Forum biblijne Strona Główna Forum biblijne
Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. (List do Galatów 5:21-22)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Przesunięty przez: Hardi
2013-11-27, 17:31
polscy branhamowcy
Autor Wiadomość
benpo 
benpo

Wiek: 70
Dołączył: 21 Maj 2011
Posty: 263
Skąd: Poland
Wysłany: 2014-05-27, 22:22   

tropiciel napisał/a:
benpo

Cytat:
...nie wierzę w katolickie kłamstwo o trójcy i inne brednie które przejęli zielonoświątkowcy i inne protestanckie denominacje, co teraz jako córki wielkiej wszetecznicy przez ekumenię jednoczą się z nią. Chyba oglądałeś konferencję z USA gdzie duchowo ślepy protestant powiedział do mieszanego gremium że jesteście wszyscy katolikami i że protest Lutra jest zakończony.


Czy mógłbyś napisać coś więcej o tej konferencji, bo to mnie zainteresowało


Cytat:
...Nawet spirytyści używają tej formuły do swoich seansów a także masoni gdy nowi członkowie składają swoją przysięgę. Nie ma co doborowe z was towarzystwo, czy wiesz że Waffen SS, także zaprzysięgało nowych członków tą trynitaryjną formułą z Mateusza 28:19. która nie istniała w oryginalne jEwangelii Mateusza.


Czy mógłbyś też napisać coś więcej na temat braku formuły trynitarnej Mt. 28 : 19 w oryginalnym tekście

oraz

na temat masonów, spirytystów i Waffen SS , którzy posługiwali się formułą trynitarną

