Strona 36 z 39

: 12 cze 2017, 12:27
autor: tropiciel
Sprawdźmy:

widać, że nawet po polsku czytać nie potrafisz. Uczynił to nie to samo co stworzył, a wieki - to nie wszechświat !!!


__________________________

: 12 cze 2017, 16:33
autor: Lukian
tropiciel pisze:
tak się składa że mam BP i w przypisie do Rdz 2,4 nie ma takiego komentarza
Biblia Poznańska - Poznań 1973, tom 1, str. 7 komentarz 2, 4a :

Rzeczownik toldot ( dzieje stworzenia ) pochodzi od pnia jalad=rodzić. Zawiera się więc w tym głęboka myśl teologiczna : niebo i ziemia zostały "zrodzone" przez Boga, pochodzą z jego ojcowskiego uczucia, z jego miłości._______________________________
o widzisz teraz to zacytowałeś jak należy :-P

1. toldot znaczy dzieje, generacje, pokolenia - a więc historię
2. słowo zrodzone jest zapisany w cudzysłowie czyli nie nalezy go rozumieć dosłownie tylko w przenośni

: 12 cze 2017, 17:26
autor: tropiciel
chcesz mnie pouczać w języku hebrajskim ? Otrzeźwiej !

: 12 cze 2017, 18:19
autor: David77
tropiciel,
widać, że nawet po polsku czytać nie potrafisz. Uczynił to nie to samo co stworzył, a wieki - to nie wszechświat !!!

Dz 14: 15 Ludzie, dlaczego to robicie! My także jesteśmy ludźmi, podobnie jak wy podlegamy cierpieniom. Nauczamy was, abyście odwrócili się od tych marności do Boga żywego, który (ἐποίησεν ) stworzył niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich się znajduje.

tropicielu dziwię się tobie że sam nie sprawdzasz tego co kopiujesz

W podanym wersecie występuje czasownik ἐποίησεν od rdzennego : ποιέω


Grecko- polski słownik NT Popowski Str 507

ποιέω – czynić, robić ,tworzyć ,dokonywać stwarzać , pracować

2 Król 19:15 אַתָּה עָשִׂיתָ אֶת-הַשָׁמַיִם וְאֶת-הָאָרֶץ

Ty uczyniłeś niebo i ziemię
σὺ ἐποίησας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.

To uczynił Bóg niebo i ziemię czy czy stworzył :-D

Z podanych przykładów wynika że hebrajski czasownik בָּרָא jak i czasownik עָשָׂה były używane wymiennie

1 Moj 2:4 Teć są zrodzenia niebios, i ziemi, gdy były stworzone, dnia, którego uczynił Pan Bóg ziemię i niebo.

תוֹלְדוֹת - zrodzone

בְּהִבָּרְאָם - stworzeniu

עֲשׂוֹת - uczynił


Zatem ten kto wymyślił sobie tezę że tam gdzie jest mowa o stworzeniu musi być czasownik בָּרָא = κτίζω najwyraźniej nie zna treści ani sposobu zapisywania opisu stworzenia przez pisarzy Biblii

: 02 kwie 2019, 8:25
autor: tropiciel
Pierwszy werset z Księgi Rodzaju w tłumaczeniu Akwili z Synopy, który starał się wiernie oddać tekst hebrajski w translacji na grecki (koine) brzmi następująco :

ἐν κεφαλαιω εκτισεν θεος συν τον ουρανον και συν την γην

Raczej wykluczone, aby Akwila uczeń Akiby nie znał języka hebrajskiego i języka greckiego. Znane są zarzuty kierowane pod adresem LXX, że Septuaginta odbiegła od tekstu hebrajskiego. Stąd wzięło się tłumaczenie Akwili, Symmacha i Teodocjona.


____________________________________

: 02 kwie 2019, 10:00
autor: EMET
tropiciel pisze:Pierwszy werset z Księgi Rodzaju w tłumaczeniu Akwili z Synopy, który starał się wiernie oddać tekst hebrajski w translacji na grecki (koine) brzmi następująco :

ἐν κεφαλαιω εκτισεν θεος συν τον ουρανον και συν την γην

Raczej wykluczone, aby Akwila uczeń Akiby nie znał języka hebrajskiego i języka greckiego. Znane są zarzuty kierowane pod adresem LXX, że Septuaginta odbiegła od tekstu hebrajskiego. Stąd wzięło się tłumaczenie Akwili, Symmacha i Teodocjona.


