Forum biblijne Strona Główna Forum biblijne
Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. (List do Galatów 5:21-22)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Kanon Nowego Testamentu
Autor Wiadomość
Jachu 
cichy,pokorny

Pomógł: 370 razy
Wiek: 88
Dołączył: 09 Lis 2008
Posty: 9784
Skąd: Śląsk
Wysłany: 2015-10-17, 19:32   

Kanon Biblii

Kanon Biblii.jpg
Plik ściągnięto 24 raz(y) 131,12 KB

_________________
(36) Ale powiadam wam, iż z każdego słowa próżnego, które by mówili ludzie, dadzą z niego liczbę w dzień sądny; (37) Albowiem z mów twoich będziesz usprawiedliwiony, i z mów twoich będziesz osądzony. Ew. Mat.12 rozdz.
 
 
tropiciel 


Pomógł: 62 razy
Dołączył: 11 Kwi 2013
Posty: 4921
Wysłany: 2015-10-19, 09:39   

Z całą pewnością kanon Pism Hebrajskich jest niepodważalny. A jeśli chodzi o kanon Pism Chrystiańskich to jest to nadal kwestią otwartą, gdyż do tej pory nie odnaleziono ich hebrajskich kopii a te, które mamy to kopie kopii głównie greckich i łacińskich kopii ( do n-tej potęgi ), które były przepisywane przez mnichów w scriptoriach i przy okazji były przerabiane na użytek kleru katolickiego.

Trudno dzisiaj nawet powiedzieć przy skromnych informacjach jakie posiadamy jakie pisma Chrystian nie zostały uwzględnione w tzw. 50-ciu Bibliach Konstantyna, które na jego polecenie miał przygotować Euzebiusz z Cezarei.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pięćdziesiąt_Biblii_Konstantyna

Ciekawą rzeczą jest, że np. werset Mt. 28 : 19 w wersji, którą cytuje Euzebiusz z Cezarei sprzed tego okresu nie zawiera słów będących w późniejszych kodeksach t.zn. : " chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. " Zamiast nich mamy w jego Historii Kościelnej słowa : " Idźcie i nauczajcie wszystkie narody w imię moje. " - III, 5.1 Wynika stąd ciekawy wniosek, że Euzebiusz, który spisywał swoją Historię Kościoła wczasach przed soborem nicejskim nie znał nakazu chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Paralelny tekst Ewangelii według Łukasza 24:47 wobec fragmentu Ewangelii według Mateusza 28:19 podaje: "Jest napisane, że... począwszy od Jerozolimy, w imię jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów … A oto ja zsyłam na was obietnicę mego Ojca". Na ten właśnie fragment powołuje się Euzebiusz z Cezarei pisząc: inni wreszcie apostołowie, narażeni na tysiączne zasadzki na swe życie, opuścili ziemię żydowską i wyruszyli na opowiadanie i nauczanie wszystkich narodów, pełni mocy Chrystusa, który rzekł do nich: >>Idźcie i nauczajcie wszystkie narody w imię moje <<."
Euzebiusz z Cezarei cytował ten fragment wielokrotnie w swych licznych dziełach, w Komentarzach do Psalmów, Komentarzach do Księgi Izajasza, w Theophanii, w Demonstratio Evangelica, w sumie 18 razy, albo pomijając wszystko pomiędzy 'narody', a'nauczajcie', albo w postaci 'czyńcie uczniami wszystkie narody', a więc w formach znanych mu z manuskryptów Ewangelii zgromadzonych w jego bibliotece i starszych o całe 200 lat w stosunku do przekładów, którymi dysponujemy obecnie, dopóki na soborze w Nicei nie zetknął się z nicejskim wyznaniem wiary, gdy pod koniec życia zdecydował się nagle, wbrew poprzednim zwyczajom, użyć w dwóch kontrowersyjnych pracach ( Przeciw Marcellusowi z Ankyry i O teologii Kościoła) dopiero co wprowadzonej formuły 'w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego'. Ani jednym słowem nie wspomina o takiej formule Łukasz, ani historyk kościoła - Euzebiusz z Cezarei. Wszystko więc wskazuje na to, że współczesne brzmienie Ewangelii według Mateusza 28:19 raczej nie zawierało w hebrajskim oryginale wezwania "w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego" zupełnie obcego tradycji żydowskiej i chrystiańskiej.

