SEPTUAGINTA ( LXX ) - I JEJ PRAWDZIWE OBLICZE

Dyskusje o różnych przekładach biblii, ich błędach translacji, itp.

Moderatorzy: kansyheniek, Bobo, booris, Junior Admin, Moderatorzy

EMET
Posty: 11087
Rejestracja: 04 wrz 2006, 17:31

Post autor: EMET »

EMET:
Gdyby zająć się tylko wyrażeniem z Ps 22:17/16/ w notacji 'T.Mas.', to, jak wiemy, mamy tam -- &#1499;&#1468;&#1464;&#1488;&#1458;&#1512;&#1460;&#1497; -- < k&#257;`&#170;rî > [= &#8222;jak_lew&#8221;]; gdzie mamy przyimek < k&#257; > oraz formę rdzenną określającą 'lwa' - < `&#170;rî >. O tym było już pisane...
Enuncjacje, zaś, dotyczą hipotetycznych wariantów 'ewentualnościowych'.
Gdyby nawet przyjąć wariant w/z LXX, to, jak wiadomo, mamy tam [w Ps 21:17]: &#8036;&#961;&#965;&#958;&#945;&#957; &#967;&#949;&#8150;&#961;&#8049;&#962; &#956;&#959;&#965; &#954;&#945;&#8054; &#960;&#8057;&#948;&#945;&#962;.
W przedmiotowej sprawie, interesuje nas zwłaszcza wyrażenie: &#8036;&#961;&#965;&#958;&#945;&#957; &#8211; < &#333;ryksan > na bazie rdzennego greckiego &#8000;&#961;&#8059;&#963;&#963;&#969; &#8211; < oryss&#333; >, ew. jak podają inni: &#8000;&#961;&#8059;&#963;&#963;&#949;&#953;&#957; [np. 'Konkordancja do LXX'] - < oryssein >.

Było już zapodawane, iż owe wyrażenie greckie niekoniecznie posiada znaczenie: &#8222;przebić; przekłuć&#8221;. Wynika to nawet z 'Przekładu prof. Popowskiego', gdzie oddano: &#8222;rany mi wyryli na mych rękach i nogach&#8221;. Mimo, że znaczenie owego wyrażenia greckiego bardziej zasadza się na znaczeniu: &#8222;kopać; wykopać; wkopać&#8221;, co mamy jawnie w 3. miejscach użycia w grece 'NP': Mat 21:33; 25:18; Mar 12:1.
Oto miejsca z LXX: Gen 21:30; 26:15, 18[2x], 19, 21, 22, 25, 32; 50:5; Exo 7:24; Num 21:18; Deut 23:14; 2Kron 16:14; Tob 2:7/w 2. wersjach tej 'księgi'/; 8:10/w 2. wersjach tej 'księgi'/, 11; Psalm 7:16/15/; 21:17['BH' &#8211; 22:17/16/]; 56:7['BH' &#8211; 57:7/6/]; 93:13 ['BH' &#8211; 94:13]; Ody 10:2; Przys 16:27; 26:27; 29:22; Ekkl ['BH' &#8211; Qoh] 10:8; Syr 27:26; 48:17; Zach 3:9; Izaj 5:2; 51:1; Jer 2:13; 13:7; Ezech 8:8[2x]. ŁĄCZNIE: 37(35) miejsc w 35.(33.) wersetach LXX.

