Modlitwa do Ducha św

Omawianie konkretnych wersetów znajdujących się w Biblii

Moderatorzy: booris, kansyheniek, Bobo, Junior Admin, Moderatorzy

Awatar użytkownika
David77
Posty: 3818
Rejestracja: 19 mar 2011, 11:07
Lokalizacja: MÜNCHEN

Modlitwa do Ducha św

Post autor: David77 »

Duch św W .Bednarski

2) Biblia Poznańska zawiera takie oto słowa ponaglające nas do modlitwy do Ducha Świętego:

„Przy wszelkiej sposobności, w każdej prośbie o pomoc módlcie się do Ducha [Świętego]” (Ef 6:18).
Owszem inne przekłady mają w tym wersecie słowa „w Duchu”, ale grecki termin en można przełożyć jako „w” lub „do” (patrz „Wielki Słownik Grecko-Polski Nowego Testamentu” ks. R. Popowski SDB, Warszawa 1995).

Identyczne słowa greckie padają też w tekście Judy 20 („w Duchu Świętym się módlcie”). Fragment ten też można odczytać jako „módlcie się do Ducha Świętego”, bo na to pozwala słownictwo oryginału.

http://bednarski.apologetyka.info/trojc ... go,541.htm

Czytając ten artykuł tak się zastanawiam czy Bednarski sam sprawdził to co twierdzi czy też posłużył się czyimś przemyśleniami ? .

W tym co napisał twierdzi bowiem :
grecki termin en można przełożyć jako „w” lub „do” (patrz „Wielki Słownik Grecko-Polski Nowego Testamentu” ks. R. Popowski SDB, Warszawa 1995).
W język grecki w którym to większej części został spisany NT posiada bardzo bogatą gramatykę i tak np kiedy w kontekście jest mowa o modlitwie do Boga to owe ,, do '' wyraża się za pomocą przyimka πρὸς + Acc ( biernik )


przyimka πρὸς używa się szczególnie po słowach : prośby , zwracania się do ( kogoś ) jak i modlitwy

1 Moj 20 :17 προσηύξατο δὲ Αβρααμ πρὸς τὸν θεόν zaczął modlić się zaś Abraham do Boga

2 Król 4:33 καὶ προσηύξατο πρὸς κύριον·

Izaj 38:2 καὶ προσηύξατο πρὸς κύριον i znaczą modlić się do Pana

Dz 8:24 A Szymon odpowiedział: Módlcie się za mną do Pana, aby nie spotkało mnie nic z tego, coście powiedzieli.

δεήθητε ὑμεῖς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν κύριον - proście za mną do Pana


Dz 12:5 Gdy Piotr był strzeżony w więzieniu, Kościół zanosił za niego do Boga nieustanne modły. BP

Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga. (BT)

ὁ μὲν οὖν Πέτρος ἐτηρεῖτο ἐν τῇ φυλακῇ προσευχὴ δὲ ἦν ἐκτενῶς γινομένη ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας πρὸς τὸν θεὸν περὶ αὐτοῦ.1 Sam 8:6 καὶ προσηύξατο Σαμουηλ πρὸς κύριον – i modlił się Samuel do Pana

Dan 9:4 καὶ προσηυξάμην πρὸς κύριον τὸν θεὸν

Jak widać z tych przykładów kiedy chodziło o zwracanie się do kogoś tak jak ma to miejsce w przypadku modlitwy zgodnie z wymogami gramatyki jest konsekwentnie używany przyimek πρὸς + Acc

Łuk 20:9 Ἤρξατο δὲ πρὸς τὸν λαὸν λέγειν – zaczą zaś do ludu mówić

Ew Łuk 24:18 εἶπεν πρὸς αὐτόν – powiedział do niego

ἐν – praepositio (+ dat.) - celownik -

Ani w greckiej Septuaginice ani również w NT w j greckim nie ma fragmentu który by potwierdzał że przyimek ἐν był również używany jako przyimek w senie (do) zwracania modlenia się do ( osoby )

ἐν
- do na w , w pojęciu ruchu dokądź εἰς

Ew Mat 16:21 Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść (εἰς Ἱεροσόλυμα ) do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w Piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych

Być ,,w“

ew łuk 2:25 A był wtedy (ἐν Ἰερουσαλὴμ ) w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon; człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim.