Ciekawe też jest, że w żydowskim traktacie polemicznym z katolicyzmem zwanym Even Bohan który cytuje bardzo starą wersję Ewangelii Mateusza w języku hebrajskim - brak jest również wersetu widniejącego we współczesnych edycjach czyli Mt. 28 : 19 w wersji powszechnie przyjętej. Żydzi wytykali niezgodności katolicyzmu z nauką Tanachu i na pewno skorzystaliby z okazji wytknięcia, że formuła ta wykorzystywana przez zwolenników credo nicejskiego jest sprzeczna z podstawowym credo Izraela - 5 Moj. 6 : 4.

Pierwszy kanon zwany Kanonem Muratoriego spisany został ok. 170 r. w Rzymie lub jego okolicach. Kanon ten zawierał wszystkie księgi Nowego Testamentu z wyjątkiem Listu do Hebrajczyków, Listu św. Jakuba pierwszego i drugiego listu Piotra oraz 3 Listu św. Jana. Ponadto wliczał do kanonu ewidentne apokryfy : księgę Mądrości oraz Apokalipsę Piotra.

W 363 roku n.e. synod w Laodycei ( Frygia ) zdecydował, że tylko t.zw. Stary Testament wraz z apokryfami takimi jak księga Barucha i list Jeremiasza. Do ksiąg kanonicznych t.zw. Nowego Testamentu zaliczono : Ewangelie według Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, Dzieje Apostolskie, siedem listów a mianowicie 1 Jakuba, 2 listy Piotra, 3 listy Jana, 1 list Judy, czternaście listów Pawła: 1 do Rzymian, 2 do Koryntian, 1 do Galatów, 1 do Efezjan 1 do Filipian, 1 do Kolosan, 2 do Tesaloniczan, 1 do Hebrajczyków, 2 do Tymoteusza, 1 do Tytusa, 1 do Filemona. Brakowało natomiast Apokalipsy Jana
.
Tylko te księgi mogły być odczytywane w kościołach.

Inny synod w Afryce zwołany w Hippo Regius w 393 r. przez biskupów uznawanych przez Augustyna ( wrogich donatystom ) oraz synod w Kartaginie w 397 r. uznały 27 ksiąg t.zw. Nowego Testamentu za właściwe.
Ale dzięki dokumentowi zwanemu Codex Canonum Ecclesiæ Africanæ wiadomo jakie księgi jeszcze zostały na synodzie kartagińskim w 397 r. uznane za kanoniczne. Były powtórzeniem ustaleń synodu w Hippo Regius. Jako Boże Księgi uznano nie tylko te Pisma, które wchodziły w skład t.zw. Starego Testamentu, lecz również apokryfy takie jak : księgę Tobiasza, Judyty, księgę Mądrości, księgę Syracha oraz dwie księgi Machabejskie. Kanon Pism t.zw. Nowego Testamentu stanowiły : cztery Ewangelie, Dzieje Apostolskie, trzynaście listów apostoła Pawła, list do Hebrajczyków, dwa listy apostoła Piotra, trzy listy Jana, list Jakuba, list Judy i Apokalipsa Jana
.

Księgi apokryficzne zostały zdecydowanie odrzucone przez protestantów jako niekanoniczne. Trzeba pamiętać jednak, że np. Luter nie uznawał listu Jakuba jako pisma apostolskiego, choć widnieje w jego wydaniu Biblii.

Wszystkie te niby ustalone spisy kanonu różnią się między sobą. Kanon Muratoriego powstał w odstępczym Rzymie, a spis ksiąg uznawanych za kanoniczne w Laodycei, Hippo Regius i Kartaginie - po soborze nicejskim w 325 r. gdy była już narzucona pewna polityka kościelna dyktowana przez cezara, z którym współpracowali ulegli mu biskupi. Ci, którzy nie chcieli się podporządkować władzy kościelnej sprzęgniętej z władzą świecką byli ścigani i tępieni.
Biskupi afrykańscy wraz z Augustynem są mało przekonywujący, bowiem prześladowali donatystów, którzy nie poszli na ugodę z cezarem. Stąd też ich lista ksiąg kanonicznych jest też mało przekonywująca
.

