Dzien Swiety

Luteranie, Adwentyści, Baptyści, Zielonoświątkowcy itd.

Moderatorzy: Bobo, kansyheniek, booris, Junior Admin, Moderatorzy

ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
Listek
Posty: 7838
Rejestracja: 31 mar 2013, 21:25
Lokalizacja: Gdynia

Post autor: Listek »

Bóg swoje a człowiek swoje.


J 3:7 "Nie dziw się, że powiedziałem: musicie narodzić się na nowo."

1P 1:23 "i narodzić się na nowo nie z nasienia, które podlega zniszczeniu, lecz [z nasienia] niezniszczalnego, przez słowo Boga, który żyje i trwa na wieki!"


Ps 56:11 "Wysławiam słowo Boże, uwielbiam słowo Pana."


1P 1:24 "Wszelkie ciało jest niczym trawa, a cała jego świetność - jakby kwiat polny: trawa usycha, kwiat opada. A słowo Pańskie trwa na wieki."


Pozdrawiam
Twa sprawiedliwość to wieczna sprawiedliwość, a Tora Twoja jest prawdą Ps.119,142
"I będzie ci jako znak na ręce twojej i jako przypomnienie między oczyma twoimi, aby prawo Boga było zawsze w ustach twoich." Wj 13:9

chryzolit
Posty: 4242
Rejestracja: 19 maja 2013, 20:09
Kontakt:

Post autor: chryzolit »

Do Tematu.
Ponawiam to pytanie.
Cytat:
Pytam więc gdzie jest napisane o tym abym ja przestrzegał sabat, Rosjanin czy Niemiec [poganie]?.
Zanim jeszcze napisze proszę o odpowiedz.
Pozdrawiam.

Elius
Posty: 2036
Rejestracja: 08 paź 2009, 7:19
Lokalizacja: Miasto święte.Druga brama od południa.

Post autor: Elius »

Listek pisze:Bóg swoje a człowiek swoje.
Toż Ci mówiłem.

Awatar użytkownika
Listek
Posty: 7838
Rejestracja: 31 mar 2013, 21:25
Lokalizacja: Gdynia

Post autor: Listek »

chryzolit pisze:Pytam więc gdzie jest napisane o tym abym ja przestrzegał sabat, Rosjanin czy Niemiec [poganie]?.
Zanim jeszcze napisze proszę o odpowiedz.

Mk 2:27 "Potem rzekł im [Jezus]: "Szabat jest dla człowiekaRosjanin to człowiek, Niemiec to też człowiek

Dobrej soboty!
Niech światło Jezusa i radość soboty spocznie na waszych sercach!Pozdrawiam
Twa sprawiedliwość to wieczna sprawiedliwość, a Tora Twoja jest prawdą Ps.119,142
"I będzie ci jako znak na ręce twojej i jako przypomnienie między oczyma twoimi, aby prawo Boga było zawsze w ustach twoich." Wj 13:9

chryzolit
Posty: 4242
Rejestracja: 19 maja 2013, 20:09
Kontakt:

Post autor: chryzolit »

Listek.
Tekst o czym innym,a Ty o czym innym.
Pan Jezus słowa te wypowiedział do faryzeuszy,sabat był ustanowiony dla Żydów,On rozmawiał z ludzmi ,którzy byli Izraelitami.
Proszę cię zanim coś napiszesz to przeczytaj kontekst.
Pozdrawiam.

sio
Posty: 582
Rejestracja: 31 mar 2010, 11:17
Lokalizacja: Podhale
Kontakt:

Post autor: sio »

chryzolit pisze:sabat był ustanowiony dla Żydów
....czy Adam i Ewa byli żydami?

