Islam a zbawienie

Moderatorzy: kansyheniek, Bobo, booris, Junior Admin, Moderatorzy

Awatar użytkownika
radek
Posty: 3714
Rejestracja: 03 sty 2013, 13:19
Lokalizacja: Choszczno
Kontakt:

Post autor: radek »

Miłość Boża jest potężniejsza i obszerniejsza od wiedzy zawartej w Religii. Religia jest pomocą dla ludzi, lecz oddanie się Bogu w całym swym działaniu świadczy o najwyższym zrozumieniu Religii

Quran 5:3
Zakazane wam jest: padlina, krew i mięso świni; to, co zostało poświęcone na ofiarę w imię czegoś innego niż Boga; zwierzę zaduszone, zabite od uderzenia, zabite na skutek upadku, zabite na skutek pobodzenia i to, które pożerał dziki zwierz - chyba że zdołaliście je zabić według rytuału - i to, co zostało ofiarowane na kamieniach. I nie wolno wam się dzielić, wróżąc za pomocą strzał, bo to jest bezbożnością. Dzisiaj ci, którzy nie wierzą, są zrozpaczeni z powodu waszej religii. Nie obawiajcie się ich, lecz obawiajcie się Mnie! Dzisiaj udoskonaliłem dla was waszą religię i obdarzyłem was w pełni Moją dobrocią; wybrałem dla was islam jako religię. Kto jednak będzie zmuszony w czasie głodu, nie będąc skłonnym dobrowolnie do grzechu... - zaprawdę, Bóg jest przebaczający, litościwy!

Quran 57:11
A kto da Bogu piękną pożyczkę, On mu ją odda w dwójnasób, i będzie miał nagrodę szlachetną.

Mat 11:28-30 eib "(28) Przyjdźcie do Mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni, Ja wam zapewnię wytchnienie. (29) Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode Mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla swych dusz. (30) Gdyż moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemię — lekkie."

Quran 67:26
Powiedz: "Wiedza jest tylko u Boga! Ja jestem tylko jawnie ostrzegającym."

Quran 5:44-47
My, zaprawdę, zesłaliśmy Torę, w której jest przewodnictwo i światło. Według niej prorocy, całkowicie poddani, sądzili tych, którzy wyznawali judaizm; podobnie rabini i doktorzy prawa sądzili według tego, co im zostało powierzone z Księgi Boga, której byli świadkami. Dlatego nie bójcie się ludzi, lecz bójcie się Mnie! I nie sprzedajcie Moich znaków za niską cenę! A ci, którzy nie sądzą według tego, co zesłał Bóg, są niewiernymi. Przepisaliśmy im w niej: "Życie za życie, oko za oko, nos za nos, ucho za ucho, ząb za ząb; a za rany obowiązuje prawo talionu. Ale kto z ceny krwi uczyni jałmużnę, otrzyma przebaczenie." A którzy nie sądzą według tego, co zesłał Bóg, są ludźmi niesprawiedliwymi. My posłaliśmy ich śladami Jezusa, syna Marii, potwierdzającego prawdziwość tego, co było przed Nim w Torze; i Jemu daliśmy Ewangelię, w której jest przewodnictwo i światło, będącej potwierdzeniem tego, co było przed nią, i jako przewodnictwo i napomnienie dla ludzi bogobojnych. I niech lud Ewangelii sądzi według tego, co zesłał Bóg. A ci, którzy nie sądzą według tego, co zesłał Bóg, są ludźmi zepsutymi.

Bhagawadgita 18.66
Porzuć wszelkie rodzaje religii i po prostu podporządkuj się Mnie. Ja wyzwolę cię od wszelkich następstw grzechów. Nie lękaj się więc.

Pan opisał różne typy wiedzy i procesy religii – wiedzę o Najwyższym Brahmanie, wiedzę o Duszy Najwyższej, wiedzę o różnych porządkach i statusach życia społecznego, wiedzę o wyrzeczonym porządku życia, o braku przywiązania, kontroli zmysłów i umysłu, medytacji itd. Opisał na tak wiele różnych sposobów różne typy religii. Teraz, w zakończeniu Bhagavad-gity, Pan mówi, że Arjuna powinien porzucić wszystkie procesy, które zostały mu wcześniej wytłumaczone. Powinien jedynie podporządkować się Krsnie. To podporządkowanie się ocali go od wszelkich następstw grzechów, gdyż Pan osobiście obiecuje, że będzie go chronił.

