Komunia i swieto Bozego Ciala w chrzescijanstwie

Rozważania nad tekstami biblijnymi, zagadnienia doktrynalne, takie jak Trójca, nieśmiertelność duszy

Moderatorzy: kansyheniek, Bobo, booris, Junior Admin, Moderatorzy

Marek MRB
Posty: 222
Rejestracja: 05 lip 2015, 11:31
Lokalizacja: Gdynia
Kontakt:

Post autor: Marek MRB »

„Zerwaliście więzy z Chrystusem; wszyscy, którzy szukacie usprawiedliwienia w Prawie, wypadliście z łaski.”/Gal 5,4/
pozdrawiam
Marek Piotrowski

Zapraszam do lektury mojej nowej książki "Dlaczego Ufam Kościołowi?"
Więcej informacji i spis treści zamieściłem tu http://analizy.biz/ksiazkiapologetyczne

tom68
Posty: 5321
Rejestracja: 09 sty 2013, 13:42

Post autor: tom68 »

Czy Dekalog jest nam potrzebny ......

Apostol swiety Jan napisal: "Bog jest miloscia" (1 J 4,8). Ta milosc spowodowala, ze dal On nam, ludziom - swoim dzieciom - najlepsze wskazowki jak prowadzic szczesliwe i radosne zycie. Boze przykazania stanowia wyraz nie tylko Jego woli, ale takze odzwierciedlaja Jego charakter. Ta Konstytucja Nieba z jednej strony ukazuje Boski wzorzec zycia i postepowania, a z drugiej stoi na strazy naszego bezpieczenstwa, radosci i pokoju. Stanowi jak gdyby granice, w kregu ktorej czlowiek jest pod bezposrednim wplywem nieba i ochrony aniolow. Kazdorazowe wyjscie z tego kregu, zlamanie ktoregokolwiek z nakazow, zakazow i zalecen Bozych Pismo Swiete okresla mianem grzechu. W jezyku greckim slowo grzech brzmi hamartia i doslownie oznacza "nie trafienie do celu" - "rozminiecie sie z celem".


http://www.eliasz.dekalog.pl/goscie/kosowski/dekal1.htm


Dekalog lekcja religii

http://wideo.onet.pl/religia-10-przykaz ... 824,w.html
tom68

Marek MRB
Posty: 222
Rejestracja: 05 lip 2015, 11:31
Lokalizacja: Gdynia
Kontakt:

Post autor: Marek MRB »

Oczywiście że jest potrzebny. Ale nie traktowany jako Prawo Mojżeszowe.
pozdrawiam
Marek Piotrowski

Zapraszam do lektury mojej nowej książki "Dlaczego Ufam Kościołowi?"
Więcej informacji i spis treści zamieściłem tu http://analizy.biz/ksiazkiapologetyczne

tom68
Posty: 5321
Rejestracja: 09 sty 2013, 13:42

Post autor: tom68 »

Dekalog został zmieniony.

Wystarczy porównać biblijną wersję Dziesięciorga Przykazań, zapisaną w Piśmie Świętym w Księdze Wyjścia (2 Mjż 20,1-17) lub w Księdze Powtórzonego Prawa (5 Mjż 5,6-22), z wersją, którą zawierają katechizmy Kościoła katolickiego

Proste porównanie wykazuje, że w wersji katechizmowej:

(1) Brak jest Drugiego Przykazania Bożego, które zabrania czynienia i kultu jakichkolwiek obrazów i posągów;

(2) Boży nakaz święcenia rzeczywistego siódmego dnia tygodnia – Soboty (Szabatu) – został zastąpiony ogólnym nakazem „święcenia dnia świętego”;

(3) Dziesiąte Przykazanie Boże zostało rozdzielone na dwa osobne przykazania, skutkiem czego katechizmowe „dziesiąte” przykazanie zostało pozbawione sensu (Ani sługi, ani służebnicy, ani żadnej jego rzeczy.” – ?);

(4) Przykazania Trzecie, Czwarte i Piąte zostały poważnie okrojone w treści, przez co zaciera się ich prawdziwy sens i znaczenie;

(5) Zmieniona także została kolejność Przykazań (po usunięciu Drugiego Przykazania, wszystkie następne przesunęły się o jedno miejsce w górę, a z Dziesiątego utworzono „dziewiąte” i „dziesiąte”)!

