Forum biblijne Strona Główna Forum biblijne
Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. (List do Galatów 5:21-22)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Dzień Pański
Autor Wiadomość
Anowi 


Pomogła: 121 razy
Dołączyła: 02 Wrz 2007
Posty: 10070
Skąd: Bóg wie
Wysłany: 2012-12-08, 00:43   

Gryf napisał/a:
Myślę że błąd w obliczeniach wkradł się właśnie tutaj. "Trzeciego dnia" to nie to samo co "Trzeciego dnia tygodnia". Zmartwychwstać miał trzeciego dnia licząc od swojej śmierci, nie od Szabatu.

zgadza się , jest werset, który mówi "po trzech dniach zmartwychwstanę"(Mk 8:31), jest również werset, który mówi, że trzeciego dnia to się stanie (Mt 20:19). Te dwa określenia dotyczą tego samego dnia - niedzieli
Cytat:

Ewangelie jasno wskazują, że Chrystus umarł w piątek, dzień przed Szabatem (stąd pospieszny pogrzeb bez namaszczenia),

Jezus zginął w dniu Przygotowania Paschy (Jn 19:14) Pierwszego dnia Przaśników (Mt 26:17) - 14 Nisan (Kpł 23:5), dzień przed szabatem czyli 15 Nisan (Kpł 23:6), w który to dzień Żydzi obchodzą Święto Przaśników zwane Paschą (Łk 22:1; Wj 12:17)
Cytat:
przez cały Szabat leżał w grobie, po czym "Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia" (Mt 28,1) okazało się, że grób jest pusty. Daje nam to jeden piątkowy wieczór, noc, całą sobotę, drugą noc i parę godzin nad ranem w niedzielę. Czyli trzy dni, ale nie pełne 3 doby. Co do Mt 12,40... cóż, chyba nie nam wypominać Zbawicielowi, że o jedną noc za krótko pozostawał w ziemi, żeby pasowało do analogii z Jonaszem :)

uważasz, że Jezusowi coś się poplątało?
_________________
nie jest bogaty ten, kto posiada wiele,
tylko ten, kto niewiele potrzebuje.
 
 
Jachu 
cichy,pokorny

Pomógł: 445 razy
Wiek: 90
Dołączył: 09 Lis 2008
Posty: 10733
Skąd: Śląsk
Wysłany: 2012-12-08, 16:47   

O czym tu się mówi? Anowi założyła temat i chyba niechcący wskazła kierunek na inny temat. O Dniu Pańskim wiele jest mowy i wersetów w Biblii. I raczej termin ten nie nawiązuje do zapodanego,- przeszłego,lecz przyszłego i jest mocno wyeksponowany.
Żeby zaoszczędzić czasu,a i dać możliwośc zapoznania się z tematem,dokonam przytoczenia,moim zdaniem dobrego i kompetentnego opracowania:

Cytat:
DZIEŃ PAŃSKI

Wyrażenie „dzień Pański”, jest dobrze znane z uwagi na bogate jego użycie w Słowie Bożym, tak w Starym jak i w Nowym Testamencie. Przyjrzyjmy się jednak bliżej i temu terminowi.

Wyrażenie „dzień Pański” w Starym Testamencie pojawia się w czasach proroka Amosa:

Amos 5:18,20: „Biada wam, którzy z utęsknieniem oczekujecie dnia Pana! Na cóż wam ten dzień Pana? Wszak jest on ciemnością, a nie światłością. Zaiste, dzień Pana jest ciemnością, a nie światłością, mrokiem, a nie jasnością”, i 8:2-3 – jest to wyrażenie na określenie przyjścia, nawiedzenia Jahwe lub Mesjasza. Choć to Pańskie nawiedzenie łączone jest czasem z jakimś wydarzeniem historycznym, mniej lub bardziej odległym, to jednak zwykle odnosi się do czasów ostatecznych.

