Psal 45 : 6

Omawianie konkretnych wersetów znajdujących się w Biblii

Moderatorzy: kansyheniek, Bobo, booris, Junior Admin, Moderatorzy

EMET
Posty: 11087
Rejestracja: 04 wrz 2006, 17:31

Post autor: EMET »

Jachu pisze:http://www.nastrazy.pl/archiwum/1984_6_05.htm
„Dlatego pomazał cię Bóg... twój Bóg olejkiem wesela, jak żadnego towarzysza twego” – Psalm 45:8.
EMET:
Jednak często mamy: "o Boże [jako wołacz!], twój Bóg" [np. Uwsp. Bgd - w. 7]. Co się zaś tyczy Hebr 1:9, to sam wiesz, jak się dzieje... ;-)

A przecież można oddać Psalm 45:7/6/ oraz Hebr 1: 8 -- frazą literalną: "Tron twój Bóg" [co i tak daje znaczeniowo funkcjonalnie: "Tronem twoim [jest] Bóg", ew. inaczej składniowo po polsku: "Bóg jest twoim tronem", ew. "Twoim tronem jest Bóg".
Bowiem: zarówno hebrajska fraza, jak i grecka [LXX oraz gr. NP] na określenie: "tron t[T]wój", ew. "t[T]wój tron" są użyte w Biblii jawnie w formie niewołaczowej!
Hebr. כִּסְאֲךָ֣ mam nadto w: 2Sam 7:16; 1Król 5:19/5:5/; Ps 89:5/4/, 15/14/; 93:2; Narzek 5:19. Zaś grecką ὁ θρόνος σου [z: Ps 44:7, LXX; Hebr 1:8] mamy nadto w: Ps 92:2. LXX/w BH - Ps 93:2/; Narzek 5:19. Można dokonać wglądu... :->

Stephanos, ps. EMET
„Wielu będzie biegać tu i tam [po hebrajsku: < jᵊszōṭᵊṭû >], i nastanie obfitość prawdziwej wiedzy” -- Daniela 12:4b; ‘PNŚ/ZW’, Przypis.

Jachu
Posty: 10663
Rejestracja: 09 lis 2008, 20:55
Lokalizacja: Śląsk

Post autor: Jachu »

Czyżby Piotr się mylił,gdy pisze:
2 Piotr. 1:1-4
1. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa osiągnęli wiarę równie wartościową co i nasza:
2. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
3. Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę,

4. Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość.
(BW)
(36) Ale powiadam wam, iż z każdego słowa próżnego, które by mówili ludzie, dadzą z niego liczbę w dzień sądny; (37) Albowiem z mów twoich będziesz usprawiedliwiony, i z mów twoich będziesz osądzony. Ew. Mat.12 rozdz.

EMET
Posty: 11087
Rejestracja: 04 wrz 2006, 17:31

Post autor: EMET »

Jachu pisze:Czyżby Piotr się mylił,gdy pisze:
2 Piotr. 1:1-4
1. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa osiągnęli wiarę równie wartościową co i nasza:
2. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
3. Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę,

4. Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość.
(BW)
EMET:
I Ty, &#8216;Jachu&#8217;, i ja [E.] &#8594; orientujemy się, iż stosowne wyrażenia: hebrajskie biblijne, aramejskie biblijne oraz greckie [z koine] -- na &#8222;B/b/óg" -- mają charakter WZGLĘDNY, o czym &#8216;krótko-węzłowato&#8217; mamy choćby w 1 do Koryntian 8:4b, 5; jednak już w. 6. stawia sprawę jasno: &#8222;dla nas wszakże jest jeden Bóg, Ojciec&#8221;, po grecku: &#7936;&#955;&#955;&#8125; &#7969;&#956;&#8150;&#957; &#949;&#7991;&#962; &#952;&#949;&#8056;&#962; &#8001; &#960;&#945;&#964;&#8052;&#961; -- < all&#8217; h&#275;min eis theos ho pat&#275;r >, natomiast dalej /w tym wersecie/ mamy: &#8222;I jeden Pan, Jezus Chrystus&#8221;. Pomieściłem na Forum parę post/ów/ takich, gdzie było wykazane filologicznie i merytorycznie, iż mamy sytuacje takie, gdzie w obrębie jednego [1] wersetu [czy w bezpośrednim kontekście] mamy sąsiedztwo &#8216;Boga[JHVH]&#8217; i &#8216;bogów&#8217;, bądź samych &#8216;bogów&#8217; [różnej &#8222;konfiguracji&#8221;, że tak napiszę]. Zatem: niekoniecznie razi to zwłaszcza tych, którzy odrzucają [jak Ty, &#8216;Jachu&#8217;, i ja, E.] teologiczną doktrynę &#8216;Trójcy&#8217;. I jakkolwiek napisanie w Psalmie 45:7/6/ per &#8222;Boże; o Boże&#8221; - akurat mnie nie aż tak razi, to już wydźwięk całego tego Psalmu [&#8216;45&#8217;] i tak jasno sprawę stawia.
Jeśli natomiast mamy w [Liście] do Hebrajczyków 1:8 oddanie typu: &#8222;Lecz do Syna mówi: Twój tron, o Boże, na wieki wieków,&#8221;, to kontekst wskazuje na to, iż mówiącym jest... sam Bóg JHVH. Z takiego oddania translacyjnego wynikać by miało, zatem, iż: Bóg JHVH Swojego Pierworodnego i Jednorodzonego Syna określa [zwraca się do niego] per: &#8222;Boże&#8221;, ew. &#8222;o, Boże&#8221; &#8594; czyli gram. w formie wołacza. I wówczas: mamy jako &#8216;orędzie dowodzenia&#8217; &#8211; u wierzących w doktrynę &#8216;Trójcy&#8217; &#8211; iż&#8230; &#8222;Jezus jest Bogiem tego &#8216;rodzaju&#8217;, co sam Bóg JHVH&#8221;. Ileż to razy: czy to w dyskusjach na żywo =w Realu=, czy poprzez, jak teraz, internet &#8594; był to jeden z &#8220;ukochanych&#8221; wersetów, które przedkładano; ileż to razy... A jeszcze to oddanie Hebr 1:8, iżby to &#8216;sam Bóg JHVH tak się zwracał do Swojego Syna&#8217; [!].
Wyrobionych ludzi -- obeznanych z niuansami Biblii -- niekoniecznie, jak pisałem, razi nazewnictwo typu &#8220;B/b/óg&#8221; użyte do innych &#8216;podmiotów&#8217;, niż sam tylko Bóg JHVH, jednak... metodą wyrywania tekstów [oraz znaczeń wyrażeń] z kontekstu i 'pankontekstu' /całokształt oglądu biblijnego/; obręb danej Księgi /w której jest dany werset/, obręb jednej z części Biblii Hebr., obręb całej Biblii Hebr., obręb w grece NP: czy to poprzez daną Księgę [z której jest werset], poprzez np. &#8216;Ewangelie&#8217;, &#8216;Listy Pawła&#8217; czy tp., ale nawet poprzez cały tekst Ksiąg NP &#8594; osiąga się jedynie tzw. &#8216;efekt propagandowy&#8217;, kiedy 2, 3 wersety [czy lekko więcej wersetów] miałyby [jakoby?] posiadać rangę dowodzenia taką, jakby było to przynajmniej 95% tekstu całej Biblii. Jednak&#8230; jest to jeno iluzoryczne mniemanie i oczekiwanie [że tak jest, że tak być powinno itp.].
Ciekawie się robi, zatem, kiedy jawnie [!] mianownikowa forma [kto, co?] przybiera formę wołacza [O!] w miejscach komuś pasujących, żeby taką formę przybierał zapis. Tak jest z hebrajskim &#8216;elohim&#8217; [np. w Ps 45:7/6/], tak jest z greckim &#8216;theos&#8217; czy &#8216;ho theos&#8217; [np. w Hebr 1:8]. Przepatrzyłem kiedyś wszystkie miejsca z &#8216;ho theos&#8217; w grece NP i&#8230; zdecydowanie przeważa forma NIEWOŁACZOWA. Uważam, że nie inaczej jest w LXX oraz w zapisie Biblii Hebrajskiej [z &#8216;elohim&#8217; czy z &#8216;ha&#8217;elohim&#8217;]&#8230; Jako ciekawostkę, polecam wypowiedzi z Ezech 28:2, 9. :aaa:

Stephanos, ps. EMET
„Wielu będzie biegać tu i tam [po hebrajsku: < jᵊszōṭᵊṭû >], i nastanie obfitość prawdziwej wiedzy” -- Daniela 12:4b; ‘PNŚ/ZW’, Przypis.

Awatar użytkownika
David77
Posty: 3720
Rejestracja: 19 mar 2011, 11:07
Lokalizacja: MÜNCHEN

Post autor: David77 »

EMET
EMET:
Domniemywam, iż znany Ci jest zapis w &#8216;SyrPesh&#8217; &#8594; &#1499;&#1493;&#1512;&#1505;&#1497;&#1492; &#1491;&#1488;&#1500;&#1492;&#1488; -- fraza z Ps 45:7/6/; &#1488;&#1500;&#1492;&#1488; &#1488;&#1500;&#1492;&#1498;&#8206; -- fraza z Ps 45:8/7/&#8230; ?
Frazę z w. 7/6/ mamy np. w &#8216;Targumie Onq.&#8217; np. w Izaj 28:26 [vide]; co się tyczy frazy z w. 8/7/, to mamy w &#8216;Targumie Onq.&#8217; w Jerem 44:7 - zapis dwukrotnie [2.] -- &#1488;&#1500;&#1492;&#1488;, natomiast w Psalmie 50:7 -- identycznie, jak w zapisie &#8216;SyrPesh&#8217;; ponadto w 2Kron 9:8 mamy 3x - &#1488;&#1500;&#1492;&#1498;.

Stephanos, ps. EMET
Jak już pisałem w Targumie mamy do czynienia z dość swobodnym podejściem do nadinterpretacji wersji hebrajskiego tegoż Psalmu , podobną drogą poszedł Izaak Cylkow

Gdzie frazę &#1499;&#1468;&#1460;&#1505;&#1456;&#1488;&#1458;&#1498;&#1464; &#1488;&#1457;&#1500;&#1465;&#1492;&#1460;&#1497;&#1501; &#1506;&#1493;&#1465;&#1500;&#1464;&#1501; rozumiał jako : &#1499;&#1468;&#1460;&#1505;&#1456;&#1488;&#1458;&#1498;&#1464; &#1499;&#1468;&#1463;&#1497;&#1492;&#1493;&#1464;&#1492; &#1506;&#1493;&#1465;&#1500;&#1464;&#1501;

Użycie rzeczownika z zaimkiem dzierżawczym zawsze należy analizować w kontekście szerszym

2 Sam 14:19 &#1488;&#1458;&#1491;&#1465;&#1504;&#1460;&#1497; &#1492;&#1463;&#1502;&#1468;&#1462;&#1500;&#1462;&#1498;&#1456; &#1506;&#1463;&#1489;&#1456;&#1491;&#1468;&#1456;&#1498;&#1464; = &#954;&#8059;&#961;&#953;&#8051; &#956;&#959;&#965; &#946;&#945;&#963;&#953;&#955;&#949;&#8166; &#8001; &#948;&#959;&#8166;&#955;&#8057;&#962; &#963;&#959;&#965;
nie było Nahum 3:18 &#1502;&#1462;&#1500;&#1462;&#1498;&#1456; &#1488;&#1463;&#1513;&#1468;&#1473;&#1493;&#1468;&#1512; &#1506;&#1463;&#1502;&#1468;&#1456;&#1498;&#1464; - , &#946;&#945;&#963;&#953;&#955;&#949;&#8058;&#962; &#8127;&#913;&#963;&#963;&#8059;&#961;&#953;&#959;&#962; &#8001; &#955;&#945;&#8057;&#962; &#963;&#959;&#965;


2 Sam 14:22 &#1506;&#1463;&#1489;&#1456;&#1491;&#1468;&#1456;&#1498;&#1464; &#1488;&#1458;&#1491;&#1465;&#1504;&#1460;&#1497; &#1492;&#1463;&#1502;&#1468;&#1462;&#1500;&#1462;&#1498;&#1456; &#8001; &#948;&#959;&#8166;&#955;&#8057;&#962; &#963;&#959;&#965; &#954;&#8059;&#961;&#953;&#8051; &#956;&#959;&#965; &#946;&#945;&#963;&#953;&#955;&#949;&#8166;

Użycie w LXX w tych wersetach wołacze nie było czystym przypadkiem

Wołacz jest przypadkiem który odnosi się do bezpośredniego adresata . Używa się go, gdy jedna osoba zwracda się bezpośrednio do drugiej lub większej liczby osób . Wołacz najczęściej występuje w połączeniu z formą (czasownika + zaimka ) drugiej osoby


Dz 7:59 &#954;&#8059;&#961;&#953;&#949; &#7992;&#951;&#963;&#959;&#8166;, &#948;&#8051;&#958;&#945;&#953; &#964;&#8056; &#960;&#957;&#949;&#8166;&#956;&#945; &#956;&#959;&#965;.

&#954;&#8059;&#961;&#953;&#949; - Vocativus

&#948;&#8051;&#958;&#945;&#953; &#8211; Verb 2 Perosn lp

Dan 2:31 &#963;&#8059;, &#946;&#945;&#963;&#953;&#955;&#949;&#8166;, &#7953;&#8061;&#961;&#945;&#954;&#945;&#962;
&#1497;&#1468;&#1461;&#1513;&#1473;&#1493;&#1468;&#1506;&#1463; &#1492;&#1493;&#1468;&#1488; &#1492;&#1464;&#1488;&#1464;&#1491;&#1493;&#1465;&#1503;

Jachu
Posty: 10663
Rejestracja: 09 lis 2008, 20:55
Lokalizacja: Śląsk

Post autor: Jachu »

Ad Emet:

Czy zgadzasz się z poniższym wywodem?

http://www.nastrazy.pl/biblioteka/czyte ... pyt&id=b37
(36) Ale powiadam wam, iż z każdego słowa próżnego, które by mówili ludzie, dadzą z niego liczbę w dzień sądny; (37) Albowiem z mów twoich będziesz usprawiedliwiony, i z mów twoich będziesz osądzony. Ew. Mat.12 rozdz.

