Znalezione manuskrypty z imieniem Boga Yehovah

Dyskusje o Bogu i jego imionach

Moderatorzy: kansyheniek, Bobo, booris, Junior Admin, Moderatorzy

Domin123
Posty: 64
Rejestracja: 20 gru 2021, 12:06

Znalezione manuskrypty z imieniem Boga Yehovah

Post autor: Domin123 »

Zasadniczo od ponad dekady nie zawracałem sobie głowy tym tematem ale praca Nehemia Gordona jest warta uwagi
W tym specjalnym odcinku programu Hebrew Voices, 1000 manuskryptów z Yehovah, Nehemia Gordon świętuje niesamowity kamień milowy, jakim jest odnalezienie świętego imienia Boga z pełnymi samogłoskami w ponad 1000 hebrajskich manuskryptów biblijnych. Nehemia rozmawia z niektórymi członkami swojego zespołu przeszukującego biblijne manuskrypty w bibliotekach na całym świecie, jak również z niektórymi osobami, które były kluczowe w rozpowszechnianiu tej istotnej informacji w Izraelu i wśród narodów. Dzieli się również ekscytującym projektem, który zaplanował na najbliższy czas
Obrazek

Domin123
Posty: 64
Rejestracja: 20 gru 2021, 12:06

Re: Znalezione manuskrypty z imieniem Boga Yehovah

Post autor: Domin123 »

Sprawa nie jest taka prosta...
Tysiąc manuskryptów dowodu? Bardzo sympatyczny karaimski badacz żydowski Nehemia Gordon, który blisko współpracuje z mesjańskim pastorem Michaelem Roodem, odnalazł 1000 hebrajskich manuskryptów biblijnych z prawdziwym imieniem Elohim (Bóg), zapisanym nie tylko jako dobrze znane spółgłoski lub Tetragrammaton (YHWH), ale zawierającym również samogłoski, które, jak twierdzi, dowodzą niezbicie, że imię naszego Ojca Niebieskiego to YEHOVAH. Ale czy tak jest?

Osobliwa Wersja Króla JakubaJeśli jesteś katolikiem lub protestantem, imię 'Jehowa' będzie ci dobrze znane, ponieważ występuje ono w Biblii w Wersji Króla Jakuba (KJV), osobliwie w czterech miejscach (Wj 6:3; Ps 83:18; Iz 12:2; 26:4). Dlaczego jest to osobliwe? Osobliwe jest to, że spośród setek, jeśli nie tysięcy miejsc, w których Boskie Imię YHWH mogłoby i (prawdopodobnie) powinno być przetłumaczone jako 'Jehowa', nie zostało przetłumaczone. Dlaczego akurat te cztery fragmenty?

Jehowa" i "Pan" w innych wersjach biblijnychNew King James Version (NKJV) zrezygnowała z nich i pozostała przy "Panu", podczas gdy American Standard Version (ASV) poszła w przeciwnym kierunku i wszystkie odniesienia do "YHWH" przetłumaczyła jako "Jehowa". Pod tym względem tłumacze podzielali tę samą opinię, co Świadkowie Jehowy, którzy w obu wydaniach Przekładu Nowego Świata (NWT) pozostali przy "Jehowie"... jak można się spodziewać, biorąc pod uwagę ich nazwę. Teraz niektórzy mesjaniści idą za tym przykładem, zastępując literę "J" (której nie ma w języku hebrajskim) literą "Y" i nazywając YHWH "Yehovah" lub "Yahovah" lub "Yehowah" lub "Yahowah" ... lub podobnie brzmiącym słowem.

Przedwczesna ekscytacja w ruchu mesjańskimNehemiasza Gordona żmudna praca zdecydowanie potwierdza, że w manuskryptach (MSS), które on cytuje Tetragrammaton jest wskazany, aby przeczytać coś w rodzaju "Yehovah". Ledwo mógł powstrzymać swoje podniecenie, kiedy ujawnił swoje odkrycie publiczności w programie Michaela Rooda, i chociaż Rood był bardziej stonowany, był ewidentnie przekonany. Był to, jak twierdził Rood, ostatni dowód, którego potrzebował, aby ukończyć dzieło swojego życia. Ich filmy na YouTube rozprzestrzeniają się jak ogień wśród mesjanistów, którzy w dużej liczbie dochodzą do wniosku, że prawdziwe Imię naszego Ojca Niebieskiego to YEHOVAH.

