Forum biblijne Strona Główna Forum biblijne
Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. (List do Galatów 5:21-22)

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Wypełnianie praw Bożych przez Chrystusa ( NT)
Autor Wiadomość
jfs300
[Usunięty]

Wysłany: 2014-05-02, 01:32   Wypełnianie praw Bożych przez Chrystusa ( NT)

Jak Torę realizować w Chrystusie, czasy sie zmieniły ale prawo Boże nie,
Różnica polega na tym, ze
zjawił się zbawiciel a więc i prawo ''ewoluowało'' i należy je przestrzegać zgodnie z jego duchem
Choc jest to sztuka bardzo trudna, sprobuję się jej podjąć i zacząć ;
To dopiero sam początek oczywiście bo jeszce nie wszystko widzę , część pominięta także bo narazie nie znalazłem zastosowania, co nie znaczy ze nie ma go , tylko należy dobrze poszukac i znaleść Postaram się wrzucać co jakiś czas różne wstawki

Legenda :
na brązowo oznaczono prawo Zakonu

na niebiesko sposób realizacji przez Chrystusa

czasem moze sie pojawić komentarz wtedy oznacze go zwykłym kolorem
:

_______________________________________________________________

1II Mojż. 20:2
2V Mojż. 6:4
3V Mojż. 6:5
4V Mojż. 6:13
5II Mojż. 23:25

Żyd powinien 1wierzyć, że Bóg istnieje i 2uznawać, że On
jest jedynym Bogiem; 3miłować Go, 4bać się Go i 5służyć
Mu. Powinien również 6przylgnąć do Niego oraz 7przysięgać
wyłącznie na Jego imię. Należy 8chodzić Jego drogami i
9święcić Jego imię.


________________________________________________________________Mt 6 :8
Wy zatem tak się módlcie:
9 Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
niech się święci imię Twoje!
10 Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.
11 Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
12 i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;
13 i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!
14 Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski.
15 Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień.

Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. 34 A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym; 35 ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. 36 Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. 37 Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi.

Łk 9:23
Potem mówił do wszystkich: "Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! 24 Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. 25 Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie? 26 Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w swojej chwale oraz w chwale Ojca i świętych aniołów. 27 Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże".----------------------------------------------------------------------10V Mojż. 6:7
11V Mojż. 6:7
12V Mojż. 6:8
13V Mojż. 6:8
14IV Mojż. 15:38
15V Mojż. 6:9
16V Mojż. 31:12
17V Mojż. 17:18
18V Mojż. 31:19


Żyd powinien 10powtarzać Sz’ma rano i wieczorem,
11studiować Torę i nauczać Jej innych. Powinien umieszcza
tefilin na 12czole i 13ramieniu. Powinien sobie zrobić 14cicit
na rogach szala modlitewnego i 15umieścić mezuzę na
drzwiach.
Lud powinien się 16gromadzić każdego siódmego roku aby
wysłuchać Tory, a 17król musi osobiście Ją przepisać dla
siebie. 18Każdy Żyd powinien posiadać własny zwój Tory.
Należy 19uwielbić Boga po spożyciu każdego posiłku.


------------------------------------------------------------------------


20II Mojż. 25:8
21III Mojż. 19:30
22IV Mojż. 18:4
23IV Mojż. 18:3
24II Mojż. 30:19
25II Mojż. 27:21
26IV Mojż. 6:23
27II Mojż. 25:30
28II Mojż. 30:7
29III Mojż. 6:6
30III Mojż. 6:3
31IV Mojż. 5:2
32III Mojż. 21:8
33II Mojż. 28:2
34IV Mojż. 7:9
35II Mojż. 30:31
36V Mojż. 18:6-8
37III Mojż. 21:2-3
38III Mojż. 21:13