EMET
Posty: 11087
Rejestracja: 04 wrz 2006, 17:31

Post autor: EMET »

Jachu pisze:Ad Emet:

Czy zgadzasz się z poniższym wywodem?

http://www.nastrazy.pl/biblioteka/czyte ... pyt&id=b37
EMET:
Bycie boskim, posiadanie boskiej natury -- nie jest tożsame z tym, że dany ktoś jest Bogiem tego rodzaju, co sam Bóg JHVH. Nic w tym dziwnego, skoro tylko i wyłącznie Tegoż Boga JHVH określono per Bóg bogów: NIKOGO więcej! Podobnie tylko i wyłącznie do Boga JHVH przynależy znane określenie: Adhonaj, czyli: Wszechwładny Pan.
vide mój post -- http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.p ... ht=#216467
Proszę wczuć się też w wypowiedź Jezusa z wg Jana 10:34, 35 i dalej oraz kontekst bliski. :->

Resztę proszę sobie samemu dopowiedzieć, Userze 'Jachu'. ;-)

Stephanos, ps. EMET
„Wielu będzie biegać tu i tam [po hebrajsku: < jᵊszōṭᵊṭû >], i nastanie obfitość prawdziwej wiedzy” -- Daniela 12:4b; ‘PNŚ/ZW’, Przypis.

Jachu
Posty: 10663
Rejestracja: 09 lis 2008, 20:55
Lokalizacja: Śląsk

Post autor: Jachu »

A co User Emet wie o Boskiej naturze,bo nie bardzo umiem poznać,czy jasno może na ten temat wyrazić swoje zdanie,bądź przytoczyć zgodne z Biblią stanowisko.

Mnie odpowiada m. innymi takie wyjaśnienie:http://www.nastrazy.pl/archiwum/2008_5_09.htm
(36) Ale powiadam wam, iż z każdego słowa próżnego, które by mówili ludzie, dadzą z niego liczbę w dzień sądny; (37) Albowiem z mów twoich będziesz usprawiedliwiony, i z mów twoich będziesz osądzony. Ew. Mat.12 rozdz.

EMET
Posty: 11087
Rejestracja: 04 wrz 2006, 17:31

Post autor: EMET »

EMET:
Chociaż było już o tym pisane na Forum, przypomnę jeszcze raz...
Wiadomo [wskazują na to również odsyłacze], że wersety z [Listu] do Hebrajczyków 1:8, 9 są przywołaniem wersetów z Psalmu 45:6/7/, 7/8/ [mamy tutaj, w Psalmie 45., nagłówek, który sprawia, iż w niektórych Przekładach nie wlicza się - &#8216;owego&#8217; - do tekstu, co ma też związek z numeracją]. Np. &#8216;PNŚ&#8217; nie wlicza &#8216;nagłówka&#8217;, stąd i numeracja - 45:6, 7; poczas gdy w innych Przekładach [nie we wszystkich, wszakże] mamy - 45:7, 8. Treść owego &#8216;nagłówka&#8217; w &#8216;PNŚ&#8217;: &#8222;Dla kierownika, na &#8222;Lilie&#8221;. Synów Koracha. Maskil. Pieśń o umiłowanych niewiastach.&#8221;. W wielu innych Przekładach jest to liczone jako wiersz &#8216;1.&#8217;.
Otóż wersety 6/7/ i 7/8/ Psalmu 45 [w LXX &#8211; jako Psalm 44] są niekoniecznie jednakowo oddawane w Przekładach; o czym poniżej na konkretnych przykładach translacyjnych. Ciekawie jest zwłaszcza wtedy, kiedy porównamy oddania translacyjne takie, gdy jest jeden tłumacz: zarówno &#8216;Księgi Psalmów&#8217; [w tym, oczywiście -- &#8216;Ps 45.&#8217;], jak i Listu do Hebrajczyków. Mamy zatem, przykładowo --
Psalm 45:7, trans. z &#8216;BHS&#8217;: < k&#301;s`&#170;kh&#257; `&#7497;l&#333;hîm ´ôl&#257;m v&#257;´&#277;dh š&#275;bh&#277;&#7789; mîš&#333;r š&#275;bh&#277;&#7789; mălkh&#251;th&#277;kh&#257; > /= < k&#301;s`&#170;ch&#257; `&#7497;l&#333;hîm ´ôl&#257;m v&#257;´&#277;dh sz&#275;w&#277;&#7789; mîsz&#333;r sz&#275;w&#277;&#7789; mălch&#251;th&#277;ch&#257; >/.
&#8206;&#1499;&#1468;&#1460;&#1505;&#1456;&#1488;&#1458;&#1498;&#1464;&#1443; &#1488;&#1457;&#1453;&#1500;&#1465;&#1492;&#1460;&#1497;&#1501; &#1506;&#1493;&#1465;&#1500;&#1464;&#1443;&#1501; &#1493;&#1464;&#1506;&#1462;&#1425;&#1491; &#1513;&#1473;&#1461;&#1445;&#1489;&#1462;&#1496; &#1502;&#1460;&#1436;&#1497;&#1513;&#1473;&#1465;&#1431;&#1512; &#1513;&#1473;&#1461;&#1443;&#1489;&#1462;&#1496; &#1502;&#1463;&#1500;&#1456;&#1499;&#1493;&#1468;&#1514;&#1462;&#1469;&#1498;&#1464;&#1475;
Gdyby skupić się tylko na interesującej nas - zwłaszcza - frazie, czyli w trans.: < k&#301;s`&#170;kh&#257; `&#7497;l&#333;hîm > /= < k&#301;s`&#170;ch&#257; `&#7497;l&#333;hîm >/, to mamy oddania typu:
<A> &#8216;PNŚ&#8217; oddaje [Ps 45:6]: &#8222;6 Bóg jest twoim tronem po czas niezmierzony, na zawsze; berło twej władzy królewskiej jest berłem prostolinijności&#8221;.
&#8216;Przekład Cz. Miłosza&#8217;: &#8222;7. Tron twój: Bóg na wieki wieków, [...]&#8221;.
&#8216;Interlinia Vocatio&#8217;: &#8222;45.7 Tronem_twoim Bóg (na)_wieki i_(na)_zawsze, [...]&#8221; [Tom PISMA, tłum. zbiorowe]
&#8216;Interlinia ESV&#8217; [ang.]: &#8222;7 throne_of_you God eternity and-evermore [...]&#8221; [ed. 2014r.]/kursywa, jak w zapisie dzieła/.
&#8216;Interlinia Kohlenberger/a/ III&#8217; [ang.]: (7) throne-of-you God forever and-ever [...]&#8221; [ed. jednotomowa].
<B> Psalm 45:7, &#8216;Nowy Prz. Dynamiczny&#8217;: &#8222;Tron swój niewzruszony na Bogu oparłeś, więc się nie zachwieje, lecz przetrwa na wieki; sprawiedliwość jest berłem Twojego królestwa.&#8221;.
<C> Psalm 45[44]:7, &#8216;Prz. Ekumeniczny&#8217;: &#8222;Twój tron, Boże, trwa na wieki, berło sprawiedliwe jest berłem Twojego królestwa.&#8221;.
Psalm 45:7, &#8216;B.Pozn.&#8217;: &#8222;Tron twój, o Boże, będzie trwał po wszystkie wieki, twoje berło królewskie jest berłem prawości.&#8221;.
Psalm 45:7, &#8216;KUL-Pallottinum&#8217; [Tom VII-2]: &#8222;Tron Twój, Boże, na wieki wieków, berło sprawiedliwe &#8211; berłem Twego królestwa.&#8221;.
Psalm 45:7, &#8216;BW&#8217;: &#8222;Tron twój, Boże, trwa na wieki wieków; Berłem sprawiedliwym jest berło królestwa twego.&#8221;.
Psalm 45(44):7, &#8216;BT, II wyd.&#8217;: &#8222;Tron twój, o Boże, trwa wiecznie, berło Twego królestwa, berło sprawiedliwe.&#8221;.
<D> Septuaginta [LXX], Psalm 44:7: &#8001; &#952;&#961;&#8057;&#957;&#959;&#962; &#963;&#959;&#965; &#8001; &#952;&#949;&#8057;&#962; &#949;&#7984;&#962; &#964;&#8056;&#957; &#945;&#7984;&#8182;&#957;&#945; &#964;&#959;&#8166; &#945;&#7984;&#8182;&#957;&#959;&#962; &#8165;&#8049;&#946;&#948;&#959;&#962; &#949;&#8016;&#952;&#8059;&#964;&#951;&#964;&#959;&#962; &#7969; &#8165;&#8049;&#946;&#948;&#959;&#962; &#964;&#8134;&#962; &#946;&#945;&#963;&#953;&#955;&#949;&#8055;&#945;&#962; &#963;&#959;&#965;
Przekład na język polski, prof. Popowski: &#8222;7 Tron twój, Boże, utwierdzony na wieki wieków; berło Twego królowania &#8211; berłem prawości.&#8221; [wyd. I, str. 874]
&#8216;Interlinia LXX&#8217; [ang.]: &#8222;45:6 Your throne, o God, [...]&#8221; &#8211; &#8222;The Apostolic Bible Polyglot&#8221;, ed. 2013r. Mimo numeracji tego typu, jak w &#8216;PŃŚ&#8217;, mamy interlinię grecko-angielską!
Co się tyczy oddania Hebr 1:8, 9 oraz oddania Psalmu 45:7/8/ czy to w 'BH' czy to w 'LXX' [Psalm 44:8] &#8594; o tym napiszę w następnym post; teraz trochę nie mam czasu: dlatego. ;-)