Kto dokonał zaman w Dekalogu ?

Okazuje się, że nie trzeba szukać zbyt długo i daleko. W „Katolickim Katechiźmie Ludowym , stosownie do potrzeb czasu i pedagogicznie opracowanym przez ks. prof. Franciszka Spirago, zatwierdzonym przez biskupa przemyskiego, ks. Józefa Sebastyana (Imprimatur: Przemyśł, 13 marca 1906r.), w części drugiej, zatytułowanej „Nauka obyczajów”, na s. 10 czytamy najpierw:

„.Prawa wydane przez zastępców Boga, są tylko wtedy prawdziwemi prawami, jeśli nie stoją w sprzeczności ani z prawem Bożym naturalnem, ani z prawem Bożym objawionem. Nie ma przykazania przeciw przykazaniu Bożemu. Jeśli np. cesarz rozkazuje co innego, a jego namiestnik co innego, to przede wszystkiem słuchać trzeba cesarza. Podobnie jeśli namiestnicy Boga nakazują coś takiego, co Bóg zakazuje, wspomnieć trzeba na słowa Apostołów, że „więcej trzeba słuchać Boga, niż ludzi” (DzAp 5,29).- Pamiętali o tem trzej młodzieńcy w piecu gorejącym, także i bracia Machabejscy”

Bez wątpienia jest to trafna ocena i trzeźwy sąd w poruszonej sprawie. – Gdybyż było to stanowisko konsekwentnie utrzymane!

Niestety, ten sam autor, w tym samym dziele, na s. 65.66, z całkowitym spokojem i pełną osobistą aprobatą, informuje nas o faktach całkowicie sprzecznych z wcześniej wyrażonym stanowiskiem. Pisze:

„Nadane Żydom dziesięcioro przykazań Bożych, przekształcił Kościół katolicki w duchu chrześcijańskim. Dekalog żydowski pierwotny obejmował następujące przykazania: 1) Przykazanie oddawania czci tylko prawdziwemu Bogu. 2)Zakaz czczenia obrazów i posągów. 3)Zakaz znieważania imienia Bożego. 4)Nakaz święcenia sabatu. 5) Nakaz czci dla rodziców. 6) Zakaz zabijania, 7) cudzołóstwa, 8)kradzieży, 9)fałszywego świadectwa, 10) Zakaz pożądania rzeczy cudzych. (2 Mojż 20,1-17). – Nie naruszając istoty przykazania, poczynił w nich Kościół następujące zmiany formalne. Drugie przykazanie, dotyczące czci obrazów, złączył z pierwszem, natomiast dziesiąte przykazanie Boże rozdzielił na dwa osobne przykazania. (…) Nakaz święcenia sabatu przemienia Kościół na nakaz święcenia niedzieli…”

Jak zrozumieć ewidentną sprzeczność w stanowisku ks. Spirago: słuszną postawę jaką zajął na s. 10 swego dzieła, z aprobatą bezprawnej zmiany Dekalogu, dokonanej przez Kościół katolicki, o czym pisze na następnych stronicach? Niekonsekwencja teologa jest ewidentna i rażąca! Następną sprawą jest zaopiniowanie tych zmian jako formalnych, podczas gdy są to zmiany jak najbardziej merytoryczne! I jeszcze jedno rozminięcie się z prawdą: pisze ks. Spirago, że Kościół „Drugie przykazanie, dotyczące czci obrazów, złączył z pierwszem”. Jest to jawne kłamstwo. Kościół bowiem bezceremonialnie wyrzucił Drugie Przykazanie, a nie złączył je z pierwszym!

Dodać trzeba, że niekonsekwencji winien jest nie tylko ks. Spirago. Oto inny przykład tego typu. Ks W. Zaleski w dziele pt. „Nauka Boża. Dekalog”, na s. 5. i 9. pisze m. in.:

„…Dekalog – to dziesięć najważniejszych nakazów [...] moralnego prawa; ich szczególną wagę podkreśla fakt ich uroczystego ogłoszenia na górze Synaj. [...] Tylko prawa Synaju są zawsze świeże, życiodajne, oparte na najgłębszych tęsknotach i potrzebach natury ludzkiej. Na kamieniu wypisał je Bóg, bo jak skała są one niespożyte, wieczne. [...] Dekalog, to najświętszy kodeks, jaki kiedykolwiek oglądała ziemia. [...] Nakazy Dekalogu, zawarte w Księdze Wyjścia (20,3-17) są niepodważalne, dotyczą każdego człowieka. [...] Treścią Dekalogu są podstawowe, ogólne normy prawa przyrodzonego. W tym też leży największa siła Dekalogu i jego wieczysta aktualność i niezmienność…”

Słowa ważne i prawdziwe. Jednak dalej, na s. 13 czytamy:

„Nakaz święcenia sabatu Kościół zmienił na ogólna nakaz dnia świętego.”

