Adwent czyli Powrót Jezusa ....

Dwoistość natur, współistotność, imię JHWH, syn Marii...

Moderatorzy: Bobo, kansyheniek, booris, Junior Admin, Moderatorzy

ODPOWIEDZ
tom68
Posty: 5321
Rejestracja: 09 sty 2013, 13:42

Adwent czyli Powrót Jezusa ....

Post autor: tom68 »

Adwent czyli Powrót Jezusa ....

Biblia ....

Biblia.. nazwa.. czas powrotu Jezusa „dniem ostatecznym”, „dniem powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa” albo „paruzją”.
Ostatnie słowo pochodzi z języka greckiego i oznacza tyle co „przyjście”, „obecność”.
W języku świeckim używano go wyłącznie w tych sytuacjach, kiedy przybywał ktoś znaczny, władca lub osoba z jego bliskiego otoczenia.

Wielokrotnie Apostołowie obwieszczali nadejście „dnia nawiedzenia” (1P 2, 12), „gniewu” (Rz 2, 5), „sądu” (2P 2, 9) czy też „dnia Pańskiego” (1Tes 5, 2; 2Tes 2, 2; 1Kor 5, 5).
Według Nowego Testamentu, będzie to „dzień Chrystusa” (Flp 1, 6.10), „dzień Syna Człowieczego” (Łk 17, 24; Mk 13, 26; 14, 62; Mt 10, 23; 16, 27; 24, 44; 25, 31), „dzień naszego Pana Jezusa Chrystusa” (1Kor 1, 8).
Paweł Apostoł nazywa go „dniem objawienia” (2Tes 1, 7; 1P 1, 7.13), „ukazania się” (1Tm 6, 14; Tt 2, 13) i „obecności” (Mt 24, 3.27) Jezusa.


Anioł w Dziejach Apostolskich zapewnia Apostołów, iż „Jezus [...] przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba” (Dz 1, 11).
Nie jest znana godzina Jego przybycia (Mt 24, 42).
Wiadomo jedynie, że wraz z przybyciem Pana nadejdzie dla świata kres jego istnienia (Mt 24, 3.27.37.39; 1Tes 2, 19; 3, 13; 2Tes 2, 1.8; 2P 3, 4.12).
Jezus Chrystus wezwie wszystkich umarłych do zmartwychwstania (1Tes 4, 15; 1Kor 15, 23) i osądzi żywych i umarłych (1Tes 5, 23; Jk 5, 7.8; 1J 2, 28).
Przyjście Jezusa Chrystusa dokona się w mocy, a dzień ten będzie dniem objawienia Jego tryumfu (Łk 17, 24).
Chwili tej chrześcijanie powinni oczekiwać z radością (2Kor 1, 14; Rz 13, 12; Hbr 10, 25).


Autorzy nowotestamentalni opisują paruzję Jezusa Chrystusa jako akt wkroczenia w historię Tego, który jest prawdziwym Władcą wszechświata.
Tylko On może zdetronizować i położyć kres panowaniu „żywiołów tego świata” (Ga 4, 3.9; Kol 2, 8.20).
Nowy Testament nie ogranicza się jedynie do opisu samego faktu powtórnego przyjścia, ale prezentuje również znaki, które będą to wydarzenie poprzedzać.
Pojawi się wielu fałszywych mesjaszy (Mk 13, 21-23), zacznie zanikać wiara wśród ludzi (Łk 18, 8), dokona się nawrócenie Izraela (Rz 11, 25), będzie silne prześladowanie chrześcijan (Mk 13, 9-13).
Apostoł Narodów pisze o „trąbie archanioła” (1Tes 4, 16) i przypomina, że dzień ten przyjdzie jak „złodziej w nocy”, powodując straszne cierpienia (1Tes 5, 3).
Przede wszystkim w dniach tych pojawi się Antychryst, nazywany przez Pawła „niegodziwcem” (2Tes 2, 3-10).


Co wydarzy się w momencie powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa i jak będzie wyglądał sąd ostateczny?
Biblia wielokrotnie podkreśla, że chwila ta stanie się momentem zbawienia człowieka.
Jezus Chrystus przybędzie, aby nas wyzwolić z niewoli grzechu, śmierci, Szatana.
Nie będzie to dzień osądzenia wszechświata, ale objawienia mocy Bożej oraz zwycięstwa nad wrogimi potęgami (1Kor 15, 24-28; Mt 25, 31; Łk 10, 18; 2Tes 2, 2.8).
Pięknie wyraził to w swoim Liście św. Jan: „Bóg jest miłością: kto trwa w miłości trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.
Przez to miłość osiąga w nas kres doskonałości, iż będziemy mieli pełną ufność w dzień sądu” (1J 4, 16-17).
Dla chrześcijan będzie to czas chwały i tryumfu, dlatego wszyscy wierzący powinni z przekonaniem powtarzać słowa .: „głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale”.
Pierwsi chrześcijanie na zakończenie nabożeństwa pokrzepiali się wzajemnie radosnym okrzykiem „maranatha”, tzn. „przyjdź, Panie Jezu!”.
Dla nich wiara w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa oznaczała to samo, co oczekiwanie na Jego rychłe nadejście.
Nie można, twierdzili, wierzyć w zmartwychwstanie, nie czekając na przyjście Pana Jezusa Chrystusa !

Chrześcijaństwo ...