Stephanos, ps. EMET
„Wielu będzie biegać tu i tam [po hebrajsku: < jᵊszōṭᵊṭû >], i nastanie obfitość prawdziwej wiedzy” -- Daniela 12:4b; ‘PNŚ/ZW’, Przypis.

Jachu
Posty: 10663
Rejestracja: 09 lis 2008, 20:55
Lokalizacja: Śląsk

Post autor: Jachu »

Bardzo dziękuję za w/w przedłożenie.
(36) Ale powiadam wam, iż z każdego słowa próżnego, które by mówili ludzie, dadzą z niego liczbę w dzień sądny; (37) Albowiem z mów twoich będziesz usprawiedliwiony, i z mów twoich będziesz osądzony. Ew. Mat.12 rozdz.

EMET
Posty: 11087
Rejestracja: 04 wrz 2006, 17:31

Post autor: EMET »

EMET:
Na 261 miejsc w grece NP z grecką frazą < ho theos > [jak w Hebr 1:8, 9[2x]], mamy nieliczne miejsca takie, gdzie jest oddane w formie wołacza jako &#8222;Boże&#8221;: Mar 15:34[2x]; Łuk 18:11, 13; Hebr 10:7; Apok 4:11; 11:17; 15:3; 16:7. Nie brałem pod uwagę miejsc z Hebr 1:8, 9 ze względu na zróżnicowane podejście interpretacyjne. Gwoli: w LXX do przepatrzenia byłoby &#8216;1594&#8217; miejsc; czym nie będę sobie głowy zaprzątał, rzecz jasna. :aaa: :-D

Stephanos, ps. EMET
„Wielu będzie biegać tu i tam [po hebrajsku: < jᵊszōṭᵊṭû >], i nastanie obfitość prawdziwej wiedzy” -- Daniela 12:4b; ‘PNŚ/ZW’, Przypis.

Awatar użytkownika
David77
Posty: 3720
Rejestracja: 19 mar 2011, 11:07
Lokalizacja: MÜNCHEN

Post autor: David77 »

EMET

Jednak często mamy: "o Boże [jako wołacz!], twój Bóg" [np. Uwsp. Bgd - w. 7]. Co się zaś tyczy Hebr 1:9, to sam wiesz, jak się dzieje... ;-)

A przecież można oddać Psalm 45:7/6/ oraz Hebr 1: 8 -- frazą literalną: "Tron twój Bóg" [co i tak daje znaczeniowo funkcjonalnie: "Tronem twoim [jest] Bóg", ew. inaczej składniowo po polsku: "Bóg jest twoim tronem", ew. "Twoim tronem jest Bóg".
Bowiem: zarówno hebrajska fraza, jak i grecka [LXX oraz gr. NP] na określenie: "tron t[T]wój", ew. "t[T]wój tron" są użyte w Biblii jawnie w formie niewołaczowej!
Hebr. &#1499;&#1468;&#1460;&#1505;&#1456;&#1488;&#1458;&#1498;&#1464;&#1443; mam nadto w: 2Sam 7:16; 1Król 5:19/5:5/; Ps 89:5/4/, 15/14/; 93:2; Narzek 5:19. Zaś grecką &#8001; &#952;&#961;&#8057;&#957;&#959;&#962; &#963;&#959;&#965; [z: Ps 44:7, LXX; Hebr 1:8] mamy nadto w: Ps 92:2. LXX/w BH - Ps 93:2/; Narzek 5:19. Można dokonać wglądu... :->

2 Sam 7:2 Bóg zwracając się do Dawida przez proroka Natana czyni to w 2 os lp zatem jaka jest poprawna forma Ty Król czy Ty Królu - wołacz ?