Idea „dnia Pańskiego” jest Izraelitom tak dobrze znana, że często mówi się o nim jako o „owym dniu”: Amos 8:3,9,13; 2:16; Izaj. 2:20; Mich. 2:4; lub tylko o „dniu” – Mal. 4:1.

„Dzień Pański” – to dzień gniewu i kary dla grzeszników: Amos 5:18-20; 6:1-3; 9:10; Mich. 2:7; 3:11; Izaj. 5:19; Jer. 5:12; 7:4; 8:8; 14:9; 21:2; Sof. 1:15-18; 2:2; Ezech. 7:7, a jednocześnie dzień zbawienia i błogosławieństwa dla sprawiedliwych: Amos 9:8-11; Oze. 2:16; Izaj. 1:26; 11:9; Jer. 30:8-11; 16:24; 31:31; Sof. 3:8-20. Należy tu zwrócić uwagę, że obydwa znaczenia spotykamy u proroków przed niewolą babilońską. Już prorok Amos zapowiada, że Jahwe nie wygładzi doszczętnie ludu swego, ale część jego ocali i „dnia owego” podniesie z gruzów przybytek Dawidowy i pobuduje go jak za dni dawnych (Amos 9:8-11).

Prorok Izajasz oznajmia, że Jahwe nazwie Syjon miastem sprawiedliwości, miastem wiernych (Izaj. 1:26), ziemia wypełniona będzie znajomością Pańską. Stanie się to „owego dnia” - Izaj. 11:9. Oto „dni idą” – wieści Jeremiasz, kiedy Jahwe zawrze z Izraelem i Juda Przymierze Nowe, da Prawo Swoje do wnętrzności ich i wypisze je na ich sercu, będzie Bogiem ich, a oni będą Jego ludem (Jer. 31:31-34).

„Dzień Pański” jest dniem gniewu i dniem zbawienia nie tylko dla Izraela, ale i dla pogan – całej ludzkości. Bóg Jahwe wkracza w historię, aby wziąć w opiekę i pomścić Swój lud wybrany. Dzień Pański jest również i dla całej ludzkości dniem zbawienia. Już przed niewolą babilońską prorocy Pańscy zapowiadają zbawienie i błogosławieństwo tym, którzy Boga słuchają. Głoszą oni, że winni będą ukarani (Izaj. 19:1-18), ale sprawiedliwi nawrócą się do Pana, a On da się ubłagać i uzdrowi ich (Izaj. 19:22). „i Egipcjanie poznają w owym dniu Pana i będą przynosić ofiary krwawe i ofiary z pokarmów, i będą składać Panu śluby i spełniać je” – Izaj. 19:21.

Prorok Sofoniasz zwiastuje, że „na ten czas” Pan przywróci poganom wargi czyste, którymi wzywać będą wszyscy imienia Pańskiego i służyć Mu będą jednomyślnie (Sof. 3:9).

„Dnia Pańskiego” oczekuje całe stworzenie. Nastanie pokój pośród ludzi i zwierząt, tak pięknie opisany przez Izajasza w znanym proroctwie Izaj. 2:2-4, a zwłaszcza 11:6-9.

Takie zrozumienie znaczenia „dnia Pańskiego” oddaje istotę czasów mesjańskich. To Mesjasz – Chrystus będzie zwycięskim oswobodzicielem Izraela. Przyniesie On pokój i bezpieczeństwo ludowi wybranemu i światu. Izraelici spodziewali się tego dnia przed „końcem świata „, w „owym czasie „, w wielkim ucisku.

Widać to wyraźnie u proroka Daniela – Dan. 7:13,27 – „I widziałem w widzeniach nocnych: Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego, ...a wszystkie moce Jemu służyć będą i Jemu będą poddane” – 12:1-2, „Wowym to czasie wybawiony będzie twój lud”. W apokaliptyce żydowskiej wieszczący koniec świata „ów dzień”, budzący grozę, wiąże się z ulubioną tematyką, jaką jest przyjście Pańskie – Mesjasza, sąd ostateczny ludzi niewiernych i wiernych oraz aniołów, przeobrażenie świata i życie wieczne. Zatem, w pojęciu Izraelitów „dzień Pański”, podobnie jak „paruzja Pańska” – obecność Chrystusa, posiada znaczenie eschatologiczne.