Żydzi powinni 20zbudować świątynię i 21szanować ją.
Powinna ona być 22strzeżona nieustannie, a 23Lewici mają w
niej służyć. Przed wejściem do świątyni oraz uczestnictwem
w obrzędach kapłani 24muszą obmyć ręce i nogi; muszą
również codziennie 25zapalać świecznik. Kapłani mają
26błogosławić Izraela oraz 27kłaść chleby pokładne na stole
przed Arką. Dwa razy dziennie będą 28spalać kadzidło na
złotym ołtarzu. Ogień ma być stale 29podtrzymywany, a
popiół 30usuwany codziennie. Osoby nieczyste w sensie
rytualnym mają 31zakaz wstępu do świątyni. Izrael
powinien okazywać 32szacunek swym kapłanom, którzy
mają się 33ubierać w specjalne szaty. Kapłani mają 34nosić
Arkę Przymierza na ramionach, a święty olej do
namaszczania 35musi być przygotowywany według ściśle
określonej receptury. Rody kapłańskie mają się 36rotacyjnie
zmieniać podczas służby w świątyni. Kapłanowi nie wolno
się 37zanieczyszczać obecnością ciał zmarłych - nawet
najbliższych. Arcykapłanowi wolno poślubić 38wyłącznie
dziewicę


_________________________________________________________________________J 4:21
Odpowiedział jej Jezus: "Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. 22 Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. 23 Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec

1 Kor 3:16


Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? 17 Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście.

__________________________________________________________________
39IV Mojż. 28:3
40III Mojż. 6:13
41IV Mojż. 28:9
42IV Mojż. 28:11
43III Mojż. 23:36
44III Mojż. 23:10
45IV Mojż. 28:26-27
46III Mojż. 23:17
47IV Mojż. 29:1-2
48IV Mojż. 29:7-8
49III Mojż. 16
50IV Mojż. 29:13
51IV Mojż. 29:36
52II Mojż. 23:14
53II Mojż. 34:23;
V Mojż. 16:6
54V Mojż. 16:14
55II Mojż. 12:6
56II Mojż. 12:8
57IV Mojż. 9:11
58IV Mojż. 9:11;
59IV Mojż. 10:10;
IV Mojż. 10:9
60III Mojż. 22:27
61III Mojż. 22:21
62III Mojż. 2:13
63III Mojż. 1:2

