Różnice w przekładach Pisma Świętego

Dyskusje o różnych przekładach biblii, ich błędach translacji, itp.

Moderatorzy: kansyheniek, Bobo, booris, Junior Admin, Moderatorzy

stanislawcz
Posty: 261
Rejestracja: 09 lis 2007, 11:34

Re: Różnice w przekładach Pisma Świętego

Post autor: stanislawcz »

mirek pisze:Świadkowie Jehowy szczycą się, że tylko ich przekład biblijny jest wiernym tłumaczeniem słowa Bożego! Czy rzeczywiście tak jest? Dla kogoś, kto nie zna faktów twierdzenia Świadków Jehowy mogą wydać się wiarygodne, zwłaszcza, iż często przytaczają oni przykłady, które akurat w Przekładzie Nowego Świata zostały oddane dobrze. Jednak twórcy Przekładu Nowego Świata pomijają wiele fragmentów, nie dziwmy się dlaczego, które wskazują, iż przekład ten został specjalnie spreparowany dla nauk Świadków Jehowy. Nie wacham się powiedzieć: Przekład Nowego Świata jest JEDYNYM przekładem Biblii na świecie, który jest w 100% zgodny z wierzeniami Świadków Jehowy, Aby nie być gołosłownym przytaczam na początek cztery przykłady, pierwsze z brzegu, pokazujące w jaki sposób Straznica traktuje natchnione słowo Boże:


Rdz 1:2
A ziemia była niekształtowna i próżna, i ciemność była nad przepaścią, a Duch Boży unaszał się nad wodami. (BG)

Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. (BT)

A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód (BW)

A ziemia była bezkształtna i pusta i ciemność panowała na powierzchni głębiny wodnej; a czynna siła Boża przemieszczała się tu i tam nad powierzchnią wód (PNŚ)


Strażnica uczy, że Duch Święty jest bezosobową czynną siłą Bożą. Wstawiła więc do powyższego tekstu frazę potwierdzającą jej naukę. Tekst biblijny mówi jednak o Duchu Bożym, a nie o czynnej sile Bożej!


Mt 7:7
Proście, a będzie wam dano, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzono. (BG)

Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. (BT)

Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. (BW)

Proście, a dadzą wam. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. (BP)

Stale proście, a będzie wam dane; ciągle szukajcie, a znajdziecie; wciąż pukajcie, a będzie wam otworzone. (PNŚ)Słowa takie jak "stale", "ciągle" czy "wciąż" zostałe dodane do Przekładu Nowego Świata chociaż nie występują one w oryginalnym tekście greckim. Dlaczego? Każdy Świadek Jehowy wie, iż słowa te są często powtarzane na zebraniach i zgromadzeniach (zachęta do nieustannego głoszenia). Dlaczego nie miałyby więc występować w ich własnej Biblii i to na dodatek włożone w usta Jezusa?Hbr 1:5,5:5
Albowiem któremuż kiedy z Aniołów rzekł: Tyś jest syn mój, jam cię dziś spłodził? I zasię: Ja mu będę ojcem, a on mnie będzie synem? (BG)

Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził? I znowu: Ja będę Mu Ojcem, a On będzie Mi Synem. (BT)

Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Tyś jest Synem moim, Jam cię dziś zrodził? I znowu: Ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem? (BW)

Któremu to z aniołów kiedykolwiek rzekł (Bóg): 'Synem moim jesteś, jam cię dziś zrodził'? I znowu: 'Ja będę dla niego ojcem, a on będzie dla mnie synem'? (BP)

Na przykład do któregoż z aniołów kiedykolwiek rzekł: "Ty jesteś moim synem; Ja dzisiaj zostałem twoim ojcem"? I znowu: "Ja stanę się dla niego ojcem, a on stanie się dla mnie synem"? (PNŚ)


Dlaczego Towarzystwo Strażnica poprzez usunięcie słowa "zrodzić" (greckie słowo GENNAO oznacza „rodzić, płodzić”) sugeruje, iż Syn Boży został stworzony, a nie zrodzony? Podobnie uczyniono z wersetem w Hbr 5:5. Jednak werset z J 1:18 wyraźnie nazywa Jezusa "jednorodzonym Bogiem" i tego wersetu Świadkowie Jehowy na szczęście nie zmienili.Hbr 12:9,23
Hbr 12:9 Bg „A nadto cielesnych ojców naszych mieliśmy, którzy nas karali, a baliśmy się ich; zaż daleko więcej nie mamy być poddani Ojcu duchów, abyśmy żyli?”

Hbr 12:9 BT „Zresztą, jeśliśmy cenili i szanowali ojców naszych według ciała, mimo że nas karcili, czyż nie bardziej winniśmy posłuszeństwo Ojcu dusz, a żyć będziemy?”

Hbr 12:9 Bw „Ponadto, szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali; czy nie daleko więcej winniśmy poddać się Ojcu duchów, aby żyć?”

Hbr 12:9 Bp „Poza tym mieliśmy na wychowawców naszych ojców i nie wstydziliśmy się, kiedy nas karcili. Czyż tym bardziej nie będziemy ulegli Ojcu dusz, aby żyć?”