________________________________________________

http://biblia-odchwaszczona.webnode.com
 
 
Dezerter 


Wyznanie: chrześcijanin
Pomógł: 224 razy
Dołączył: 16 Sie 2009
Posty: 3640
Skąd: Inowrocław
Wysłany: 2015-10-19, 21:02   

Zobacz Tropicielu gdzie cię zaprowadziła walka z Kościołem ... kwestionujesz kanon NT, Kwestionujesz sola scriptura, kwestionujesz prowadzenie Kościoła przez jego Głowę Jezusa i przez Ducha Św, który miał , o wszystkim uczniów pouczyć i prowadzić
Niech twoja osoba będzie przestrogą dla innych gdzie prowadzi pycha (ja wiem lepiej co m itam będzie kler nauczał) i zufanie sobie, swojemu rozumowi a nie Jezusowi i Jego Kościołowi, którego prowadzi Duch Św, aby przekazał nam w XIX wieku depozyt wiary apostolskiej.
Przykro mi to pisać Tropicielu, bo uważam cię (mimo to co napisałem) za człowieka inteligentnego, oczytanego i głęboko wierzącego
ale błądzisz bracie - przyjmij chrześcijańskie napomnienie i wybacz, że tej miłości tak mało, ale z tobą to i anioł by nie wytrzymał ...

a jak było z ustaleniem kononu NT każdy może sobie wyrobić zdanie sam czytając to zestawienie:
Cytat:
Niżej prezentujemy, jako podstawy doboru ksiąg, które zostały włączone do kanonu NT, ważniejsze wczesne katalogi tekstów chrześcijańskich, w kolejności (w nawiasach pytajnikiem zaznaczono wartości wątpliwe, to jest albo nie wynikające wprost z katalogu, albo jeśli stosunek autora katalogu do danej księgi nie jest pewny). Wymienione tu źródła nie zawsze są katalogami, toteż jeżeli autor nie wymienia jakiejś księgi, nie podważa to jej kanoniczności, albowiem w swych tekstach nie powoływał się na nie, choćby ze względu na to, iż nie było to potrzebne w omawianym przez niego dziele.:


Muratori Włochy 170 n.e.

Mateusza(?), Marka(?), Łukasza; Jana; Dzieje Apostolskie; Rzymian; 1Koryntian; 2Koryntian; Galatów; Efezjan; Filipian; Kolosan; 1Tesaloniczan; 2Tesaloniczan; 1 Tymoteusza; 2 Tymoteusza; Tytusa; Filemona; Hebrajczyków; 1Piotra(?); 2Piotra(?); 1Jana; 2Jana; 3Jana(?); Judy; Objawienie

Ireneusz Azja Mniejsza 180 n.e.

Mateusza, Marka, Łukasza; Jana; Dzieje Apostolskie; Rzymian; 1Koryntian; 2Koryntian; Galatów; Efezjan; Filipian; Kolosan; 1Tesaloniczan; 2Tesaloniczan; 1Tymoteusza; 2Tymoteusza; Tytusa; Hebrajczyków; Jakuba(?); 1Piotra; 2Piotra; 1Jana; 2Jana; Objawienie

Klemens Aleksandryjski Aleksandria 190 n.e.

Mateusza, Marka, Łukasza; Jana; Dzieje Apostolskie; Rzymian; 1Koryntian; 2Koryntian; Galatów; Efezjan; Filipian; Kolosan; 1Tesaloniczan; 2Tesaloniczan; 1Tymoteusza; 2Tymoteusza; Tytusa; Hebrajczyków; 1Piotra; 1Jana; 2Jana; Objawienie

Tertulian Afryka płn. 207 n.e.

Mateusza, Marka, Łukasza; Jana; Dzieje Apostolskie; Rzymian; 1Koryntian; 2Koryntian; Galatów; Efezjan; Filipian; Kolosan; 1Tesaloniczan; 2Tesaloniczan; 1Tymoteusza; 2Tymoteusza; Tytusa; Filemona; Hebrajczyków; 1Piotra; 1Jana; Judy; Objawienie

Orygenes Aleksandria 230 n.e.

