Forum biblijne Strona Główna Forum biblijne
Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. (List do Galatów 5:21-22)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Siedem duchów Bożych
Autor Wiadomość
amiko


Wyznanie: Słowianin
Pomógł: 128 razy
Dołączył: 09 Wrz 2006
Posty: 3518
Wysłany: 2012-12-11, 20:47   

Teresa

Cytat:
Jeśli przyjmujemy w naszym życiu biblijnego Jezusa Chrystusa i wypełnia się w nas, przez Ducha Św. wola Boga oraz gdy dostajemy do duchowego wzrostu osobiście duchowy pokarm z nieba podczas czytania Biblii, należymy do dzieci Boga i jesteśmy braćmi, siostrami w tej jedynej prawdziwej rodzinie duchowej, służąc Bogu, tak jak sobie On życzy, w duchu i prawdzie.

Duchowy pokarm jest to Duch Święty,Boża energia,którą Bóg lub Chrystus dają każdemu,kto o nią poprosi.Biblia była wielokrotnie fałszowana i nie jest prawdziwym Słowem Bożym,bo według tego co w niej pisze, jest nim Syn Boży,Chrystus.Jako duchy wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi.
_________________
Bo ja nie wstydzę się ewangelii chrystusowej o obecnym w nas wszystkich Chrystusie,Słowie Bożym (Kol.1.24-28).Jest On bowiem mocą i Mądrością Bożą (1 Kor.1.24) ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka.
 
 
Teresa 

Pomogła: 16 razy
Dołączyła: 02 Paź 2012
Posty: 201
Wysłany: 2012-12-12, 15:56   

ratao napisał/a:
Duchowy pokarm jest to Duch Święty,Boża energia,którą Bóg lub Chrystus dają każdemu,kto o nią poprosi.Biblia była wielokrotnie fałszowana i nie jest prawdziwym Słowem Bożym,bo według tego co w niej pisze, jest nim Syn Boży,Chrystus.Jako duchy wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi.


Tak, jest to Boża energia, jeśli myślisz o zrozumieniu, sile, bojaźni , wiedzy, radzie, mądrości. To rzeczywiście jest, dla mnie, niesamowita Boża energia, czysto duchowa bo okiem niewidzialna i przyczynia się do otrzymywania duchowego pokarmu ze Słowa Bożego. Ta energia jest niezbędna, aby istniał Boży pokarm dla ducha ludzkiego.

Dzięki tej energii człowiek może poznawać i rozumieć wolę Boga i mieć w sobie moc do przestrzegania tej woli, żyć w bojaźni Bożej, która z kolei udaremnia działania wbrew woli Bożej. Biblijna wiedza natomiast daje możliwość poznania jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa i przez mądrość Bożą może służyć radą zgodną z prawdą Bożą. Boża duchowa energia daje obraz obecności Bożej w człowieku i pomaga zaprzeć się samego siebie.

Ew. Marka 8R 34W „ A przywoławszy lud wraz z uczniami swoimi, rzekł im: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie.
35W Bo kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją, a kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla ewangelii, zachowa ją.”


Po postępowaniu człowieka widać jakiego ma w sobie ducha.

Energią Bożą nie jest ludzkie zrozumienie( moje widzi mi się), ludzka siła( własna osobowość), wiedza ( ludzkie nauki) , rada( spekulacje), mądrość( spryt, zaradność) . To wszystko jest energią duchową tego świata.

I tak jak ja mam w podpisie,
Iz. 55R 8W " Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje - mówi Pan."
należy prosić Boga, kiedy otwiera się Biblię o tą Bożą energię, czyli o Ducha Św. aby objawił nam podczas czytania Boże myśli i drogi, bo ludzkie myśli i ludzkie drogi nigdy nie będą myślami i drogami Boga.

Ew. Łuk. 11R 13W „Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą.

Duch Św.( Boża energia) jest niezbędna do duchowego wzrostu.