III Mojż. 7:1
III Mojż. 3:1
III Mojż. 2:1
III Mojż. 4:13
III Mojż. 4:27
III Mojż. 5:17-18
Ś
Ś
Ś
Ś
Ś
Ś
68muszą złożyć ofiarę zagrzeszną, podobnie jak 69osoba,
która zgrzeszyła nieświadomie i po jakimś czasie
zorientowała się, że popełniła grzech. Jeżeli istnieją
wątpliwości co do rzeczywistego przekroczenia Prawa przez
tę osobę, musi ona złożyć 70ofiarę pokutną za grzech.
III Mojż. 5:15
III Mojż. 5:21-25
III Mojż. 19:20-21
III Mojż. 5:1-11
IV Mojż. 5:6-7
III Mojż. 15:13-15
III Mojż. 15:28-29
III Mojż. 12:6
III Mojż. 14:10
III Mojż. 27:32
II Mojż. 13:2
II Mojż. 22:28;
IV Mojż. 18:15
1II Mojż. 34:20
2II Mojż. 13:13
V Mojż. 12:5
V Mojż. 12:14
V Mojż. 12:26
V Mojż. 12:15
87III Mojż. 27:33
88III Mojż. 6:9
89II Mojż. 29:33
90III Mojż. 7:19
91III Mojż. 7:17
Ofiara 39ogniowa (tamid) musi być składana dwa razy
dziennie, a arcykapłan musi również składać oprócz tego
ofiarę z 40pokarmów - również dwa razy dziennie.
Dodatkową ofiarę (musaf) należy składać w 41każdy Szabat,
42pierwszego dnia każdego miesiąca i w 43każdy z siedmiu
dni Paschy. Drugiego dnia Paschy trzeba również złożyć
jako 44ofiarę z pokarmów pierwociny plonów. Podczas
święta Szawuot należy złożyć ofiarę 45musaf oraz 46dwa
bochenki chleba na ofiarę potrząsania. Dodatkowe ofiary
mają być składane w 47Rosz Ha Szana i Dzień Odkupienia,
kiedy to również należy dokonać 49przebłagania za lud.
Musaf należy składać także każdego dnia święta 50Sukot
oraz 51ósmego dnia tego święta. Każdy Żyd płci męskiej
powinien odbyć 52pielgrzymkę do Jerozolimy trzy razy do
roku i 53stawić się tam przed Panem podczas tzw. świąt
pielgrzymich, które są czasem 54radości. 14 dnia miesiąca
Nisan należy 55zabić baranka paschalnego i 56spożyć jego
pieczone mięso w nocy z 14 na 15 dnia miesiąca. Ci, którzy
w miesiącu Nisan będą rytualnie nieczyści, powinni zabić
baranka paschalnego 14 dnia miesiąca 57Ijar oraz spożyć
go z 58macą oraz gorzkimi ziołami. Podczas uroczystych
świąt, jak również w czasie zagrożenia, należy zadąć w
59trąby. Cielę przeznaczone na ofiarę musi mieć co
najmniej 60osiem dni i ma być 61bez skazy. Wszystkie ofiary
mają być 62posolone. Dokonanie rytuału złożenia ofiary
63całopalnej, ofiary 64zagrzesznej, ofiary 65pokutnej, ofiary
66pojednania i ofiary 67z pokarmów jest micwą. Jeżeli
Za 71kradzież lub krzywoprzysięstwo oraz podobne
wykroczenia należy złożyć ofiarę pokutną. W szczególnych
okolicznościach ofiara zagrzeszna może być proporcjonalna
do 72możliwości finansowych składającego.
Należy 73wyznać swoje grzechy przed Bogiem i upamiętać
się (żałować za nie). 74Mężczyzna i 75kobieta, którzy mieli
wycieki zanieczyszczające, muszą złożyć ofiarę; kobieta
musi ją również złożyć po 76urodzeniu dziecka. Trędowaty
musi 77złożyć ofiarę po oczyszczeniu z trądu. Należy
oddawać 78dziesięcinę z bydła. Pierworodne z 79bydła, jeżeli
jest bez skazy, musi zostać złożone w ofierze. Pierworodny
syn musi zostać 80wykupiony. Pierworodne osła musi zostać
81wykupione; jeżeli nie zostanie, należy mu 82złamać kark.
Zwierzęta przeznaczone do ofiarowania 83mają zostać
bezzwłocznie przyprowadzone do Jerozolimy i 84mogą
zostać złożone w ofierze wyłącznie w świątyni. Ofiary
pochodzące spoza Izraela 85mogą być również ofiarowane w
świątyni. Uświęcone (przeznaczone na ofiarę) zwierzęta,które uległy skażeniu muszą zostać wykupione. Jeżeli
dokona się 87zamiany zwierząt przeznaczonych na ofiarę, to
i jedno i drugie jest święte (tj. oddzielone dla Pana).
Kapłani powinni 88spożywać pozostałości ofiar z pokarmów
oraz 89mięso z ofiar zagrzesznych i pokutnych. Jednakże,
mięso konsekrowane, które zostało 90rytualnie skażone lub
91nie zostało spożyte przed wyznaczonym terminem, należy
spalić.___________________________________________________________________


J 1:19

"Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. 30 To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. 31 Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi"

Hbr8: 1

Sedno zaś wywodów stanowi prawda: takiego mamy arcykapłana, który zasiadł po prawicy tronu Majestatu w niebiosach, 2 jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku zbudowanego przez Pana, a nie przez człowieka. 3 Każdy bowiem arcykapłan ustanawiany jest do składania darów i ofiar, przeto potrzeba, aby Ten także miał coś, co by ofiarował. 4 Gdyby więc był na ziemi, to nie byłby kapłanem, gdyż są tu inni, którzy składają ofiary według postanowień Prawa. 5 Usługują oni obrazowi i cieniowi rzeczywistości niebieskich. Gdy bowiem Mojżesz miał zbudować przybytek, to w ten sposób został pouczony przez Boga. Patrz zaś - mówi - abyś uczynił wszystko według wzoru, jaki ci został ukazany na górze. 6 Teraz zaś otrzymał w udziale o tyle wznioślejszą służbę, o ile stał się pośrednikiem lepszego przymierza, które oparte zostało na lepszych obietnicach. 7 Gdyby bowiem owo pierwsze było bez nagany, to nie szukano by miejsca na drugie [przymierze].