Wniosek Gordona jest błędnyTwierdzę, że Boskie Imię to nie tylko YAHWEH i powiem wam dlaczego nie wierzę, że praca Gordona, choć bardzo interesująca i użyteczna z perspektywy historyka, jest teologicznie błędna. Tysiąc staroświeckich MSS nie bardziej dowodzi, że 'Yehovah' jest Imieniem Elohim (Boga), niż setki tysięcy egzemplarzy niektórych przekładów Biblii w języku angielskim, które używają 'Jehovah', dowodzi, że Boskie Imię to 'Jehovah'.

Sprawdź nasze artykułyNapisałem wcześniej wiele artykułów na temat Imienia Bożego i możesz je przeczytać na naszej stronie internetowej Yahweh, the True Name of God (Jahwe, Prawdziwe Imię Boga), szczególnie polecam najpierw uważne przestudiowanie jednego z artykułów tam zawartych, The Divine Name YHWH; How is It Properly Pronounced (Boskie Imię YHWH; Jak się je poprawnie wymawia?) oraz bardzo ważnej książki autorstwa R. Clovera, którą można znaleźć za darmo w internecie, zatytułowanej The Sacred Name YHWH: A Scriptural Study (Święte Imię YHWH: Studium biblijne), którą polecam pobrać i uważnie przestudiować. Zanim przejdziesz do tego krótkiego studium, powinieneś zapoznać się przynajmniej z materiałem zawartym w moim artykule.

Potencjalnie szkodliwe dla chrześcijan i mesjanistówDowiedzmy się teraz, dlaczego całe to podniecenie wywołane odkryciem Nehemii Gordona jest nierozsądne i dlaczego dogmatyczna teologia z niego wypływająca jest niewłaściwie przemyślana i potencjalnie szkodliwa dla Ciała Mesjasza.

Wyzwanie i twierdzenie GordonaGordon podważa twierdzenie uczonych, że przesądni Żydzi, bojąc się wymówić Prawdziwe Imię, postanowili wstawić samogłoski hebrajskiego słowa oznaczającego "Pana", Adonai, do Tetragrammatonu, tak że kiedykolwiek ktoś czytający z Tory, spiczasty lub niepiczasty (ze sztucznie dodanymi samogłoskami lub bez nich) pomyślałby "Adonai" i powtórzyłby je zamiast dobrze znanego, lecz stłumionego Prawdziwego Imienia "Jahwe". Gordon twierdzi, i używa swoich 1000 MSS jako dowodu, że takie urządzenie nigdy nie było stosowane, że wskazywanie lub samogłoski zawsze były "prawdziwe" i że Boskie Imię miało być wymawiane "Yehovah".

Musicie pamiętać, że Gordon jest Karaimem, a nie rabinicznym Żydem, więc odrzuca (tak jak my i większość mesjanistów) tak zwane 'ustne Prawo' lub 'ustną Torę'. On, podobnie jak my, utrzymuje, że podczas gdy Boskie Imię powinno być otaczane największą czcią i nigdy nie powinno być używane lekko, wiele micwot (przykazań) nakazuje nam używać Imienia w naszym kulcie i modlitwach, co przeczy twierdzeniu rabinów, że Imię (które oni z czcią tłumaczą jako 'haShem - dosłownie 'Imię' lub oddają jako 'Adonai') nigdy nie powinno być wymawiane (i nigdy nie było) z wyjątkiem Jom Kippur. W istocie, mamy polecenie wzywania Imienia YHWH, aby zostać zbawionym wiele razy w Davar (Słowo).