Hbr 12:9 NS „Ponadto mieliśmy ojców o takim ciele jak nasze, którzy nas karcili, a odnosiliśmy się do nich z respektem: Czyż tym bardziej nie mamy się podporządkować Ojcu naszego życia duchowego i żyć?”Hbr 12:23 Bg „Do walnego zgromadzenia, i do zebrania pierworodnych, którzy są spisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów sprawiedliwych i doskonałych;”

Hbr 12:23 BT „do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu,”

Hbr 12:23 Bw „i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość,”

Hbr 12:23 Bp „i do zgromadzenia pierwotnych zapisanych w niebie i do sędziego, Boga wszystkich, i do duchów (ludzi) sprawiedliwych udoskonalonych w pełni,”

Hbr 12:23 NS „w ogólnym zgromadzeniu, i do zboru pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, i do Boga, Sędziego wszystkich. i do życia duchowego prawych, którzy zostali doprowadzeni do doskonałości,”


Widać wyraźną różnicę w tłumaczeniu tego fragmentu. Tłumacze Przekładu Nowego Świata mieli niemały kłopot z tym wersetem, skoro go sfałszowali. Omawiany fragment bowiem jest wyraźnym dowodem wiary chrześcijan w życie po śmierci. W oryginalnym tekście greckim brak jest słowa "życie", które zostało przez tłumaczy dodane, aby zaciemnić wymowę niewygodnego dla Świadków Jehowy wersetu.


Takich wersetów jest mnóstwo! Czy już w świetle tych przedstawionych przykładów nie można mówić o braku szacunku do słowa Bożego oraz o pewnej tendencyjności i naciąganiu wersetów biblijnych przez Świadków Jehowy do swoich nauk?
Zauważ,że w katolickich przekładach i to nie wszystkich dodano słowo ludzi,którego brak w greckim oryginale. ponad to nawet w katolicyźmie odróżnia się ducha od "duszy" :lol: :lol:

stanislawcz
Posty: 261
Rejestracja: 09 lis 2007, 11:34

Post autor: stanislawcz »

Adam pisze:Seboos,o co ci chodzi?Przecież to forum można zasypać podobnymi przykładami tendencyjności PNŚ,z czego jasno wynika,że ktoś przy tym przekładzie sporo się nakombinował,by wmówić jego czytelnikom pewne założenia.
Komu zależy na fałszowaniu Słowa Bożego?Komu zależy,by ludzkość nie poznała Prawdy?
Komu brakuje merytorycznych argumentów?

>Jeśli chodzi o fałszerstwa mniejsze i poważniejsze,to dotyczy również przekładów katolickich.
Przykłady można mnożyć.

stanislawcz
Posty: 261
Rejestracja: 09 lis 2007, 11:34

Post autor: stanislawcz »

mirek pisze:jeśli dla Ciebie wyrażenia

Ojciec duchów

duchy sprawiedliwych

wyraźnie potwierdzające naukę o duszy nieśmiertelnej oznaczają to samo co wyrażenia

Ojciec życia duchowego

życie duchowe prawych

to nie mamy o czym rozmawiać! Bo jak może Bóg być Ojcem duchów, gdyby duchy ludzi nie istniały? Jak mogą duchy sprawiedliwych dojść do celu, gdyby po śmierci przestały istnieć? Strażnica dodała do tych sformułowań słowo "życie", aby zmienić sens tych wyrażeń. Jednak w tekście greckim brak jest w tych miejscach tego słowa.

Podobnie i z innymi przykładami. Niby drobne różnice, ale układają się w sens, iż stoi za tym jakaś ideologia.

Dla ciebie duch i "dusza" to synonimy. W takim razie nie ma o czym dyskutować.

stanislawcz
Posty: 261
Rejestracja: 09 lis 2007, 11:34

Post autor: stanislawcz »

mirek pisze:Chciałbym przytoczyć kolejne przykłady tendencyjności Przekładu Nowego Świata:

Towarzystwo Strażnica jest bardzo wyczulone na oddawanie czci flagom państwowym, chorągwiom czy sztandarom narodowym. Każdy kto jest lub był Świadkiem Jehowy, wie o czym mówię. Fobia ta zaszła tak daleko, iż tłumacze Przekładu Nowego Świata dopuścili się świadomego(?) przeinaczenia Pisma Świętego jeśli chodzi o ten temat. Hebrajskie słowo DEGEL oznaczające "flagę", "chorągiew" czy "sztandar" występuje w Biblii zaledwie 14 razy. Są to następujące miejsca: Liczb 1:52; 2:2,3,10,17,18,25,31,34; 10:14,18,22,25; oraz Pieśń nad Pieśniami Salomona 2:4. W pierwszych trzynastu wersetach czytamy o instrukcjach obozowania i podróżowania. które Bóg dał narodowi wybranemu. Towarzystwo Strażnica jednak nie używa w nich słowa "sztandar" a wyrażenia "trójplemienny oddział". Np. Liczb 2:2:

Niech Izraelici rozbiją namioty, każdy pod swoją chorągwią, pod znakami swoich rodów, dokoła Namiotu Spotkania, ale w pewnym oddaleniu. (BT)