Dz.
11-7

Usłyszałem też głos, który mówił do mnie: "Zabijaj, Piotrze, i jedz!" 8 Odpowiedziałem: "O nie, Panie, bo nigdy nie wziąłem do ust niczego skażonego lub nieczystego". 9 Ale głos z nieba odezwał się po raz drugi: 10 "Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił"


Kol 3:11
A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich [jest] Chrystus. 12 Jako więc wybrańcy Boży - święci i umiłowani - obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, 13 znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy! 14 Na to zaś wszystko [przyobleczcie] miłość, która jest więzią doskonałości. 1
 
 
Listek 


Pomógł: 551 razy
Dołączył: 31 Mar 2013
Posty: 7849
Skąd: Gdynia
Wysłany: 2014-05-29, 13:12   

jfs300 napisał/a:
Jak Torę realizować w Chrystusie, czasy sie zmieniły ale prawo Boże nie,J 1:17 br "Prawo zostało nam bowiem dane przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszły do nas przez Jezusa Chrystusa."

Bóg przez Mojżesza dał ludziom Prawo doskonałe i na zawsze.

W ostatnim czasie Bóg dał swego Syna Chrystusa Jezusa .Dzięki Niemu zostaliśmy

ocaleni od śmierci, na którą zasługujemy z powodu grzechów. To wielka łaska i wielki dar

Boży, gdy Bóg nam przebacza to,że łamaliśmy święte Prawo Boże.

W nowym przymierzu ,we krwi Chrystusa, mamy możliwość narodzić się na nowo z Boga.
Oznacza to odwrócenie się od starego życia w grzechu do nowego życia w sprawiedliwości.
Przemiana ta to proces uświęcania, bez którego nikt nie zobaczy Pana.

Uświęca nas życie według przykazań , które Bóg w nowym przymierzu zapisuje na sercach wierzących.
Słowo Boże zaszczepione w człowieka ma moc zbawić duszę,
Słowo od Boga jest Prawdą.

Modlitwa Jezusa do Ojca:

"Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą." J 17:17 bt

Jezus powiedział:
J 6:63 bpd "Duch ożywia, ciało nic nie pomaga; słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem."

Ga 4:6 bp "Aby zaś udowodnić, że jesteście synami, Bóg zesłał do naszych serc Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze!"

Pozdrawiam
_________________
Twa sprawiedliwość to wieczna sprawiedliwość, a Tora Twoja jest prawdą Ps.119,142
"I będzie ci jako znak na ręce twojej i jako przypomnienie między oczyma twoimi, aby prawo Boga było zawsze w ustach twoich." Wj 13:9
 
 
amiko


Wyznanie: Słowianin
Pomógł: 128 razy
Dołączył: 09 Wrz 2006
Posty: 3518
Ostrzeżeń:
 1/3/4
Wysłany: 2014-06-01, 13:32   

Listek

Cytat:
J 1:17 br "Prawo zostało nam bowiem dane przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszły do nas przez Jezusa Chrystusa."

Bóg przez Mojżesza dał ludziom Prawo doskonałe i na zawsze.

Nawet zakładając,że Prawo było doskonałe,to i tak nie doprowadziło ludzi do doskonałości.

Cytat:
W ostatnim czasie Bóg dał swego Syna Chrystusa Jezusa .Dzięki Niemu zostaliśmy
ocaleni od śmierci, na którą zasługujemy z powodu grzechów. To wielka łaska i wielki dar
Boży, gdy Bóg nam przebacza to,że łamaliśmy święte Prawo Boże.

Bóg nam nic nie przebaczył,każdy musi oczyścić się ze swoich grzechów.

Cytat:
W nowym przymierzu ,we krwi Chrystusa, mamy możliwość narodzić się na nowo z Boga.Oznacza to odwrócenie się od starego życia w grzechu do nowego życia w sprawiedliwości.Przemiana ta to proces uświęcania, bez którego nikt nie zobaczy Pana.

Narodzenie na nowo i uświęcenie,następuje przy pomocy obecnego w nas Chrystusa.Nowe Przymierze było w Duchu Świętym,a nie we krwi.

Cytat:
Uświęca nas życie według przykazań , które Bóg w nowym przymierzu zapisuje na sercach wierzących.
Słowo Boże zaszczepione w człowieka ma moc zbawić duszę,
Słowo od Boga jest Prawdą.

