Forum biblijne Strona Główna Forum biblijne
Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. (List do Galatów 5:21-22)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
część dla Pana Jezusa
Autor Wiadomość
MieczDucha 
Binitarianizm


Wyznanie: Binitarianizm kondycjonalizm anihilacjonizm
Pomógł: 6 razy
Dołączył: 02 Lis 2010
Posty: 479
Skąd: Puławy
Wysłany: 2013-06-11, 17:11   część dla Pana Jezusa

" Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym Ojcem, i siebie czynił równym Bogu. (19) Tedy Jezus odezwał się i rzekł im: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni; co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. (20) Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni, i ukaże mu jeszcze większe dzieła niż te, abyście się dziwili. (21) Albowiem jak Ojciec wzbudza z martwych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których chce. (22) Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi, (23) aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał" - Ewangelia Jana 5:18-23, biblia warszawska

czcić to TIMAO - strong 5091


,"Znasz przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czcij [ TIMAO ] ojca swego i matkę swoją." - Ewangelia Łukasza 18:20 (BW)

"Czcij [ kabad/kabed ] ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie" - 2 Mojżeszowa 20:12 (BW)

Hebrajskim odpowiednikiem dla greckiego timao jest kabad lub kabed - strong 3513m.in organizacja Świadków Jehowy mówi, że w Jana 5:23 chodzi nie cześć ale o szacunek : "aby wszyscy szanowali Syna, tak jak szanują Ojca. Kto nie szanuje syna, ten nie szanuje Ojca, który go posłał." - przekład nowego świata.

wstawienie słowa szacunek nie zmienia faktu, że szacunek dla Boga nie jest równy szacunkowi dla ludzi. Jeśli przez słowo szacunek tłumacze PNŚ chcieli przykryć boskość Pana Jezusa, to nie koniecznie im się udało, bo dla mnie najwyższa forma szacunku to boska część, jak można kogoś najbardziej szanować jeśli nie oddając mu boskiej czci ? a że taka samo forma czci/szacunku należy się Synowi jak i Ojcu to również m.in ten fragment pokazuje boską naturę Pana Jezusa.
No chybą że szacunek dla Ojca wg ŚJ jest na równi z szacunkiem dla ojca, matki, władz itd


starotestamentowe księgi pokazują na czym polegała część dla Boga i jak rozumieli ją ludzie w czasach Pana Jezusa, tą cześć trzeba odczytać w duchu nowego przymierza i odnieść na równi do Ojca i Syna.

" On zaś rzekł im: Dobrze Izajasz prorokował o was, obłudnikach, jak napisano: Lud ten czci [ TIMAO ] mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie" - Marka 7:6 - Pan Jezus ma być uświęcany w sercach a chrześcijanie wzywali i wzywają imienia Pana : "Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych..." - 1 Piotra 3:15 (BW)

,"ma także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają imienia twego" - Dzieje 9:14 (BW)

,"Wszyscy zaś, którzy go słuchali, zdumiewali się i mówili: Czy to nie ten, co prześladował w Jerozolimie tych, którzy wzywają imienia tego, i po to tu przyszedł, aby ich w więzach odprowadzić do arcykapłanów?" - Dzieje apostolskie 9:21(BW)

,"Niektórzy zaś z nich byli Cypryjczykami i Cyrenejczykami; ci, gdy przyszli do Antiochii, zwracali się również do Greków, głosząc dobrą nowinę o Panu Jezusie. (21) I ręka Pańska była z nimi, wielka też była liczba tych, którzy uwierzyli i nawrócili się do Pana. (22) Wieść o nich dotarła także do uszu zboru w Jerozolimie; wysłali więc do Antiochii Barnabę, (23) który, gdy tam przybył i ujrzał łaskę Bożą, uradował się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem trwali przy Panu." - Dzieje Apostolskie 11:20-23 (BW)

