Czy chrześcijan obowiązuje Dekalog?

Moderatorzy: kansyheniek, Bobo, booris, Junior Admin, Moderatorzy

rafalJG
Posty: 931
Rejestracja: 21 kwie 2009, 11:32

Post autor: rafalJG »

Rzym. 3:31
31. Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy.
(BW)

Mat. 5:17-19
17. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić.
18. Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie.
19. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios.
(BW)

tessa

Post autor: tessa »

Mat. 5:17-19
17. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić.
18. Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie.
19. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios.
(BW)
Czy wobec tego chrześcijan obowiązują ofiary ze zwierząt?

Nie.
Więc jednak coś się zmieniło ;-)

Hbr 10:1-18 NS „Skoro bowiem Prawo zawiera cień mających nadejść dóbr, a nie samą ich istotę, ludzie nigdy nie mogą tymi samymi ofiarami, które co roku ciągle składają; przystępujących doprowadzić do doskonałości.(2) W przeciwnym razie czyż nie przestano by składać ofiar, ponieważ pełniący świętą służbę, dostąpiwszy oczyszczenia raz na zawsze, już nie mieliby świadomości grzechu?(3) Wręcz przeciwnie, przez te ofiary następuje co roku przypomnienie grzechów,(4) bo nie jest możliwe, żeby krew byków i kozłów usuwała grzechy.(5) Przychodząc więc na ten świat, mówi: " 'Ofiary i daru ofiarnego nie chciałeś, lecz przygotowałeś mi ciało.(6) Nie przyjąłeś z uznaniem całopaleń ani daru ofiarnego za grzech'.(7) Wtedy rzekłem: 'Oto przychodzę (w zwoju księgi napisano o mnie), aby wykonywać wolę twoją, Boże' ".(8) Powiedziawszy najpierw: "Nie chciałeś ani nie przyjąłeś z uznaniem ofiar i darów ofiarnych, i całopaleń, i daru ofiarnego za grzech" ofiar składanych zgodnie z Prawem (9) mówi następnie: "Oto przychodzę, aby wykonywać wolę twoją". Usuwa pierwsze, żeby ustanowić drugie:(10) Za sprawą wspomnianej "woli" zostaliśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.(11) Ponadto każdy kapłan dzień w dzień staje na swoim miejscu, by pełnić publiczną służbę i często składać te same ofiary, jako że nigdy nie są one w stanie całkowicie usunąć grzechów.(12) Ale ten człowiek złożył na zawsze jedną ofiarę za grzechy i zasiadł po prawicy Boga,(13) oczekując odtąd, aż jego nieprzyjaciele zostaną położeni jako podnóżek dla jego stóp.(14) Bo jednym darem ofiarnym na zawsze doprowadził do doskonałości tych, którzy są uświęcani.(15) Ponadto składa nam świadectwo także duch święty, bo powiedziawszy:(16) " 'Takie jest przymierze, którym się z nimi sprzymierzę po owych dniach', mówi Jehowa. 'Włożę moje prawa w ich serca i napiszę je w ich umysłach' ",(17) powiada następnie: "A ich grzechów oraz ich bezprawnych uczynków na pewno już nie przy wołam na pamięć".(18) Gdzie zaś jest ich przebaczenie, tam już nie ma daru ofiarnego za grzech.”Jakie to nowe Przymierze Bóg zawarł z chrześcijanami?A skoro Nowe ,to co stało się ze starym Przymierzem?

Hbr 8:8-13 NS

„on bowiem znajduje u ludzi wadę, gdy powiada: " 'Oto nadchodzą dni mówi Jehowa gdy z domem Izraela i z domem Judy zawrę nowe przymierze;


(9) nie według przymierza, w które wszedłem z ich praojcami w dniu, gdy ująłem ich za rękę, żeby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, nie trwali bowiem w moim przymierzu, tak iż przestałem się o nich troszczyć' mówi Jehowa"
.(10) " 'Albowiem takie jest przymierze, którym się sprzymierzę z domem Izraela po owych dniach' mówi Jehowa. 'Włożę moje prawa do ich umysłu i napiszę je na ich sercach. I będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.(11) " 'I na pewno nikt nie będzie uczył swego współobywatela ani nikt swego brata, mówiąc: "Poznaj Jehowę!" Wszyscy bowiem będą mnie znali, od najmniejszego do największego z nich.(12) Bo będę miłosierny wobec ich nieprawych uczynków, a ich grzechów na pewno już nie przywołam na pamięć' ".(13) Mówiąc: "nowe przymierze", sprawił, iż poprzednie słało się przedawnione. A to, co się przedawnia i starzeje, jest bliskie zaniku.”

tessa

Post autor: tessa »

