Forum biblijne Strona Główna Forum biblijne
Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. (List do Galatów 5:21-22)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
2. Pochwycenie kościoła
Autor Wiadomość
Quster 


Wyznanie: Chrześcijanin
Dołączył: 26 Maj 2006
Posty: 3475
Wysłany: 2009-07-19, 22:31   2. Pochwycenie kościoła

Cytat:
POCHWYCENIE KOŚCIOŁA

I. KIEDY NASTĄPI POCHWYCENIE KOŚCIOŁA?

1. Pan przyjdzie po Kościół w sposób nagły i niespodziewany:
Mat. 24:36-42
- Nie będzie żadnych znaków zapowiadających przyjście Pana, a krzyk o północy będzie ogłaszał, że Pan już jest – nie że nadchodzi:
Mat. 25:6
- Przyjście Pańskie będzie się wiązało z zaskoczeniem tych, którzy nie będą czuwać:
Obj. 3:1-3

2. Pochwycenie Kościoła odbędzie się przed Wielkim Uciskiem:
Istnieją 3 teorie na temat momentu Pochwycenia Kościoła w stosunku do Wielkiego Ucisku: Pre, mid i post.
Konsekwentne stosowanie prostych reguł interpretacji Pism prowadzi do wniosku, że Pochwycenie nastąpi przed Wielkim Uciskiem.

1. Skoro może nastąpić w każdej chwili, to znaczy że nie będzie znaków poprzedzających w postaci wydarzeń charakterystycznych dla początku, środka lub końca Wielkiego Ucisku.

2. W całej Księdze Objawienia Kościół nie jest wymieniony ani raz w kontekście Wielkiego Ucisku.
- są wymienieni „święci” nawracający się w trakcie Ucisku, natomiast o Kościele jest mowa w rozdziałach 1-3 oraz 19-22 czyli przed i po Wielkim Ucisku
- w okresie Wielkiego Ucisku Ewangelia nie jest głoszona przez Kościół, lecz innymi środkami
- pod koniec Wielkiego Ucisku nawraca się naród Izraela, ale nie dzieje się to za pośrednictwem Kościoła [Zach. 12:9-10; 13:1]
- Kościół jest wymieniony dopiero jako Oblubienica zaślubiająca Baranka w niebie [Obj. 19:7-8], a następnie przychodzi wraz z Panem podczas Jego Powtórnego Przyjścia.

3. Kościół ma czuwać, aby ujść przed Wielkim Uciskiem i stanąć przed Synem Człowieczym.
Łuk. 21:34-37
- oznacza to, że Kościół ujdzie „przed tym wszystkim, co nastanie”
- oznacza to, że wtedy, gdy na Ziemi nastanie czas gniewu i ucisku, Kościół stanie przed Trybunałem Chrystusowym, żeby się oczyścić w celu przygotowania do zaślubin z Oblubieńcem

4. Pan „wyciągnie nas z gniewu przychodzącego”
I Tes. 1:9-10 (interlinia)
- mamy oczekiwać Pana, który wyciągnie nas z gniewu przychodzącego. Czas przyszły sugeruje, że nie chodzi o zbawienie (ponieważ my już jesteśmy zbawieni i przeszliśmy ze śmierci do życia) lecz o ratunek przed nadciągającym przyszłym gniewem.

5. Dzień Pański (czyli dzień gniewu i sądu) przyjdzie na nich, a nie na nas, ponieważ Bóg nie przeznaczył nas na gniew.
I Tes. 5:1-10
- fragment jest kontynuacją nauczania skontrastowaną (peri de) z ostatnimi słowami dotyczącymi pochwycenia: „Pocieszajcie się tymi słowy”.
- Dzień Pański zaskoczy „ich”, którzy są w ciemności, gdy „oni” będą mówić „pokój i bezpieczeństwo”

