Głoszenie Ewangelii

Rozważania nad tekstami biblijnymi, zagadnienia doktrynalne, takie jak Trójca, nieśmiertelność duszy

Moderatorzy: Bobo, kansyheniek, booris, Junior Admin, Moderatorzy

Albertus
Posty: 3063
Rejestracja: 22 wrz 2007, 13:37

Re: Głoszenie Ewangelii

Post autor: Albertus »

Nieziem pisze:
30 lis 2022, 15:16
Albertus pisze:
30 lis 2022, 0:12
Czy Ofiara na Krzyżu dokonana przez Jezusa nie była wolą jego Ojca? Co nam mówi o tym Nowy Testament?
(...)
«Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!
(...)

Jak widzimy śmierć Jezusa na Krzyżu była wolą Jego Ojca!
Śmierć Jezusa na Krzyżu nie była wolą Ojca. Werset z Łukasza odnosi się do kielicha, ale rozumiem, że Ty utożsamiasz go z ofiarą na krzyżu. Pozwól, że zapytam o tę ofiarę dokonaną przez Jezusa. Od dawna mnie to intryguje, a piszesz w taki sposób, jakbyś wiedział. A więc: komu złożona była ta ofiara? Kto ją złożył? Czy podzielasz zdanie wybranej, że Bóg ją złożył?
Ofiarę złożył oczywiście nasz Pan Jezus Chrystus - jednorodzony Bóg - Słowo przez które stał się świat a które stało się ciałem i potem narodziło się z Maryi w Betlejem. Prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek.

A złożył tą Ofiarę Bogu tak jak pisze wyraźnie w Biblii w Nowym Testamencie:
Hbr9:11 Ale Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, i nie ręką - to jest nie na tym świecie - uczyniony przybytek7, 12 ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego, zdobywszy wieczne odkupienie. 13 Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych8, sprawiają oczyszczenie ciała, 14 to o ile bardziej krew [b]Chrystusa, który przez Ducha wiecznego9 złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę[/b], oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu. 15 I dlatego jest pośrednikiem Nowego Przymierza, ażeby przez śmierć, poniesioną dla odkupienia przestępstw, popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy. 16 Gdzie bowiem jest testament, tam musi ponieść śmierć ten, który sporządza testament. 17 Testament bowiem po śmierci nabiera mocy, nie ma zaś znaczenia, gdy żyje ten, który sporządził testament. 18 Stąd także i pierwszy nie bez krwi był zaprowadzony. 19 Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie przepisy Prawa, wziął krew cielców i kozłów z wodą, wełną szkarłatną oraz hizopem i pokropił tak samą księgę, jak i cały lud, mówiąc: 20 To [jest] krew Przymierza, które Bóg wam polecił10. 21 Podobnie także skropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej. 22 I prawie wszystko oczyszcza się krwią według Prawa, a bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia [grzechów]11. 23 Przeto obrazy rzeczy niebieskich w taki sposób musiały być oczyszczone, same zaś rzeczy niebieskie potrzebowały o wiele doskonalszych ofiar od tamtych12. 24 Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni, zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej [świątyni], ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga, 25 nie po to, aby się często miał ofiarować jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą. 26 Inaczej musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków13 na zgładzenie grzechów przez ofiarę z samego siebie. 27 A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, 28 tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia14 grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują.
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, abyśmy z całego serca i z całej duszy wysławiali niewidzialnego Boga, Ojca Wszechmogącego, oraz Jednorodzonego Syna Jego, Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który Ojcu Przedwiecznemu spłacił za nas dług Adama i krwią serdeczną zmazał dłużny zapis starodawnej winy.

wybrana
Posty: 4326
Rejestracja: 17 mar 2017, 23:08
Lokalizacja: Polska

Re: Głoszenie Ewangelii

Post autor: wybrana »

Albertus pisze:
30 lis 2022, 14:56
wybrana pisze:
30 lis 2022, 10:44
Albertus pisze:
30 lis 2022, 10:17
Zdałem proste pytanie - czy żydzi w świątyni oddawali cześć diabłu?

Tak czy nie?