Ratao, masz taki ciekawy tekst w podpisie "Wierność literze, świadczy o niewierności wobec Boga" (Ewangelia Jezusa), no właśnie, litera sama w sobie jest martwa i ludzkie wysiłki( energia ludzka) nie pomoże zrozumieć( poznać) Boga. Tyle ile natur ludzkich tak wiele jest myśli i zrozumienia. Nie biorę w tej chwili pod uwagę tych, co idą za ślepymi, choć jest ich mnóstwo, jak mówi pismo, gdy ślepy ślepego prowadzi wszyscy w dół wpadają.
Duch Boży ( energia Boża) ożywia , by widzieć prawdę, bez względu na biblijny przekład. Duch Boży jest Duchem Prawdy, więc pokazuje prawdę Bożą.

2Kor. 3R 4W „ A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu,
5W nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga,
6W który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia.”
_________________
Iz. 55R 8W " Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje - mówi Pan."
 
 
George 


Wyznanie: NAZAREJCZYK
Pomógł: 23 razy
Dołączył: 02 Paź 2014
Posty: 1464
Wysłany: 2015-04-30, 21:12   Re: Siedem duchów Bożych

therapon napisał/a:
Znana jest następująca formuła trynitarna:

ef 4:4-6 bw (4) jedno ciało i jeden Duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania; (5) jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest; (6) jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

Z tego fragmentu dowiadujemy się, iż istnieje tylko jeden Duch, tak jak jedna nadzieja, jeden Pan (Jezus), jeden chrzest, jedna wiara czy też jeden Bóg Ojciec. Ale oto w księdze Objawienia znajdujemy kilka razy sformułowania o siedmiu duchach Bożych:

obj 1:4 bw (4) Jan do siedmiu zborów, które są w Azji: Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był, i który ma przyjść, i od siedmiu duchów, które są przed jego tronem,

obj 3:1 bw (1) A do anioła zboru w Sardes napisz: To mówi Ten, który ma siedem duchów Bożych i siedem gwiazd: Znam uczynki twoje: Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły.

obj 4:5 bw (5) A z tronu wychodziły błyskawice i głosy, i grzmoty; przed tronem zaś płonęło siedem ognistych pochodni; jest to siedem duchów Bożych.

obj 5:6 bw (6) I widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród starców stojącego Baranka jakby zabitego, który miał siedem rogów i siedmioro oczu; a to jest siedem duchów Bożych zesłanych na całą ziemię.


Jak myślimy co oznacza w tym przypadku liczba siedem? Powinno to każdego zastanowić, bowiem w Biblii czytamy, iz jest tylko jeden Duch a tu nagle dowiadujemy się o siedmiu. Czyżby jakaś sprzeczność w Biblii?

Na zakończenie warto wspomnieć, iż w dwóch ostatnich wersetach czytamy o siedmiu ognistych pochodniach, siedmiu rogach i siedmiu oczach. Co ciekawe:


1. Ogień jest symbolem Boga

iz 66:15 bw (15) Bo oto Pan przyjdzie w ogniu, a jego wozy jak huragan, aby dać upust swojemu gniewowi i spełnić swoją groźbę w płomieniach ognia,

2tes 1:7-8 bw (7) a wam, uciskanym, dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej, (8) w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga, oraz tym, którzy nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa.

heb 12:29 bw (29) Albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym.


Może to oznaczać, iż Duch Święty jest Bogiem.


2. Zarówno Ojciec jak i Syn nazwani są rogiem (zbawienia):

ps 18:3 bw (3) Pan skałą i twierdzą moją, i wybawieniem moim, Bóg mój opoką moją, na której polegam. Tarczą moją i rogiem zbawienia mego, warownią moją.

lk 1:69 ns (69) I wzbudził nam w domu Dawida, swego sługi, Róg wybawienia,3. Zarówno Ojciec jak i Syn posiadają siedmioro oczu:

zach 4:10 bw (10) Bo ci, którzy gardzili dniem małych początków, będą się jeszcze radowali, gdy zobaczą kamień szczytowy w ręku Zorobabela. Te siedem lamp - to oczy Pana; one to przepatrują całą ziemię.