W Ósmym Rozdziale zostało powiedziane, że wielbić Pana Krsnę może jedynie ten, kto uwolnił się od wszelkich następstw grzechów. Więc ktoś może myśleć, że dopóki nie uwolni się od skutków grzechów, to podporządkowanie będzie niemożliwe. Ale tutaj znajduje się odpowiedź na takie wątpliwości: nawet jeśli ktoś nie jest jeszcze wolny od wszelkich następstw grzechów, automatycznie zostanie z nich uwolniony jedynie przez proces podporządkowania się Śri Krsnie. Do uwolnienia się z następstw grzechów nie jest konieczny żaden uciążliwy wysiłek. Należy jedynie i bez wahania przyjąć Krsnę za najwyższego wybawcę wszystkich żywych istot i z wiarą i miłością podporządkować się Jemu.

Ten proces podporządkowania się Krsnie został opisany w Hari-bhakti-vilasa (11.676):

anukulyasya sankalpah pratikulyasya varjanam
raksisyatiti viśvaso goptrtve varanam tatha
atma-niksepa-karpanye sad-vidha śaranagatih

Zgodnie z procesem służby oddania, należy przyjąć jedynie takie zasady religijne, które ostatecznie prowadzą do służby oddania dla Pana. Można wykonywać jakiś określony rodzaj obowiązków zawodowych, odpowiednio do swojej pozycji w porządku społecznym, ale jeśli przez takie wypełnianie swoich obowiązków ktoś nie dochodzi do istoty świadomości Krsny, wtedy wszystkie jego czyny idą na marne. Należy unikać wszystkiego, co nie prowadzi do osiągnięcia doskonałego stanu świadomości Krsny. Należy być mocno przekonanym o tym, że w każdych okolicznościach Krsna będzie nas chronił od wszelkich trudności. Nie ma potrzeby martwić się o to, w jaki sposób utrzymać ciało i duszę razem. Krsna zadba o to. Należy zawsze czuć się bezradnym i uważać Krsnę za jedyną podstawę swojego postępu w życiu. Skoro tylko ktoś poważnie angażuje się w służbę dla Pana, w pełnej świadomości Krsny, od razu zostaje uwolniony od wszelkich zanieczyszczeń natury materialnej. Są różnego rodzaju procesy religijne i procesy oczyszczające, polegające na kultywowaniu wiedzy, medytacji w systemie yogi mistycznej itd. Ale ten, kto podporządkowuje się Krsnie – nie musi praktykować tak wielu metod. Samo podporządkowanie się Krsnie uwolni go od niepotrzebnej straty czasu. Dzięki temu podporządkowaniu może on zrobić natychmiastowy postęp i uwolnić się od następstw grzechów.

Całą swoją uwagę należy skierować na piękną postać Krsny. Imię Jego jest Krsna, gdyż jest On wszechatrakcyjny. Szczęśliwy jest ten, kogo przyciąga piękna, wszechpotężna i wszechmocna postać Krsny. Są różnego typu transcendentaliści: niektórzy z nich przywiązani są do bezosobowego Brahmana, niektórzy przyciągani są przez postać Duszy Najwyższej itd. Ale kto przywiązany jest do osobowego aspektu Najwyższej Osoby Boga jako Samego Krsny, ten jest najdoskonalszym ze wszystkich transcendentalistów. Innymi słowy, służba oddania dla Krsny, w pełnej świadomości, jest najbardziej poufną częścią wiedzy – i to jest istotą całej Bhagavad-gity. Karma-yogini, filozofowie-empirycy, mistycy i bhaktowie (wielbiciele), wszyscy są transcendentalistami, ale ten, kto jest czystym wielbicielem, ten jest najlepszym ze wszystkich. Użyto tutaj znaczących słów, ma śucah, „Nie bój się, nie wahaj się, nie martw się”. Ktoś może zaniepokoić się, w jaki sposób będzie w stanie porzucić wszelkie religijne formy i po prostu podporządkować się Krsnie – ale taki niepokój jest zbyteczny.
Dn 8:14 BT5 "On zaś powiedział do niego: Jeszcze przez dwa tysiące trzysta wieczorów i poranków, następnie świątynia odzyska swoje prawa."