Mateusza, Marka, Łukasza; Jana; Dzieje Apostolskie; Rzymian; 1Koryntian; 2Koryntian; Galatów; Efezjan; Filipian; Kolosan; 1Tesaloniczan; 2Tesaloniczan; 1Tymoteusza; 2Tymoteusza; Tytusa; Filemona; Hebrajczyków; Jakuba; 1Piotra; 2Piotra; 1Jana; 2Jana; 3Jana; Judy; Objawienie

Euzebiusz Palestyna 320 n.e.

Mateusza, Marka, Łukasza; Jana; Dzieje Apostolskie; Rzymian; 1Koryntian; 2Koryntian; Galatów; Efezjan; Filipian; Kolosan; 1Tesaloniczan; 2Tesaloniczan; 1Tymoteusza; 2Tymoteusza; Tytusa; Filemona; Hebrajczyków; Jakuba; 1Piotra; 2Piotra; 1Jana; 2Jana; 3Jana; Judy; Objawienie

Cyryl Jerozolimski Jerozolima 348 n.e.

Mateusza, Marka, Łukasza; Jana; Dzieje Apostolskie; Rzymian; 1Koryntian; 2Koryntian; Galatów; Efezjan; Filipian; Kolosan; 1Tesaloniczan; 2Tesaloniczan; 1Tymoteusza; 2Tymoteusza; Tytusa; Filemona; Hebrajczyków; Jakuba; 1Piotra; 2Piotra; 1Jana; 2Jana; 3Jana; Judy

Mommsen Afryka płn. 365 n.e.

Mateusza, Marka, Łukasza; Jana; Dzieje Apostolskie; Rzymian; 1Koryntian; 2Koryntian; Galatów; Efezjan; Filipian; Kolosan; 1Tesaloniczan; 2Tesaloniczan; 1Tymoteusza; 2Tymoteusza; Tytusa; Filemona; 1Piotra; 2Piotra; 1Jana; 2Jana; 3Jana; Objawienie


Atanazy Aleksandria 367 n.e.

Mateusza, Marka, Łukasza; Jana; Dzieje Apostolskie; Rzymian; 1Koryntian; 2Koryntian; Galatów; Efezjan; Filipian; Kolosan; 1Tesaloniczan; 2Tesaloniczan; 1Tymoteusza; 2Tymoteusza; Tytusa; Filemona; Hebrajczyków; Jakuba; 1Piotra; 2Piotra; 1Jana; 2Jana; 3Jana; Judy; Objawienie

Epifaniusz Palestyna 368 n.e.

Mateusza, Marka, Łukasza; Jana; Dzieje Apostolskie; Rzymian; 1Koryntian; 2Koryntian; Galatów; Efezjan; Filipian; Kolosan; 1Tesaloniczan; 2Tesaloniczan; 1Tymoteusza; 2Tymoteusza; Tytusa; Filemona; Hebrajczyków; Jakuba; 1Piotra; 2Piotra; 1Jana; 2Jana; 3Jana; Judy; Objawienie

Grzegorz z Nanjanzu Azja Mniejsza 370 n.e.

Mateusza, Marka, Łukasza; Jana; Dzieje Apostolskie; Rzymian; 1Koryntian; 2Koryntian; Galatów; Efezjan; Filipian; Kolosan; 1Tesaloniczan; 2Tesaloniczan; 1Tymoteusza; 2Tymoteusza; Tytusa; Filemona; Hebrajczyków; Jakuba; 1Piotra; 2Piotra; 1Jana; 2Jana; 3Jana; Judy

Amfiloch Azja Mniejsza 370 n.e.

Mateusza, Marka, Łukasza; Jana; Dzieje Apostolskie; Rzymian; 1Koryntian; 2Koryntian; Galatów; Efezjan; Filipian; Kolosan; 1Tesaloniczan; 2Tesaloniczan; 1Tymoteusza; 2Tymoteusza; Tytusa; Filemona; Hebrajczyków; Jakuba; 1 Piotra; 2Piotra; 1Jana; 2Jana; 3Jana; Judy; Objawienie

Filaster Włochy 397 n.e.