Rzecz ciekawa, ale prof. Popowski ma pewne &#8222;upodobania&#8221;, gdyż nawet przy opisie >'kopania-wykopania' studni< używa określenia: &#8222;wydrążyłem&#8221; [Gen 21:30 &#8211; str. 30, dz. cyt.]]; w Gen 26:15 [&#8222;wykopali&#8221; - str. 37, dz. cyt.]; w Gen 26:18 [&#8222;odkopał&#8221;; &#8222;wyryli&#8221; - str. 37, dz. cyt.]; w Gen 26:19 [&#8222;zaczęli kopać&#8221; - str. 37, dz. cyt.]; w Gen 26:21, 22, 25, 32 [&#8222;wyrył&#8221;; &#8222;wykopał&#8221;; &#8222;wykopali&#8221;; &#8222;którą drążyli&#8221; - str. 37, dz. cyt.]; w Gen 50:5 [&#8222;w grobowcu, który sobie wyryłem&#8221; - str. 71, dz. cyt.]; w Exo 7:24 [&#8222;kopali doły&#8221; - str. 81, dz. cyt.]; w Num 21:18 [&#8222;Studnia. Kopali ją&#8221; - str. 192, dz. cyt.]; w Deut 23:14 [&#8222;wykopiesz nim dołek&#8221; - str. 246, dz. cyt.]; w 2Kron 16:14 [&#8222;w grobowcu, który kazał wykuć&#8221; - str. 584, dz. cyt.]; w Tob 2:7 [&#8222;i wykopawszy dół&#8221; - str. 702, dz. cyt.]; w Tob 8:10 [&#8222;i wykopał grób&#8221; - str. 713, dz. cyt.]; w Tob 8:11 [&#8222;skończyli kopanie grobu&#8221; - str. 713, dz. cyt.]; w Ps 7:16 [&#8222;wykopał dół&#8221; - str. 836, dz. cyt.]; w Ps 21:17 [&#8222;rany mi wyryli&#8221; - str. 850, dz. cyt.]; w Ps 56:7 [&#8222;przede mną wykopali zapadnię&#8221; - str. 885, dz. cyt.]; w Ps 93:13 [&#8222;zanim dół [&#8230;] zostanie wykopany&#8221; - str. 926, dz. cyt.]; w Ody/ew. Pieśni/ 10:2 [&#8222;wyryłem też w jej skalnym podłożu zbiornik&#8221; - str. 1000, dz. cyt.]; w Przys 16:27 [&#8222;sam kopie dla siebie dół&#8221; - str. 1032, dz. cyt.]; w Przys 26:27 [&#8222;Kto pod swym bliźnim dołki kopie, sam w nie wpada;&#8221; - str. 1052, dz. cyt.]; w Przys 29:22 [&#8222;Człowiek popędliwy wywołuje kłótnie&#8221; - str. 1055, dz. cyt.; ew interlinearnie: &#8222;człowiek mający skłonność do wściekłości, wykopuje sprzeczkę&#8221; /'TABP' &#8211; str. 889/]; w Ekkl 10:8 [&#8222;Kto kopie dół, sam weń wpadnie&#8221; - str. 1075, dz. cyt.]; w Syr 27:26 [&#8222;Kto dołki kopie, sam w nie wpada,&#8221; - str. 1229, dz. cyt.]; w Syr 48:17 [&#8222;Przewiercił żelazem urwisko&#8221; - str. 1266, dz. cyt.; 'Interlinia dra Wojciechowskiego': &#8222;wydrążył żelazem urwisko&#8221; - str. 695]; w Zach 3:9 [&#8222;Oto ja wykopię dół &#8211; mówi Pan,&#8221; - str. 1358, dz. cyt.]; w Izaj 5:2 [&#8222;wyryłem też w jej skalnym podłożu zbiornik na sok z prasy&#8221; - str. 1380, dz. cyt.]; w Izaj 51:1 [&#8222;i na głębokość studni, którą drążyliście&#8221; - str. 1426, dz. cyt.]; w Jer 2:13 [&#8222;a wydrążyli sobie pełne dziur zbiorniki&#8221; - str. 1445, dz. cyt.]; w Jer 13:7 [&#8222;odsłoniłem to miejsce&#8221; - str. 1457, dz. cyt.]; w Ezech 8:8 [&#8222;zrób wyłom&#8221;. Zrobiłem wyłom&#8221; - str. 1531, dz. cyt.]. Uwaga: [&#8230;] - skróty zapisu pochodzą ode mnie, E.

W 'Konkordancji do LXX' [Hatch & Redpath], Tom II, str. 1017, 1 kolumna z prawej [tekst 3-kolumnowy]; przy haśle wyjściowym, mamy podane - jako jeden z odpowiedników hebrajskich - pod numerem (5) -- &#1499;&#1464;&#1468;&#1512;&#1464;&#1492; [< k&#257;r&#257;(h) >] w koniug. qal, czyli - rozpatrywane już - wyraż. rdzenne: &#8222;(wy-)kopać; być wykopanym&#8221; ['Briks', str. 169].

Wracając jeszcze do frazy hebrajskiej z Ps 22:17c/16c/ -- &#1499;&#1468;&#1464;&#1488;&#1458;&#1512;&#1460;&#1497; [< k&#257;`&#170;rî >], to... gdyby nawet chcieć sprowadzić ten masorecki zapis do zapisu typu -- &#1499;&#1468;&#1464;&#1512;&#1460;&#1497; -- < k&#257;rî > -- to jedynie poprzez wyrugowanie litery a[lef] i - stojącej pod nią - samogłoski b. krótkiej &#8222;a&#8221;. Owszem, przy zapisie per < k&#257;rî >, mamy jako postać rdzenną -- &#1499;&#1464;&#1468;&#1512;&#1464;&#1492; -- [< k&#257;r&#257;(h) >] od rdzenia -- &#1499;&#1512;&#1492; [< k r h >].
Owszem, taką &#8222;łamańcową&#8221; metodą - można by niejedno wytworzyć: wg jakichś swoich oczekiwań; tyle, że... :aaa:

Co się tyczy terminów hebrajskich na &#8222;przebić&#8221; i &#8222;przekłuć&#8221;, to mamy takowe też w znanym tekście Sędziów 5:26, gdzie mamy wg zapisu rdzeni: &#8206;&#1502;&#1495;&#1511; [< m ch q >] oraz &#8206; &#1495;&#1500;&#1507; [< ch l p >. Mamy i inne wyr. hebr. na przebić", o czym może kiedyś napiszę... ;-)
Ale, już w tekście Sędz 9:54: mamy od &#8222;naszego&#8221; rdzennego - &#8222;daqar&#8221; [jak i w Zach 12:10, 'TM'].Tak też i w 12. miejscach występowania [gwoli: w 1Król 4:9 - jako imię własne]: Num 25:8; Sędz 9:54; 1Sam 31:4[2x]; 1Kron 10:4; Izaj 13:15; Jer 37:10 ['PNŚ': &#8222;przebici mężczyźni&#8221;; inni: &#8222;ranni; zranieni&#8221;]; 51:4 ['PNŚ" - &#8222;poprzebijani&#8221;; 'BT' - &#8222;przebici&#8221;]; Narz 4:9; Zach 12:10; 13:3.
Mamy i inne wyr. hebr. na przebić", o czym może kiedyś napiszę.