Jest pewien problem z tym słowem 'Yehovah' lub jego anglojęzyczną formą 'Jehovah', na który zwracałem uwagę wiele, wiele razy w ciągu ponad 30 lat mojego życia.
coś, co odkąd pamiętam, powtarzam Świadkom Jehowy: hebrajskie słowo "hovah" oznacza PRZESTĘPSTWO lub Zepsucie. Połączenie go ze skróconą formą Imienia Bożego "JAH" jest więc aktem najwyższej złości, a nawet bluźnierstwa. Takiej kombinacji, wypowiedzianej z pełną świadomością jej prawdziwego znaczenia, świadomie i bez przekonania, mógłby dokonać tylko sam Diabeł i jego upadli malakim (aniołowie), demony. Nie twierdzę, że ci, którzy piszą lub wymawiają imię 'Jehowa', 'Jehowa', którzy robią to nieświadomie, są potępieni, ponieważ Elohim (Bóg) nie osądza nikogo, kto grzeszy niewiedzą, ale wiedzieć, co to słowo oznacza i nadal używać go z pełną świadomością tego, jest z pewnością zaproszeniem do niczego innego, jak tylko do potępienia.

Mało znana historia Starego TestamentuWażniejsze pytanie, które należy zadać, brzmi: kiedy to bluźniercze słowo zaczęło być używane i włączone do Tanachu (Starego Testamentu)? Historia jest trochę zagmatwana, więc każde badanie musi starannie rozpakować fakty. Na początek trzeba powiedzieć - i to właśnie podtrzymuję - że przed wygnaniem Judy przez Babilończyków imię 'Jehowa' nie było znane Izraelowi. Przedtem Stwórcę zawsze nazywano 'Jahwe'. W rzeczy samej - i to trzeba podkreślić - przedtem Tanakh (Stary Testament) nie zawierał żadnych samogłosek i najstarszy zachowany Tanakh (Stary Testament), zbiór Zwojów znad Morza Martwego z Qumran, podąża za tą starożytną tradycją. Skorumpowani przez rabinów masoreci, którzy w bardziej współczesnych czasach wskazali wersję Tanachu (Starego Testamentu) najczęściej używaną w angielskich przekładach Biblii, znacznie zniekształcili tekst.

Nie wcześniej niż w 895 r. n.e.! Ale oto fakty, które sam Gordon przyznaje w swoich audycjach. Najwcześniejszy MS zawierający wskazanie samogłoski 'Yehovah' pochodzi nie dalej niż z 895 r. n.e., mniej więcej z czasu, gdy MSS ze wskazaniem został stworzony! To mniej niż 1,200 lat temu, a Zwoje znad Morza Martwego są prawie tysiąc lat starsze. Nie tylko te MSS są po niewoli babilońskiej, ale, co ważniejsze, są o 800 lat starsze - są po pierwszym wieku mesjanizmu/chrześcijaństwa, kiedy mesjanizm i judaizm już dawno całkowicie się rozeszły. I nie pojawiła się w angielskich przekładach Biblii aż do czasów Reformacji Protestanckiej, gdzie pojawia się w czterech lokalizacjach KJV, o których wcześniej wspomniano, w tym w moim wydaniu Coverdale'a. Pierwsza angielska Biblia użyła 'Iehovah' w angielskiej Biblii z 1530 roku, zanim litera 'J' była w użyciu w naszym języku. Przejdź do LatinVulgate, która panowała w świecie katolickim przez ponad tysiąc lat przed Reformacją, a znajdziesz "YHWH" przetłumaczone w jednym z tych czterech kluczowych fragmentów jako hebrajskie "Adonai":

"Ego Dominus qui aparaui Abraham, Isaac, et Jacob in Deo omnipotente, et nomen meum ADONAI non indicavi eis" (Exous 6:3, Vulg.).

Użycie słowa 'PAN' W pozostałych trzech wersetach hebrajski jest oddany jako "Domino Deo" ("Pan Bóg" = "Jahweh-Elohim"). W łacińskiej Wulgacie nie używa się słowa 'Jehowa' ani jego odpowiedników, co jest raczej dziwnym pominięciem, gdyby Żydzi w tamtych czasach używali 'Jehowy'. Zamiast tego w kluczowym fragmencie (Wj 6:3) używają 'Adonai', jak to Żydzi czynili przez co najmniej dwa tysiąclecia!

Pochodzenie czterech JehowychSkąd pierwsi angielscy protestanci wzięli swoje cztery 'Jehowy'? Z czterech odniesień w masoreckim systemie punktowym Tyberiusza (dlaczego wybrali tylko te cztery, nikt nie zgadnie). Masoreci w każdym razie posługiwali się pismem blokowym, które zapożyczyli z kontrolowanej przez Persów Asyrii około VI-VII wieku p.n.e. Nie było to pismo używane przez chrześcijan. Nie było to pismo używane przez Mojżesza, które było hieroglificzne, więc Tora nie była w nim oryginalnie napisana. I pamiętaj, że Żydzi zostali zabrani na wygnanie do Babilonu w VI w. p.n.e. (przed naszą erą).

Tekst Masorecki jest komentarzem, nie Pismem ŚwiętymMasoreci, którzy byli Żydami odrzucającymi Mesjasza, po ukrzyżowaniu, wykonali większość swojej pracy MS między 600 a 950 r. n.e. Tak więc MSS, które przytacza Gordon są wszystkie z późniejszego okresu masoreckiego, z których większość to prawdopodobnie wielokrotne kopie kopii, a my nie wiemy nic o najwcześniejszej z nich i o tym jak powstała, ani dlaczego wskazywała na YHWH w taki sposób, w jaki to robiła. I pamiętaj, że tekst masorecki to nie tyle Tanakh czy Stary Testament, co bieżący komentarz, który został włączony do samego tekstu. Wskazywanie Tetragrammatonu, YHWH, było komentarzem do tego, co Masoreci uważali, że to Imię powinno być wymawiane jako, tak jak znajdujemy różne mesjańskie przekłady Biblii, które używają różnych imion używanych przez różne grupy mesjańskie. Biorąc pod uwagę, że masoreci zniekształcili tak wiele w Tanachu (Starym Testamencie), aby uczynić proroctwa o Jah'shua (Jezusie) mniej rozpoznawalnymi w celu utrzymania Żydów w judaizmie, nie powinniśmy być zaskoczeni, że robili to samo w oparciu o przesądy lub kłamstwa, których nauczyli się żydowscy rabini na wygnaniu w pogańskim Babilonie, gdzie okultyzm poczynił znaczne postępy. W końcu zmienili oni cały Boski Kodeks.
W końcu zmienili oni cały Boski Kalendarz, gdy tam byli!

Pochodzenie łacińskiej Wulgaty, American Standard i Biblii JerozolimskiejDaleko od stwierdzenia, że Żydzi z IX wieku znali 'Prawdziwe Imię', a katolicy nie, oznacza to po prostu, że spiczaste Tanaki (Stare Testamenty) nie istniały, kiedy Jerome dokonał swego przekładu na język Rzymian w IV wieku, i które stały się standardowym pożywieniem chrześcijan na tak długo. Jerome zrewidował starszy Vetus Latina starych łacińskich Ewangelii, które były w użyciu w 382 r. n.e., gdy zlecił mu to papież Damazjusz I. Łacińskie tłumaczenie Wulgaty z Księgi Wyjścia 6:3 ustala, że Żydzi w tamtych czasach odnosili się do YHWH jako "Adonai" lub "Pan", i dlatego prawie wszystkie katolickie i protestanckie Biblie wciąż robią to samo z szacunku dla żydowskiej tradycji rabinicznej i roszczeniowego autorytetu. Tylko bardzo nieliczne zachodnie Biblie nie używają 'PANA', jak, jak widzieliśmy, American Standard Version (ASV) i pierwsze wydanie katolickiej Biblii Jerozolimskiej z 1966 r. (które mam w dwóch egzemplarzach), w którym używano 'YAHWEH', dopóki Żydzi nie zaprotestowali tak gwałtownie, że Watykan nakazał usunięcie tego słowa i powrót do 'PANA' w drugim wydaniu.

Yahovah nie jest ustalone jako starożytne imięWszystko co Nehemia Gordon ustalił to to, że 1,000 po 7 wieku Tanakh (Stary Testament) MSS wskazał Tetragrammaton z samogłoskami, które, jeśli je odczytasz, wypowiadają bluźniercze słowo 'Yehovah', oskarżając Stwórcę o bycie zboczeńcem, zgodnie z tym co nauczali talmudyczni rabini w tym czasie lub może wcześniej na wygnaniu. On nie ustala, że to jest, lub kiedykolwiek było, Prawdziwe Imię Ojca. W najlepszym wypadku możemy tylko spekulować, jak doszło do takiego stanu rzeczy. Nie wiemy nawet, że ktokolwiek kiedykolwiek odczytał to imię z tych późniejszych MSS ery chrześcijańskiej. W istocie, wszystkie dowody sugerują, że Prawdziwe Imię nigdy nie było odczytywane na głos do tego czasu z powodu hebrajskich przesądów naśladowanych przez Kościół Katolicki.

Kethiv-Qere Dla dobra argumentacji, zamierzam dać skrybom masoreckim kredyt zaufania (choć oczywiście może być odwrotnie - mogli być oszustami) i zasugerować to, co uważam za rozsądną teorię wyjaśniającą to, co dzieje się w tych MSS. Jest to konsensus prawie wszystkich poważnych badań na ten temat i nie widzę powodu, by go podważać. Twierdzenie jest takie, że wskazanie zostało dodane przez masoretów do YHWH nie po to, aby Boskie Imię mogło być wymawiane poprawnie (czego nie odważyliby się zrobić, bazując na przesądach i rabinicznych regułach z tamtego okresu), ale po prostu po to, aby przypomnieć czytelnikowi, aby zastąpił słowo 'Adonai', kiedy czyta 'YHWH'. Ta pisarska konwencja znana jest jako Kethiv-Qere, co dosłownie oznacza "to, co jest dosłownie napisane" i "to, co ma być dosłownie przeczytane".

Hybrydyzacja słówW Tanachu (Starym Testamencie) jest wiele takich Kethev-Qere, gdzie skryba natrafiał na konkretne słowo i na marginesie zwoju brał spółgłoski tego słowa i wstawiał inny zestaw samogłosek niż te zawarte we właściwym tekście, ponieważ taka była ówczesna "religijnie poprawna" konwencja. Możesz uznać to za szokujące - i zgadzam się, że tak było - ale to właśnie robili ci ludzie i musimy się z tym pogodzić, jeśli chodzi o właściwą interpretację Biblii. W rezultacie powstało słowo hybrydowe, jakkolwiek "niemożliwe" było to słowo, które nigdy nie było używane w prawdziwym życiu czy rozmowie.

Błędy typograficzne popełniane przy hybrydyzacjiKolejną informacją, którą znamy ze znacznych badań jest to, że ta substytucja nie zawsze była wykonywana poprawnie przez skrybów. Czasami popełniali oni błędy, tak często jak w jednym na każde pięć przypadków, gdy słowo 'YHWH' pojawiało się w tekście. Tak więc inne hybrydowe warianty, które można znaleźć, to 'Yehwah', 'Yehowih', 'Yehuwih' i 'Yehwih' Zignorujmy je i wykonajmy podstawowe ćwiczenie polegające na połączeniu spółgłosek YHWH z samogłoskami (punkty powyżej i poniżej spółgłosek Adonai), aby stworzyć nowe słowo 'Yehovah' lub 'Yahovah':

Fałszywy ArgumentAle, 'oh', ludzie tacy jak Gordon i inni wskazują, 'brakuje samogłoski' w hybrydowym słowie, jak wskazuje mała zielona strzałka powyżej. Więc, argumentują oni, to nie może być hybrydowe słowo, ale musi być w rzeczywistości prawdziwą wymową Boskiego Imienia. Gdyby to była hybryda, brakująca 'samogłoska' powinna tam być".