Awatar użytkownika
radek
Posty: 3714
Rejestracja: 03 sty 2013, 13:19
Lokalizacja: Choszczno
Kontakt:

Post autor: radek »

Koran nie uczy obowiązku umierania, to że aniołowie nie dali ludziom takiego ciała żeby mogli obejść się bez pożywienia czy też byli nieśmiertelni, nie zabrania ludziom wiary w to co dobre

Koran 21:7-8
I wysyłaliśmy przed tobą tylko ludzi, którym zostało dane objawienie. Zapytajcie wiec ludzi posiadających napomnienie, jeśli wy sami nie wiecie! My nie daliśmy im takiego ciała, żeby mogli się obejść bez pożywienia czy też byli nieśmiertelni.

Koran 54:22
I uczyniliśmy łatwym Koran dla przypomnienia; lecz czy się znajdzie ktoś, kto będzie pamiętał?

Koran 4:122
A tych, którzy wierzą i czynią dobre dzieła - My wprowadzimy do Ogrodów, gdzie w dole płyną strumyki; tam będą przebywać wiecznie - nieśmiertelni. Obietnica Boga jest prawdą! A kto jest bardziej prawdziwy niż Bóg w tym, co mówi?

Koran 13:5-6
Jeśli potrafisz się dziwić, to zadziwiające jest ich powiedzenie: "Czy kiedy staniemy się prochem, to czy pojawimy się na pewno w nowym stworzeniu?" Tamci - to tacy, którzy nie uwierzyli w swojego Pana; tamci - to tacy, którzy będą mieli łańcuchy na szyjach: oni będą mieszkańcami ognia, w którym będą przebywać na wieki. Oni domagają się od ciebie, abyś przyspieszył zło przed dobrem; a przecież już przed nimi miały miejsce kary przykładne. Zaprawdę, twój Pan jest władcą przebaczenia dla ludzi, mimo ich niesprawiedliwości! Zaprawdę, twój Pan jest straszny w karaniu!

Ap 14:1-4 eib "(1) Na górze Syjon zobaczyłem Baranka. Stało z Nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli na czole wypisane Jego imię oraz imię Jego Ojca. (2) Z nieba natomiast rozległ się głos. Brzmiał jak szum nieprzebranych wód, jak odgłos potężnego grzmotu. Na jego tle usłyszałem melodię. Miałem wrażenie, jakby to harfiarze grali na swoich harfach. (3) Śpiewali oni jakby nową pieśń. Rozbrzmiewała ona przed tronem, przed czterema istotami i przed starszymi. Nikt nie mógł się tej pieśni nauczyć oprócz stu czterdziestu czterech tysięcy tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. (4) To ci, którzy nie splamili się z kobietami, ich dziewiczość nie uległa naruszeniu. Idą za Barankiem, dokądkolwiek pójdzie. Zostali oni wykupieni spośród ludzi jako pierwszy owoc — dla Boga i dla Baranka."
Dn 8:14 BT5 "On zaś powiedział do niego: Jeszcze przez dwa tysiące trzysta wieczorów i poranków, następnie świątynia odzyska swoje prawa."