W tym tez sensie wyrażenia „dzień Pański”, „on dzień”, przyjął nasz Pan Jezus. Mat. 7:22 – „W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim” - Łuk. 6:23; „Radujcie się i weselcie się w tym dniu”, oraz Łuk. 10:12, 21:34.

Również w tym samym znaczeniu używają wyrażenia „dzień Pański” pozostali pisarze Nowego Testamentu, poza apostołem Pawłem: 2 Piotra 3:12 – dzień Boga, Obj. 16:14 – dzień Pana, Łuk. 17:24 – dzień sądu, Mat. 11:22; 2 Piotra 2:9; 3:7; Jan 4:17 – dzień ostateczny, 6:39 i następne, 11:24; 12:48, Juda wiersz 6 – wielki dzień.

Najczęściej tymi wyrażeniami posługuje się apostoł Paweł we wszystkich swoich listach. „Dzień Pański” u św. Pawła to zawsze DZIEŃ CHRYSTUSA, niezależnie od tego, czy apostoł używa określenia dłuższego -„dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa” – 1 Kor. 1:8, lub „dzień naszego Pana Jezusa” - 2 Kor. 1:14 albo „dzień Chrystusa” – 1 Tes. 5:2; 2 Tes 2:2; 1 Kor 5:5; czy tylko „dzień” – 1 Tes. 5:4; 1 Kor 3:13; Rzym. 2:16. Oznacza ON „dzień sądu” nie tylko nad wiernymi, ale i nad niewiernymi (1 Kor. 1:8; Filip. 1:6,10), w tym nad apostołami (2 Kor. 1:14; Filip. 2:16, również „dzień przyjścia Chrystusa” w czasie Jego „paruzji” (1 Tes. 5:2; 2 Tes. 2:2) jako „dzień gniewu” dla bezbożnych, a chwały dla sprawiedliwych.

Jak już wspomnieliśmy, celem tego opracowania jest przybliżenie wyrazów i wyrażeń, określających „Obecność Pana” – Jego wtóre przyjście; z jakich greckich wyrazów określenia dotyczące tego zagadnienia przetłumaczono i jak użyte są w Biblii.

Jak już wiemy, apostoł Paweł używa czterech wyrazów na określenie chwalebnego przyjścia Pana, a mianowicie:

1. Paruzja – jako osobista obecność, tj. przeciwieństwo nieobecności;
2. Epifania – jako ukazanie się, światło, objawienie;
3. Apokalipsa, jako objawienie nadprzyrodzonych tajemnic Bożych;
4. Dzień Pański, dzień gniewu i chwały.

Pełne znaczenie tych określeń wynika z kontekstu, w jakim są użyte. W listach Pawłowych są one określeniami, oznaczającymi CHWALEBNE PRZYJŚCIE I OBECNOŚĆ PAŃSKĄ, JEZUSA CHRYSTUSA.

Pominęliśmy tu sprawy oczekiwania „paruzji Pańskiej” przez lud Boży – czasu, sposobu i celu „paruzji”, a także apostazji, jako pierwszego znaku wyprzedzającego „paruzję Pana”. Każdy z tych punktów stanowiłby osobny temat, toteż zachęcamy do studiowania Słowa Bożego w zakresie i tego przedmiotu dla utwierdzenia swej wiary.

„Czuwajcie tedy, ponieważ nie wiecie, której godziny Pan wasz przyjdzie”, „a co wam mówię, mówię wszystkim (wierzącym) – czuwajcie” – tak nas napomina Pan w Ewangelii – Mat. 24:42, Mar. 13:37, a apostoł Paweł mówi: „albowiem sami dostatecznie wiecie, iż ON DZIEŃ PAŃSKI jako złodziej w nocy tak przyjdzie”.