Poprawianie gramatyki'Nie tak szybko! Brakuje 'samogłoski', która wygląda jak krótka pozioma linia obok przypominającej dwukropek szwy. Powodem, dla którego jej brakuje jest to, że tak właśnie prawidłowo umieszcza się szewę lub 'półsamogłoskę' pod jod, pierwszą literą Tetragrammatonu. Alef, która jest pierwszą literą słowa Adonai, jest literą rynsztokową, która musi, aby być gramatycznie poprawna, być skierowana w ten sposób. Tak więc 'Yahovah' byłoby rzeczywiście prawidłowym gramatycznym wynikiem hybrydowego słowa. To nie jest dowód na to, że 'Yehovah' nie jest słowem hybrydowym! Nie jest to zatem dowód na to, że 'Yehovah' nie jest słowem hybrydowym!
Dlatego nie jest to dowód na to, że Boskie Imię to "Jahowa" (lub "Jehowa", "Jehowa"), a nie Jahwe.

Powtarzam, skrybowie masoreccy dodali tę wokalizację nie po to by nauczyć czytelnika Pisma Świętego jak wymawiać Boskie Imię, ponieważ rabini nie chcieli by Boskie Imię było wymawiane w ich wokalizowanej wersji Tanachu (Starego Testamentu) przygotowanej dla nich przez masoretów. Jedynym celem tych samogłosek było zasygnalizowanie czytelnikowi, że kiedy napotka Boskie Imię, powinien wymówić "Adonai", ponieważ takie było źródło lub pochodzenie tych samogłosek. Czy rabini powinni byli to zrobić? Nie. Okaleczyli tekst, ale mimo to zrobili to i musimy o tym wiedzieć.

Drugi świadekWiemy, że jest to poprawne wyjaśnienie również z drugiego powodu. Pierwszą sylabą Prawdziwego Imienia nie jest 'Yeh' jak w 'Yehovah' (lub 'Yehweh' jak nazywa to jeden z mesjanistycznych kultów). Spójrzmy na inny fragment Pisma Świętego, tym razem z New International Version (NIV), która jest dość reprezentatywna dla innych protestanckich Biblii, aby zobaczyć dlaczego:

"Pan (YH) jest moją siłą i moją pieśnią;
On stał się moim zbawieniem.
On jest moim Bogiem (Elohim), i będę Go chwalił, Boga (Elohim) mego ojca,
i będę Go wywyższał" (Wj 15:2, NIV).

Skrócona forma YahW tym miejscu Boskim Imieniem nie jest YHWH (Jahwe), ale skrócona forma, YH (Yah). Zauważ (zobacz poniżej), że hé ma punkt w środku (powyżej zielonej strzałki), aby wskazać, że litera jest spółgłoską i nie służy jako część samogłoski:

Forma 'weh' jest dobrze znanaNie mamy czasu, aby zagłębiać się w naukę dotyczącą drugiej sylaby YHWH, mianowicie 'weh', której jest spory zasób, nie tylko dlatego, że Boskie Imię było regularnie tłumaczone na grekę w pierwszych dwóch wiekach, więc wiemy dokładnie, jak było wymawiane przez pierwszych wierzących. I nigdy nie było to "Yahovah" lub "Jehovah". Wszystkie te informacje znajdziesz w cytowanej wcześniej książce Clovera.

WniosekWszystko to powinno służyć jako kolejne ostrzeżenie, aby nie podążać za pop teologami i uczonymi amatorami. Tak, uczeni czasami się mylą, ale nie w tej sprawie. Imię naszego Niebiańskiego Ojca, poza wszelką kontrowersją, brzmi YAHWEH i tak zawsze pozostanie.
Ostatnio zmieniony 21 gru 2021, 13:41 przez Domin123, łącznie zmieniany 1 raz.

nike
Posty: 11551
Rejestracja: 05 sie 2006, 23:59

Re: Znalezione manuskrypty z imieniem Boga Yehovah

Post autor: nike »

A teraz streść ten referat i napisz w kilku słowach, to co chcesz powiedzieć.

wybrana
Posty: 4383
Rejestracja: 17 mar 2017, 23:08
Lokalizacja: Polska

Re: Znalezione manuskrypty z imieniem Boga Yehovah

Post autor: wybrana »

nike pisze:
21 gru 2021, 13:40
A teraz streść ten referat i napisz w kilku słowach, to co chcesz powiedzieć.
😀😅🤣 No uśmiałam się dokładnie.
JEZUS MOIM ZBAWCĄ