Rz 3:31 NS „Czy więc swoją wiarą znosimy prawo? Przenigdy! Wprost przeciwnie, prawo ugruntowujemy.”Rzymian 8:1-8
A zatem ci, co są w jedności z Chrystusem Jezusem, nie podlegają potępieniu.
Gdyż prawo tego ducha, który daje życie w jedności z Chrystusem Jezusem, uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci.
3 A ponieważ Prawo cechowała niemożność, jako że było słabe z powodu ciała, Bóg, posyłając własnego Syna w podobieństwie grzesznego ciała i w związku z grzechem, potępił grzech w ciele,
aby nacechowane prawością wymaganie Prawa spełniło się w nas, którzy nie chodzimy w zgodzie z ciałem, lecz w zgodzie z duchem.
5 Gdyż ci, którzy są w zgodzie z ciałem, skupiają swe umysły na sprawach ciała, ale ci, którzy są w zgodzie z duchem — na sprawach ducha.
6 Albowiem myślenie ciała oznacza śmierć, lecz myślenie ducha oznacza życie i pokój; 7 ponieważ myślenie ciała oznacza nieprzyjaźń z Bogiem, bo nie jest podporządkowane prawu Bożemu ani w rzeczywistości być nie może.
8 Toteż ci, którzy są w zgodzie z ciałem, nie mogą się podobać Bogu.

Cielesny Izrael aby podobac się Bogu musiał wypełniac wszystkie nakazy Prawa Mojżeszowego.Co rzecz jasna było niemożliwe w skutek niedoskonałości i grzechu.
Prawo Boże samo w sobie było dobre ,sprawiedliwe ,słuszne.
Tylko niedoskonali ludzie mu nie sprostali.
Uświadomili sobie tylko swą grzesznośc i potrzebę Wybawienia poprzez Wybawcę.
Sami dzięki swym uczynkom nie mogli siebie wybawic od grzechu i śmierci,wybawic mógł ich tylko Bóg posyłając Zbawiciela.

J 3:16 NS „Albowiem Bóg tak bardzo umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby nikt, kto w niego wierzy, nie został zgładzony, lecz miał życie wieczne.”

To doskonałe Prawo streszcza się w przykazaniu miłości.

Rzymian 13:
8 Nikomu nie bądźcie nic winni oprócz wzajemnej miłości; bo kto miłuje bliźniego, wypełnił prawo. 9 Gdyż kodeks prawny: „Nie wolno ci cudzołożyć. Nie wolno ci mordować. Nie wolno ci kraść. Nie wolno ci pożądać” — i jakiekolwiek jest inne przykazanie — streszcza się w tym słowie, mianowicie: „Masz miłować swego bliźniego jak samego siebie”. 10 Miłość nie wyrządza bliźniemu zła; dlatego wypełnieniem prawa jest miłość.

Jachu
Posty: 10663
Rejestracja: 09 lis 2008, 20:55
Lokalizacja: Śląsk

Post autor: Jachu »

I jeszcze to przy okazji:

Jak. 1:17-26
17. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości; u niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia.
18. Gdy zechciał, zrodził nas przez Słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem jego stworzeń.
19. Wiedzcie to, umiłowani bracia moi. A niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu.
20. Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga.
21. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was Słowo, które może zbawić dusze wasze.
22. A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie.
23. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem Słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu;
24. Bo przypatrzył się sobie i odszedł, i zaraz zapomniał, jakim jest.
25. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą; ten będzie błogosławiony w swoim działaniu.
26. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna.

(BW)

tessa

Post autor: tessa »

25. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą; ten będzie błogosławiony w swoim działaniu.
Prawo Chrystusowe zostało tu nazwane "doskonałym zakonem wolności".

Dlaczego?

Ponieważ było odmienne od dawnego Prawa Mojżeszowego .

Sam Jezus naraził się żydowskim przywócom religijnym ,gdyż dla nich "prawo związane z wolnością " było czymś zupełnie obcym.
Sami próbowali trzymac ludzi w ryzach za pomocą mnóstwa przepisów ustanowionych przez człowieka.Wiele takich przepisów zachęcała do jego omijania lub niedbałego przestrzegania.
Nauki faryzeuszy były uciążliwe ,krytyczne i negatywne.Krytykanctwo ,nieustępliwośc ,obłuda .

Natomiast nauki Jezusa były budujące i pozytywne ,proste ,trafiały do serca.I przede wszystkim chrześcijaninem stawało się z własnej woli z miłości a nie z racji urodzenia w danej religii.