Tak po wkrótce przedstawia się ta kwestia ze strony użycia przyimków o odmiennym znaczeniu , wracając do wersetu który przytacza Bednarski .

Efz 6:18 προσευχόμενοι ἐν παντὶ καιρῷ ἐν πνεύματι – modląc się w każdą porę w Duchu

Tłumaczenie tego wersetu w Biblii Poznańskiej jest błędne gdyż zdanie modląc się do Ducha brzmiałoby :
προσεύχεσθε πρὸς τὸ πνεῦμα – módlcie się do Ducha , w tekście grackim

Efz 6:18 mamy przyimek ἐν + Dat ( celownik ) gdzie również rzeczownik πνεύματι jest w celowniku , gdzie w tym przypadku ἐν πνεύματι tłumaczy się : ,,w Duchu ''

Ew Jan 4:23 Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć (ἐν πνεύματι ) w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali.

Rz 1:9 Świadkiem bowiem jest mi Bóg, któremu służę (ἐν τῷ πνεύματι )w duchu moim przez zwiastowanie ewangelii Syna jego, że nieustannie o was pamiętam


Twierdzenie Bednarskiego mija się z prawdą , jego życzeniowa teza również nie jest potwierdzona przez Wielki Słownik Grecko-Polski Nowego Testamentu” ks. R. Popowskiego .
יֵּשׁוּעַ הוּא הָאָדוֹן

EMET
Posty: 11222
Rejestracja: 04 wrz 2006, 17:31

Re: Modlitwa do Ducha św

Post autor: EMET »

David77 pisze:
Duch św W .Bednarski

2) Biblia Poznańska zawiera takie oto słowa ponaglające nas do modlitwy do Ducha Świętego:

„Przy wszelkiej sposobności, w każdej prośbie o pomoc módlcie się do Ducha [Świętego]” (Ef 6:18).
Owszem inne przekłady mają w tym wersecie słowa „w Duchu”, ale grecki termin en można przełożyć jako „w” lub „do” (patrz „Wielki Słownik Grecko-Polski Nowego Testamentu” ks. R. Popowski SDB, Warszawa 1995).

Identyczne słowa greckie padają też w tekście Judy 20 („w Duchu Świętym się módlcie”). Fragment ten też można odczytać jako „módlcie się do Ducha Świętego”, bo na to pozwala słownictwo oryginału.

http://bednarski.apologetyka.info/trojc ... go,541.htm

Czytając ten artykuł tak się zastanawiam czy Bednarski sam sprawdził to co twierdzi czy też posłużył się czyimś przemyśleniami ? .

W tym co napisał twierdzi bowiem :
grecki termin en można przełożyć jako „w” lub „do” (patrz „Wielki Słownik Grecko-Polski Nowego Testamentu” ks. R. Popowski SDB, Warszawa 1995).
W język grecki w którym to większej części został spisany NT posiada bardzo bogatą gramatykę i tak np kiedy w kontekście jest mowa o modlitwie do Boga to owe ,, do '' wyraża się za pomocą przyimka πρὸς + Acc ( biernik )
EMET:
Nie ma się co dziwić, ‘David/zie/77’…
Skoro mocno dany Ktoś [obojga płci] wierzy w ‘osobowość ducha [inni: Ducha] Bożego’, to i pod ową tezę dogina interpretacyjnie wersety - w tym i filologicznie - kiedy aż ‘w oczy rzuca się’ teza odmienna.

Czyż inaczej jest np. w przypadku niepreegzystencjonistów, kiedy: jak tylko mogą, tak ‘odpędzają od siebie’ wersety jawnie ad personam. Skoro, bowiem, założyli tezę [dla nich: naukowy bezsporny dowód] o 'niepreegzystującym przyszłym Jezusie-Mesjaszu', to i doginają interpretacyjnie wersety tzw. ‘kłopotliwe’; o czym Ty wielokrotnie pisywałeś, ‘David/zie/77’. A to teza o ‘planie Bożym’, a to ‘mowa’, a to ‘idea’, a to… tudzież: ‘werset źle przetłumaczony’, ‘werset źle zinterpretowany’ i inne tp.