Bo ty w odpowiedzi piszesz o czymś nie związanym z pytaniem.
Może ja odpowiem.
Tak, oddawali część diabłu, czego dowodem są ofiary składane na ołtarzu. Unoszący się smród palonego ciała.
W ten sposób oddawano cześć demonom.
Czyli uważasz że Abel złożył ofiarę diabłu a Kain Bogu?
Żyjesz mitami i się nimi karmisz.
Przyjmij prawdę jaką głosił Jezus.
JEZUS MOIM ZBAWCĄ

Albertus
Posty: 3063
Rejestracja: 22 wrz 2007, 13:37

Re: Głoszenie Ewangelii

Post autor: Albertus »

wybrana pisze:
30 lis 2022, 15:55
Albertus pisze:
30 lis 2022, 14:56
wybrana pisze:
30 lis 2022, 10:44

Może ja odpowiem.
Tak, oddawali część diabłu, czego dowodem są ofiary składane na ołtarzu. Unoszący się smród palonego ciała.
W ten sposób oddawano cześć demonom.
Czyli uważasz że Abel złożył ofiarę diabłu a Kain Bogu?
Żyjesz mitami i się nimi karmisz.
Przyjmij prawdę jaką głosił Jezus.
Brak odpowiedzi na moje pytanie.

Nieziem
Posty: 751
Rejestracja: 25 sty 2021, 23:47

Re: Głoszenie Ewangelii

Post autor: Nieziem »

Albertus pisze:
29 lis 2022, 11:37
To że Bóg zabija i każe zabijać nie stanowi żadnej różnicy między ST i NT bo Jezus też mówi że przyjdzie w końcu czas Bożego Sądu gdy przeciwnicy Boga będą wytraceni:

Łk19:11 Gdy słuchali tych rzeczy, dodał jeszcze przypowieść, dlatego że był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że królestwo Boże zaraz się zjawi. 12 Mówił więc: «Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się w kraj daleki, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. 13 Przywołał więc dziesięciu sług swoich, dał im dziesięć min i rzekł do nich: "Zarabiajcie nimi, aż wrócę". 14 Ale jego współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem: "Nie chcemy, żeby ten królował nad nami"3. 15 Gdy po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał. 16 Stawił się więc pierwszy i rzekł: "Panie, twoja mina przysporzyła dziesięć min". 17 Odpowiedział mu: "Dobrze, sługo dobry; ponieważ w drobnej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad dziesięciu miastami!" 18 Także drugi przyszedł i rzekł: "Panie, twoja mina przyniosła pięć min". 19 Temu też powiedział: "I ty miej władzę nad pięciu miastami!" 20 Następny przyszedł i rzekł: "Panie, tu jest twoja mina, którą trzymałem zawiniętą w chustce. 21 Lękałem się bowiem ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym: chcesz brać, czegoś nie położył, i żąć, czegoś nie posiał". 22 Odpowiedział mu: "Według słów twoich sądzę cię, zły sługo! Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym: chcę brać, gdzie nie położyłem, i żąć, gdziem nie posiał. 23 Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku? A ja po powrocie byłbym je z zyskiem odebrał". 24 Do obecnych zaś rzekł: "Odbierzcie mu minę i dajcie temu, który ma dziesięć min". 25 Odpowiedzieli mu: "Panie, ma już dziesięć min". 26 "Powiadam wam: Każdemu, kto ma, będzie dodane; a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma4. 27 Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach"».

