Forum biblijne Strona Główna Forum biblijne
Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. (List do Galatów 5:21-22)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Kim jest "Alfa i Omega"?
Autor Wiadomość
eksplorator
[Usunięty]

Wysłany: 2010-12-22, 10:29   

therapon napisał/a:
O kim tu mowa? Autor księgi Objawienia jedynie Jezusa może mieć na myśli! Dlaczego? Dlatego, iz tytuły "pierwszy, ostatni, początek i koniec" nosi jedynie Jezus. Ojciec na przykład NIGDZIE nie jest nazwany początkiem ani końcem a Chrystus owszem. A więc i tytuł Alfa i Omega musi Jezusowi przynależeć.


"Pierwszy i Ostatni" … "Początek i Koniec" … "Alfa i Omega" … niektórzy myślą, że wrzucając wszystko do jednego wora, można poznać prawdę! Mylenie pojęć i przypinanie tych samych zwrotów innym postaciom lub wydarzeniom, może skończyć się 'rozmyciem' prawdy Biblijnej lub jej całkowitym wypaczeniem! Nie pamięta się zazwyczaj o idiomach czy specyfice języka oryginałów, tylko forsuje swoje 'prawdy', próbując udowodnić, że są prawdami absolutnymi! Zobaczmy co się stanie, kiedy przypiszemy ten sam zwrot, np. 'wszystkim we wszystkich' , Ojcu i Synowi, próbując udowodnić nim, że są jedną i tą sama osobą:

"lecz wszystkim we wszystkich /jest/ Chrystus" ... "aby Bóg był wszystkim we wszystkich"


Zwolennicy Jezusa jako Boga, mogą wykorzystać te dwie wypowiedzi aby chcieć udowodnić prawidłowość ich doktryny, lecz po wnikliwym wczytaniu się w oba sprawozdania, trzeba jednak zadać kłam takiemu twierdzeniu. Z listu do Kolosan wynika jednoznacznie, że od czasu śmierci Jezusa "Bóg nie ma względu na osobę" (Dzie 10;34) ... "nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich /jest/ Chrystus" .

Biblia napisał/a:
Kol 3;9 BT (9) Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, (10) a przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu /Boga/, według obrazu Tego, który go stworzył. (11) A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich /jest/ Chrystus.


Natomiast z 1 Listu do Koryntian wynika z kolei, że Syn zostanie PODDANY Ojcu, aby Ojciec był "wszystkim we wszystkich" ... te same zwroty, lecz jakże inne znaczenia!

Biblia napisał/a:
1 Kor 15;28 BT (28) A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.


Dokładnie ten sam błąd popełniają zwolennicy przypinania łatki, jako "Alfy i Omegi" , Synowi zamiast, jak to wynika z Biblii, Bogu Wszechmogącemu. To, że zarówno Bóg Ojciec jak i Jego Syn, często określani są jako 'początek' czegoś, to sedno sprawy tkwi właśnie w tym 'czego' są pierwszymi i 'czego' ostatnimi 'wyobrażeniami' lub 'symbolami'! Jezus jest np. nazwany 'Początkiem' inaczej 'Pierworodnym' wszelkiego stworzenia ... i to jest prawda ... czy możemy natomiast "przypisać" takie określenie Bogu Ojcu! Stwórcy! Przecież, jak mówią początkowe słowa z cytowanego wersetu, "On [Jezus] jest [tylko] obrazem Boga" a nie Bogiem! Jest Jego odbiciem, odblaskiem!:

Biblia napisał/a:
Heb 1;3 BT (3) Ten /Syn/, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach.

Kol 1;15-18 BT (15) On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec każdego stworzenia, (16) bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. (17) On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. (18) I On jest Głową Ciała - Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim .


Jeżeli w konkretnym wersecie i dla konkretnej osoby, za każdym razem użyjemy zwrotu w formie pytającej: "czego jest początkiem"?, otrzymamy czystą i oczywistą odpowiedź ... z cytowanego powyżej dowiemy się np., że Jezus "jest Początkiem spośród umarłych" i w tym konkretnym wersecie mamy na to pytanie pewną i jasną odpowiedź. Czy Bóg Ojciec mógłby być pierwszym spośród zmarłych? Odpowiedź może być tylko jedna ... NIE! ... gdyż jest nieśmiertelny! To Syn Jego, jako zupełnie odrębna osoba jest nazwany początkiem "spośród umarłych" . A więc przypisywanie tych samych zwrotów Ojcu i Synowi w tym wypadku jest totalnym nieporozumieniem!

Z innego wersetu dowiadujemy się, kto jest początkiem stworzenia Bożego. W zasadzie już zostało zadane pytanie, więc ... 'kto jest Początkiem stworzenia Bożego'? "Ten, co ma Siedem Duchów Boga i siedem gwiazd" ... ten który "wyzna imię jego przed Ojcem i Jego aniołami" ... "Święty, Prawdomówny, Ten, co ma klucz Dawida, Ten, co otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, co zamyka, a nikt nie otwiera" ... "Początek stworzenia Bożego" , Jezus Chrystus, "Świadek wierny i Prawdziwy" Obj 3:

Biblia napisał/a:
Obj 3;14 BT (14) Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, Świadek wierny i prawdomówny, Początek stworzenia Bożego


A więc 'Kto' i 'czego jest początkiem' w tym konkretnym wersecie ... oczywistym jest, że Jezus, który jest "Początkiem stworzenia Bożego" , czego nie moglibyśmy powiedzieć o Jego Ojcu JHWH, gdyż On nie miał 'początku' i nie będzie miał 'końca'. Zatem, czy rozsądnym było by utożsamiać Ojca i Syna z tym wersetem? ... NIE!

Kolejny werset, gdzie Jezus jest określony jako "pierwszy i ostatni" mówi nam o całej istocie przyjścia Syna Bożego na ziemię, mianowicie o ogromnej nadziei dla miliardów zmarłych, którzy mają 'potwierdzenie' dane przez Boga, że Jego słowa są 'pewne i prawdziwe' i mogą, zgodnie z daną niegdyś obietnicą, liczyć na 'cud' zmartwychwstania! Dlaczego? Dlatego, że Jezus był "Pierwszym" człowiekiem w dziejach świata, który zmartwychwstał i nie umarł ponownie, jak wszyscy Ci, których sam osobiście wcześniej wskrzesił. Ci ludzie nie mogli jeszcze wtedy żyć wiecznie, ponieważ nie 'dopełniło' się to, na co czekała cała ludzkość ... na ofiarną śmierć Pomazańca Bożego. Dopiero po jego śmierci, gdzie Jezus był "Ostatnim" człowiekiem który zmarł według 'Starego Prawa' i którego był 'kresem' , możemy liczyć, jak On, na zmartwychwstanie:

Biblia napisał/a:
Obj 1,17-18 BW Toteż gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: Nie lękaj się, Jam jest pierwszy i ostatni, (18) i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła.

