Koran

Moderatorzy: kansyheniek, Bobo, booris, Junior Admin, Moderatorzy

woroniecka
Posty: 536
Rejestracja: 06 paź 2012, 22:10

Post autor: woroniecka »

Dżej pisze:Jak więc skomentować to?
Kontekst i sam wers mówi o tym, że nie-dziewice kusiły Izraelitów by sypiali z nimi, a one przez to włączyły ich w kult czczenia poganskiego boga baala, wiec nie chodzi tu o zwykły seks, a o jakiś dziwaczny pogański, seksualny rytuał

Awatar użytkownika
Dżej
Posty: 2135
Rejestracja: 28 lip 2012, 0:20
Lokalizacja: Warszawa a potem tu i tam.

Post autor: Dżej »

A ja mam wrażenie raczej, że nie-dziewice były nie do pomyślenia gdyż były "używane".
Biblia...czemu słowem a nie wykładem bożym? Wszak zawiera więcej niż jedno słowo i nie jest tak klarowna.

amaculatio
Posty: 122
Rejestracja: 29 kwie 2012, 17:17

Post autor: amaculatio »

Ze strony http://peace-of-mind.net/islamic_belief.htm

13 THE QUR’AN IS DEMON INSPIRED
I believe The Qur’an contains material that is demon inspired.

There are prophecies and insights contained in the Qur’an and the Sunnah which cannot be explained by human intelligence at the time they were written. These have been proffered as evidence for the claim that the Qur’an was divinely inspired.

These include the prophecy on the victory of the Byzantines over the Persians within nine years after their initial loss, as well as insights on scientific knowledge, viz. the description on the joining and stacking of clouds, the role of hailstones in the formation of lightning, mountains as pegs, the darkness in the deep sea, the waves inside the ocean, the partition of seas and estuaries, the snow age, the rotation and orbiting of the earth, the origin of the universe through smoke, pain sensation from burn, the front of the brain as responsible for lying and the early development of the human embryo.

I believe when Lucifer was cast down to earth together with his fallen angels, he became known as Satan, the accuser of the brethren. Because these fallen angels are spirit and unable to effect change on earth except through spirit possession of human beings, they have perfected the skill of possessing people’s minds and invented the concept of reincarnation to deceive people into accepting their repeated possession of people.

There is no reincarnation of the original spirits of people which are from El-Elyon, the true creator. There is only repeated spirit possession of people by the spirits of fallen angels (demonic spirits) which is their ‘reincarnation’.

I believe the original El-Elyon given spirit is given at conception, after the sperm enters the egg and they fuse to become another new, distinct and unique individual.

Demon possession can occur any time after conception. I believe that the possessing demon is able to retain memory of its experience in the body of the possessed person. Hence the knowledge of the early development of the embryo. This knowledge was revealed to Muhammad by the demon which possessed him. Hence knowledge of human anatomy and function can also be accounted for.

I believe the demons inhabit the realm of principalities and powers, which include the air, sea and earth (Ephesians 2:2) Hence their knowledge of the geological, meteorological and astronomical phenomena.

Their objective is to impress mankind and deceive us into believing that this knowledge is from the creator. Again, deception, the signature of Satan, is seen.

What about prophecy? Even the evil Balaam was able to prophesy.
What about the miracles like splitting the moon and producing water from his hand ? Even Hindu yogis have been reported to perform miraculous acts. I believe the power to do this is demonic
13. Koran jest DEMON INSPIRED
Wierzę, że Koran zawiera materiał, który jest demonem inspirowane.

Istnieją przepowiednie i spostrzeżenia zawarte w Koranie i Sunna, których nie można wyjaśnić ludzkiej inteligencji w czasie, gdy zostały napisane. Zostały one ofiarowany jako dowód na twierdzenie, że Koran został natchnione.