6. Paweł uspokaja tych, którzy dali się okłamać i nastraszyć, że Dzień Pański już się rozpoczął.
II Tes. 2:1-8
- Co się zaś tyczy „przyjścia Pana i naszego spotkania z Nim” - to jest określenie Pochwycenia Kościoła [I Tes. 4:17 – zostaniem porwani w obłokach w powietrze na spotkanie Pana]
- Nie dajcie się nastraszyć, że Dzień Pański już nastał, a wy nie zostaliście wzięci, ponieważ wprawdzie Pochwycenie będzie niespodziewane, ale Dzień Pański nie nastąpi zanim:
- nie przyjdzie apostazja (odstępstwo) Kościoła
- nie objawi się Antychryst
- nie zejdzie z pola „ten” [7] lub „to” [6], co powstrzymuje moc nieprawości
Co lub kto powstrzymuje moc nieprawości przed całkowitym wybuchem zła na Ziemi? Wydaje się, że jedyną mocą, która jest w stanie ją powstrzymywać skutecznie, jest działanie Ducha Świętego w Kościele i poprzez Kościół [Ef. 3:11, I Jana 4:4]. „Zejście z pola” nie oznacza jednak, że Duch Święty zostanie usunięty z Ziemi (jest wszechobecny), ale zmieni się Jego sposób działania.

7. Tych członków Kościoła, którzy zachowają nakaz Pański, zachowa On od godziny próby, mającej przyjść na cały zamieszkały świat, by doświadczyć wszystkich mieszkańców ziemi
Obj. 3:10 (interlinia)
Oryginał mówi coś innego niż „Brytyjka” - Kościół nie będzie zachowany podczas ucisku, tylko od ucisku.

A. SŁABE PUNKTY TEORI „MID-TRIB”:

1. Ponieważ początek Wielkiego Ucisku jest równoznaczny z podpisaniem przez Antychrysta siedmioletniego przymierza pokojowego [Dan. 9:27], Pochwycenie Kościoła de facto nastąpiłoby 3.5 roku po tym wydarzeniu. Nie może być zatem mowy o jego „niespodziewaności”

2. Zniesienie ofiar w III Świątyni (połowa Wielkiego Ucisku) byłoby równoczesne z Pochwyceniem Kościoła, ale wcześniej ta Świątynia musiałaby zostać wybudowana. Ten sam problem.

3. Przeczy ona wszystkim fragmentom mówiącym, że Kościół nie jest przeznaczony na gniew.

4. Zwolennicy tej teorii powołują się na I Kor. 15:52 i „trąbę ostateczną” utożsamiają z „ostatnią trąbą” (siódmą trąbą) z Obj. 11:15, która istotnie zabrzmi w połowie Wielkiego Ucisku. Problem polega na tym, że to nie jest ta sama trąba.
- I Kor. 15:52 był pisany do ludzi, którzy jeszcze nie czytali Obj. 11:15, bo go nie było
- Wiedzieli natomiast o Święcie Trąb [IV. Mojż. 10:1-9]. „Ostatnia trąba” [tekiah gedolah] to był znak ostatni z „dźwięków urywanych” [IV Mojż. 10:6]. Oznacza zwinięcie obozu i wyruszenie w pochód.

B. SŁABE PUNKTY TEORII „POST-TRIB”:

1. Wszystko, co dotyczy „zaskoczenia” i „czuwania” nie ma sensu.

2. „Dzień Pański” zapowiadany w ST to dzień gniewu [Iz. 13:6-14 por. Obj. 6:12-17; Joel 2:1-11 por. Obj. 9:1-11; Amos 5:18-20].

3. Określenie „Wielki Ucisk” jest w Biblii stosowane w odniesieniu do Izraela i świata w czasach ostatecznych, a nie w stosunku do Kościoła [Dan. 12:2; Sof. 1:1-17; Jer. 30:1-9; Mich. 4:6-7]. Ucisk będzie służył oczyszczeniu synów Lewiego [Mal. 3:1-6]

4. Można by jeszcze dokładniej wyznaczyć datę Pochwycenia (7 lat po podpisaniu traktatu, 3.5 roku po sprofanowaniu Świątyni).