Jakub 2.10 ,,Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie...,,

Awatar użytkownika
Bobo
Posty: 16339
Rejestracja: 03 mar 2007, 17:12

Post autor: Bobo »

sio pisze:Jakub 2.10 ,,Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie...,,
Jakub pisząc o tym KTOŚ, nawiązywał do żydów przestrzegających Prawa Mojżeszowego.
Mylisz Prawo dane żydom z prawem danym chrześcijanom.
Oszołomstwu mówię NIE!

sio
Posty: 582
Rejestracja: 31 mar 2010, 11:17
Lokalizacja: Podhale
Kontakt:

Post autor: sio »

Brak przykazania drugiego i czwartego ,,pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić..,, we współczesnym ,,dekalogu,, jest tylko i wyłącznie zmianą KŻymskoK a nauki głoszące całkowity brak znaczenia ,,dekalogu,, przez kościoły protestanckie nie ma ABSOLUTNIE nic wspólnego z Jezusem ani apostołami,Biblia nie kreuje niedzieli,Biblia kreuje tylko jeden dzień jako ŚWIĘTY,tylko ten który jest w Prawie nazwany jako ,,Prawo samo jest bezsprzecznie święte; święte, sprawiedliwe i dobre jest też przykazanie....,, inne wyjaśnianie zmiany szabatu na niedziele to po prostu dewotyzm , źródła historyczne , opinie historyków KŻK, protestanckich i świeckich mówią jednoznacznie o kilku czynnikach na to mających wpływ.....

1.ANTYJUDAIZM
Doniosły wpływ na stosunek społeczeństwa rzymskiego do Żydów i ich religii musiały wywrzeć rygorystyczne zarządzenia cesarza Hadriana (117–138) dotyczące Żydów i ich kultu, a wydane w związku z powstaniem Żydów pod wodzą Bar-Hochby w latach 131–135. R. Z. Odom pisze: „Straszliwa wojna między Rzymianami a Żydami w latach 131–135 spotęgowała nienawiść Rzymian do wszystkiego, co miało jakikolwiek związek z żydostwem. Hadrian, cesarz rzymski, wydał w tym czasie rurowy edykt zakazujący przestrzegania żydowskiego szabatu. Było to bez wątpienia jednym z powodów, dla którego biskup Rzymski dążył do przekształcenia niedzieli w cotygodniowe święto dla wyznawców Chrystusa; judaizm był tak niepopularny w Rzymie w roku 135, jak nazizm po zakończeniu drugiej wojny światowej” Tertulian świadczył, że w jego czasach (przełom II i III w.) synagogi żydowskie były „źródłem prześladowań”. Zrozumiałe jest więc, że wielu chrześcijan, zwłaszcza w Rzymie i Aleksandrii, pragnąc uniknąć zbędnych represji, dążyło do jak największego odróżnienia się od Żydów i ich praktyk.

2.KULT MITRY
Innym czynnikiem mającym związek ze sprawą niedzieli był szeroko rozpowszechniony w państwie rzymskim solarny kult Mitry, a więc fakt święcenia przez pogan niedzieli jako dnia poświęconego słońcu, co nie pozostało bez wpływu na praktyki chrześcijańskie. Tertulian pisze: „...jest rzeczą wiadomą, że my modlimy się zwróceni ku wschodowi... dzień słońca poświęcamy radości...” . Wpływy kultu Mitry widoczne były m. in. w upodobnieniu praktyk. Ks. dr J. Sajdak, tłumacz i komentator wspomnianego dzieła Tertuliana, wyjaśnia: „We wschodzącym słońcu upatrywano figurę Chrystusa i Jego dzieło odkupienia... Dies Solis – dzień słońca (niem. Sonntag) świecili chrześcijanie Jako dzień radości...”. Kult Mitry wywarł olbrzymi wpływ na obrzędowość chrześcijańską. Najpoważniej uzewnętrzniło się to w kulcie niedzieli, a nawet w jej nazwie jako „dniu Pańskim”.

3.GNOSTYCYZM
W formowaniu się niedzielnego kultu niemałą rolę odegrał gnostycyzm i płynący z niego alegoryzm. Szczególny wpływ wywarł gnostycyzm w Aleksandrii. Tutaj zrodził się, zainicjowany przez Orygenesa, alegoryczny sposób interpretowania Pisma Świętego, przyjęty później przez wielu Ojców Kościoła, w poważnym stopniu zniekształcający sens Boskich przepisów (np. nadawał przykazaniom sens duchowy). Usprawiedliwienie kultu niedzieli czcią zmartwychwstałego Chrystusa było jedynie teologiczno-spekulatywnym sposobem tłumaczenia zjawisk sięgających głębiej.

4.ROLA KONSTANTYNA WIELKIEGO
Do zwycięstwa niedzieli najbardziej chyba przyczynił się cesarz rzymski, Konstantyn Wielki. Nakazując „odpoczynek niedzielny”, zadecydował o tym, że niedziela stała się „zjawiskiem powszechnym”, a nawet „urzędowym świętem chrześcijan”, przejmując „wszystkie cechy sabatu”. O tym, w jakim stopniu Konstantyn Wielki kierował się względami religii chrześcijańskiej i czcią dla zmartwychwstania Jezusa, ugruntowując kult niedzieli, świadczy okoliczność, że w jego pojęciu niedziela pozostała nadal „czcigodnym dniem słońca’ (venerabilis dies solis). Od tej chwili „świętości” niedzieli poczęły strzec dekrety cesarskie, a wreszcie prawo Justyniana Wielkiego. Do przestrzegania niedzieli przyczynił się w końcu, system kar państwowych. Ks. dr Fr. Spirago pisze: „Cesarz Konstantyn Wielki zarządził z urzędu (r. 321) święcenie niedzieli w całym państwie rzymskim, a cesarz Karol Wielki nakładał nawet kary pieniężne za nieświęcenie niedzieli” .

5.KARY KOŚCIELNE
„Świętość” niedzieli wspierana była także groźbą kar kościelnych. Wypowiadały się w tej sprawie liczne synody: w Elwirze w r. 300, w Laodycei w r. 364, w Agde w r. 506, w Orleanie w r. 538, w Maconie w r. 585, w Triaul w r. 791. Gorliwym obrońcą niedzieli i zapamiętałym przeciwnikiem soboty okazał się papież Grzegorz I (590–604); w jednym ze swych listów nazwał zwolenników przestrzegania soboty mianem „antychrystów”. Nakazywał wstrzymywanie się od pracy w niedzielę i nabożne jej święcenie.

Awatar użytkownika
Bobo
Posty: 16339
Rejestracja: 03 mar 2007, 17:12

Post autor: Bobo »

Sobotnicy to relikt pozostałości po judaistach, których potępiał Paweł w swoich listach.
Gdyby wykazać na podstawie nauk Biblii, ze obchodzenie Sabatu nas obowiązuje, to byłoby COŚ. Jednak 'wałkowanie', że katolicy zmienili sabat na niedzielę... mija się z sensem. Bo chrześcijanie, PRAWDZIWI chrześcijanie nie obchodzą ANI niedzieli ANI sabatu. W KAŻDYM dniu mają czcić Boga.
Oszołomstwu mówię NIE!

sio
Posty: 582
Rejestracja: 31 mar 2010, 11:17
Lokalizacja: Podhale
Kontakt:

Post autor: sio »

Bobo pisze:Jakub pisząc o tym KTOŚ, nawiązywał do żydów przestrzegających Prawa Mojżeszowego.
....nie ma i nie może to mieć żadnego znaczenia!!!!!!

Gal 3
,,Wszyscy bowiem przez wiarę jesteście synami Bożymi – w Chrystusie Jezusie
Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa.
Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie.
Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama, dziedzicami zgodnie z obietnicą...,,

Rzym 3
,,Bo czyż Bóg jest Bogiem jedynie Żydów? Czy nie również i pogan?..,,

I Kor 12.13
,,Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym Duchem...,,

Kolosan 3.9-
,,Nie okłamujcie się nawzajem.....
nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich [jest] Chrystus.
......Boży – święci i umiłowani ....,,


@BOBO ... :-> ręce opadają :)

chryzolit
Posty: 4242
Rejestracja: 19 maja 2013, 20:09
Kontakt:

Post autor: chryzolit »

sio - napisał.
chryzolit napisał/a:
sabat był ustanowiony dla Żydów
sio - odpisał.