Komentując tę oczywistą sprzeczność w stanowisku ks. Zaleskiego, autor „Kościoła dogmatów i tradycji”, Jan Grodzicki, stawia oczywiste pytania:

„Jak można zmieniać prawa Boże, które są „niespożyte”, „wieczne”, „powszechne”, dotyczą „całej ludzkości”, których cechą jest „wieczysta aktualność i niezmienność? Co należy o tym sądzić?” (s.247).

Między Biblią a subordynacją

Wyjaśnienie jest stosunkowo proste.

W rzadkich momentach, gdy teolodzy katoliccy trzymają się Pisma Świętego, wyciągają właściwe, biblijne wnioski. Tak postępują jednak tylko do pewnej granicy, którą jest obowiązek subordynacji wobec Kościoła. Wszak nie mogą sobie bezkarnie pozwolić na kwestionowanie nauk, podawanych przez „Urząd Nauczycielski Kościoła”! W tym momencie bez żenady przechodzą na pozycje ustalone przez swych duchownych zwierzchników, i prezentują niebiblijne, oparte na ludzkich tradycjach stanowisko. Przy tej okazji uwidacznia się ich rzeczywisty stosunek, i do Boga – którego w tym momencie obrażają i lekceważą – i do wiernych, którymi beztrosko manipulują i chyba nimi gardzą. Wyraźnie są przekonani, że do tego stopnia ich już zdominowali, iż ci będą ich ślepo słuchać!

Dla pewności obrazu jeszcze dwa cytaty z dzieł innych jeszcze teologów katolickich:

1. W „Katechiźmie Katolickim kard. Piotra Gasparriego, wydanym z polecenia Jego Eminencji X. Dr Augusta Kardynała Hionda, Prymasa Polski, na str.78 czytamy:

„Pytanie 205: Dlaczego w Nowym testamencie nie święci się soboty?

Odpowiedź: W Nowym Testamencie nie święci się soboty, ponieważ Kościół zastąpił ją, jako świętem, niedzielą…”

2. Jeszcze dobitniej ujął sprawę Stephen Keenan w „A Doctrinal Catechism, na str.174:

„Pytanie: Czy można udowodnić, że Kościół posiada władzę ustanawiania świąt?

Odpowiedź: Gdyby nie miał takiej władzy, nie mógłby ustanowić niedzieli, pierwszego dnia tygodnia, w miejsce soboty, siódmego dnia tygodnia, a więc dokonać zmiany nie posiadającej uzasadnienia w Piśmie św.”

Dokonana przez cesarza Konstatyna Wielkiego i kolejnych cesarzy oraz Kościół katolicki bezprawna zmiana w Dekalogu wyzwoliły reakcje tych chrześcijan, którzy chcieli pozostać wierni Bogu ale wkrótce rozpoczęły się represje i biblijni chrześcijanie, prześladowani przez chrześcijan z imienia , musieli przez wieki płacić wysoką, cene za trzymanie się Biblii . W miarę upływu czasu zmieniony, okaleczony „dekalog”, podawany wiernym jako prawdziwy, zaczął uchodzić za taki. . W efekcie, kiedy po wiekach różni wierni Biblii duchowni oraz chrześcijanie znów zwrócili uwagę na biblijny Dekalog i wezwali do jego przestrzegania, zostali uznani za heretyków i długo muszą przekonywać innych chrześcijan na podstawie Pisma Świętego, że bronią autentycznej, biblijnej wersji Bożego Dekalogu.
tom68

Awatar użytkownika
Eutychus
Posty: 1924
Rejestracja: 21 maja 2009, 17:54
Lokalizacja: Górny Śląsk

Post autor: Eutychus »