Są to proroctwo o zwycięstwie Bizancjum nad Persami w ciągu dziewięciu lat od ich początkowej straty, a także wgląd na wiedzy naukowej, a mianowicie. Opis na łączenia i układania chmur, rola grad w tworzeniu piorun, góry jak kołki, ciemność w głębokiego morza, fale wewnątrz oceanu, rozbiór morzu i ujściach rzek, wiek śnieg, rotacja i na orbicie Ziemi, pochodzenia wszechświata przez dym, czucie bólu od oparzenia, przednia mózgu jako odpowiedzialny za kłamstwo i wczesnego rozwoju zarodka ludzkiego.


Wierzę, że kiedy Lucyfer został strącony na ziemię, wraz z jego upadłych aniołów, stał się znany jako Szatan, oskarżyciel braci. Ponieważ te upadłe anioły są duchem i są w stanie dokonać zmiany na ziemi tylko przez posiadanie ducha ludzi, mają do perfekcji umiejętność posiadanie umysły ludzi i wymyślił pojęcie reinkarnacji, aby oszukać ludzi do przyjęcia ich wielokrotne posiadanie osób.

Nie ma reinkarnacji pierwotnych duchów osób, które są z El-Elyon, twórca prawda. Jest tylko powtarza posiadanie ducha ludzi przez duchy upadłych aniołów (demoniczne duchy), co jest ich "reinkarnacji".

Wierzę, że przy El-Elyon dany duch znajduje się w momencie poczęcia, po wniknięcia plemnika do jaj i bezpiecznik się inny nowy, odrębny i niepowtarzalny indywidualny.

Posiadanie Demon może wystąpić w dowolnym momencie po zapłodnieniu. Wierzę, że demon posiadania jest w stanie zachować pamięć o jego doświadczenie w ciele osoby opętanej. Stąd znajomość wczesnego rozwoju zarodka. Wiedza ta została objawiona Mahometowi przez demona, który go opętał. Stąd znajomość ludzkiej anatomii i funkcji może być również rozliczane.

Wierzę, że demony zamieszkują sferę i mocom, które zawierają powietrze, morze i ziemia (Efezjan 2:02) Stąd ich wiedzy geologicznej, zjawisk meteorologicznych i astronomicznych.

Ich celem jest, aby zaimponować ludziom i oszukują nas w przekonaniu, że ta wiedza jest od twórcy. Ponownie, oszustwo, podpis szatana, jest postrzegana.

Co o przepowiedni? Nawet zły Balaam był w stanie prorokować.
Co o cudach, takich jak podział księżyc i produkcji wody z jego strony? Nawet jogini hinduscy zostały zgłoszone do wykonywania cudownych czynów. Wierzę, że moc na to jest demoniczne
I believe Satan’s deception is in hijacking the ‘one god’ concept of Judaism and Christianity with the use of the name Allah as the ‘one god’ rather than the genuine name El. This deception is rendered more persuasive by using the simplistic one entity Allah rather than the three entity Holy Trinity concept of Christianity.

Wierzę, że oszustwo szatana (związane z islamem i Koranem) jest w wykorzystaniu koncepcji "jednego Boga" judaizmu i chrześcijaństwa(...). To oszustwo staje się bardziej przekonujące dzięki korzystaniu z łatwiejszej do zrozumienia idei jednoosobowego Boga, a nie trudniejszej do zrozumienia koncepcji Trójcy Świętej chrześcijaństwa.
Większość cudów koranicznych dotyczy liczb, matematyki, prawidłowości.

woroniecka
Posty: 536
Rejestracja: 06 paź 2012, 22:10

Post autor: woroniecka »

Też doszłam ostatnio do wniosku, że właśnie Koran i Muhammad musiał być jakoś demonicznie zainspirowany, bo Koran jest zbyt mądry by napoisał go jakiś handlarz karawan z arabii... Podstawą odrzucenia islamu jest nienawiść wobec Izraela i Żydów - narodu wybranego

Awatar użytkownika
Dezerter
Posty: 3631
Rejestracja: 16 sie 2009, 22:50
Lokalizacja: Inowrocław
Kontakt:

Początki Koranu

Post autor: Dezerter »

Witajcie
obejrzałem bardzo dobry, obiektywny i profesjonalny film o powstaniu Koranu
więc się dzielę z bliźnimi i błądzącymi, których też kocham - by poznali jak było naprawdę z powstaniem Islamu a nie pisali bajek spiskowych ;-)
"Koran – U źródeł Księgi"
http://www.filmydokumentalne.eu/koran-u-zrodel-ksiegi/
radzę nie zwlekać za długo, bo może zniknąć
są następne odcinki
Nie czyńcie tak jak ci przeciw którym występujecie
http://zchrystusem.pl/

waldek S
Posty: 163
Rejestracja: 26 sty 2015, 19:38

Post autor: waldek S »

amaculatio
Styl kaligrafii, w którym słowo Allah wygląda jak czołgający się na brzuchu wąż (nawet z koroną i berłem) nazywa się thuluth, co pochodzi od arabskiego słowa oznaczającego... jedna trzecia! Jaka jest liczba Osób Boskich według chrześcijan? Trzy? A jaka jest liczba Osób Boskich według muzułmanów? Jedna? Ile wynosi stosunek liczby Osób Boskich w islamie do liczby Osób Boskich w chrześcijaństwie? Jedna trzecia! Przypadek?
Moim zdaniem – do „jedna trzecia” bardziej pasuję czwarty wers z poniższego cytatu.
Jest tu mowa, o tym, że do buntu diabła przeciwko Bogu przyłączyło się - jedna trzecia aniołów.
(1) I ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z dwunastu gwiazd;
(2) A była brzemienna, i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała.
(3) I ukazał się drugi znak na niebie: Oto ogromny rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów;
(4) A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd z nieba i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię.
Ap12
Jak najbardziej przyłączam się do tego co powiedziałeś poniżej!!!
Każda aktualna interpretacja Koranu wygląda dla mnie na obelżywą wobec chrześcijaństwa.

waldek S
Posty: 163
Rejestracja: 26 sty 2015, 19:38

Post autor: waldek S »

@Dezerter
Mógłbyś w kilku słowach streścić te filmy?

Awatar użytkownika
Dezerter
Posty: 3631
Rejestracja: 16 sie 2009, 22:50
Lokalizacja: Inowrocław
Kontakt:

Post autor: Dezerter »

waldek S pisze:@Dezerter
Mógłbyś w kilku słowach streścić te filmy?
a co ci po streszczeniu? - wiedzy nie nabywa się ze streszczeń tylko z pełnego i uważnego obejrzenia filmu
a o czym jest to przecież napisałem! trwa tylko 50 minut więc miłego oglądania
Nie czyńcie tak jak ci przeciw którym występujecie
http://zchrystusem.pl/

waldek S
Posty: 163
Rejestracja: 26 sty 2015, 19:38

Post autor: waldek S »

@Dezerter
Streszczenie jest mi potrzebne tylko i wyłącznie do tego, żebym mógł się rozeznać – czy warto na ten film tracić czas, czy też nie.
Ponieważ jakbym zaczął oglądać wszystkie filmiki z sieci – to życia by mi nie starczyło.

ZAMOS
Posty: 2161
Rejestracja: 19 paź 2012, 10:26
Lokalizacja: Wieś pod Warszawą

Post autor: ZAMOS »

waldek S pisze:@Dezerter
Mógłbyś w kilku słowach streścić te filmy?
Nie ma tam nic wartościowego. Obejrzałem cały film i tylko straciłem czas. Jedyna wiadomość jest taka, że pierwsze księgi koranu były spisane jak hebrajskie, czyli bez samogłosek. Czy to ci czegoś nie sugeruje? nie ma w ogóle cytatów, a tylko nic nie wnoszące akademickie ble, ble, ble i ble.