Co do tej nieszczęsnej konferencji która się odbyła jakiś czas temu,to znajdziesz ją na you tube. A co do oryginału gdzie nie ma formuły Ojca i Syna i Ducha Świętego, to przeczytałem ją z otrzymanej literatury z misji w Krefeld którą napisał nasz brat w Chrystusie E.Frank, który doskonale się orientuje w biblijnym zakresie, i od wielu lat głosi Słowo Boże z rozkazu Pana Jezusa. Możesz napisać do misji i otrzymasz literaturę z której się dowiesz wszystkiego, i będziesz miał szansę nawrócić się do Boga. Członkostwo w denominacji nie daje zbawienia, oto adres: www.freie-volksmission.de Dodam ci także dodatkowe żródło informacji, będziesz miał trochę do poczytania: Analiza tekstu z Ewangelii Mateusza 28:19
Wprowadzenie
Wszelka mowa Boża jest czysta...(Przyp.30.5)
Ps.119.104 Z Twoich przykazań czerpię roztropność, dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki
nieprawej.
Wielu ma trudności w zrozumieniu frazeologii Mat.28.19, w tym celu pisali do redaktorów różnych
czasopism szukając odpowiedzi. Jednakże większość odpowiadających przeszła do porządku
dziennego ponad tą trudnością poprzez żarty, cytaty i ideologie. Oczywiście wszystko to może mieć
miejsce, ale nie kosztem prawdy.
Trudność, pozostawiona w większości bez odpowiedzi, towarzyszy słowom chrzcząc ich w imię
Ojca, Syna i Ducha Świętego. To wyrażenie było kwestionowane nie z powodu konkretnej
doktryny, do której prowadzi, ale raczej z powodu wczesnych świadectw, które poświadczają inną
treść, a także z powodu gramatyki i składni samych słów.
Czy to imienne wyrażenie w Mat.28.19 jest prawdziwe, oryginalne? Czy też, jak „trzech
świadków” w 1Jana 5.7, jest nieprawdziwym dodatkiem, wprowadzonym do wczesnych
manuskryptów dla podparcia tworzonej doktryny? By zrozumieć znaczenie tego pytania rozważmy
słowa znanego badacza biblijnego F.C. Conybeare (XIX wiek) „Aż do połowy dziewiętnastego
wieku tekst o trzech świadkach z 1Jana 5.7, dzielił wraz z Mat.28.19, uciążliwe zadanie
zapewnienia biblijnego dowodu dla Trójcy (nieprawdziwe słowa dodane w 1Jana 5.7) są obecnie
odrzucone przez wszystkie autorytety, za wyjątkiem Papieża w Rzymie. W następstwie czego, cały
ciężar dowodzenia Trójcy spadł na Mateusza 28.19”.
Być może powodem, dlaczego poważny, naukowy wysiłek nie został podjęty dla odkrycia (lub
ogłoszenia) prawdy, wiąże się z tym, że to by podminowało same fundamenty tradycyjnej,
ponicejskiej teologii. Mimo wszystko, jeśli faktycznie tytuły "Ojca, Syna i Ducha Świętego" były
dodane i nie były słowami naszego Pana, wtedy jaki autorytet biblijny mamy, by chrzcić w
jakiekolwiek imię inne niż Jezus? Odpowiedź - żadny.
Jednakże, ważne są nie tyle możliwe wnioski tego studium, ale raczej poznanie prawdy. Celem tego
studium jest odkrycie, jakie słowa rzeczywiście napisał Mateusz.
Poprzez zastosowanie metod krytyki tekstu, przekonasz się, jakie słowa były użyte przez Mateusza,
a jakie były dodane do tego świętego pisma przez innych. Dobrze zrobimy, jeśli zaczniemy od
przypomnienia sobie surowych ostrzeżeń zawartych w Pismach:
5Mojż.4.2 Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie odejmiecie,
zachowując nakazy Pana, Boga waszego, które na was nakładam.
Ogólnie o krytyce tekstu.
Krytyka tekstu odnosi się do metodologicznego i celowego studiowania różnych dokumentów w
celu odzyskania oryginalnej formy tekstu lub przynajmniej formy najbliższej oryginałowi.
SWETE, “Aids to the student” - Variorum Bible:
„Tekst Nowego Testamentu spoczywa na połączonym świadectwie serii udokumentowanych
dowodów: zachowanych manuskryptów oryginalnej greki, wczesnych przekładów i cytatów z
patrystyki (fragmentów zacytowanych przez następców starożytnych chrześcijańskich pisarzy
znanych jako "Ojcowie").”
Odnośnie Świadectwa Manuskryptów.
„Autografy (oryginały) Nowego Testamentu zaginęły prawdopodobnie w przeciągu kilku lat po tym
jak były zapisane. Żaden wczesny pisarz chrześcijański nie określa ich, jako wciąż istniejących [...]
nie mogli przewidzieć ich znaczenia dla potomnych.”
O Wczesnych Przekładach.
„Jako dalsze w kolejności po manuskryptach - kanałach przekazywania tekstu greckiego
Testamentu, muszą być umiejscowione starożytne przekłady, które powstały z greckich
manuskryptów. W większości przypadków starsze niż te, które obecnie posiadamy. Stare, Łacińskie
i Syryjskie tłumaczenia, należą do drugiego wieku i prowadzą do czasu bezpośrednich następców
Apostołów.”
O Patrystycznych Pismach.
„Cytaty Nowego Testamentu w pismach chrześcijańskich pisarzy greckich i łacińskich z pierwszych
pięciu wieków, są tak obszerne, że byłoby możliwe w przypadku zaginięcia wszystkich
manuskryptów Kanonu, odtworzenie prawie całego jego tekstu z tego tylko źródła. Pozostaje dużo
przykładów, w których patrystyczny autorytet może przechylić wagę za, lub przeciw,
dyskutowanemu zapisowi.”
Używając powyższych źródeł krytyki tekstu, jak również tego co jest nazwane dowodem
wewnętrznym, możemy z dużą wiarygodnością odtworzyć prawdziwy zapis naszego tekstu. W
odniesieniu do Mateusza 28.19 Encyklopedia Religii i Etyki (ERE) mówi: (Tom 2, str.380). "To jest
centralny dowód tradycyjnego spojrzenia [...] jeśli byłby niepodważalny, to oczywiście byłby
decydujący, ale jego wiarygodność kwestionowana jest na gruncie krytyki tekstu, literackiej i
historycznej."
Zastosujmy zatem te metody, aby odkryć prawdziwy zapis Mateusza 28.19...
Świadectwo Manuskryptów.
Jeśli greckie manuskrypty ewangelii Mateusza byłyby naszym jedynym źródłem dla stwierdzenia
zapisu tego tekstu, wtedy nie byłoby potrzeby dalszego studiowania, gdyż wszystkie zachowane
manuskrypty zawierają wyrażenie „chrzcząc ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.” Znowu z
Encyklopedii (ERE): „We wszystkich zachowanych manuskryptach [...] tekst ten jest zachowany w
tradycyjnej formie.”
Jednakże musimy pamiętać, że nie mamy żadnego (istniejącego) manuskryptu, który by był
zapisany w pierwszym, drugim, a nawet trzecim wieku. Jest luka trzech wieków, pomiędzy
rzeczywistym zapisem Mateusza, a naszymi najwcześniejszymi kopiami manuskryptów. Musimy
również pamiętać, że żaden zachowany manuskrypt nie jest wolny od błędów w tekście. Niektóre
mają błędy charakterystyczne tylko dla siebie, inne, całe rodziny manuskryptów mają te same błędy.
2
Krytyk tekstu zmierza do odtworzenia poprzez sprawdzenie wszystkich świadectw, jaki był
prawdopodobny oryginalny zapis.
Fakty świadczą, że możliwe jest, iż wszystkie istniejące manuskrypty mają jeden lub więcej
wspólnych błędów tekstowych. Ten fakt należy przyjąć choćby niechętnie. Innym faktem, który
mamy przed sobą, jest to, że w tym przedziale czasowym trzech pierwszych wieków pojawiły się
fałszywe nauki, które rozwinęły się w Wielkie Odstępstwo.
Według znanego krytyka tekstu Dr. C.R. Gregory:
„Greckie manuskrypty Nowego Testamentu były często zmieniane przez skrybów, którzy włączali
do nich zapisy, które były im znane, i które uważali za prawidłowe.”
W jaki sposób zmiany te uczyniono, będziemy omawiali w następnym rozdziale.
Inny autor mówi następująco o „znaczeniu”, jakie dano świadectwu manuskryptów:
„Duży postęp osiągamy, gdy zaproponujemy manuskryptom znaczenie, nie według ich wieku, ale
według wieku tekstu, który one zawierają. Tregellesowi należy przypisać honor wprowadzenia tej
procedury, którą nazwał „Krytyką Porównawczą”. Jest to metoda naukowa i prowadzi nas po raz
pierwszy do bezpiecznych rezultatów.[...] Są powody by wierzyć, że największe błędy, które
kiedykolwiek zniekształciły tekst, pojawiły się już w drugim wieku.[...] To, co potrzebujemy, to
nie jest starożytny tekst, ale tekst prawdziwy.”
Oczywiście kiedy pisarz mówi o „największych błędach”, nie mówi on o błędach w nauczaniu, ale
jako krytyk tekstu, o błędach w samym tekście. Niektóre z tych błędów, pojawiły się równocześnie
z fałszywymi naukami w pierwotnym kościele.
Gdzie są najwcześniejsze manuskrypty?
Fakt, że nie posiadamy kopii datowanych wcześniej niż czwarty wiek, naturalnie prowadzi, do
pytania: „Co stało się z najwcześniejszymi manuskryptami?” Następujący cytat służy w dużym
stopniu jako odpowiedź:
„Dioklecjan w 303 A.D, rozkazał spalić wszystkie święte księgi, jednak ocalało dość, aby przekazać
tekst." Swete in Variorum "Aids to the Student.”
Powodem tego, że nie znaleziono najwcześniejszych manuskryptów jest to, że były one niszczone
przez prześladowców pierwotnego Kościoła zanim chrześcijaństwo stało się "państwową" religią w
czasie Konstantyna. Euzebiusz, który opiekował się wielką biblioteką w Cezarei napisał:
„Widziałem, na własne oczy, burzone domy modlitwy i palone na rynku święte Pisma.”
Nasze wnioski z pierwszej metody dochodzenia są następujące:
1. Wszystkie znane manuskrypty wspierają trzyimienną frazę w Mat.28.19.
2. Wcześni kopiści wprowadzili zmiany do tekstu, niektóre z powodu błędu, inne celowo, tym
niemniej - zmiany. Krytyka tekstu ujawnia te zmiany dość czytelnie.
3. Jest możliwe, że wczesne zniekształcenia tekstu są zachowane we wszystkich zachowanych
3
manuskryptach
4. Celem krytyki tekstu jest nie tyle znaleźć najstarszy, co właściwy tekst.
5. Manuskrypty sprzed IV wieku nie istnieją, w większości z powodu prześladowań wczesnego
kościoła.
Z powodu powyższych faktów, same manuskrypty nie wystarczą by objawić prawdziwy tekst.
Musimy więc zwrócić się do drugiej części naszych dowodów - wczesnych przekładów.
Świadectwo Przekładów.
F. C. Conybeare zauważa:
„W jedynych kodeksach, które mogłyby zawierać starszy zapis, czyli w Sinaitic Syriac i
najstarszym Latin Manuscript, nie ma tych stron, które odnoszą się do końcówki Mateusza." Zatem,
mimo, że wszystkie wczesne tłumaczenia zawierają tradycyjną trzyimienną frazę Mateusza 28.19,
to najwcześniejsze nie zawierają tych tekstów wcale. Co dziwne nie z powodu ominięcia, lecz
usunięcia!”
Załóżmy, że nie wiemy dlaczego te strony były zniszczone. Zmuszeni jesteśmy skonsultować nasz
następny autorytet - pisma patrystyczne.
Świadectwo wczesnych pism.
„W trakcie mojego studiowania uświadomiłem sobie wątpliwości, co do autentyczności tekstu
Mateusza 28.19. Patrystyczne świadectwa przeciwko temu tekstowi są wyraźne [...].” F.C
Conybeare w Hibbert Journal
W jakim stopniu to zdanie jest prawdziwe? Jakie są fakty? Podczas gdy żaden manuskrypt z
pierwszych trzech wieków nie istnieje, to mamy pisma przynajmniej dwóch osób, które posiadały
lub miały dostęp do manuskryptów znacznie wcześniejszych niż nasze najwcześniejsze. Są również
inni, którzy cytują Mateusza 28.19, których pisma posiadamy, które datują znacznie wcześniej, niż
nasze najlepsze kopie manuskryptów. Kim byli ci mężczyźni? Kiedy żyli? Czy byli godni zaufania?
Jak oni cytowali Mateusza 28.19? To są wszystko pytania, które muszą znaleźć teraz odpowiedź.
Rozważymy świadectwa następujących ludzi, bądź przez cytowanie ich pism, bądź pośrednio przez
cytowanie pism im współczesnych: Euzebiusz z Cezarei; Nieznany autor De Rebaptismate;
Orygenes; Klemens z Aleksandrii; Justyn Męczennik; Macedoniusz; Eunomiusz; Afrates.
Zanim przejdziemy do świadectw tych wczesnych pisarzy, musimy dobitnie stwierdzić, że jeśli
miałyby decydować w kwestiach teologicznych, to świadectwa tych "ojców" byłyby bez wartości.
Nasza doktryna musi wynikać z czystego Słowa Bożego, a nie z żadnego innego źródła. Ci, tak
zwani "ojcowie" żyli w wieku teologicznej ciemności i herezji! Ich świadectwo jest wartościowe
jedynie dlatego, ponieważ dostarcza potwierdzenia dla manuskryptów znacznie starszych niż nasze
obecnie posiadane. Dlatego nasze poszukiwania w ich pismach nie służą utworzeniu doktryny, czy
teologii, ale znalezieniu wczesnych świadectw kwestionowanych wersetów.
Euzebiusz z Cezarei.
Naszym pierwszym świadkiem będzie Euzebiusz z Cezareii. Urodził się około 270 A.D, a zmarł
4
około 340 A.D. Żył w czasach duchowej ciemności. Był Trynitarzem i w późnym okresie swego
życia asystował w tworzeniu Nicejskiego credo. Mosheim napisał o nim w przypisie redaktorskim:
„Euzebiusz Pamfili, biskup Cezarei w Palestynie, osoba wykształcona, zdobył sławę przez swoje
pisma teologiczne. Do około 40 roku życia był w bliskich kontaktach z męczennikiem Pamfilusem,
uczonym, fundatorem biblioteki w Cezarei, skąd Euzebiusz uzyskał większość swoich nauk.”
F.C. Conybeare napisał: „Spośród patrystycznych świadków, żaden nie jest tak ważny jak
Euzebiusz z Cezarei, gdyż żył on w najwspanialszej bibliotece tego wieku, którą zgromadził
Orgenes i Pamfilus...”
Świadectwo Euzebiusza.
Według Conebeare: „Euzebiusz cytował ten tekst (Mat.28.19) wielokrotnie w swoich pismach
pomiędzy 300, a 336 rokiem, np. w swoich komentarzach do Psalmów, Izajasza, w Demonstratio
Ewangelica, Teofania... W swojej słynnej historii kościoła i w dziele o Konstantynie. Znalazłem w
nich 18 cytatów Mateusza 28.19 i zawsze w następującej formie:
„Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody w moim imieniu, ucząc ich przestrzegać to, co
wam rozkazałem.”
Euzebiusz nie tylko cytuje te wersety w tej formie, ale więcej niż dwukrotnie komentuje je w
sposób podkreślający słowa „w moim imieniu”. W swojej Demonstriatio Evangelica pisze (kol.
240, strona 136):
„Bo nie tylko nakazał im czynić uczniów z wszystkich narodów, ale z istotnym dodatkiem "w jego
imieniu". Gdyż tak wielka wartość była tego apelu, że Apostoł mówił: „Bóg nadał mu imię ponad
wszystkie, tak że na imię Jezus każde kolano się ugnie w niebie i na ziemi i pod ziemią.” Dlatego
słuszne było, żeby położył nacisk na zaletę mocy będącej w jego imieniu, ale zakrytej dla wielu i
dlatego powiedział do swoich apostołów: Idźcie, i czyńcie uczniami wszystkie narody w imię
moje”.
Conybeare kontynuuje w Hibbert Journal 1902:
„Jest oczywiste, że taki tekst został znaleziony przez Euzebiusza w starożytnych manuskryptach,
zgromadzonych od 50, do 150 lat przed jego narodzinami przez jego poprzedników. O innych
formach nie słyszał, aż do momentu, gdy odwiedził Konstantyna i wziął udział w Soborze w Nicei.
Potem, w swoich późnych latach, w dwóch swoich kontrowersyjnych pismach "Przeciwko
Marcellusowi" i w "O teologii Kościoła", użył powszechnego zapisu. Inne, podobne jego pismo, to
list po Soborze w Nicei napisany do swoich podopiecznych w Cezarei”
Dowód wewnętrzny.
1Tes.5.21 „Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie”.
W tym wersecie, greckim słowem dla „sprawdzaj” jest dokimazo i oznacza testuj, badaj,
udowadniaj (by zobaczyć, czy rzecz jest prawdziwa, czy nie), by rozpoznać jako prawdziwe
po sprawdzeniu, uznać wartość”.
W naszych wysiłkach by upewnić się, który zapis Mateusza 28.19 jest oryginalny, poddamy oba
5
zapisy 10 testom. W ten sposób będziemy mogli zidentyfikować prawdziwy i fałszywy.
1. Test kontekstu.
Badając kontekst stwierdzamy, że tradycyjnej trzyimiennej frazie brakuje składniowej jakości tzn.
prawdziwy sens wersetu jest zakłócony przez błąd w lingwistycznym wzorze. Jednakże jeśli
czytamy jak poniżej, to cały kontekst pasuje do siebie i tenor instrukcji jest kompletny:
„Wszelka moc jest dana mi... idźcie więc ...czyńcie uczniów w moim imieniu nauczając ich
cokolwiek wam poleciłem... Ja jestem z wami...”
2. Test częstotliwości.
Czy fraza „w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” jest użyta gdziekolwiek indziej w Biblii?
Nigdzie.
Czy Jezus używał frazy "w moim imieniu" przy innych okazjach?
Tak 17 razy, przykłady znaleźć można w Mat 18.20; Marka 9.37,39,41; w Janie 14.14 i 26, 16.23.
3. Test argumentu.
Czy jest jakiś argument w Biblii oparty na frazie trzyimiennej, lub chrzczeniu w potrójne imię? Nie
ma żadnego.
Czy jest jakiś argument w Biblii oparty na fakcie chrzczenia w imieniu Jezusa?
Tak! Ten argument jest użyty w 1Kor.1.13 „Czy rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł za was
został ukrzyżowany albo w imię Pawła zostaliście ochrzczeni?”
Z tego argumentu, gdy jest starannie przeanalizowany, wynika, że uczniowie powinni być chrzczeni
w imię Tego, który był dla nich ukrzyżowany. Ojciec w swojej cudownej miłości, dał dla nas swego
umiłowanego Syna, który przez Ducha został wskrzeszony. To Pan Jezus był ukrzyżowany i dlatego
w Jego imieniu uczniowie mają być chrzczeni w wodzie.
Według Dr. Thomasa w „Wyjawionej tajemnicy” artykuł XLIV.
„Jest jedna droga dla wierzącego w "rzeczy dotyczące Królestwa Bożego i imię Jezusa Chrystusa"
by przyoblec się w Niego, przyjąć Jego imię, a to jest przez zanurzenie w Jego imieniu. Chrzest jest
dla tego specyficznego celu”.
„Odnośnie znaczenia, chrzest jest nierozdzielnie połączony ze śmiercią Chrystusa. Jest środkiem
identyfikacji wierzącego ze śmiercią Pańską” (Boża droga, str.190).
Ojciec nie umarł, ani Duch. Jak mówi pismo, „pogrzebani z Nim (Jezusem) w chrzcie”, nie z
Ojcem, Synem i Świętym Duchem. (Rzym.6.3-5).
R Roberts użył tego argumentu (Natura chrztu str. 13):
„Według trynitarnego zanurzenia, nie wystarcza by być zanurzonym w Syna. W ten sposób
Chrystus jest odsunięty od swojej pozycji, jako łącznika, drzwi, "nowej żywej drogi". A więc są trzy
6
imiona pod niebem, przez które musimy być zbawieni, w przeciwieństwie do deklaracji
apostolskiej, że „nie ma żadnego innego imienia pod niebem (niż Jezusa Chrystusa z Nazaretu),
danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni”. Dz.Ap. 4.12
To oczywiście jest to imię w argumencie Pawła. Byliście ochrzczeni w imię Pawła, czy w imię
Ojca i Syna i Ducha Świętego - innym imieniu, które usuwa Chrystusa z pozycji łącznika i jedynego
imienia dla zbawienia?
Bazując już tylko na tym argumencie możemy potwierdzić oryginalny tekst Mateusza 28.19, jako
zawierający frazę „w moim imieniu”.
4. Test analogii.
Czy jest cokolwiek w Biblii analogicznego do chrztu w potrójne imię? Nie ma.
Czy jest coś analogicznego do chrztu w imię Jezusa?
Tak. Ojciec chrzcił uczniów darem Ducha Świętego, obietnicy, która przyszła według Jezusa „w
Jego imieniu” (Jan 14.26). To dlatego że Jezus jest „łącznikiem” zarówno w chrzcie wodnym, jak i
chrzcie duchem. Co jest wykazane w poniższych cytatach:
Jan 16:7 Mówię wam prawdę, że konieczne jest dla was bym odszedł, bo jeśli nie odejdę,
pocieszyciel nie przyjdzie do was. Ale jeśli odejdę, przyślę go wam.
Jan 14:26 Pocieszyciel, którym jest Duch Święty, którego Ojciec pośle wam w moim
imieniu, on nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko cokolwiek wam
powiedziałem.”
Dz.Ap. 8:12 Gdy oni uwierzyli Filipowi głoszącemu rzeczy o Królestwie Bożym i imieniu
Jezusa Chrystusa, zostali ochrzczeni zarówno mężczyźni jak i kobiety.
Zauważ, że zostali ochrzczeni w wyniku głoszenia imienia Jezusa Chrystusa, a nie „Ojca i Syna i
Ducha Świętego”. Przez analogię my powinniśmy być chrzczeni w imieniu Jezusa, gdyż to
przygotowuje nas do chrztu Duchem, który podobnie jest dany w Jego imieniu (Dz.Ap. 2.38-39;
19.1-5; Jana 3.3-5).
5. Test konsekwencji.
Będąc chrzczeni 'nakładamy' na siebie imię Ojca i Syna i Ducha Świętego? Nie.
Czy 'nakładamy' imię Jezusa? Tak, gdy jesteśmy chrzczeni w imię Jezusa Chrystusa, według
chrzczenia dokonywanego przez wczesny kościół, co zapisane jest w Pismach, gdzie dosłownie byli
zanurzani w imię Jezusa Chrystusa.
Gal.3:27 Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w
Chrystusa
Nie ma żadnych wzmianek w Piśmie o rezultatach chrzczenia odnoszących się do tytułów Ojca i
Syna i Ducha Świętego. Każda wzmianka wykazuje jasne połączenie z Chrystusem i Jego ofiarą na
krzyżu.
7
6. Test praktyki.
Czy kiedykolwiek uczniowie po otrzymaniu ewangelii chrzcili w potrójne imię? Nigdy.
Czy chrzcili w imię Jezusa? Zawsze. (Dz.Ap. 2.38,8:16, 10.48 (wnioskowane), 19.5 itd.)
Często w obronie trójjedynego zanurzenia używa się argumentu, że „Raczej bym stosował się do
polecenia słów Pana Jezusa, niż wzorował na Dziejach Apostolskich”. Jednakże ten sposób logiki
sytuuje apostołów w pozycji nieposłuszeństwa i czyni wszystkie chrzty apostołów nieważnymi,
pustymi.
Jeśli całe słowo Boże jest natchnione, a jest, wtedy „abyśmy nie dawali większego znaczenia
jednemu wersetowi ponad inny”, ale raczej uwzględniali całość Słowa Bożego w jego kontekście i
właściwie zastosowali je w naszym życiu. Po prostu, słowa Jezusa nie są ani więcej, ani mniej
ważne niż reszta.
Jest łatwiej uwierzyć, że uczniowie przestrzegali instrukcji Pana, niż sugerować, że natychmiast
byli nieposłuszni Jego poleceniom.
7. Test znaczenia.
Jakie znaczenie jest przypisywane w Piśmie chrzczeniu wierzących w imię Ojca Syna i Ducha
Świętego? Żadne.
Jakie znaczenie jest przypisywane chrztowi w imię Jezusa?
Po pierwsze, Pisma uczą, że chrzest w imię Jezusa jest aktem nawrócenia dla przebaczenia
grzechów (Dz.Ap.2.38)
Po drugie, chrzest w Jego imieniu jest połączony z obietnicą chrztu Duchem Świętym, (Dz.Ap.2.38)
Po trzecie, chrzest w imię Jezusa jest połączony z naszą identyfikacją i personifikacją śmierci i
pogrzebania Chrystusa (Rzym.6.1-4 i Kol.2.12).
Po czwarte, ochrzczenie w imię Jezusa oznacza, że przyoblekamy Chrystusa (Gal.3.27).
Po piąte, chrzest w Jego imieniu jest nazywany obrzezką Chrystusa i odzwierciedla zdjęcie starego
człowieka grzechu. W ten sposób stajemy się nowym stworzeniem w Chrystusie (Kol.2.11-12;
2Kor.5.17).
Chrzest w potrójne imię może tylko odzwierciedlać wiarę w trynitarną doktrynę i ludzkie credo
stworzone dla wsparcia tej wiary.
8. Test równoległych świadectw.
Dzięki Bożej opiece tekst Mateusza 28.19 nie jest jedynym zapisem w ewangeliach naszego Pana.
Łukasz również zapisał to zdarzenie z dużą dokładnością. W Łukasza 24.46-47 jest napisane o
Jezusie mówiącym w trzeciej osobie:
Łuk. 24:47 „I że, począwszy od Jerozolimy, w imię jego ma być głoszone wszystkim
narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów”
8
Sam już ten zapis odnawia właściwy tekst Mateusza 28.19, gdzie Jezus mówi w pierwszej osobie:
"w moim imieniu". Ponadto ewangelia Marka podobnie zapisuje to przesłanie z użyciem podobnych
wzorców mowy:
„Idźcie... na cały świat... głoście ewangelię… każdemu… ochrzczony… w moim imieniu…”
(Mar.16.15-18).
9. Test uzupełniających się cytatów.
Podczas gdy nie istnieje tekst, który proponuje pochwalny cytat z użyciem frazy trójimiennej, to
istnieje uderzające podobieństwo pomiędzy Mat.28.19 po skorygowaniu, a Rzym.1.4-5. Zauważ
następujące podobieństwa:
Mat.28.19-20 – Rzym.1.4-5.
„wszelka moc jest mi dana” - „został ustanowiony Synem Bożym”
„idźcie” – „otrzymaliśmy...apostolstwo”
„nauczając ich przestrzegać” – „abyśmy... przywiedli do posłuszeństwa wiary”
„wszystkie narody” – „wszystkie narody”.
„w moim imieniu” – „dla imienia Jego”
10. Test zasady.
Napisane jest: Kol.3.17 I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko
czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez niego Bogu Ojcu.
Przesłanie sformułowane przez Pawła jest jasne. Słowo „cokolwiek” zawiera wszystko i z
pewnością zawiera również chrzczenie, jako, że zawiera ono zarówno słowo i czyn.
To tradycyjne słownictwo w Mat. 28.19z użyciem potrójnego imienia nie jest zgodne z tą zasadą.
Natomiast krótsza fraza jest. To udowadnia, która z fraz jest sfałszowana. Słowo Boże nie przeczy
sobie, lecz raczej się uzupełnia.
Paweł nie tylko głosił tą zasadę, ale również stosował w kontekście chrztu. W Dz.Ap.19.1-5
znajdujemy uczniów Jana, którzy byli ochrzczeni w czasie jego służby. Tak jak chrzest w imię
Jezusa, chrzest Jana był dla pokuty (Mar.l.4; Dz.Ap.2.38). Jan głosił w swoim chrzczeniu, że
przyjdzie po nim Ten, który zabierze grzechy świata i będzie chrzcił Duchem Świętym. Paweł
zastosował tę zasadę i przechrzcił ich w imię Pana Jezusa. I w ten sposób używając testu praktyki
znajdujemy silne potwierdzenie dla frazy w "moim imieniu".
Inne źródła.
Wystarczająca ilość dowodów została przedstawiona, by uświadomić czytelnikowi czy tradycyjna
forma trójimienna z Mateusza 28.19 jest prawdziwa. Poniższe cytaty komentują tradycyjną formułę.
Encyklopedia Religii i Etyki Hastinga:
9
„Skumulowane dowody krytyki (tekstu, literackiej i historycznej) są wyraźnie przeciwko
poglądowi, że tradycyjna forma Mat.28.19 stanowi słowa Jezusa.”
Dr. Peake - Komentarze biblijne strona 723:
„Polecenie chrzczenia w potrójne imię jest późną ingerencją doktrynalną. Zamiast chrzczenia w
imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, powinniśmy raczej używać „w moim imieniu”.
Williams R.R. - Teologiczny podręcznik Biblii - strona 29:
„Polecenie chrzczenia w Mat. 28.19 wydaje się pokazywać wpływ rozwiniętej doktryny trynitarnej.
Wczesne chrzczenie było w imię Chrystusa. Połączenie koncepcji trynitarnej z aktem chrztu
świadczy o tym, że chrzest uważano za doświadczenie trynitarne.”
Chrystiadelfian Monatshefte:
„Uderzający kontrast i nielogiczność, wewnętrzna niespójność tego zapisu... prowadzi do
podejrzenia o umyślne zmodyfikowanie w interesie koncepcji Trójcy. Często wnioskuje się, że w
starożytnym chrześcijaństwie występowały działania różnych grup mające na celu zmodyfikowanie
tekstu Nowego Testamentu. To zwiększa nasze wątpliwości do stopnia przeświadczenia, co do
prawdziwości tej formuły.”
Dr. Robert Young
W jego „Literalnym tłumaczeniu Biblii”, Young umieszcza tradycyjną formułę Mat.28.19 w
nawiasach dla podkreślenia wątpliwości co do jej autentyczności.
Słownik Biblijny Blacka:
„Trynitarna formuła w Mat. 28.19 była późnym dodatkiem wprowadzonym przez jakiś wybitny
umysł chrześcijański.”
Profesor Harnack – „Historia dogmatów”
Profesor Hamack dyskfalifikuje ten tekst z potępieniem, jako nie będący „żadnym słowem Pana”.
F. Whiteley „Świadectwa”:
„Klerykalne sumienie było bardzo zakłopotane tym, że apostołowie i uczniowie nigdy nie
zastosowali trójjedynego imienia z Mat.28.19. Nawet Trynitarianie wiedząc, że idea ta była
odrzucana przez Kościół w czwartym wieku, przyznają (np. Peake) "polecenie chrzczenia w
potrójne imię jest późnym wtrąceniem doktrynalnym.”
Kol.3:17 I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub uczynku, wszystko czyńcie w
imieniu Pana Jezusa, dziękując przez niego Bogu Ojcu.
Czy to jest ważne?...
10
___________________________________________