Jeśli zaś chodzi o 'terminy' użyte w LXX w tych 11. miejscach, to - owym - przyjrzę się w innym post... :->

Stephanos, ps. EMET
„Wielu będzie biegać tu i tam [po hebrajsku: < jᵊszōṭᵊṭû >], i nastanie obfitość prawdziwej wiedzy” -- Daniela 12:4b; ‘PNŚ/ZW’, Przypis.

EMET
Posty: 11087
Rejestracja: 04 wrz 2006, 17:31

Post autor: EMET »

EMET:
Ja wiadomo, mamy takie oddanie Zachariasza 12:10: &#8222;wyleję ducha łaski oraz błagań na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy, i spoglądać będą ku Temu, którego przebili, i będą nad nim zawodzić, tak jak się zawodzi nad jedynakiem; i powstanie gorzki lament nad nim, jak wtedy, gdy się gorzko lamentuje nad pierworodnym.&#8221; &#8211; 'PNŚ', translacja z tekstu 'BH'.
Nie będzie nas zajmować - o czym już na Forum pisano - subtelność &#8222;ku Temu&#8221;, co owe sformułowanie &#8222;przebili&#8221;.
Jak wiadomo, w tekście 'BH', mamy użyte wyrażenie -- &#1491;&#1468;&#1464;&#1511;&#1464;&#1512;&#1493;&#1468; -- < d&#257;q&#257;r&#251; > [we frazie: &#1488;&#1458;&#1513;&#1473;&#1462;&#1512;&#1470;&#1491;&#1468;&#1464;&#1511;&#1464;&#1512;&#1493;&#1468; -- < `&#170;sz&#277;r-d&#257;q&#257;r&#251; > = &#8222;którego_przebili&#8221;], forma rdzenna -- &#1491;&#1468;&#1464;&#1511;&#1463;&#1512; -- < d&#257;qăr >, na bazie rdzenia: &#1491;&#1511;&#1512; -- < d q r >.
Jak już pisałem, mamy - wg morfologii - 12 miejsc [jedno/1/ - jako imię własne] w tekście 'BH'. Przeanalizujmy - po kolei - pod kątem nie tylko tego, jakie wyrażenia hebrajskie mamy -- w owych >12./11./< wersetach wobec opcji &#8222;przebić&#8221; [i odmiany gramatyczne] -- ale zbadamy, jakie terminy GRECKIE zastosowano [w tychże miejscach] w wersji LXX; zwłaszcza... w sytuacji nieostrości/nieadekwatości [wobec wyraż. z 'BH'] określenia greckiego z Zach 12:10, LXX, właśnie.

Przypomnę owe 12 miejsc z 'BH': (1) Num 25:8; (2) Sędz 9:54; (3, 4) 1Sam 31:4[2x]; (5) 1Król 4:9; (6) 1Kron 10:4; (7) Izaj 13:15; (8) Jer 37:10; (9) Jer 51:4; (10) Narz 4:9; (11) Zach 12:10; (12) Zach 13:3.

(1) Liczb 25:8: &#8222;Następnie poszedł za tym mężczyzną izraelskim do sklepionego namiotu i przebił ich oboje, mężczyznę Izraelskiego i kobietę przez jej narządy rozrodcze. Wtedy została powstrzymana plaga spadająca na synów Izraela.&#8221;, 'PNŚ'.
W 'BH' mamy we fragmencie: &#1493;&#1463;&#1497;&#1468;&#1460;&#1491;&#1456;&#1511;&#1465;&#1512; &#1488;&#1462;&#1514;&#1470;&#1513;&#1473;&#1456;&#1504;&#1461;&#1497;&#1492;&#1462;&#1501; -- < văjj&#301;dhq&#333;r `&#277;th-sz&#7498;n&#234;h&#277;m > = &#8222;i_przebił **_oboje,&#8221; ['Interlinia Vocatio', Tom PIĘCIOKSIĄG; tłum.: Horodecka, Golovanov].
W LXX mamy, jak we fragmencie - swojego Przekładu - oddał prof. Popowski: &#8222;i przebił oboje&#8221; [str. 199, dz. cyt.].
W zapisie greckim, mamy: &#954;&#945;&#8054; &#7936;&#960;&#949;&#954;&#8051;&#957;&#964;&#951;&#963;&#949;&#957; &#7936;&#956;&#966;&#959;&#964;&#8051;&#961;&#959;&#965;&#962;. Nas interesuje wyrażenie &#7936;&#960;&#949;&#954;&#8051;&#957;&#964;&#951;&#963;&#949;&#957; &#8211; < apekent&#275;sen >, od rdzennego: &#7936;&#960;&#959;&#954;&#949;&#957;&#964;&#8051;&#969; &#8211; < apokente&#333; >. Abramowiczówna objaśnia owe: &#8222;przekłuć; przebić&#8221; [Tom I, str. 271, prawa kolumna; ed. 1958, PWN].

