On był On Jest O Przyjdzie znów wszechmogący./kto przyjdzie Duch ?/
Ja wyznaję że Jezus przyszedł w ciele


Owszem ,tylko JHWH jest Zbawcą w tym sensie ,że jest inicjatorem zbawienia.Wszystko ,co Bóg zamyśli to spełnia.

Ale Bóg ma Syna ,którym posłużył się do wybawienia ludzkości.Jezus niejako posłużył Bogu za narzędzie wybawienia .

Lk 2:30 NS "gdyż moje oczy ujrzały twoje narzędzie wybawienia,"


Lk 3:6 NS "i wszelkie ciało ujrzy Boże narzędzie wybawienia' ".
Z tego też powodu Paweł w liście do Tytusa nazywa Zbawicielem zarówno Boga jak i Jezusa.


Tt 1:1-4 Bw „Paweł, sługa Boży, apostoł Jezusa Chrystusa w służbie wiary wybranych Bożych i w służbie poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością,(2) w nadziei żywota wiecznego, przyobiecanego przed dawnymi wiekami przez prawdomównego Boga,(3) a objawionego we właściwym czasie w Słowie zwiastowania, które zostało mi powierzone z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego,(4) do Tytusa, prawowitego syna według wspólnej wiary: Łaska i pokój od Boga Ojca i od Chrystusa Jezusa, Zbawiciela naszego.”

Należy jednak rozumiec w jakim sensie Bóg jest Zbawicielem ,a w jakim sensie Jezus jest tym Zbawicielem.


J 3:16 NS „Albowiem Bóg tak bardzo umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby nikt, kto w niego wierzy, nie został zgładzony, lecz miał życie wieczne.”

Bóg jest inicjatorem zbawienia i w tym sensie jest jedynym Zbawicielem.

Jezus zaś jako Syn posłusznie wykonuje wolę Ojca i z miłości do ludzi oddaje swoje życie jako okup za ludzkośc.

Biblia i tutaj odróżnia Boga od Syna:

1Tm 2:5 NS „Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus,”


Kto przyjdzie?

Ap 1:1-8 BT „Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem, a On wysławszy swojego anioła oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu Janowi.(2) Ten poświadcza, że słowem Bożym i świadectwem Jezusa Chrystusa jest wszystko, co widział.(3) Błogosławiony, który odczytuje, i którzy słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska.(4) Jan do siedmiu Kościołów, które są w Azji: Łaska wam i pokój od Tego, Który jest, i Który był i Który przychodzi, i od Siedmiu Duchów, które są przed Jego tronem,(5) i od Jezusa Chrystusa, Świadka Wiernego, Pierworodnego umarłych i Władcy królów ziemi. Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów,(6) i uczynił nas królestwem - kapłanami Bogu i Ojcu swojemu, Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.(7) Oto nadchodzi z obłokami, i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen.(8) Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący.”

Bóg nie przychodzi w sposób literalny ,bo "nikt nie może ogladac Boga i pozostac przy życiu".Przyjście Boga raczej wiąże się ze spełnieniem Jego zapowiedzi,obietnic.

Tak jak zapowidział Sarze ,że powróci za rok i Sara będzie miała syna.

Rdz 17:19 NS „Bóg odrzekł: "Sara, twoja żona, na pewno urodzi ci syna i nazwiesz go imieniem Izaak." I zawrę z nim moje przymierze jako przymierze po czas niezmierzony dla jego potomstwa po nim.”

Rdz 18:14 NS „Czy jest coś zbyt niezwykłego dla Jehowy? W wyznaczonym czasie powrócę do ciebie, w przyszłym roku o tym czasie, i Sara będzie miała syna".
 
 
Płaskowicki Rys
[Usunięty]

Wysłany: 2009-07-31, 08:39   

Fajnie
tylko po co te argumenty o trynitarializmie
ja nie wierzę w 'osobowego' czyli ograniczonego do osobowości Boga
Bóg w ktorego wierzę to Duch Sw
On objawiia się nam i jako ojciec i przez służbę syna
po prostu czczę zawartość naczynia a nie naczynie.
Więc skieruj to co piszesz do trynnitarianina -albo proszę uważniej przeczytaj to co pisżę.
Bog w którego wierzę jest nie poznawalny ludzkim rozumem i mozemy wypowiadać się jedynie o tym co On nam objawia a to są jedynie Jego atrybuty
pozdrawiam
 
 
tessa

Pomógł: 5 razy
Dołączył: 18 Cze 2006
Posty: 4116
Wysłany: 2009-07-31, 09:37   

Płaskowicki Rys

Cytat:
ja nie wierzę w 'osobowego' czyli ograniczonego do osobowości Boga
Bóg w ktorego wierzę to Duch Sw


W takim razie jak rozumiesz te słowa,czy Bóg jest duchem świętym,czy też Bóg posługuje się swym duchem do realizacji swych zamierzeń?:

Lk 2:26 NS "I zostało mu przez Boga wyjawione za pośrednictwem ducha świętego, że nie ujrzy śmierci, dopóki wpierw nie zobaczy Chrystusa Jehowy."