5. Kościół musiałby spotkać się z Panem w powietrzu i natychmiast wrócić z Nim na ziemię – to nie pozwala umiejscowić w czasie ani sądu wierzących przed Trybunałem Chrystusowym, ani zaślubin, a także jest jawnie sprzeczne z Obj. 19:7-8 i następującym po nim Obj. 19:11-14.

6. Zwołanie „wybranych” z Mat. 24:31 mówi o końcu Wielkiego Ucisku, kiedy to cały Izrael zostanie zgromadzony i nawróci się do Boga [V Mojż. 30:1-8; Iz. 27:12-13]. Jezus używa określenia „wielka trąba” - identycznego jak w Iz. 27:12-13, gdzie „wielka trąba” jest sygnałem do zebrania Izraela. Nawrócenie żyjących Żydów (wybrani ze wszystkich krańców ziemi) będzie poprzedzało zmartwychwstanie świętych Starego Przymierza (wybrani ze wszystkich krańców nieba) i razem wejdą oni do 1000-letniego Królestwa. Izrael został wybrany i pozostaje wybrany: V Mojż. 4:37; 7:6-7; 10:15; 14:2; Rzym. 11:7,28].

7. „Wybrani” w sensie eschatologicznym odnoszą się do fragmentów ST zapowiadających objęcie królestwa w Erze Mesjańskiej przez wybranych spośród Izraela [Iz. 65:8-10,22]. Wybrani w sensie zbawienia to wszyscy odrodzeni wybrani jeszcze przed założeniem świata na podstawie wiedzy uprzedniej Boga – wybrani spośród Izraela nawrócili sie do Mesjasza [Rzym. 11:7]. Wybrani spośród pogan do nich dołączyli [Kol. 3:12]. KOŚCIÓŁ NIE JEST IZRAELEM.

_________________
... wiara, która jest czynna ... Gal. 5:6

NIEBO - Chrześcijanie tyle mówią o niebie, ponieważ Nowy Testament głosi niebo jako nadzieję dla wierzących (1 Piotra 1:4; Kolosan 1:5; Hebrajczyków 3:1). Mówienie o niebie nie wyklucza wiary w życie na ziemi, ponieważ niebo jest tam, gdzie jest Bóg. Gdy Bóg zstąpi między ludzi i zamieszka wśród nich, to tam będzie też niebo (Objawienie 21:1-5). Wielu komentatorów uważa, że niebo i ziemia staną się jednym.

DUSZA NIEŚMIERTELNA - Ks. Wincenty Granat napisał: "Tylko Bóg jest nieśmiertelny z całej istoty swego bytu, tj. nigdy nie może przestać istnieć; wszystko poza Nim jest przygodne, może tedy zniknąć, a więc z tej racji jest śmiertelne. Mówiąc o nieśmiertelności duszy ludzkiej mamy na uwadze jej naturę nie zawierającą w sobie pierwiastków wewnętrznego rozkładu, czyli z tego względu nie podlegającą śmierci. Mimo to dusza ludzka jako byt przygodny mogłaby przestać istnieć, jeśli Bóg nie powstrzymywałby jej stale w bytowaniu i działaniu" ("Eschatologia", s. 79)."Bo wasze myśli nie są moimi myślami (...) jak niebiosa przewyższają ziemie, tak (...) moje myśli – wasze myśli." Izajasza 55:8-9

"W (...) dyskusji jest mnóstwo sloganów, które nie powinny zastępować myślenia" LB
 
 
makabi 

Wiek: 43
Dołączył: 15 Lis 2009
Posty: 843
Skąd: polska
Wysłany: 2009-11-21, 19:51   re

http://matthew.terramail.pl/Scofield.html
ciekawy atrykul krytyczny
 
 
Lucyfer
[Usunięty]

Wysłany: 2009-11-22, 16:23   Re: 2. Pochwycenie kościoła

quster napisał/a:
Cytat:
POCHWYCENIE KOŚCIOŁA2. Pochwycenie Kościoła odbędzie się przed Wielkim Uciskiem:


Twierdzenie fałszywe bo pochwycenie, przemienienie, będzie tysiąc lat po wielkim ucisku.
1 Kor. 15:51-52
51. Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni
52. W jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni.
(BW)
 
 
makabi 

Wiek: 43
Dołączył: 15 Lis 2009
Posty: 843
Skąd: polska
Wysłany: 2009-11-22, 23:16   re

Dz 3:17-21
17. Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy wasi.
18. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał.
19. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone,
20. aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa,
21. którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, co od wieków przepowiedział Bóg przez usta swoich świętych proroków.
(BT)

werset powyzszy mowi wyraznie do jakiego momentu niebo musi zatrzymac Jezusa. Niestety zwolennicy pochwycenia przed uciskiem maja pewien problem. Jesli pochwycenie sekretne odbedzie sie przed uciskiem i wtedy jak mowi werset (ponizej) Pan zstapi z nieba, to o jakim odnowieniu tu mowimy? W momencie pochwycenia przed uciskiem nic sie przeciez nie stanie. Nawet nie zobacza panowania Antychrysta (oczywiscie biorac pod uwage futuryzm a nie historycyzm)

1 Tes 4:15-16 (werset, na ktorym opiera sie caly pretrybulacjonizm)
15. To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli.
16. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi.
1 Tes 4:17
17. Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem.
(BT)

(BT)
 
 
Płaskowicki Rys
[Usunięty]

Wysłany: 2009-11-23, 07:30   

Jedyny dla mnie problem to umiejscowienie porwania
czy będzie w czasie ucisku czy bezpośrednio przed nim
nie mam zdania
Branham nauczał ,że oblubienica nie będzie w ucisku
ja nie jestem pewien czy w tej sprawie miał światło
dlatego chyba bym poparł ten post przedemną
pozdrawiam
 
 
makabi 

Wiek: 43
Dołączył: 15 Lis 2009
Posty: 843
Skąd: polska
Wysłany: 2009-11-23, 19:57   re

Branham był chyba mocno osadzony w tradycji ewangelicznych chrześcijan, więc mnie to nie dziwi.
polecam tez wyklady jednego z nielicznych baptystów, nauczającego wg mnie poprawnie w tym temacie.(pochwycenia)

http://www.drogazycia.pl/ - pobierz


Ukłony
 
 
Chcę wierzyć 

Dołączył: 27 Mar 2011
Posty: 94
Wysłany: 2011-06-14, 14:19   

Tesal 2:1 - Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z nim, prosimy was, bracia,
2:2 - abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień Pański.
2:3 - Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia,
2:4 - przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga.

Paweł pisał, że zanim nastąpi spotkanie nasze z Panem musi przyjść najpierw odstępstwo a na tronie miał zasiąść człowiek niegodziwości. Zarówno proroctwo a antychryście jak i zapowiedziany wielki ucisk miały dotyczyć kościoła.
_________________
http://chcewierzyc.blogspot.com
 
 
Chcę wierzyć 

Dołączył: 27 Mar 2011
Posty: 94
Wysłany: 2011-07-06, 11:16   

Quster napisał/a:
2. Pochwycenie Kościoła odbędzie się przed Wielkim Uciskiem:
Istnieją 3 teorie na temat momentu Pochwycenia Kościoła w stosunku do Wielkiego Ucisku: Pre, mid i post.
Konsekwentne stosowanie prostych reguł interpretacji Pism prowadzi do wniosku, że Pochwycenie nastąpi przed Wielkim Uciskiem.


Pochwycenie kościoła jest czasem odpocznienia dla kościoła i końcem ucisku. Dlatego prześladowania św. są możliwe tylko przed pochwyceniem kościoła.