," A czemu teraz, zwlekasz? Wstań, daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia jego" - Dzieje 22:16

,"Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. (10) Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. (11) Powiada bowiem Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. (12) Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają. (13) Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. (14) Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? " - Rzymian 10:9-14 (BW) - biblia ŚJ nazywa PANA JEZUSA JEHOWĄ - wszystko w tych tekstach ukazuje PANA JEZUSA jako Pana ale ŚJ przeczą temu : "Gdyż "każdy, kto wzywa imienia Jehowy, będzie wybawiony". - Rzymian 10:13 - PNŚ

,"zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu, ich i naszym" - 1 list do Koryntian 1:2 (BW)

," żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości" - Efezjan 3:17 (BW)

," aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was, a wy w nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa." - 2 list do Tesalonczan 1:12 (BW)

____________________________________________________________________________________________________

" Nie ofiarowałeś mi owiec na całopalenie ani nie uczciłeś [ kabad/kabed 3513] mnie krwawymi ofiarami. Nie obciążyłem cię ofiarami z pokarmów ani nie utrudziłem cię ofiarą z kadzidła." - Izajasza 43:23 (BW)


," Czcij [ kabad/kabed 3513] Pana darami ze swojego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów! " - księga przysłów Salomona 3:9 (BW)


A oto fragment z opracowania ŚJ : "Jak jeszcze możemy przybliżać się do Boga? Król Salomon poucza nas: „Okazuj Jehowie szacunek tym, co masz wartościowego, oraz pierwocinami wszelkich twoich plonów” (Przysłów 3:9). Szanować Jehowę znaczy darzyć Go szczególnymi względami i otwarcie Go wysławiać przez udział w publicznym głoszeniu o Jego imieniu oraz przez popieranie tej działalności. Wartościowe rzeczy, którymi możemy okazywać szacunek Jehowie, to nasz czas, zdolności, siły i środki materialne. Powinniśmy dawać Mu pierwociny — to, co mamy najlepszego"

Wszystko to co wymienione należy odnosić również do Syna który również jest YHVH lub jak mówią Świadkowie - JEHOWA, bo jak mamy czcić Syna tak samo jak Ojca to we wszystkim bez wyjątku bo są jednym Bogiem.


,"Kto gnębi nędzarza, lży jego Stwórcę; lecz czci[ kabad/kabed 3513] go ten, kto lituje się nad biednym" - księga przysłów Salomona 14:31 (BW)

____________________________________________________________________________________________________

," Kto ofiaruje dziękczynienie [ TODAH - 8426], czci [kabad/kabed 3513] mnie, A temu, kto nienagannie postępuje, ukażę zbawienie Boże." - księga psalmów 50:23 (BW)

DZIĘKCZYNIENIE BOGU równe jest czci a więc skoro cześć jednakowa należy się SYNOWI i OJCU to obydwu należy dziękować


dziękczynienie objawia się przez np : "Aby głośno śpiewać dziękczynienie [TODAH - 8426] I opowiedzieć wszystkie cuda twoje" - psalm 26:7 (BW)

,"Ofiaruj Bogu dziękczynienie[TODAH - 8426] I spełnij Najwyższemu śluby swoje!" - psalm 50:14 (BW)

,"Tobie, Boże, spełnię śluby, Tobie złożę ofiary dziękczynne[TODAH - 8426]" - psalm 56:14 (BW)

,"Wysławiać będę pieśnią imię Boże I dziękczynieniem będę je uwielbiał [TODAH - 8426]." - psalm 69:31 (BW)

,"Pójdźmy przed oblicze jego z dziękczynieniem [TODAH - 8426], Wykrzykujmy mu radośnie w pieniach" - ps 95:2 (BW)