Psl 93 :2 mocno stoi twój Tron ( Boże ) czy może Bóg ? :-/ Przecież Psalmista zwraca się bezpośrednio do Boga więc forma per Ty Boże w tym przypadku jest jak najbardziej poprawna

Psl 45 : 4 &#1490;&#1468;&#1460;&#1489;&#1468;&#1493;&#1465;&#1512; &#1492;&#1493;&#1465;&#1491;&#1456;&#1498;&#1464; &#1493;&#1463;&#1492;&#1458;&#1491;&#1464;&#1512;&#1462;&#1498;&#1464; - Mocarzu ozdobą twoją piękno twoje


5. &#1497;&#1456;&#1502;&#1460;&#1497;&#1504;&#1462;&#1498;&#1464; - prawica twoja

6. &#1495;&#1460;&#1510;&#1468;&#1462;&#1497;&#1498;&#1464; - strzały twoje

9. &#1499;&#1468;&#1464;&#1500;-&#1489;&#1468;&#1460;&#1490;&#1456;&#1491;&#1465;&#1514;&#1462;&#1497;&#1498;&#1464; - wszystkie szaty twoje

Czy w tych wersetach Psalmista zwracając się do ziemskiego Króla nie używa wołacza ?

wers 4 &#948;&#965;&#957;&#945;&#964;&#941; VSM - Vocativus , Sinular Masculinum

zatem mamy jawny 5 przypadek tj wołacz .

Aquila dokonując tłumaczenie pism hebrajskich ST na język grecki również był zdania że w Psal 45 po określeniu &#8001; &#952;&#961;&#8057;&#957;&#959;&#962; &#963;&#959;&#965; Tron twój rzeczownik &#8001; &#952;&#949;&#8056;&#962; należy odczytywać jako odpowiednik wołacz &#952;&#949;&#949; Dlatego w sowim tłumaczeniu tak też uczynił &#8001; &#952;&#961;&#8057;&#957;&#959;&#962; &#963;&#959;&#965;, &#952;&#949;&#949;- Tron twój Boże

W Hexapli do tego wersetu został zamieszczony taki komentarz :

Unde et Aquila Elohim verbum Hebeaicum non nominativu casu sed vocativo interpretatur dicens

,, Słowo Elohim w tekście hebrajskim nie należy interpretować jako powiedzenie w mianowniku lecz w wołaczu ''


Co do występowania Vocativu ( wołacza ) w LXX to zdecydowanie królującą formą jest &#8001; &#952;&#949;&#8056;&#962; który pełnił funkcję wołacza , takie zjawisko da się również zauważyć w tekstach NT jak i również w pismach pozabiblijnych tj u Orygenesa , Justyna Męczennika ect ......
&#1497;&#1468;&#1461;&#1513;&#1473;&#1493;&#1468;&#1506;&#1463; &#1492;&#1493;&#1468;&#1488; &#1492;&#1464;&#1488;&#1464;&#1491;&#1493;&#1465;&#1503;

EMET
Posty: 11087
Rejestracja: 04 wrz 2006, 17:31

Post autor: EMET »

David77 pisze:
2 Sam 7:2 Bóg zwracając się do Dawida przez proroka Natana czyni to w 2 os lp zatem jaka jest poprawna forma Ty Król czy Ty Królu - wołacz ?

Psl 93 :2 mocno stoi twój Tron ( Boże ) czy może Bóg ? :-/ Przecież Psalmista zwraca się bezpośrednio do Boga więc forma per Ty Boże w tym przypadku jest jak najbardziej poprawna

Psl 45 : 4 &#1490;&#1468;&#1460;&#1489;&#1468;&#1493;&#1465;&#1512; &#1492;&#1493;&#1465;&#1491;&#1456;&#1498;&#1464; &#1493;&#1463;&#1492;&#1458;&#1491;&#1464;&#1512;&#1462;&#1498;&#1464; - Mocarzu ozdobą twoją piękno twoje


5. &#1497;&#1456;&#1502;&#1460;&#1497;&#1504;&#1462;&#1498;&#1464; - prawica twoja

6. &#1495;&#1460;&#1510;&#1468;&#1462;&#1497;&#1498;&#1464; - strzały twoje

9. &#1499;&#1468;&#1464;&#1500;-&#1489;&#1468;&#1460;&#1490;&#1456;&#1491;&#1465;&#1514;&#1462;&#1497;&#1498;&#1464; - wszystkie szaty twoje

Czy w tych wersetach Psalmista zwracając się do ziemskiego Króla nie używa wołacza ?

wers 4 &#948;&#965;&#957;&#945;&#964;&#941; VSM - Vocativus , Sinular Masculinum

zatem mamy jawny 5 przypadek tj wołacz .

Aquila dokonując tłumaczenie pism hebrajskich ST na język grecki również był zdania że w Psal 45 po określeniu &#8001; &#952;&#961;&#8057;&#957;&#959;&#962; &#963;&#959;&#965; Tron twój rzeczownik &#8001; &#952;&#949;&#8056;&#962; należy odczytywać jako odpowiednik wołacz &#952;&#949;&#949; Dlatego w sowim tłumaczeniu tak też uczynił &#8001; &#952;&#961;&#8057;&#957;&#959;&#962; &#963;&#959;&#965;, &#952;&#949;&#949;- Tron twój Boże

W Hexapli do tego wersetu został zamieszczony taki komentarz :

Unde et Aquila Elohim verbum Hebeaicum non nominativu casu sed vocativo interpretatur dicens

,, Słowo Elohim w tekście hebrajskim nie należy interpretować jako powiedzenie w mianowniku lecz w wołaczu ''


Co do występowania Vocativu ( wołacza ) w LXX to zdecydowanie królującą formą jest &#8001; &#952;&#949;&#8056;&#962; który pełnił funkcję wołacza , takie zjawisko da się również zauważyć w tekstach NT jak i również w pismach pozabiblijnych tj u Orygenesa , Justyna Męczennika ect ......
EMET:
W taki razie, 'David/zie/77', pozostaje jedno kluczowe, jak się wydaje, pytanie: skoro umotywowana jest forma WOŁACZA [zwłaszcza, gdy się ktoś do kogoś zwraca, woła do kogoś itp.], to jak interpretacyjnie rozstrzygniesz, jakiego rodzaju 'Bogiem' jest ten, do którego zwraca się sam Bóg w Hebr. 1:8? Jakiego rodzaju jest postać z Psalmu 45:7/6/?
Uważam, że skoro JHVH jest Bogiem bogów, to jest również Bogiem w odniesieniu do kogokolwiek: nazwanego czy nie nazwanego [ew. określonego] jako Bóg/bóg. Najlepszym na to dowodem jest przecież Hebr 1:9, gdzie [tak rozumując] - nadrzędny Bóg jest owym namaszczającym... Ba, jawnie widzimy niekoniecznie ochoczość pisywania w Hebr 1:9 per: "Dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg twój" [np. w 'BW'], co: "i dlatego Bóg - właśnie twój Bóg," [jak np. oddaje 'BW-P': zarówno w Hebr 1:9, jak i w Ps 45:8]. Jawnie, jakby kto nie 'kombinował', czytamy bezsprzeczną frazę: "twój Bóg". Czyli, jakby nie patrzeć, czytamy tutaj o Bogu postaci [wobec postaci] z w. 8, zwanym/ego/ "twój Bóg", Która jest 'twoim Bogiem'. Mówiąc jakby tautologicznie: 'Bóg z w. 9 namaszcza Boga z w. 8'. Jawnie mamy w Przekładach niekoniecznie górującą formę oddania taką, jak w Przekładzie 'BW' [np.].
Ba, tłumacz Hebr 1:9 oddał nawet jakby mocniej: "i dlatego Bóg - właśnie Twój Bóg -", podczas gdy - ten sam tłumacz - oddał Ps 45:8 - "dlatego Bóg, Twój Bóg".