Ciekawe jest to, co przytoczyłeś w swoim post, a co z argumentacji pana Bednarskiego --
„Owszem inne przekłady mają w tym wersecie słowa „w Duchu”, ale grecki termin en można przełożyć jako „w” lub „do” (patrz „Wielki Słownik Grecko-Polski Nowego Testamentu” ks. R. Popowski SDB, Warszawa 1995).”.
Zdumiewa mnie zawsze to, iż dany ktoś [tutaj: pan Bednarski] skwapliwie przywołuje pole semantyczne jakiegoś wyrażenia [tutaj: greckiego] w stylu: &#8222;Patrzcie, patrzcie, co mamy u &#8216;Popowskiego&#8217; w Jego &#8216;Leksykonie&#8217;...&#8221;, lecz Innych z podejściem >a&#8217;la pole semantyczne< -- jakoś tak nie traktuje równie wyrozumiale [eufemizm]. Kładzie się przed oczy jedynie wtedy, gdy to mnie &#8222;pasi&#8221;, ale kogoś &#8222;bije się po łapkach&#8221;.
Mamy choćby sytuację z Apok 5:10 [&#8222;na ziemi&#8221; czy &#8222;nad ziemią&#8221;?] czy ew. Filipp 2:10a [&#8222;na imię Jezusa&#8221; czy &#8222;w imię Jezusa&#8221;?], też np. 1Tess 4:16b [&#8222;na głos archanioła&#8221; czy &#8222;z głosem archanielskim&#8221;?] i wiele innych przykładów. Mamy też sytuację z Psalmu 45:6a/7a/ -- &#8222;Boże; o Boże&#8221; czy&#8230;?
Wówczas, gdy nie &#8216;po myśli&#8217; czyjejś, to sekuje się w stylu: &#8222;błędny przekład; zmowa z...&#8221;.
Sobie samemu dając przyzwolenie na daną >metodologię podejścia<, komuś Innemu takowego podejścia - z jakąś metodologią - też nie odbierajmy: jak najbardziej!

Stephanos, ps. EMET
„Wielu będzie biegać tu i tam [po hebrajsku: < jᵊszōṭᵊṭû >], i nastanie obfitość prawdziwej wiedzy” -- Daniela 12:4b; ‘PNŚ/ZW’, Przypis.

Awatar użytkownika
David77
Posty: 3818
Rejestracja: 19 mar 2011, 11:07
Lokalizacja: MÜNCHEN

Post autor: David77 »

EMET,

Podejrzewam że Bednarski kierował się w tym co napisał naszym językiem gdzie intuicyjnie już wiemy o co mówcy chodzi , My mamy jeden przyimek ,, do'' którym wyrażamy kierunek w jakim się udajmy i kiedy mówimy ,, do '' kogoś . w 99% użyjemy przyimka ,, do '' Oczywiście są tutaj też wyjątki np : na Ukrainę , na Słowację , na Węgry ect ...

Samo posiadanie słowników bez podstaw znajomości danego języka nic nam nie pomoże , ale kiedy osiągniemy pewien już poziom w nauce j. obcego wszystko zaczyna się układać w logiczną całość . Podobnie przedstawia się sprawa z j biblijnymi ..
&#1497;&#1468;&#1461;&#1513;&#1473;&#1493;&#1468;&#1506;&#1463; &#1492;&#1493;&#1468;&#1488; &#1492;&#1464;&#1488;&#1464;&#1491;&#1493;&#1465;&#1503;

EMET
Posty: 11222
Rejestracja: 04 wrz 2006, 17:31

Post autor: EMET »

David77 pisze:EMET,

Podejrzewam że Bednarski kierował się w tym co napisał naszym językiem gdzie intuicyjnie już wiemy o co mówcy chodzi , My mamy jeden przyimek ,, do'' którym wyrażamy kierunek w jakim się udajmy i kiedy mówimy ,, do '' kogoś . w 99% użyjemy przyimka ,, do '' Oczywiście są tutaj też wyjątki np : na Ukrainę , na Słowację , na Węgry ect ...

