Ewangelia. Najbardziej przerażająca prawda Biblijna

Tutaj dzielimy się tym, co przyniesie zachetę, pocieszenie, umocnienie w wierze, co pobudzi do działania i pomoże rozwinąć skrzydła wierzącemu. Będzie tu miejsce dla poezji, rozważania fragmentów Słowa Bożego, dzielenia się tym co Bóg do nas mówi poprzez swoje Słowo, sny i wizje oraz okoliczności codziennego życia.

Moderatorzy: kansyheniek, Bobo, booris, Junior Admin, Moderatorzy

Awatar użytkownika
amiko
Posty: 3608
Rejestracja: 09 wrz 2006, 12:40

Post autor: amiko »

[center]CHRYSTUS PRZEZ SWOJEGO DUCHA ŚWIĘTEGO JEST OBECNY W KAŻDYM CZŁOWIEKU OD 2000 LAT[/center]

O odkupieniu każdego człowieka przez Chrystusa i jego obecności w każdym człowieku pisał, mówił Jan Paweł II i wielu innych ludzi:

TAJEMNICA ODKUPIENIA KAŻDEGO CZŁOWIEKA

8...Sobór Watykański II w swej wnikliwej analizie „świata współczesnego” stale docierał do tego najważniejszego w widzialnym stworzeniu punktu, którym jest człowiek, zstępując — tak jak Chrystus — w głąb ludzkich sumień, dotykając wewnętrznej tajemnicy człowieka, tej którą w języku biblijnym i pozabiblijnym również wyraża „serce”. Chrystus-Odkupiciel świata jest Tym, który dotknął w sposób jedyny i niepowtarzalny tajemnicy człowieka, który wszedł w Jego „serce”.

10... Człowiek zostaje w Tajemnicy Odkupienia na nowo potwierdzony, niejako wypowiedziany na nowo. Stworzony na nowo! „Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety,wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie” (Ga 3, 28).

Jakąż wartość musi mieć w oczach Stwórcy człowiek, skoro zasłużył na takiego i tak potężnego Odkupiciela (por. hymn Exsultet z Wigilii Wielkanocnej), skoro Bóg „Syna swego Jednorodzonego dał”, ażeby on, człowiek „nie zginął, ale miał życie wieczne” (por. J 3, 16).

CHRYSTUS ZJEDNOCZYŁ SIĘ Z KAŻDYM CZŁOWIEKIEM

13... Tę przede wszystkim drogę wskazał nam Chrystus Pan, gdy — jak głosi Sobór(Watykański II)

— „On, Syn Boży, przez wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem”

Kościół temu jednemu pragnie służyć, ażeby każdy człowiek mógł odnaleźć Chrystusa, aby Chrystus mógł z każdym iść przez życie mocą tej prawdy o człowieku i o świecie, która zawiera się w Tajemnicy Wcielenia i Odkupienia, mocą tej miłości, jaka z niej promieniuje.

Chodzi więc tutaj o człowieka w całej jego prawdzie, w pełnym jego wymiarze. Nie chodzi o człowieka „abstrakcyjnego”, ale rzeczywistego, o człowieka „konkretnego”, „historycznego”. Chodzi o człowieka „każdego” — każdy bowiem jest ogarnięty Tajemnicą Odkupienia, z każdym Chrystus w tej tajemnicy raz na zawsze się zjednoczył.

14..., ponieważ człowiek — każdy bez wyjątku — został odkupiony przez Chrystusa, ponieważ z człowiekiem — każdym bez wyjątku — Chrystus jest w jakiś sposób zjednoczony, nawet gdyby człowiek nie zdawał sobie z tego sprawy:

„Chrystus, który za wszystkich umarł i zmartwychwstał, może człowiekowi przez Ducha swego udzielić światła i sił, aby zdolny był odpowiedzieć najwyższemu swemu powołaniu”

...każdy człowiek jakoś objęty jest w nim tym tchnieniem życia, które pochodzi od Chrystusa.

Żywot ten, przyobiecany i darowany każdemu człowiekowi przez Ojca w Jezusie Chrystusie, przedwiecznym i Jednorodzonym Synu, wcielonym i narodzonym u progu spełnienia czasów z Dziewicy Maryi (por. Ga 4, 4), jest ostatecznym spełnieniem powołania człowieka. REDEMPTOR HOMONIS http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP ... is.html#m2
-----
Wiara kieruje nas do Chrystusa, ponieważ do Niego zwracają się pytania wypływające z ludzkiego serca w obliczu tajemnicy życia i śmierci. Od Niego tylko możemy bowiem otrzymać odpowiedzi, które nie łudzą i nie rozczarowują.

Chrystus rzeczywiście jest w każdym człowieku.LINK http://www.pijarzy.pl/?strona,doc,pol,g ... 3,ant.html
-----
Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania jego samego, aby człowiek - poznając Go i miłując - mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie. (Encyklika "Fides et ratio")
---------
Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Otwórzcie drzwi Jego zbawczej władzy, otwórzcie jej granice państw, systemy ekonomiczne i polityczne, szerokie obszary kultury, cywilizacji i rozwoju. Nie lękajcie się! Chrystus wie, co kryje się we wnętrzu człowieka. Jedynie On to wie! Dziś człowiek tak często nie wie, co nosi w sobie, w głębi swej duszy, swego serca. (Plac św. Piotra 22 października 1978)CYTATY PAPIESKIE
---------
Każdy z nas musi być świadomy tego, że zgromadza wspólnotę nie wokół siebie, ale wokół Chrystusa, i nie dla siebie, ale dla Chrystusa, ażeby On sam mógł działać w tej wspólnocie, a równocześnie w każdym człowieku mocą swego Ducha-Parakleta, oraz na miarę "daru", jaki każdy w tym Duchu otrzymuje "dla wspólnego dobra". JAN PAWEŁ II
---------
Podobnie pisał Brat Roger w swoich listach:

Zaufanie i nadzieję czerpie się z tajemniczej Obecności, z obecności Chrystusa.
Od momentu zmartwychwstania Chrystus żyje w każdym z nas przez Ducha Świętego;
co więcej, "jest zjednoczony z każdym człowiekiem bez wyjątku".

Wielu ludzi nie wie, że Chrystus jest z nimi zjednoczony(w nich obecny) i że Jego spojrzenie ogarnia wszelkie życie. A jednak On - pokornego serca - trwa w każdym człowieku. I daje się słyszeć Jego spokojny głos: "Czy rozpoznajesz drogę nadziei otwartą dla ciebie? Czy szykujesz się, żeby na nią wejść?"
Jakże więc nie poddać się temu przynagleniu i nie powiedzieć Chrystusowi: "Chciałbym iść za Tobą przez całe moje życie, ale czy znasz moje słabości?" A On odpowiada w Ewangelii: "Znam twój ucisk i ubóstwo... Sądzisz, że aby wytrwać w wierności przez całe życie, nie masz nic lub prawie nic. Ale ty jesteś bogaty.

Bogaty czym? Obecnością Ducha Świętego...

Jego współczująca miłość rozjaśnia najgłębsze ciemności twojej duszy".
Wierność w drodze za Chrystusem wymaga stałej czujności, ale w zamian daje tak wiele radości, taki wielki pokój, tyle jasności.Kto szuka komunii w Bogu, pozwala, by przemieniały go przejrzyste słowa Ewangelii: "Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i rozwagi.LIST BRATA ROGERA Z TAIZE http://www.voxdomini.com.pl/ruchy/taize.html

W każdym człowieku mogą pojawić się wątpliwości. Nie ma w nich niczego niepokojącego. Chciejmy tylko usłyszeć Chrystusa, który szepcze w naszych sercach: „Przeżywasz rozterki? Nie lękaj się, Duch Święty jest zawsze z tobą.”;

Od dwu tysięcy lat Chrystus jest stale obecny(w każdym człowieku) przez Ducha Świętego,

Bóg przez Ducha Świętego przychodzi przemieniać nasze serca. I w najprostszej modlitwie możemy przeczuć, że nigdy nie jesteśmy sami: Duch Święty umacnia naszą komunię z Bogiem, nie na krótką chwilę, lecz na zawsze.LIST BRATA ROGERA Z TAIZE
Bo ja nie wstydzę się ewangelii chrystusowej o obecnym w nas wszystkich Chrystusie,Słowie Bożym (Kol.1.24-28).Jest On bowiem mocą i Mądrością Bożą (1 Kor.1.24) ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka.

Hava

Post autor: Hava »

ratao pisze:CHRYSTUS PRZEZ SWOJEGO DUCHA ŚWIĘTEGO JEST OBECNY W KAŻDYM CZŁOWIEKU OD 2000 LAT


ratao, juz ci pisałam kilka razy, że to co tu napisałes jest nieprawdą, poniewaz Chrystus mieszka tylko w tych, którzy Go przyjęli przez wiare , korzy zostali zapieczętowani Jego Świętym Duchem dopiero potem jak się nawrócili i pokutowali

A to , co masz w podpisie i to co tu zamieszczasz to fałszywa ewangelia, która pomija sprawę AKTU WYBORU, pomija DECYZJĘ człowieka.

Można to porównać, do bajeczki, gdzie ktoś ludziom wmówił, że od roku ( jakiegoś tam), każdy jest wysoko wyspecjalizowanym robotem, tylko musi sie o tym dowiedziećProszę serdecznie jakiegoś miłego moderatora o zamknięcie tego tematu
Dziękuje z góry :ello:

Awatar użytkownika
amiko
Posty: 3608
Rejestracja: 09 wrz 2006, 12:40

Post autor: amiko »

[center]Chrystus jako życiodajny Duch w naszym duchu. LINK[/center]
Ci, którzy się sprzeciwiają ze mną i z moimi braćmi, nie zgadzają się w wymienionych poniżej trzech kwestiach wiary:
1. Jezus jest życiodajnym Duchem,
2. Człowiek winien ćwiczyć swego ducha, wzywając imienia Pana,
3. Jedząc Chrystusa zespalamy się z Bogiem.
Powodem dla, którego ten sprzeciw ma miejsce, jest to, iż nie doświadczyli tego wszystkiego. Mają rytuały, obrzędy i praktyki. Niektórzy mówią językami i objawiają się w nich tak zwane dary. Lecz nie znają Chrystusa jako życiodajnego Ducha:

1 Kor. 15:45
45. Tak też napisano: Pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, ostatni Adam stał się duchem ożywiającym.

(BW)

2 Kor. 3:17
17. A Pan jest Duchem; gdzie zaś Duch Pański, tam wolność.

(BW)

Nie wiedzą, że Chrystus jest teraz z naszym duchem;

Gal. 6:18
18. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia. Amen.
(BW)

2 Tym. 4:22
22. Pan niech będzie z duchem twoim. Łaska niech będzie z wami. Amen.
(BW)

Tacy chrześcijanie nie umieją zwracać się do ducha ani go używać : nie umieją kontaktować się z Panem i radować się Nim, mówiąc; "O Panie Jezu...kochamy Cię, radujemy się Tobą, przesycaj nas swym Duchem...."

Rzym. 10:10-11
10. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu.
11. Powiada bowiem Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony.
(BW)

1 Kor. 12:3
3. Dlatego oznajmiam wam, że nikt, przemawiając w Duchu Bożym, nie powie: Niech Jezus będzie przeklęty! I nikt nie może rzec: Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym.
(BW)

Wszystko, co wymieniłam powyżej , jest obce dzisiejszemu nominalnemu chrześcijaństwu, dlatego nauki i ludzi je stosujących , potępia i nazywa mistykami. Tak nazywano braci żyjących kilka stuleci temu, którzy poszukiwali życia wewnętrznego.
Nauczyciele chrześcijańscy nakazują szukania Pana w niebie, ja natomiast szukam, w swym własnym duchu. List do Rzymian w 8 rozdziale umiejscawia naszego Pana zarówno w niebie po prawicy Ojca, jak i w nas:

Rzym. 8:34
34. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami.
(BW)

Rzym. 8:10
10. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie.
(BW)

I kiedy tak naprawdę zależy nam na Chrystusie , kiedy się do Niego modlimy, nie musimy Go szukać, gdzieś daleko i wysoko w niebie. Poszukujmy Go w sobie. Apostoł Paweł napisał;

2 Tym. 4:22
22. Pan niech będzie z duchem twoim. Łaska niech będzie z wami. Amen.
(BW)

Powinniśmy więc wszyscy zwracać się do ducha : "O Panie Jezu". Kiedy się do niego zwracamy, przenosimy się w wymiar trzeciego nieba. Na tym właśnie polega odczuwanie radowania się Panem.

Chrześcijaństwo chybiło celu; nie zwraca uwagi na fakt, że Chrystus w nas mieszka. Katolicyzm, który panuje w naszym kraju naucza okazywać posłuszeństwo papieżowi, oddawać cześć posągom i modlić się do wielu świętych ustanowionych przez tą religię.
Protestantyzm natomiast nakazuje trzymania się doktrynalnych nauk przekazanych przez poprzednie pokolenia.
To, że Chrystus stał się życiodajnym Duchem, może w nas dzisiaj przebywać, w innym przypadku by nie mógł. Uświadomienie sobie tego jest niezbędne by Go osobiście doświadczać i radować się Nim. Musimy wiedzieć kim On jest i gdzie się znajduje.

Jest On życiodajnym Duchem, który znajduje się w naszym duchu . Amen.

Obrazek
ratao, juz ci pisałam kilka razy, że to co tu napisałes jest nieprawdą, poniewaz Chrystus mieszka tylko w tych, którzy Go przyjęli przez wiare , korzy zostali zapieczętowani Jego Świętym Duchem dopiero potem jak się nawrócili i pokutowali

A to , co masz w podpisie i to co tu zamieszczasz to fałszywa ewangelia, która pomija sprawę AKTU WYBORU, pomija DECYZJĘ człowieka.
Ewangelia,którą zamieszczam jest prawdziwa.Taką ewangelię chrystusową głosił Paweł i Apostołowie.Pisze o niej wystarczająco jasno nawet dla dziecka w wielu miejscach NT.Na tej obecności Chrystusa w każdym z nas polega istota Nowego Przymierza Ducha Świętego,przez którego Chrystus jest w nas wszystkich obecny.

"...Chrystus jest wszystkim i we wszystkich" (Kol.3,11),"który sam wszystko we wszystkich wypełnia" (Efez.1.23),itd.
1 Kor.11.3 Chcę abyście wiedzieli że Głową każdego męża jest Chrystus, głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg.

Podałałaś bardzo ciekawy LINK w temacie:" Spotkania przebudzeniowe - David Ndlovu ponownie w Polsce"

Ponadto w dniach 1-3 listopada (czwartek-sobota) w godzinach 10:00-14:00 pastor Ndlovu poprowadzi po raz pierwszy w Polsce Szkołę Proroczą przeznaczoną dla wszystkich wierzących, którzy pragną lepiej rozpoznawać głos Ducha Świętego i Jego prowadzenie w swoim życiu. Tego typu usługę David z powodzeniem praktykował w wielu miejscach na świecie, udzielając ze swego szczególnego daru i bogatego doświadczenia.

Bardzo ważna misja pastora Ndlovu związana z obecnością w nas Ducha Świętego,którego powinno się słuchać,a on powinien nas prowadzić.
Dziś człowiek tak często nie wie, co nosi w sobie, w głębi swej duszy, swego serca.
(Jan Paweł II.Plac św. Piotra 22 października 1978. CYTATY PAPIESKIE).
Proszę serdecznie jakiegoś miłego moderatora o zamknięcie tego tematu
Dziękuje z góry
Dlaczego chcesz zamknąć usta Duchowi Świętemu i prowadzić misję przeciwną pastorowi Ndlovu,którego kilka dni temu polecałaś ?
Bo ja nie wstydzę się ewangelii chrystusowej o obecnym w nas wszystkich Chrystusie,Słowie Bożym (Kol.1.24-28).Jest On bowiem mocą i Mądrością Bożą (1 Kor.1.24) ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka.

Hava

Post autor: Hava »


Bardzo prosze moderatora o zamkniecie tego tematu


ratao spamuje non stop ten temat, głosząc nota bene swoją herezję.

Awatar użytkownika
Bobo
Posty: 15640
Rejestracja: 03 mar 2007, 17:12

Post autor: Bobo »

Wrzuć go do IGNORA i miej spokój. Ja tak zrobiłem, gdyż pisywać z nim to strata czasu. jakieś brednie, bzdury i teorie spiskowe. mam wrażenie, że za każdym razem, gdy w jakimkolwiek temacie pojawi się fraza: Jezus Chrystus, Syn Boży, Syn Człowieczy itp. to ratao po prostu musi swoją 'sieczkę' wpakować czy to na temat czy nie na temat.
Ignor częściowo rozwiązuje problem.

Zablokowany

Wróć do „Słowa, które przynoszą życie”