Awatar użytkownika
radek
Posty: 3714
Rejestracja: 03 sty 2013, 13:19
Lokalizacja: Choszczno
Kontakt:

Re: Islam a zbawienie

Post autor: radek »

Niewiasta jest ozdobą mężczyzny. Poważna Miłość dba by przestrzegać całego Prawa. Droga najprostsza polega na zaufaniu Miłości do tego stopnia, że nie stara się zbliżać do Niewiasty przed wypełnieniem całego Prawa. Nawet gdy mężczyzna zostanie Serafinem wzbudzając poprzez Ducha w Niewieście życie zwyciężając tym samym na tym Świecie, to jest jeszcze Bóg i wszyscy mamy względem Niego zobowiązania

Koran 11:15-20
Ten, kto chce życia tego świata i jego ozdoby... My im zapłacimy w pełni tutaj, ale i tam nie doznają oni szkody. To są tacy, dla których w życiu ostatecznym nie będzie nic innego, jak tylko ogień. I daremne będzie to, czego na nim dokonali, i bezużyteczne, co uczynili. Ten, kto polega na jasnym dowodzie, pochodzącym od jego Pana i recytowanym przez Jego świadka, mając przed sobą Księgę Mojżesza jako przewodnika i miłosierdzie - tacy jak on wierzą w niego. A kto spośród zwolenników różnych partii nie wierzy w niego, to ogień będzie jego miejscem spotkania. Nie powątpiewaj więc w to objawienie, ponieważ ono jest prawdą od twego Pana. Lecz, zaprawdę, większość ludzi nie wierzy! A czy jest ktoś bardziej niesprawiedliwy aniżeli ten, kto wymyśla kłamstwo przeciw Bogu? Tacy będą przedstawieni swojemu Panu i świadkowie powiedzą: "Oto są ci, którzy skłamali swemu Panu!" Czyż przekleństwo Boga nie spadnie na niesprawiedliwych, na tych, którzy odwracają od drogi Boga, poszukując na niej krzywizny, i którzy nie wierzą w życie ostateczne? Ci nie są w mocy zmienić czegokolwiek na ziemi i nie ma dla nich opiekunów, poza Bogiem. Im kara zostanie podwojona. Oni nie mogli słyszeć i nie mogli tez jasno widzieć.

Prawdziwa Miłość będąca ozdobą nie dozna niesprawiedliwości nawet jeśli działa "na ogniu", czy też w jego otoczeniu, dziedzicząc jego dług

Koran 27:8
Lecz kiedy zbliżył się do niego, dał się słyszeć głos: "Błogosławiony jest Ten, który jest w ogniu i który jest wokół niego! Chwała niech będzie Bogu, Panu światów!

Koran 4:74
Niechże walczą na drodze Boga ci, którzy za życie tego świata kupują życie ostateczne! A kto walczy na drodze Boga i zostanie zabity albo zwycięży, otrzyma od Nas nagrodę ogromna.

Wiara w życie ostateczne polega na wprowadzaniu całego świata do zagwarantowanych ogrodów, nie na gniewaniu się za przeszłość i znajdowaniu coraz to nowych powodów do potępiania innych, lecz na udowadnianiu, że to co się stało w przeszłości stanie się uwydatnieniem chwały Bożej. To jest droga uświęcona

Koran 10:9
Zaprawdę, tych, którzy uwierzyli i którzy pełnili dobre dzieła, Pan poprowadzi drogą prostą w nagrodę za ich wiarę. Będą płynąć u ich stóp strumyki w Ogrodach szczęśliwości.
Dn 8:14 BT5 "On zaś powiedział do niego: Jeszcze przez dwa tysiące trzysta wieczorów i poranków, następnie świątynia odzyska swoje prawa."

Awatar użytkownika
radek
Posty: 3714
Rejestracja: 03 sty 2013, 13:19
Lokalizacja: Choszczno
Kontakt:

Re: Islam a zbawienie

Post autor: radek »

Urazy jakie żywi część krajów Islamu względem zachodu są w pewnym sensie zdrowe, ponieważ wybaczanie grzechów służyć powinno poprawie relacji obu stron. Z historii wiadomo jednak, że kraje wschodu wybaczając zachodowi nie znajdują u zachodu szacunku, natomiast zachód w ogóle wschodowi nie ma zwyczaju czegokolwiek wybaczać, lecz domaga się rozliczeń do najdrobniejszej monety. Dlatego stabilniejsza wydaje się być współpraca raczej ze wschodem niż z zachodem

Ap 16:12 EIB "Szósty anioł wylał swoją czaszę na wielką rzekę Eufrat. To wysuszyło jej wody i przygotowało drogę dla królów ze Wschodu."