http://biblia-odchwaszczona.webnode.com
_________________
benpo
 
 
tropiciel 


Pomógł: 63 razy
Dołączył: 11 Kwi 2013
Posty: 4962
Wysłany: 2014-05-28, 13:14   

benpo

Ciekawy artykuł dla mnie, tym bardziej, że jestem anty-trynitarianinem i skłaniam się ku unitarianizmowi. Istotne są argumenty począwszy od wywodów dr Thomasa Wyjawionej tajemnicy” artykuł XLIV. ( niestety nie wiem o którego chodzi - Thomasów było wielu ).
Faktycznie formuła trynitarna w Mt. 28 : 19 była podważana szereg razy i nie ma jej w wersji hebrajskiej traktatu Even Bochan ( pisanego w okresie polemik żydowsko-katolickich ), a na pewno by się znalazła, gdyby była w owej starej cytowanej w traktacie wersji Ewangelii Mateusza w języku hebrajskim, gdyż z całą pewnością Żydzi wykorzystaliby to jako argument jak bardzo doktryna katolicka różni się od poglądu żydowskiego na temat Boga.

Niestety do tej pory nie odkryto Pism Chrześcijańskich w języku hebrajskim, choć wiadomo, że Ewangelia Mateusza była pierwotnie napisana w języku hebrajskim. Jedna z kopii tej Ewangelii zawędrowała do Indii i wspomina o tym Euzebiusz z Cezarei w swej Historii Kościoła. Może warto by było tam jej poszukać. Ów Euzebiusz jednak nie był trynitarzem, lecz arianinem.

Nie uzyskałem odpowiedzi na temat używania formuły trynitarnej Mt. 28 : 19 przez masonów, spirytystów i WafenSS. Czy są na ten temat jakieś informacje i jakieś źródła ?

Chciałbym się też dowiedzieć jakie zastrzeżenia z punktu widzenia gramatyki i składni greckiej są wysuwane w przypadku formuły trynitarnej w Mt. 28 : 19 ?

_____________________________________________________________________

http://www.vatileaks.com/...anned_the_Bible

http://biblia-odchwaszczo...zm-hebrajczykow

http://biblia-odchwaszczo...jasz-44-%3a-24-

http://biblia-odchwaszczo...nie-trynitarnej

http://biblia-odchwaszczo...2-1-tym-2-%3a-5
 
 
benpo 
benpo

Wiek: 70
Dołączył: 21 Maj 2011
Posty: 263
Skąd: Poland
Wysłany: 2014-05-28, 18:12   

tropiciel napisał/a:
benpo

Ciekawy artykuł dla mnie, tym bardziej, że jestem anty-trynitarianinem i skłaniam się ku unitarianizmowi. Istotne są argumenty począwszy od wywodów dr Thomasa Wyjawionej tajemnicy” artykuł XLIV. ( niestety nie wiem o którego chodzi - Thomasów było wielu ).
Faktycznie formuła trynitarna w Mt. 28 : 19 była podważana szereg razy i nie ma jej w wersji hebrajskiej traktatu Even Bochan ( pisanego w okresie polemik żydowsko-katolickich ), a na pewno by się znalazła, gdyby była w owej starej cytowanej w traktacie wersji Ewangelii Mateusza w języku hebrajskim, gdyż z całą pewnością Żydzi wykorzystaliby to jako argument jak bardzo doktryna katolicka różni się od poglądu żydowskiego na temat Boga.

Niestety do tej pory nie odkryto Pism Chrześcijańskich w języku hebrajskim, choć wiadomo, że Ewangelia Mateusza była pierwotnie napisana w języku hebrajskim. Jedna z kopii tej Ewangelii zawędrowała do Indii i wspomina o tym Euzebiusz z Cezarei w swej Historii Kościoła. Może warto by było tam jej poszukać. Ów Euzebiusz jednak nie był trynitarzem, lecz arianinem.

Nie uzyskałem odpowiedzi na temat używania formuły trynitarnej Mt. 28 : 19 przez masonów, spirytystów i WafenSS. Czy są na ten temat jakieś informacje i jakieś źródła ?

Chciałbym się też dowiedzieć jakie zastrzeżenia z punktu widzenia gramatyki i składni greckiej są wysuwane w przypadku formuły trynitarnej w Mt. 28 : 19 ?