Różnica w tej kwestii miedzy ST a NT polega tylko na tym że Chrystus rozpoczął i ogłosił czas łaski od Boga który będzie trwał do Dnia Sądu.
Albertus pisze:
29 lis 2022, 11:37
To że Bóg zabija i każe zabijać
To, że Bóg zabija... powiadasz.
Nie poznałeś Boga prawdziwego, a piszesz o Bogu JHWH, który zabijał i kazał zabijać. Nie poznałeś Boga Ojca, bo nie słuchasz Tego, którego On posłał. Nie widzisz, że Bóg Ojciec jest Miłością, że Syn nie czyni nic innego, niż Ojciec czyni, a Syn przyszedł nie po to by zatracać, ale by ocalać. Twoje zrozumieniem powyżej cytowanej przypowieści jest przykładem tego, co sam gdzieś indziej cytujesz, że litera zabija. Pan Jezus mówił w przypowieściach, aby słuchali a nie słyszeli, i nie rozumieli. Dowód na to jest taki, że Ty na podstawie liter tego zapisu czynisz z Pana Jezusa zabójcę. Jakież to piękne (ironia), w ST Bóg zabijał, w NT robi przerwę, abolicję od zabijania, by na końcu powrócić do zabijania.
W potężnych lochach ciemności siedzisz sugerując takie rzeczy. Ten Twój Hybrydowy Bóg to ten sam, który Żydom towarzyszył, a hybryda polega na tym, że dokleja się do niego Jezusa, tylko po to, by zwieść wybranych.
Pozbawianie życia to atrybut Boga ST, i ci, którzy tego się trzymają, wychowani na naukach Mojżesza, oczekują tego samego: zabijania.
Ja innego Boga poznałem, bo innego Pan Jezus głosił. A przypowieści Pana Jezusa nie są po to, aby straszyć innych konsekwencjami braku wiary i posłuszeństwa, ale są dla zachęty by żyć tak, aby tego uniknąć. Czyli są dla słuchającego, a nie po to aby jeden drugiemu nimi groził.

Co do tej przypowieści powyżej, jest zachętą do przyjrzenia się, co w życiu robię z tym, co od Boga otrzymałem. Czy moje słowa i uczynki świadczą o panowaniu Boga w moim życiu? Czy doświadczam duchowego wzrostu, dojrzewam? Bo jeśli jestem jak na początku mojej drogi, gdy spotkałem Zbawiciela, to znaczy, że nie pozwalam, aby On panował. Bo On daje wzrost. On daje życie.

Nieziem
Posty: 751
Rejestracja: 25 sty 2021, 23:47

Re: Głoszenie Ewangelii

Post autor: Nieziem »

Albertus pisze:
30 lis 2022, 15:37
Ofiarę złożył oczywiście nasz Pan Jezus Chrystus - jednorodzony Bóg - Słowo przez które stał się świat a które stało się ciałem i potem narodziło się z Maryi w Betlejem. Prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek.
Kiedy Pan Jezus złożył swoją ofiarę? Czy masz na myśli dzień przed Sabatem, gdy został ukrzyżowany?

Nieziem
Posty: 751
Rejestracja: 25 sty 2021, 23:47

Re: Głoszenie Ewangelii

Post autor: Nieziem »

Albertus pisze:
30 lis 2022, 12:26

Jezus oczywiście nie zachęcał żydów do zburzenia świątyni w Jerozolimie.

J2: 18 W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?» 19 Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo». 20 Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?» 21 On zaś mówił o świątyni swego ciała8. 22 Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

Jak widzimy Jezus mówił tutaj o świątyni swego ciała którą Sam po swojej śmierci odbudował.
A do czego zachęcał tu Pan Jezus, jak nie od zburzenia bydowli z kamieni, przed którą stali? Zachęcał by Go zabili? Przeciez Żydzi nie postrzegali Jezusa jak świątynię, i jasne było dla nich, że mowa jest o budowli. Przekaz jest tu taki: stara świątynia wraz z tym, co się tam odbywa, jest do likwidacji, bo Ja przynoszę nowe. Ale to stało się zrozumiałe dla uczniów dopiero po zmartwychwstaniu.

Albertus
Posty: 3063
Rejestracja: 22 wrz 2007, 13:37

Re: Głoszenie Ewangelii

Post autor: Albertus »

Nieziem pisze:
01 gru 2022, 13:59
Albertus pisze:
30 lis 2022, 12:26

Jezus oczywiście nie zachęcał żydów do zburzenia świątyni w Jerozolimie.

J2: 18 W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?» 19 Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo». 20 Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?» 21 On zaś mówił o świątyni swego ciała8. 22 Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

Jak widzimy Jezus mówił tutaj o świątyni swego ciała którą Sam po swojej śmierci odbudował.
A do czego zachęcał tu Pan Jezus, jak nie od zburzenia bydowli z kamieni, przed którą stali? Zachęcał by Go zabili? Przeciez Żydzi nie postrzegali Jezusa jak świątynię, i jasne było dla nich, że mowa jest o budowli. Przekaz jest tu taki: stara świątynia wraz z tym, co się tam odbywa, jest do likwidacji, bo Ja przynoszę nowe. Ale to stało się zrozumiałe dla uczniów dopiero po zmartwychwstaniu.
Jezus do niczego Żydów nie zachęcał.