Listek pisze:
Marek MRB pisze: termin święta
Bóg na zawsze wyznaczył prorocze święta i są to święta Boga ,których nam ludziom zmieniać nie wolno.
cotygodniowy siódmy dzień tygodnia - sobota, odpoczynek ustanowiony dla człowieka,
rok szabatowy - co siódmy rok odpoczynek dla ziemi,
rok jubileuszowy- obchodzony co 50 lat, w którym wyrówują się społeczne nierówności .
Rok rocznie Pascha,Pięćdziesiątnica,Święto Trąbienia,Święto Namiotów itd.
Wszystkie te święta to święta wyznaczone przez Boga,które mówią proroczo o Jezusie Chrystusie i Oblubienicy.
Dużo tracisz nie znając ich przesłania.
Mogę nawet zaryzykować stwierdzenie ,ze wcale nie znasz Jezusa.
Epatujesz między innymi: "rok szabatowy - co siódmy rok odpoczynek dla ziemi"
Nie zauważasz, bądź nie chcesz zauważyć, że Pismo mówi również, jeśli nie przede wszystkim:
Po upływie siedmiu lat zarządzisz umorzenie długów.
Taki zaś jest sposób umorzenia długów: Każdy wierzyciel umorzy pożyczkę, której udzielił bliźniemu,
nie będzie jej ściągał od swego bliźniego i brata, gdyż obwołano umorzenie długów na cześć Pana.
5 Moj 15:1-2
Podobnie w Roku Jubileuszowym, co 50 lat.
Nie wiem czy już dożyłeś tego wieku, ale niejedne 7 lat zapewne już przeżyłeś.
Ile zatem razy umorzyłeś wszystkie długi swoim dłużnikom, ile razy zwróciłeś ich własność ile razy i w jakim stopniu wypełniłeś wszystkie przykazania "świąt wyznaczonych przez Boga"?

Dużo ryzykujesz nawołując do Starozakonnych Świąt, samemu nie przestrzegając i nie wypełniając ich przesłania.
Mogę nawet zaryzykować stwierdzenie, że wcale nie znasz Pana Boga i Pana Jezusa.
[you] Kim byś się okazał, Gdyby ON, Który Jest Najwyższym Sędzią, Sądził tak ciebie, jak ty sądzisz? (W.Sz.)
[you] Czy śmiertelnik może być sprawiedliwszy niż Bóg, a człowiek czystszy niż jego Stwórca? (Hi 4:17)

tom68
Posty: 5321
Rejestracja: 09 sty 2013, 13:42

Post autor: tom68 »

Jezus i ap Pawel itp nie mogli wzywac ludzi do lamania dekalogu (bo byliby falszywymi prorokami ) mogli co najwyzej krytykowac faryzeiski sposob obchodzenia sabatu itp swiat
Jezus jak i ap Pawel w NT wykladaja nam oraz powtarzaja i przypominaja tylko nauki podane juz przez Boga prorokom i Mojzeszowi a poza tym ciekawe ze wielu chrzescijan woli nasladowac w zyciu nauki i tradycje ludzi niz nauki i zyczaje Jezusa .... a mimo to uwaza sie za wierzacych w Jezusa ....
tom68

Marek MRB
Posty: 222
Rejestracja: 05 lip 2015, 11:31
Lokalizacja: Gdynia
Kontakt:

Post autor: Marek MRB »

@tom68 - zamiast opowiadać dyrdymały, że Kościół proponuje inny Dekalog, przeczytaj po prostu czego w tej dziedzinie naucza Kościół.
Wypadałoby bowiem zapoznać się z nauką, którą krytykujesz, zanim to zrobisz.
Tak po prostu jest uczciwie.
Inaczej podpadasz pod ostrzeżenie biblijne:
Prz 18:13 bw "Kto odpowiada, zanim wysłucha, zdradza swoją bezmyślność i naraża się na hańbę."

Żebyś nie musiał się męczyć: Katechizm znajdziesz tu:
O Przykazaniach mowią kanony od 2051 do 2557

Przeczytaj, wróć i powiedz wtedy, że Kościół ukrywa brzmienie przykazań...