Samo posiadanie słowników bez podstaw znajomości danego języka nic nam nie pomoże , ale kiedy osiągniemy pewien już poziom w nauce j. obcego wszystko zaczyna się układać w logiczną całość . Podobnie przedstawia się sprawa z j biblijnymi ..
EMET:
I wówczas mamy podejście jeno amatorskie: nawet, gdy - dany taki - amator jest obłożony rozmaitymi &#8222;leksykami&#8221; [nawet multum!], bowiem... zawsze znajdzie się jakąś &#8216;podpórkę filologiczną&#8217;, ew. wsparcie od wybiórczego środowiska naukowego zwłaszcza, kiedy dzieli /owe/ z nami jakąś wspólność doktryny, interpretacji czy wręcz przynależności wyznaniowej [takiej lub innej]. Jednak podejście uczciwie naukowe, to takie, kiedy się niczego z góry nie zakłada [chyba, że jest to coś bezspornie naukowo udowodnione &#8216;w obliczu&#8217; wszystkich badających daną tematykę], kiedy uwzględnia się racje odmienne , kiedy podstawową determinantą nie staje się&#8230;

Kiedy, jednakże, połączy się podejście typowo amatorskie z nawet jaskrawą indolencją, z uprzedzeniem, niechęcią i nawet nienawiścią do odmiennego punktu widzenia [też do ludzi, Społeczności itp.], to wtedy mamy &#8222;odkrywcze&#8221; oznajmienia, których nie brak: zwłaszcza na stronach internetowych [www]. Mamy wtedy całą rzeszę rozmaitych &#8222;odkrywców&#8221; filogów-biblistów z owych &#8222;olśniewającymi&#8221; tezami.
I wówczas mamy nie tyle konwers uczciwy, jak na rzetelnego naukowca przystało, co typową propagandówkę: jakże znaną ze stylu politycznych rozgrywek [np.].
Powinny być wyłuszczane ROZMAITE RACJE: bez wyjściowego zakładania, że i tak >taki to a taki < pogląd i tak jest &#8222;z góry&#8221; skazany na odrzucenie. Mamy wtedy nawet ośmieszanie, dezawuowanie, spłycanie itp.

Stąd też, jak to i piszesz, &#8216;David/zie/77&#8217;: takim amatorom gdzież do poziomu znawstwa jakiegoś języka biblijnego: &#8216;hebrajski biblijny&#8217;, &#8216;aramejski biblijny&#8217;, &#8216;greka koine&#8217;.
Lecz nawet znawstwo &#8211; są bowiem rozliczni profesorowie biblistyki [!] &#8211; niekoniecznie przekłada się na potem rzetelną egzegezę. I wówczas mamy - zwłaszcza u takich amatorów - przywoływanie racji tylko tych pasujących, przy - jednoczesnym - pomijaniu, umniejszaniu, sekowaniu też racji innych. Nie ma to nic wspólnego z podejściem naukowym: nic a nic! Jest to bardziej podejście tego typu, gdy jakiś historyk skrzętnie uwypukla dzieje niekorzystne [wszakże faktyczne!]: jedynie wobec niemiłej sobie &#8216;opcji&#8217; [że tak napiszę], co zaś do swojej 'formacji', to&#8230; jeno &#8216;chwalba&#8217;. I stąd mamy ogląd świata np. &#8216;prawicowy&#8217; i &#8216;lewicowy&#8217; [z rozmaitymi w tychże skrajnościami]. :-/

Ale przecież, skoro już tak na Jezusa i apostołów się ktoś powołuje, to, jak to i czytamy: &#8222;Przeto, odrzuciwszy fałsz, mówcie prawdę każdy ze swym bliźnim,&#8221; [do Efezjan 4:25a; &#8216;PNŚ&#8217;].
Propaganda, &#8216;inwektywność&#8217;, stronniczość, nie liczenie się z racjami innych itp. &#8211; to nie jest &#8216;mówienie prawdy&#8217;; niestety, nie jest!

Stephanos, ps. EMET
„Wielu będzie biegać tu i tam [po hebrajsku: < jᵊszōṭᵊṭû >], i nastanie obfitość prawdziwej wiedzy” -- Daniela 12:4b; ‘PNŚ/ZW’, Przypis.

EMET
Posty: 11222
Rejestracja: 04 wrz 2006, 17:31

Re: Modlitwa do Ducha św

Post autor: EMET »

David77 pisze:
W język grecki w którym to większej części został spisany NT posiada bardzo bogatą gramatykę i tak np kiedy w kontekście jest mowa o modlitwie do Boga to owe ,, do '' wyraża się za pomocą przyimka &#960;&#961;&#8056;&#962; + Acc ( biernik )


przyimka &#960;&#961;&#8056;&#962; używa się szczególnie po słowach : prośby , zwracania się do ( kogoś ) jak i modlitwy

