Forum biblijne Strona Główna Forum biblijne
Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. (List do Galatów 5:21-22)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Szymon z Perei - starożytne źródło
Autor Wiadomość
BLyy 


Pomógł: 176 razy
Dołączył: 27 Lip 2009
Posty: 2989
Skąd: Chorzów
Wysłany: 2013-11-10, 20:37   Szymon z Perei - starożytne źródło

Witam. Istniał pewien Szymon z Perei, któremu ukazał się anioł Gabriel i na tabliczkach napisane było, że zmartwychwstał po trzech dnia. I działo się to przed Jezusem. Znalazłem treść owych tabliczek i niestety jest po angielsku, dość trudny dla mnie do przetłumaczenia. A chciałbym go przeanalizować co on dokładnie mówi, czy rzeczywiście jest tam mowa o jakimś zmartwychwstaniu. Mogę prosić o przetłumaczenie? Ważny jest też czas czy chodzi o już zmartwychwstanie które było, czy te które ma nastąpić. I czy z tekstu wynika, że chodzi o kogoś kto żył w tym czasie, czy jest to zapowiedź przyszłego mesjasza?


Column A
(Lines 1-6 are unintelligible)
7. {...} the sons of Israel ...{...}...
8. {...}... {...}...
9. {... }the word of YHW{H ...}...{...}
10. {...}... I\you asked ...
11. YHWH, you ask me. Thus said the Lord of Hosts:
12. {...}... from my(?) house, Israel, and I will tell the greatness(es?) of Jerusalem.
13. {Thus} said YHWH, the Lord of Israel: Behold, all the nations are
14. ... against(?)\to(?) Jerusalem and ...,
15. {o}ne, two, three, fourty(?) prophets(?) and the returners(?),
16. {and} the Hasidin(?). My servant, David, asked from before Ephraim(?)
17. {to?} put the sign(?) I ask from you. Because He said, (namely,)
18. {Y}HWH of Hosts, the Lord of Israel: ...
19. sanctity(?)\sanctify(?) Israel! In three days you shall know, that(?)\for(?) He said,
20. (namely,) YHWH the Lord of Hosts, the Lord of Israel: The evil broke (down)
21. before justice. Ask me and I will tell you what 22this bad 21plant is,
22. lwbnsd/r/k (=? {To me? in libation?}) you are standing, the messenger\angel. He
23. ... (= will ordain you?) to Torah(?). Blessed be the Glory of YHWH the Lord, from
24. his seat. "In a little while", qyTuT (=a brawl?\ tiny?) it is, "and I will shake the
25. ... of? heaven and the earth". Here is the Glory of YHWH the Lord of
26. Hosts, the Lord of Israel. These are the chariots, seven,
27. {un}to(?) the gate(?) of Jerusalem, and the gates of Judah, and ... for the
sake of
28. ... His(?) angel, Michael, and to all the others(?) ask\asked
29. .... Thus He said, YHWH the Lord of Hosts, the Lord of
30. Israel: One, two, three, four, five, six,
31. {se}ven, these(?) are(?) His(?) angel .... 'What is it', said the blossom(?)\diadem(?)
32. ...{...}... and (the?) ... (= leader?/ruler?), the second,
33. ... Jerusalem.... three, in\of the greatness(es?) of
34. {...}...{...}...
35. {...}..., who saw a man ... working(?) and {...}...
36. that he ... {...}... from(?) Jerusalem(?)
37. ... on(?) ... the exile(?) of ...,
38. the exile(?) of ..., Lord ..., and I will see
39. ...{...} Jerusalem, He will say, YHWH of
40. Hosts, ...
41. {...}... that will lift(?) ...
42. {...}... in all the
43. {...}...
44. {...}...
{...}...

