Czy Jezus miał żonę i dzieci - Kod Leonarda ...

Dwoistość natur, współistotność, imię JHWH, syn Marii...

Moderatorzy: Bobo, kansyheniek, booris, Junior Admin, Moderatorzy

ODPOWIEDZ
tom68
Posty: 5321
Rejestracja: 09 sty 2013, 13:42

Czy Jezus miał żonę i dzieci - Kod Leonarda ...

Post autor: tom68 »

Czy Jezus miał żonę i dzieci - Kod Leonarda ...

Nie mamy żadnych pewnych dowód że Jezus miał żonę i dzieci ,.... ani Biblia.... ani źródła żydowskie czy pogańskie......
o nich nic nie piszą choć o Jezusie wspominają ..
ani Żydzi i poganie lub Muzułmanie na pewno tego by nie ukrywali bo i po co ....

ale hipotetycznie załóżmy że tacy potomkowie byli to pewnie zginęli w czasie powstań przeciw Rzymowi w Judei w I i II w n e
lub..... zakładając według książek D Browna że byli to Frankowie - królowie Merowingowie...
panowali w latach 481-751 w Galii w czasie upadania cesarstwa zachodniorzymskiego ...
upadek cesarstwa zachodniego 476 r ....

czasem mówiono o nich że mieli boską krew bo mieli w rodzinie córki cesarzy Rzymu....
podobnie jak potem carowie Ruscy byli żonaci z córkami cesarzy z Konstantynopola ....
cesarstwo wschodniorzymskie nazywane też Bizantyjskim upadek 1453 r ....
dlatego car też był boski ....

może dlatego D Brown jako laik uważa że chodzi o potomków Jezusa....

tu chodzi o pogańskich bogów których krew miała płynąć w cesarzu Rzymu i Konstantynopola ...
np, za boskiego uważany był już Juliusz Cezar bo jego rodzina..... według tradycji.....
pochodziła od Eneasza którego matka.... według mitów .....
była sama Afrodyta a sam Juliusz Cezar po śmierci został uznany za boga w Rzymie
gdy zobaczono kometę na niebie .....miała to być dusza Juliusza Cezara idąca do bogów ...
to ostatni z tej dynastii Childeryk III został obalony przez Pepina Krótkiego Karolinga i odesłany za zgoda papieża Stefana II w 751 r do klasztoru gdzie potem umarł......

ale na chwilę pomyslmy że ktoś z tej rodziny żył i są potomkowie Jezusa....

to mogliby zostać królami Izraela bo według żydowskiej tradycji tak po Ojcu jak i matce byli tylko ludźmi...

dynastia króla Dawida .

Jezus na czas pobytu na ziemi przyjął naturę ludzka, swoją boskość w pełni otrzymał z powrotem od Ojca dopiero po zmartwychwstaniu ...
np. Jezus na ziemi czyni cuda bo wierzy doskonale w Ojca .

Nawet gdyby Jezus miał żonę i dzieci to nic się nie zmienia w wierze chrześcijańskiej
( bo np. apostoł Szymon-Piotr też miał żonę o tym piszę w ewangeliach więc nie było potrzeby tego ukrywać a celibat w KRK wprowadził w pełni dopiero Papież Grzegorz VII około 1000 r n e )...

ważne jest to że pierwsi chrześcijanie żyli według Biblii a nie tradycji ( nawet i to też jest podane w tej książce D Browna ) niestety ludzie nie myślą o tym by tak żyć.... tylko o tym czy Jezus miał żonę i dzieci..... jakby to coś zmieniało w ich wierzę...


Mr 1:,29-31

29. Zaraz po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja.
30. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej.
31. On podszedł do niej i podniósł ja ująwszy za rękę, tak iż gorączka ja opuściła. A ona im usługiwała.

Flp 2:5-11
5. To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie.
6. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem,
7. lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka,
8. unizyl samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej.
9. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię,
10. aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych.
11. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca.
(BT)


W literaturze I wieku ne poza NT można przeczytać o Jezusie Chrystusie

Jednym ze świadectw pozabiblijnych mówiących o Jezusie jest.Testimonium, Flavianum,które znajduje się w dziele Józefa Flawiusza"Dawne dzieje Izraela"(Antiguitates).
Oto jego treść:

W tym czasie żył Jezus,człowiek mądry,jeżeli w ogóle można go nazwać człowiekiem. Czynił bowiem rzeczy niezwykle i był nauczycielem ludzi ,którzy z radością przyjmowali prawdę .Poszło za nim wielu Żydów jako też pogan. On to był Chrystusem, A gdy wskutek doniesienia najznakomitszych u nas mędrców, Piłat zasądził go na śmierć krzyżowa ,jego dawni wyznawcy nie przestali go miłować. Albowiem trzeciego dnia ukazał im się znów jako żywy ,jak to o nim oraz wiele innych zdumiewających rzeczy przepowiadali boscy prorocy odtąd aż po dzień dzisiejszy istnieje społeczność chrześcijan ,którzy od niego otrzymali swą nazwę."(XVIII,3,3)

I drugi fragment:

"Ananos (Annasz),będąc człowiekiem takiego charakteru i sądząc ,że nadarzyła się dogodną sposobność ,ponieważ zmarł Festus ,a Albinus był jeszcze w drodze ,zwołał Sanhedryn i stawił przed sądem Jakuba ,brata Jezusa zwanego Chrystusem, oraz kilku innych. Oskarżył ich o naruszenie Prawa i skazał na ukamienowanie" (XX,9,1,)

Inne z poza chrześcijańskich świadectw o Jezusie Chrystusie to pisma Rzymian np.

Jest list Pliniusza Młodszego (około .112 r. )namiestnika Bitynii ,napisany do cesarza Trajana. Czytamy w nim'
"Inni wymienieni w wykazie powiedzieli ,że są chrześcijanami ,lecz zaraz się zaparł i ,że wprawdzie byli nimi ,lecz być przestali .Zapewniali zaś ,że całą ich wina czy błąd polega na tym ,że zwykli byli w wyznaczonym dniu gromadzić się przed świtem i odmawiać wspólnie modlitwę do Chrystusa jakby do Boga "(Listy X ,96)

Tacyt, w Rocznikach (Annales), roku 115, omawiając prześladowania chrześcijan za cesarza Nerona podaje:
Atoli ani pod wpływem zabiegów ludzkich, ani darowizn, albo ofiar błagalnych na rzecz bogów nie ustępowała hańbiącą pogłoska, lecz wierzono, że pożar [Rzymu] był nakazany. Aby więc ja usunąć, podstawił Neron winowajców i dotknął najbardziej wyszukanymi kaźniami tych, których znienawidzono dla ich sromot, a których gmin chrześcijanami nazywał. Początek tej nazwie dał Chrystus, który za panowania Tyberiusza skazany był na śmierć przez prokuratora Poncjusza Piłata; a przytłumiony na razie zgubny zabobon znowu wybuchnął, nie tylko w Judei, gdzie się to zło wylęgło, lecz także w stolicy, dokąd wszystko, co potworne albo sromotne, zewsząd napływa i licznych znajduje zwolenników (Annales, 15, 44).
Styl fragmentu i nieprzychylność wobec chrześcijan wskazuje zdaniem uczonych na jego autentyczność.
Niektórzy w nią powątpiewali że względu na użycie nazwy "chrześcijanie" jednak znajdujemy ja już we wcześniejszych Dziejach Apostolskich: "w Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami" (11,26).

Swetoniusz, w Żywotach cezarów piszę, że około 49 roku cesarz Klaudiusz, panujący w latach 41-54, wypędził z Rzymu Żydów "bo nieustannie wichrzyli, podżegani przez jakiegoś Chrestosa"( pewnie chodzilo o spory wśród Żydów w Rzymie na temat osoby Jezusa Chrystusa ) .

Wspominają o tym wygnaniu Żydów Dzieje Apostolskie, r. 18, 2.

źródła różne strony oraz książki


PS : Święty Graal święta krew ....

Wielu popiera tezę że Jezus Chrystus miał potomstwo że dziś Jego potomek może zastąpić papieża jako przywódca polityczny i duchowy świata - tu poznasz jaką jest prawda o potomkach Jezusa ...

https://www.swiatksiazki.pl/święty-graa ... iążka.html

Kod Leonarda da Vinci - fakt czy fikcja... Alfred J. Pallą ...

Czy opisy dzieł sztuki, obiektów oraz dokumentów w Kodzie Leonarda da Vinci Dana Browna są wiarygodne?
Czy tezy postawione przez Browna są wynikiem rzetelnych badań, czy też fikcja, a nawet próba sfałszowania historii?
Historyk Alfred J. Pallą stara się w swojej książce dać odpowiedź na te i inne pytania ...

https://szaron.pl/religia-i-nauka/4044- ... 25951.html
tom68

ODPOWIEDZ

Wróć do „Jezus Chrystus”