,"Psalm dziękczynny[TODAH - 8426]. Wykrzykuj Panu, cała ziemio! (2) Służcie Panu z radością, Przychodźcie przed oblicze jego z weselem! (3) Wiedzcie, że Pan jest Bogiem! On nas uczynił i do niego należymy, Myśmy ludem jego i trzodą pastwiska jego. (4) Wejdźcie w bramy jego z dziękczynieniem [TODAH - 8426], W przedsionki jego z pieśnią chwały! Wysławiajcie go, błogosławcie imieniu jego! (5) Albowiem dobry jest Pan; Na wieki trwa łaska jego, A wierność jego z pokolenia w pokolenie."- (Księga Psalmów 100:1-5, Biblia Warszawska)

,"Niechaj składają ofiary dziękczynne [TODAH - 8426], Niech z radością opowiadają o czynach jego" - psalm 107:22 (BW)

,"Tobie złożę ofiarę dziękczynną[TODAH - 8426] I będę wzywał imienia Pana" - psalm 116:17 (BW)

,"Śpiewajcie Panu pieśń dziękczynną [TODAH - 8426], Grajcie Panu naszemu na cytrze!" - Psalm 147:7 (BW)

,"lecz ja pragnę ci złożyć ofiarę z głośnym dziękczynieniem [TODAH - 8426], spełnię, co ślubowałem. U Pana jest wybawienie. Wtedy Pan rozkazał rybie, a ta wypluła Jonasza na ląd." -(Ks. Jonasza 2:1-10, Biblia Warszawska)

,"A na poświęcenie muru jeruzalemskiego starano się sprowadzić do Jeruzalemu Lewitów ze wszystkich miejscowości, aby dokonać tego poświęcenia w radosnym nastroju przy pieniach pochwalnych [TODAH - 8426] i grze na cymbałach, harfach i lutniach" - Nehemiasza 12:27 (BW)
"Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę" - 1 list do Tymoteusza 1:12 (BW)

PAN JEZUS jako wszechmogący i wszechwiedzący, wszechobecny jest pośrednikiem również dziękczynienia : Rzymian 1:8, Rzymian 7:25, Efezjan 5:20, Kolosan 3:17, 1 Tesaloniczan 5:18 (BW)

możliwe że Paweł w liście do Hebaraiczyków 13:15 nawiązuje właśnie do ofiar dziękczynnych [TODAH] :
http://biblecommenter.com/hebrews/13-15.htm

_______________________________________________________________________________


"Wszystkie narody, któreś Ty stworzył, Przyjdą i kłaniać się będą tobie, Panie, I wielbić [kabad/kabed 3513] imię twoje" - psalm 86:9 (BW)

,"Będę cię wysławiał, Panie, Boże mój, całym sercem I będę wielbił [kabad/kabed 3513] imię twoje na wieki" - psalm 86:12 (BW)"A niektórzy z wędrownych zaklinaczy żydowskich próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad tymi, którzy mieli złe duchy, mówiąc: Zaklinam was przez Jezusa, którego głosi Paweł. (14) A było siedmiu synów niejakiego Scewy, arcykapłana żydowskiego, którzy to czynili. (15) A odpowiadając zły duch, rzekł im: Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł, lecz wy coście za jedni? (16) I rzucił się na nich ów człowiek, w którym był zły duch, przemógł ich i pognębił, tak iż nadzy i poranieni uciekli z owego domu. (17) I stało się to wiadome wszystkim Żydom jak i Grekom, którzy mieszkali w Efezie, i padł strach na nich wszystkich, a imię Pana Jezusa było wielbione [MEGALUNO - strong 3170]" - Dzieje Apostolskie 19:13-17 (BW)

Megaluno : "I rzekła Maria: Wielbi[MEGALUNO - strong 3170] dusza moja Pana" - Łukasza 1:46 (BW)

"słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili[MEGALUNO - strong 3170] Boga..." - Dzieje 10:46 (BW)

,"według oczekiwania i nadziei mojej, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz że przez śmiałe wystąpienie, jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony[MEGALUNO - strong 3170] będzie Chrystus w ciele moim, czy to przez życie, czy przez śmierć." - Filipian 1:20 (BW),"gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwu naszemu uwierzyliście. (11) W tej myśli też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary, (12) aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was, a wy w nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa." - 2 list do Tesaloniczan 1:10-12


skoro jednakowo część ma być dla Ojca i Syna to i powyższe przykłady należy jednakowo traktować a nie umniejszać znaczenia słów odnoszących się do PANA JEZUSA.