Column B
(Lines 45-50 are unintelligible)
51. Your people(?)\with you(?) ...{...}
52. ... the {me}ssengers(?)\{a}ngels(?){ ...}...
53. on\against His/My people. And ...{...}...
54. {... }three days(?). This is (that) which(?) ...{... }He(?)
55. the Lord(?)\these(?){ ...}...{...}
56. see(?) ...{...}
57. closed(?). The blood of the slaughters(?)\sacrifices(?) of Jerusalem. For He said,
YHWH of Hos{ts},
58. the Lord of Israel: For He said, YHWH of Hosts, the Lord of
59. Israel: ...
60. {...}... me(?) the spirit?\wind of(?) ...
61. ...{...}...
62. in it(?) ...{...}...{...}
63. ...{...}...{...}
64. ...{...}... loved(?)/... ...{...}
65. The three saints of the world\eternity from\of ...{...}
66. {...}... peace he? said, to\in you we trust(?) ...
67. Inform him of the blood of this chariot of them(?) ...{...}
68. Many lovers He has, YHWH of Hosts, the Lord of Israel ...
69. Thus He said, (namely,) YHWH of Hosts, the Lord of Israel ...:
70. Prophets have I sent to my people, three. And I say
71. that I have seen ...{...}...
72. the place for the sake of(?) David the servant of YHWH{ ...}...{...}
73. the heaven and the earth. Blessed be ...{...}
74. men(?). "Showing mercy unto thousands", ... mercy {...}.
75. Three shepherds went out to?/of? Israel ...{...}.
76. If there is a priest, if there are sons of saints ...{...}
77. Who am I(?), I (am?) Gabri'el the ...(=angel?)... {...}
78. You(?) will save them, ...{...}...
79. from before You, the three si{gn}s(?), three ...{....}
80. In three days ..., I, Gabri'el ...{?},
81. the Prince of Princes, ..., narrow holes(?) ...{...}...
82. to/for ... {...}... and the ...
83. to me(?), out of three - the small one, whom(?) I took, I, Gabri'el.
84. YHWH of Hosts, the Lord of(?){ Israel ...}...{....}
85. Then you will stand ...{...}...
86. ...\
87. in(?) ... eternity(?)/... \

LINK oraz LINK [/quote]
_________________
"Poznajcie, co macie przed oczyma, a odkryjecie wszelkie tajemnice. Albowiem nie ma rzeczy ukrytej, która odkryta by? nie mo?e" Ewangelia Tomasza 5
 
 
 
agent terenowy 

Pomógł: 21 razy
Dołączył: 18 Wrz 2006
Posty: 519
Skąd: Trochę tu trochę tam :) Aktualnie Chorzów
Wysłany: 2013-11-11, 09:42   

Tłumacz Google na to:

Kolumna (Linie 1-6 są niezrozumiałe) 7. {...} Synowie Izraela ... {...} ... 8. {...} ... {...} ... 9. {... } Słowo YHW {H ...} ... {...} 10. {...} ... I \ pytasz ... 11. YHWH, pytasz mnie. Tak mówi Pan Zastępów: 12. {...} ... z mojego (?) dom, Izrael, a ja pokaże wielkość (es?) w Jerozolimie. 13. {Tak} powiedział YHWH, Bóg Izraela: Oto wszystkie narody są 14. ... przeciw (?) \ to (?) Jerusalem i ..., 15. {O} ne, dwa, trzy, fourty (?) Prorocy (?) I powracające (?) 16. {I} Hasidin (?). Mój sługa, Dawid zapytał sprzed Efraima (?) 17. {Do?} Umieścić znak (?) I zapytać od Ciebie. Bo powiedział, (czyli) 18. {Y} HWH Zastępów, Bóg Izraela: ... 19. świętość (?) \ uświęcić (?) Izrael! W ciągu trzech dni będzie wiadomo, że (?) \ Na (?) Powiedział: 20. (Mianowicie) YHWH Pan Zastępów, Bóg Izraela: Zło złamał (w dół) 21. przed wymiarem sprawiedliwości. Zapytaj mnie, a powiem ci, co 22this zły 21plant jest, 22. lwbnsd / r / k (=? {Do mnie? w libacji?}) stoisz, messenger \ anioł. On 23. ... (= Będzie święcić was?) W Torze (?). Błogosławiony niech będzie chwała Jahwe Pana, od 24. jego siedziba. "Za chwilę", qyTuT (= bijatyka? \ Tiny?) Jest to ", a Ja poruszę 25. ... z? niebo i ziemia ". Oto chwała Jahwe Pana 26. Gospodarze, Pana Izraela. Są to wozy, siedem, 27. {Un} do (?) Bramy (?) W Jerozolimie, a bramy Judy, i ... dla sake of 28. ... Jego (?) Anioł, Michael, i do wszystkich innych (?) Ask \ zapytał 29. .... Tak więc On powiedział Jahwe Pana Zastępów, Pana 30. Izrael: jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 31. {Se} ven, to (?) Są (?) Jego (?) Angel .... "Co to jest", powiedział kwiat (?) \ Diadem (?) 32. ... {...} ... i (?) ... (= Liderem? / Władca?), Po drugie, 33. ... Jerusalem .... trzy, w \ w wielkości (es?) z 34. {...} ... {...} ... 35. {...} ..., Który widział mężczyznę ... pracy (?) i {...} ... 36. że ... {...} ... z (?) Jerozolima (?) 37. ... na (?) ... Wygnanie (?) z ... 38. Wygnanie (?) z ..., Panie ..., a ja zobaczę 39. {...} ... Jerozolima, On powie, YHWH z 40. Gospodarze, ... 41. {...} ... które będą podnosić (?) ... 42. {...} ... we wszystkich 43. {...} ... 44. {...} ... {...} ... Kolumna B (Wiersze 45-50 są niezrozumiałe) 51. Twoi ludzie (?) \ Z Ciebie (?) ... {...} 52. ... się {mi} ssengers (?) \ {a} ngels (?) {...} ... 53. na \ przed jego / moich ludzi. I ... {...} ... 54. {... } Trzy doby (?). To jest (to) co (?) ... {... } On (?) 55. Pan (?) \ to (?) {...} ... {...} 56. patrz (?) ... {...} 57. zamknięty (?). Krwią rzezi (?) \ Ofiary (?) W Jerozolimie. Na Powiedział, YHWH z Hos {ts} 58. Bóg Izraela: Na Powiedział, Jahwe Zastępów, Pan 59. Izrael: ... 60. {...} ... mnie (?) duch? ​​\ wiatr (?) ... 61. ... {...} ... 62. w nim (?) ... {...} ... {...} 63. ... {...} ... {...} 64. ... {...} ... kochał (?) / ... ... {...} 65. Trzy święci świata \ z \ o wieczność ... {...} 66. {...} ... peace on? powiedział, aby \ w ciebie wierzymy (?) ... 67. Poinformować go o krwi tego wozu z nich (?) ... {...} 68. Wielu miłośników ma, Jahwe Zastępów, Bóg Izraela ... 69. Tak więc On powiedział (a mianowicie) Jahwe Zastępów, Bóg Izraela ...: 70. Prorocy wysłałem do moich ludzi, trzy. I mówię 71. że widziałem ... {...} ... 72. miejsce dla dobra (?) Dawida sługi Jahwe {...} ... {...} 73. niebo i ziemia. Błogosławiony niech będzie ... {...} 74. mężczyzn (?). "Miłosierdzia aż tysięcy", ... mercy {...}. 75. Trzy pasterze wyszli? / Z? Izrael ... {...}. 76. Jeśli jest kapłan, jeśli nie są synami świętych ... {...} 77. Who am I (?), I (am?) Gabri'el ... (= anioł?) ... {...} 78. Ty (?) Będzie zapisać je, ... {...} ... 79. przed wami, trzy si {gn} s (?), trzy ... {....} 80. W ciągu trzech dni ..., I, Gabri'el ... {?} 81. Prince of Princes, ..., wąskie otwory (?) ... {...} ... 82. do / na ... {...} ... i ... 83. do mnie, z trzech (?) - mała, którego wziąłem, I, Gabri'el (?). 84. Jahwe Zastępów, Pan (?) {...} ... Israel {....} 85. Wtedy staniesz ... {...} ... 86. ... \ 87. w (?) ... wieczność (?) / ... \
_________________
13 Wiele mógłbym ci napisać,
ale nie chcę użyć atramentu i pióra.
14 Mam bowiem nadzieję,
że zobaczę cię wkrótce,
i wtedy osobiście porozmawiamy.(3Jana)
 
 
BLyy 


Pomógł: 176 razy
Dołączył: 27 Lip 2009
Posty: 2989
Skąd: Chorzów
Wysłany: 2013-11-12, 19:52   

Dziękuje za pomoc Agencie Terenowy. Każdy niech sam wyciągnie z tego wnioski. Pozdrawiam ;-)
_________________
"Poznajcie, co macie przed oczyma, a odkryjecie wszelkie tajemnice. Albowiem nie ma rzeczy ukrytej, która odkryta by? nie mo?e" Ewangelia Tomasza 5
 
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytań do SQL: 11