1 Moj 20 :17 &#960;&#961;&#959;&#963;&#951;&#8059;&#958;&#945;&#964;&#959; &#948;&#8050; &#913;&#946;&#961;&#945;&#945;&#956; &#960;&#961;&#8056;&#962; &#964;&#8056;&#957; &#952;&#949;&#8057;&#957; zaczął modlić się zaś Abraham do Boga

2 Król 4:33 &#954;&#945;&#8054; &#960;&#961;&#959;&#963;&#951;&#8059;&#958;&#945;&#964;&#959; &#960;&#961;&#8056;&#962; &#954;&#8059;&#961;&#953;&#959;&#957;&#903;

Izaj 38:2 &#954;&#945;&#8054; &#960;&#961;&#959;&#963;&#951;&#8059;&#958;&#945;&#964;&#959; &#960;&#961;&#8056;&#962; &#954;&#8059;&#961;&#953;&#959;&#957; i znaczą modlić się do Pana

Dz 8:24 A Szymon odpowiedział: Módlcie się za mną do Pana, aby nie spotkało mnie nic z tego, coście powiedzieli.

&#948;&#949;&#8053;&#952;&#951;&#964;&#949; &#8017;&#956;&#949;&#8150;&#962; &#8017;&#960;&#8050;&#961; &#7952;&#956;&#959;&#8166; &#960;&#961;&#8056;&#962; &#964;&#8056;&#957; &#954;&#8059;&#961;&#953;&#959;&#957; - proście za mną do Pana


Dz 12:5 Gdy Piotr był strzeżony w więzieniu, Kościół zanosił za niego do Boga nieustanne modły. BP

Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga. (BT)

&#8001; &#956;&#8050;&#957; &#959;&#8022;&#957; &#928;&#8051;&#964;&#961;&#959;&#962; &#7952;&#964;&#951;&#961;&#949;&#8150;&#964;&#959; &#7952;&#957; &#964;&#8135; &#966;&#965;&#955;&#945;&#954;&#8135; &#960;&#961;&#959;&#963;&#949;&#965;&#967;&#8052; &#948;&#8050; &#7974;&#957; &#7952;&#954;&#964;&#949;&#957;&#8182;&#962; &#947;&#953;&#957;&#959;&#956;&#8051;&#957;&#951; &#8017;&#960;&#8056; &#964;&#8134;&#962; &#7952;&#954;&#954;&#955;&#951;&#963;&#8055;&#945;&#962; &#960;&#961;&#8056;&#962; &#964;&#8056;&#957; &#952;&#949;&#8056;&#957; &#960;&#949;&#961;&#8054; &#945;&#8016;&#964;&#959;&#8166;.1 Sam 8:6 &#954;&#945;&#8054; &#960;&#961;&#959;&#963;&#951;&#8059;&#958;&#945;&#964;&#959; &#931;&#945;&#956;&#959;&#965;&#951;&#955; &#960;&#961;&#8056;&#962; &#954;&#8059;&#961;&#953;&#959;&#957; &#8211; i modlił się Samuel do Pana

Dan 9:4 &#954;&#945;&#8054; &#960;&#961;&#959;&#963;&#951;&#965;&#958;&#8049;&#956;&#951;&#957; &#960;&#961;&#8056;&#962; &#954;&#8059;&#961;&#953;&#959;&#957; &#964;&#8056;&#957; &#952;&#949;&#8056;&#957;

Jak widać z tych przykładów kiedy chodziło o zwracanie się do kogoś tak jak ma to miejsce w przypadku modlitwy zgodnie z wymogami gramatyki jest konsekwentnie używany przyimek &#960;&#961;&#8056;&#962; + Acc

Łuk 20:9 &#7980;&#961;&#958;&#945;&#964;&#959; &#948;&#8050; &#960;&#961;&#8056;&#962; &#964;&#8056;&#957; &#955;&#945;&#8056;&#957; &#955;&#8051;&#947;&#949;&#953;&#957; &#8211; zaczą zaś do ludu mówić