Oto, jak mamy w 'BH' w Psalmie 45:8/7/ -- "dlatego namaścił_ciebie Bóg, twój Bóg" [jak wg 'Interlinii Vocatio']. Fraza "Bóg, Bóg_twój" - po hebrajsku: &#1488;&#1457;&#1500;&#1465;&#1492;&#1460;&#1443;&#1497;&#1501; &#1488;&#1457;&#1453;&#1500;&#1465;&#1492;&#1462;&#1497;&#1498;&#1464; występuje również w Psalmie 50:7, gdzie czytamy: "Bogiem, Bogiem_Twoim (jestem)_Ja." ['Int. Voc.']. Sam zaś fraza hebr. < 'elohecha > [trans. uproszczona] występuje 340 razy w tekście 'BH'.
Reasumując: napisanie per "Boże" [ew., jak inni: "o Boże"] - w Hebr 1:8 oraz w Ps 45:7/6/ --> jaką wyzwala reakcję u: wierzących w doktrynę 'Trójcy' a jaką u ścisłych monoteistów? Wystarczy poczytać komentarze - np. biblistów katolickich - choćby w Edycji Pawła w Tomie: "List do Hebrajczyków"... ;-)

Stephanos, ps. EMET
„Wielu będzie biegać tu i tam [po hebrajsku: < jᵊszōṭᵊṭû >], i nastanie obfitość prawdziwej wiedzy” -- Daniela 12:4b; ‘PNŚ/ZW’, Przypis.

Awatar użytkownika
David77
Posty: 3720
Rejestracja: 19 mar 2011, 11:07
Lokalizacja: MÜNCHEN

Post autor: David77 »

EMET
EMET:
W taki razie, 'David/zie/77', pozostaje jedno kluczowe, jak się wydaje, pytanie: skoro umotywowana jest forma WOŁACZA [zwłaszcza, gdy się ktoś do kogoś zwraca, woła do kogoś itp.], to jak interpretacyjnie rozstrzygniesz, jakiego rodzaju 'Bogiem' jest ten, do którego zwraca się sam Bóg w Hebr. 1:8? Jakiego rodzaju jest postać z Psalmu 45:7/6/?
Uważam, że skoro JHVH jest Bogiem bogów, to jest również Bogiem w odniesieniu do kogokolwiek: nazwanego czy nie nazwanego [ew. określonego] jako Bóg/bóg. Najlepszym na to dowodem jest przecież Hebr 1:9, gdzie [tak rozumując] - nadrzędny Bóg jest owym namaszczającym... Ba, jawnie widzimy niekoniecznie ochoczość pisywania w Hebr 1:9 per: "Dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg twój" [np. w 'BW'], co: "i dlatego Bóg - właśnie twój Bóg," [jak np. oddaje 'BW-P': zarówno w Hebr 1:9, jak i w Ps 45:8]. Jawnie, jakby kto nie 'kombinował', czytamy bezsprzeczną frazę: "twój Bóg". Czyli, jakby nie patrzeć, czytamy tutaj o Bogu postaci [wobec postaci] z w. 8, zwanym/ego/ "twój Bóg", Która jest 'twoim Bogiem'. Mówiąc jakby tautologicznie: 'Bóg z w. 9 namaszcza Boga z w. 8'. Jawnie mamy w Przekładach niekoniecznie górującą formę oddania taką, jak w Przekładzie 'BW' [np.].
Ba, tłumacz Hebr 1:9 oddał nawet jakby mocniej: "i dlatego Bóg - właśnie Twój Bóg -", podczas gdy - ten sam tłumacz - oddał Ps 45:8 - "dlatego Bóg, Twój Bóg".

Oto, jak mamy w 'BH' w Psalmie 45:8/7/ -- "dlatego namaścił_ciebie Bóg, twój Bóg" [jak wg 'Interlinii Vocatio']. Fraza "Bóg, Bóg_twój" - po hebrajsku: &#1488;&#1457;&#1500;&#1465;&#1492;&#1460;&#1443;&#1497;&#1501; &#1488;&#1457;&#1453;&#1500;&#1465;&#1492;&#1462;&#1497;&#1498;&#1464; występuje również w Psalmie 50:7, gdzie czytamy: "Bogiem, Bogiem_Twoim (jestem)_Ja." ['Int. Voc.']. Sam zaś fraza hebr. < 'elohecha > [trans. uproszczona] występuje 340 razy w tekście 'BH'.
Reasumując: napisanie per "Boże" [ew., jak inni: "o Boże"] - w Hebr 1:8 oraz w Ps 45:7/6/ --> jaką wyzwala reakcję u: wierzących w doktrynę 'Trójcy' a jaką u ścisłych monoteistów? Wystarczy poczytać komentarze - np. biblistów katolickich - choćby w Edycji Pawła w Tomie: "List do Hebrajczyków"...
Monoteizm nie zabraniał bogobojnym Żydom używać tytułu Bóg , czy to w przypadku do aniołów , ludzi , jak i bogów fałszywych . Skoro o Królu Izraelskim napisana że zasiada na tronie Boga JHWH to nie widzę tutaj nic sprzecznego z tym aby na takiej samej zasadzie jak sędziowie ,Królu Izraelski był określany Bogiem , ma się rozumieć że w znaczeniu tytularnym a nie z pochodzenia . Użycie rodzajnika przed słowem Bóg pełni funkcję identyfikującą z konkretną osobą którą znał pisarz . Rodzajnik sam w sobie nie decyduje o wyższości kogoś nad kimś , mamy przykład bogów gdzie również przed nimi autor używa rodzajnika określonego co wcale nie zrównuje ich z Bogiem Najwyższym . Jak zakładają sami bibliście tłumaczenie ho Theos jako wołacza również ma bardzo mocne podstawy . Również tłumaczenie Tronem twoim (jest ) Bóg jak najbardziej ma swoje podstawy . Cała budowa Psalmu jest dość interesując , najpierw Psalmista zwraca się bezpośrednio do Króla ale już od wersetu Psl 45:11 zwraca się do ,, córki Królewskiej'' , zatem zachodzi zmiana podmiotu . Dlatego również i tak może być w Psl 45 : 7 Tronem twoim (jest) Bóg.

W myśl zasady ,,na zeznani dwóch lub trzech świadków będzie oparta każda sprawa'' należałoby porównać najwcześniejszy tłumaczenia Pisma ST czy tłumacze frazę ho Thronos sou ho Theos tłumaczą w swoich językach jako : Tronem twoim Bóg czy Tron twój Boże ?
&#1497;&#1468;&#1461;&#1513;&#1473;&#1493;&#1468;&#1506;&#1463; &#1492;&#1493;&#1468;&#1488; &#1492;&#1464;&#1488;&#1464;&#1491;&#1493;&#1465;&#1503;

EMET
Posty: 11087
Rejestracja: 04 wrz 2006, 17:31

Post autor: EMET »

David77 pisze:
Monoteizm nie zabraniał bogobojnym Żydom używać tytułu Bóg , czy to w przypadku do aniołów , ludzi , jak i bogów fałszywych . Skoro o Królu Izraelskim napisana że zasiada na tronie Boga JHWH to nie widzę tutaj nic sprzecznego z tym aby na takiej samej zasadzie jak sędziowie ,Królu Izraelski był określany Bogiem , ma się rozumieć że w znaczeniu tytularnym a nie z pochodzenia . Użycie rodzajnika przed słowem Bóg pełni funkcję identyfikującą z konkretną osobą którą znał pisarz . Rodzajnik sam w sobie nie decyduje o wyższości kogoś nad kimś , mamy przykład bogów gdzie również przed nimi autor używa rodzajnika określonego co wcale nie zrównuje ich z Bogiem Najwyższym . Jak zakładają sami bibliście tłumaczenie ho Theos jako wołacza również ma bardzo mocne podstawy . Również tłumaczenie Tronem twoim (jest ) Bóg jak najbardziej ma swoje podstawy . Cała budowa Psalmu jest dość interesując , najpierw Psalmista zwraca się bezpośrednio do Króla ale już od wersetu Psl 45:11 zwraca się do ,, córki Królewskiej'' , zatem zachodzi zmiana podmiotu . Dlatego również i tak może być w Psl 45 : 7 Tronem twoim (jest) Bóg.

W myśl zasady ,,na zeznani dwóch lub trzech świadków będzie oparta każda sprawa'' należałoby porównać najwcześniejszy tłumaczenia Pisma ST czy tłumacze frazę ho Thronos sou ho Theos tłumaczą w swoich językach jako : Tronem twoim Bóg czy Tron twój Boże ?
EMET:
Osobiście oddałbym 'na spokojnie': "Tron twój Bóg"... ;-)

Jeśli chodzi o podwójną [2.] frazę taką, jak w Hebr 1:9 -- &#8001; &#952;&#949;&#8056;&#962; &#8001; &#952;&#949;&#8057;&#962; [< ho theos ho theos >] -- mamy ową w /grece/ LXX w: Psalm/y/ 21:2 [numeracja wg &#8216;BH&#8217; &#8211; 22:2/1/]; 42:4 [wg &#8216;BH&#8217; &#8211; 43:4]; 44:8 [wg &#8216;BH&#8217; &#8211; 45:8/7/]; 47:15 [wg &#8216;BH&#8217; &#8211; 48:15/14/]; 49:7 [wg &#8216;BH&#8217; &#8211; 50:7]; 50:16 [wg &#8216;BH&#8217; &#8211; 51:16/14/]; 62:2 [wg &#8216;BH&#8217; &#8211; 63:2/1/]; 66:7 [wg &#8216;BH&#8217; &#8211; 67:7/6/]; 71:18 [wg &#8216;BH&#8217; &#8211; 72:18]; Judyty /apokryf; wg np. KRzK - &#8216;deuterokanoniczna&#8217;/ 9:4; 13:11.
Mamy tak oddane /w &#8216;PNŚ&#8217;/ w: Psalm 21:2 [&#8216;BH&#8217; - 22:2/1/]: &#8222;1 Boże mój, Boże mój, [...]&#8221;; // 42:4 [&#8216;BH&#8217; - 43:4]: &#8222;[&#8230;] i będę cię sławić na harfie. Boże, Boże mój.&#8221;; // Ps 44:8 [&#8216;BH&#8217; - 45:8/7/]: &#8222;[&#8230;] Dlatego Bóg, twój Bóg, [...]&#8221;{tekst rozpatrywany}; // 47:15 [&#8216;BH&#8217; - 48:15/14/]: &#8222;14 Bóg ten jest bowiem naszym Bogiem po czas niezmierzony, na zawsze. [...]&#8221;; // 49:7 [&#8216;BH&#8217; - 50:7]: &#8222;[&#8230;] Jam jest Bóg, twój Bóg.&#8221;; // 50:16 [&#8216;BH&#8217; - 51:16/14/]: &#8222;14 Uwolnij mnie od winy, za przelanie krwi, Boże, Boże mego wybawienia, [...]&#8221;; // 62:2 [&#8216;BH&#8217; - 63:2/1/]: &#8222;1 Boże, tyś Bogiem moim, [...]&#8221;; // 66:7 [&#8216;BH&#8217; - 67:7/6/]: &#8222;6 [&#8230;] Bóg, nasz Bóg, będzie nam błogosławił.&#8221;; // 71:18 [&#8216;BH&#8217; - 72:18]: &#8222;Błogosławiony niech będzie Jehowa Bóg, Bóg Izraela, [...]&#8221;.
Wersety z &#8216;ks. Judyty, LXX&#8217; [por. uwaga wyżej &#8593;] zapodam z Przekładu prof. Popowskiego tudzież dokonam wglądu w &#8216;Interlinię dra Wojciechowskiego&#8217; &#8594;
9:4, &#8216;Popowski&#8217;: &#8222;[&#8230;] Ciebie wezwali na pomoc. Boże, mój Boże, także mnie, wdowy, wysłuchaj.&#8221; [str. 689, dz. cyt.] {dr Wojciechowski - poprzez sens &#8211; identycznie: &#8216;Boże, Boże mój&#8217;; str. 105 &#8216;Interlinii&#8217;}; // 13:11, &#8216;Popowski&#8217;: &#8222;[&#8230;] Z nami Bóg, nasz Bóg, aby znowu okazywać moc w Izraelu i panowanie nad wrogami, tak jak właśnie dzisiaj uczynił.&#8221; [str. 693, dz. cyt.] {dr Wojciechowski &#8211; poprzez sens &#8211; &#8216;Bóg, Bóg nasz&#8217;; str. 125 &#8216;Interlinii&#8217;}.

Były też wcześniejsze post/y/&#8230;
http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.p ... onem#40491
http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.p ... ght=#41232
http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.p ... ght=#41299
http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.p ... ght=#41452
http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.p ... ght=#64908
http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.p ... ht=#383435
http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.p ... ht=#391691
http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.p ... ht=#391718

Stephanos, ps. EMET
„Wielu będzie biegać tu i tam [po hebrajsku: < jᵊszōṭᵊṭû >], i nastanie obfitość prawdziwej wiedzy” -- Daniela 12:4b; ‘PNŚ/ZW’, Przypis.

Awatar użytkownika
David77
Posty: 3720
Rejestracja: 19 mar 2011, 11:07
Lokalizacja: MÜNCHEN

Post autor: David77 »

EMET
Osobiście oddałbym 'na spokojnie': "Tron twój Bóg"...