Mateusza, Marka, Łukasza; Jana; Dzieje Apostolskie; Rzymian; 1Koryntian; 2Koryntian; Galatów; Efezjan; Filipian; Kolosan; 1Tesaloniczan; 2Tesaloniczan; 1Tymoteusza; 2Tymoteusza; Tytusa; Filemona; Hebrajczyków; Jakuba; 1Piotra; 2Piotra; 1Jana; 2Jana; 3Jana; Judy; Objawienie

Hieronim Włochy 397 n.e.

Mateusza, Marka, Łukasza; Jana; Dzieje Apostolskie; Rzymian; 1Koryntian; 2Koryntian; Galatów; Efezjan; Filipian; Kolosan; 1Tesaloniczan; 2Tesaloniczan; 1Tymoteusza; 2Tymoteusza; Tytusa; Filemona; Hebrajczyków; Jakuba; 1Piotra; 2Piotra; 1Jana; 2Jana; 3Jana; Judy; Objawienie

Augustyn Afryka płn. 397 n.e.

Mateusza, Marka, Łukasza; Jana; Dzieje Apostolskie; Rzymian; 1Koryntian; 2Koryntian; Galatów; Efezjan; Filipian; Kolosan; 1Tesaloniczan; 2Tesaloniczan; 1Tymoteusza; 2Tymoteusza; Tytusa; Filemona; Hebrajczyków; Jakuba; 1Piotra; 2Piotra; 1Jana; 2Jana; 3Jana; Judy; Objawienie

synod kartagiński Afryka płn. 397 n.e.

Mateusza, Marka, Łukasza; Jana; Dzieje Apostolskie; Rzymian; 1Koryntian; 2Koryntian; Galatów; Efezjan; Filipian; Kolosan; 1Tesaloniczan; 2Tesaloniczan; 1Tymoteusza; 2Tymoteusza; Tytusa; Filemona; Hebrajczyków; Jakuba; 1Piotra; 2Piotra; 1Jana; 2Jana; 3Jana; Judy; Objawienie

podaje je za
http://www.biblia.info.pl...ksiag_ma_biblia

a całość wiedzy o kształtowaniu się kanony znajdziecie na ekumenicznym protestanckim forum k
Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/for...&show=30&page=3
_________________
Nie czyńcie tak jak ci przeciw którym występujecie
http://zchrystusem.pl/
 
 
.Cyprian. 


Pomógł: 63 razy
Dołączył: 26 Lut 2012
Posty: 1068
Wysłany: 2015-10-20, 16:49   

tropiciel napisał/a:
Z całą pewnością kanon Pism Hebrajskich jest niepodważalny. A jeśli chodzi o kanon Pism Chrystiańskich to jest to nadal kwestią otwartą, gdyż do tej pory nie odnaleziono ich hebrajskich kopii a te, ...


Nie rozumiem tropicielu, co masz na myśli. Czy twierdzisz, że Pisma NT były pierwotnie spisane po hebrajsku, czy też jeszcze jakoś inaczej twierdzisz? Ciężko mi się rozeznać.
 
 
tropiciel 


Pomógł: 62 razy
Dołączył: 11 Kwi 2013
Posty: 4921
Wysłany: 2015-10-20, 18:25   

.Cyprian.

Cytat:
Nie rozumiem tropicielu, co masz na myśli. Czy twierdzisz, że Pisma NT były pierwotnie spisane po hebrajsku, czy też jeszcze jakoś inaczej twierdzisz? Ciężko mi się rozeznać.


Nie ja tak twierdzę, lecz znawcy tematu. Np. prof. Claude Tresmontant (ur. 1925, zm. 1997) wykładający na Sorbonie. Hebrajski był i jest językiem pierwszych ludzi. W tym języku były spisane przez Hebrajczyków Pisma z informacjami od samego Boga Najwyższego. Apostoł Paweł mówi, że im były powierzone wyrocznie Boże - Rzym. 3 : 1. Żaden inny naród nie miał do tego prawa. A językiem Hebrajczyków był i jest hebrajski, a nie grecki. Przesłanie Ewangelii było skierowane przede wszystkim do Żydów, a dopiero potem do innych narodów. Stąd kolejność jest od Hebrajskich do greckich i pozostałych , a nie odwrotnie. Dowody na istnienie Ewangelii Mateusza w języku hebrajskim są ewidentne. Ale nie tylko Ewangelii Mateusza. W pozostałych Ewangeliach i Pismach są typowe hebraizmy, które świadczą, że kopiści byli tłumaczami.