Ew Łuk 24:18 &#949;&#7990;&#960;&#949;&#957; &#960;&#961;&#8056;&#962; &#945;&#8016;&#964;&#8057;&#957; &#8211; powiedział do niego
EMET:
"A usilnie zachęcam was, bracia, przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, i przez miłość ducha, byście razem ze mną wytężali siły w modlitwach za mnie do Boga," --
  • do Rzymian 15:30, 'PNŚ'.
    W grece, mamy: &#7952;&#957; &#964;&#945;&#8150;&#962; &#960;&#961;&#959;&#963;&#949;&#965;&#967;&#945;&#8150;&#962; &#8017;&#960;&#8050;&#961; &#7952;&#956;&#959;&#8166; &#960;&#961;&#8056;&#962; &#964;&#8056;&#957; &#952;&#949;&#8057;&#957;

    Stephanos, ps. EMET
„Wielu będzie biegać tu i tam [po hebrajsku: < jᵊszōṭᵊṭû >], i nastanie obfitość prawdziwej wiedzy” -- Daniela 12:4b; ‘PNŚ/ZW’, Przypis.

Awatar użytkownika
David77
Posty: 3818
Rejestracja: 19 mar 2011, 11:07
Lokalizacja: MÜNCHEN

Post autor: David77 »

1 Piotr 4:14 (Textus receptus)

&#949;&#953; &#959;&#957;&#949;&#953;&#948;&#953;&#950;&#949;&#963;&#952;&#949; &#949;&#957; &#959;&#957;&#959;&#956;&#945;&#964;&#953; &#967;&#961;&#953;&#963;&#964;&#959;&#965; &#956;&#945;&#954;&#945;&#961;&#953;&#959;&#953; &#959;&#964;&#953; &#964;&#959; &#964;&#951;&#962; &#948;&#959;&#958;&#951;&#962; &#954;&#945;&#953; &#964;&#959; &#964;&#959;&#965; &#952;&#949;&#959;&#965; &#960;&#957;&#949;&#965;&#956;&#945; &#949;&#966; &#965;&#956;&#945;&#962; &#945;&#957;&#945;&#960;&#945;&#965;&#949;&#964;&#945;&#953; &#954;&#945;&#964;&#945; &#956;&#949;&#957; &#945;&#965;&#964;&#959;&#965;&#962; &#946;&#955;&#945;&#963;&#966;&#951;&#956;&#949;&#953;&#964;&#945;&#953; &#954;&#945;&#964;&#945; &#948;&#949; &#965;&#956;&#945;&#962; &#948;&#959;&#958;&#945;&#950;&#949;&#964;&#945;&#953;

Jeśli was lżą dla imienia Chrystusowego, błogosławieni jesteście, gdyż ten chwały i ten Boga Duch na was spoczywa , który względem wprawdzie nich jest obrażany , ale względem was doznaje chwały / jest otaczany chwałą&#949;&#7984; &#8000;&#957;&#949;&#953;&#948;&#8055;&#950;&#949;&#963;&#952;&#949; &#7952;&#957; &#8000;&#957;&#8057;&#956;&#945;&#964;&#953; &#935;&#961;&#953;&#963;&#964;&#959;&#8166;, &#956;&#945;&#954;&#8049;&#961;&#953;&#959;&#953;, &#8005;&#964;&#953; &#964;&#8056; &#964;&#8134;&#962; &#948;&#8057;&#958;&#951;&#962; &#954;&#945;&#8054; &#964;&#8056; &#964;&#959;&#8166; &#952;&#949;&#959;&#8166; &#960;&#957;&#949;&#8166;&#956;&#945; &#7952;&#966; &#8017;&#956;&#8118;&#962; &#7936;&#957;&#945;&#960;&#945;&#8059;&#949;&#964;&#945;&#953;.

Jeśli jesteście lżenie w imieniu Chrystusa szczęśliwi jesteście , bo ten chwały i ten Boga Duch na was spoczywa

Lekcja &#7952;&#966; &#8017;&#956;&#8118;&#962; &#7936;&#957;&#945;&#960;&#945;&#8059;&#949;&#964;&#945;&#953; - na was spoczywa potwierdzona jest przez najstarsze manuskrypty NT według wykazu :


P72 - Manuskrypt powstał w III/IV w. po Chr.
&#8501; - 01 (Sinaiticus)
A - 02 (Alexandrinus)
B - 03 (Vaticanus)
&#1497;&#1468;&#1461;&#1513;&#1473;&#1493;&#1468;&#1506;&#1463; &#1492;&#1493;&#1468;&#1488; &#1492;&#1464;&#1488;&#1464;&#1491;&#1493;&#1465;&#1503;

ODPOWIEDZ

Wróć do „Wersety”