Jeśli chodzi o podwójną [2.] frazę taką, jak w Hebr 1:9 -- &#8001; &#952;&#949;&#8056;&#962; &#8001; &#952;&#949;&#8057;&#962; [< ho theos ho theos >] -- mamy ową w /grece/ LXX w: Psalm/y/ 21:2 [numeracja wg &#8216;BH&#8217; &#8211; 22:2/1/]; 42:4 [wg &#8216;BH&#8217; &#8211; 43:4]; 44:8 [wg &#8216;BH&#8217; &#8211; 45:8/7/]; 47:15 [wg &#8216;BH&#8217; &#8211; 48:15/14/]; 49:7 [wg &#8216;BH&#8217; &#8211; 50:7]; 50:16 [wg &#8216;BH&#8217; &#8211; 51:16/14/]; 62:2 [wg &#8216;BH&#8217; &#8211; 63:2/1/]; 66:7 [wg &#8216;BH&#8217; &#8211; 67:7/6/]; 71:18 [wg &#8216;BH&#8217; &#8211; 72:18]; Judyty /apokryf; wg np. KRzK - &#8216;deuterokanoniczna&#8217;/ 9:4; 13:11.
Mamy tak oddane /w &#8216;PNŚ&#8217;/ w: Psalm 21:2 [&#8216;BH&#8217; - 22:2/1/]: &#8222;1 Boże mój, Boże mój, [...]&#8221;; // 42:4 [&#8216;BH&#8217; - 43:4]: &#8222;[&#8230;] i będę cię sławić na harfie. Boże, Boże mój.&#8221;; // Ps 44:8 [&#8216;BH&#8217; - 45:8/7/]: &#8222;[&#8230;] Dlatego Bóg, twój Bóg, [...]&#8221;{tekst rozpatrywany}; // 47:15 [&#8216;BH&#8217; - 48:15/14/]: &#8222;14 Bóg ten jest bowiem naszym Bogiem po czas niezmierzony, na zawsze. [...]&#8221;; // 49:7 [&#8216;BH&#8217; - 50:7]: &#8222;[&#8230;] Jam jest Bóg, twój Bóg.&#8221;; // 50:16 [&#8216;BH&#8217; - 51:16/14/]: &#8222;14 Uwolnij mnie od winy, za przelanie krwi, Boże, Boże mego wybawienia, [...]&#8221;; // 62:2 [&#8216;BH&#8217; - 63:2/1/]: &#8222;1 Boże, tyś Bogiem moim, [...]&#8221;; // 66:7 [&#8216;BH&#8217; - 67:7/6/]: &#8222;6 [&#8230;] Bóg, nasz Bóg, będzie nam błogosławił.&#8221;; // 71:18 [&#8216;BH&#8217; - 72:18]: &#8222;Błogosławiony niech będzie Jehowa Bóg, Bóg Izraela, [...]&#8221;.
Wersety z &#8216;ks. Judyty, LXX&#8217; [por. uwaga wyżej &#8593;] zapodam z Przekładu prof. Popowskiego tudzież dokonam wglądu w &#8216;Interlinię dra Wojciechowskiego&#8217; &#8594;
9:4, &#8216;Popowski&#8217;: &#8222;[&#8230;] Ciebie wezwali na pomoc. Boże, mój Boże, także mnie, wdowy, wysłuchaj.&#8221; [str. 689, dz. cyt.] {dr Wojciechowski - poprzez sens &#8211; identycznie: &#8216;Boże, Boże mój&#8217;; str. 105 &#8216;Interlinii&#8217;}; // 13:11, &#8216;Popowski&#8217;: &#8222;[&#8230;] Z nami Bóg, nasz Bóg, aby znowu okazywać moc w Izraelu i panowanie nad wrogami, tak jak właśnie dzisiaj uczynił.&#8221; [str. 693, dz. cyt.] {dr Wojciechowski &#8211; poprzez sens &#8211; &#8216;Bóg, Bóg nasz&#8217;; str. 125 &#8216;Interlinii&#8217;}.
o EMET co do tłumaczenie frazy : &#1488;&#1457;&#1500;&#1465;&#1492;&#1460;&#1497;&#1501; &#1488;&#1457;&#1500;&#1465;&#1492;&#1462;&#1497;&#1498;&#1464; = &#8001; &#952;&#949;&#8056;&#962; &#8001; &#952;&#949;&#8057;&#962; &#963;&#959;&#965; to nie ma tutaj wątpliwości ja ową frazę należy przełożyć Bóg twój Bóg , takie podkreślenie występuje nieraz . Nie wiem na ile orientujesz się w Kodeksie Synajskim i Watykańskim ? zwróć uwagę na coś ciekawego :

&#928;&#929;&#927;&#931; &#917;&#914;&#929;&#913;&#921;&#927;&#933;&#931; 1:8


01 (Sinaiticus)
&#960;&#961;&#959;&#962; &#948;&#949; &#964;&#959;&#957; &#965;&#957;&#773; &#959; &#952;&#961;&#959;&#957;&#959;&#962; &#963;&#959;&#965; &#959; &#952;&#962;&#773; &#949;&#953;&#962; &#964;&#959;&#957; &#945;&#953;&#969;&#957;&#945; &#964;&#959;&#965; &#945;&#953;&#969;&#957;&#959;&#962; &#954;&#945;&#953; &#951; &#961;&#945;&#946;&#948;&#959;&#962; &#964;&#951;&#962; &#946;&#945;&#963;&#953;&#955;&#949;&#953;&#945;&#962; &#945;&#965;&#964;&#959;&#965;

Do Syna zaś ,Tron twój Bóg na wiek wieku i Berło królestwa jego

B - 03 (Vaticanus)

&#960;&#961;&#959;&#962; &#948;&#949; &#964;&#959;&#957; &#965;&#953;&#959;&#957;. &#959; &#952;&#961;&#959;&#957;&#959;&#962; &#963;&#959;&#965; &#959; &#952;&#962;&#773; &#949;&#953;&#962; &#964;&#959;&#957; &#903;&#945;&#953;&#969;&#957;&#945; &#954;&#945;&#953; &#951; &#961;&#945;&#946;&#948;&#959;&#962; &#964;&#951;&#962; &#949;&#965;&#952;&#965;&#964;&#951;&#964;&#959;&#962; &#961;&#945;&#946;&#948;&#959;&#962; &#964;&#951;&#962; &#946;&#945;&#963;&#953;&#955;&#949;&#953;&#945;&#962; &#903;&#945;&#965;&#964;&#959;&#965;


Do Syna zaś ,Tron twój Bóg na wieki i berło prostolinijności berłem królestwa jego


W tym przypadku skryba odszedł od tradycyjnego przepisania tekstu z LXX być może rezygnując z zaimka &#963;&#959;&#965; (twój ,,twoim twego) zastąpił go zaimkiem &#945;&#965;&#964;&#959;&#965; - Jego , tak jakby chciał podpowiedzieć jak należy odczytać rzeczownik ho Theos który został wymieniony za rzeczownikiem ho Thronos :-D
&#1497;&#1468;&#1461;&#1513;&#1473;&#1493;&#1468;&#1506;&#1463; &#1492;&#1493;&#1468;&#1488; &#1492;&#1464;&#1488;&#1464;&#1491;&#1493;&#1465;&#1503;

ODPOWIEDZ

Wróć do „Wersety”