Strona 1 z 1

Stare kościoły Brytanii i Irlandii

: 27 maja 2021, 11:48
autor: tom68
Stare kościoły Brytanii i Irlandii


Początki chrześcijaństwa w Brytanii są trudne do ustalenia. Przenikanie chrześcijaństwa do Brytanii poświadczył około roku 240 Orygenes Wspólnota chrześcijańską w Brytanii w momencie wydania edyktu mediolańskiego musiała być już bardzo silna. Na synodzie w Arles w 314 roku było obecnych trzech brytyjskich biskupów. Misjonarze z Brytanii wyprawiali się do Irlandii i na terytorium Piktow.

Powstanie Kościoła Starobrytyjskiego i Iroszkockiego .

Wielką i dynamicznie rozwijającą się wspólnota chrześcijańską w Brytanii została całkowicie unicestwioną w połowie V wieku na skutek najazdu Anglosasów. Rzymianie wycofali się z Brytanii w roku 410, otwierając plemionom germańskim drogę do podboju wyspy. Wtedy w Irlandii powstał Kościół Iroszkocki inaczej nazywany kościołem św Patryka ( patrona Irlandii ) , a na terenie Walii i Kornwalii natomiast Kościół Starobrytyjski, który obejmował swoimi wpływami także Brytów zamieszkujących Półwysep Bretoński.

Cechy odrębności obu Kościołów .

W Kościele Starobrytyjskim, podobnie jak w Kościele Iroszkockim , rola biskupów została skrajnie zminimalizowana a władza kościelną została skupiona w ręku przeorów i opatów oraz wspólny Kościołowi Starobrytyjskiemu i Iroszkockiemu był własny sposób wyznaczania daty Wielkanocy ( 14 nisan tak jak Żydzi ) innej niż w kościele katolickim poza tym relacja Bedy Czcigodnego mówi także o odmiennym od rzymskiego rycie chrześcijańskim , podobno te różnice polegały na tym że chrzczono tylko dorosłych i świętowano w sobotę oraz Pismo Święte było ważniejsze niż tradycja itd.

Brytania trzech Kościołów

W VI wieku w Szkocji pojawił się mnich iroszkocki Kolumba Starszy Który aż do swojej śmierci chrystianizując Piktow. W 597 roku do wybrzeży Kentu przybiła natomiast misja wysłanego przez papieża Grzegorza I biskupa Augustyna, mająca na celu chrystianizację Anglosasów i włączenie ich w struktury Kościoła rzymskiego. Grzegorz I chciał jednak budować nową organizację kościelną w Brytanii, a nie wskrzeszać Kościół z czasów rzymskich, co z góry musiało doprowadzić do sporu z Kościołami Starobrytyjskim i Iroszkockim.

Augustyn traktował Brytów jak odstępców, nakazując im przyjąć zwierzchności biskupów rzymskich wtedy Brytania stała się arena rywalizacji Kościołów Iroszkockiego i Starobrytyjskiego oraz Rzymskiego. W 664 roku zwołano synod w Whitby, który miał ostatecznie uregulować sprawy kościelne w Brytanii. Synod na rozkaz władz zakończył się uznaniem wyższości rzymskiej organizacji kościelnej i nakazał Iroszkotom podporządkować się jej i przyjąć rzymskie zwyczaje. Data ta wyznacza początek likwidacji struktur Kościoła Iroszkockiego ale Kościół Starobrytyjski przestał istnieć dopiero na początku XII wieku, gdy walijskie biskupstwo St David's uznało zwierzchność arcybiskupa Canterbury.

Źródła tego opracowania to internet i np książki Wielki Bój E G White i Bohaterowie Wiary W Polok itp wyd ZC http://www.sklep.znakiczasu.pl/


ps :

Kościół Celtycki - filmy .....

Waleczne Serce https://youtu.be/Bu9iCGo7oHY

Święta Wyspa https://youtu.be/1_PDKFxrLyk

Wolta https://youtu.be/qFxVctcL8PE

Dinothus i Kolumban Młodszy https://youtu.be/d5Ykcb67YUg