Powiedział - zburzcie to Ja ją odbuduję. Nie zamierzał przecież odbudowywać świątyni z kamieni którą by ewentualnie żydzi zburzyli. Czyż nie?

Mówił o świątyni swego ciała i nie powiedział tego ze względu na żydów tylko ze względu na swoich uczniów po to aby po Jego zmartwychwstaniu wiedzieli że Jezus wiedział o tym że ma umrzeć na Krzyżu, że zrobił to dobrowolnie i że miał moc aby po swojej śmierci wskrzesić swoje ciało

Albertus
Posty: 3063
Rejestracja: 22 wrz 2007, 13:37

Re: Głoszenie Ewangelii

Post autor: Albertus »

Nieziem pisze:
01 gru 2022, 13:48
Albertus pisze:
30 lis 2022, 15:37
Ofiarę złożył oczywiście nasz Pan Jezus Chrystus - jednorodzony Bóg - Słowo przez które stał się świat a które stało się ciałem i potem narodziło się z Maryi w Betlejem. Prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek.
Kiedy Pan Jezus złożył swoją ofiarę? Czy masz na myśli dzień przed Sabatem, gdy został ukrzyżowany?
Mam na myśli dzień w którym został ukrzyżowany.

Albertus
Posty: 3063
Rejestracja: 22 wrz 2007, 13:37

Re: Głoszenie Ewangelii

Post autor: Albertus »

Nieziem pisze:
01 gru 2022, 13:17
Albertus pisze:
29 lis 2022, 11:37
To że Bóg zabija i każe zabijać nie stanowi żadnej różnicy między ST i NT bo Jezus też mówi że przyjdzie w końcu czas Bożego Sądu gdy przeciwnicy Boga będą wytraceni:

Łk19:11 Gdy słuchali tych rzeczy, dodał jeszcze przypowieść, dlatego że był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że królestwo Boże zaraz się zjawi. 12 Mówił więc: «Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się w kraj daleki, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. 13 Przywołał więc dziesięciu sług swoich, dał im dziesięć min i rzekł do nich: "Zarabiajcie nimi, aż wrócę". 14 Ale jego współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem: "Nie chcemy, żeby ten królował nad nami"3. 15 Gdy po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał. 16 Stawił się więc pierwszy i rzekł: "Panie, twoja mina przysporzyła dziesięć min". 17 Odpowiedział mu: "Dobrze, sługo dobry; ponieważ w drobnej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad dziesięciu miastami!" 18 Także drugi przyszedł i rzekł: "Panie, twoja mina przyniosła pięć min". 19 Temu też powiedział: "I ty miej władzę nad pięciu miastami!" 20 Następny przyszedł i rzekł: "Panie, tu jest twoja mina, którą trzymałem zawiniętą w chustce. 21 Lękałem się bowiem ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym: chcesz brać, czegoś nie położył, i żąć, czegoś nie posiał". 22 Odpowiedział mu: "Według słów twoich sądzę cię, zły sługo! Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym: chcę brać, gdzie nie położyłem, i żąć, gdziem nie posiał. 23 Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku? A ja po powrocie byłbym je z zyskiem odebrał". 24 Do obecnych zaś rzekł: "Odbierzcie mu minę i dajcie temu, który ma dziesięć min". 25 Odpowiedzieli mu: "Panie, ma już dziesięć min". 26 "Powiadam wam: Każdemu, kto ma, będzie dodane; a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma4. 27 Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach"».