„Oto stoję u drzwi (jestem obecny) i kołaczę, jeśliby kto usłyszał głos mój i otworzy drzwi, wnijdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną” – Obj. 3:20.

Poza Chrystusem, w nikim innym nie ma zbawienia!
Czesław Kniaziew


Cytowanie z :
http://webcache.googleuse...l&hl=pl&ct=clnk
_________________
(36) Ale powiadam wam, iż z każdego słowa próżnego, które by mówili ludzie, dadzą z niego liczbę w dzień sądny; (37) Albowiem z mów twoich będziesz usprawiedliwiony, i z mów twoich będziesz osądzony. Ew. Mat.12 rozdz.
 
 
Lucyfer
[Usunięty]

Wysłany: 2012-12-08, 16:57   

W dniu Pańskim będą znaki wielkie z nieba i na ziemi.
Joel. 3:3-5
3. I ukażę znaki na niebie i na ziemi, krew, ogień i słupy dymu.
4. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie ów wielki, straszny dzień Pana.

5. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie wybawiony; gdyż na górze Syjon i w Jeruzalemie będzie wybawienie - jak rzekł Pan - a wśród pozostałych przy życiu będą ci, których powoła Pan.
(BW)Łuk. 21:25-28
25. I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale.
26. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się.
27. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą.
28. A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze.
(BW)

 
 
bartek212701 


Pomógł: 162 razy
Wiek: 28
Dołączył: 03 Sty 2010
Posty: 9277
Skąd: Lublin
Wysłany: 2012-12-08, 17:16   

Nie rozumiem Was, Anowi wystawia na widok swoje własne nauki przeraża mnie to.Anowi pokazała to wszystko w tak bardzo biblijny,uporzadkowany i inteligentny sposób,a Wy tak o hop siup,źle,ale gdzie ?!
Biblia jest naszym jedynym wykładnikiem w takich sprawach,a nią się własnie posłuzyła Anowi :-) uwazam,że bardzo mądrze i ja się z tym zgadzam
dziekuje
_________________
Izaj. 33:6-Mądrość i umiejętność będą utwierdzeniem czasów twoich, siłą i obfitem zbawieniem twem, a bojaźń Pańska skarbem twoim.
 
 
Jachu 
cichy,pokorny

Pomógł: 445 razy
Wiek: 90
Dołączył: 09 Lis 2008
Posty: 10733
Skąd: Śląsk
Wysłany: 2012-12-08, 18:20   Re: Dzień Pański

Anowi napisał/a:
Cytat:
Dzień Pański - Sobota
Zgodnie z czwartym przykazaniem świętego Dekalogu, Dniem Pańskim jest siódmy dzień tygodnia - sobota. Postanowiony został przy stworzeniu świata i jest pamiątką stworzenia. Bóg sam odpoczął w dniu siódmym, pobłogosławił go i uczynił świętym. Jezus potwierdził świętość Dnia Pańskiego, ukazał jego właściwe znaczenie i wspaniałość przez wypełnienie czwartego przykazania oraz własne oświadczenie, iż "sabat dla człowieka jest uczyniony". Prawdę tę udokumentował własnym codziennym życiem.
Prawdziwe Dzieci Boże przez wszystkie wieki zachowywały sobotę jako Dzień Pański. Wszechwiedzący Bóg przewidując, że przykazanie to będzie nagminnie łamane, a wreszcie zmienione, opatrzył znamiennym słowem "PAMIĘTAJ"! Dzień ten był i jest znakiem między Bogiem a Jego Ludem. Dzień Pański - sobota - trwa od wieczora (zachodu słońca) w piątek do wieczora (zachodu słońca) w sobotę.
Teksty:
1Moj 2,1-3; 2Moj 16,14-30; 20,8-11; 3Moj 23,32; Iz 58,13-14; Łk 4,16-19; 23,50-56; Mt 24,20; Mr 2,27-28; Hebr 4,9(BT); DzAp13,13-14.42.44; 16,12-15; Obj 1,10; Jak 2,10-12


Chciałabym poprosić o dowody, że dniem "7" - szabatem - dniem świętym - jest sobota.