Uświęca nas obecny w nas Chrystus,prawdziwe Słowo Boże,ktore otrzymaliśmy w Nowym Przymierzu.

Cytat:
Modlitwa Jezusa do Ojca:

"Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą." J 17:17 bt

Jezus powiedział:
J 6:63 bpd "Duch ożywia, ciało nic nie pomaga; słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem."

Tym Słowem jest Chrystus obecny w nas przez swojego Ducha Świętego.
Cytat:

Ga 4:6 bp "Aby zaś udowodnić, że jesteście synami, Bóg zesłał do naszych serc Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze!"

Gdybyś pisał o tej prawdzie tak często jak piszesz o Prawie Mojżeszowym,to może by ktoś kiedyś zauważył obecnego w sobie Chrystusa.
 
 
Listek 


Pomógł: 551 razy
Dołączył: 31 Mar 2013
Posty: 7849
Skąd: Gdynia
Wysłany: 2014-06-01, 16:43   

ratao napisał/a:
Bóg nam nic nie przebaczył,każdy musi oczyścić się ze swoich grzechów.


Według czego oczyszczasz się, ratao jeśli nie według Prawa Bożego podanego Mojżeszowi. Przecież to Prawo Boże pokazuje nam grzechy według Rzymian 3,20 i Rz. 7,7 , I Jan 3,4

Pozdrawiam
_________________
Twa sprawiedliwość to wieczna sprawiedliwość, a Tora Twoja jest prawdą Ps.119,142
"I będzie ci jako znak na ręce twojej i jako przypomnienie między oczyma twoimi, aby prawo Boga było zawsze w ustach twoich." Wj 13:9
 
 
chryzolit

Pomógł: 166 razy
Dołączył: 19 Maj 2013
Posty: 3865
Wysłany: 2014-06-07, 19:56   

Listek.
Napisał.
Cytat:
Według czego oczyszczasz się, ratao jeśli nie według Prawa Bożego podanego Mojżeszowi. Przecież to Prawo Boże pokazuje nam grzechy według Rzymian 3,20 i Rz. 7,7 , I Jan 3,4

Jeżeli mielibyśmy oczyszczać się według prawa Mojżesza,to przyjście Jezusa i jego ofiara byłaby nie potrzebna.

Pozdrawiam.
_________________
Zapraszam - www.refleksjebiblijne.wordpress.com
 
 
chryzolit

Pomógł: 166 razy
Dołączył: 19 Maj 2013
Posty: 3865
Wysłany: 2014-06-08, 08:42   

Do.Tematu.
W 2 Moj. 19:3 Jahwe powiedział: „Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz syn Izraela”. Czytajmy proszę te zapisy bardzo powoli. Słowa te powiedziane były wyłącznie do Izraela, nie były one dane innym narodom. Przymierze dotyczyło wyłącznie synów Jakuba. 5 werset: „Teraz jeśli pilnie będziecie słuchać głosu mego i strzec mego przymierza, będziecie szczególną moją własnością”. Bóg zaznaczył bardzo mocno warunek: „jeśli pilnie będziecie słuchać i strzec mego przymierza”.

Rozdział 20 – gdzie Bóg daje tablice przymierza – jest kontynuacją tego świadectwa. Kiedy obserwujemy historię tego narodu to zauważamy, że nie dotrzymał on warunków przymierza i dlatego ostatecznie w czasach Jezusa został odrzucony. Jezus przyszedł na sąd tej epoki czasu, ale on urodził się pod Zakonem i dlatego w swojej działalności uczył przestrzegania Prawa (ale tylko synów Jakuba) bo On sam go wypełniał. Zwrot nastąpił dopiero krótko przed śmiercią kiedy ustanawia nowe przymierze, gdzie przelana krew Jezusa pieczętuje to przymierze i stanowi jego początek. Nowy Testament nazywa to krwią nowego przymierza.

Czy my ludzie z pogańskich narodów mamy przestrzegać Zakon (albo tylko jego prawo moralne)?

Odpowiadamy nie, ponieważ on nigdy nie był dany nikomu innemu – wyłącznie Izraelowi. Czy Izrael po śmierci Jezusa ma go przestrzegać? Również odpowiadamy nie, ponieważ Apostoł Paweł napisał, że miał on ograniczony czas działania.