Awatar użytkownika
BLyy
Posty: 2983
Rejestracja: 27 lip 2009, 1:54
Lokalizacja: Chorzów

Post autor: BLyy »

Obejrzałem cały film i uważam go za wartościowy. Chyba najlepszy dokumentalny film na temat historii Koranu, jaki dotąd powstał.
Pokazuje, że Koran również ma swoją historię i to historia ukształtowała taki a nie inny obraz Koranu. Były inne wersje Koranu np. mojego ulubieńca Alego, którego Koran był nie tylko szerszy o treść, ale i w kolejności chronologicznej sury były ustawiony. Miał więc wiedzę większą na temat Mahometa niż Usman i jego kompilatorzy, ale mimo to zwyciężyła opcja Usmana gdyż był kalifem i miał większą władzę. Polityka więc.
Jednak w filmie najbardziej brakowało mi wskazywanie różnic między Koranem Usmana innymi wersjami Koranu, jakie były różnice interpretacyjne kiedy jeszcze samogłosek nie było, a wtedy szło różne słowa odczytać. Jakkolwiek film wart jest polecenia.
"Poznajcie, co macie przed oczyma, a odkryjecie wszelkie tajemnice. Albowiem nie ma rzeczy ukrytej, która odkryta by? nie mo?e" Ewangelia Tomasza 5

Awatar użytkownika
BLyy
Posty: 2983
Rejestracja: 27 lip 2009, 1:54
Lokalizacja: Chorzów

Post autor: BLyy »

Odnośne Koranu, to badania nieraz są opóźniane i ograniczane z powodu gróźb muzułmanów. Sam ten muzułmanin z filmu mówił, że muzułmanie nie powinni mieć oporów przed obiektywnymi badaniami, bo to tylko świadczy o ich słabej wierze. Brakuje mi wydań krytycznych np. czy są jakieś różnice między manuskryptami, jakie różnice interpretacyjne mogą wyniknąć z tekstu bez samogłosek, bo czasem może pasować zupełnie inne słowo i jeśli sa informacje o innych wersjach Koranu jak Alego, powinno się sprawdzić te różnice, zbadać czy sury są pełne czy brakuje. Takich badań nie lubia muzułmanie, tylko lubią takie, które potwierdzają prawdziwość Koranu i krytyczne badania wobec Biblii.
Na temat Koranu można poczytać tutaj: http://apologetyka.com/swiatopoglad/islam/ksiazki/inwazja/koran. Nie jestem wstanie sprawdzić wszystkich zawartych tam informacji, ale właśnie chciałbym poczytać taką krytykę tekstu Koranu, która by mi na te wszystkie pytania odpowiadała i nieścisłości. Tego mi też w filmie zabrakło, ale rozumiem, że Koran tam przedstawiono pod względem historycznym a nie teologiczno-historycznym.
"Poznajcie, co macie przed oczyma, a odkryjecie wszelkie tajemnice. Albowiem nie ma rzeczy ukrytej, która odkryta by? nie mo?e" Ewangelia Tomasza 5

Cyryl
Posty: 240
Rejestracja: 01 paź 2010, 19:59

Post autor: Cyryl »

BLyy pisze:Odnośne Koranu, to badania nieraz są opóźniane i ograniczane z powodu gróźb muzułmanów. Sam ten muzułmanin z filmu mówił, że muzułmanie nie powinni mieć oporów przed obiektywnymi badaniami, bo to tylko świadczy o ich słabej wierze.
Jakie badania????