J 14:15 Bw „Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie.”

t.ostry
Posty: 367
Rejestracja: 11 kwie 2009, 16:00

Post autor: t.ostry »

re up: nie musial wcale tego robic... byl dawca tego prawa... zrobil to pomimo tego ze byl od tego wolny... pytanie dlaczego to zrobil i jaki mial w tym cel?
Zbawieni to nie CI, ktorzy bezgranicznie wierzyli KŁAMSTWU, ale CI, ktorzy uwierzyli PRAWDZIE...

adzient
Posty: 1912
Rejestracja: 06 cze 2009, 12:25
Lokalizacja: Elblag

Post autor: adzient »

izraelita pisze:10 przykazań nie jest powtórzone w Nowym Przymierzu.
Niestety prawo jest warunkiem uzewnętrznienia przyjęcia Nowego Przymierza:
"Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan: Prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je, i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem."Hebr 8,10
tessa pisze:Prawo Chrystusowe zostało tu nazwane "doskonałym zakonem wolności".

Dlaczego?

Ponieważ było odmienne od dawnego Prawa Mojżeszowego .
Proszę o dowody twierdzenia ,że oba prawa były odmienne.

Jest tylko jedno prawo.Prawo Mojżeszowe i prawo Jezusowe to to samo.
Prawo Mojżeszowe mówiło tak:

"Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej. "Powt Prawa 6,5

" ... będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jam jest Pan!"Kapł 19,18
Jezus powiedział tak:

„Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy” Mt 22,40

Jakub na to tak:

„Jeśli jednak wypełniacie zgodnie z Pismem królewskie przykazanie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie”Jak 2,8
Po czym Jakub porównuje je z dekalogiem SYNAJSKIM:
„Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Bo Ten, który powiedział: Nie cudzołóż, powiedział też: Nie zabijaj…”

"Teraz więc, Izraelu, czego żąda od ciebie Pan, twój Bóg! Tylko, abyś okazywał cześć Panu, swemu Bogu, abyś chodził tylko jego drogami, abyś go miłował i służył Panu, swemu Bogu, z całego serca i z całej duszy"Powt Prawa 10,12

chryzolit
Posty: 4142
Rejestracja: 19 maja 2013, 20:09
Kontakt:

Post autor: chryzolit »

Również rozumie że chrześcijan,nie obowiązuje Dekalog .
pozdrawiam.

Daniel_dn

Post autor: Daniel_dn »

chryzolit pisze:Również rozumie że chrześcijan,nie obowiązuje Dekalog .
pozdrawiam.
To znaczy, że Bóg Dekalogu nie jest bogiem chrześcijan. Mają więc własnego bożka, a jego prawem jest Nie-Dekalog, które jest niemoralne. Widać to gołym okiem. Wystarczy się tylko rozejrzeć.

chryzolit
Posty: 4142
Rejestracja: 19 maja 2013, 20:09
Kontakt:

Post autor: chryzolit »

Danielu.
Ja próbuje za dużo nie dyskutować z Bogiem,lecz szukam odpowiedzi u największych autorytetów i staram się je przyswajać,tak jest tu potrzebne pokonywanie samego siebie,czasami ponosimy duże koszty,ale takie jest nasze życie,sami musimy dokonywać wyborów.

Tak Bóg St.Przymierza oraz No.Przymierza jest tym samym Bogiem,ale inna była droga do niego przed Jezusem,a inna jest po Jezusie.
Bóg w St, Przymierzu tylko Izraela wybrał ze wszystkich narodów;i tylko z nim liczył się w sposób szczególny i tylko przez zakon mu dany można było żyć,o ile ktoś go wypełniał.

Inni nie mogli nawet o tym marzyć .
Pytam czy to było sprawiedliwe?.
Ale ten sam Bóg objawia się w No. Przymierzu inaczej,wszyscy przychodzą do niego na jednakowych warunkach i są jedno w Chrystusie.Nie ważne czy bogaci czy biedni,Żydzi,Grecy czy Polacy,nie ważny kolor skóry,czy pochodzenie społeczne itd.
Dlaczego tak ?,ponieważ zmienił się zakon i przykazania,czyli zmieniły się warunki,oraz epoka czasu.
Ja z tego powodu bardzo się ciesze,bo teraz wszyscy mieszkańcy ziemi mają ta samą drogę do Boga i do życia wiecznego.Teraz poznajemy wielkość miłośći i całej mocy Bożej .
Pozdrawiam.

Daniel_dn

Post autor: Daniel_dn »

chryzolit pisze:Danielu.
Ja próbuje za dużo nie dyskutować z Bogiem,lecz szukam odpowiedzi u największych autorytetów i staram się je przyswajać,tak jest tu potrzebne pokonywanie samego siebie,czasami ponosimy duże koszty,ale takie jest nasze życie,sami musimy dokonywać wyborów.

Tak Bóg St.Przymierza oraz No.Przymierza jest tym samym Bogiem,ale inna była droga do niego przed Jezusem,a inna jest po Jezusie.
Bóg w St, Przymierzu tylko Izraela wybrał ze wszystkich narodów;i tylko z nim liczył się w sposób szczególny i tylko przez zakon mu dany można było żyć,o ile ktoś go wypełniał.