Lk 3:22 NS "i zstąpił na niego duch święty, z kształtu cielesnego podobny do gołębia, a z nieba dobiegł głos: "Tyś jest mój Syn. umiłowany; ciebie darzę uznaniem".

Bóg był w niebie ,gdyż z nieba rozległ się głos ;duch święty zaś zstąpił z nieba od Boga .
Zatem jak duch święty może byc Bogiem?

J 14:26 NS "Ale wspomożyciel, duch święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, ten was nauczy wszystkiego i przywiedzie wam na pamięć wszystko, co ja wam powiedziałem."

Bóg Ojciec posyła ducha świętego ,jak zatem może nim byc?

Dz 5:32 NS "A my jesteśmy świadkami tych spraw, podobnie jak duch święty, którego Bóg dał posłusznym jemu jako władcy".

Bóg daje posłusznym ludziom swego ducha świętego .Czy daje siebie ? Nie! Umacnia swych sług swą mocą z wysokości.

Lk 24:49 NS "A oto ja zsyłam na was to, co obiecał mój Ojciec. Wy jednak przebywajcie w mieście, aż zostaniecie przyodziani mocą z wysokości"."


Dz 1:6-8 NS „Kiedy się zatem zgromadzili, zaczęli go pytać: "Panie, czy w tym czasie przywracasz królestwo Izraelowi?"(7) Rzekli im: "Nie wasza to rzecz poznać czasy lub pory, które Ojciec objął swoją władzą orzekania;(8) lecz otrzymacie moc, gdy zstąpi na was duch święty, i będziecie moimi świadkami zarówno w Jerozolimie, jak i w całej Judei i Samarii, i aż do najodleglejszego miejsca na ziemi".

Czyli Bóg nie jest Duchem Świętym ,ale Bóg posługuje się tym duchem jako swą mocą .


Także ta twoja wypowiedz jest sprzeczna sama z sobą:Cytat:
a o Bogu jest też napisane On był On Jest O Przyjdzie znów wszechmogący./kto przyjdzie Duch ?/
Ja wyznaję że Jezus przyszedł w ciele
bo dla mnie nie ma sprzeczności miedzy Bogiem a Synem Bożym
to Jeden Duch
Syn Boży to naczynie Bóg to zawartość naczynia
Widzimy naczynie -ale ważna jest zawartość


Skoro piszesz ,że Jezus przyszedł w ciele ,a zarazem rozumiesz to tak ,że w Jezusie jest sam Bóg jako Duch ,to jest to sprzeczne.
Bo albo Jezus jest ciałem i tylko ciałem ,albo Duchem,jednocześnie nie może byc i jednym i drugim ;-) Nic o tym bowiem nie pisze w Biblii.

Raczej to:

J 1:14 NS "A Słowo stał się ciałem i przebywał wśród nas, i widzieliśmy chwałę jego, chwałę, jaka się od ojca należy jednorodzonemu synowi; i był pełen życzliwości niezasłużonej i prawdy."

1J 4:2 NS "Po tym poznajecie natchnioną wypowiedź od Boga: Każda natchniona wypowiedź, która wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, pochodzi od Boga,"

Jezus na ziemi był ciałem i tylko ciałem.
 
 
Płaskowicki Rys
[Usunięty]

Wysłany: 2009-07-31, 10:39   

Pisze też
te rzeczy ktore ja czynię nie ja czynię ale ojciec/w innym tlumaczeniu Bóg/który jest we mnie dzieła swoje wykonuje.
To Ty twierdzisz że Jezus był tylko ciałem
Dla mnie Jezus to świątynia Najwyższego
nowa skrzynia przymierza -na której Bog umieścił swoje imię obecność
a to że Bog to Duch
Jezus powiedział Samarytance
natomiast święty to imię Boze z 57 rozdziału 15 wersetu Izajasza
więc wybacz Bog dla mnie to Duch Święty bo tak odczytuję biblię.
Ten Bog jest Ojcem ludzi spelniał swą służbę zbawiciela jako syn człowieczy -syn boży w Jezusie
ale Jego natura to Duch
Bog jest Duchem prawdziwi czciciele czczą go w Duch i prawdzie
Sprzeczności więć nie ma my widzimy dwa naczynia ale zawartość jest jedna Duch Święty
Bog się nie posługuje Duchem Świętym - Bóg jest Duchem i nazywa się Święty
Bog sam mnie zbawia On wszystko sam czyni bo On jest jedynym zbawicielem i nie ma innego
tylko ja zwiastowalem a nie kto inny pośród was
Ananiasz i Safira nie rozpoznali obecności Boga w jego wlaściwej naturze i ponieśli za to karę
Dlaczego grzech przeciw Duchowi SW nie ma być odpuszczany -bo jest bezpośrednio przeciw Bogu
nie mnie zgrzeszyliście ale Bogu mówi Piotr o grzechu przeciw Duchowi Sw
tyle
 
 
rafalJG 

Dołączył: 21 Kwi 2009
Posty: 936
Wysłany: 2009-07-31, 12:25   

tomyo napisał/a:
Kod:
Tessa napisała: Czy nastawienie Jezusa było inne, wcześniej w niebie?