____________________________________

EMET:
Stąd też ‘Konkordancje do LXX’ - typu Hatch-Redpath - pomieszczją w wykazie miejsc również miejsca z wersji Aq., Sym. oraz Theod. - w nawiasie kwadratowym po koniec.
Przykładowo wg rdzennego hasła greckiego -- &#954;&#964;&#943;&#950;&#949;&#953;&#957; [< ktidzein >] -- mamy przy haśle aż &#8216;7&#8217; ew. odpowiedników hebrajskich [z BH]; natomiast pod koniec są podane miejsca z wersji: Aq., Sm., Th., Quint. Podam jedynie teraz miejsca z Aq. [Aq. GE. 1. 1, 27 bis: Ps. 88(89).13: Is 40. 26: 41. 20: 43. 7: 54. 17: 65. 17, 18: Je. 31 (38). 22]. Podałem w zapisie takim, jak to i w Konkordancji H.-R. [str. 512, prawa kolumna /tekst 3-kolumnowy/; Vol. II].
Przejrzyście, byłoby: Gen 1:1, 27; Ps 88[89 - BH]:13; Izaj 40:26; 41:20; 43:7; 54:17; 65:17, 18; Jer 31[38 &#8211; BH]:22. BH = numeracja w Biblia Hebraica.
Taka moja dygresja: Przekład Aquili uchodzi za tzw. 'niewolniczy' i jest często &#8216;sztywno kostyczny&#8217;; grecki język na pewno ów znał. Kiedyś też ktoś napisał na jednym z Forów, iż &#8222;Orygenes nie znał greki...&#8221;, co... uznałem za &#8216;kiepski żart&#8217;; zresztą nie tylko ja, E.

Stephanos, ps. EMET

: 27 kwie 2019, 20:16
autor: David77
tropiciel pisze:Ludzi nie oszukuj, bo odpowiesz za to przed Bogiem ! Nie ma takich słów w Hebr 1 : 2

____________________________

Może tropiciel zbierze się na odwagę i stawi czoła Hebr 11: 3

Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk.

Kiedy miało miejscu ukształtowania owych światów ? no i JAKI WYSTĘPUJE TUTAJ CZASOWNIK ???

Hebr 1:2 &#945;&#7984;&#8182;&#957;&#945;&#962;
Hebr 11:3 &#945;&#7984;&#8182;&#957;&#945;&#962;

Zasadnicze pytanie : Czyżby Unitarianie nigdy nie zwrócili uwagę na fakt że w Hebr 11;3 występuje ten sam czasownik w takim samy przypadku jak w !1 rozd wersecie 2 ??????

: 02 lip 2019, 19:09
autor: Jachu

Re: Monoteizm hebrajski wyklucza trynitaryzm

: 09 gru 2020, 11:22
autor: radek
Trójca jest tworem koncepcyjnym niektórych czytelników Pism Judeo Chrześcijańskich. Koran wyjaśnia, że wystarcza jeden Bóg, którego miał błogosławić Abraham. Anioł objawiający Koran czcigodnemu Mahometowi, mówiąc o Bogu w kontekście wymyślonej, przy mocy przymierza Jezusa z Szymonem, trójcy przypomniał o cząstce dodanej do imienia Abrama i określił ją z przedrostkiem. Ale Bóg może być nawet ponadto

Koran 4:171
O ludu Księgi! Nie przekraczaj granic w twojej religii i nie mów o
Bogu niczego innego, jak tylko prawdę! Mesjasz, Jezus syn Marii, jest
tylko posłańcem Boga; i Jego Słowem, które złożył Marii; i Duchem,
pochodzącym od Niego. Wierzcie wiec w Boga i Jego posłańców i nie
mówcie: "Trzy!" Zaprzestańcie! To będzie lepiej dla was
! Bóg-Allah - to
tylko jeden Bóg! On jest nazbyt wyniosły, by mieć syna! Do Niego należy
to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi. I Bóg wystarcza jako
opiekun!


Koran 17:42-43
Powiedz: "Jeśliby razem z Nim byli jacyś bogowie, jak mówią, to oni
poszukiwaliby drogi aż do Władcy Tronu."
Niech Mu będzie chwała! On jest wynioślejszy ponad to, co mówią,
wyniosłością wielką
!


Koran 112:3
Nie zrodził i nie został zrodzony!

Wj 20:3-6 EIB "Nie oddawaj czci innym bogom obok Mnie. (4) Nie rzeźb sobie bóstw ani nie czyń żadnych wyobrażeń czegokolwiek, co jest wysoko na niebie albo nisko na ziemi, albo głęboko w wodzie. (5) Nie składaj temu pokłonów ani nie oddawaj czci, ponieważ Ja, PAN, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym. Dochodzę winy ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy Mnie odrzucają, (6) a okazuję łaskę tysięcznym pokoleniom tych, którzy Mnie kochają i przestrzegają moich przykazań."