....czy Adam i Ewa byli żydami?

Jakub 2.10 ,,Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie...,,
Ap.Jakub.Pisze list w okresie przejścia jedne epoki czasu w drugą,gdzie osoby przyjmujące Jezusa za wszelką cenę chciały zachować sobie coś na nowej drodze z przeszłości,z zakonu.
Zauważ,Jakub pisze jeżeli ktoś zachowa wszystkie przykazania zakonu a uchybi w jednym ponosi winę za wszystkie.
On wypowiada słowa przeciw Twojemu zachowaniu,ponieważ uczysz obowiązuje nas tylko 10-przykazań a pozostały zakon nie,natomiast Apostoł pisał o niepodzielności zakonu.
Pisał to czyniąc porównanie do zakonu wolności.
Który uzyskujemy w Chrystusie,ładnie napisałeś poprzedni post,bo w Chrystusie nie ma różnicy między Żydem czy Grekiem.
Czytajmy Jak.2;813.
Jezeli jednak wypełniacie zgodnie z pismem królewskie przykazanie.
Będziesz miłował blizniego swego jak siebie samego,dobrze czynicie.

Natomiast w 3 następnych wierszach czyni porównanie do zakonu Mojżesza,po czym w 12w.pisze.
''Tak mówcie i czyncie,jak ci,którzy mają być sadzeni przez zakon wolności
Apostoł,czyni to samo co Pan Jezus,zwinął zakon do przykazania miłości,przy czym nazwał ten nowy zakon [już w Chrystusie],zakonem wolności,nie zakonem Mojżesza.
Dlaczego?.
13w.bo-
''Miłosierdzie góruje nad sądem''
Pozdrawiam.
P.S.sabat nie był dany Adamowi i Ewie,nie czyń więc niepotrzebnych aluzji.

chryzolit
Posty: 4242
Rejestracja: 19 maja 2013, 20:09
Kontakt:

Post autor: chryzolit »

sio.
Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju,albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądż sabatu.
Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych,rzeczywistością natomiast jest Chrystus.''

Kol.2;16-17.
Rzeczywistością jest Chrystus,i to przesłanie jest zasadnicze,a ceremonie czy zwyczaje pochodzące z zakonu są tylko cieniem rzeczy przyszłych.Już nie rzeczywistością,czyli nie jest już do fizycznego obchodzenia.
Pozdrawiam.P.S.
Przytaczanie więc historycznych świadectw w ty temacie niczego nie zmienia,to nie dni oddają chwałę Bogu tylko człowiek,który świadomie realizuje swoje życie każdego dnia,tak jak by się Jemu podobało.

Awatar użytkownika
Bobo
Posty: 16339
Rejestracja: 03 mar 2007, 17:12

Post autor: Bobo »

sio pisze:....nie ma i nie może to mieć żadnego znaczenia!!!!!!
Jednak ma. W. Pawła końcem prawa (mojżeszowego) jest Jezus, więc... skoro się skończyło na Jezusie więc i wytykanie Bobo łamanie prawa które już NIE OBOWIĄZUJE nie ma sensu.
@BOBO ... :-> ręce opadają :)
Opadły pewnie apostołom, którzy zwalczali takie zapędy, jakie tu prezentujesz ;-)
Oszołomstwu mówię NIE!

Awatar użytkownika
Anowi
Posty: 10038
Rejestracja: 02 wrz 2007, 14:28
Lokalizacja: Bóg wie

Post autor: Anowi »

chryzolit pisze:P.S.sabat nie był dany Adamowi i Ewie,nie czyń więc niepotrzebnych aluzji.
a cztery fazy księżyca do odmierzania miesięcy i lat. Każda faza to dzień odpoczynku
nie jest bogaty ten, kto posiada wiele,
tylko ten, kto niewiele potrzebuje.

chryzolit
Posty: 4242
Rejestracja: 19 maja 2013, 20:09
Kontakt:

Post autor: chryzolit »

Anowi.
To jest Twoja osobista wiedza.
Pozdrawiam.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Protestanci”