Obj 2:8 BW A do anioła zboru w Smyrnie napisz: To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył"

Obj 1;17 BT (17) Kiedym Go ujrzał, do stóp Jego upadłem jak martwy, a On położył na mnie prawą rękę, mówiąc: Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni (18) i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani.

Rzym 10;4 BT (4) A przecież kresem [końcem] Prawa jest Chrystus, dla usprawiedliwienia każdego, kto wierzy.


Adam był "Pierwszym" człowiekiem w dziejach świata który został obłożony klątwą grzechu, natomiast Jezus był "Pierwszym" człowiekiem, który to przekleństwo z nas zdjął i dzięki temu możemy być odtąd 'ożywieni duchem' ... jednocześnie będąc "ostatnim", który 'wyrównał ofiarę' w myśl Bożej zasady 'oko za oko' ... doskonały człowiek Jezus za doskonałego Adama, który swą doskonałość utracił:

Biblia napisał/a:
1 Kor 15;45 BT (45) Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek , Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym.


Zatem 'w czym Jezus, był pierwszy' , według słów z Księgi Objawienia? Był "Pierwszym" który mógł powiedzieć "byłem martwy, lecz oto żyję, na wieki" , był "Pierwszym" który otrzymał 'władzę' nad "śmiercią i piekłem" [miejscem spoczynku zmarłych]. "Ostatnim" natomiast, "który był umarły" według Starego Prawa, którego też stał się "kresem". Czy to samo można by powiedzieć o Ojcu! ... NIE! Więc dlaczego łączy się te wersety z Jego Osobą?! ...

Jeżeli chodzi natomiast o określenia "Pierwszy i ostatni" ... "Początek i Koniec" ... "Alfa i Omega", przypisywane Bogu Wszechmogącemu, te z kolei w żadnej mierze nie mogą odnosić się do Jego Syna Jezusa. W księdze Izajasza czytamy takie słowa: "Tak mówi Jahwe, Król Izraela i Odkupiciel jego, Jahwe Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja ostatni; i nie ma poza Mną boga. (7) Któż jest do Mnie podobny? - Niech woła, niech to ogłosi i niech Mi dowiedzie! Kto przepowiedział przyszłość od wieków i to, co ma nadejść, niech nam obwieści! ... czy jest jaki Bóg oprócz Mnie? albo inna Skała? - Ja nie znam takiego!" Iz 44;6,7,8b BT

Stwórca, Jahwe, Jedyny prawdziwy Bóg, mówi bardzo wyraźnie i przejrzyście do czego mamy przypisać określenie "Pierwszy i Ostatni" ... w tym konkretnym przypadku mówi, "poza Mną nie ma Boga". Pyta nawet: "czy jest Bóg oprócz mnie" ... lecz Stwórca, który wszystko wie potwierdza nam ... "Ja nie znam takiego" ! Dlatego może z całą stanowczością powiedzieć: "Ja jestem pierwszy i Ja ostatni" ... jedyny Bóg!

Poza tym, dlaczego na pytanie "czy jest Bóg oprócz mnie", nie odpowiedział Jezus albo Duch Święty? Przecież powinni, gdyby byli Bogami, gdyż Jahwe przemawiał w Swoim Imieniu ... nie Trójcy. Odpowiedź może być tylko jedna i dał ją sam JHWH: "poza Mną nie ma Boga". Cały Izrael doskonale o tym wiedział, gdyż JHWH nieraz potwierdzał kto jest jedynym Bogiem, kto jest ich "Pierwszym i Ostatnim" Bogiem!

Biblia napisał/a:
Iz 48;12 BW Słuchaj mnie, Jakubie, i ty, Izraelu, którego powołałem! Ja to jestem, Ja pierwszy i Ja ostatni.

Iz 48;11-13 BT (11) Przez wzgląd na Mnie, na Mnie samego, tak postępuję, bo czyż mogę być znieważony? Chwały mojej nie oddam innemu. (12) Słuchaj mnie, Jakubie, Izraelu, którego wezwałem: Ja sam, Ja jestem pierwszy i Ja również ostatni. (13) Moja to ręka założyła ziemię i moja prawica rozciągnęła niebo. Gdy na nie zawołam, stawią się natychmiast.

Iz 41;4,26,27 BT (4) Kto zdziałał to i uczynił? Ten, co z nicości wywołuje od początku pokolenia. Ja, Jahwe, jestem pierwszy, z ostatnim


Ten to właśnie Bóg Wszechmogący JHWH, który jedynie może być określany jest w Biblii jako "Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec" , przyjdzie, lecz dopiero wtedy, kiedy przeminą pierwsze rzeczy tzn. kiedy nie będzie już śmierci i kiedy Jezus pokona "wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc" ... nie wcześniej.

Biblia napisał/a:
Obj 21;5-7 BT (3) ... Oto przybytek Boga z ludźmi ... (4) ... a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już /odtąd/ nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły ... (5) I rzekł Zasiadający na tronie: Oto czynię wszystko nowe. I mówi: Napisz: Słowa te wiarygodne są i prawdziwe. (6) I rzekł mi: Stało się. Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia. (7) Zwycięzca to odziedziczy i będę Bogiem dla niego, a on dla mnie będzie synem.

Obj 22;13 BT (13) Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec.


Wpierw jednak, jak mówi Biblia, musi nadejść ten, którego ponownie ujrzy "wszelkie oko" oraz, po ich zmartwychwstaniu, Ci, którzy "Go przebili". Jako, że Boga zobaczyć nie można i pozostać przy życiu (2 Moj 33;20), wiadomo, że może chodzić tylko i wyłącznie o Jezusa!

Biblia napisał/a:
Obj 1;7,8 BT (7) Oto nadchodzi z obłokami, i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen.


Po słowach następuje koniec zdania, co wydatnie podkreśla zwrot 'Amen'. Do tego miejsca Biblia wskazuje jednoznacznie tylko na Jezusa. Po tych słowach natomiast, zaczyna się sekwencja mówiąca o nadchodzącym Bogu Wszechmogącym JHWH, który nadejdzie jako Alfa i Omega, dopiero wtedy, kiedy Syn "przekaże królowanie Bogu i Ojcu" aby Bóg był Wszystkim we wszystkich: "Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący."

Biblia napisał/a:
1 Kor 15;24,25,28 BT (24) Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. (25) Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. (26) Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć. (28) A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.