Re: Monoteizm hebrajski wyklucza trynitaryzm

: 27 sty 2021, 14:00
autor: kesja
Radek napisał
Koran 4:171
O ludu Księgi! Nie przekraczaj granic w twojej religii i nie mów o
Bogu niczego innego, jak tylko prawdę! Mesjasz, Jezus syn Marii, jest
tylko posłańcem Boga; i Jego Słowem, które złożył Marii; i Duchem,
pochodzącym od Niego. Wierzcie wiec w Boga i Jego posłańców i nie
mówcie: "Trzy!" Zaprzestańcie! To będzie lepiej dla was! Bóg-Allah - to
tylko jeden Bóg! On jest nazbyt wyniosły, by mieć syna! Do Niego należy
to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi. I Bóg wystarcza jako
opiekun!

acha jest nazbyt wynioły by miec syna
a moze sie Unizyc by stac sie Synem ?

Re: Monoteizm hebrajski wyklucza trynitaryzm

: 28 sty 2021, 17:00
autor: radek
kesja pisze:
27 sty 2021, 14:00
acha jest nazbyt wynioły by miec syna
a moze sie Unizyc by stac sie Synem ?[/b]
Objaśnię najprościej jak umiem. Ze Słów Boga wynika coś więcej niż Syn, a jeśli słowa są dwuznaczne, to należy wybrać najszlachetniejszą interpretację. Jezus potwierdza tą wypowiedz Koranu. Bóg nie może być posądzony o wzięcie sobie syna, On jest ponad to

J 14:28 EIB "Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę, lecz przyjdę do was. Gdybyście darzyli Mnie miłością, cieszylibyście się, że idę do Ojca, gdyż Ojciec jest większy niż Ja."

Koran 2:2
To jest Księga - nie ma co do tego żadnej wątpliwości - droga prosta
dla bogobojnych;


Koran 112
Mów: "On - Bóg Jeden,
Bóg Wiekuisty!
Nie zrodził i nie został zrodzony!
Nikt Jemu nie jest równy!"

Re: Monoteizm hebrajski wyklucza trynitaryzm

: 29 sty 2021, 11:30
autor: kesja
radek
Objaśnię najprościej jak umiem.
Ze Słów Boga wynika coś więcej niż Syn, a jeśli słowa są dwuznaczne,
to należy wybrać najszlachetniejszą interpretację.
Jezus potwierdza tą wypowiedz Koranu.
Bóg nie może być posądzony o wzięcie sobie syna, On jest ponad to
Co znaczy WZIECIE Sobie Syna ?
skad miałby go brac?
Sokoro jest tak Wyniosły by miec ...
Zapytałam czy Sam mógłby stac sie Synem
mógłby czy nie a jesli nie to dlaczego nie ?

Re: Monoteizm hebrajski wyklucza trynitaryzm

: 29 sty 2021, 13:28
autor: radek
kesja pisze:
29 sty 2021, 11:30
Co znaczy WZIECIE Sobie Syna ?
skad miałby go brac?
Sokoro jest tak Wyniosły by miec ...
Zapytałam czy Sam mógłby stac sie Synem
mógłby czy nie a jesli nie to dlaczego nie ?
Duch Święty charakteryzujący Pana Zastępów, nie wymaga niczego od Syna, lecz pozostawia Mu nieograniczoną perspektywę. O Bogu wiemy właśnie to, że nie wymaga się od Niego spłaty długu

J 5:22 EIB "Ojciec bowiem nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi,"

J 14:12 EIB "Ręczę i zapewniam, kto wierzy we Mnie, będzie również dokonywał takich dzieł, jakich Ja dokonuję, i dokona większych niż te, gdyż Ja idę do Ojca."

Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo, a przecież w Nim było Życie, więc i On może być owocem Ducha postrzeganego nie jednowymiarowo

J 1:1-8 EIB "Na początku było Słowo; Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. (2) Ono było na początku u Boga. (3) Wszystko dzięki Niemu się stało i z tego, co istnieje, nic nie stało się bez Niego. (4) W Nim było życie, a życie było światłem ludzi. (5) Światło zaś świeci w ciemności i ciemność go nie ogarnęła. (6) Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Miał na imię Jan. (7) Przyszedł jako świadek, by zaświadczyć o świetle, by dzięki niemu wszyscy uwierzyli. (8) Nie on był światłem, miał jedynie o nim zaświadczyć."

Rdz 2:17 EIB "ale z drzewa poznania dobra i zła spożywać ci nie wolno, bo gdy tylko z niego zjesz, na pewno umrzesz."

Koran 112:3
Nie zrodził i nie został zrodzony!

Re: Monoteizm hebrajski wyklucza trynitaryzm

: 01 lut 2021, 17:19
autor: kesja
Nie wiem daczego unikasz odpowiedzi Pytanie jest proste do twojego stwierdzenia ze
jest zbyt WYNIOSLY,by miec Syna.
czy to ujma miec Syna ?
wersety znam ale to nie odpowiedz

Re: Monoteizm hebrajski wyklucza trynitaryzm

: 05 lut 2021, 18:17
autor: Krystian
Ty kesja wytłumacz, jeszcze raz nam wszystkim - jak Ewa w raju uprawiała seks z wężem?
A potem zabieraj się za inne tematy :s_luzak: