Strona 3 z 3

: 26 gru 2011, 19:18
autor: Anowi
Jachu pisze:A znasz Anowi pojęcie "Boski Szabat'?
Wszak tydzień stwarzania miał 7 epokowych dni- okresów,nieprawdaz?
6 owych dni-epok jako twórcza praca,a 7-my jako odpoczynek.

Żyd. 4:4
4. Albowiem tak powiedział na jednem miejscu o siódmym dniu: I odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkich spraw swoich.
(BG)

Zdrówka :-D
ile trwał dzień w/g Ciebie Jachu?

: 26 gru 2011, 20:29
autor: Jachu
Anowi pisze:ile trwał dzień w/g Ciebie Jachu?
Jeden dzień stwarzania trwał 7 tysięcy lat. 7x 7000 lat= 49 000 lat
50-ty tysiąc lat będie Wielkim Jubileuszem (Ha Jobel),ten będzie trwal na wieki wieczne z odrodzoną i doskonałą ludzkoscią.Będzie to właściwe Królestwo Boże,gdy Bóg będzie "wszystkim we wszystkim".

Zapis modelowy o takim liczeniu lat jest przecież w Zakonie,-co siedem lat miał być rok sabatowy,a co siedem owych sabatowych lat, wszystko mialo wracać do poprzedniego stanu. Były zatem wg Zakonu obrazowe dwa sabaty,-49 rok i 50-ty rok.
$9-ty,to Królestwo Chrystusowe,Tysiąclecie i przywracanie człowieka do społeczności z Bogiem (sąd i próba) i 50 tysiąc,który nie będzie mial końca,bo nie będzie potrzeby liczenia lat,będzie wiecznośc w doskonałości. :-D

Kazn. 3:10-11
10. Widziałem żmudne zadania, które Bóg zadał ludziom, aby się nimi trudzili.
11. Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ich serca; a jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca.
(BW)

: 26 gru 2011, 22:25
autor: Anowi
1. to gdzie jesteśmy na tej osi czasu?
2. którego dnia Bóg powrócił do Raju?
3. którego dnia wypędził swe dzieci?