Domin123
Posty: 64
Rejestracja: 20 gru 2021, 12:06

Re: Znalezione manuskrypty z imieniem Boga Yehovah

Post autor: Domin123 »

jak oczka bola od czytania na kompie zawsze mozna sobie wydrukowac albo wyslac na kindla ;-)

nike
Posty: 11551
Rejestracja: 05 sie 2006, 23:59

Re: Znalezione manuskrypty z imieniem Boga Yehovah

Post autor: nike »

A wię dziękuję ci bardzo za informację i rozmawiaj sam ze sobą, a taka rozmowa, to na pewno ciebie ubogaci.

nike
Posty: 11551
Rejestracja: 05 sie 2006, 23:59

Re: Znalezione manuskrypty z imieniem Boga Yehovah

Post autor: nike »

wybrana pisze:
21 gru 2021, 14:24
nike pisze:
21 gru 2021, 13:40
A teraz streść ten referat i napisz w kilku słowach, to co chcesz powiedzieć.
😀😅🤣 No uśmiałam się dokładnie.
Jakoś nie podjęłaś dyskusji na tak obszerny artykuł, tylko się " uśmiałaś" A wiesz chociaż z czego tak się UŚMIAŁAŚ?

Domin123
Posty: 64
Rejestracja: 20 gru 2021, 12:06

Re: Znalezione manuskrypty z imieniem Boga Yehovah

Post autor: Domin123 »

Artykuł trochę długi bo jakby jakaś zagubiona duszyczka od SJ tu zagladnela to miała odrazu korektę bo jak czytamy w artykule Nehemia zdobywa coraz większy poklask kościołów tylko to taka sama argumentacja że ja u słowackiego czytam o Jehowie i potem dowodzie że mam dowód że Jehowa to prawdziwe imie

Awatar użytkownika
Bobo
Posty: 16834
Rejestracja: 03 mar 2007, 17:12

Re: Znalezione manuskrypty z imieniem Boga Yehovah

Post autor: Bobo »

Jakoś nie czuję się zagubiony :mysli:
Oszołomstwu mówię NIE!

Domin123
Posty: 64
Rejestracja: 20 gru 2021, 12:06

Re: Znalezione manuskrypty z imieniem Boga Yehovah

Post autor: Domin123 »

Ale ja pisałem o zagubionej duszyczce która powątpiewa w swoje wierzenia a Ty chyba nie zaliczasz się do tej grupy, Paweł pisal i bardzo dobrze jak są między wami zwady.... Stąd mamy ponad 10tys kościołów chrześcijańskich każdy wierzy w to co sobie wyczyta a slowa Mesjasza ze nie przyszedł znieść prawa interpretują w oparciu o słowo wypełnić się w tym kontekście oczywistym jest ze chodziło o przestrzeganie go wypelnil swoją misję przestrzegając doskonale prawa

Awatar użytkownika
DonCicio
Posty: 1301
Rejestracja: 16 sty 2021, 19:04
Lokalizacja: Śląsk

Re: Znalezione manuskrypty z imieniem Boga Yehovah

Post autor: DonCicio »

Domin123 pisze:
21 gru 2021, 13:31
Pod tym względem tłumacze podzielali tę samą opinię, co Świadkowie Jehowy, którzy w obu wydaniach Przekładu Nowego Świata (NWT) pozostali przy "Jehowie"... jak można się spodziewać, biorąc pod uwagę ich nazwę. Teraz niektórzy mesjaniści idą za tym przykładem, zastępując literę "J" (której nie ma w języku hebrajskim) literą "Y" i nazywając YHWH "Yehovah" lub "Yahovah" lub "Yehowah" lub "Yahowah" ... lub podobnie brzmiącym słowem.

Skąd "mesjaniści" czerpią swoje rewelacje, głosząc, że alfabet hebrajski nie ma litery "J" ( י = i,j = jod), która jest ... natomiast lansują literę "Y", która w języku hebrajskim nie występuje?