(2) Sędziów 9:54: &#8222;Szybko więc zawołał sługę noszącego jego broń i rzekł do niego: &#8222;Wyciągnij swój miecz i zadaj mi śmierć, żeby czasem nie mówiono o mnie: 'Zabiła go kobieta' &#8221;. Jego sługa natychmiast go przebił, tak iż umarł.&#8221;, 'PNŚ'.
W 'BH' mamy we fragmencie: &#1493;&#1463;&#1497;&#1468;&#1460;&#1491;&#1456;&#1511;&#1456;&#1512;&#1461;&#1492;&#1493;&#1468; &#1504;&#1463;&#1506;&#1458;&#1512;&#1493;&#1465; -- < văjj&#301;dhq&#7498;r&#275;h&#251; nă´&#170;rô > = &#8222;I_przebił_go giermek_jego&#8221; ['Int. Voc.', Tom PROROCY; tłum. Karol Madaj].
W LXX mamy, jak we fragmencie - swojego Przekładu - oddał prof. Popowski: &#8222;I przebił go jego giermek&#8221; [str. 330, dz. cyt.].
W zapisie greckim, mamy: &#954;&#945;&#8054; &#7952;&#958;&#949;&#954;&#8051;&#957;&#964;&#951;&#963;&#949;&#957; &#945;&#8016;&#964;&#8056;&#957; &#964;&#8056; &#960;&#945;&#953;&#948;&#8049;&#961;&#953;&#959;&#957; &#945;&#8016;&#964;&#959;&#965;. Nas interesuje wyrażenie: &#7952;&#958;&#949;&#954;&#8051;&#957;&#964;&#951;&#963;&#949;&#957; - < eksekent&#275;sen >, od rdzennego: &#7952;&#954;&#954;&#949;&#957;&#964;&#8051;&#969; -- < ekkente&#333; >. Abramowiczówna objaśnia owe: &#8222;wykłuć; przebić, przekłuć&#8221; [Tom 2, str. 64, lewa kolumna, ed. 1960r.].

(3, 4) 1 Samuela 31:4, 4: &#8222;Wówczas Saul rzekł do swego giermka: &#8222;Dobądź miecza i przebij mnie nim, żeby ci nieobrzezańcy nie przyszli i nie przebili mnie, i nie znieważyli&#8221;. A jego giermek nie chciał, gdyż bardzo się bał. Toteż Saul wziął miecz i padł nań.&#8221;, 'PNŚ'.
W 'BH' mamy we fragmencie: &#1513;&#1473;&#1456;&#1500;&#1465;&#1507; &#1495;&#1463;&#1512;&#1456;&#1489;&#1468;&#1456;&#1498;&#1464; &#1493;&#1456;&#1491;&#1464;&#1511;&#1456;&#1512;&#1461;&#1504;&#1460;&#1497; &#1489;&#1464;&#1492;&#1468; -- < sz&#7498;l&#333;f chărb&#7498;ch&#257; v&#7498;dh&#257;qr&#275;nî b&#257;h > = &#8222;Wyciągnij miecz_twój i_przebij_mnie *_nim&#8221; ['Int. Voc.', Tom PROROCY, tłum. Janusz Kaczmarek] // &#1492;&#1464;&#1506;&#1458;&#1512;&#1461;&#1500;&#1460;&#1497;&#1501; &#1492;&#1464;&#1488;&#1461;&#1500;&#1468;&#1462;&#1492; &#1493;&#1468;&#1491;&#1456;&#1511;&#1464;&#1512;&#1467;&#1504;&#1460;&#1497; -- < h&#257;`&#170;r&#275;lîm h&#257;`&#275;ll&#277;(h) &#251;dh&#7498;q&#257;r&#365;nî > = &#8222;nieobrzezańcy ci, i_nie_przebili_mnie&#8221;.
W LXX mamy [w 1 Królewska], jak we fragmencie - swojego Przekładu - oddał prof. Popowski: &#8222;Dobądź swojego miecza i przebij mnie nim&#8221; // &#8222;ci nieobrzezańcy i nie przebili mnie oni,&#8221; [str. 407, dz. cyt.].
W zapisie greckim, mamy: &#963;&#960;&#8049;&#963;&#945;&#953; &#964;&#8052;&#957; &#8165;&#959;&#956;&#966;&#945;&#8055;&#945;&#957; &#963;&#959;&#965; &#954;&#945;&#8054; &#7936;&#960;&#959;&#954;&#8051;&#957;&#964;&#951;&#963;&#8057;&#957; &#956;&#949; &#7952;&#957; &#945;&#8016;&#964;&#8135; // &#959;&#7985; &#7936;&#960;&#949;&#961;&#8055;&#964;&#956;&#951;&#964;&#959;&#953; &#959;&#8023;&#964;&#959;&#953; &#954;&#945;&#8054; &#7936;&#960;&#959;&#954;&#949;&#957;&#964;&#8053;&#963;&#969;&#963;&#8055;&#957; &#956;&#949;. Nas interesują wyrażenia: &#7936;&#960;&#959;&#954;&#8051;&#957;&#964;&#951;&#963;&#8057;&#957; - < apokent&#275;son > (oraz) // &#7936;&#960;&#959;&#954;&#949;&#957;&#964;&#8053;&#963;&#969;&#963;&#8055;&#957; - < apokent&#275;s&#333;sin >. Rdzennym jest wyrażenie &#7936;&#960;&#959;&#954;&#949;&#957;&#964;&#8051;&#969; - < apokente&#333; >, czyli te z pozycji nr (1) [&#8222;przekłuć; przebić&#8221;].