Synowie izraelscy będą stawać obozem, każdy przy swoim sztandarze, przy znakach swoich rodów. Stawać będą osobno wokoło Namiotu Zgromadzenia. (BW)

Synowie Izraela mają stawać obozem, każdy przy swoim trójplemiennym oddziale, przy znakach domu swych ojców. Mają się rozkładać obozem wokoło przed namiotem spotkania. (PNŚ)


Łatwo się domyśleć dlaczego tak robią. Co ciekawe tłumacze Przekładu Nowego Świata w prawidłowy sposób oddają to słowo w Pieśni nad Pieśniami Salomona (czyżby tam wyrażenie "trójplemienny oddział" nie pasowało?):

Wprowadził mnie do domu wina, a jego sztandarem nade mną była miłość (Pnp 2:4 PNŚ)

Cóż za niekonsekwencja! A może tendencyjność?


Mt 5:9
Jest to jedno z ośmiu błogosławieństw, które Jezus wypowiedział w swoim Kazaniu na Górze:

Błogosławieni pokój czyniący; albowiem oni synami Bożymi nazwani będą. (BG)

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. (BT)

Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. (BW)

Szczęśliwi, którzy doprowadzają do pokoju, albowiem nazwani będą synami Bożymi. (BP)

Szczęśliwi pokojowo usposobieni, gdyż oni będą nazwani 'synami Bożymi'. (PNŚ)


Widać wyraźną różnicę pomiędzy Przekładem Nowego Świata a innymi bibliami. Które tłumaczenie jest właściwe? W wersecie tym występuje grecki przymiotnik złożony EIRENOPOIOS, składający się z dwóch wyrazów: z rzeczownika EIRENE oznaczającego "pokój" oraz czasownika POIEO znaczącego "czynić". Wyraz ten znaczy więc dosłownie "pokój czyniący" i był używany w ówczesnej grece na oznaczenie ludzi zaanagażowanych w dzieło utrwalania pokoju.

Słowa pokrewne o podobnym znaczeniu padają jeszcze w Kol 1:20 (EIRENOPOIEO) oraz w Ef 2:15 (POIOS EIRENE). Tutaj jednak o dziwo Przekład Nowego Świata oddaje te zwroty prawidłowo:

i żeby przez niego na nowo pojednać ze sobą wszystko inne - czy to, co na ziemi, czy to, co w niebiosach - wprowadzając pokój przez krew, którą on przelał na palu męki. (Kol 1:20)

Wydaje mi się,że każdemu tłumaczeniu można coś zarzucić,tak więc nie bądźmy obłudni i nie zarzucajmy innym tego co sami czynimy. Do tematu zaś dodam,że "znak" to w innym tłumaczeniu sztandar.Jeśli chodzi o sztandar z Pup 2:4 to prawidłowo użyto tu słowa sztandar w formie przenośni,bo czyż w rzeczywistości miłość jest sztandarem? Dalej jaka jest różnica w powiedzeniu pokój czyniący,a pokojowo usposobieni? Czyż ci i ci nie są wrogami wojen?
A tak nawiasem zapytam w związku ze stwierdzeniem, iż ŚJ nic nie zrobili i nie robią dla pokoju,co dla pokoju zrobił katolicyzm? Może to,że ojcowie duchowi święcili sztandary wojenne i wojska idące na bratobójcze wojny.Powtórzę jeszcze raz nie bądźmy obłudnikami! :prosze:

Ciałem swoim zniósł nieprzyjaźń - Prawo przykazań złożone z postanowień - żeby w jedności z samym sobą stworzyć z dwóch ludów jednego nowego człowieka oraz zaprowadzić pokój (Ef 2:15)


Dlaczego taka niekonsekwencja? Ano dlatego, iż Ciało Kierownicze na rzecz pokoju nie czyni nic, więc tłumacze Przekładu Nowego Świata musieli zmienić sens tego wersetu tak, aby pasowało ono do usposobienia Świadków Jehowy.


Jak 1:17
Ten kto zna nauki Świadków Jehowy, wie, iż z biegiem czasu zmieniały się one jak i cały czas się zmieniają. Zmiany te zachodzą tak szybko, iż czasami nawet sami Świadkowie Jehowy nie wiedzą co jest dzisiaj prawdą. Przykładem może być nauka o zmartwychwstaniu sodomitów, czy o pokoleniu z roku 1914.

Świadkowie Jehowy usprawiedliwiają się i twierdzą, iż zmiany w ich naukach zachodzą pod wpływem "coraz jaśniej świecącego światła". Twierdzą, iż to Bóg w odpowiednim czasie zmienia ich nauki. Taki pogląd nie jest jednak nawet trochę oparty na biblii. Z biblii wynika bowiem, iż Bóg jest niezmienny (Jak 1:17):

Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały z góry jest, zstępujący od Ojca światłości, u którego nie masz odmiany, ani zaćmienia na wstecz się wracającego. (BG)

Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. (BT)

Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości; u niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia. (BW)

Każde dobro i wszelki dar doskonały przychodzą (do nas) z góry od Ojca światłości, który nie podlega zmianom i kolejnym zaćmieniom. (BP)


Zobaczmy jak wygląda teraz ten werset w biblii Świadków Jehowy:

Każdy dobry dar i każdy doskonały podarunek pochodzi z góry, bo zstępuje od Ojca świateł niebiańskich, a u niego nie ma zmienności obracania się cienia. (PNŚ)

I oto zobaczmy co się tutaj stało: poprzez usunięcie jednego małego greckiego słówka η a w zasadzie greckiej literki ETA, oznaczającej słowo LUB, ANI, tłumacze Przekładu Nowego Świata zmienili całkowicie sens i wymowę tego wersetu. Zamiast sformułowania "u Boga nie ma żadnej zmiany" zrobiło się teraz sformułowanie "u Boga nie ma zmienności obracania się cienia". Czy i w tym wypadku można mówić o manipulacji tekstem biblijnym?