Alfabet Hebrajski
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2024, 7:22 przez DonCicio, łącznie zmieniany 1 raz.
"Nabywaj mądrości, nabywaj zrozumienia. Nie zapominaj o tym, co mówię, i się od tego nie odwracaj" Przysłów 4:5

EMET
Posty: 11282
Rejestracja: 04 wrz 2006, 17:31

Re: Znalezione manuskrypty z imieniem Boga Yehovah

Post autor: EMET »

EMET:
Nie przytaczałem całości posta/ów/, bo każdy/a/ może, o ile zechce, sam/a/ znaleźć i przeczytać...

Jak tylko w kwestii tzw. technicznej, o co pytałem niektórych biblistów: bez odpowiedzi jednak... Może AI wprząc by się zdało?
Poszukuję programu komputerowego do przeszukiwania wyrażeń i fraz wg percepcji fotograficznej takiej, iżby była rozróżnialność identycznie zapisanych form: ze znakami diakrytycznymi, znakami akcentów itp. Np. program BibleWorks nie posiada takich możliwości, inne \ programy \ też tak jakoś... Bibliści w odpowiedzi: "aż tak pan by chciał...". >Ano... by chciał pan<, ale gdzież taki program, żeby np. przepatrzeć, jak to pisze pan N. Gordon => różne zapisy Imienia Bożego w Biblii Hebrajskiej; sam chętnie bym przepatrzył, bo czemu by nie???

Stephanos, ps. EMET
„Wielu będzie biegać tu i tam [po hebrajsku: < jᵊszōṭᵊṭû >], i nastanie obfitość prawdziwej wiedzy” -- Daniela 12:4b; ‘PNŚ-2018’, Przypis.

Awatar użytkownika
radek
Posty: 4196
Rejestracja: 03 sty 2013, 13:19
Lokalizacja: Choszczno
Kontakt:

Re: Znalezione manuskrypty z imieniem Boga Yehovah

Post autor: radek »

EMET pisze:
04 kwie 2024, 17:17
Poszukuję programu komputerowego do przeszukiwania wyrażeń i fraz wg percepcji fotograficznej takiej, iżby była rozróżnialność identycznie zapisanych form: ze znakami diakrytycznymi, znakami akcentów itp.
Wydaje mi się, że funkcja "Ctrl F" na klawiaturze w Windows'ie spełnia Twoje wymagania ;-)
‭‭Ewangelia według św. Jana 3:21 BW1975‬‬
[21] Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu.

Awatar użytkownika
Queza
Posty: 6357
Rejestracja: 30 mar 2012, 17:52
Lokalizacja: Bieszczady

Re: Znalezione manuskrypty z imieniem Boga Yehovah

Post autor: Queza »

Ja to przeczytałam pi razy oko i jak tak bym zaczęła kalkulować, które to Imię jest najodpowiedniejsze to wyszło by mi z tego wszystkiego
Kukulkan.
Słowa Pańskie - to słowa szczere (Psalm 12:7)

Domin123
Posty: 64
Rejestracja: 20 gru 2021, 12:06

Re: Znalezione manuskrypty z imieniem Boga Yehovah

Post autor: Domin123 »

Polecam lekture Richarda Friedmana, Ukryta ksiega w Biblii.Biblia to różne wersje tej samej historii tak jak ewangelie.Opowieść J zawiera imię Boga od samego początku,natomiast wersja E dopiero od Mojżesza gdy rozmawial z Bogiem na Hebronie=Syjonie wersja J oraz E.Do tego okresu Bog okreslal sie jako EL Eljon.Jestem ktory jestem przyjmuje sie dzis np Majewski ,ze znaczy w sensie pilnuj swoich spraw.W wersji E Bog przemawia w plomieniu ognia,mozna zatem przyjac ze postac z wersji J jest tym Elohim o ktorym czytamy w Wyjscia 23 posle mego Elohim macie sie go we wszystkim sluchac bo moje imie jest w nim.Tak jak w Islamie Allah znaczy Bog i to jest jego imie tak samo w ST. Mesjasz zostal poslany nie przez JHWH tylko ELyon i przejmuje wladze na ziemi tak jak kiedys JHWH

ODPOWIEDZ

Wróć do „Imię Boże”