Różnica w tej kwestii miedzy ST a NT polega tylko na tym że Chrystus rozpoczął i ogłosił czas łaski od Boga który będzie trwał do Dnia Sądu.
Albertus pisze:
29 lis 2022, 11:37
To że Bóg zabija i każe zabijać
To, że Bóg zabija... powiadasz.
Nie poznałeś Boga prawdziwego, a piszesz o Bogu JHWH, który zabijał i kazał zabijać. Nie poznałeś Boga Ojca, bo nie słuchasz Tego, którego On posłał. Nie widzisz, że Bóg Ojciec jest Miłością, że Syn nie czyni nic innego, niż Ojciec czyni, a Syn przyszedł nie po to by zatracać, ale by ocalać. Twoje zrozumieniem powyżej cytowanej przypowieści jest przykładem tego, co sam gdzieś indziej cytujesz, że litera zabija. Pan Jezus mówił w przypowieściach, aby słuchali a nie słyszeli, i nie rozumieli. Dowód na to jest taki, że Ty na podstawie liter tego zapisu czynisz z Pana Jezusa zabójcę. Jakież to piękne (ironia), w ST Bóg zabijał, w NT robi przerwę, abolicję od zabijania, by na końcu powrócić do zabijania.
W potężnych lochach ciemności siedzisz sugerując takie rzeczy. Ten Twój Hybrydowy Bóg to ten sam, który Żydom towarzyszył, a hybryda polega na tym, że dokleja się do niego Jezusa, tylko po to, by zwieść wybranych.
Pozbawianie życia to atrybut Boga ST, i ci, którzy tego się trzymają, wychowani na naukach Mojżesza, oczekują tego samego: zabijania.
Ja innego Boga poznałem, bo innego Pan Jezus głosił. A przypowieści Pana Jezusa nie są po to, aby straszyć innych konsekwencjami braku wiary i posłuszeństwa, ale są dla zachęty by żyć tak, aby tego uniknąć. Czyli są dla słuchającego, a nie po to aby jeden drugiemu nimi groził.

Co do tej przypowieści powyżej, jest zachętą do przyjrzenia się, co w życiu robię z tym, co od Boga otrzymałem. Czy moje słowa i uczynki świadczą o panowaniu Boga w moim życiu? Czy doświadczam duchowego wzrostu, dojrzewam? Bo jeśli jestem jak na początku mojej drogi, gdy spotkałem Zbawiciela, to znaczy, że nie pozwalam, aby On panował. Bo On daje wzrost. On daje życie.
Ten który dał życie Ten też może to życie odebrać. Może zabić Ten który może wskrzesić. I nie wiedzę w tym zabijaniu kompletnie niczego złego.

ON jest Panem i On wie co robi i On jedynie jest prawdziwe miłosierny i kara z Jego ręki a nawet śmierć może być wyrazem miłości.

Nie mylmy miłości z bezsilną " mięcioszkowatością".

W Nowym Testamencie jest mnóstwo o tym że Bóg karze a a nawet zadaje śmierć złoczyńcom nie mów więc że opierasz się w swoich wierzeniach na NT. Po prostu wybierasz sobie i przeinaczasz proste słowa Pańskie pod wcześniej przyjętą,, starą gnostycką tezę

A tak jeszcze zapytam - co w ogóle zrobił ten Bóg w którego wierzysz?

Czy coś w ogóle zrobił?

wuka
Posty: 8803
Rejestracja: 25 cze 2016, 10:40

Re: Głoszenie Ewangelii

Post autor: wuka »

Chyba ty coś tu mylisz, Albertus.
Rozmowa dotyczyła nakazów zabijania innych narodów. Nakaz ten wydawał Bóg Izraelitom, ich Bóg kazał im wybijać do nogi całe populacje, a nawet sam za nich i z nimi walczył. To mówi samo za siebie.
A ty nagle wykręcasz kota ogonem i mówisz o tym, że Ojciec dał nam życie i ma prawo je zabrać. Tego nikt nie podważa. Jednak chyba nie mówimy o tym samem Bogu ze ST i Bogu Ojcu, którego objawił Pan Jezus w NT.
Jak to się ma do siebie: przykazanie nie zabijaj(morduj) z nakazem wybicia narodów w celu objęcia ich ziem.
Jak się ma: nie kradnij z nakazem ograbienia Egipcjan przed wyjściem wybrańców z tego państwa. \I tak dalej.