_____________________________________________________________________

http://www.vatileaks.com/...anned_the_Bible

http://biblia-odchwaszczo...zm-hebrajczykow

http://biblia-odchwaszczo...jasz-44-%3a-24-

http://biblia-odchwaszczo...nie-trynitarnej

http://biblia-odchwaszczo...2-1-tym-2-%3a-5
Mój drogi tropicielu, jak dalej będziesz tylko tropił tylko, zamiast się nawrócić do Boga zgodnie z tym co jest napisane w Dz.Ap.2:38, to nie zdążysz tego zrobić, bo czas łaski dla narodów już się kończy, i co ci da szukanie Ewangelii w J.hebrajskim? Podałem ci adres misji, skontaktuj się ,a tam otrzymasz literaturę w której jest masa informacji do życia w Panu i także innych które cię interesują.
_________________
benpo
 
 
tropiciel 


Pomógł: 63 razy
Dołączył: 11 Kwi 2013
Posty: 4962
Wysłany: 2014-05-28, 19:50   

benpo

rzecz w tym, że nie widzę potrzeby nawracania się na doktrynę Williama Marriona Branhama, która była błędna i niezgodna z Biblią w wielu miejscach.

_______________________________________________

" Na podstawie tych siedmiu wizji, wraz z szybkimi zmianami, które owładnęły świat w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat, przewiduję [ ang.predict ] ( ja nie prorokuję [ prophecy ]), że te wizje staną się do 1977. I choć wielu może czuć, że jest to nieodpowiedzialne oświadczenie w związku z faktem, iż Jezus powiedział, że "nikt nie zna dnia ani godziny", nadal podrzymuję tę przewidywanie [ prediction ] po trzydziestu latach, ponieważ Jezus NIE powiedział, nikt nie zna roku, miesiąca lub tygodnia, w którym Jego przyjście było wypełnione. Powtarzam więc, szczerze wierzę, i utrzymać jako prywatny uczeń Słowa wraz z Bożym natchnieniem, że 1977 powinien zakończyć ten system światowy i zapoczątkować millenium. "
- ( Exposition of the Seven Church Ages, strona 322 ).


- w 1977 r. upływa siedemdziesiąty jublileusz dokładnie 3430 lat licząc od pierwszego jubileuszu wymienionego w księdze Kapłańskiej 25 : 8 - (The Seventieth Week of Daniel, preached August 6, 1961 [ tape #61-0806] )
 
 
benpo 
benpo

Wiek: 70
Dołączył: 21 Maj 2011
Posty: 263
Skąd: Poland
Wysłany: 2014-05-29, 12:47   

tropiciel napisał/a:
benpo

rzecz w tym, że nie widzę potrzeby nawracania się na doktrynę Williama Marriona Branhama, która była błędna i niezgodna z Biblią w wielu miejscach.

_______________________________________________

" Na podstawie tych siedmiu wizji, wraz z szybkimi zmianami, które owładnęły świat w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat, przewiduję [ ang.predict ] ( ja nie prorokuję [ prophecy ]), że te wizje staną się do 1977. I choć wielu może czuć, że jest to nieodpowiedzialne oświadczenie w związku z faktem, iż Jezus powiedział, że "nikt nie zna dnia ani godziny", nadal podrzymuję tę przewidywanie [ prediction ] po trzydziestu latach, ponieważ Jezus NIE powiedział, nikt nie zna roku, miesiąca lub tygodnia, w którym Jego przyjście było wypełnione. Powtarzam więc, szczerze wierzę, i utrzymać jako prywatny uczeń Słowa wraz z Bożym natchnieniem, że 1977 powinien zakończyć ten system światowy i zapoczątkować millenium. "
- ( Exposition of the Seven Church Ages, strona 322 ).


- w 1977 r. upływa siedemdziesiąty jublileusz dokładnie 3430 lat licząc od pierwszego jubileuszu wymienionego w księdze Kapłańskiej 25 : 8 - (The Seventieth Week of Daniel, preached August 6, 1961 [ tape #61-0806] )
Cały problem w tym, że to nie on to wypowiedział o roku 1977, a autor tej książki co się powołał na br.Branhama, a ty biedaku się na to załapałeś, więc sam siebie pozbawiłeś przygotowania na powtórne przyjście Pana po Jego oblubienicę.Zielonoświątkowcy też dali się na to nabrać, więc będą płakać i zgrzytać zębami, bo sprzedali swoje pierworodztwo, i poszli na lep antychrysta, zwany ekumenią, ja ci nic nie mówiłem o Branhamie, a podałem ci miejsce Pisma gdzie mowa o nawróceniu do Chrystusa jak to ogłosił ap.Piotr, a w naszym czasie powtórzył ten rozkaz br.Branham. Jeśli nie uczynisz zgodnie z tym miejscem Pisma Świętego, to odrzucasz łaskę Bożą, i otrzymasz znamię bestii,i będziesz przez to winien podeptania krwi przymierza. Nic by ci nie pomogło nawracane się na br.Branhama, bo on nie jest zbawicielem, a tym jest Pan Jezus który tego żąda od tych co słyszeli Jego Ewangelię. Nie myślałem że spotkam tak duchowo ślepego rozmówcę, więc nie pozostaje mi nic innego, jak zakończyć dialog z tobą, bo kto jest ochrzczony w tytuły Ojca i Syna i Ducha Świętego, nie jest ochrzczony w ciało Jezusa Chrystusa, ale należy do fałszywego kościoła, który w 17 rozdz.Objawienia jest nazwany wielką wszetecznicą, i z automatu ma na sobie znamię zwierzęcia, a zakończenie takich ludzi jest opisane w 18 rozdz.Objawienia. Więc co za twoim wyborem idzie? Wybrałeś drogę przekleństwa.Żegnam.
_________________
benpo
 
 
tropiciel 


Pomógł: 63 razy
Dołączył: 11 Kwi 2013
Posty: 4962
Wysłany: 2014-05-29, 18:46   

benpo

Cytat:
Cały problem w tym, że to nie on to wypowiedział o roku 1977, a autor tej książki co się powołał na br.Branhama,


to dziwne, bo byłem przekonany, że Daniel's Seventy Weeks 6th August 1961, str.196. jest autorstwa Branhama. Ale jeśli tak nie jest, to prosiłbym o wyjaśnienie. Korzystam z tego co dostępne.
A w ksiażce było napisane, że " w 1977 r.  upływa siedemdziesiąty jublileusz dokładnie 3430 lat licząc od pierwszego jubileuszu wymienionego w księdze Kapłańskiej 25 : 8. " Leviticus 25 od 8 wersetu. Bóg ogłasza jubileusz każdego 49 roku; pięćdziesiąty rok był jubileuszem. Rozumiemy to. Od pierwszego jubileuszu z Leviticus 25 : 8, w 1977 będzie  siedemdziesiąty jubileusz osiągający dokładnie 3 430 lat. Jubileusz oznacza podniesienie się, wyzwolenie "

Natomiast w książce pt. An Exposition of the Seven Church Ages, 1964 Rozdz. IX The Laodicean Church Age, na str. 226 - 227 w podrozdziale pt. The Laodicean Age napisał : " Wiek Laodycejski rozpoczął się swój punkt zwrotny XX w. być może w 1906 r. Jak długo potrwa ? Jako sługa Boży, który miał mnóstwo wizji z których ŻADNE nigdy nie zawiodło, przepowiadam ( nie wypowiedziałem proroctwa, lecz przepowiednię ), że ten wiek skończy się około 1977 r. Jeśli wybaczycie osobistą uwagę, opieram tą przepowiednię na siedmiu głównych ciągłīch wizjach, które nadeszły do mnie jednego niedzielnego ranka w czerwcu 1933 r. Pan Jezus powiedział do mnie i rzekł, że przyjście Pana zarysuje się wkrótce, lecz zanim On przyjdzie, nastąpi siedem głównych wydarzeń. "

Następnie W.M. Branham powtórzył ten pogląd na str. 227 - 228 : " Opierając się na tych siedmiu wizjach razem z szybkimi zmianami, które szerzyły się na świecie w ostatnich pięćdziesięciu latach, JA PRZEPOWIADAM ( nie prorokuję ), że te wizje wszystkie wydarzą się do 1977 r. I chociaż wielu może czuć, że to jest nieodpowiedzialne oświadczenie ze względu na fakt, że Jezus powiedział, iż " żaden człowiek nie zna dnia ani godziny " wciąż podtrzymuję tą przepowiednię po trzydziestu latach, ponieważ Jezus NIE powiedział, że żaden człowiek nie będzie znał roku, miesiąca czy tygodnia w którym Jego przyjście będzie wypełnione. Więc powtórzę, szczerze wierzę i utrzymuję jako szeregowy student Słowa wraz z Boską inspiracją, że 1977 r. powinien zakończyć systemy światowe i zapoczątkować Millenium. "

Cytat:
a ty biedaku się na to załapałeś, więc sam siebie pozbawiłeś przygotowania na powtórne przyjście Pana po Jego oblubienicę
.

biedakiem to jest każdy, który nie głosi czystej nauki Chrystusowej. Chciałbym uwierzyć, że Ty ją głosisz, ale ducha Chrystusowego w twoich nienawistnych słowach jakoś nie widać

Cytat:
Zielonoświątkowcy też dali się na to nabrać, więc będą płakać i zgrzytać zębami, bo sprzedali swoje pierworodztwo, i poszli na lep antychrysta, zwany ekumenią, ja ci nic nie mówiłem o Branhamie, a podałem ci miejsce Pisma gdzie mowa o nawróceniu do Chrystusa jak to ogłosił ap.Piotr, a w naszym czasie powtórzył ten rozkaz br.Branham.


zielonoświątkowcy i ci wszyscy, którzy poszli na lep ekumenii sami sobie karę wyznaczyli, ja akurat jestem przeciwny ekumenii i nie chcę mieć z nią nic wspólnego

Cytat:
Jeśli nie uczynisz zgodnie z tym miejscem Pisma Świętego, to odrzucasz łaskę Bożą, i otrzymasz znamię bestii,i będziesz przez to winien podeptania krwi przymierza.


Najpierw musiałbyś mi udowodnić, że łaską Bożą jesteś obdarzony, ale z twojej postawy wobec mnie - człowieka którego w ogóle nie znasz - to raczej nie widać u Ciebie tej łaski. Bo ci którzy ją naprawdę mieli, byli podobnie jak Chrystus życzliwi wobec wszystkich, a zwłaszcza wobec osób, które szczerze pytały, by się czegoś dowiedzieć.

Cytat:
Nic by ci nie pomogło nawracane się na br.Branhama, bo on nie jest zbawicielem, a tym jest Pan Jezus który tego żąda od tych co słyszeli Jego Ewangelię.


To prawda, ale wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat, przed którymi przestrzegał Jezus i apostołowie. Skąd można mieć pewność, że Branham nie był jednym z takich fałszywych proroków, skoro wyznaczał daty, które się nie sprawdziły ?

Cytat:
Nie myślałem że spotkam tak duchowo ślepego rozmówcę, więc nie pozostaje mi nic innego, jak zakończyć dialog z tobą


no to bardzo mi przykro, że Ty taki duchowo oświecony człowiek kończy dialog, którego nawet nie rozpoczął, nie mówiąc, że nawet nie raczył odpowiedzieć na moje pytania

Cytat:
bo kto jest ochrzczony w tytuły Ojca i Syna i Ducha Świętego, nie jest ochrzczony w ciało Jezusa Chrystusa, ale należy do fałszywego kościoła, który w 17 rozdz.Objawienia jest nazwany wielką wszetecznicą, i z automatu ma na sobie znamię zwierzęcia, a zakończenie takich ludzi jest o nie jest ochrzczony w ciało Jezusa Chrystusa, ale należy do fałszywego kościoła, który w 17 rozdz.Objawienia jest nazwany wielką wszetecznicą, i z automatu ma na sobie znamię zwierzęcia, a zakończenie takich ludzi jest opisane w 18 rozdz.Objawienia.


z tym się akurat zgadzam i dlatego nie należę do takiego kościoła i nie chcę mieć nie tylko z nim cokolwiek wspólnego, ale również z wszelkimi jego córami do którego należą różne odłamy protestanckie i neoprotestanckie

Cytat:
Więc co za twoim wyborem idzie? Wybrałeś drogę przekleństwa.Żegnam.