Przyznam, że takie wisty zniechęcają mnie do pozostawania tutaj.
pozdrawiam
Marek Piotrowski

Zapraszam do lektury mojej nowej książki "Dlaczego Ufam Kościołowi?"
Więcej informacji i spis treści zamieściłem tu http://analizy.biz/ksiazkiapologetyczne

Awatar użytkownika
Listek
Posty: 7838
Rejestracja: 31 mar 2013, 21:25
Lokalizacja: Gdynia

Post autor: Listek »

Marek MRB pisze:wszyscy, którzy szukacie usprawiedliwienia w Prawie, wypadliście z łaski.”/Gal 5,4/
Usprawiedliwienie dla nawracającego się człowieka pochodzi od Boga.

Natomiast do uświęcenia,bez którego nikt nie ujrzy Pana konieczna jest znajomość przykazań Bożych i ich wypełnianie w posłuszeństwie, na wzór Jezusa Chrystusa.

Wolą Bożą jest nasze uświęcenie, czyli życie według przykazań Boga .

1Tes 4:3 eib
Wolą Bożą jest wasze uświęcenie
Hbr 12:14 bw
"Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana,"
1J 5:3
"Na tym bowiem polega miłość do Boga, że wypełniamy Jego przykazania."
Twa sprawiedliwość to wieczna sprawiedliwość, a Tora Twoja jest prawdą Ps.119,142
"I będzie ci jako znak na ręce twojej i jako przypomnienie między oczyma twoimi, aby prawo Boga było zawsze w ustach twoich." Wj 13:9

Marek MRB
Posty: 222
Rejestracja: 05 lip 2015, 11:31
Lokalizacja: Gdynia
Kontakt:

Post autor: Marek MRB »

Oczywiście, że nalezy wypełniać przykazania!
Z kim dyskutujesz?

Ale przykazania to jedno, a przepisy liturgiczne Starego Testamentu to drugie.
pozdrawiam
Marek Piotrowski

Zapraszam do lektury mojej nowej książki "Dlaczego Ufam Kościołowi?"
Więcej informacji i spis treści zamieściłem tu http://analizy.biz/ksiazkiapologetyczne

Awatar użytkownika
Listek
Posty: 7838
Rejestracja: 31 mar 2013, 21:25
Lokalizacja: Gdynia

Post autor: Listek »

Marek MRB pisze:Oczywiście, że nalezy wypełniać przykazania!
Super!
[video]https://www.youtube.com/watch?v=vw9rkevEti4[/video]
Twa sprawiedliwość to wieczna sprawiedliwość, a Tora Twoja jest prawdą Ps.119,142
"I będzie ci jako znak na ręce twojej i jako przypomnienie między oczyma twoimi, aby prawo Boga było zawsze w ustach twoich." Wj 13:9

Awatar użytkownika
Eutychus
Posty: 1924
Rejestracja: 21 maja 2009, 17:54
Lokalizacja: Górny Śląsk

Post autor: Eutychus »

Listek pisze: Super!

[video]https://www.youtube.com/watch?v=vw9rkevEti4[/video]
Eetam, zaraz super :roll:
Powiedziałbym raczej, że jako tako mu w tych okularach na głowie 8-)

Listku:

Ile razy umorzyłeś wszystkie długi swoim dłużnikom, ile razy zwróciłeś ich własność, ile razy i w jakim stopniu, wypełniłeś wszystkie przykazania "świąt wyznaczonych przez Boga"?

Dużo ryzykujesz nawołując do Starozakonnych Świąt, samemu nie przestrzegając i nie wypełniając ich przesłania.

Po upływie siedmiu lat zarządzisz umorzenie długów.
Taki zaś jest sposób umorzenia długów: Każdy wierzyciel umorzy pożyczkę, której udzielił bliźniemu,
nie będzie jej ściągał od swego bliźniego i brata, gdyż obwołano umorzenie długów na cześć Pana.
5 Moj 15:1-2
Podobnie w Roku Jubileuszowym, co 50 lat.
[you] Kim byś się okazał, Gdyby ON, Który Jest Najwyższym Sędzią, Sądził tak ciebie, jak ty sądzisz? (W.Sz.)
[you] Czy śmiertelnik może być sprawiedliwszy niż Bóg, a człowiek czystszy niż jego Stwórca? (Hi 4:17)

Awatar użytkownika
Listek
Posty: 7838
Rejestracja: 31 mar 2013, 21:25
Lokalizacja: Gdynia

Post autor: Listek »

Eutychus pisze:Ile razy umorzyłeś wszystkie długi swoim dłużnikom, ile razy zwróciłeś ich własność, ile razy i w jakim stopniu, wypełniłeś wszystkie przykazania "świąt wyznaczonych przez Boga"?
Byś się zdziwił jak wielu osobom umorzyłem spore sumki i wybaczyłem
w tym Roku Jubileuszowym .
Wszystko dzięki Bogu!