obj 5:6 bw (6) I widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród starców stojącego Baranka jakby zabitego, który miał siedem rogów i siedmioro oczu; a to jest siedem duchów Bożych zesłanych na całą ziemię.Jak myślimy, czy świecznik żydowski składający sie z siedmiu ramion może być symbolem siedmiu duchów?

wj 25:31-32 bw (31) Zrobisz też świecznik ze szczerego złota. Jego podstawę i jego trzon wykujesz z jednej bryły; jego kielichy, gałki i kwiaty będą z tej samej bryły. (32) Sześć ramion wychodzić będzie z jego boków: trzy ramiona świecznika z jednego, a trzy z drugiego boku.

wj 25:37 bw (37) Zrobisz też do niego siedem lamp. Lampy jego należy tak ustawić, aby oświecały przeciwległą stronę.To dobry przykład, iż 7 (ramion) = 1 (świecznik), tak jak 7 (dni) = 1 (tydzień) czy też 7 (kolorów tęczy) tworzy 1 tęczę albo 7 (różnych dźwięków) daje jedną gamę. Ten przykład pokazuje, iż 7 może być równe 1. :crazy:


A może siedem reprezentuje te siedem rodzajów duchów z księgi Izajasza:

iz 11:2 bw (2) I spocznie na nim Duch Pana; Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch poznania i bojaźni Pana.

A może siedem darów ducha świętego, czy owoce ducha świętego symbolizuje te siedem duchów Bożych z księgi Objawienia. Jak myślimy? Zapraszam do dyskusji. :-D


Ktoś kiedyś zwodniczo napisał:

"Dwanaście gwiazd symbolizuje dwunastu synów Jakuba - dwanaście pokoleń Izraela, tworzących naród wybrany, wyróżniony i powołany przez Pana, aby przygotować przyjście na świat Syna Bożego, Odkupiciela."

Czy ktoś się takiemu bezsensownemu stwierdzeniu sprzeciwia?
Dwunastu, w większości perwertów i zbrodniarzy jak ich znamy z Pierwszej Księgi Mojżeszowej - Genesis, tych dwunastu synalków Jakuba / Izraela - dwanaście szczepów Izraela - dwanaście gwiazd również znanych nam z Apokalipsy ???

Jakub miał jeszcze córkę - Dinę, ale ta umarła bezdzietnie; zresztą żydowskie kobiety nie mają żadnego znaczenia w religii i genealogii żydowskiej.

A teraz wróćmy do Siedmiu Duchów Bożych.

Siedem Duchów Bożych, które są przed Jego Tronem, symbolizuje siedmioro dzieci Ezawa / Edoma, wnuka Abrahama, i starszego bliźniaczego brata Jakuba / Izraela.

Oto ich imiona:

Marysia,
Pusia,
Elifaz,
Reuel,
Jeusz,
Jalam,
Korah


- dzieci Ezawa / Edoma, którego z Sumeryjskich i Egipskich tekstów znamy jako Jah, a z Fenicjańskich jako Jahwe.


Fragmenty z Księgi Jaszera mówiący nam o dwóch córkach Ezawa / Edomu. Podobną wersję podaje nam Księga Rodzaju / Genesis 36.
Cytat:

"22 A oto imiona córek, które urodziła (Judyta) Ezawowi: starsza miała na imię Marysia, a młodsza Pusia."...

“21 A oto pokolenia Ezawa, które urodziły mu się w kraju Kanaan, a miał Ezaw pięciu synów.

22 I Ada urodziła Ezawowi jego pierworodnego Elifaza, a także Reuela, a Oholibama urodziła mu Jeusza, Jalama i Koracha.


23 Oto dzieci Ezawa, które urodziły mu się w kraju Kanaan.

A synami Elifaza, syna Ezawa, byli Teman, Omar, Sefo, Gatam, Kenaz i Amalek,

a synami Reuela byli Nachat, Zerach, Szamma i Mizza.

24 A synami Jeusza byli Timna, Alwa i Jetchet.

A synami Jalama byli Ala, Finor i Kenaz.