Pytasz czy osądzasz ? Jeśli osądzasz to się strzeż, bo Jezus Chrystus powiedział : " NIE SĄDŹCIE, ABYŚCIE NIE BYLI SĄDZENI ! ALBOWIEM JAKIM SĄDEM SĄDZICIE TAKIM WAS OSĄDZĄ, I JAKĄ MIARĄ MIERZYCIE, TAKĄ I WAM ODMIERZĄ ! - Ewangelia Mateusza 7 : 1 - 2
 
 
benpo 
benpo

Wiek: 70
Dołączył: 21 Maj 2011
Posty: 263
Skąd: Poland
Wysłany: 2014-06-01, 15:30   

tropiciel napisał/a:
benpo

Cytat:
Cały problem w tym, że to nie on to wypowiedział o roku 1977, a autor tej książki co się powołał na br.Branhama,


to dziwne, bo byłem przekonany, że Daniel's Seventy Weeks 6th August 1961, str.196. jest autorstwa Branhama. Ale jeśli tak nie jest, to prosiłbym o wyjaśnienie. Korzystam z tego co dostępne.
A w ksiażce było napisane, że " w 1977 r.  upływa siedemdziesiąty jublileusz dokładnie 3430 lat licząc od pierwszego jubileuszu wymienionego w księdze Kapłańskiej 25 : 8. " Leviticus 25 od 8 wersetu. Bóg ogłasza jubileusz każdego 49 roku; pięćdziesiąty rok był jubileuszem. Rozumiemy to. Od pierwszego jubileuszu z Leviticus 25 : 8, w 1977 będzie  siedemdziesiąty jubileusz osiągający dokładnie 3 430 lat. Jubileusz oznacza podniesienie się, wyzwolenie "

Natomiast w książce pt. An Exposition of the Seven Church Ages, 1964 Rozdz. IX The Laodicean Church Age, na str. 226 - 227 w podrozdziale pt. The Laodicean Age napisał : " Wiek Laodycejski rozpoczął się swój punkt zwrotny XX w. być może w 1906 r. Jak długo potrwa ? Jako sługa Boży, który miał mnóstwo wizji z których ŻADNE nigdy nie zawiodło, przepowiadam ( nie wypowiedziałem proroctwa, lecz przepowiednię ), że ten wiek skończy się około 1977 r. Jeśli wybaczycie osobistą uwagę, opieram tą przepowiednię na siedmiu głównych ciągłīch wizjach, które nadeszły do mnie jednego niedzielnego ranka w czerwcu 1933 r. Pan Jezus powiedział do mnie i rzekł, że przyjście Pana zarysuje się wkrótce, lecz zanim On przyjdzie, nastąpi siedem głównych wydarzeń. "

Następnie W.M. Branham powtórzył ten pogląd na str. 227 - 228 : " Opierając się na tych siedmiu wizjach razem z szybkimi zmianami, które szerzyły się na świecie w ostatnich pięćdziesięciu latach, JA PRZEPOWIADAM ( nie prorokuję ), że te wizje wszystkie wydarzą się do 1977 r. I chociaż wielu może czuć, że to jest nieodpowiedzialne oświadczenie ze względu na fakt, że Jezus powiedział, iż " żaden człowiek nie zna dnia ani godziny " wciąż podtrzymuję tą przepowiednię po trzydziestu latach, ponieważ Jezus NIE powiedział, że żaden człowiek nie będzie znał roku, miesiąca czy tygodnia w którym Jego przyjście będzie wypełnione. Więc powtórzę, szczerze wierzę i utrzymuję jako szeregowy student Słowa wraz z Boską inspiracją, że 1977 r. powinien zakończyć systemy światowe i zapoczątkować Millenium. "

Cytat:
a ty biedaku się na to załapałeś, więc sam siebie pozbawiłeś przygotowania na powtórne przyjście Pana po Jego oblubienicę
.

biedakiem to jest każdy, który nie głosi czystej nauki Chrystusowej. Chciałbym uwierzyć, że Ty ją głosisz, ale ducha Chrystusowego w twoich nienawistnych słowach jakoś nie widać

Cytat:
Zielonoświątkowcy też dali się na to nabrać, więc będą płakać i zgrzytać zębami, bo sprzedali swoje pierworodztwo, i poszli na lep antychrysta, zwany ekumenią, ja ci nic nie mówiłem o Branhamie, a podałem ci miejsce Pisma gdzie mowa o nawróceniu do Chrystusa jak to ogłosił ap.Piotr, a w naszym czasie powtórzył ten rozkaz br.Branham.


zielonoświątkowcy i ci wszyscy, którzy poszli na lep ekumenii sami sobie karę wyznaczyli, ja akurat jestem przeciwny ekumenii i nie chcę mieć z nią nic wspólnego

Cytat:
Jeśli nie uczynisz zgodnie z tym miejscem Pisma Świętego, to odrzucasz łaskę Bożą, i otrzymasz znamię bestii,i będziesz przez to winien podeptania krwi przymierza.


Najpierw musiałbyś mi udowodnić, że łaską Bożą jesteś obdarzony, ale z twojej postawy wobec mnie - człowieka którego w ogóle nie znasz - to raczej nie widać u Ciebie tej łaski. Bo ci którzy ją naprawdę mieli, byli podobnie jak Chrystus życzliwi wobec wszystkich, a zwłaszcza wobec osób, które szczerze pytały, by się czegoś dowiedzieć.

Cytat:
Nic by ci nie pomogło nawracane się na br.Branhama, bo on nie jest zbawicielem, a tym jest Pan Jezus który tego żąda od tych co słyszeli Jego Ewangelię.


To prawda, ale wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat, przed którymi przestrzegał Jezus i apostołowie. Skąd można mieć pewność, że Branham nie był jednym z takich fałszywych proroków, skoro wyznaczał daty, które się nie sprawdziły ?

Cytat:
Nie myślałem że spotkam tak duchowo ślepego rozmówcę, więc nie pozostaje mi nic innego, jak zakończyć dialog z tobą


no to bardzo mi przykro, że Ty taki duchowo oświecony człowiek kończy dialog, którego nawet nie rozpoczął, nie mówiąc, że nawet nie raczył odpowiedzieć na moje pytania

Cytat:
bo kto jest ochrzczony w tytuły Ojca i Syna i Ducha Świętego, nie jest ochrzczony w ciało Jezusa Chrystusa, ale należy do fałszywego kościoła, który w 17 rozdz.Objawienia jest nazwany wielką wszetecznicą, i z automatu ma na sobie znamię zwierzęcia, a zakończenie takich ludzi jest o nie jest ochrzczony w ciało Jezusa Chrystusa, ale należy do fałszywego kościoła, który w 17 rozdz.Objawienia jest nazwany wielką wszetecznicą, i z automatu ma na sobie znamię zwierzęcia, a zakończenie takich ludzi jest opisane w 18 rozdz.Objawienia.


z tym się akurat zgadzam i dlatego nie należę do takiego kościoła i nie chcę mieć nie tylko z nim cokolwiek wspólnego, ale również z wszelkimi jego córami do którego należą różne odłamy protestanckie i neoprotestanckie

Cytat:
Więc co za twoim wyborem idzie? Wybrałeś drogę przekleństwa.Żegnam.


Pytasz czy osądzasz ? Jeśli osądzasz to się strzeż, bo Jezus Chrystus powiedział : " NIE SĄDŹCIE, ABYŚCIE NIE BYLI SĄDZENI ! ALBOWIEM JAKIM SĄDEM SĄDZICIE TAKIM WAS OSĄDZĄ, I JAKĄ MIARĄ MIERZYCIE, TAKĄ I WAM ODMIERZĄ ! - Ewangelia Mateusza 7 : 1 - 2
Bóg mnie obdarzył swoją łaską dzięki śmierci na krzyżu Jezusa Chrystusa, i darował mi także z łaski objawieniem że to co prorok głosił jest zgodne z Biblią i wiem dla siebie że to co on niby powiedział,o 1977 r.nie są jego wypowiedzią, ale tego człowieka który napisał tę książkę,i ja ją czytałem, inie przejąłem się tym zwrotem, ale ci co szukali chaka przeciwko prorokowi znależli go, bo na to byli widocznie przeznaczeni,by tylko ci mieli udział w zachwyceni co w oczach tych mądrych i roztropnych co biegli są w teologii byli niczym. Czy nie wiesz co Pan powiedział do uczonych w Piśmie i faryzeuszy że: cudzołożnicy i wszetecznice uprzedzają was do królestwa Bożego. Sprawa tej daty została dawno wyjaśniona, przez sługę Bożego który znał proroka osobiście przez 10 lat, i Bóg mu zlecił głosić swoje Słowo Boże i poselstwo Boże które Bóg zlecił głosić br.Branhamowi w latach kiedy mnie a tym bardziej ciebie nie było na świecie, i głosił je do grudnia 1965 r. kiedy ja z matką i braćmi tkwiliśmy w katolickim syfie po uszy i miałem zaledwie 15 lat. O Biblii i poselstwie Bożym dowiedziałem się jako dorosły mężczyzna po wojsku i tak zwanych przejściach życiowych, że ordynatorka szpitala powiedziała mi po rozmowie ze mną: dziękuj Bogu że żyjesz!. I żeczywiście zacząłem na ten temat rozmyślać, i Bóg sprawił że od Baptystów otrzymałem moją pierwszą Biblię, i ją wręcz pożerając, rozpoznałem że katolicyzm jest fałszem a także protestantyzm jest zanieczyszczony katolickim brudem, i Bóg sprawił że zetknąłem się z poselstwem i to mi otworzyło oczy gdzie protestanci tkwią, po przyjęciu chrztu w imię Pana Jezusa Chrystusa, wróciłem do rodzinnego miasta Koszalin,i odwiedziłem pastora zielonoświątkowców w mieszkaniu nazywał się Rutkowski, powiedziałem mu o chrzcie i o proroku, reakcja była taka że pokazał mi drzwi wyjściowe z ich pięterka, i to był mój koniec z tak zwanym protestantyzmem wszelkiej maści, wszak oni wierzą w katolicką trójcę a ja jak żydzi, tylko w Jednego Boga, który mnie w Chrystusie zbawił i otworzył oczy na swoje Słowo, ale nie powołał mnie na kaznodzieję, więc dlatego ci tej sprawy dokładnie nie wyjaśnię bo Bóg ma swego powołanego osobiście sługę i on to napisał w licznej literaturze,i tam to wyjaśnienie znajdziesz, ja za te poselstwa głoszone przez proroka, a po nim obecnie działającego sługę, dziękuję Bogu. To wyjaśnienie i inne Biblijne nauki znajdziesz w okólnikach i w grubszych książkach, jak poprosisz to ci wyślą na adres domowy i to za darmo i tam to znajdziesz. Chyba że jesteś duchowym pieniaczem który chce się wykłucać z ludżmi na ten temat. Bóg ma swoją służbę tu na ziemi, ale jedni to widzą a inni niestety nie, do której grupy chcesz należeć? Do zboru Jezusa Chrystusa nie możesz się przyłączyć lub zapisać, do takiego zboru musisz się narodzić, i w nim jako dziecko Boże wzrastać okazując posłuszeństwo Słowu Bożemu. Ale po twoim pisaniu i czepianiu się dat, nie umarłeś samemu sobie, a to jest konieczne, by stać się nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. Czas łaski się kończy, spiesz się, abyś nie pukał do zamkniętych drzwi, jak to było z głupimi pannami,które przyszły, a goście weszli na wesele, i drzwi zostały zamknięte,a to jest ten czas Mateusz 25.rozdział.A sługa Boży który od 60 lat głosi Słowo Boże z Bożej Biblii nazywa się Ewald Frank. I można go słuchać lub oglądać w necie w pierwszy wykend miesiąca w misji w Krefeld. Wiadomo że denominacje mają go w nienawiści bo bezkompromisowo trzyma się Biblii. Ale ja go miłuję i tysiące ludzi na całym świecie i wszyscy za proroka za poselstwo i za tego brata dziękujemy Bogu.to tyle.
_________________
benpo
 
 
benpo 
benpo

Wiek: 70
Dołączył: 21 Maj 2011
Posty: 263
Skąd: Poland
Wysłany: 2014-06-01, 15:31   

tropiciel napisał/a:
benpo

Cytat:
Cały problem w tym, że to nie on to wypowiedział o roku 1977, a autor tej książki co się powołał na br.Branhama,


to dziwne, bo byłem przekonany, że Daniel's Seventy Weeks 6th August 1961, str.196. jest autorstwa Branhama. Ale jeśli tak nie jest, to prosiłbym o wyjaśnienie. Korzystam z tego co dostępne.
A w ksiażce było napisane, że " w 1977 r.  upływa siedemdziesiąty jublileusz dokładnie 3430 lat licząc od pierwszego jubileuszu wymienionego w księdze Kapłańskiej 25 : 8. " Leviticus 25 od 8 wersetu. Bóg ogłasza jubileusz każdego 49 roku; pięćdziesiąty rok był jubileuszem. Rozumiemy to. Od pierwszego jubileuszu z Leviticus 25 : 8, w 1977 będzie  siedemdziesiąty jubileusz osiągający dokładnie 3 430 lat. Jubileusz oznacza podniesienie się, wyzwolenie "