(5) 1 Królów 4:9 /w LXX - 3 Królewska/ &#8211; w tym wersecie mamy użyte imię własne - &#8222;Deker&#8221; [w hebr.: &#8222;Deqer&#8221;]; w LXX w formie &#8222;Dekar&#8221; [dokł. zapis &#8222;Dakar&#8221;].

(6) 1 Kronik 10:4: &#8222;Wówczas Saul rzekł do swego giermka: &#8222;Dobądź miecza i przebij mnie nim, żeby ci nieobrzezańcy nie przyszli i mnie nie znieważyli&#8221;. A jego giermek nie chciał, gdyż bardzo się bał. Toteż Saul wziął miecz i padł nań.&#8221;, 'PNŚ'.
Jak nietrudno dostrzec, mamy tutaj sytuację - wcześniej analizowaną - z poz. (3, 4). Zajmę się tylko oddaniem w LXX... U Popowskiego, czytamy we fragmencie: &#8222;Dobądź swego miecza i przebij mnie nim&#8221;.
W LXX mamy taki fragment: &#963;&#960;&#8049;&#963;&#945;&#953; &#964;&#8052;&#957; &#8165;&#959;&#956;&#966;&#945;&#8055;&#945;&#957; &#963;&#959;&#965; &#954;&#945;&#8054; &#7952;&#954;&#954;&#8051;&#957;&#964;&#951;&#963;&#8057;&#957; &#956;&#949; &#7952;&#957; &#945;&#8016;&#964;&#8135;. Interesuje nas wyrażenie: &#7952;&#954;&#954;&#8051;&#957;&#964;&#951;&#963;&#8057;&#957; &#8211; < ekkent&#275;son >, gdzie rdzennym jest: &#7952;&#954;&#954;&#949;&#957;&#964;&#8051;&#969; - < ekkente&#333; >, czyli znane nam z poz. (2) [= &#8222;wykłuć; przebić, przekłuć&#8221;].

(7) Izajasza 13:15: &#8222;Każdy, kogo znajdą, zostanie przebity, i każdy, kogo schwytają, padnie od miecza,&#8221;, 'PNŚ'.
W 'BH' mamy w 1. części: &#1499;&#1468;&#1464;&#1500;&#1470;&#1492;&#1463;&#1504;&#1468;&#1460;&#1502;&#1456;&#1510;&#1464;&#1488; &#1497;&#1460;&#1491;&#1468;&#1464;&#1511;&#1461;&#1512; -- < k&#335;l-hănn&#301;mc&#257;` j&#301;dd&#257;q&#275;r > = &#8222;Każdy_kto_zostanie_znaleziony będzie_przebity [hebr.: < j&#301;dd&#257;q&#275;r >].&#8221; ['Int. Voc.', Tom PROROCY, tłum. Sławomir Stasiak].
Co do oddania tego wersetu w LXX, mamy w tłum. Popowskiego: &#8222;15 Kto schwytany będzie, zostanie niewolnikiem, a zebrani w gromadę polegną od miecza.&#8221; [str. 1390, dz. cyt.]. Zapis grecki: &#8003;&#962; &#947;&#8048;&#961; &#7938;&#957; &#7937;&#955;&#8183; &#7969;&#964;&#964;&#951;&#952;&#8053;&#963;&#949;&#964;&#945;&#953; &#954;&#945;&#8054; &#959;&#7989;&#964;&#953;&#957;&#949;&#962; &#963;&#965;&#957;&#951;&#947;&#956;&#8051;&#957;&#959;&#953; &#949;&#7984;&#963;&#8055;&#957; &#956;&#945;&#967;&#945;&#8055;&#961;&#8115; &#960;&#949;&#963;&#959;&#8166;&#957;&#964;&#945;&#953;.
Zatem, pominięto niuans z 'przebiciem'. W grece mamy wyrażenie &#960;&#949;&#963;&#959;&#8166;&#957;&#964;&#945;&#953; &#8211; < pesountai >, od rdzennego: &#960;&#8055;&#960;&#964;&#969; - < pipt&#333; > [= &#8222;spadać; wpadać; upaść&#8221;]. Byłoby, zatem, literalnie: &#8222;upadną na miecz&#8221;; tyle tylko, iż - i tak - nie współgra to z wymową 1. części wersetu w 'BH'.