Ale oto Biblia sama się uzupełnia i w innych miejscach i tak zaprzecza "zmienności" Boga:

Bóg nie jest jak człowiek, by kłamał, nie jak syn ludzki, by się wycofywał. Czyż On powie coś, a nie uczyni tego, lub nie wykona tego, co oznajmił? (Lb 23:19)

Chwała Izraela nie kłamie i nie żałuje, gdyż to nie człowiek, aby żałował. (1 Samuela 15:29)

Ponieważ Ja, Pan, nie odmieniam się, więc dlatego wy, synowie Jakuba, nie jesteście zniszczeni (Mal 3:6)

Dlatego Bóg, pragnąc okazać ponad wszelką miarę dziedzicom obietnicy niezmienność swego postanowienia, wzmocnił je przysięgą, (Hbr 6:17)


Tych wersetów na szczęście Świadkowie Jehowy nie zmienili i tym samym więc naciąganie wersetu z Jak 1:17 do swoich potrzeb widać jak na dłoni!

stanislawcz
Posty: 261
Rejestracja: 09 lis 2007, 11:34

Post autor: stanislawcz »

mirek pisze:ariel, już się nie tłumacz, bo dobrze wiesz, że w KIT jest ETA z apostrofem. I dlatego mam prawo twierdzić, iż Strażnica dopuściła się manipulacji tekstem biblijnym!

tja, diakonos cytuje jakąś wypowiedź uczonego, ale warto może poznać, iż o wiele, wiele więcej bardzo znanych na całym świecie biblistów (np. Bruce Metzger) krytycznie wypowiada się o PNŚ; warto może o tym pamiętać!

Tu można znaleźć kilka wypowiedzi różnych uczonych na temat tego przekładu:

http://www.equip.org/free/DJ520.htm

http://www.apologeticsindex.org/j01.html

http://www.freeminds.org/doctrine/nwt.htm

diakonos, i na tym właśnie polega manipulacja czytelnikiem, wmawiając mu, że pewne miejsca w Biblii zostały dobrze zrobione a pomijając i nie wspominając ani słowem o wersetach biblijnych, które zostały odpowiednio zmienione do potrzeb ideologii. Pierwszym z brzegu przykładem jest chociażby wyrażenie "w domach", które zostało oddane w PNŚ jako "od domu do domu"!
Biblia Tysiąclecia Jak,1:17 oddaje w ten sposób" Każde dobro jakie otrzymujemy i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca Świateł,u którego nie ma przenigdy ani cienia zmienności"
PNŚ użył tu zwrotu "u niego nie ma zmienności obracania się cienia" co może i jest "drewniane" ale na jedno wychodzi.

therapon

Post autor: therapon »

stanislawcz pisze:Zauważ,że w katolickich przekładach i to nie wszystkich dodano słowo ludzi,którego brak w greckim oryginale. ponad to nawet w katolicyźmie odróżnia się ducha od "duszy" :lol: :lol:
Po pierwsze to ja nie jestem katolikiem, a po drugie to duchy które żyją są duszami tak?Jeśli twierdzisz, iż człowiek jest żyjącą duszą, to zrozum też że i duch jest żyjącą duszą.

stanislawcz pisze:>Jeśli chodzi o fałszerstwa mniejsze i poważniejsze,to dotyczy również przekładów katolickich.
Przykłady można mnożyć.
Ile razy mam ci powtarzać, iż nie jestem katolikiem. Sam postanowiłem nauczyć się greki i sam czytam bez niczyjej pomocy Pismo Święte. Znalazłem w nim jednak naukę o Trójcy Świętej czy duszy. To że ktoś nie rozumie nie jest dowodem na to, iż coś musi być od razu fałszywe.

stanislawcz pisze:Dla ciebie duch i "dusza" to synonimy. W takim razie nie ma o czym dyskutować.
Nie duch i dusza to całkiem różne byty. Na przykład biblia odróżnia ducha od duszy w Heb 4:12 a i Jezus miał zarówno ciało, duszę jak i ducha.

Jeden z nich, znany tobie, brzmi:

mat 10:28 bw (28) I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w piekle.

Tutaj Jezus wyraźnie rozgranicza duszę od ciała. Niezależnie od tego, jak zinterpretujemy pojecie dusza, i tak wynika z tego wersetu, iż dusza to nie ciało. Podobny werset jest w Lk 12:23

lk 12:23 ns (23) Dusza bowiem jest warta więcej niż pokarm, a ciało niż odzież.