Natomiast w książce pt. An Exposition of the Seven Church Ages, 1964 Rozdz. IX The Laodicean Church Age, na str. 226 - 227 w podrozdziale pt. The Laodicean Age napisał : " Wiek Laodycejski rozpoczął się swój punkt zwrotny XX w. być może w 1906 r. Jak długo potrwa ? Jako sługa Boży, który miał mnóstwo wizji z których ŻADNE nigdy nie zawiodło, przepowiadam ( nie wypowiedziałem proroctwa, lecz przepowiednię ), że ten wiek skończy się około 1977 r. Jeśli wybaczycie osobistą uwagę, opieram tą przepowiednię na siedmiu głównych ciągłīch wizjach, które nadeszły do mnie jednego niedzielnego ranka w czerwcu 1933 r. Pan Jezus powiedział do mnie i rzekł, że przyjście Pana zarysuje się wkrótce, lecz zanim On przyjdzie, nastąpi siedem głównych wydarzeń. "

Następnie W.M. Branham powtórzył ten pogląd na str. 227 - 228 : " Opierając się na tych siedmiu wizjach razem z szybkimi zmianami, które szerzyły się na świecie w ostatnich pięćdziesięciu latach, JA PRZEPOWIADAM ( nie prorokuję ), że te wizje wszystkie wydarzą się do 1977 r. I chociaż wielu może czuć, że to jest nieodpowiedzialne oświadczenie ze względu na fakt, że Jezus powiedział, iż " żaden człowiek nie zna dnia ani godziny " wciąż podtrzymuję tą przepowiednię po trzydziestu latach, ponieważ Jezus NIE powiedział, że żaden człowiek nie będzie znał roku, miesiąca czy tygodnia w którym Jego przyjście będzie wypełnione. Więc powtórzę, szczerze wierzę i utrzymuję jako szeregowy student Słowa wraz z Boską inspiracją, że 1977 r. powinien zakończyć systemy światowe i zapoczątkować Millenium. "

Cytat:
a ty biedaku się na to załapałeś, więc sam siebie pozbawiłeś przygotowania na powtórne przyjście Pana po Jego oblubienicę
.

biedakiem to jest każdy, który nie głosi czystej nauki Chrystusowej. Chciałbym uwierzyć, że Ty ją głosisz, ale ducha Chrystusowego w twoich nienawistnych słowach jakoś nie widać

Cytat:
Zielonoświątkowcy też dali się na to nabrać, więc będą płakać i zgrzytać zębami, bo sprzedali swoje pierworodztwo, i poszli na lep antychrysta, zwany ekumenią, ja ci nic nie mówiłem o Branhamie, a podałem ci miejsce Pisma gdzie mowa o nawróceniu do Chrystusa jak to ogłosił ap.Piotr, a w naszym czasie powtórzył ten rozkaz br.Branham.


zielonoświątkowcy i ci wszyscy, którzy poszli na lep ekumenii sami sobie karę wyznaczyli, ja akurat jestem przeciwny ekumenii i nie chcę mieć z nią nic wspólnego

Cytat:
Jeśli nie uczynisz zgodnie z tym miejscem Pisma Świętego, to odrzucasz łaskę Bożą, i otrzymasz znamię bestii,i będziesz przez to winien podeptania krwi przymierza.


Najpierw musiałbyś mi udowodnić, że łaską Bożą jesteś obdarzony, ale z twojej postawy wobec mnie - człowieka którego w ogóle nie znasz - to raczej nie widać u Ciebie tej łaski. Bo ci którzy ją naprawdę mieli, byli podobnie jak Chrystus życzliwi wobec wszystkich, a zwłaszcza wobec osób, które szczerze pytały, by się czegoś dowiedzieć.

Cytat:
Nic by ci nie pomogło nawracane się na br.Branhama, bo on nie jest zbawicielem, a tym jest Pan Jezus który tego żąda od tych co słyszeli Jego Ewangelię.


To prawda, ale wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat, przed którymi przestrzegał Jezus i apostołowie. Skąd można mieć pewność, że Branham nie był jednym z takich fałszywych proroków, skoro wyznaczał daty, które się nie sprawdziły ?

Cytat:
Nie myślałem że spotkam tak duchowo ślepego rozmówcę, więc nie pozostaje mi nic innego, jak zakończyć dialog z tobą


no to bardzo mi przykro, że Ty taki duchowo oświecony człowiek kończy dialog, którego nawet nie rozpoczął, nie mówiąc, że nawet nie raczył odpowiedzieć na moje pytania

Cytat:
bo kto jest ochrzczony w tytuły Ojca i Syna i Ducha Świętego, nie jest ochrzczony w ciało Jezusa Chrystusa, ale należy do fałszywego kościoła, który w 17 rozdz.Objawienia jest nazwany wielką wszetecznicą, i z automatu ma na sobie znamię zwierzęcia, a zakończenie takich ludzi jest o nie jest ochrzczony w ciało Jezusa Chrystusa, ale należy do fałszywego kościoła, który w 17 rozdz.Objawienia jest nazwany wielką wszetecznicą, i z automatu ma na sobie znamię zwierzęcia, a zakończenie takich ludzi jest opisane w 18 rozdz.Objawienia.


z tym się akurat zgadzam i dlatego nie należę do takiego kościoła i nie chcę mieć nie tylko z nim cokolwiek wspólnego, ale również z wszelkimi jego córami do którego należą różne odłamy protestanckie i neoprotestanckie

Cytat:
Więc co za twoim wyborem idzie? Wybrałeś drogę przekleństwa.Żegnam.


Pytasz czy osądzasz ? Jeśli osądzasz to się strzeż, bo Jezus Chrystus powiedział : " NIE SĄDŹCIE, ABYŚCIE NIE BYLI SĄDZENI ! ALBOWIEM JAKIM SĄDEM SĄDZICIE TAKIM WAS OSĄDZĄ, I JAKĄ MIARĄ MIERZYCIE, TAKĄ I WAM ODMIERZĄ ! - Ewangelia Mateusza 7 : 1 - 2
Bóg mnie obdarzył swoją łaską dzięki śmierci na krzyżu Jezusa Chrystusa, i darował mi także z łaski objawieniem że to co prorok głosił jest zgodne z Biblią i wiem dla siebie że to co on niby powiedział,o 1977 r.nie są jego wypowiedzią, ale tego człowieka który napisał tę książkę,i ja ją czytałem, inie przejąłem się tym zwrotem, ale ci co szukali chaka przeciwko prorokowi znależli go, bo na to byli widocznie przeznaczeni,by tylko ci mieli udział w zachwyceni co w oczach tych mądrych i roztropnych co biegli są w teologii byli niczym. Czy nie wiesz co Pan powiedział do uczonych w Piśmie i faryzeuszy że: cudzołożnicy i wszetecznice uprzedzają was do królestwa Bożego. Sprawa tej daty została dawno wyjaśniona, przez sługę Bożego który znał proroka osobiście przez 10 lat, i Bóg mu zlecił głosić swoje Słowo Boże i poselstwo Boże które Bóg zlecił głosić br.Branhamowi w latach kiedy mnie a tym bardziej ciebie nie było na świecie, i głosił je do grudnia 1965 r. kiedy ja z matką i braćmi tkwiliśmy w katolickim syfie po uszy i miałem zaledwie 15 lat. O Biblii i poselstwie Bożym dowiedziałem się jako dorosły mężczyzna po wojsku i tak zwanych przejściach życiowych, że ordynatorka szpitala powiedziała mi po rozmowie ze mną: dziękuj Bogu że żyjesz!. I żeczywiście zacząłem na ten temat rozmyślać, i Bóg sprawił że od Baptystów otrzymałem moją pierwszą Biblię, i ją wręcz pożerając, rozpoznałem że katolicyzm jest fałszem a także protestantyzm jest zanieczyszczony katolickim brudem, i Bóg sprawił że zetknąłem się z poselstwem i to mi otworzyło oczy gdzie protestanci tkwią, po przyjęciu chrztu w imię Pana Jezusa Chrystusa, wróciłem do rodzinnego miasta Koszalin,i odwiedziłem pastora zielonoświątkowców w mieszkaniu nazywał się Rutkowski, powiedziałem mu o chrzcie i o proroku, reakcja była taka że pokazał mi drzwi wyjściowe z ich pięterka, i to był mój koniec z tak zwanym protestantyzmem wszelkiej maści, wszak oni wierzą w katolicką trójcę a ja jak żydzi, tylko w Jednego Boga, który mnie w Chrystusie zbawił i otworzył oczy na swoje Słowo, ale nie powołał mnie na kaznodzieję, więc dlatego ci tej sprawy dokładnie nie wyjaśnię bo Bóg ma swego powołanego osobiście sługę i on to napisał w licznej literaturze,i tam to wyjaśnienie znajdziesz, ja za te poselstwa głoszone przez proroka, a po nim obecnie działającego sługę, dziękuję Bogu. To wyjaśnienie i inne Biblijne nauki znajdziesz w okólnikach i w grubszych książkach, jak poprosisz to ci wyślą na adres domowy i to za darmo i tam to znajdziesz. Chyba że jesteś duchowym pieniaczem który chce się wykłucać z ludżmi na ten temat. Bóg ma swoją służbę tu na ziemi, ale jedni to widzą a inni niestety nie, do której grupy chcesz należeć? Do zboru Jezusa Chrystusa nie możesz się przyłączyć lub zapisać, do takiego zboru musisz się narodzić, i w nim jako dziecko Boże wzrastać okazując posłuszeństwo Słowu Bożemu. Ale po twoim pisaniu i czepianiu się dat, nie umarłeś samemu sobie, a to jest konieczne, by stać się nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. Czas łaski się kończy, spiesz się, abyś nie pukał do zamkniętych drzwi, jak to było z głupimi pannami,które przyszły, a goście weszli na wesele, i drzwi zostały zamknięte,a to jest ten czas Mateusz 25.rozdział.A sługa Boży który od 60 lat głosi Słowo Boże z Bożej Biblii nazywa się Ewald Frank. I można go słuchać lub oglądać w necie w pierwszy wykend miesiąca w misji w Krefeld. Wiadomo że denominacje mają go w nienawiści bo bezkompromisowo trzyma się Biblii. Ale ja go miłuję i tysiące ludzi na całym świecie i wszyscy za proroka za poselstwo i za tego brata dziękujemy Bogu.to tyle.
_________________
benpo
 
 
tropiciel 


Pomógł: 63 razy
Dołączył: 11 Kwi 2013
Posty: 4962
Wysłany: 2014-06-04, 07:08   

benpo

Nie zamierzam się z tobą sprzeczać, ani prowadzić walki na słowa. Po prostu pytam, bo czegoś tu nie rozumiem :

Jeśli Branham nie wypowiedział słów w publikacji Daniel's Seventy Weeks 6th August 1961, str.196. gdzie napisano, że " w 1977 r. upływa siedemdziesiąty jublileusz dokładnie 3430 lat licząc od pierwszego jubileuszu wymienionego w księdze Kapłańskiej 25 : 8. " Leviticus 25 od 8 wersetu. Bóg ogłasza jubileusz każdego 49 roku; pięćdziesiąty rok był jubileuszem. Rozumiemy to. Od pierwszego jubileuszu z Leviticus 25 : 8, w 1977 będzie siedemdziesiąty jubileusz osiągający dokładnie 3 430 lat. Jubileusz oznacza podniesienie się, wyzwolenie " .

to skąd się wzięły podobne słowa w dwóch innych publikacjach Branhama ???