Chcę się podzielić swoim spostrzeżeniem może trochę chaotyczne ale dla mnie to ma sens:

Zauważmy że Bóg stworzył niebo i ziemię i wszystko co na niej będzie włącznie z mężczyzną i kobietą w sześć dni, a potem odpoczął, ale czy ziemia żyła już pełnią życia i czy człowiek miał tchnienie od Boga. (GEN 2:(4) Takie były dzieje nieba i ziemi podczas ich stworzenia. W dniu, kiedy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo, (5) a jeszcze nie było żadnego krzewu polnego na ziemi ani nie wyrosło żadne ziele polne, bo Pan Bóg nie spuścił deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał rolę, (6) a tylko mgła wydobywała się z ziemi i zwilżała całą powierzchnię gleby, (7) ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą.)

Z dziecinnego punktu możemy sobie to tak zilustrować, że Bóg wziął plastelinę w ręce i tworzył niebo i ziemię i wszystko to co na niej będzie, i gdy na to spojrzał stwierdził że to jest b. dobre: GEN 1:(31) I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień szósty. – ale to tylko model, coś co zostało stworzone ale jeszcze nie żyło, bo nie było przyzwolenia Boga.

Ale przed tym wszystkim stworzył ciało dla siebie, GEN 1:(26) Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas”, „ GEN 1:(27) I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go.” Bóg jako Duch, wiedział w jakiej postaci przyjdzie dlatego już przed stworzeniem świata stworzył ciało doskonałe, na wzór którego stworzył człowieka, to był początek Bożego planu. Jezus jako ciało nie istniało przed jego przyjściem, było stworzone przez projektanta czyli Boga w jego myśli, lub jak to bywa u architektów na kawałku papieru, dopiero jak się narodził z Marii stał się ciałem, którego się pozbył będąc wydanym na śmierć, aby po zmartwychwstaniu być przyobleczonym w nowe ciało, bo człowiek zawsze dążył do oddawania czci czemuś widzialnemu, dlatego Bóg dał nam wybawiciela i w nim mamy pokładać nadzieję.

Jana 14:(8) Rzekł do Niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. (9) Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? (10) Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. (11) Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie - wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła.

Mam nadzieję że ktoś mnie zrozumie, bo czasem moje wypowiedzi są niezrozumiałe dla innych nawet w moim kościele. Pozdrawiam.


Ja łapię:

1 Kor. 15:47-48
47. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski; drugi człowiek jest z nieba.
48. Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie; jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy.
(BW)
 
 
Arius 
badacz Biblii


Pomógł: 1 raz
Dołączył: 25 Lut 2008
Posty: 4947
Skąd: kosmopolita
Wysłany: 2009-08-02, 13:15   

Płaskowicki Rys napisał/a:
Syn Boży to naczynie Bóg to zawartość naczynia


A czemu ograniczasz BOGA, zawartość naczynia zawsze jest ograniczona.
 
 
Płaskowicki Rys
[Usunięty]

Wysłany: 2009-08-02, 17:08   

Ograniczony bywa czlowiek który musi mieć widzialny znak lub symbol
Bog się na ukazuje jak chce i kiedy chce
Jego jest miejsce i czas
dlaczego chce się czlowiekowi ukazywać w swoich obrazach -o to spytaj Jego
tyle
 
 
Pius 

Dołączył: 01 Sie 2009
Posty: 656
Wysłany: 2009-08-02, 18:50   

Płaskowicki Rys napisał/a:
Dla mnie Jezus to świątynia Najwyższego

J 1:18 BT "Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył."
zwróć uwage na użyte terminy "Jednorodzony Bóg" różni się osobowo od Boga Ojca, bo Go widzi.Ale też jest z Nim w jedności ,ponieważ jest w jego"łonie".
Syn to nie określenie sposobu objawienie się Ojca ludziom, ale ktoś rożny od Ojca
 
 
Płaskowicki Rys
[Usunięty]

Wysłany: 2009-08-02, 19:01   

Poczytaj Jana 2 wers od 19 do 21
i i 14 wers 10
dla mnie Bóg jest Jeden
Ponieważ jest Duchem objawia się gdzie chce i jak chce
to co widzimy to tylko obrazy-objawienia
Budowanie teorii o Bogu na ich podstawie jest właśnie nauką ludzką
tyle
 
 
rafalJG 

Dołączył: 21 Kwi 2009
Posty: 936
Wysłany: 2009-08-03, 09:41   

Pius napisał/a:
Płaskowicki Rys napisał/a:
Dla mnie Jezus to świątynia Najwyższego

J 1:18 BT "Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył."
zwróć uwage na użyte terminy "Jednorodzony Bóg" różni się osobowo od Boga Ojca, bo Go widzi.Ale też jest z Nim w jedności ,ponieważ jest w jego"łonie".
Syn to nie określenie sposobu objawienie się Ojca ludziom, ale ktoś rożny od Ojca


Poczatki większości listów Pawła sa takie same:

Efez. 1:2
2. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa.
(BW)


Bóg i Jeszua są wyrażnie rozdzieleni. To jednośc duchowa, a nie osobowa.
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytań do SQL: 10