Albertus
Posty: 3063
Rejestracja: 22 wrz 2007, 13:37

Re: Głoszenie Ewangelii

Post autor: Albertus »

wuka pisze:
01 gru 2022, 15:35
Chyba ty coś tu mylisz, Albertus.
Rozmowa dotyczyła nakazów zabijania innych narodów. Nakaz ten wydawał Bóg Izraelitom, ich Bóg kazał im wybijać do nogi całe populacje, a nawet sam za nich i z nimi walczył. To mówi samo za siebie.
A ty nagle wykręcasz kota ogonem i mówisz o tym, że Ojciec dał nam życie i ma prawo je zabrać. Tego nikt nie podważa. Jednak chyba nie mówimy o tym samem Bogu ze ST i Bogu Ojcu, którego objawił Pan Jezus w NT.
Jak to się ma do siebie: przykazanie nie zabijaj(morduj) z nakazem wybicia narodów w celu objęcia ich ziem.
Jak się ma: nie kradnij z nakazem ograbienia Egipcjan przed wyjściem wybrańców z tego państwa. \I tak dalej.
Bóg który jest Panem ma jak najbardziej prawo zabijać i zabierać mienie całym narodom. To podobnie jak Bóg dopuszcza powódź albo trzęsienie ziemi.

Izraelici byli tylko narzędziem do ukarania narodów które czciły demony i zabijały dla nich w ofiarach własne dzieci jako przykład i zapowiedź Dnia Sądu nad złoczyńcami.

wuka
Posty: 8803
Rejestracja: 25 cze 2016, 10:40

Re: Głoszenie Ewangelii

Post autor: wuka »

Albertus pisze:
01 gru 2022, 16:30
wuka pisze:
01 gru 2022, 15:35
Chyba ty coś tu mylisz, Albertus.
Rozmowa dotyczyła nakazów zabijania innych narodów. Nakaz ten wydawał Bóg Izraelitom, ich Bóg kazał im wybijać do nogi całe populacje, a nawet sam za nich i z nimi walczył. To mówi samo za siebie.
A ty nagle wykręcasz kota ogonem i mówisz o tym, że Ojciec dał nam życie i ma prawo je zabrać. Tego nikt nie podważa. Jednak chyba nie mówimy o tym samem Bogu ze ST i Bogu Ojcu, którego objawił Pan Jezus w NT.
Jak to się ma do siebie: przykazanie nie zabijaj(morduj) z nakazem wybicia narodów w celu objęcia ich ziem.
Jak się ma: nie kradnij z nakazem ograbienia Egipcjan przed wyjściem wybrańców z tego państwa. \I tak dalej.
Bóg który jest Panem ma jak najbardziej prawo zabijać i zabierać mienie całym narodom. To podobnie jak Bóg dopuszcza powódź albo trzęsienie ziemi.

Izraelici byli tylko narzędziem do ukarania narodów które czciły demony i zabijały dla nich w ofiarach własne dzieci jako przykład i zapowiedź Dnia Sądu nad złoczyńcami.
Nie pogrążaj się.
Izraelici tak samo czcili demony.
Tak samo popełniali obrzydliwe grzechy, homoseksualizm, składanie ofiar z ludzi, kazirodztwo i każdy inny, który w tamtych czasach był popełniany przez nieizraelitów.
Przecież nie o to chodzi.
Jak nie dostrzegasz, że coś w tych poleceniach ich Boga było nie tak, to ja cię przekonywać nie będę. Kiedyś też wydawało mi się, że jest wszystko w porządku. Kiedyś też nie dostrzegałam tych poleceń dziwn ych i tak, jak ty potrafiłam pięknie usprawiedliwić i wytłumaczyć działanie tego izraelskiego Boga.

Albertus
Posty: 3063
Rejestracja: 22 wrz 2007, 13:37

Re: Głoszenie Ewangelii

Post autor: Albertus »

wuka pisze:
01 gru 2022, 17:49
Albertus pisze:
01 gru 2022, 16:30
wuka pisze:
01 gru 2022, 15:35

Chyba ty coś tu mylisz, Albertus.
Rozmowa dotyczyła nakazów zabijania innych narodów. Nakaz ten wydawał Bóg Izraelitom, ich Bóg kazał im wybijać do nogi całe populacje, a nawet sam za nich i z nimi walczył. To mówi samo za siebie.
A ty nagle wykręcasz kota ogonem i mówisz o tym, że Ojciec dał nam życie i ma prawo je zabrać. Tego nikt nie podważa. Jednak chyba nie mówimy o tym samem Bogu ze ST i Bogu Ojcu, którego objawił Pan Jezus w NT.
Jak to się ma do siebie: przykazanie nie zabijaj(morduj) z nakazem wybicia narodów w celu objęcia ich ziem.
Jak się ma: nie kradnij z nakazem ograbienia Egipcjan przed wyjściem wybrańców z tego państwa. \I tak dalej.
Bóg który jest Panem ma jak najbardziej prawo zabijać i zabierać mienie całym narodom. To podobnie jak Bóg dopuszcza powódź albo trzęsienie ziemi.