Jezus powiedział na wieczerzy "CZYŃCIE to na moją pamiątkę" - ustanowił nowe święto w starym czasie. Nie zaprzeczał Bogu, tylko przybił pieczęć.


A skąd jeśli można wiedzieć,jest ten cytat? /dlaczego nie podała Anowi?
I dlaczego tytuł wątku "Dzień Pański",skoro chodzi Anowi o Sabat,co znaczy odpoczynek,później dzień ten nazwano sobotą.
Dzień Pański,to zupełnie inne zagadnienie,aczkolwiek po głębszej analizie,można przyjąć,że siódmym,-tysiącletnim Dniem Pańskim,będzie Królestwo Chrystusowe,które jest też Królestwem Bożym,.ale pod zarządem Chrystusa,jako Tego,który w imieniu Najwyższego,będzie przeprowadzał Tysiącletni Sąd nad ludźmi,a i aniołami.
_________________
(36) Ale powiadam wam, iż z każdego słowa próżnego, które by mówili ludzie, dadzą z niego liczbę w dzień sądny; (37) Albowiem z mów twoich będziesz usprawiedliwiony, i z mów twoich będziesz osądzony. Ew. Mat.12 rozdz.
 
 
bartek212701 


Pomógł: 162 razy
Wiek: 28
Dołączył: 03 Sty 2010
Posty: 9277
Skąd: Lublin
Wysłany: 2012-12-08, 19:00   

Jachu napisał/a:
A skąd jeśli można wiedzieć,jest ten cytat? /dlaczego nie podała Anowi?
Bo wyobraź sobie,że kiedys nie wymagano linków,nie pamiętasz ?
Jachu napisał/a:
I dlaczego tytuł wątku "Dzień Pański",skoro chodzi Anowi o Sabat,co znaczy odpoczynek,później dzień ten nazwano sobotą.
Jezeli pytasz to powinieneś chyba Anowi,a nie kogos postronnego mówiąc o Anowi :-)
_________________
Izaj. 33:6-Mądrość i umiejętność będą utwierdzeniem czasów twoich, siłą i obfitem zbawieniem twem, a bojaźń Pańska skarbem twoim.
 
 
Jachu 
cichy,pokorny

Pomógł: 445 razy
Wiek: 90
Dołączył: 09 Lis 2008
Posty: 10733
Skąd: Śląsk
Wysłany: 2012-12-08, 19:15   

Bartku! Przecież zadałem pytanie Anowi,cytując wcześniej/wyżej ,jej post,
dlatego czekam na jej odpowiedź ewentualną. Co do meritum sprawy,to moja uwaga jest zasadna,bo opiera się na tekstach biblijnych. One określają czym jest "Dzień Pański".
Sabat to dzień odpoczynku,dzień sobotni,nakazany przez Zakon.
_________________
(36) Ale powiadam wam, iż z każdego słowa próżnego, które by mówili ludzie, dadzą z niego liczbę w dzień sądny; (37) Albowiem z mów twoich będziesz usprawiedliwiony, i z mów twoich będziesz osądzony. Ew. Mat.12 rozdz.
 