Pozdrawiam
Twa sprawiedliwość to wieczna sprawiedliwość, a Tora Twoja jest prawdą Ps.119,142
"I będzie ci jako znak na ręce twojej i jako przypomnienie między oczyma twoimi, aby prawo Boga było zawsze w ustach twoich." Wj 13:9

Awatar użytkownika
Eutychus
Posty: 1924
Rejestracja: 21 maja 2009, 17:54
Lokalizacja: Górny Śląsk

Post autor: Eutychus »

Listek pisze:
Eutychus pisze:Ile razy umorzyłeś wszystkie długi swoim dłużnikom, ile razy zwróciłeś ich własność, ile razy i w jakim stopniu, wypełniłeś wszystkie przykazania "świąt wyznaczonych przez Boga"?
Byś się zdziwił jak wielu osobom umorzyłem spore sumki i wybaczyłem
w tym Roku Jubileuszowym .
Wszystko dzięki Bogu!
Pozdrawiam
Tylko "w tym Roku Jubileuszowym"?
A co z każdym siódmym Rokiem Szabatowym?
Ale nawet jeśli tylko "w tym Roku Jubileuszowym" to szacun, wierzę na słowo.
Ale wiesz, że Jest Ktoś, Kto nie musi wierzyć tylko na słowo, bo ON po prostu wszystko wie.
[you] Kim byś się okazał, Gdyby ON, Który Jest Najwyższym Sędzią, Sądził tak ciebie, jak ty sądzisz? (W.Sz.)
[you] Czy śmiertelnik może być sprawiedliwszy niż Bóg, a człowiek czystszy niż jego Stwórca? (Hi 4:17)

Awatar użytkownika
janwisniewski68
Posty: 2044
Rejestracja: 21 mar 2009, 10:54
Lokalizacja: w - wa
Kontakt:

Post autor: janwisniewski68 »

tom68 pisze:Apostoł Paweł spotykał się w sobotę z chrześcijanami (Dz.18:4), zarówno żydowskiego jak pogańskiego pochodzenia. Zwróćmy uwagę, że wśród mieszkańców Koryntu apostoł przebywał "i głosił im słowo Boże przez rok i sześć miesięcy" (Dz.18:11), a więc spotkał się z nimi w 78 sabatów, ani razu nie sugerując zmiany dnia nabożeństwa. Nie było po temu podstaw.


Sabat pod obstrzałem

http://www.eliasz.dekalog.pl/goscie/palla/trud_sab.htm
Jakich nabożeństw?
Nie było żadnych nabożeństw tylko zgromadzenia !!
Obrazek
Obrazek

Efezjan
Posty: 164
Rejestracja: 20 lis 2016, 12:27

Post autor: Efezjan »

janwisniewski68 pisze:
tom68 pisze:Apostoł Paweł spotykał się w sobotę z chrześcijanami (Dz.18:4), zarówno żydowskiego jak pogańskiego pochodzenia. Zwróćmy uwagę, że wśród mieszkańców Koryntu apostoł przebywał "i głosił im słowo Boże przez rok i sześć miesięcy" (Dz.18:11), a więc spotkał się z nimi w 78 sabatów, ani razu nie sugerując zmiany dnia nabożeństwa. Nie było po temu podstaw.


Sabat pod obstrzałem

http://www.eliasz.dekalog.pl/goscie/palla/trud_sab.htm
Jakich nabożeństw?
Nie było żadnych nabożeństw tylko zgromadzenia !!
Gdzie spotykano się zapewne na studium "Strażnicy" zwane inaczej "studium biblijnym". Wiemy, wiemy...
"Patrzcie, jak wielką miłością obdarzył nas Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i jesteśmy [nimi]. A świat dlatego nas nie zna, ponieważ i jego nie poznał. Umiłowani już teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, a jeszcze się nie okazało, czym będziemy. 1J 3, 1-2

ODPOWIEDZ

Wróć do „Dyskusje teologiczne”