Tym niemniej sytuacja jest rozwojowa, o czym świadczy stabilizowanie się sytuacji między Izraelem i częścią krajów Islamu, a zwyciężyć nadal mogą wszyscy. Nie odbieram racji pokrzywdzonym przez zachód, a organizacje międzynarodowe umieją już w dzisiejszych czasach zrozumieć precyzyjnie przedstawione stanowisko i rozstrzygnąć spór na korzyść strony uciskanej. Ale wczytując się w Prawo Boże strona słabsza ma do wyboru albo odebrać na drodze podstępu zapłatę teraz od ludzi za ich długi i bać się reakcji Boga, albo wywalczyć na drodze sądu przekonanie do swojej racji i przeciwnika zniechęcić tym samym do drogi krętej. Nagroda od Boga jest dużo ważniejsza od satysfakcji zwycięstwa nad przeciwnikiem, dlatego prawdziwe zwycięstwo to zdobycie prawdziwego przyjaciela i wspólne odpoczywanie po dawnych trudach

Koran 47:4-6
Kiedy wiec spotkacie tych, którzy nie wierzą, to uderzcie ich mieczem po szyi; a kiedy ich całkiem rozbijecie, to mocno zaciśnijcie na nich peta. A potem albo ich ułaskawicie, albo żądajcie okupu, aż wojna złoży swoje ciężary. Tak jest! Lecz jeśliby zechciał Bóg, to Sam zemściłby się na nich, lecz On chciał doświadczyć jednych przez drugich. A co do tych, którzy zostaną zabici na drodze Boga, to On nie uczyni ich uczynków daremnymi. On poprowadzi ich drogą prostą i udoskonali ich ducha, i wprowadzi ich do Ogrodu, który im dał poznać.
Dn 8:14 BT5 "On zaś powiedział do niego: Jeszcze przez dwa tysiące trzysta wieczorów i poranków, następnie świątynia odzyska swoje prawa."

wuka
Posty: 7511
Rejestracja: 25 cze 2016, 10:40

Re: Islam a zbawienie

Post autor: wuka »

Urazy jakie żywi część krajów Islamu względem zachodu są w pewnym sensie zdrowe, ponieważ wybaczanie grzechów służyć powinno poprawie relacji obu stron. Z historii wiadomo jednak, że kraje wschodu wybaczając zachodowi nie znajdują u zachodu szacunku, natomiast zachód w ogóle wschodowi nie ma zwyczaju czegokolwiek wybaczać, lecz domaga się rozliczeń do najdrobniejszej monety. Dlatego stabilniejsza wydaje się być współpraca raczej ze wschodem niż z zachodem
Zachód jest tak zadufany w sobie, pełen pychy i poczucia wielkości i nieomylności, że aż wstyd.
Brak pokory i szacunku dla innych, a także dla siebie i względem siebie nawzajem jest cechą charakterystyczną Zachodu. Do tego ...pamięć dobra, ale krótka i wybiórcza.
Do podobnych wniosków, jak ten fragment napisany przez Radka, doszłam całkiem niedawno, czytając pewną książkę w której rzetelnie przeanalizowano stosunki Wschód-Zachód od Starożytności do czasów obecnych.
Niestety, ale można powiedzieć, że obecnej wrogości Wschodu do "nas" jesteśmy w dużej mierze sami winni. Jako Zachód.
A początkiem tej wrogości było wygnanie całej populacji muzułmańskiej, któa przez 800 lat żyła w największej zgodzie i wzajemnej tolerancji na terenie dzisiejszej Hiszpanii.
Katolicy to zrobili wprowadzając nienawiść, nietolerancję i owoce tego mamy też obecnie.
"Życie umiera, ale istnienie trwa nadal."
Mistrz Eckhart

Awatar użytkownika
radek
Posty: 3714
Rejestracja: 03 sty 2013, 13:19
Lokalizacja: Choszczno
Kontakt:

Re: Islam a zbawienie

Post autor: radek »

Obecny czas u wielu wymaga wysiłku by pozytywnie interpretować wrażenia zmysłowe, natomiast czas obiecany będzie wiązał się z tym, że łatwo będzie twierdzić, iż wrażenia zmysłowe są przyjemne. Osoby przychylne bliźnim w relatywnie trudnym czasie, zasługują by dać im dobro które oni wyświadczają pierwsi

Koran 2:25
I zwiastuje radosną wieść tym, którzy uwierzyli i czynili dobre dzieła, iż dla nich będą Ogrody, gdzie w dole płyną strumyki. ilekroć są zaopatrywani w jakiekolwiek owoce z nich, oni mówią: ,To jest to, co otrzymywaliśmy kiedyś!", albowiem to, co otrzymują, jest bardzo podobne. Będą tam mieli małżonki czyste będą tam przebywać na wieki.
Dn 8:14 BT5 "On zaś powiedział do niego: Jeszcze przez dwa tysiące trzysta wieczorów i poranków, następnie świątynia odzyska swoje prawa."

Awatar użytkownika
radek
Posty: 3714
Rejestracja: 03 sty 2013, 13:19
Lokalizacja: Choszczno
Kontakt:

Re: Islam a zbawienie

Post autor: radek »

Dobrze jest raczej przecenić osądzając niż nie docenić. Dlatego rozstrzygając problemy historyczne trzeba wiązać je z przypisaniem najszlachetniejszych intencji postaciom z nimi związanym. Przypisywanie najszlachetniejszych intencji to niewątpliwie cecha Ducha Świętego

Mat 12:32 EIB "Kto powiedziałby słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu wybaczone, lecz kto by je wypowiedział przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu wybaczone ani w tym wieku, ani w nadchodzącym."

Koran 57:11
A kto da Bogu piękną pożyczkę, On mu ją odda w dwójnasób, i będzie
miał nagrodę szlachetną.
Dn 8:14 BT5 "On zaś powiedział do niego: Jeszcze przez dwa tysiące trzysta wieczorów i poranków, następnie świątynia odzyska swoje prawa."

Awatar użytkownika
jyakkudesu
Posty: 142
Rejestracja: 21 maja 2006, 5:47
Lokalizacja: Kolumbia Brytyjska, Kanada
Kontakt:

Re: Islam a zbawienie

Post autor: jyakkudesu »

Mój wątek z 2006r. jeszcze aktywny! Od tamtego czasu nauczyłem się wiele o Islamie i jego zwiedniczej mocy. :-) Ściągnijcie sobie polskie tłumaczenie książki autorstwa legendarnego na Internecie apologetyka Christian Prince pt. Oszustwo Allaha. To fascynująca lektura. https://drive.google.com/file/d/1Zqzjk9 ... nNPhwE6vgD
KANAŁ CYFROWY JEZUS | Ewangelia dla każdego
► SUBSKRYBUJ NA YOUTUBE ►

Awatar użytkownika
radek
Posty: 3714
Rejestracja: 03 sty 2013, 13:19
Lokalizacja: Choszczno
Kontakt:

Re: Islam a zbawienie

Post autor: radek »

Przygotowywanie swojej obrony na czas sądu nie powinno odwodzić od miłosierdzia gdy mamy możliwość je bliźniemu ofiarować, ale nie ludzie prowadzą siebie nawzajem lecz Bóg prowadzi ludzi noszących Go w sercach

Koran 2:272
Nie do ciebie należy prowadzenie ich droga prostą; lecz Bóg
prowadzi drogą prostą, kogo chce. A co rozdajecie z dobra - to dla
samych siebie; wy rozdajecie tylko, poszukując oblicza Boga. I
cokolwiek rozdacie z dobra, to zostanie wam w pełni odpłacone i nie
doznacie niesprawiedliwości.
Dn 8:14 BT5 "On zaś powiedział do niego: Jeszcze przez dwa tysiące trzysta wieczorów i poranków, następnie świątynia odzyska swoje prawa."

ODPOWIEDZ

Wróć do „Islam”