Tak więc, mylenie pojęć i przypisywanie Jezusowi przywilejów należących wyłącznie do Ojca, prowadzi do zniekształcenia prawdy Biblijnej. Jezusa co prawda Bóg obdarzył ogromną władzą, lecz nie jest to władza absolutna. Takowa należy tylko i wyłącznie do Boga Wszechmogącego JHWH (Pantokrator).
 
 
therapon
[Usunięty]

Wysłany: 2010-12-22, 16:19   

eksplorator napisał/a:
"Pierwszy i Ostatni" … "Początek i Koniec" … "Alfa i Omega" … niektórzy myślą, że wrzucając wszystko do jednego wora, można poznać prawdę! Mylenie pojęć i przypinanie tych samych zwrotów innym postaciom lub wydarzeniom, może skończyć się 'rozmyciem' prawdy Biblijnej lub jej całkowitym wypaczeniem!

Z definicji pojęć jest tylko jeden pierwszy i ostatni, początek i koniec. Jest nim Bóg Wszechmogący. Określenie to wyraża ideę, że świat pochodzi od Chrystusa jako Logosu i zmierza do niego jako do ostatecznego celu.eksplorator napisał/a:
Nie pamięta się zazwyczaj o idiomach czy specyfice języka oryginałów, tylko forsuje swoje 'prawdy', próbując udowodnić, że są prawdami absolutnymi!

Nie ma tu żadnej specyfiki języka. Określenie to oznacza po prostu pełnię istnienia. Skoro Jezus nazwany jest w Biblii początkiem i końcem, pierwszym i ostatnim, więc oznacza to, iż Chrystus jest Bogiem Wszechmogącym.


eksplorator napisał/a:
Zobaczmy co się stanie, kiedy przypiszemy ten sam zwrot, np. 'wszystkim we wszystkich' , Ojcu i Synowi, próbując udowodnić nim, że są jedną i tą sama osobą:

Żaden z trynitarystów nie będzie dowodził, iż Ojciec i Syn to te same osoby, bo tak nie jest. Zacząłeś więc od błędnego założenia, dlatego otrzymałeś błędny wynik.


eksplorator napisał/a:
Dokładnie ten sam błąd popełniają zwolennicy przypinania łatki, jako "Alfy i Omegi" , Synowi zamiast, jak to wynika z Biblii, Bogu Wszechmogącemu. To, że zarówno Bóg Ojciec jak i Jego Syn, często określani są jako 'początek' czegoś, to sedno sprawy tkwi właśnie w tym 'czego' są pierwszymi i 'czego' ostatnimi 'wyobrażeniami' lub 'symbolami'! Jezus jest np. nazwany 'Początkiem' inaczej 'Pierworodnym' wszelkiego stworzenia ... i to jest prawda ... czy możemy natomiast "przypisać" takie określenie Bogu Ojcu! Stwórcy! Przecież, jak mówią początkowe słowa z cytowanego wersetu, "On [Jezus] jest [tylko] obrazem Boga" a nie Bogiem! Jest Jego odbiciem, odblaskiem!:

Właśnie to, iż Jezus nazwany jest początkiem i końcem, świadczy o tym, iż jest Bogiem Wszechmogącym. A więc to, że jest początkiem stworzenia Bożego, oznacza nie, iż ma początek, ale że jako Bóg Wszechmogący nadał początek istnieniu. Jeśli takie zrozumienie przyjmiesz, tak zresztą od wieków rozumiane jest to określenie, to nie popadniesz w żadne sprzeczności. Skoro Jezus jest odbiciem Ojca, to oznacza, iż istnieje tak długo, jak istnieje Ojciec, a więc wiecznie, bez początku i końca.eksplorator napisał/a:
To Syn Jego, jako zupełnie odrębna osoba jest nazwany początkiem "spośród umarłych" . A więc przypisywanie tych samych zwrotów Ojcu i Synowi w tym wypadku jest totalnym nieporozumieniem!

Przede wszystkim Syn nigdzie nie jest nazwany "początkiem spośród umarłych" tylko "pierworodnym z pośród umarłych" a to różnica. Pewnie znowu to sobie wymyśliłeś.


eksplorator napisał/a:
Z innego wersetu dowiadujemy się, kto jest początkiem stworzenia Bożego.

Tak jak powiedziałem, początek stworzenia Bożego nie oznacza, iż ktoś ma początek, ale, że nadał początek, tak samo jak stwierdzenie Chrystus jest końcem prawa nie oznacza, iż Chrystus ma koniec, ale że Chrystus nadał koniec prawu.


eksplorator napisał/a:
Zatem 'w czym Jezus, był pierwszy' , według słów z Księgi Objawienia? Był "Pierwszym" który mógł powiedzieć "byłem martwy, lecz oto żyję, na wieki"

Skoro tak, to czy również jest ostatnim, który może powiedzieć "byłem martwy, lecz oto żyję na wieki wieków"? Przecież nie, prawda? bo również i inni będą mogli to powiedzieć. A więc tutaj Twoja opowiastka się psuje, bowiem Jezus jest pierwszym i ostatnim z powodu tego, iż jest Bogiem a nie z powodu tego, iź jako pierwszy i ostatni wypowiada jakieś słowa.eksplorator napisał/a:
Jeżeli chodzi natomiast o określenia "Pierwszy i ostatni" ... "Początek i Koniec" ... "Alfa i Omega", przypisywane Bogu Wszechmogącemu, te z kolei w żadnej mierze nie mogą odnosić się do Jego Syna Jezusa. W księdze Izajasza czytamy takie słowa: "Tak mówi Jahwe, Król Izraela i Odkupiciel jego, Jahwe Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja ostatni; i nie ma poza Mną boga. (7) Któż jest do Mnie podobny? - Niech woła, niech to ogłosi i niech Mi dowiedzie! Kto przepowiedział przyszłość od wieków i to, co ma nadejść, niech nam obwieści! ... czy jest jaki Bóg oprócz Mnie? albo inna Skała? - Ja nie znam takiego!" Iz 44;6,7,8b BT

Ten werset, który tu przytoczyłeś nawet potwierdza, iż Syn musi być tą samą istotą z Ojcem (ale nie tą samą osobą). Skoro Bóg tutaj mówi, iż nie ma żadnego "boga" obok niego, to Syn musi być takim samym Bogiem jak Ojciec, bo jeśli by tak nie było, to oznaczałoby to, iż Bóg kłamie, mówiąc, iż nie ma żadnych bogów obok niego, i że tylko on jest pierwszym i ostatnim.


eksplorator napisał/a:
Ten to właśnie Bóg Wszechmogący JHWH, który jedynie może być określany jest w Biblii jako "Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec" , przyjdzie, lecz dopiero wtedy, kiedy przeminą pierwsze rzeczy tzn. kiedy nie będzie już śmierci i kiedy Jezus pokona "wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc" ... nie wcześniej.

No ale nie wyjaśniłeś, gdzie Bóg nazwany jest początkiem i końcem? Zaprzeczyłeś tylko, iż Jezus nie może być Bogiem, pomimo, iź TYLKO ON nazywany jest początkiem i końcem. Syn musi być więc Bogiem, bo Ojciec, jak to sam przyznałeś, nigdzie nie jest nazwany początkiem czy końcem. A skoro nie, to ten tytuł przysługuje Synowi. A jako że, Bóg Wszechmogący to (również) początek i koniec, to znaczy, iż Jezus jest Bogiem Wszechmogącym. Dobrze rozumujesz, iż Ojciec NIGDZIE nie jest nazwany początkiem. A więc skoro Syn tak jest nazwany, to .... musi siłą rzeczy być Bogiem Wszechmogącym.eksplorator napisał/a:
Tak więc, mylenie pojęć i przypisywanie Jezusowi przywilejów należących wyłącznie do Ojca, prowadzi do zniekształcenia prawdy Biblijnej. Jezusa co prawda Bóg obdarzył ogromną władzą, lecz nie jest to władza absolutna. Takowa należy tylko i wyłącznie do Boga Wszechmogącego JHWH (Pantokrator).

No to teraz sam jesteś w sprzeczności sam ze sobą, bo przed chwilą powiedziałeś, iż Ojciec NIGDZIE nie jest w Biblii nazwany "początkiem i końcem" a teraz mówisz, iż nadawanie Jezusowi przywilejów należących wyłącznie do Ojca prowadzi do zniekształcenia prawdy biblijnej? A tu okazuje się, iż to ty sam zniekształcasz tę prawdę. Bo nawet nie zauważyłeś, iż siedzącym na tronie jest zarówno Ojciec jak i Syn:

Obj. 3:21 (BW) 21. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie.

A więc ten zasiadający na tronie (czyli Ojciec i Syn) może powiedzieć o sobie, iż jest "pierwszym i ostatnim", "początkiem i końcem", Bogiem Wszechmogącym. Jak sam zauważyłeś (i trzymaj się cały czas tego trafnego spostrzeżenia) Ojciec nigdzie nie jest nazwany początkiem i końcem. Ale Syn owszem. Jaki z tego wniosek? Ano taki, iż Syn jest Bogiem Wszechmogącym. Gdyby tak nie było, Bóg Wszechmogący nie mógłby powiedzieć o sobie, iż jest "początkiem i końcem". Innego wyjścia nie ma, bo popadniesz w sprzeczności jakie ci powyżej wykazałem. Czy naprawdę taką trudną sprawą jest uwierzenie w tę biblijną prawdę? Wolisz przekręcać wyraźne świadectwo Biblii, niż przyjąć i zaakceptować tę oczywistą prawdę?


j 22:13 bw (13) Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec.


Spójrzmy jeszcze raz na boskie tytuły Jezusa:

1. pierwszy

Ap 1:17-18 Bw „Toteż gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: Nie lękaj się, Jam jest pierwszy i ostatni,(18) i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła.”

Ap 2:8 Bw "A do anioła zboru w Smyrnie napisz: To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył;"2. ostatni

1kor 15:45 bw (45) Tak też napisano: Pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, ostatni Adam stał się duchem ożywiającym.


3. początek

kol 1:18 bw (18) On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy,

obj 3:14 bw (14) A do anioła zboru w Laodycei napisz: To mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego:


4. koniec

rz 10:4 bw (4) Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy.

Skoro Jezus jest pierwszym i ostatnim, początkiem i końcem to i on musi być w tym wersecie nazwany Alfą i Omegą, bowiem Ojciec NIGDZIE nie jest nazwany początkiem ani końcem.

Skoro określenie "końcem prawa" nie oznacza, iż Jezus ma koniec, tylko, iż nadaje koniec "prawu", to tak samo określenie "początek stworzenia Bożego" nie oznacza, iż Jezus ma początek, tylko, iż jest tym, który ten początek "stworzeniom" nadaje.

Jest to prawda tak prosta i oczywista, iż każdy powinien zastanowić się, jak można tego nie rozumieć i czy czasem nie jest oszukiwany przez swoich przewodników duchowych twierdzących inaczej.
 
 
Essarts 
Sługa Boży


Wiek: 35
Dołączył: 03 Mar 2010
Posty: 342
Skąd: Mazowieckie
Wysłany: 2010-12-22, 19:37   

therapon, Czy ty przypadkiem nie wierzysz w Modalizm ? Że Ojciec to Syn? :shock: Bo ja już zaczynam tak cię rozumieć
_________________
SOLA SCRIPTURA — 1 Kor 4:6 Bracia, abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano(BW)

...Gabriel... :-)
 
 
sio 

Pomógł: 2 razy
Dołączył: 31 Mar 2010
Posty: 583
Skąd: Podhale
Wysłany: 2010-12-23, 00:14   

eksplorator napisał/a:
Dokładnie ten sam błąd popełniają zwolennicy przypinania łatki, jako "Alfy i Omegi" , Synowi zamiast, jak to wynika z Biblii, Bogu Wszechmogącemu.


Obj 1.17..Kiedy Go ujrzałem, do stóp Jego padłem jak martwy, a On położył na mnie prawą rękę, mówiąc: Przestań się lękać! Ja jestem Pierwszy i Ostatni,

...czytamy dalej!!!!! :->

werset 18/,,i Żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani....,,

eksplorator napisał/a:
Tak więc, mylenie pojęć i przypisywanie Jezusowi przywilejów należących wyłącznie do Ojca, prowadzi do zniekształcenia prawdy Biblijnej.


Obj.22,13,,Ja jestem Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec....,,

....i czytamy dalej!!!! ;-)

Obj 22.16,,Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, by wam zaświadczyć o tym, co dotyczy Kościołów. Ja jestem Odrośl i Potomstwo Dawida, Gwiazda świecąca, poranna....,,
 
 
eksplorator
[Usunięty]

Wysłany: 2010-12-23, 07:11   

therapon napisał/a:
eksplorator napisał/a:
"Pierwszy i Ostatni" … "Początek i Koniec" … "Alfa i Omega" … niektórzy myślą, że wrzucając wszystko do jednego wora, można poznać prawdę! Mylenie pojęć i przypinanie tych samych zwrotów innym postaciom lub wydarzeniom, może skończyć się 'rozmyciem' prawdy Biblijnej lub jej całkowitym wypaczeniem!

Z definicji pojęć jest tylko jeden pierwszy i ostatni, początek i koniec. Jest nim Bóg Wszechmogący. Określenie to wyraża ideę, że świat pochodzi od Chrystusa jako Logosu i zmierza do niego jako do ostatecznego celu.


Co to za Bóg Wszechmogący, który 'umiera' i 'powstaje z martwych'? Na pewno myślimy o tej samej osobie?! Mój Bóg Wszechmogący Jahwe, jest Bogiem nieśmiertelnym! Twój bóg został zabity! Tak ma wyglądać Wszechmogący, Wiekuisty Bóg!? ... przemyśl to.

therapon napisał/a:
eksplorator napisał/a:
Zobaczmy co się stanie, kiedy przypiszemy ten sam zwrot, np. 'wszystkim we wszystkich' , Ojcu i Synowi, próbując udowodnić nim, że są jedną i tą sama osobą:

Żaden z trynitarystów nie będzie dowodził, iż Ojciec i Syn to te same osoby, bo tak nie jest. Zacząłeś więc od błędnego założenia, dlatego otrzymałeś błędny wynik.


Wiem jakie jest 'Trynitariańskie' podejście do istoty Boga. Atanazjańskie wyznanie wiary mówi między innymi: wiekuisty Ojciec, wiekuisty Syn, wiekuisty Duch Święty

http://www.reformacja.pl/...ja_wyznanie.pdf

Słowo wiekuisty oznacza według SJP: nieograniczony w czasie, istniejący, trwający zawsze
http://www.sjp.pl/co/wiekuisty

Przecież Jezus jest zaprzeczeniem Waszej nauki, ponieważ:

1. Nieograniczony w czasie? Był przecież ograniczony w czasie, gdyż czas się dla Niego zatrzymał na trzy dni ... gdy zmarł!
2. Istniejący? Po śmierci nie istniał aż do zmartwychwstania … śmierć raczej nie kojarzy się z istnieniem!
3. Trwający zawsze? Zawsze … oprócz trzech dni w szeolu, więc nie zawsze!

therapon napisał/a:
Właśnie to, iż Jezus nazwany jest początkiem i końcem, świadczy o tym, iż jest Bogiem Wszechmogącym. A więc to, że jest początkiem stworzenia Bożego, oznacza nie, iż ma początek, ale że jako Bóg Wszechmogący nadał początek istnieniu.


Wcześniej wyjaśniłem dokładnie w jakim kontekście Jezus jest opisany jako "Początek i Koniec". Mylisz i nagminnie mieszasz pojęcia ... patrz na kontekst wypowiedzi a nie na to, że tak jak Ojciec, również jest tak określany!

therapon napisał/a:
Skoro Jezus jest odbiciem Ojca, to oznacza, iż istnieje tak długo, jak istnieje Ojciec, a więc wiecznie, bez początku i końca.


Jezus jest dokładnym "obrazem", "odbiciem", odwzorowaniem swojego Ojca i takim istnieje dopiero od Jego stworzenia ... bo chyba nie ulega wątpliwości, że Jezus jest "Początkiem Stworzenia Bożego":

Cytat:
Obj 3;14 BT (14) Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, Świadek wierny i prawdomówny, Początek stworzenia Bożego:


A skoro jest początkiem, to czy może być Bogiem? Bóg nigdy nie miał początku, a Logos miał ... przecież Był na początku!

therapon napisał/a:
Przede wszystkim Syn nigdzie nie jest nazwany "początkiem spośród umarłych" tylko "pierworodnym z pośród umarłych" a to różnica. Pewnie znowu to sobie wymyśliłeś.


Jak to różnica? Przedstaw ją!

Czy Jezus 'zapoczątkował' zmartwychwstanie czy nie!? Czy był "Pierwszy" który ożył? Jeżeli się mylę, to przypomnij mi kto był 'początkiem zmartwychwstania' po śmierci Jezusa!

Cytat:
Ap 2;8 Bw "A do anioła zboru w Smyrnie napisz: To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył"

Obj 1;17 BT (17) Kiedym Go ujrzał, do stóp Jego upadłem jak martwy, a On położył na mnie prawą rękę, mówiąc: Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni (18) i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani.


therapon napisał/a:
eksplorator napisał/a:
Zatem 'w czym Jezus, był pierwszy' , według słów z Księgi Objawienia? Był "Pierwszym" który mógł powiedzieć "byłem martwy, lecz oto żyję, na wieki"

Skoro tak, to czy również jest ostatnim, który może powiedzieć "byłem martwy, lecz oto żyję na wieki wieków"?


A czemu ma mówić jako 'Ostatni' … „byłem martwy, lecz oto żyję”? Przecież był 'Pierwszym' który tak mógł powiedzieć! Był natomiast 'Ostatnim' który zmarł według Starego Prawa! Stąd może powiedzieć o sobie „Pierwszy i Ostatni”, ale tylko w tym kontekście!

therapon napisał/a:
Skoro tak, to czy również jest ostatnim, który może powiedzieć "byłem martwy, lecz oto żyję na wieki wieków"? Przecież nie, prawda? bo również i inni będą mogli to powiedzieć. A więc tutaj Twoja opowiastka się psuje, bowiem Jezus jest pierwszym i ostatnim z powodu tego, iż jest Bogiem a nie z powodu tego, iź jako pierwszy i ostatni wypowiada jakieś słowa.


Czy inni będą mogli powtórzyć za Jezusem „byłem martwy i jako 'Pierwszy' zmartwychwstałem”? To niedorzeczne! Każdy następny powiem 'Jestem drugi' … po Jezusie! I to jest właśnie wrzucanie wszystkiego do jednego wora. Jeżeli „Pierwszy i Ostatni”, to MUSI być Bogiem! Biblia dokładnie określa 'kto' i 'dlaczego' jest nazywany „Pierwszy i Ostatni”. Tutaj nie ma przypadkowości! Czy to, że Łajka, która była "pierwszym i ostatnim", znanym szerokiej opinii, psem wystrzelonym w kosmos oznacza, że była Bogiem? Czy fakt, że Steve Fossett jest jak dotąd „Pierwszym i Ostatnim” człowiekiem, który samotnie okrążył kulę ziemską balonem, świadczy o tym, że jest bogiem? Za każdym razem „Pierwszy i Ostatni” coś konkretnego oznacza i Biblia wyjaśnia dokładnie co!

therapon napisał/a:
eksplorator napisał/a:
Jeżeli chodzi natomiast o określenia "Pierwszy i ostatni" ... "Początek i Koniec" ... "Alfa i Omega", przypisywane Bogu Wszechmogącemu, te z kolei w żadnej mierze nie mogą odnosić się do Jego Syna Jezusa. W księdze Izajasza czytamy takie słowa: "Tak mówi Jahwe, Król Izraela i Odkupiciel jego, Jahwe Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja ostatni; i nie ma poza Mną boga. (7) Któż jest do Mnie podobny? - Niech woła, niech to ogłosi i niech Mi dowiedzie! Kto przepowiedział przyszłość od wieków i to, co ma nadejść, niech nam obwieści! ... czy jest jaki Bóg oprócz Mnie? albo inna Skała? - Ja nie znam takiego!" Iz 44;6,7,8b BT

Ten werset, który tu przytoczyłeś nawet potwierdza, iż Syn musi być tą samą istotą z Ojcem (ale nie tą samą osobą).


A jak jest różnica pomiędzy istotą-człowiek, Bóg a osobą-człowiek, Bóg?

therapon napisał/a:
Skoro Bóg tutaj mówi, iż nie ma żadnego "boga" obok niego, to Syn musi być takim samym Bogiem jak Ojciec, bo jeśli by tak nie było, to oznaczałoby to, iż Bóg kłamie, mówiąc, iż nie ma żadnych bogów obok niego, i że tylko on jest pierwszym i ostatnim.


Ależ Bóg mówi wyraźnie przez proroka Izajasza: „Nie ma innego Boga” … czyżby zapomniał o Synu? Nie zauważył Go? Udawał, że Go nie ma? Ba!... aby o kimś nie zapomnieć, zapytał nawet: „czy jest jaki Bóg oprócz Mnie”? halo … jest tam jeszcze jakiś Bóg? A Jezus jak milczał tak milczał … Duch Święty zresztą też! Zastanów się zatem jeszcze raz … czy Jezus nie odpowiedział by na apel Jahwe?!

Cytat:
Iz 44;6,7,8b BT (6) Tak mówi Jahwe, [nie Jezus] Król Izraela i Odkupiciel jego, Jahwe Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja ostatni; i nie ma poza Mną boga. (7) Któż jest do Mnie podobny? - Niech woła, niech to ogłosi i niech Mi dowiedzie! Kto przepowiedział przyszłość od wieków i to, co ma nadejść, niech nam obwieści! ... czy jest jaki Bóg oprócz Mnie? albo inna Skała? - Ja nie znam takiego!


therapon napisał/a:
No ale nie wyjaśniłeś, gdzie Bóg nazwany jest początkiem i końcem?


Jak to nie! Czytaj uważnie!

Cytat:
Obj 21;6,7 BT (6) I rzekł mi: Stało się. Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia. (7) Zwycięzca to odziedziczy i będę Bogiem dla niego, a on dla mnie będzie synem.

Obj 22;13 BT (13) Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec.


therapon napisał/a:
Syn musi być więc Bogiem, bo Ojciec, jak to sam przyznałeś, nigdzie nie jest nazwany początkiem czy końcem.


Nic takiego nie mówiłem! Nie kłam!

therapon napisał/a:
Dobrze rozumujesz, iż Ojciec NIGDZIE nie jest nazwany początkiem. A więc skoro Syn tak jest nazwany, to .... musi siłą rzeczy być Bogiem Wszechmogącym.


"patrząc, nie widzą, i słuchając, nie słyszą ani nie rozumieją" Mat 13;13


Cytat:
Obj 21;6,7 BT (6) I rzekł mi: Stało się. Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia. (7) Zwycięzca to odziedziczy i będę Bogiem dla niego, a on dla mnie będzie synem.

Obj 22;13 BT (13) Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec.
 
 
eksplorator
[Usunięty]

Wysłany: 2010-12-23, 09:31   

sio napisał/a:
eksplorator napisał/a:
Dokładnie ten sam błąd popełniają zwolennicy przypinania łatki, jako "Alfy i Omegi" , Synowi zamiast, jak to wynika z Biblii, Bogu Wszechmogącemu.

Obj 1.17..Kiedy Go ujrzałem, do stóp Jego padłem jak martwy, a On położył na mnie prawą rękę, mówiąc: Przestań się lękać! Ja jestem Pierwszy i Ostatni,

...czytamy dalej!!!!! :->

werset 18/,,i Żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani....,,


Przecież tu Jezus nie mówi "Jestem Alfa i Omega", tylko "Jam Pierwszy i Ostatni", a to jest kolosalna różnica!

Poza tym, sam Sobie odpowiedziałeś Biblijne, czy Jezus jest Bogiem, kiedy On powiedział "byłem umarły"! Czy Bóg Wiekuisty może umrzeć?! Sam fakt, że Jezus poniósł śmierć przekreśla raz na zawsze, względem Jego osoby, miano Boga Wiekuistego, gdyż wiekuisty oznacza "Nieograniczony w czasie", "Trwający zawsze". Jezus, jak wiemy, miał 'ograniczenie w czasie' kiedy go uśmiercono więc nie mógł 'trwać zawsze'.

http://www.sjp.pl/co/wiekuisty

sio napisał/a:
eksplorator napisał/a:
Tak więc, mylenie pojęć i przypisywanie Jezusowi przywilejów należących wyłącznie do Ojca, prowadzi do zniekształcenia prawdy Biblijnej.

Obj.22,13,,Ja jestem Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec....,,

....i czytamy dalej!!!! ;-)

Obj 22.16,,Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, by wam zaświadczyć o tym, co dotyczy Kościołów. Ja jestem Odrośl i Potomstwo Dawida, Gwiazda świecąca, poranna....,,


To znowu próba gry słowami i manipulacja bez zrozumienia całości tekstu. Słowa "Ja jestem Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec … " dotyczą przecież JHWH Wszechmogącego, a dalej Jezus potwierdza tylko to, o czym mówił na początku księgo Objawienia, mianowicie, że posłał swojego anioła , ot co!

"Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem, a On wysławszy swojego anioła oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu Janowi". Obj 1;1 BT ... Ja, Jezus, posłałem mojego anioła Obj 22.16

Pogrubiłeś nie to co powinieneś!
 
 
Yarpen Zirgin 
Katolik


Wyznanie: Kościół katolicki
Pomógł: 16 razy
Wiek: 42
Dołączył: 22 Maj 2006
Posty: 15750
Wysłany: 2010-12-23, 10:03   

Eksplorator, a może jednak przyjmiesz do wiadomości, że my wierzymy, że umiera wyłącznie ciało, a dusza żyje dalej?
_________________
Udowadnia się winę, a nie niewinność.

Aha... Nie licz na moją odpowiedź na złośliwości, szyderstwa i próby zmiany tematu.
 
 
therapon
[Usunięty]

Wysłany: 2010-12-23, 10:29   

eksplorator napisał/a:
Co to za Bóg Wszechmogący, który 'umiera' i 'powstaje z martwych'? Na pewno myślimy o tej samej osobie?! Mój Bóg Wszechmogący Jahwe, jest Bogiem nieśmiertelnym! Twój bóg został zabity! Tak ma wyglądać Wszechmogący, Wiekuisty Bóg!? ... przemyśl to.

Zrozum, nie umarł Jezus jako Bóg tylko Jezus jako człowiek.


eksplorator napisał/a:
Przecież Jezus jest zaprzeczeniem Waszej nauki, ponieważ:

1. Nieograniczony w czasie? Był przecież ograniczony w czasie, gdyż czas się dla Niego zatrzymał na trzy dni ... gdy zmarł!
2. Istniejący? Po śmierci nie istniał aż do zmartwychwstania … śmierć raczej nie kojarzy się z istnieniem!
3. Trwający zawsze? Zawsze … oprócz trzech dni w szeolu, więc nie zawsze!

Powinieneś wiedzieć, iż Jezus (jako Bóg) istniał po śmierci swojego ciała. Brał na przykład udział w swoim zmartwychwstaniu. Jezus sam o tym mówi:

j 2:19-22 bt (19) Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo». (20) Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?» (21) On zaś mówił o świątyni swego ciała. (22) Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

j 10:17-18 bt (17) Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je [potem] znów odzyskać. (18) Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca». -


Jezus wyraźnie mówi, iż on sam osobiście wskrzesi świątynię swego ciała. Jezus dostał nakaz od Ojca. Jeśliby nie miał mocy, aby się wskrzesić, nie spełniłby nakazu Ojca.


eksplorator napisał/a:
Wcześniej wyjaśniłem dokładnie w jakim kontekście Jezus jest opisany jako "Początek i Koniec". Mylisz i nagminnie mieszasz pojęcia ... patrz na kontekst wypowiedzi a nie na to, że tak jak Ojciec, również jest tak określany!

Nic nie wyjaśniłeś. Odpowiedz, czy to, że Jezus nazwany jest końcem, oznacza, iż kiedyś przestanie istnieć?


eksplorator napisał/a:
A skoro jest początkiem, to czy może być Bogiem? Bóg nigdy nie miał początku, a Logos miał ... przecież Był na początku!

Już ci mówiłem, iż to że nazwany jest początkiem stworzenia Bożego, nie oznacza tego, iż ma początek, ale, że nadaje początek "stworzeniu", natomiast to, iż jest końcem prawa, nie oznacza iż ma koniec, ale fakt, iż nadaje koniec "prawu".


eksplorator napisał/a:
Czy Jezus 'zapoczątkował' zmartwychwstanie czy nie!? Czy był "Pierwszy" który ożył? Jeżeli się mylę, to przypomnij mi kto był 'początkiem zmartwychwstania' po śmierci Jezusa!

Nigdzie nie jest w Biblii napisane, iz Jezus jest początkiem zmartwychwstania. Jest natomiast napisane, iż jest pierwodnym spośród umarłych (Kol 1:18) albo pierworodnym umarłych (Obj 1:8). To ostatnie sformułowanie na przykład oznacza, iż jest dziedzicem, czyli panującym nad umarłymi (por. Rz 14:9). Tak samo jak sformułowanie "pierworodny nad wszelkim stworzeniem" (Kol 1:15) oznacza, iż Jezus jest właścicielem, dziedzicem wszystkich stworzeń. Słowo pierworodny miało takie właśnie znaczenie w Izraelu. Na przykład Ezaw sprzedał swoje pierworództwo, czyli prawo do dziedziczenia, chociaż Jakub urodził się drugi.


eksplorator napisał/a:
A czemu ma mówić jako 'Ostatni' … „byłem martwy, lecz oto żyję”? Przecież był 'Pierwszym' który tak mógł powiedzieć! Był natomiast 'Ostatnim' który zmarł według Starego Prawa! Stąd może powiedzieć o sobie „Pierwszy i Ostatni”, ale tylko w tym kontekście!

Zaraz, zaraz to już zaczyna być zabawne. Zanim Jezus ustanowił nowe prawo to wielu jeszcze po nim umarło według starego prawa. (Na przykład Jezus zmarł wcześniej na krzyżu niż ci dwaj złoczyńcy).


eksplorator napisał/a:
Czy to, że Łajka, która była "pierwszym i ostatnim", znanym szerokiej opinii, psem wystrzelonym w kosmos oznacza, że była Bogiem? Czy fakt, że Steve Fossett jest jak dotąd „Pierwszym i Ostatnim” człowiekiem, który samotnie okrążył kulę ziemską balonem, świadczy o tym, że jest bogiem? Za każdym razem „Pierwszy i Ostatni” coś konkretnego oznacza i Biblia wyjaśnia dokładnie co!

Nie, dlatego, iż może być wiele psów wystrzelonych jeszcze w kosmos, a także wielu ludzi, którzy okrążą ziemię balonem. Natomiast nikt z ludzi nie będzie początkiem i końcem bo te tytuły należą się Bogu Wszechmocnemu. A skoro Jezus jest początkiem (Kol 1:18) on jest więc Bogiem.


eksplorator napisał/a:
A jak jest różnica pomiędzy istotą-człowiek, Bóg a osobą-człowiek, Bóg?

Każda osoba jest istotą ale nie każda istota jest osobą. Podając pewien przykład z przyrody: woda jako pierwiastek H20 byłaby istotą, ale jej trzy stany skupienia (lód, ciecz, para wodna) osobami. Podobnie z Bogiem w Trójcy. Bóg jako Trójca Święta jest istotą, natomiast Ojciec, Syn czy Duch Święty są osobami.


eksplorator napisał/a:
Ależ Bóg mówi wyraźnie przez proroka Izajasza: „Nie ma innego Boga” … czyżby zapomniał o Synu? Nie zauważył Go? Udawał, że Go nie ma? Ba!... aby o kimś nie zapomnieć, zapytał nawet: „czy jest jaki Bóg oprócz Mnie”? halo … jest tam jeszcze jakiś Bóg? A Jezus jak milczał tak milczał … Duch Święty zresztą też! Zastanów się zatem jeszcze raz … czy Jezus nie odpowiedział by na apel Jahwe?!

Własnie dlatego, iż powiedział, iż nie ma innego Boga obok niego oznacza, iż Ojciec, Syn i Duch Święty są tym jednym Bogiem.


eksplorator napisał/a:
Jak to nie! Czytaj uważnie!

Cytat:
Obj 21;6,7 BT (6) I rzekł mi: Stało się. Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia. (7) Zwycięzca to odziedziczy i będę Bogiem dla niego, a on dla mnie będzie synem.

Obj 22;13 BT (13) Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec.