 
EMET 

Wyznanie: Świadkowie Jehowy w Polsce
Pomógł: 247 razy
Dołączył: 04 Wrz 2006
Posty: 11201
Wysłany: 2012-12-08, 20:13   

Jachu napisał/a:
Bartku! Przecież zadałem pytanie Anowi,cytując wcześniej/wyżej ,jej post,
dlatego czekam na jej odpowiedź ewentualną. Co do meritum sprawy,to moja uwaga jest zasadna,bo opiera się na tekstach biblijnych. One określają czym jest "Dzień Pański".
Sabat to dzień odpoczynku,dzień sobotni,nakazany przez Zakon.EMET:
Fraza „Dzień Pański” wymaga doprecyzowania; o jakiego 'Pana' – mianowicie – chodzi: o Boga JHVH czy o 'Pana' - Jezusa Chrystusa? Pismo mówi bowiem zarówno o 'dniu Pana Jezusa Chrystusa', jak i o 'dniu JHVH'.

Co się tyczy 'szabbatu', mamy zdefiniowane wyraźnie ku Komu intencyjnie był ukierunkowany ów dzień 'szabatu'. Mamy np. w wersetach: Wyjścia 16:23; 31:15; Izajasza 58:13.
Oto, jak oddano Wyjścia 16:23 w II wydaniu katolickiej BT: "A on rzekł do nich: «Oto, co Jahwe chciał wam powiedzieć: Dniem świętym spoczynku, szabatem poświęconym dla Jahwe, jest dzień jutrzejszy. Upieczcie, co chcecie upiec, i ugotujcie, co chcecie ugotować. Wszystko zaś, co wam zbywa, odłóżcie na dzień następny».".


Stephanos, ps. EMET
_________________
„Wielu będzie biegać tu i tam [po hebrajsku: < jᵊszōṭᵊṭû >], i nastanie obfitość prawdziwej wiedzy” -- Daniela 12:4b; ‘PNŚ/ZW’, Przypis.
 
 
Queza 
The Morning Star


Pomogła: 155 razy
Wiek: 39
Dołączyła: 30 Mar 2012
Posty: 4702
Skąd: Bieszczady
Wysłany: 2012-12-08, 21:04   

EMET - gdzie Ty się podziewałeś tyle czasu? ;-)
 
 
EMET 

Wyznanie: Świadkowie Jehowy w Polsce
Pomógł: 247 razy
Dołączył: 04 Wrz 2006
Posty: 11201
Wysłany: 2012-12-08, 22:30   

Queza30 napisał/a:
EMET - gdzie Ty się podziewałeś tyle czasu? ;-)EMET:
Sprawy z kompem oraz brak... konceptu. :-|

Ogólnie, jak nadmieniałem: pisuję teraz rzadziej w obawie o... cienką czerwoną... :-(
10 razy pomyślę, zanim 1 raz napiszę. :-|

Stephanos, ps. EMET
_________________
„Wielu będzie biegać tu i tam [po hebrajsku: < jᵊszōṭᵊṭû >], i nastanie obfitość prawdziwej wiedzy” -- Daniela 12:4b; ‘PNŚ/ZW’, Przypis.
 
 
Queza 
The Morning Star


Pomogła: 155 razy
Wiek: 39
Dołączyła: 30 Mar 2012
Posty: 4702
Skąd: Bieszczady
Wysłany: 2012-12-09, 09:33   

Głowa do góry EMET, linijką się nie przejmuj.
 
 
Anowi 


Pomogła: 121 razy
Dołączyła: 02 Wrz 2007
Posty: 10070
Skąd: Bóg wie
Wysłany: 2012-12-10, 01:51   

ów cytat jest obecnie z tej strony, poprzednia, jak widać po kliknięciu w link, nie istnieje już.

Jeśli wiecie Kto jest Panem Szabatu to będziecie wiedzieć do kogo należy Dzień Pański
_________________
nie jest bogaty ten, kto posiada wiele,
tylko ten, kto niewiele potrzebuje.
 
 
Jachu 
cichy,pokorny

Pomógł: 445 razy
Wiek: 90
Dołączył: 09 Lis 2008
Posty: 10733
Skąd: Śląsk
Wysłany: 2012-12-10, 10:03   

Anowi napisał/a:
ów cytat jest obecnie z tej strony, poprzednia, jak widać po kliknięciu w link, nie istnieje już.