Po czasach apostolskich w chrześcijaństwie oczekiwanie na Paruzję czyli powrót Jezusa Chrystusa raczej mocno ostygło i dziś koniec świata – jeśli już o tym myślimy – raczej przeraża nas, niż napawa nadzieją i radością.
Któż dzisiaj modli się o szybki koniec świata i początek nowego nieba i nowej ziemi tylko nie wielu biblijnych chrześcijan a przy tym zazwyczaj chrześcijanie nie zdają sobie sprawy, że w każdym Ojcze Nasz przyznajemy się do takiej nauki wyznając w modlitwie wiarę w Paruzję Jezusa Chrystusa: Mówiąc - Przyjdź Królestwo Twoje - zgodnie z wiarą i nauką każdego Kościoła ...
Odnowa idei powrotu Jezusa Chrystusa rozpoczęła się na przełomie XIX i XX w. w łonie kościołów protestanckich ...
Wielu chrześcijan niestety tylko myśli o „końcu” jako o strasznym okresie Pochwycenia, Ucisku i Bitwy Armagedonu.
Nawet świeccy, niereligijni ludzie mają własny obraz czasów ostatecznych”.
Są przekonani o równie przerażających wizjach, jak przeludnienie, przegrzanie ziemi, wybuchy wulkanów, asteroidy uderzające w ziemię, katastrofalne epidemie wirusowe, a nawet przejęcie ludzkiej cywilizacji przez sztuczną inteligencję.
A przecież pierwsi chrześcijanie patrzyli na Dzień Ostateczny z nadzieją.
Mieli motto: „Marana Tha!”, co oznacza (w języku aramejskim): „Przyjdź szybko, Panie!”.
Chcieli zobaczyć w swoim życiu Pana, który nazywa nas wszystkich swoimi „przyjaciółmi” (J 15, 15).
Nie wrogami czy niewolnikami losu; nie przedmiotami deterministycznej manipulacji, urodzonymi jedynie po to, aby się smucić; nie istotami przywiązanymi do Niego jedynie strachem ale przyjaciółmi Boga Ojca i jego Syna Jezusa Chrystusa z którymi ludzie prawi po zmartwychwstaniu będą żyć wiecznie w zdrowiu ciała i ducha oraz przyjaźni i szczęściu w odnowionych niebie i ziemi ....

Islam ....

Co do jednej rzeczy zgadzają się zarówno chrześcijanie jak i muzułmanie, a jest nią powrót Jezusa Chrystusa oraz zmartwychwstanie i sąd ostateczny oraz życie wieczne sprawiedliwych w raju a poza tym interesującym jest fakt, że obie religie oczekują zwycięskiego powrotu Jezusa Chrystusa , pokonującego Antychrysta, korygującego wszelkie odchylenia w religii i ustanawiającego prawdę Bożą na całej kuli ziemskiej ...

Judaizm ...

Według Żydów Mesjasz będzie musiał stoczyć wojnę z armią Goga i Magoga
Wojska zostaną wycięte w pień, a ich wódz zostanie przyprowadzony przed Mesjasza na górę Syjon, osądzony i stracony (ewentualnie, razem ze Smutkiem i Śmiercią — wrzucony zostanie do Gehenny miejsca wiecznego znizczenia ).
Wódz ten, noszący w niektórych tradycjach imię Armilus, jest traktowany jako uosobienie wszelkiego zła czy wręcz wcielenie Szatana.
Następnie Mesjasz po zmartwychwstaniu ludzi i sądzie ostatecznym wreszcie wypełni zamiar Boży względem Izraela, zniweczy wszelką przewrotność i bałwochwalstwo, oczyści Ziemię Świętą oraz zbuduje „czysty i święty” dom dla Pana.
Dlatego też Mesjasz stanie się „Zbawcą Izraela”.
Era mesjańskiego pokoju zapanuje, gdy wszyscy Izraelici rozproszeni po świecie powrócą do Ziemi Obiecanej. a prawi poganie poznają i uznają prawa TORY za swoje by żyć wiecznie ...

Inne religie ...

Zaratustra perski prorok Boga Ahura Mazdy Pana dobra i mądrości którego przeciwnikiem jest zły Arymam ( VI p n e założyciel religii Zaratusztrianizmu ) uczy też o końcu świata zapowiedzianego pojawieniem się mesjasza Saoszjanta wtedy nastąpi pokonanie Arymana i jego wojska oraz zmartwychwstanie zmarłych, sąd ostateczny, powszechne oczyszczenie za pomocą ognia, a następnie wieczne panowanie dobra a podobne nauki ma Hinduizm i Buddyzm obie religię oczekują kolejnego objawienia się Wiszu , Kryszny , Ramy czy Buddy Mariteja który pokonają zło przywrócą złoty wiek w dawnych religia Egiptu Grecji Rzymu Europy i Ameryki itp. wierni też oczekiwali powrotu bogów i nastania złotego czasu ...

źródła opracowania różne książki i internet ...

Adwent w chrześcijaństwie ...

Adwent w kosciele katolickim https://kobieta.interia.pl/zycie-i-styl ... Id,5655311

Adwentt w kościele protestanckim https://deon.pl/kosciol/adwent-polskich ... cje,460463

Adwent w kościele prowosławnym https://ekumenizm.wiara.pl/doc/478288.J ... rawoslawni

Kościół ADS a Adwent - Pastor Andrzej Sicinski. Tytul kazania: "Blizej niz myslisz".

https://youtu.be/Pbm-9HSDCXk


ps :

Jak Przygotować Się na Powrót Chrystusa | Czy jesteś gotowy?

https://youtu.be/7dAe-PjQouU
tom68

ODPOWIEDZ

Wróć do „Jezus Chrystus”