____________________________________________________________________________


W IMIĘ PANA JEZUSA dokonuje się mnóstwo rzeczy - gdyby PAN JEZUS był stworzeniem wiele z tych rzeczy nie mogłyby mieć miejsca :

chrzest w imię Pana Jezusa : Dzieje Apostolskie 2:38, Dzieje 8:16, Dzieje 10:48, Dzieje 19:5, 1 Koryntian 1:13

chrześcijanie znienawidzeni, prześladowani dla imienia PANA JEZUSA : Mateusza 10:22, Mat 24:9, Łukasza 21:12, 17 , Ewangelia Jana 15:21, Dzieje Apostolskie 5:41, Dzieje 9:16, 1 list Piotra 4:14, Objawienie Jana 2:3

pokładanie nadziei : Mateusza 12:21

zgromadzenie wiernych : Mateusza 18:20, 1 Koryntian 5:4

wyrzeczenie się przyziemnych rzeczy, zachowań : Mateusza 19:29

dokonywanie wielkich rzeczy w tym cudów - Jana 14:12-13, Marka 9:39

upamiętanie dla odpuszczenia grzechów : Łukasza 24:47, Dzieje 10:43, 1 list Jana 2:12

zostanie dzieckiem Bożym : Ewangelia Jana 1:12

wyrok skazujący dla tych którzy nie wierzą w imię Jednorodzonego : Ew Jana 3:18

uzdrawianie : Dzieje Ap 3:6, Dzieje 3:16, Dzieje 4:10, Dzieje 4:30, Jakuba 5:14

wyganianie demonów : Marka 9:38, Marka 16:17, Łukasza 9:49, Łukasza 10:17, Dzieje Apostoskie 16:18

zbawienie : Dzieje Apostolskie 4:12, Rzymian 10:13

ewangelia o imieniu Pana Jezusa : Dzieje Apostolskie 8:12

wzywanie imienia : Dzieje Apostolskie 9:14, Dzieje 9:21, Dzieje 22:16, 2 list do Tymoteusza 2:19, Jakuba 2:7

imię zwiastowane na świecie : Dzieje 9:15, Rzymian 1:5

nauczanie : Dzieje Apostolskie 9:27

poświęcenie siebie dla imienia Pana Jezusa : Dzieje Apostolskie 15:26

wielbione imię : Dzieje Apostolskie 19:17, 2 Tesaloniczan 1:10-12

męczeńska śmierć : Dzieje Apostolskie 21:13

zwalczanie imie : Dzieje Apostolskie 26:9

proszenie : Ewangelia Jana 14:13-14, Jana 15:16, Jana 16:23-24

dawanie ducha\ Ducha : Ewangelia Jana 14:26

życie wieczne : ewangelia Jana 20:31, 1 list Jana 5:31

autorytet : 1 list do Koryntian 1:10, 2 Tesaloniczan 3:6

uświęcenie/usprawiedliwienie : 1 Koryntian 6:11

imię ponad wszelkie imię : Efezjan 1:21, Filipian 2:9, Hebrajczyków 1:4

dziękowanie przez imie : Efezjan 5:20

wszelkie kolana powinno się zginać, zegnie się na imię Pana Jezusa : Filipian 2:10

wszystko czynić w imieniu Pana Jezusa : kolosan 3:17

nakaz wiary w imię Syna : 1 list Jana 3:23

nie zapieranie się imienia Pana Jezusa : Objawienie Jana 3:8


__________________________

PAN JEZUS na początku swojej służby nauczył uczniów modlitwy do Ojca - Mateusza rozdział 6, Łukasza rozdział 11, ale pod koniec swojej misji wiedząc, że po odkupieńczej śmierci będzie jedyną drogą do OJCA tak wskazał : "Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim; proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna" - Ewangelia Jana 16:24


"Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie" - Ewangelia Jana 14:6

PAN JEZUS jest i powinien być pośrednikiem w modlitwach, prośbach, dziękczynieniach a więc do Niego należy się bezpośrednio zwracać aby wstawiał się we wszelkich sprawach i zanosił modlitwy i dziękczynienia


," Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi." - Hebrajczyków 7:25
_________________
o moim wypadku : - http://mieczducha888.blog...-uratowany.html

antychryst : http://mieczducha888.blog...hrzescijan.html

, BINITARIANIZM : http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=9634
 
 
Anowi 


Pomogła: 121 razy
Dołączyła: 02 Wrz 2007
Posty: 10070
Skąd: Bóg wie
Wysłany: 2013-06-13, 08:44   

MieczDucha napisał/a:
jak można kogoś najbardziej szanować jeśli nie oddając mu boskiej czci?


Bogu cześć oddajesz padając na twarz (padasz?) - a dlaczego na twarz, bo gdybyś Bogu spojrzał w oczy nie przeżyłbyś tego spotkania

największą cześć oddajesz Bogu będąc posłusznym Jego Słowu

MieczDucha napisał/a:
(15) A odpowiadając zły duch, rzekł im: Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł, lecz wy coście za jedni? (16) I rzucił się na nich ów człowiek, w którym był zły duch, przemógł ich i pognębił, tak iż nadzy i poranieni uciekli z owego domu.


jak widać nie wszyscy są posłani, "szerokie plecy" tatusia nie wystarczą
_________________
nie jest bogaty ten, kto posiada wiele,
tylko ten, kto niewiele potrzebuje.
 
 
amiko


Wyznanie: Słowianin
Pomógł: 128 razy
Dołączył: 09 Wrz 2006
Posty: 3518
Ostrzeżeń:
 1/3/4
Wysłany: 2013-06-29, 08:11   

Anowi

Cytat:
największą cześć oddajesz Bogu będąc posłusznym Jego Słowu

Jego Słowu,to znaczy Słowu Bożemu.Według NT Słowem Bożym jest Chrystus.O obecnym w nas wszystkich Chrystusie głosili ewangelię chrystusową Paweł i apostołowie (Kol.1.24-28.
ŚJ, i BP za Słowo Boże uważają Biblię.Co uważasz za Słowo Boże?
_________________
Bo ja nie wstydzę się ewangelii chrystusowej o obecnym w nas wszystkich Chrystusie,Słowie Bożym (Kol.1.24-28).Jest On bowiem mocą i Mądrością Bożą (1 Kor.1.24) ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka.
 
 
nesto 


Wyznanie: deizm
Pomógł: 174 razy
Dołączył: 02 Kwi 2012
Posty: 4212
Skąd: były katolik
Wysłany: 2013-06-30, 20:01   

ratao napisał/a:
Anowi

Cytat:
największą cześć oddajesz Bogu będąc posłusznym Jego Słowu

Jego Słowu,to znaczy Słowu Bożemu.Według NT Słowem Bożym jest Chrystus.O obecnym w nas wszystkich Chrystusie głosili ewangelię chrystusową Paweł i apostołowie (Kol.1.24-28.
ŚJ, i BP za Słowo Boże uważają Biblię.Co uważasz za Słowo Boże?

Czy ty uważasz, że Jezus nie jest człowiekiem?
Jest człowiekiem! A Słowo Boże głosił.
Był Słowem Bożym w przenośni. Tak jak krzewem winnym i drogą do nieba.
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytań do SQL: 10