Tutaj też wyraźna myśl, iż dusza to nie ciało (zobacz też Mat 6:25). Podobny werset:

Obj 18:13 bt (13) cynamonu i wonnej maści amomum, pachnideł, olejku, kadzidła, wina, oliwy, najczystszej mąki, pszenicy, bydła i owiec, koni, powozów oraz ciał i dusz ludzkich.

Tutaj też rozgraniczenie, iz ciało to nie dusza. A więc biblia wyraźnie naucza, iż człowiek ma zarówno duszę jak i ciało, są to elementy różne w człowieku.

Bo nawet Jezus na ziemi był trójcą, gdyż

1.miał ducha (Lk 23:46; Mk 2:8, 8:12; J 13:21)
2.miał duszę (Mt 26:38; Lk 23:43; J 12:27; Dz 2:27; Iz 53:10; Mk 14:34)
3.miał ciało (Mt 26:12; Lk 22:19, 23:52-56; J 2:21; Heb 10:5-10)


Każdy zgodzi się, iż zdania te są prawdziwe. Świadkowie Jehowy są oszukiwani, iż człowiek nie posiada tych elementów. Jak wyraźnie mówi biblia, każdy z tych elementów posiada człowiek.

stanislawcz
Posty: 261
Rejestracja: 09 lis 2007, 11:34

Post autor: stanislawcz »

mirek pisze:
zbigniew1971 pisze:Mirku, dlaczego nie przytoczyłeś Rdz 1:2 z Biblii Poznańskiej?

A ziemia była zupełnym pustkowiem, ciemność zalegała głębię wód, a tchnienie Boże unosiło się nad wodami.

Jak widzisz, niekoniecznie musi być Duch Boży, można również przetłumaczyć jako tchnienie Boże (nieosobową moc pisaną małą literą) - chyba nie zarzucisz tłumaczom Biblii Poznańskiej, że sfałszowali Biblię??!
Jednak "tchnienie Boże" to nie to samo, co "czynna siła Boża", jak oddano to w PNŚ. W żadnym słowniku nie znajdziemy, iż hebrajskie słowo RUACH a greckie PNEUMA oznacza "czynna siła"! Słowo to określa wiele razy osoby np. Bóg jest Duchem (J 4:24), aniołowie choć są nazwani "wichrami" są duchami (Hbr 1:7, 14). Szatan i demony to też duchy (Mk 1:23). Nikt im z tego powodu osobowości nie odbiera.

Dla określenia mocy NT używa najczęściej greckich słów EKSOUSIA (np. Łk 4:32) lub DYNAMIS (np. Rz 1:16), a Ducha Św. określa słowami PNEUMA HAGIOS (np. Mk 3:29). Siła lub moc określona jest też greckim terminem KRATOS (Łk 1:51, Ef 1:19, 6:10, Ap 1:6).

Kiedyś Ducha Świętego nazywano też w organizacji mocą Bożą, ale kiedy powstał śmiech, że Pan Jezus został namaszczony mocą Bożą i mocą (Dz 10:38), a do tego jeszcze nieożywiona moc działa sama z siebie (1Kor12:11) zmieniono nazwę na czynna siła Boża. Nic dziwnego, że oszuści z CK dostosowują swój przekład Biblii do swojej doktryny, jeśli nawet swoje nauki zmieniają.

Oto skan zarówno z pism hebrajskich jak i z Septuaginty ukazujący, że w omawianym miejscu Rdz 1:2 występuje hebrajski wyraz RUACH lub grecki wyraz PNEUMA, oznaczający DUCH.

Obrazek

Dlaczego więc Straznica oddała ten wyraz sformułowaniem "czynna siła Boża"?

Jako ciekawostkę podam, że ten sam zwrot występuje jeszcze np. w 2 Sam 23:2 i Hioba 27:3, a tutaj Straznica oddaje to poprawnie. Przypadek?

2Sm 23:2 NS „Mówił przeze mnie duch Jehowy i Jego słowo było na moim języku.”

Hi 27:3 NS „kiedy jeszcze jest we mnie cały mój dech i duch Boga jest w moich nozdrzach,”


Oto odpowiednie skany tych miejsc dla porównania:

ObrazekObrazek

Dlatego też nadal twierdzę, że należy mówić tutaj o tendencyjności przekładu PNŚ.

zbigniew1971 pisze:Tu się z Tobą zgadzam, jeśli dołącza się słowa, które nie występują w tekście - to powinny być one umieszczone w specjalnych nawiasach, klamrach.
Niczego tu jednak nie spreperowano, jak sugerujesz, ponieważ sens jest ten sam. Zwroty:
proście, szukajcie, kołaczcie wskazują na powtarzającą się czynność.
Jednak dodane do tego wersetu słowa "stale proście", "ciągle szukajcie", "wciąż pukajcie", jak gdyby bardziej uwypuklają potrzebę głoszenia, czyli są pewną formą manipulacji tekstem biblijnym. Każdy Świadek Jehowy wie, iż słowa te są często powtarzane na zebraniach i zgromadzeniach jako zachęta do nieustannego głoszenia. Dlaczego nie miałyby więc występować w ich własnej Biblii i to na dodatek włożone w usta Jezusa?

zbigniew1971 pisze:Ten zarzut jest bezpodstawny, to samo słowo GENNAO występuje np. w Mt 1:2 i Biblia Tysiąclecia wcale nie tłumaczy go zawsze jako 'zrodził'

Abracham był ojcem Izaaka,Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy jego braci.