W książce pt. An Exposition of the Seven Church Ages, 1964 Rozdz. IX The Laodicean Church Age, na str. 226 - 227 w podrozdziale pt. The Laodicean Age napisał : " Wiek Laodycejski rozpoczął się swój punkt zwrotny XX w. być może w 1906 r. Jak długo potrwa ? Jako sługa Boży, który miał mnóstwo wizji z których ŻADNE nigdy nie zawiodło, przepowiadam ( nie wypowiedziałem proroctwa, lecz przepowiednię ), że ten wiek skończy się około 1977 r. Jeśli wybaczycie osobistą uwagę, opieram tą przepowiednię na siedmiu głównych ciągłīch wizjach, które nadeszły do mnie jednego niedzielnego ranka w czerwcu 1933 r. Pan Jezus powiedział do mnie i rzekł, że przyjście Pana zarysuje się wkrótce, lecz zanim On przyjdzie, nastąpi siedem głównych wydarzeń. "

Następnie W.M. Branham powtórzył ten pogląd na str. 227 - 228 : " Opierając się na tych siedmiu wizjach razem z szybkimi zmianami, które szerzyły się na świecie w ostatnich pięćdziesięciu latach, ja przepowiadam ( nie prorokuję ), że te wizje wszystkie wydarzą się do 1977 r. I chociaż wielu może czuć, że to jest nieodpowiedzialne oświadczenie ze względu na fakt, że Jezus powiedział, iż " żaden człowiek nie zna dnia ani godziny " wciąż podtrzymuję tą przepowiednię po trzydziestu latach, ponieważ Jezus nie powiedział, że żaden człowiek nie będzie znał roku, miesiąca czy tygodnia w którym Jego przyjście będzie wypełnione. Więc powtórzę, szczerze wierzę i utrzymuję jako szeregowy student Słowa wraz z Boską inspiracją, że 1977 r. powinien zakończyć systemy światowe i zapoczątkować Millenium. "

____________________________________________________

http://biblia-odchwaszczona.webnode.com
 
 
benpo 
benpo

Wiek: 70
Dołączył: 21 Maj 2011
Posty: 263
Skąd: Poland
Wysłany: 2014-06-04, 13:02   

tropiciel napisał/a:
benpo

Nie zamierzam się z tobą sprzeczać, ani prowadzić walki na słowa. Po prostu pytam, bo czegoś tu nie rozumiem :

Jeśli Branham nie wypowiedział słów w publikacji Daniel's Seventy Weeks 6th August 1961, str.196. gdzie napisano, że " w 1977 r. upływa siedemdziesiąty jublileusz dokładnie 3430 lat licząc od pierwszego jubileuszu wymienionego w księdze Kapłańskiej 25 : 8. " Leviticus 25 od 8 wersetu. Bóg ogłasza jubileusz każdego 49 roku; pięćdziesiąty rok był jubileuszem. Rozumiemy to. Od pierwszego jubileuszu z Leviticus 25 : 8, w 1977 będzie siedemdziesiąty jubileusz osiągający dokładnie 3 430 lat. Jubileusz oznacza podniesienie się, wyzwolenie " .

to skąd się wzięły podobne słowa w dwóch innych publikacjach Branhama ???

W książce pt. An Exposition of the Seven Church Ages, 1964 Rozdz. IX The Laodicean Church Age, na str. 226 - 227 w podrozdziale pt. The Laodicean Age napisał : " Wiek Laodycejski rozpoczął się swój punkt zwrotny XX w. być może w 1906 r. Jak długo potrwa ? Jako sługa Boży, który miał mnóstwo wizji z których ŻADNE nigdy nie zawiodło, przepowiadam ( nie wypowiedziałem proroctwa, lecz przepowiednię ), że ten wiek skończy się około 1977 r. Jeśli wybaczycie osobistą uwagę, opieram tą przepowiednię na siedmiu głównych ciągłīch wizjach, które nadeszły do mnie jednego niedzielnego ranka w czerwcu 1933 r. Pan Jezus powiedział do mnie i rzekł, że przyjście Pana zarysuje się wkrótce, lecz zanim On przyjdzie, nastąpi siedem głównych wydarzeń. "

Następnie W.M. Branham powtórzył ten pogląd na str. 227 - 228 : " Opierając się na tych siedmiu wizjach razem z szybkimi zmianami, które szerzyły się na świecie w ostatnich pięćdziesięciu latach, ja przepowiadam ( nie prorokuję ), że te wizje wszystkie wydarzą się do 1977 r. I chociaż wielu może czuć, że to jest nieodpowiedzialne oświadczenie ze względu na fakt, że Jezus powiedział, iż " żaden człowiek nie zna dnia ani godziny " wciąż podtrzymuję tą przepowiednię po trzydziestu latach, ponieważ Jezus nie powiedział, że żaden człowiek nie będzie znał roku, miesiąca czy tygodnia w którym Jego przyjście będzie wypełnione. Więc powtórzę, szczerze wierzę i utrzymuję jako szeregowy student Słowa wraz z Boską inspiracją, że 1977 r. powinien zakończyć systemy światowe i zapoczątkować Millenium. "
Mnie to nie obchodzi co miało być w 1977 r.Wyjaśnienie tego aspektu, jest w literaturze sługi Bożego Ewalda Franka, możesz także do niego napisać lub zadzwonić, wejdż na stronę misji w Krefeld. Ja ci nie dam żadnej odpowiedzi. I przy okazji, Bóg pokazał w 1933 r. w wizji, że przed samym zachwyceniem oblubienicy, samochód osobwy który nie będzie miał żadnej kierownicy, będzie ten samochód w formie jajka, i ludzie w nim siedzący będą zawożeni gdzie zechcą, parę dni temu taki samochód został pokazany. Ta prorocza wizja wypełniła się w obecnym czasie. Nie inaczej było z wizją o Hitlerze i 2 wojnie światowej i jak on skończy, a także o Mussolinim, i o powstaniu Unii Europejskiej, a także o upadku systemu komunistycznego, a także zniszczeniu Watykanu przez kraje wschodu. A ty człowieku uczepiłeś się daty 1977. Dalej będziesz szukał wyjaśnień w tej sprawie, a Pan powtórnie przyjdzie i zabierze w górę na wesele Baranka swoją gotową oblubienicę. Napisz do misji a wyślą ci literaturę br. Franka, tam się wszystkiego dowiesz.
____________________________________________________

http://biblia-odchwaszczona.webnode.com
_________________
benpo
 
 
benpo 
benpo

Wiek: 70
Dołączył: 21 Maj 2011
Posty: 263
Skąd: Poland
Wysłany: 2014-06-04, 13:03   

tropiciel napisał/a:
benpo

Nie zamierzam się z tobą sprzeczać, ani prowadzić walki na słowa. Po prostu pytam, bo czegoś tu nie rozumiem :

Jeśli Branham nie wypowiedział słów w publikacji Daniel's Seventy Weeks 6th August 1961, str.196. gdzie napisano, że " w 1977 r. upływa siedemdziesiąty jublileusz dokładnie 3430 lat licząc od pierwszego jubileuszu wymienionego w księdze Kapłańskiej 25 : 8. " Leviticus 25 od 8 wersetu. Bóg ogłasza jubileusz każdego 49 roku; pięćdziesiąty rok był jubileuszem. Rozumiemy to. Od pierwszego jubileuszu z Leviticus 25 : 8, w 1977 będzie siedemdziesiąty jubileusz osiągający dokładnie 3 430 lat. Jubileusz oznacza podniesienie się, wyzwolenie " .

to skąd się wzięły podobne słowa w dwóch innych publikacjach Branhama ???

W książce pt. An Exposition of the Seven Church Ages, 1964 Rozdz. IX The Laodicean Church Age, na str. 226 - 227 w podrozdziale pt. The Laodicean Age napisał : " Wiek Laodycejski rozpoczął się swój punkt zwrotny XX w. być może w 1906 r. Jak długo potrwa ? Jako sługa Boży, który miał mnóstwo wizji z których ŻADNE nigdy nie zawiodło, przepowiadam ( nie wypowiedziałem proroctwa, lecz przepowiednię ), że ten wiek skończy się około 1977 r. Jeśli wybaczycie osobistą uwagę, opieram tą przepowiednię na siedmiu głównych ciągłīch wizjach, które nadeszły do mnie jednego niedzielnego ranka w czerwcu 1933 r. Pan Jezus powiedział do mnie i rzekł, że przyjście Pana zarysuje się wkrótce, lecz zanim On przyjdzie, nastąpi siedem głównych wydarzeń. "

Następnie W.M. Branham powtórzył ten pogląd na str. 227 - 228 : " Opierając się na tych siedmiu wizjach razem z szybkimi zmianami, które szerzyły się na świecie w ostatnich pięćdziesięciu latach, ja przepowiadam ( nie prorokuję ), że te wizje wszystkie wydarzą się do 1977 r. I chociaż wielu może czuć, że to jest nieodpowiedzialne oświadczenie ze względu na fakt, że Jezus powiedział, iż " żaden człowiek nie zna dnia ani godziny " wciąż podtrzymuję tą przepowiednię po trzydziestu latach, ponieważ Jezus nie powiedział, że żaden człowiek nie będzie znał roku, miesiąca czy tygodnia w którym Jego przyjście będzie wypełnione. Więc powtórzę, szczerze wierzę i utrzymuję jako szeregowy student Słowa wraz z Boską inspiracją, że 1977 r. powinien zakończyć systemy światowe i zapoczątkować Millenium. "
Mnie to nie obchodzi co miało być w 1977 r.Wyjaśnienie tego aspektu, jest w literaturze sługi Bożego Ewalda Franka, możesz także do niego napisać lub zadzwonić, wejdż na stronę misji w Krefeld. Ja ci nie dam żadnej odpowiedzi. I przy okazji, Bóg pokazał w 1933 r. w wizji, że przed samym zachwyceniem oblubienicy, samochód osobwy który nie będzie miał żadnej kierownicy, będzie ten samochód w formie jajka, i ludzie w nim siedzący będą zawożeni gdzie zechcą, parę dni temu taki samochód został pokazany. Ta prorocza wizja wypełniła się w obecnym czasie. Nie inaczej było z wizją o Hitlerze i 2 wojnie światowej i jak on skończy, a także o Mussolinim, i o powstaniu Unii Europejskiej, a także o upadku systemu komunistycznego, a także zniszczeniu Watykanu przez kraje wschodu. A ty człowieku uczepiłeś się daty 1977. Dalej będziesz szukał wyjaśnień w tej sprawie, a Pan powtórnie przyjdzie i zabierze w górę na wesele Baranka swoją gotową oblubienicę. Napisz do misji a wyślą ci literaturę br. Franka, tam się wszystkiego dowiesz.
____________________________________________________

http://biblia-odchwaszczona.webnode.com
_________________
benpo
 
 
wit
Wyznawca Istniejącego


Pomógł: 50 razy
Dołączył: 19 Maj 2006
Posty: 3796
Skąd: grudziądz
Wysłany: 2016-07-30, 15:16   

W interencie ukazało się opracowanie nt. polskich branhamowców autorstwa pana Leszka Jańczuka pt. "Branhamizm w Polsce".
http://www.academia.edu/2...hamizm_w_Polsce
_________________
RECEPTĄ NA AKTYWNĄ ROLĘ KOŚCIOŁA, JAKĄ MA ON DO SPEŁNIENIA, NIE JEST JEGO REFORMA, DO CZEGO WZYWAŁY KOŚCIOŁY PROTESTANCKIE, ALE POSŁUSZEŃSTWO, DO CZEGO WZYWAŁ KOŚCIÓŁ WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKI.
 