(8) Jeremiasza 37:10: &#8222;Choćbyście bowiem pobili całe wojsko Chaldejczyków walczących z wami, a pozostaliby wśród nich przebici mężczyźni, podniosą się oni, każdy w swoim namiocie, i spalą to miasto ogniem&#8221;, 'PNŚ'.
W 'BH' mamy we fragmencie: &#1493;&#1456;&#1504;&#1460;&#1513;&#1473;&#1456;&#1488;&#1458;&#1512;&#1493;&#1468; &#1489;&#1464;&#1501; &#1488;&#1458;&#1504;&#1464;&#1513;&#1473;&#1460;&#1497;&#1501; &#1502;&#1456;&#1491;&#1467;&#1511;&#1468;&#1464;&#1512;&#1460;&#1497;&#1501; -- < v&#7498;n&#301;sz`&#170;r&#251; w&#257;m `&#170;n&#257;szîm m&#7498;dh&#365;qq&#257;rîm > = &#8222;i_pozostaliby pośród_nich mężowie ranni /hebr.: < `&#170;n&#257;szîm m&#7498;dh&#365;qq&#257;rîm >/&#8221; ['Int. Voc.', Tom PROROCY; tłum. Zbigniew Zięba]; w 'PNŚ': &#8222;przebici mężczyźni&#8221;]. Wariant &#8222;ranny&#8221; jest /m.in./ użyty w 'Podręcznym Słowniku Briksa': przy omawianiu hebr. rdzennego < d q r >.
W LXX, mamy w oddaniu Popowskiego [Jer 44:10] we fragmencie: &#8222;tak że przy życiu zostaliby tylko tu i tam ciężko poranieni&#8221; [str. 1410, dz. cyt.]. Mimo, że prof. Popowski zdecydował się na oddanie: &#8222;ciężko poranieni&#8221;, to w zapisie greckim mamy wyrażenie: &#7952;&#954;&#954;&#949;&#954;&#949;&#957;&#964;&#951;&#956;&#8051;&#957;&#959;&#953; - < ekkekent&#275;menoi > od rdzennego: &#7952;&#954;&#954;&#949;&#957;&#964;&#8051;&#969; -- < ekkente&#333; >, czyli: już wcześniej rozpatrywane &#8211; poz. poz. (2), (6).

(9) Jeremiasza 51:4: &#8222;I padną pozabijani w kraju Chaldejczyków, a poprzebijani &#8211; na jego ulicach.&#8221;, 'PNŚ'.
W 'BH' mamy w 2. części wersetu: &#8206;&#1493;&#1468;&#1502;&#1456;&#1491;&#1467;&#1511;&#1468;&#1464;&#1512;&#1460;&#1497;&#1501; &#1489;&#1468;&#1456;&#1495;&#1493;&#1468;&#1510;&#1493;&#1465;&#1514;&#1462;&#1497;&#1492;&#1464; -- < &#251;m&#7498;dh&#365;qq&#257;rîm b&#7498;ch&#251;côth&#7879;h&#257; > = &#8222;i_przebici na_ulicach_jego.&#8221; ['Int. Voc.', tamże]. Ciekawe, że te same wyrażenie, nie licząc nadto spójnika - < &#251; > - tutaj oddano per: &#8222;przebici&#8221;, natomiast w 44:10 [w 'BH'- 37:10] &#8211; &#8222;ciężko poranieni&#8221;...
Oddanie Popowskiego z LXX [Jer 28:4]: &#8222;Legną śmiertelnie poranieni w krainie Chladejczyków i przeszyci orężem za jego murami&#8221; [str. 1472, dz. cyt.]. Zapis grecki: &#954;&#945;&#8054; &#960;&#949;&#963;&#959;&#8166;&#957;&#964;&#945;&#953; &#964;&#961;&#945;&#965;&#956;&#945;&#964;&#8055;&#945;&#953; &#7952;&#957; &#947;&#8135; &#935;&#945;&#955;&#948;&#945;&#8055;&#969;&#957; &#954;&#945;&#8054; &#954;&#945;&#964;&#945;&#954;&#949;&#954;&#949;&#957;&#964;&#951;&#956;&#8051;&#957;&#959;&#953; &#7956;&#958;&#969;&#952;&#949;&#957; &#945;&#8016;&#964;&#8134;&#962;.
W 2. części zapisu, mamy wyrażenie: &#954;&#945;&#964;&#945;&#954;&#949;&#954;&#949;&#957;&#964;&#951;&#956;&#8051;&#957;&#959;&#953; -- < katakekent&#275;menoi >, od rdzennego: &#954;&#945;&#964;&#945;&#954;&#949;&#957;&#964;&#8051;&#969; &#8211; < katakente&#333; > = &#8222;1 przebić na wylot; przekłuć; 2 met. przeszywać&#8221; - Abramowiczówna, Tom II, str. 581, lewa kolumna; ed. 1960r.