Jak zatem widzisz zarzut fałszu jest chybiony, ponieważ 'zrodzić' jest równoznaczne z 'być (zostać) ojcem' również w Biblii Tysiąclecia.

To, że Syn Boży został 'zrodzony' przez Ojca oznacza, że od Niego otrzymał życie stając się pierwszym stworzeniem Bożym ('pierworodnym' , 'początkiem stworzenia').
Tylko ze chyba być dla kogoś ojcem oznacza ze sie go spłodziło a nie stworzyło prawda? A zrodzenie NIGDY nie jest nadaniem życia, co najwyżej poczęcie czy stworzenie. Matka zanim urodzi dziecko nosi je jeszcze żywe przez 9 miesięcy w swoim brzuszku. A Jezus został zrodzony przed wiekami, kiedy to jeszcze nie było świata, a więc i czasu, poniewaz ten pierwszy stworzył dopiero Chrystus po swoim zrodzeniu przez Ojca. A ponieważ pies rodzi psa, koń rodzi konia, człowiek rodzi człowieka, więc Bóg może zrodzić tylko Boga. I dlatego właśnie Straznica tak potraktowała ten werset mówiący o zrodzeniu Syna przez Ojca. Na szczęście istnieją jeszcze inne wersety o tym mówiące, których Straznica nie sfałszowała

J 1:18 Bw "Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go."

zbigniew1971 pisze:Stawiasz zarzut fałszu PNŚ - może wpierw zobacz do tekstu greckiego Hbr 12:9 i powiedz skąd tam się wziął zwrot Ojciec 'dusz' w Biblii Tysiąclecia a także w Biblii Poznańskiej???
W tekście greckim nie ma tam słowa 'psyche', jest natomiast 'pneuma' czyli poprawne tłumaczenie powinno brzmieć Ojciec 'duchów'.
...
Lecz zgadzam się z Tobą, że dodanie słowa 'życie' przez PNŚ jest nie na miejscu, nie ma go tekście greckim.
Tylko dlaczego zaraz fałsz - słowa 'dusza' też nie ma w oryginale, a BT i BP też go wstawia i nie oburzasz się o to.
Tak, rzeczywiście w BT występuje zwrot "Ojciec dusz" zamiast wyrażenia "Ojciec duchów". Nie chcę tutaj bronić tego przekładu, ale może dlatego, że dusza to przecież EGO. A skoro duchy są osobami, to muszą posiadać duszę. Również jak najbardziej biblijny zwrot "duchy zmarłych" sugeruje, iż duch ten ma cechy osobowe - posiada własne EGO, czyli duszę. Zatem każdy duch posiada duszę. A skoro tak, to mówiąc duch, mam w rzeczywistości na myśli duszę. Nie wiem czy dobrze wyjaśniłem.

Tak więc wyrażenie "Ojciec dusz" można powiedzieć zawiera się w wyrażeniu "Ojciec duchów". Natomiast zupełnie nie rozumiem przekładu Straznicy: "Ojciec zycia duchowego" Tak jakby była próbą ukrycia prawdy o duchach sugerując, że chodzi o żyjących, a nie zmarłych. A przecież tekst grecki nie zawiera słowa „życie”.

Jeszcze lepiej manipulację Strażnicy widać w Hbr 12:23, gdzie również wstawiono nie wystepujące w tekście greckim słowo "życie":

Hbr 12:23 Bg „Do walnego zgromadzenia, i do zebrania pierworodnych, którzy są spisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów sprawiedliwych i doskonałych;”

Hbr 12:23 BT „do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu,”

Hbr 12:23 Bw „i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość,”

Hbr 12:23 Bp „i do zgromadzenia pierwotnych zapisanych w niebie i do sędziego, Boga wszystkich, i do duchów (ludzi) sprawiedliwych udoskonalonych w pełni,”

Hbr 12:23 NS „w ogólnym zgromadzeniu, i do zboru pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, i do Boga, Sędziego wszystkich. i do życia duchowego prawych, którzy zostali doprowadzeni do doskonałości,”


O ile wyrażenie "duchy sprawiedliwych" wyraźnie informuje o istnienu "duchów zmarłych", o tyle występujące w PNŚ wyrażenie "życie duchowe prawych", już tej myśli nie zawiera. Dlatego też PNŚ fałszuje ten niewygodny dla nauki Straznicy werset, wstawiając do tekstu słowo "życie", którego brak w oryginale greckim. A jest to przecież tak wyraźne świadectwo wiary chrześcijan w trwające życie po śmierci, że jedyną rzeczą, której mogli dokonać ŚJ było nowe pokrętne tłumaczenie tekstu, które ma za zadanie ukryć prawdę, że chodzi o osoby zmarłe. Ale i to nie pomaga zbytnio ŚJ, bo i z tego tekstu można doczytać się egzystencji duchowej (duchowego życia) zmarłych w Panu, bo o żywych mowa jest wcześniej.

zbigniew1971 pisze:Wszystkie tłumaczenia, są obciążone błedami - ale to dzięki nim możemy obcować ze Słowem Bożym.
PNŚ również nie jest wolny od błedów, w kwestiach budzących wątpliwości najlepiej porównywać dane fragmenty z innymi tłumaczeniami Pisma Świętego.
Dobrze, że chociaż jesteś obiektywny i uważasz, że również i PNŚ nie jest wolny od błędów. Właśnie w tym celu założyłem ten wątek, aby ŚJ zrozumieli, że i ich przekład również nie jest bez wad. Dlatego za najlepszy przekład uznaję oczywiście oryginał grecki najlepiej z jakąś interlinią i słownikiem.