Izraelici byli tylko narzędziem do ukarania narodów które czciły demony i zabijały dla nich w ofiarach własne dzieci jako przykład i zapowiedź Dnia Sądu nad złoczyńcami.
Nie pogrążaj się.
Izraelici tak samo czcili demony.
Tak samo popełniali obrzydliwe grzechy, homoseksualizm, składanie ofiar z ludzi, kazirodztwo i każdy inny, który w tamtych czasach był popełniany przez nieizraelitów.
Przecież nie o to chodzi.
Jak nie dostrzegasz, że coś w tych poleceniach ich Boga było nie tak, to ja cię przekonywać nie będę. Kiedyś też wydawało mi się, że jest wszystko w porządku. Kiedyś też nie dostrzegałam tych poleceń dziwn ych i tak, jak ty potrafiłam pięknie usprawiedliwić i wytłumaczyć działanie tego izraelskiego Boga.
Bóg karze kiedy i kogo zechce.

Nie karze wszystkich na bieżąco tylko zostawia karanie na Dzień Sądu dla tych którzy odrzucają Jego panowanie ale dla wszystkich w Jezusie Chrystusie ustanowił czas łaski i czeka na nawrócenie.

wuka
Posty: 8803
Rejestracja: 25 cze 2016, 10:40

Re: Głoszenie Ewangelii

Post autor: wuka »

Dobra, bez sensu.Strata czasu.

wybrana
Posty: 4326
Rejestracja: 17 mar 2017, 23:08
Lokalizacja: Polska

Re: Głoszenie Ewangelii

Post autor: wybrana »

Albertus pisze:
01 gru 2022, 16:30
wuka pisze:
01 gru 2022, 15:35
Chyba ty coś tu mylisz, Albertus.
Rozmowa dotyczyła nakazów zabijania innych narodów. Nakaz ten wydawał Bóg Izraelitom, ich Bóg kazał im wybijać do nogi całe populacje, a nawet sam za nich i z nimi walczył. To mówi samo za siebie.
A ty nagle wykręcasz kota ogonem i mówisz o tym, że Ojciec dał nam życie i ma prawo je zabrać. Tego nikt nie podważa. Jednak chyba nie mówimy o tym samem Bogu ze ST i Bogu Ojcu, którego objawił Pan Jezus w NT.
Jak to się ma do siebie: przykazanie nie zabijaj(morduj) z nakazem wybicia narodów w celu objęcia ich ziem.
Jak się ma: nie kradnij z nakazem ograbienia Egipcjan przed wyjściem wybrańców z tego państwa. \I tak dalej.
Bóg który jest Panem ma jak najbardziej prawo zabijać i zabierać mienie całym narodom. To podobnie jak Bóg dopuszcza powódź albo trzęsienie ziemi.

Izraelici byli tylko narzędziem do ukarania narodów które czciły demony i zabijały dla nich w ofiarach własne dzieci jako przykład i zapowiedź Dnia Sądu nad złoczyńcami.
Co ty tu za herezje wypisujesz?
Uwłaczasz miłości Bożej.
Bóg jest miłością.
Ty chyba nie wiesz co to jest miłość.
Jesteś rodzicem? Bo jeżeli jesteś, to chyba wiesz, że miłość do dziecka jest bezwarunkową.
No chyba, że jesteś rodzicem z zburzeniami lub nim nie jesteś.
Boga miłość jest większa i doskonalsza niż człowieka.
Takim pisaniem uwłaczasz Bogu.
Zastanów się nad sobą.
Czynisz tak, bo nie poznałeś świadectwa prawdy o Bogu jakie wydał Syn Jezus.
Żyjesz powielanym wiekowym kłamstwem, które nadał światu zwodziciel.
Te wszystkie niecne cechy, które przypisujesz Bogu są cechami zwodziciela - księcia tego świata.
Dlatego w większości nadal dusze są pogrążone w ciemności.
JEZUS MOIM ZBAWCĄ

ODPOWIEDZ

Wróć do „Dyskusje teologiczne”