Inni nie mogli nawet o tym marzyć .
Pytam czy to było sprawiedliwe?.
Ale ten sam Bóg objawia się w No. Przymierzu inaczej,wszyscy przychodzą do niego na jednakowych warunkach i są jedno w Chrystusie.Nie ważne czy bogaci czy biedni,Żydzi,Grecy czy Polacy,nie ważny kolor skóry,czy pochodzenie społeczne itd.
Dlaczego tak ?,ponieważ zmienił się zakon i przykazania,czyli zmieniły się warunki,oraz epoka czasu.
Ja z tego powodu bardzo się ciesze,bo teraz wszyscy mieszkańcy ziemi mają ta samą drogę do Boga i do życia wiecznego.Teraz poznajemy wielkość miłośći i całej mocy Bożej .
Pozdrawiam.
Szukanie odpowiedzi u autorytetów jest zawierzeniem człowiekowi, a nie Bogu. To droga w przeciwnym kierunku od tej jaką wyznacza Dekalog. Aby to zrozumieć, to trzeba naprawdę dużo wysiłku na pokonanie samego siebie, a właściwie węzłów łączących nas z tradycją. Dekalog zawsze był i jest prawem uniwersalnym skierowanym do wszystkich ludzi. Nie widzę tu żadnych zmian. Zmieniają się tylko religie i każda głosi swoją jedyną drogę zbawienia. Każda ma swój "zakon", ale przykazania są tylko jedne i to z nich powinniśmy poznawać wielkość miłości. Niczego nam więcej nie trzeba.

chryzolit
Posty: 4142
Rejestracja: 19 maja 2013, 20:09
Kontakt:

Post autor: chryzolit »

Daniel.
Największe autorytety w tematach o których piszemy to prorocy,Pan Jezus oraz Apostołowie a więc o jakiej Ty piszesz tradycji czy zaufaniu w człowieku?.

Św. Piotr2list3;2''abyście pamiętali na słowa jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy,i na przykazanie Pana i Zbawiciela,podane przez Apostołów waszych''.

Podałem słowa Piotra,w których zawarty jest temat autorytetów oraz przykazania Pana i Zbawiciela [nie Mojżesza]a które zostały podane przez Apostołów.
Pan Jezus przyszedł również dla tego,aby objawić Boga,abyśmy mogli Go zrozumieć.Ew.Jana1;18. Miłość Boża została dopiero nam objawiona w Chrystusie,[o tym będę pisał póżniej.]
Daniel-historycznych Biblijnych faktów ja nie mogę odrzucać.Przymierze-Zakon był zawarty tylko z Izraelem.
Pozdrawiam.

Awatar użytkownika
Anowi
Posty: 10038
Rejestracja: 02 wrz 2007, 14:28
Lokalizacja: Bóg wie

Post autor: Anowi »

Daniel_dn pisze:Dekalog zawsze był i jest prawem uniwersalnym skierowanym do wszystkich ludzi. Nie widzę tu żadnych zmian. Zmieniają się tylko religie i każda głosi swoją jedyną drogę zbawienia. Każda ma swój "zakon", ale przykazania są tylko jedne i to z nich powinniśmy poznawać wielkość miłości. Niczego nam więcej nie trzeba.
chryzolit pisze:Przymierze-Zakon był zawarty tylko z Izraelem.
czy Izraelowi nie powiedziano, że i przechodzień w ich kraju ma przestrzegać tego samego prawa?

(Wj 12:49) Takie samo prawo będzie dla tubylców i dla cudzoziemców przebywających pośród was.
nie jest bogaty ten, kto posiada wiele,
tylko ten, kto niewiele potrzebuje.

chryzolit
Posty: 4142
Rejestracja: 19 maja 2013, 20:09
Kontakt:

Post autor: chryzolit »

Tak Anowi.
Lecz przymierze było zawarte nie z nimi,lecz z Izraelem,i on otrzymał Prawo które zobowiązał się zachowywać,polecam pierwszy post w tym temacie. Pozdrawiam.

Awatar użytkownika
Anowi
Posty: 10038
Rejestracja: 02 wrz 2007, 14:28
Lokalizacja: Bóg wie

Post autor: Anowi »

chryzolit pisze:Tak Anowi.
Lecz przymierze było zawarte nie z nimi,lecz z Izraelem,i on otrzymał Prawo które zobowiązał się zachowywać,polecam pierwszy post w tym temacie. Pozdrawiam.
ok. wrócę do pierwszego postu

wróciłam i nadal uważam, że wytrwałość w dążeniu do celu wydoskonala człowieka, nie można mówić, że sama wiara mnie zbawi bo za "78" razem nie znajdziesz przebaczenia, jedna "kropla" przeleje czarę goryczy
nie jest bogaty ten, kto posiada wiele,
tylko ten, kto niewiele potrzebuje.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Dekalog”