„Albowiem końcem zakonu jest Chrystus” (Rzym. 10:4).

„Czymże jest zakon? został on dany z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka„ (Gal. 3:19).

„Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni'' (Gal. 3:24).

Od czasu śmierci Jezusa jedyna droga do pojednania z Bogiem i życia wiecznego jest przez Jezusa Chrystusa, dla wszystkich na jednakowych warunkach. „Znosi pierwsze aby ustanowić drugie„ (Hebr.10:9). Mamy nowe przymierze, nowego arcykapłana, nowy zakon i nowe przykazania, a zakon Mojżesza „zawiera w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy (Hebr. 10:1).

Przykazania nowego przymierza zawierają w sobie moralne wartości starego przymierza, ale to one są nowym przykazaniem. „A jednak nowe przykazanie daję wam” (1 Jana 2:8), przy czym w 1 liście św. Jana 3:23 czytamy: „a to jest przykazanie Jego, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie”. Zauważmy nowy element dotąd nie znany: potrzebujemy wierzyć w syna, tj. Jezusa. Pan powiedział, że ten kto Go miłuje będziecie zachowywał Jego przykazania (Jana 14:21-24). Przykazania Jezusa, nie Mojżesza. Tak otworzył się nowy, wieczny rozdział w historii zbawienia. Amen.
Pozdrawiam.
_________________
Zapraszam - www.refleksjebiblijne.wordpress.com
 
 
Listek 


Pomógł: 551 razy
Dołączył: 31 Mar 2013
Posty: 7849
Skąd: Gdynia
Wysłany: 2014-06-08, 10:21   

chryzolicie Bóg jest Bogiem nie tylko Izraela, ale wszystkich ludzi.

Ap .Paweł napisał,że po wszczepieniu nas w Chrystusa,odrośl i potomstwo Dawida ,wszystkie przymierza i obietnice należą także do nas ludzi z narodów.

Ap.22, (16) Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, by wam zaświadczyć o tym, co dotyczy Kościołów. Jam jest Odrośl i Potomstwo Dawida, Gwiazda świecąca, poranna.

Pozdrawiam
_________________
Twa sprawiedliwość to wieczna sprawiedliwość, a Tora Twoja jest prawdą Ps.119,142
"I będzie ci jako znak na ręce twojej i jako przypomnienie między oczyma twoimi, aby prawo Boga było zawsze w ustach twoich." Wj 13:9
 
 
krecik 

Pomógł: 41 razy
Wiek: 56
Dołączył: 28 Lis 2009
Posty: 1190
Skąd: Pszczółki
Wysłany: 2014-06-08, 12:24   

Szanowny Listku niby dobrze piszesz, ale jakoś zawile. Polecam wnikliwą analizę 8-go, 9- go i 10-tego rozdziału listu do Hebrajczyków. Zamieszczę jedynie niektóre kluczowe wersy :

„ Teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice. Gdyby bowiem pierwsze przymierze było bez braków, nie szukanoby miejsca na drugie.
[Heb 8;6-7 BW].
Prawdziwie liczy się JEDYNIE Nowe Przymierze w Jezusie Chrystusie.


„Tedy rzekłem: Oto przychodzę, aby wypełnić wolę twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. Najpierw mówi: Nie chciałeś i nie upodobałeś sobie ofiar krwawych i darów, i całopaleń, i ofiar za grzechy, które przecież bywają składane według zakonu; potem powiada: Oto przychodzę, aby wypełnić wolę twoją. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie; […] Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. […] Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą „
[Heb 10;7-9 i 14 oraz 18-20]
Tutaj też widać że to DOSKONAŁE Prawo stało się nie przez Mojżesza lecz przez Jezusa Chrystusa.
_________________
Błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę Baranka. OBJ.19:9
 
 
Listek 


Pomógł: 551 razy
Dołączył: 31 Mar 2013
Posty: 7849
Skąd: Gdynia
Wysłany: 2014-06-08, 12:49   

krecik napisał/a:
. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie; […] Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni.


Przecież tu chodzi o kapłaństwo.

List kierowany jest do Żydów i pewno dlatego nie rozumiesz co autor listu do nich napisał.

kreciku i chryzolicie, ofiara zagrzeszna to sposobność ,dar Boży dla grzesznika, to możliwość by po pokucie i złożeniu ofiary przybliżyć się do Boga.Dla nas Jezus stał się ofiarą doskonałą ,złożoną raz na zawsze. To wielki dar Boży.

Pozdrawiam
_________________
Twa sprawiedliwość to wieczna sprawiedliwość, a Tora Twoja jest prawdą Ps.119,142
"I będzie ci jako znak na ręce twojej i jako przypomnienie między oczyma twoimi, aby prawo Boga było zawsze w ustach twoich." Wj 13:9
Ostatnio zmieniony przez Listek 2014-06-08, 13:44, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
krecik 

Pomógł: 41 razy
Wiek: 56
Dołączył: 28 Lis 2009
Posty: 1190
Skąd: Pszczółki
Wysłany: 2014-06-08, 13:40   

Listek napisał/a:

Przecież tu chodzi o kapłaństwo.

List kierowany jest do Żydów i pewno dlatego nie rozumiesz co autor listu do nich napisał.A kto jest Kapłanem doskonałym ?

Jeśli przesłanie tego listu jest tylko dla Żydów, to idąc tym tokiem można umniejszyć lub wprost odrzucić każdą inną prawdę. Dla przykładu niegdyś jednemu bratu który był poróżniony ze swoją żoną. Na podstawie listu do Efezów piątego rozdziału dowodziłem jak powinniśmy traktować żony. w odpowiedzi usłyszałem Twoje zdanie.
_________________
Błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę Baranka. OBJ.19:9
 
 
Listek 


Pomógł: 551 razy
Dołączył: 31 Mar 2013
Posty: 7849
Skąd: Gdynia
Wysłany: 2014-06-08, 13:50   

krecik napisał/a:
A kto jest Kapłanem doskonałym ?


Chrystus Jezus jest arcykapłanem na wzór Melchizedeka.


Do Żydów 7,23

I gdy tamtych wielu było kapłanami, gdyż śmierć nie zezwalała im trwać przy życiu, (24) Ten właśnie, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. (25) Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi.

Chwała Bogu!!!
_________________
Twa sprawiedliwość to wieczna sprawiedliwość, a Tora Twoja jest prawdą Ps.119,142
"I będzie ci jako znak na ręce twojej i jako przypomnienie między oczyma twoimi, aby prawo Boga było zawsze w ustach twoich." Wj 13:9
 
 
krecik 

Pomógł: 41 razy
Wiek: 56
Dołączył: 28 Lis 2009
Posty: 1190
Skąd: Pszczółki
Wysłany: 2014-06-08, 14:08   

Więc to doskonałe kapłaństwo w Osobie Jezusa Chrystusa, jest dla nas dzisiaj czy już nie ?

Czy Chrystus zastąpił\wypełnił już Prawo Mojżeszowe, czy nie ?
_________________
Błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę Baranka. OBJ.19:9
 
 
jfs300
[Usunięty]

Wysłany: 2014-06-08, 14:17   

krecik dzisiaj ten zakon mamy wypisany w sercach i sumienie nas pobudza do wypełniania go,
Wypełniony zakon oznacza, ze my musimy go wypełniac przez Chrystusa to znaczy wydać plon
Źródło jest , trzeba go dostrzec tylko.
I teraz go wydajemy, np państwowe garsciami czerpią ze sprawiedliwego Prawa Bożego
Oczywiście nie jestesmy bezgrzeszni więc i ten na plon obfity i nieobwity nadal zostaje
Nawet prawo pąństwowe dodaje ustępy wbrew Prawu Bożemu bo w tym świecie także szatan mieszka , to jest sprawa oczywista
 
 
jfs300
[Usunięty]

Wysłany: 2014-06-08, 14:28   


*
Aby powiększyć rysunek nalezy na niego kliknąć
 
 
jfs300
[Usunięty]

Wysłany: 2014-06-08, 14:31   

Tam na gorze jeszcze dopisać po zapomniałem Stronie NT co najważniejsze
,, nauka Chrystusa ''
!!!!!!!!!
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 12