Jeśli wiecie Kto jest Panem Szabatu to będziecie wiedzieć do kogo należy Dzień Pański


Witaj Anowi.
Mam proste pytanie w zwiazku z Dniem Pańskim. Który dzień nie jest Pańskim?
Czy możesz wskazać w dekalogu miejsce,które brzmi "Dzień Pański"?
Ja rozumiem,że taka jest wykładnia i zrozumienie ADS,ale czy to znaczy,że innej,bardziej racjonalnej i opartej na konkretnych wersetach biblijnych nie ma?

W linku i cytacie,który pomieściłem wyżej,są takie odnosniki,które w zgodzie z wersetami przytoczonymi,przedstawiają pojęcie "Dzień Pański". Takim też Dniem będzie Tysiąclecie,jako siódmy dzień istnienia człowieka,jaki i potem następujący Wielki Dzień Pański (Ha Jobel),czyli Jubileusz Jubileuszy, - po tysiącleciu. To też wynika ze studiowania Biblii. są wzorce jak to ma wyglądać na podstwie cykli jubileuszowych,jakie mieli przestrzegać Żydzi na podstawie przepisów zakonnych (co siedem lat odpoczynek ziemi;
7x7 takich odpoczynków doprowadza do 49 roku,a ponim rok 50-ty jako rok przywrócenia do poprzedniego stanu).

jak będzie potrzeba,to mogę wiecej nieco na ten temat przytoczyc materiałów opartych na Biblii.
Pozdrawiam Cię ciepło :-D
_________________
(36) Ale powiadam wam, iż z każdego słowa próżnego, które by mówili ludzie, dadzą z niego liczbę w dzień sądny; (37) Albowiem z mów twoich będziesz usprawiedliwiony, i z mów twoich będziesz osądzony. Ew. Mat.12 rozdz.
 
 
Anowi 


Pomogła: 121 razy
Dołączyła: 02 Wrz 2007
Posty: 10070
Skąd: Bóg wie
Wysłany: 2012-12-10, 10:24   

Jachu, masz rację - to samo tyczy szabatu. Gdzieś ktoś napisał A=B
_________________
nie jest bogaty ten, kto posiada wiele,
tylko ten, kto niewiele potrzebuje.
 
 
Gryf
sługa nieużyteczny


Wyznanie: Katolik na manowcach
Dołączył: 20 Lis 2012
Posty: 67
Wysłany: 2012-12-10, 13:11   

Anowi napisał/a:

Cytat:
przez cały Szabat leżał w grobie, po czym "Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia" (Mt 28,1) okazało się, że grób jest pusty. Daje nam to jeden piątkowy wieczór, noc, całą sobotę, drugą noc i parę godzin nad ranem w niedzielę. Czyli trzy dni, ale nie pełne 3 doby. Co do Mt 12,40... cóż, chyba nie nam wypominać Zbawicielowi, że o jedną noc za krótko pozostawał w ziemi, żeby pasowało do analogii z Jonaszem :)

uważasz, że Jezusowi coś się poplątało?


Uważam, że meritum wypowiedzi Mt 12,40 stanowi zapowiedź Zmartwychwstania, porównanie trzydniowego zniknięcia proroka Jonasza, do trzydniowego spoczywania w grobie Chrystusa, po których to 3 dniach powróci do życia, a nie to, że Jezusa nie będzie przez równe 3 dni i 3 noce, pełne 72 godziny. Pozdrawiam :)
_________________
Nie nazywajcie spiskiem wszystkiego, co ten lud nazywa spiskiem; i nie lękajcie się, czego on się lęka, ani się nie bójcie!
Pan Zastępów - Jego za Świętego miejcie; On jest Tym, którego się lękać macie i który was winien bojaźnią przejmować. Iz 8,12-13
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

Strona wygenerowana w 0,16 sekundy. Zapytań do SQL: 11