__________________________________________________
 
 
JacekK 


Wyznanie: Poszukiwacze Boga
Dołączył: 29 Lip 2011
Posty: 192
Skąd: Kraków
Wysłany: 2015-10-26, 11:35   

tropiciel napisał/a:
Z całą pewnością kanon Pism Hebrajskich jest niepodważalny...


Szanowny Tropiciel, z całą pewnością jest podważalny.
Istnieją różne biblie różniące się zawartością tak zwanego kanonu, ale nie to jest tematem tych rozważań.
Nowy Testament chociaż w czasach dzisiejszych wydaje się jednolity, to na początku tak nie było.
W Historii kościelnej szanownego pana Euzebiusza można przeczytać:

Euzebiusz pisze między innymi tak:

Z Listów Piotrowych jeden, który się zowie Pierwszy, cieszy się powszechnym uznaniem; czerpią z nich starzy prezbiterzy w swych pismach jako ze źródła niewątpliwego.
Natomiast co do tak zwanego Drugiego Listu istnieje tradycja, że wprawdzie nie należy do Testamentu, ale ponieważ wielu go uważało za pożyteczny, przeto się zachował z innymi pismami. ...

Opowiadanie nasze tak daleko postąpiło, że można już w jedne całość zebrać pisma Nowego Testamentu, o których się wspomniało. Na pierwszym miejscu położyć należy świętą Ewangelii tetradę, po której następuje księga Dziejów apostolskiej. Po niej trzeba w spisie umieścić Listy Pawłowe, następnie tak zwany Pierwszy List Jana i tak samo Pierwszy List Piotra; dołączyć jeszcze można, o ile się komu słusznym wydaje,
Apokalipsę Janową; czasu sposobnego wyłożymy, jakie o niej istnieją opinie.
To są księgi powszechnie uznane. Do wątpliwych zaś, chociaż przez wielu uznawanych, należą: tak zw. List Jakuba, Judy, Drugi Piotrowy, oraz Drugi i Trzeci List, przypisywany Janowi, czy to ewangeliście, czy też jakiemuś innemu jego współimiennikowi.
Do podsuniętych powinno się zaliczyć: Dzieje Pawłowe, pismo zwane Pasterzem, Apokalipsę Piotra, prócz tego List, przypisywany Barnabie, Apostołów tak zw. Nauki i jak powiedziałem, jeśli się to komu słusznym wydaje, Jana Apokalipsę. Są bowiem tacy, którzy ją odrzucają, inni zaś znowu ją umieszczają pośród pism powszechnie uznanych. Do ksiąg tego samego rodzaju zaliczają niektórzy jeszcze Ewangelję według Hebrajczyków, w której się lubują przede wszystkim chrześcijanie pochodzenia żydowskiego. Wszystkie te pisma powinny być umieszczone pośród wątpliwych, a spis ich należało koniecznie ustalić, by odróżnić księgi, które tradycja kościelna uważa za prawdziwe, nie sfałszowane i uznane, od innych, odrębnych, które do Testamentu nie należą i są wątpliwe, chociaż im pisarze kościelni po większej części uznania swego nie odmawiają.
Tak będzie można rozpoznać różnicę między tymi pismami a innymi, jakie heretycy podsuwają pod imiona apostolskie. Należą do nich n. p. Ewangelie Piotra, Tomasza, Macieja i jeszcze kilku innych, tudzież Dzieje Andrzeja, Jana i innych apostołów.

Były też inne koncepcje Nowego Testamentu:

Najmniejszym mi znanym kanonem Nowego Testamentu jest Biblia Chrześcijańskiego Kościoła Marcjonitów.
Marcjon, założyciel tego Kościoła pod wpływem nauk Pawła nauczał o przeciwieństwie między wiarą w Jezusa Chrystusa a przepisami prawa mojżeszowego i między "dobrym Bogiem" Nowego Testamentu a "sprawiedliwym sędzią Jahwe" ze Starego Testamentu; odrzucał też księgi Starego Testamentu i starał się usunąć obecne w Ewangelii starotestamentalne zapożyczenia.
Ich Biblia miała tylko Ewangelię św. Łukasza i 10 listów Pawła.