2 Tesal 1:6 - gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają,
1:7 - a wam, uciskanym, dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej,
_________________
http://chcewierzyc.blogspot.com
 
 
mr x 

Dołączył: 07 Lip 2011
Posty: 179
Wysłany: 2011-07-07, 22:18   

Na początku trzeba by ustalić o jaki dokładnie ucisk chodzi. Czy o ten "Ostateczny"? Ucisk wszystkich narodów?
Co do prześladowania - zauważyłem, że praktycznie nikt nie chce pamiętać o minionych czasach (od śmierci Jezusa do dziś). 'Wszyscy chcą cierpieć' - tak na prawdę nie zdając sobie sprawy o co proszą. Czy Chrześcijanie męczeni i mordowani, czy to przez inkwizycję, czy też inne, niekatolickie "siły", nie byli dostatecznie mocno prześladowani? Wystarczy popatrzeć na zachowane do dziś informacje o narzędziach tortur. Czy to mało? Módlmy się o to, ażeby już więcej czegoś takiego nie było. Prośmy o powrót Pana a nie o kolejne rzeźnie.
Czy Chrześcijanie mają brać udział w tym ucisku narodów? Uważam, że nie.
 
 
aras 


Wyznanie: Brak denominacji\kiedyś katolik
Pomógł: 2 razy
Dołączył: 25 Lip 2010
Posty: 397
Skąd: Śląsk
Wysłany: 2011-07-08, 18:32   Re: re

makabi napisał/a:
Dz 3:17-21
17. Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy wasi.
18. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał.
19. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone,
20. aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa,
21. którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, co od wieków przepowiedział Bóg przez usta swoich świętych proroków.
(BT)

werset powyzszy mowi wyraznie do jakiego momentu niebo musi zatrzymac Jezusa. Niestety zwolennicy pochwycenia przed uciskiem maja pewien problem. Jesli pochwycenie sekretne odbedzie sie przed uciskiem i wtedy jak mowi werset (ponizej) Pan zstapi z nieba, to o jakim odnowieniu tu mowimy? W momencie pochwycenia przed uciskiem nic sie przeciez nie stanie. Nawet nie zobacza panowania Antychrysta (oczywiscie biorac pod uwage futuryzm a nie historycyzm)

1 Tes 4:15-16 (werset, na ktorym opiera sie caly pretrybulacjonizm)
15. To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli.
16. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi.
1 Tes 4:17
17. Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem.
(BT)

(BT)
Moim zdaniem jest to opis pierwszego zmartwychwstania z Obj 20 , a niektórzy nazywają to pochwyceniem, porwaniem, gdyż czas wielkiego ucisku będzie skrócony. Tak ja to przynajmniej rozumiem.
 
 
Lucyfer
[Usunięty]

Wysłany: 2011-07-12, 19:08   Re: re

aras napisał/a:


Moim zdaniem jest to opis pierwszego zmartwychwstania z Obj 20 , a niektórzy nazywają to pochwyceniem, porwaniem, gdyż czas wielkiego ucisku będzie skrócony. Tak ja to przynajmniej rozumiem.

Paweł pisząc o pochwyceniu do nieba myślał o sobie i jemu współczesnych bo też nie wiedział kiedy to będzie.
1 Tes. 4:15-18
15. A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli.
16. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie,
17. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem.
18. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy.
(BW)

Według chronologii wydarzeń nastąpi to po tysiącleciu gdy będzie powszechne zmartwychwstanie.
Podczas pierwszego zmartwychwstania pod koniec wielkiego ucisku też będzie zabranie do nieba ale tylko tych którzy zmartwychwstaną a Paweł pisał o żyjących więc nie o nich pisał.
 
 
mr x 

Dołączył: 07 Lip 2011
Posty: 179
Wysłany: 2011-07-12, 19:19   

Lucyfer napisał/a:
Według chronologii wydarzeń nastąpi to po tysiącleciu gdy będzie powszechne zmartwychwstanie.


Według twojej chronologii, być może. Skąd u licha twierdzenie, że pomiędzy zmartwychwstaniem sprawiedliwych a pochwyceniem minie tysiąc lat?