Według mirka duch posiada duszę,to jest dopiero kuriozalne.

therapon

Post autor: therapon »

stanislawcz pisze:Według mirka duch posiada duszę,to jest dopiero kuriozalne.
Nawet Bóg ma duszę: 1Sam 2:35; Ps 11:5, 24:4; Prz 6:16; Isa 1:14; 42:1; Jer 5:9, 6:8; 12:7; 14:19; 15:1; 32:41; 51:14; Lam 3:20; Eze 32:18; Am 6:8; Mat 12:18; Heb 10:38. Podane wersety pochodzą z PNŚ, który sam stwierdza, iż "Bóg ma duszę". A skoro Bóg jest duchem to proszę sobie dokończyć rozumowanie.

stanislawcz
Posty: 261
Rejestracja: 09 lis 2007, 11:34

Post autor: stanislawcz »

"
mirek pisze:W książce "Czego naprawdę uczy Biblia" wydanej przez Towarzystwo Strażnica w materiale dodatkowym w rozdziale "Dzień Sądu - co oznacza?" na stronie 214 padają takie słowa:

W omawianej wizji apostoł Jan zobaczył, że "otwarto zwoje" i "umarli byli sądzeni z tego, co napisano w zwojach, według swych uczynków". Czy zwoje te mają zawierać opis dawnego postępowania tych ludzi? Nie, nie będą oni sądzeni za to, co czynili przed śmiercią. Skąd o tym wiemy? Biblia wyjaśnia: " Kto umarł został uwolniony od swego grzechu" (Rzymian 6:7). Po zmartwychwstaniu będzie miał niejako czyste konto. Wspomniane zwoje muszą więc wyobrażać nowe przykazania Boże. Chcąc żyć wiecznie, wskrzeszeni z martwych oraz ocaleni z Armagedonu będą musieli przestrzegać Bożych przykazań - również tych, które Jehowa może podać w trakcie owego tysiąca lat. A zatem podstawą osądzania ludzi będzie ich postępowanie podczas Dnia Sądu.

W zacytowanym akapicie oczywiście podano nieprawdę, że każdy po zmartwychwstaniu będzie miał czyste konto. Sfałszowano bowiem werset, który jakoby miał o tym świadczyć (pogrubiłem dodane słowo, które drastycznie zmienia sens wersetu). Spójrzmy dokładniej na ten fragment biblijny:

Rz 6:7 Bg „Bo ktoć umarł, usprawiedliwiony jest od grzechu.”

Rz 6:7 BT „Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu.”

Rz 6:7 Bw „kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu.”

Rz 6:7 Bp „Ten bowiem, kto umarł, wolny jest od grzechu.”


Rz 6:7 NS „Bo kto umarł, został uwolniony od swego grzechu.”

Rz 6:7 WH „ο γαρ αποθανων δεδικαιωται απο της αμαρτιας”

ŚJ uczą tym wersetem, że po śmierci nie istnieje kara za grzechy. Jednak aby potwierdzić swoją teorię dodali tutaj do tekstu niewinne słowo "swego", którego brak w oryginale greckim. Gdy jednak spojrzymy na kontekst tego wersetu:

Rz 6:5-9 Bw „Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania,(6) wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi;(7) kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu.(8) Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z nim żyć będziemy,(9) wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad nim już nie panuje.”

zauważymy, że mówi on w ogóle o czymś innym, i nie zajmuje się kwestią kary, jak to próbują zwodzić nas ŚJ. Chrześcijanin w pewnym sensie umarł z Chrystusem, ponieważ jego ofiara okupu ma już nad nim władzę a on sam nie stoi już więcej pod prawem. Nie mówi ten werset o tym, że przez dosłowną cielesną śmierć wszystkie złe uczynki człowieka w ciele są wraz z nim pogrzebane w śmierci. Werset ten po prostu mówi, że symboliczna śmierć z Chrystusem kończy możliwość grzeszenia (1 P 4:1). Dziś często uzywane porzekadło "kto śpi nie grzeszy" wywodzi się z wyżej wymienionej myśli. Widać więc, że Rz 6:7 nie zajmuje sie kwestią kary. Inne wersety wyraźnie informują nas, że po śmierci czeka nas sąd (Hbr 9:27; 2 Kor 5:10). Nawet demony zdawały sobie sprawę z tego, że będą w przyszłości dręczone (Obj 20:10), a nie unicestwione. Oburzały się, że Jezus dręczy je już przed czasem (Mt 8:29).