W islamie nie ma możliwości badań od czasów:
Jedną z czołowych figur za to odpowiedzialnych był Sufi Abu Hamid al-Ghazali (1058-1128), który po dziś dzień jest wpływowym teologiem, komentatorem świętych tekstów islamu oraz miał swój wkład w tworzenie islamskiego prawa szariatu. Pomimo, iż był on wielkich myślicielem, był również orędownikiem anty-intelektualizmu, który stłamsił znaczną część islamskiej myśli filozoficznej i naukowej. Zdaniem al-Ghazaliego, niektórzy filozofowie za bardzo wahali się, aby przyjąć prawdy objawione w Koranie. Abu Yusuf Yaqub ibn Ishaq al-kindi (801-873) uważał na przykład, że zarówno religia jak i filozofia były dwoma odrębnymi, aczkolwiek równymi ścieżkami do prawdy. Innymi słowy, nie każdy człowiek musi dostosowywać się do nakazów Mahometa z jego Koranem i fantazją o niebiańskim burdelu. Niektórzy myśliciele islamscy posuwali się jeszcze dalej – Abu Bakr ar-Razi, na Zachodzie znany jako Rhazes twierdził, że tylko filozofia jest w stanie poprowadzić człowieka do najwyższej prawdy. Inni w swojej ciekawości podążali podobnie niebezpiecznymi ścieżkami.
W swojej książce Niespójność Filozofów, al-Ghazali oskarżał muzułmańskich filozofów o zniewagę i ignorancję wobec objawionych praw Allaha, a także o odrzucanie religijnych nauk i uważanie ich jedynie za ludzki wymysł. Słowa te kierował między innymi do al-Farabiego i Avicenny, którzy ośmielili się rzucić wyzwanie kluczowym aspektom islamskiej religii. Na końcu swojej książki, al-Ghazali zadaje pytanie retoryczne: ‘Czy zatem powinniśmy wnioskować, że oni są niewiernymi, a zabijanie ich i ich popleczników jest naszym obowiązkiem?’ Następnie sam odpowiada na swoje pytanie, mówiąc: ‘Nazwanie ich niewiernymi jest konieczne z uwagi na trzy kryteria: ich nauki utrzymujące, że świat istniał od zawsze, że Allah nie wie szczegółów, a tylko ogólniki; i że nie martwe ciało nie może zmartwychwstać. Zatem, wedle prawa szariatu, zabicie ich jest konieczne.[/quote]
http://ndie.pl/islamskie-mity-zlote-wieki/

Zobaczcie punkt trzeci za którego głoszenie można stracić głowę z rąk islamistów:


nie martwe ciało nie może zmartwychwstać :-) :-D

Oczywiście, że nie może ponieważ żyje, zmartwychwstanie odnosić się może tylko do martwego ciała.

O jakich badań na temat Koranu można mówić skoro od XII wieku w islamie karano za logiczne myślenie????

Przecież Koran czy islam nie wytrzymuje wstępnej krytyki a nie mówiąc już o poważnej krytyce naukowej.

Uczeni w t.z.w. "złotych wiekach islamu" woleli studiować dział uczonych greckich niż Koran. I o to czepiał się al-Ghazali, grożąc uczonym śmiercią!!!

Już milczenie i brak pracy badawczej uczonych żyjących w państwach islamskich nad Koranem i islamem jest żywym dowodem, jak absurdalny jest islam.

Przypominam Izaak Newton badał proroctwa Biblijne. A uczeni islamscy, woleli czytać Platona niż marnować czas na Koran :-D :-D

Awatar użytkownika
Dezerter
Posty: 3631
Rejestracja: 16 sie 2009, 22:50
Lokalizacja: Inowrocław
Kontakt:

Post autor: Dezerter »

Cyryl pisze:Jakie badania????

W islamie nie ma możliwości badań od czasów:
może tak było do XX wieku ale w XIX są badania - obejżyj film a sam się przekonasz
http://www.filmydokumentalne.eu/koran-u-zrodel-ksiegi/
Nie czyńcie tak jak ci przeciw którym występujecie
http://zchrystusem.pl/

Awatar użytkownika
nesto
Posty: 4216
Rejestracja: 02 kwie 2012, 12:06
Lokalizacja: były katolik

Post autor: nesto »

amaculatio pisze:Oto 99 imion Boga w islamie:
...............

A kolejne imię to... Leszek :-D

ODPOWIEDZ

Wróć do „Islam”