Hebr. 11:38-40
(BW)
?
 
 
Lucyfer
[Usunięty]

Wysłany: 2011-07-15, 19:56   

mr x napisał/a:
Lucyfer napisał/a:
Według chronologii wydarzeń nastąpi to po tysiącleciu gdy będzie powszechne zmartwychwstanie.


Według twojej chronologii, być może. Skąd u licha twierdzenie, że pomiędzy zmartwychwstaniem sprawiedliwych a pochwyceniem minie tysiąc lat?

Hebr. 11:38-40
(BW)
?

Twierdzenie oparte jest na wiedzy z Apokalipsy:Obj. 20:5-6
5. Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie.
6. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat.
(BW)

Mamy wyraźnie napisane że ci sprawiedliwi zmartwychwstali w pierwszym zmartwychwstaniu będą na ziemi przez tysiąc lat i nie będą podlegali śmierci, czyli pozostaną przy życiu przez całe tysiąc lat aż do chwili gdy nastąpi drugie powszechne zmartwychwstanie. Ponieważ mają być na ziemi tylko tysiąc lat to jasne jest że dalej muszą być w niebie, czyli muszą być zabrani, pochwyceni i o tym pisał Paweł. Paweł pisał że umarli będą wzbudzeni a my będziemy pochwyceni i tam na zawsze będziemy z Panem. Ta liczba jest ograniczona do 144 tysięcy wykupionych z ziemi. Więcej nie zostało wykupionych z ziemi, czyli pozostaną na zawsze na ziemi.
Obj. 14:3-4
3. I śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami i przed starszymi; i nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi.
4. Są to ci, którzy się nie skalali z kobietami; są bowiem czyści. Podążają oni za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni spomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla Baranka.
(BW)

Mamy wyraźnie napisane że te 144 tysiące zostali wykupieni z pomiędzy ludzi, czyli będą aniołami, będą w niebie po tysiącleciu.
 
 
Jachu 
cichy,pokorny

Pomógł: 445 razy
Wiek: 90
Dołączył: 09 Lis 2008
Posty: 10733
Skąd: Śląsk
Wysłany: 2011-07-15, 21:15   

Pochwycić to można zbrodniarza,przestępcę,złodzieja itp.
Może trochę jaśniej i po biblijnemu podać o co chodzi?
_________________
(36) Ale powiadam wam, iż z każdego słowa próżnego, które by mówili ludzie, dadzą z niego liczbę w dzień sądny; (37) Albowiem z mów twoich będziesz usprawiedliwiony, i z mów twoich będziesz osądzony. Ew. Mat.12 rozdz.
 
 
Lucyfer
[Usunięty]

Wysłany: 2011-07-15, 22:27   

Jachu napisał/a:
Pochwycić to można zbrodniarza,przestępcę,złodzieja itp.
Może trochę jaśniej i po biblijnemu podać o co chodzi?
Nie chodzi o to by kłócić się o słowa bo pochwycić, zabrać do nieba, to słowa mówiące o tym samym. Rozmawiamy z ludźmi którzy operują tymi pojęciami i wiedzą o co chodzi. Ci którzy nie wiedzą o co chodzi bo nie chcą wiedzieć to czepiają się słów, ale to droga błędna.
2 Tym. 2:14-16
14. To przypominaj, zaklinając ich przed Bogiem, aby się nie wdawali w spory o słowa, bo to jest bezużyteczne, a tylko słuchaczy do zguby przywodzi.
15. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy.
16. A pospolitej, pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność,
(BW)

Spory o słowa to pusta mowa i niczemu nie służy.
Słowo pochwycił występuje w Biblii.
Filip. 3:12-13
12. Nie jakobym już to osiągnął albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa.
13. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, i zdążając do tego, co przede mną,
(BW)

Pochwycony Paweł raczej nie był złodziejem, zbrodniarzem czy przestępcą i nie z tego powodu Jezus go pochwycił.
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 11