A więc werset z Rz 6:7 jest kolejnym przykładem fałszerstwa w PNŚ, aby popierać swoje ludzkie poglądy. Kto ma ochotę zapoznać się z ponad 200 sfałszowanymi wersetami w PNŚ może zajrzeć na stronę:

http://watchtower.org.pl/forum/index.php?showforum=31


"Kto bowiem umarł uwolniony jest od grzechu" Stwierdzenie jasne,ale można by zapytać od czyjego grzechu?W przekładzie NŚ dodano swego co przyczynia się do łatwiejszeo zrozumienia tego tekstu. Twierdzenie.że jest to fałszerstwo wydaje się być nieporozumieniem.

Awatar użytkownika
Essarts
Posty: 342
Rejestracja: 03 mar 2010, 21:58
Lokalizacja: Mazowieckie

Post autor: Essarts »

stanislawcz,
W przekładzie NŚ dodano swego co przyczynia się do łatwiejszeo zrozumienia tego tekstu. Twierdzenie.że jest to fałszerstwo wydaje się być nieporozumieniem.
Gratuluje logicznego myślenia,mało ono Bożym jest.

Obj. 22:18
18. Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi: Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze;
(BW)

Osobiście nie śmiałbym poprawiać Boga.Najwyraźniej są takie osoby(może byłoby to rozważne w nawiasie [....] zaznaczając,ze jest to tekst DODANY PRZEZ TŁUMACZA.)
SOLA SCRIPTURA — 1 Kor 4:6 Bracia, abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano(BW)

...Gabriel... :-)
Obrazek

Awatar użytkownika
Petroniusz
Posty: 2946
Rejestracja: 28 maja 2006, 13:01

Post autor: Petroniusz »

Essarts pisze:stanislawcz,
W przekładzie NŚ dodano swego co przyczynia się do łatwiejszeo zrozumienia tego tekstu. Twierdzenie.że jest to fałszerstwo wydaje się być nieporozumieniem.
Gratuluje logicznego myślenia,mało ono Bożym jest.

Obj. 22:18
18. Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi: Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze;
(BW)

Osobiście nie śmiałbym poprawiać Boga.Najwyraźniej są takie osoby(może byłoby to rozważne w nawiasie [....] zaznaczając,ze jest to tekst DODANY PRZEZ TŁUMACZA.)
A jednak niektorzy poprawiaja...to w kwestii sluchania, to polecam:

Dzieje Apostolskie 17:20 Wprowadzasz bowiem coś obcego naszym uszom.

Dzieje Apostolskie 17:20 Bo jakieś nowe rzeczy wkładasz nam do głowy.
Petroniusz Arbiter

Awatar użytkownika
Essarts
Posty: 342
Rejestracja: 03 mar 2010, 21:58
Lokalizacja: Mazowieckie

Post autor: Essarts »

Petroniusz, To niech sobie poprawiają,ich strata. :roll:
SOLA SCRIPTURA — 1 Kor 4:6 Bracia, abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano(BW)

...Gabriel... :-)
Obrazek

therapon

Post autor: therapon »

Petroniusz pisze:A jednak niektorzy poprawiaja...to w kwestii sluchania, to polecam:

Dzieje Apostolskie 17:20 Wprowadzasz bowiem coś obcego naszym uszom.

Dzieje Apostolskie 17:20 Bo jakieś nowe rzeczy wkładasz nam do głowy.
Tylko widzisz Petroniuszu, KK nie buduje na tym podanym przez ciebie wersecie teologii a Strażnica na sfałszowanym wersecie zwodzi wszystkich ludzi, iż śmierć uwalnia od grzechu. A kontekst wersetu mówi bowiem o czym innym. Ale my zdaje sie już kiedyś o tym rozmawialiśmy. Czy nadal nie rozumiesz tego oszustwa CK?

Awatar użytkownika
Petroniusz
Posty: 2946
Rejestracja: 28 maja 2006, 13:01

Post autor: Petroniusz »

therapon pisze: Tylko widzisz Petroniuszu, KK nie buduje na tym podanym przez ciebie wersecie teologii a Strażnica na sfałszowanym wersecie...
Pokazales teraz swoja pseudoobjektywnosc. Moze w takim razie stworz strony o "falszywych" wersetach w innych przekladach? Niewazne, czy ktos buduje z tego teologie, czy nie, wazne ze tropiciel "falszerstw" obnaza te praktyki :lol: Nieeee, Ty sie na to nie zdobedziesz, bo Kali widziec tylko jak jemu zabrac slonia... :lol:
Petroniusz Arbiter

Awatar użytkownika
Essarts
Posty: 342
Rejestracja: 03 mar 2010, 21:58
Lokalizacja: Mazowieckie

Post autor: Essarts »

Petroniusz,
Nieeee, Ty sie na to nie zdobedziesz, bo Kali widziec tylko jak jemu zabrac slonia...
Nie mogłeś się ugryźć w język? :roll: jakaś bestyjka brzydka w tobie siedzi chyba :-x taki malutki demonik :crazy:
SOLA SCRIPTURA — 1 Kor 4:6 Bracia, abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano(BW)

...Gabriel... :-)
Obrazek

ODPOWIEDZ

Wróć do „Przekłady”