25 A synami Koracha byli Teman, Mibzar, Magdiel i Eram.

To są rodziny synów Ezawa według ich księstw w kraju Seir.”W Biblii Bóg Najwyższy mówi nam:


„Dałem też Izaakowi Jakuba i Ezawa, a podałem Ezawowi górę Seir”.
Joz.24:4


Woła na mnie ktoś z Seiru: Strażniku! Jaka to pora nocna? Strażniku! Jaka to pora nocna? Strażnik odpowiedział: Nadszedł poranek, lecz także noc. Jeżeli musicie pytać, to przyjdźcie znowu i pytajcie!”. Księga Izajasza 21:11-12.

Góra Seir figuruje Królestwo Boże. Kraina Seir figuruje proroctwa mówiące o Królestwie Bożym. Natomiast Seir jako dziedzictwo Ezawa, figuruje proroctwa o Prorokach – o ich wzbudzeniu, obwieszczeniu i panowaniu przez okres 1000-lecia.


Zapraszam do dyskusji. :-D

i Pozdrawiam
Jerzy
_________________
Błąd w Historii prowadzi do błędu w Doktrynie.

Kłamstwo może zmienić historię, ale tylko Prawda może zmienić Świat.

”Łatwiej jest oszukać człowieka, niż przekonać go, ze został oszukany"
Mark Twain
Ostatnio zmieniony przez George 2015-05-01, 00:28, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
Bobo 


Pomógł: 550 razy
Dołączył: 03 Mar 2007
Posty: 13727
Wysłany: 2015-04-30, 21:58   

Jerzy Marian napisał/a:
Zapraszam do dyskusji. :-D


Myślę, że dla dobra forum powinieneś je opuścić. Jesteś typowym antysemitą a to raczej skrajna i fanatyczna opcja.

Z czym tu dyskutować?
_________________
Oszołomstwu mówię NIE!
 
 
George 


Wyznanie: NAZAREJCZYK
Pomógł: 23 razy
Dołączył: 02 Paź 2014
Posty: 1464
Wysłany: 2015-04-30, 22:39   Antysemita - ten który mówi prawdę o Żydach

Bobo napisał/a:
Jerzy Marian napisał/a:
Zapraszam do dyskusji. :-D


Myślę, że dla dobra forum powinieneś je opuścić. Jesteś typowym antysemitą a to raczej skrajna i fanatyczna opcja.

Z czym tu dyskutować?


Co Bobo, PRAWDA w 'ślepia kole'???

Może zacytuj z mojej wypowiedzi jakiekolwiek stwierdzenie zasługujące na określenie mnie jako 'antysemity', i wtedy porozmawiamy na ten temat.

Chyba że i według ciebie Antysemita to ten który mówi PRAWDĘ o Żydach.

Pozdrawiam
Jerzy
_________________
Błąd w Historii prowadzi do błędu w Doktrynie.

Kłamstwo może zmienić historię, ale tylko Prawda może zmienić Świat.

”Łatwiej jest oszukać człowieka, niż przekonać go, ze został oszukany"
Mark Twain
Ostatnio zmieniony przez George 2015-05-01, 00:27, w całości zmieniany 2 razy  
 
 
Bobo 


Pomógł: 550 razy
Dołączył: 03 Mar 2007
Posty: 13727
Wysłany: 2015-05-01, 00:05   

Jerzy Marian napisał/a:
Co Bobo, PRAWDA w ślepia kole???


Nie prawda co obłęd.
_________________
Oszołomstwu mówię NIE!
 
 
George 


Wyznanie: NAZAREJCZYK
Pomógł: 23 razy
Dołączył: 02 Paź 2014
Posty: 1464
Wysłany: 2015-05-01, 00:32   

Bobo napisał/a:
Jerzy Marian napisał/a:
Co Bobo, PRAWDA w ślepia kole???


Nie prawda co obłęd.


Na jakim punkcie jesteś 'obłąkany’, jeśli można wiedzieć ?

Fascynacją Dwunastoma Szczepami Izraela, ich historią i dzisiejszą polityką?

Pozdrawiam
Jerzy
_________________
Błąd w Historii prowadzi do błędu w Doktrynie.

Kłamstwo może zmienić historię, ale tylko Prawda może zmienić Świat.

”Łatwiej jest oszukać człowieka, niż przekonać go, ze został oszukany"
Mark Twain
 
 
ZAMOS 
Lach

Pomógł: 76 razy
Wiek: 63
Dołączył: 19 Paź 2012
Posty: 2104
Skąd: Wieś pod Warszawą
Wysłany: 2015-05-01, 07:32   

Antysemitą jest każdy, kto Nie wierzy Żydom, nie modli się za nich i ich nie wielbi [...]

Zamosie, przerabialiśmy to już z Jerzym. Chrześcijaństwo utożsamia Boga JHWH z Bogiem Ojcem z Nowego Testamentu. Tym samym Bogu Jedynemu należy się szacunek. Teorie Marcjona w sposób kulturalny i z szacunkiem możesz propagować w dziale "Pozostałe wyznania i ruchy Chrześcijańskie.
Ostatnio zmieniony przez ShadowLady86 2015-05-01, 10:03, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
Henryk 

Pomógł: 453 razy
Dołączył: 10 Lis 2008
Posty: 10319
Wysłany: 2015-05-01, 09:55   

ZAMOS napisał/a:
Antysemitą jest każdy, kto Nie wierzy Żydom, nie modli się za nich i ich nie wielbi wraz z ich małym, ale mściwym bogiem.


Cytat:
wraz z ich małym, ale mściwym bogiem

Zgłaszam ten post moderacji, choć nie spodziewam się zbytniej reakcji... :cry:

Widzisz, jak życie potrafi zaskoczyć. Ja nie spodziewałam się, że jednak wrócisz na Forum
Ostatnio zmieniony przez ShadowLady86 2015-05-01, 10:04, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
wit
Wyznawca Istniejącego


Pomógł: 50 razy
Dołączył: 19 Maj 2006
Posty: 3796
Skąd: grudziądz
Wysłany: 2015-05-01, 11:48   

Jerzy Marian napisał/a:
Woła na mnie ktoś z Seiru: Strażniku! Jaka to pora nocna? Strażniku! Jaka to pora nocna? Strażnik odpowiedział: Nadszedł poranek, lecz także noc. Jeżeli musicie pytać, to przyjdźcie znowu i pytajcie!”. Księga Izajasza 21:11-12.

Góra Seir figuruje Królestwo Boże. Kraina Seir figuruje proroctwa mówiące o Królestwie Bożym. Natomiast Seir jako dziedzictwo Ezawa, figuruje proroctwa o Prorokach – o ich wzbudzeniu, obwieszczeniu i panowaniu przez okres 1000-lecia.


http://www.prorocy.pl/P3_03_glos_z_seiru.htm

GŁOS Z SEIRU

„Woła na mnie ktoś z Seiru: Strażniku! Jaka to pora nocna? Strażniku! Jaka to pora nocna? Strażnik odpowiedział: Nadszedł poranek, lecz także noc. Jeżeli musicie pytać, to przyjdźcie znowu i pytajcie!”. Izaj.21:11-12.
Góra Seir figuruje Królestwo Boże. Kraina Seir figuruje proroctwa mówiące o Królestwie Bożym. Natomiast Seir jako dziedzictwo Ezawa, figuruje proroctwa o Prorokach – o ich wzbudzeniu, obwieszczeniu i panowaniu przez okres 1000-lecia.


Cytat ze strony internetowej jakiegoś odłamu Badaczy Pisma Świętego.
_________________
RECEPTĄ NA AKTYWNĄ ROLĘ KOŚCIOŁA, JAKĄ MA ON DO SPEŁNIENIA, NIE JEST JEGO REFORMA, DO CZEGO WZYWAŁY KOŚCIOŁY PROTESTANCKIE, ALE POSŁUSZEŃSTWO, DO CZEGO WZYWAŁ KOŚCIÓŁ WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKI.
 