No to sam sobie zaprzeczasz, bowiem mówiłeś, iż Jezus miał początek, a teraz twierdzisz, iż Ojciec ma początek, bo nazywasz go początkiem i końcem? Jak to w końcu jest? Może byś się zdecydował? Chyba lepiej przyjąć najbardziej oczywistą interpretację, iż tak jak bycie końcem nie oznacza, iż ma się koniec, ale że się ten koniec nadaje, tak samo bycie początkiem nie oznacza, iż ma sie początek, ale, że sie ten początek nadaje. Tylko wtedy ma ten werset sens. A więc Jezus będąc nazwany początkiem (w Kol 1:18; Obj 3:14) nie znaczy, iż ma początek, ale że nadał wszystkim stworzeniom początek, iż w nim wszystko bierze swój początek.

Może odpowiedz na pytanie: co znaczy, iż Bóg Wszechmogacy nazywany jest początkiem i końcem, pierwszym i ostatnim? Następnie zauważ, iz Jezus jest nazywany początkiem i końcem, pierwszym i ostatnim i skojarz, iż jest Bogiem Wszechmogącym. Zarówno bowiem Ojciec (1J 2:13-14) jak i Syn (1J 2:1-2) istnieją od samego początku, a więc nie mają początku. Tutaj wątek na ten temat:

http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=4551
 
 
eksplorator
[Usunięty]

Wysłany: 2010-12-23, 11:24   

therapon napisał/a:
eksplorator napisał/a:
Co to za Bóg Wszechmogący, który 'umiera' i 'powstaje z martwych'? Na pewno myślimy o tej samej osobie?! Mój Bóg Wszechmogący Jahwe, jest Bogiem nieśmiertelnym! Twój bóg został zabity! Tak ma wyglądać Wszechmogący, Wiekuisty Bóg!? ... przemyśl to.


Zrozum, nie umarł Jezus jako Bóg tylko Jezus jako człowiek.


A urodził się Jezus, według Was, jako Bóg czy jako człowiek! Jak jutro, w Wigilię, będziesz śpiewał na pasterce: "Bóg się rodzi, moc truchleje" czy "człek się rodzi, moc truchleje" . Zdecyduj się na coś!
 
 
Yarpen Zirgin 
Katolik


Wyznanie: Kościół katolicki
Pomógł: 16 razy
Wiek: 42
Dołączył: 22 Maj 2006
Posty: 15750
Wysłany: 2010-12-23, 11:41   

eksplorator napisał/a:
A urodził się Jezus, według Was, jako Bóg czy jako człowiek!

Jako Bóg-człowiek. Jezus posiada dwie natury równocześnie.
_________________
Udowadnia się winę, a nie niewinność.

Aha... Nie licz na moją odpowiedź na złośliwości, szyderstwa i próby zmiany tematu.
 
 
eksplorator
[Usunięty]

Wysłany: 2010-12-23, 12:00   

Yarpen Zirgin napisał/a:
eksplorator napisał/a:
A urodził się Jezus, według Was, jako Bóg czy jako człowiek!

Jako Bóg-człowiek. Jezus posiada dwie natury równocześnie.


A więc, jedna z nich, po Jego śmierci, zaszwankowała ... jest zatem pół-bogiem!
 
 
Yarpen Zirgin 
Katolik


Wyznanie: Kościół katolicki
Pomógł: 16 razy
Wiek: 42
Dołączył: 22 Maj 2006
Posty: 15750
Wysłany: 2010-12-23, 12:08   

I, jak się można było spodziewać, ignorujesz fakt, że Chrystus jest całym Bogiem i całym człowiekiem, a nie po "pół".
_________________
Udowadnia się winę, a nie niewinność.

Aha... Nie licz na moją odpowiedź na złośliwości, szyderstwa i próby zmiany tematu.
 
 
Essarts 
Sługa Boży


Wiek: 35
Dołączył: 03 Mar 2010
Posty: 342
Skąd: Mazowieckie
Wysłany: 2010-12-23, 12:26   

eksplorator, Zrozum hehehe jest Jezus człowiek i Jezus Bóg patrz mamy dwóch Jezusów :shock: hahahaha :crazy:
_________________
SOLA SCRIPTURA — 1 Kor 4:6 Bracia, abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano(BW)

...Gabriel... :-)
 
 
sio 

Pomógł: 2 razy
Dołączył: 31 Mar 2010
Posty: 583
Skąd: Podhale
Wysłany: 2010-12-23, 12:50   

eksplorator napisał/a:
Co to za Bóg Wszechmogący, który 'umiera' i 'powstaje z martwych'? Na pewno myślimy o tej samej osobie?! Mój Bóg Wszechmogący Jahwe, jest Bogiem nieśmiertelnym! Twój bóg został zabity! Tak ma wyglądać Wszechmogący, Wiekuisty Bóg!? ... przemyśl to.


...ja tu widzę i właśnie w tym wszechmoc Boga, przemyśl to ;-)

eksplorator napisał/a:
Sam fakt, że Jezus poniósł śmierć przekreśla raz na zawsze, względem Jego osoby, miano Boga Wiekuistego, gdyż wiekuisty oznacza "Nieograniczony w czasie", "Trwający zawsze". Jezus, jak wiemy, miał 'ograniczenie w czasie' kiedy go uśmiercono więc nie mógł 'trwać zawsze'.


...wiekuisty עוֹלָם עוֹלָם `owlam jak widzę znacze
1. (właściwie) ukrył, i.e. niknący punkt
2. (ogólnie) od niepamiętnych czasów (przeszły albo przyszłość)
3. (praktycznie) wieczność

Izaj 9.6,,Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju...,,

1 Jan 5.20,,Wiemy także, iż Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością umysłu, tak iż poznajemy Prawdziwego. Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym....,,


eksplorator napisał/a:
To znowu próba gry słowami i manipulacja bez zrozumienia całości tekstu. Słowa "Ja jestem Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec … " dotyczą przecież JHWH Wszechmogącego, a dalej Jezus potwierdza tylko to, o czym mówił na początku księgo Objawienia, mianowicie, że posłał swojego anioła , ot co!


Obja 22.20,,Tak mówi ten, który świadectwo daje o tych rzeczach: Zaiste, przyjdę rychło. Amen. I owszem przyjdź, Panie Jezusie!

eksplorator napisał/a:
"Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem, a On wysławszy swojego anioła oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu Janowi". Obj 1;1 BT ... Ja, Jezus, posłałem mojego anioła Obj 22.16


...ja tu widzę kolosalną różnice garmatyczną w czasie i osobie miedzy słowem z Obj 1.1,,On wysławszy...,,a 22.16,,Ja, Jezus posłałem...,,
 
 
sio 

Pomógł: 2 razy
Dołączył: 31 Mar 2010
Posty: 583
Skąd: Podhale
Wysłany: 2010-12-23, 12:56   

eksplorator napisał/a:
A więc, jedna z nich, po Jego śmierci, zaszwankowała ... jest zatem pół-bogiem!


...to jeszcze raz Izaj 9.6 :->

,,Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju...,,
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 10