Z kolei wyznawcy Chrześcijańskiego Kościoła Ebionitów byli zdania, że należy odrzucić wszystkie listy Pawła, którego nazwali zakonu odstępcą.
Używali jednej tylko Ewangelii według Hebrajczyków, według której Jezus urodził się w sposób naturalny.
Według przekazów historycznych Ewangelia ta była spisana po hebrajsku.

Również wyznawcy Chrześcijańskiego Kościoła Sewerian odrzucali Listy Pawła i Dzieje Apostolskie, uznawali natomiast Stary Testament.
_________________
http://www.youtube.com/us...ki?feature=mhum
 
 
booris

Wyznanie: Dub & Motocykl
Pomógł: 76 razy
Dołączył: 17 Kwi 2015
Posty: 2073
Skąd: Amsterdam,Londyn,Barcelona
Wysłany: 2015-10-26, 12:24   

tropiciel napisał/a:
Wszystkie warunki spełnia wyższy szczyt zwany Ras Safsafa (2244 m). Przed tą górą znajduje się Wadi er-Raha, o wymiarach około 3 km na 1,6 km, która pomieściłaby cały izraelski obóz

Czyli ze na powierzchni ok.5 km kwadratowych musialoby sie zmiescic ok 2 mln ludzi.
_________________
"Emancipate yourselves from mental slavery;
None but ourselves can free our minds."
Bob Marley-Redemption Song
 
 
tropiciel 


Pomógł: 62 razy
Dołączył: 11 Kwi 2013
Posty: 4921
Wysłany: 2015-10-27, 08:52   

JacekK

Cytat:
tropiciel napisał/a:
Z całą pewnością kanon Pism Hebrajskich jest niepodważalny...


Szanowny Tropiciel, z całą pewnością jest podważalny.
Istnieją różne biblie różniące się zawartością tak zwanego kanonu, ale nie to jest tematem tych rozważań.


Kanon Pism Hebrajskich podważalny jest dla tych, którzy w życiu nie przestudiowali jednej kartki Pism Hebrajskich w języku hebrajskim.
Tu masz kanon :


Natomiast spreparowane biblie nie mające nic wspólnego z Biblią - to mnie mało interesują.

_____________________________________

http://vaticannewworldorder.blogspot.com
 
 
JacekK 


Wyznanie: Poszukiwacze Boga
Dołączył: 29 Lip 2011
Posty: 192
Skąd: Kraków
Wysłany: 2015-10-27, 10:12   

tropiciel napisał/a:
...
Tu masz kanon :
Obrazek
...

Szanowny Tropiciel, tu widzę tylko obrazek, ale nie wiem kto jest jego autorem i co przedstawia.
Czasami w podobnych futerałach narkomani ukrywają alkohol.

Powróćmy proszę myślami do kanonu Nowego Testamentu.
W wielu kościołach bywał on różny.
O tym jaki on jest zazwyczaj decyduje grupa trzymająca władzę w danym kościele.
Od ich decyzji zależy jaki kanon jest używany.
_________________
http://www.youtube.com/us...ki?feature=mhum
 
 
tropiciel 


Pomógł: 62 razy
Dołączył: 11 Kwi 2013
Posty: 4921
Wysłany: 2015-10-27, 10:50   

JacekK

Cytat:
Szanowny Tropiciel, tu widzę tylko obrazek, ale nie wiem kto jest jego autorem i co przedstawia.
Czasami w podobnych futerałach narkomani ukrywają alkohol.


No i nie dziwota, że Waść nie za bardzo wiesz czego to zdjęcie. Gdybyś znał hebrajski to byłbyś kompetentny i takich wniosków byś nie wyprowadzał. Dyskusje na temat narkomanów i alkoholików, to nie miejsce na tym forum.
A kościoły i ich skrzywione teologie mnie naprawdę nie interesują, choć je znam nie od dzisiaj.


_____________________________________________

http://vaticannewworldorder.blogspot.com
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 12