 
RN 


Wyznanie: Wiara Naturalna (Deizm)
Pomógł: 310 razy
Dołączył: 25 Paź 2013
Posty: 5148
Skąd: Ziemia Łódzka
Ostrzeżeń:
 1/3/4
Wysłany: 2015-05-01, 13:08   

[quote="Henryk"]

Cytat:
wraz z ich małym, ale mściwym bogiem

Zgłaszam ten post moderacji, choć nie spodziewam się zbytniej reakcji... :cry:

A jaką Ty Henryku chciałbyś reakcję na powyższy cytat.
Tam jedynie kwestią sporną może być słowo ''mały'', bo tego do końca nie wiadomo. Mam oczywiście na myśli wzrost :-)
Natomiast słowo ''mściwym'' jest jak najbardziej uprawnione, bo przecież wielokrotnie na kartach Biblii spotykamy to określenie, rzekomo wprost od Jahwe/Jehowy.
_________________
JESZCZE SIĘ TAKI NIE NARODZIŁ, CO BY OPOWIEŚCI BIBLIJNE POGODZIŁ
 
 
ZAMOS 
Lach

Pomógł: 76 razy
Wiek: 63
Dołączył: 19 Paź 2012
Posty: 2104
Skąd: Wieś pod Warszawą
Wysłany: 2015-05-01, 13:21   

W NT nic o Jehowie nie ma, więc chyba bóg żydów i Bóg Ojciec Jezusa to dwie różne osoby. Jeden (Ojciec Jezusa) dobry i sprawiedliwy jak Jego Syn. Drugi ... (sam się z cenzurowałem) Prawdziwi chrześcijanie w tego drugiego nie wierzą. Nawet papiści z Watykanu to załapali i usuwają imię tego boga kim by nie był z biblii i ceremoniałów mszalnych. Zostaje tylko nic nie znacząca grupka śmiertelnie przestraszonych przez swych rabinów i starszych zborów. Reszta tego boga ignoruje podobnie jak ja. Tak więc pisanie, że chrześcijanie wierzą w tego samego boga jest zwiedzeniem.
 
 
Bobo 


Pomógł: 550 razy
Dołączył: 03 Mar 2007
Posty: 13727
Wysłany: 2015-05-01, 14:47   

ZAMOS napisał/a:
W NT nic o Jehowie nie ma


Objawienie 19:1-4.
Allelujah = Chwalcie Jah.

:-D

ZAMOS napisał/a:
Nawet papiści z Watykanu to załapali i usuwają imię tego boga kim by nie był z biblii i ceremoniałów mszalnych.

Naciągasz. Usuwają z innych powodów niż nam tu zasuwasz.
_________________
Oszołomstwu mówię NIE!
 
 
ZAMOS 
Lach

Pomógł: 76 razy
Wiek: 63
Dołączył: 19 Paź 2012
Posty: 2104
Skąd: Wieś pod Warszawą
Wysłany: 2015-05-01, 15:02   

Cytat:

ZAMOS napisał/a:
W NT nic o Jehowie nie ma


Objawienie 19:1-4.
Allelujah = Chwalcie Jah.

Ja w mojej biblii warszawskiej nic o Jehowie nie mam. Pisze o Bogu, a nie o jakimś Jahu.
Bobo napisał/a:
Naciągasz. Usuwają z innych powodów niż nam tu zasuwasz.

Zwolennicy Jehowy zrobią wszystko by tylko nie napisać prawdy jak jest naprawdę.
 
 
ShadowLady86 
Administrator


Wyznanie: Chrześcijanin
Pomogła: 273 razy
Wiek: 33
Dołączyła: 14 Sty 2012
Posty: 4441
Wysłany: 2015-05-01, 15:11   

ZAMOSIE, w TYM miejscu kiedyś Hardi zamieścił samouczek dotyczący pisowni słownictwa religijnego w języku polskim. Biblia oraz Bóg piszemy wielką literą. Nawet jeśli nie uważasz Boga JHWH za Boga tożsamego z Bogiem Ojcem, to tytuły Bogów religii monoteistycznych piszemy wielką literą. Np. tytuł Allach też piszemy wielką literą.
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 14