 
benpo 
benpo

Wiek: 70
Dołączył: 21 Maj 2011
Posty: 263
Skąd: Poland
Wysłany: 2016-08-07, 14:45   

wit napisał/a:
W interencie ukazało się opracowanie nt. polskich branhamowców autorstwa pana Leszka Jańczuka pt. "Branhamizm w Polsce".
http://www.academia.edu/2...hamizm_w_Polsce
ubolewam nad tobą biedny okłamany człowieku, bo reklamujesz biedaka takiego jak ty duchowo ślepego człowieka jakim jest ten J. Atakując obu mężów Bożych jakimi był W. M. Branham i jest E. Frank, dajecie obaj dowód że to co jest napisane w Biblii i obiecane,jesteście na to totalnie ślepi duchowo. Czy wiesz że stoisz jak ten gość po stronie szatana? Przekonasz się kiedy biedaku staniesz przed Bogiem. Nie na darmo Bóg objawił w Obj. 17 rozdział że wielka wszetecznica którą jest klub rzymsko-katolicki jest matką, która ma takiego samego rodzaju córki którymi są wszystkie bez wyjątku protestanckie denominacje, kościelnego typu kluby. Do zboru żywego Boga nie można się zapisać, do niego można się narodzić na nowo. Do religijnych klubów ze ,,znamieniem zwierzęcia" każdy może się zapisać i być jego członkiem, np. do klubu baptystycznego, lub zielonoświątkowego czy klubu z inną religijną nazwą. A co do tych nazw tych religijnych klubów bo tak je Sam Bóg nazwał. To możesz przeczytać na ich temat tutaj w Obj. 17 rozdz.Cytuję: 3. I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion ...". Oto jak Bóg opisuje nie tylko nazwę klubu rzymsko-katolickiego ale nazwy jego cudzołożnych córek z udawanego protestantyzmu, co w judaszowski sposób łączą się przez ekumenię i Światową Radę Kościołów, a raczej klubów z wielką wszetecznicą czyli krk. Jak mówisz: jestem baptystą, lub zielonoświątkowcem lub wymieniasz inną tego typu nazwę, jesteś blużniercą, te nazwy to ,,blużniercze imiona" Bóg to objawił. To nie jest moja własna interpretacja. A wiesz gdzie jest opisana Ś.R.K. opisana? Obj. 13 rozdz.15. Cytuję: 15. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. Wiesz kto założył Ś.R.K? Oto wywiad z byłym jezuitą: Cytuję: A teraz wywiad z byłym jezuitą. Cytuję:
ŚWIADECTWO BYŁEGO JEZUITY – ALBERTO RIVERA . BYŁY KSIĄDZ JEZUITA .
A.R.Legion Maryi... Błękitna Armia.
Przygotowywałem i szkoliłem wiele z tych organizacji militarnych, aby mogli zostać baptystami,
adwentystami, aby mogli się stać metodystami, prezbiterianami. Zielonoświątkowcami. Uczyłem te
wszystkie organizacje, które musiały zinfiltrować jakąś sferę . Prowadzący wywiad (Prow. wyw.).
Poruszyłeś właśnie jedną z kwestii, co do której mam pytanie - Chciałbym się dowiedzieć ...
Konkretnie chodzi mi o błękitną armię. Czy ta organizacja jest w jakiś sposób powiązana z Fatimą?
Alberto Rivera. - Tak, zgadza się. - Oni istnieją aby ją chronić, czy ...? Są największą armią, która
na największą skalę zajmują się rozpowszechnianiem kultu. Tego szatańskiego kultu, tutaj w
Stanach. (USA). Propagowanie tego kultu jest cechą charakterystyczną katolicyzmu w każdym
państwie.
Chodzi o kult dziewicy, która nie jest nawet Marią, którą znamy z Ewangelii. Ale dziewicy, która
jest zniekształceniem, sfałszowaniem prawdziwej Marii z Ewangelii. Kościół pokazuje różnym
jakiegoś świętego, jakąś dziewicę, albo coś w tym stylu. I Błękitna Armia jest największym
propagatorem kultu Marii tutaj w Stanach Zjednoczonych. Opus Dei to kolejna organizacja, odłam
Jezuitów. To znaczy ... Są Masoni, są Iluminaci, jest ruch New Age, jest Komisja Trójstronna, jest
Klub Rzymski, jest ich tak wiele ... Pracują na różnych obszarach ... , nad pewnymi programami.
Pracują tam, gdzie jest taka potrzeba. Te organizacje, tajemne bądż publiczne zajmują się kontrolą
pewnych obszarów i pewnych ludzi. W ten sposób te organizacje zawsze mają wszystko pod
kontrolą. Opus Dei zazwyczaj działa blisko, jak oni to nazywają chrześcijańskich demokracji. Tak
zwana 'chrześcijańska demokracja' nadzorowana jest przez Opus Dei. Mówi o tym już sama ich
łacińska nazwa. Opus Dei znaczy po łacinie „Dzieło Boże”. (Powinno nosić nazwę: Opus Diaboli
co ozn. „Dzieło Diabła”). To jest właśnie Opus Dei. Opus zn. Dzieło, no i Dei. P. W. - Kiedy
powołano Radę Trentu, chodziło o Jezuitów. - Tak. A co z soborem watykańskim II? Jakie są
powiązania? Tak, powiązania są bardzo, bardzo prorocze. Myślę, że ... Wydaje mi się, że wyjaśnię
teraz o co chodzi.
Mówię, że to prorocze, ponieważ Rada Trentu była pierwszą radą działającą z polecenia zakonu
jezuitów. Sobór watykański był powołany przez ten sam zakon jezuitów w tym samym celu. Prow.
wyw. A wiesz jaki był cel powołania Rady Trentu ... Celem powołania Rady Trentu była
kontrreformacja.Prow. Wyw. A jakie było zadanie Soboru Watykańskiego II ? Alberto Rivera.
Kolejna kontrreformacja, ale pod inną nazwą. Prow. Wyw. Jaka to nazwa? Alberto Rivera
Odnowienie [ang. Renowal].
Widzisz o co tu chodzi? Nazwa była inna, ale cel był taki sam. Widzisz, bardziej wyrafinowana
nazwa jak na te czasy. Widzisz, kontrreformacja była zapoczątkowana przez Radę Trentu. Cała idea
kontrreformacji była wcielona w życie przez ówczesną radę Trentu. I po tym całym czasie, Sobór
Watykański II wyszedł z propozycją Odnowienia. Co jest krokiem naprzód, ostatecznym, tak,
końcowym etapem kontrreformacji. Pr.wyw. A co z Ruchem Charyzmatycznym, jakie tutaj jest
powiązanie? Alberto Rivera - Ruch Charyzmatyczny ma za zadanie ... zajmuje się, jak już
mówiłem, jedną z wielu kwestii. Tak jak rozmawialiśmy o sobocie i niedzieli. Różne kwestie poruszone są z różnymi wyznaniami. Jeśli chodzi o Ruch Charyzmatycznym, to został on
zapoczątkowany z jednego powodu. Nie udało się [Jezuitom – przyp. tł.] podporządkować
wyznania zielonoświątkowców. Prowadzący wywiad. - Nie udało się ? - Nie. Nawet kiedy
zapoczątkowali ruch ekumeniczny w 1945, który zresztą trwa do dziś, jeśli chcesz wiedzieć to
Światowa Rada Kościołów. - ( Obj. 13. 15 – 16). Została założona,ufundowana przez jezuitów w
Europie w 1945 roku. Zaraz po II wojnie światowej, albo w czasie kiedy wojna miała się już ku
końcowi. Już wtedy jezuici pracowali nad tym, aby zjednoczyć wszystkie wyznania protestanckie w
Europie. Takie były początki Światowej Rady Kościołów i ruchu ekumenicznego. Dzisiaj, Ruch
Charyzmatyczny służy tym celom. Podczas gdy Zielonoświątkowcy nie zaangażowali się w ruch
ekumeniczny. [Jezuici] podjęli się 'egzorcyzmów' przez 'dar charyzmatyczny'. Larry Robey agent
nieruchomości z półn. Kaliforni z szeroką brodą opowiada: Wracaliśmy samolotem z Londynu, i
leciał z nami mężczyzna ubrany w sutannę, taką jaką noszą katoliccy księża. Nie zachowywał się
jak jakiś typowy ksiądz, jak to widzimy czasami na filmach, tak przyjacielsko. Był bardzo
wyrafinowanym człowiekiem. Ludzie to wyczuwali. Nie przypuszczałem, że go jeszcze kiedyś
zobaczę. Ale w Boltimore, na lotnisku, w miejscu gdzie odbiera się bagaże, odwróciłem się i
zobaczyłem go, stał obok mnie. I ... Spojrzałem na niego i powiedziałem: 'Hej, przyjacielu. Nie
jesteś jezuitą?' A on na to 'taaak', z wielkim uśmiechem, pokazując wszystkie zęby. I on ... Był z
siebie bardzo zadowolony. Powiedziałem 'słuchaj, interesuję się Jezuitami, trochę o nich czytałem.'
'Co byś powiedział, co myślisz na temat Rady Trentu?' 'I co zostało przez Radę Trentu
wymyślone ?' 'I o infiltracji protestantów przez jezuitów ?'
'I jaki pożytek mają jezuici z organizacji takich jak Iluminaci ?' 'I teoria futuryzmu, ten tajemniczy
rozłam, który wymyślili dla protestantów ?' Rozmawiałem z nim o wielu rzeczach. A on w tym
czasie przeszedł swoistą metamorfozę, jego twarz stała się spięta. Zniknął gdzieś jego uśmiech.
Spojrzał mi prosto w oczy i powiedział: 'Wiesz trochę, co ?' Tak jakby nigdy się czegoś takiego nie
spodziewał. Powiedziałem mu, że byłem kiedyś protestantem. I wtedy dotarło do niego, że jeżeli ja
wiem takie rzeczy, to i spora liczba innych wierzących w Boga ludzi też zna te fakty. Nikomu o nim
nie mówiłem. To była niesamowita sytuacja. To jak zmieniła się twarz tego człowieka, on sobie
myślał, że ma coś jak ... jedną tożsamość. I tak niespodziewanie uświadomił sobie, że te ich
mroczne sekrety są znane. Nigdy tego nie zapomnę. Prow. wyw. Uważasz jezuitów za
okultystyczne tajemne stowarzyszenie? Alberto Rivera Tak ... Tak właśnie jest. Są okultystycznym
stowarzyszeniem z tego punktu widzenia że ... Ten zakon Jezuitów, o którym ty wiesz i który
wszyscy znają to nie jest prawdziwy zakon Jezuitów. To znaczy, nawet jezuici należący do zakonu
nie wiedzą o istnieniu sekretnego stowarzyszenia. Czy wiesz kto jest naczelnym teologiem wszystkich katolickich i protestanckich szkół biblijnych i seminariów duchownych? C działa w jego imieniu ten biedak Jańczuk? Siadaj na krzesło i mocno się trzymaj: jest nim sam Lucyfer czyli szatan. Z powodu jego armii teologicznych zwodzicieli z tych przybytków, owieczki w tych klubach na proste nauki Biblii są duchowo ślepe. Nie rozumią co na obecny czas Bóg obiecał bo wierzą swoim zakłamanym do szpiku kości zanieczyszczonym katolicką trójcą i innym kłamstwom własnej roboty ,,najemnym pasterzom" co ma gdzieś co się stanie z owcami. Dobrze znam to środowisko bo byłem w klubie katolickim a potem baptystycznym i klubie zielonoświątkowym prawie 30 lat temu. Jak w tym ostatnim powiedziałem pastorowi że wykonałem to co jest napisane w Dz. Ap. 2, 38. Zrobił wielkie sowie oczy, i pokazał mi drzwi ze swego mieszkania. Duch Boży napełnił mnie radością i schodziłe po stromych schodach jak na skrzydłach. Dlaczego to zrobił? Katolicki antychrystowy duch skutecznie zaślepia. tak to jest jak katolicki klub założony po 325 r. po Chr. w następnych stuleciach znalazł naśladowców o tych różnych blużnierczych imionach, ju to czyni je córkami a tym bardziej religijne kłamstwo dodane do Mat. 28, 19. Trynitarną formułę nawet czarownice na seansach spirytystycznych używa do wywołania duchów ludzkich będących w piekle. Apostołowie tego nie znali. Czepiacie się ludzi co uwierzyli nie poselstwu Branhama ale poselstwu od Boga. Kto je odrzuca jest bez nadziei, dla niego nie ma nadziei. To poselstwo przez które Bóg woła, jest po to by odrzucić wszelki teologiczny fałsz i powrócić do czystych nauk zawartych w Biblii, i opuścić współczesną wieżę Babel co jest złożona z tych odpadłych od Boga religijnych klubów. Kto tam zostanie czeka go jedno miejsce o nazwie ,,jezioro ogniste". Bóg nie rozkazał zakładać tych klubów co naśladują zbrodniczy klub rzymsko-katolicki. Jak biedaku nie uczynisz tak jak jest napisane w Obj. 18, 4. To zobacz co ciebie czeka i tobie podobnych. Cytuję: 4. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające,
_________________
benpo
 
 
Bobo 


Pomógł: 550 razy
Dołączył: 03 Mar 2007
Posty: 13728
Wysłany: 2016-08-07, 16:31   

Czy w domu wszyscy zdrowi? :roll:
_________________
Oszołomstwu mówię NIE!
 
 
booris

Wyznanie: Dub & Motocykl
Pomógł: 180 razy
Dołączył: 17 Kwi 2015
Posty: 3073
Skąd: Amsterdam,Londyn,Barcelona
Wysłany: 2016-08-08, 17:34   

Bobo napisał/a:
Czy w domu wszyscy zdrowi? :roll:

Wyprowadziles sie,ze nie wiesz?
_________________
"Emancipate yourselves from mental slavery;
None but ourselves can free our minds."
Bob Marley-Redemption Song

https://www.youtube.com/watch?v=Hbq5UyaM8sk
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapytań do SQL: 11