(10) Narzekania/Lamentacje/ 4:9: &#8222;Lepiej jest tym, którzy padają od miecza, niż tym, którzy padają od klęski głodu, ponieważ ci marnieją, przeszyci brakiem płodów z pola.&#8221;, 'PNŚ'.
W 'BH' mamy w całym wersecie: &#1496;&#1493;&#1465;&#1489;&#1460;&#1497;&#1501; &#1492;&#1464;&#1497;&#1493;&#1468; &#1495;&#1463;&#1500;&#1456;&#1500;&#1461;&#1497;&#1470;&#1495;&#1462;&#1512;&#1462;&#1489; &#1502;&#1461;&#1495;&#1463;&#1500;&#1456;&#1500;&#1461;&#1497; &#1512;&#1464;&#1506;&#1464;&#1489; &#1513;&#1473;&#1462;&#1492;&#1461;&#1501; &#1497;&#1464;&#1494;&#1493;&#1468;&#1489;&#1493;&#1468; &#1502;&#1456;&#1491;&#1467;&#1511;&#1468;&#1464;&#1512;&#1460;&#1497;&#1501; &#1502;&#1460;&#1514;&#1468;&#1456;&#1504;&#1493;&#1468;&#1489;&#1465;&#1514; &#1513;&#1474;&#1464;&#1491;&#1464;&#1497;&#1475; &#8211; < &#7789;ôwîm h&#257;j&#251; hăl&#7498;l&#234;-ch&#277;r&#277;w m&#275;chăl&#7498;l&#234; r&#257;´&#257;w sz&#277;h&#275;m j&#257;z&#251;w&#251; m&#7498;dh&#365;qq&#257;rîm m&#301;tt&#7498;n&#251;w&#333;th &#349;&#257;dh&#257;j >.
'Interlinia Vocatio' [Tom PISMA, tłum. Anna Kuśmirek] oddaje: &#8222;Szczęśliwsi byli przebici_mieczem [hebr.: < hăl&#7498;l&#234;-ch&#277;r&#277;w >], od_przebitych [hebr.: < m&#275;chăl&#7498;l&#234; >] (przez)_głód, ponieważ_oni [odpłynęli]_wyginęli, przebitymi [hebr.: < m&#7498;dh&#365;qq&#257;rîm >] przez_(brak)_plonów pola.&#8221; [str. 551, ed. 2009r.]. Wyrażenie < hăl&#7498;l&#234; > [z frazy: < hăl&#7498;l&#234;-ch&#277;r&#277;w >] oraz wyrażenie < m&#275;chăl&#7498;l&#234; > mają jako formę rdzenną -- &#1495;&#1464;&#1500;&#1464;&#1500; -- < &#7717;&#257;l&#257;l > /= < ch&#257;l&#257;l >/ = &#8222;przebity; zabity; // pozbawiona dziewictwa.&#8221; ['Briks', str. 116, dz. cyt., 5 hasło od dołu; Vocatio]. Zaś wyrażenie hebr. - < m&#7498;dh&#365;qq&#257;rîm > - wywodzi się od rdzennego < d&#257;qăr > - czyli: od tego &#8222;naszego&#8221;.
Popowski tak tłumaczy w swoim 'Przekładzie Septuaginty': &#8222;Lepszy okazał się los poległych od miecza niż tych, którzy teraz z głodu padają.&#8221; &#8211; strona 1515, dz. cyt., Vocatio.
Zapis w grece całego wersetu: &#954;&#945;&#955;&#959;&#8054; &#7974;&#963;&#945;&#957; &#959;&#7985; &#964;&#961;&#945;&#965;&#956;&#945;&#964;&#8055;&#945;&#953; &#8165;&#959;&#956;&#966;&#945;&#8055;&#945;&#962; &#7970; &#959;&#7985; &#964;&#961;&#945;&#965;&#956;&#945;&#964;&#8055;&#945;&#953; &#955;&#953;&#956;&#959;&#8166; &#7952;&#960;&#959;&#961;&#949;&#8059;&#952;&#951;&#963;&#945;&#957; &#7952;&#954;&#954;&#949;&#954;&#949;&#957;&#964;&#951;&#956;&#8051;&#957;&#959;&#953; &#7936;&#960;&#8056; &#947;&#949;&#957;&#951;&#956;&#8049;&#964;&#969;&#957; &#7936;&#947;&#961;&#8182;&#957;.
Mamy tutaj, co dostrzec można, dwukrotnie wyrażenie &#964;&#961;&#945;&#965;&#956;&#945;&#964;&#8055;&#945;&#953; - < traumatiai > [rdzenne: &#964;&#961;&#945;&#965;&#956;&#945;&#964;&#8055;&#945;&#962; &#8211; < traumatias >], które szybko nam się kojarzy w sensie: &#8222;przeżycia przykre/ciężkie/&#8221;. Mamy wszakże wyrażenie &#7952;&#954;&#954;&#949;&#954;&#949;&#957;&#964;&#951;&#956;&#8051;&#957;&#959;&#953; &#8211; < ekkekent&#275;menoi >, od rdzennego -- &#954;&#949;&#957;&#964;&#8051;&#969; &#8211; < kente&#333; >, które tak m.in. objaśniono w 'Słowniku Abramowiczównej': &#8222;1 kłuć ościeniem; ukłuć żądłem; o jeżozwierzu; // w ogóle ukłuć, razić, ranić; met. dręczony głodem&#8221; [Tom II, str. 645, tamże]. Należy, zatem, precyzyjnie ustalić, jak w grece przystosowano określony/e/ termin/y/. Okazuje się, że takowym terminem jest właśnie < ekkekent&#275;menoi >.
We frazie &#964;&#961;&#945;&#965;&#956;&#945;&#964;&#8055;&#945;&#953; &#8165;&#959;&#956;&#966;&#945;&#8055;&#945;&#962; -- < traumatiai romfaias > -- mamy wskazane na to, iż mamy tutaj: &#8222;zabitych/poległych/ od miecza&#8221; w korelacji z frazą: &#964;&#961;&#945;&#965;&#956;&#945;&#964;&#8055;&#945;&#953; &#955;&#953;&#956;&#959;&#8166; -- < traumatiai limou >, czyli: &#8222;od klęski głodu&#8221;. Przy czym, końcowy fragment w LXX pomieszcza właśnie wyrażenie < ekkekent&#275;menoi >, które można metaforycznie odnieść do 'bycia przeszytym' wskutek >klęski głodu<.

(11) Zachariasza 12:10 &#8211; to &#8223;nasz&#8221; tekst wyjściowy, jak to i na początku post/u/.
Skupię się na oddaniu w LXX, lecz tylko - interesującego nas - fragmentu: &#8222;Będą patrzeć na mnie, bo szydzili ze mnie.&#8221; [tłum. Popowskiego, str. 1364, dz. cyt.]. W grece: &#954;&#945;&#8054; &#959;&#7984;&#954;&#964;&#953;&#961;&#956;&#959;&#8166; &#954;&#945;&#8054; &#7952;&#960;&#953;&#946;&#955;&#8051;&#968;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953; &#960;&#961;&#8057;&#962; &#956;&#949; &#7936;&#957;&#952;&#8125; &#8039;&#957; &#954;&#945;&#964;&#969;&#961;&#967;&#8053;&#963;&#945;&#957;&#964;&#959; -- < kai oiktirmou kai epiblepsontai pros me anth' h&#333;n kat&#333;rch&#275;santo >. Interlinearnie, byłoby: &#8222;I [oni]_będą_patrzeć na mnie za (to, że) /ew.: &#8222;przez (to, że)&#8221;; &#8222;ponieważ; dlatego, że&#8221;; &#8222;z powodu tego, że&#8221;/ [gr.: < anth' h&#333;n >] szydzili_[ze_mnie] [gr.: < kat&#333;rch&#275;santo >].
Jeśli chodzi o wyrażenie: &#954;&#945;&#964;&#969;&#961;&#967;&#8053;&#963;&#945;&#957;&#964;&#959; -- < kat&#333;rch&#275;santo >, to rdzennym jest -- &#954;&#945;&#964;&#959;&#961;&#967;&#8051;&#959;&#956;&#945;&#953; -- < katorcheomai > = &#8222;1. tańczyć tryumfalnie nad kimś, szydzić, naigrawać się&#8221; &#8211; Abramowiczówna, Tom II, str. 633, dz. cyt. [tamże].
Mamy wszakże &#8222;coś&#8221; w zapisie pozycji pt. &#8222;THE APOSTOLIC BIBLE POLYGLOT // &#919; &#928;&#913;&#923;&#913;&#921;&#913; &#922;&#913;&#921; &#919; &#922;&#913;&#921;&#925;&#919; &#916;&#921;&#913;&#920;&#919;&#922;&#919; // A numerically coded Greek-English Interlinear Bible, English-Greek Index, and Lexical Concordance.&#8221;, (Wyd.) THE APOSTOLIC PRESS &#8226; NEWPORT // Second Edition 2013 // ISBN 0-9632301-3-1 // USA.
Na stronie 1233 [dz. cyt.], mamy - począwszy [wcześniejszy zapis w 'TABP' - identyczny, jak w LXX, ed. 'Rahlfs'] od frazy - &#954;&#945;&#8054; &#7952;&#960;&#953;&#946;&#955;&#8051;&#968;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953; [< kai epiblepsontai >]: &#954;&#945;&#8054; &#7952;&#960;&#953;&#946;&#955;&#8051;&#968;&#959;&#957;&#964;&#945;&#953; &#960;&#961;&#8057;&#962; &#956;&#949; &#949;&#953;&#962; &#959;&#957; e&#958;&#949;&#954;&#949;&#957;&#964;&#951;&#963;&#945;&#957; &#945;&#957;&#952;' &#969;&#957; &#954;&#945;&#964;&#969;&#961;&#967;&#8053;&#963;&#945;&#957;&#964;&#959;. Czyli interesuje nas fragment: &#949;&#953;&#962; &#959;&#957; e&#958;&#949;&#954;&#949;&#957;&#964;&#951;&#963;&#945;&#957; &#8211; < eis on eksekent&#275;san > -- taki sam, jak w grece wg Jana 19:37 [vide!] = &#8222;na (tego)_którego przebodli.&#8221; ['Int. Voc.', str. 494, ed. 1993].
Jak wiemy już /z wcześniejszych rozważań/, < eksekent&#275;san >, od rdzennego: &#7952;&#954;&#954;&#949;&#957;&#964;&#8051;&#969; -- < ekkente&#333; > = &#8222;wykłuć; przebić, przekłuć&#8221;. Widać też z zapisu tekstu w 'TABP', że mamy przesunięcie, powiedzmy, frazy z LXX - &#945;&#957;&#952;' &#969;&#957; &#954;&#945;&#964;&#969;&#961;&#967;&#8053;&#963;&#945;&#957;&#964;&#959; &#8211; poza człon, jw.
Mamy w 'TABP' przy wyrażeniu gr. e&#958;&#949;&#954;&#949;&#957;&#964;&#951;&#963;&#945;&#957; -- < eksekent&#275;san > zaznaczenie do 'przypisu' jako 'znaczek': &#8224; , gdzie w 'przypisie' /u dołu/, mamy: &#8222;12:10 &#8224; See Jn. 19:37&#8221;.

(12) Zachariasza 13:3: &#8222;I dojdzie do tego, że gdyby jakiś człowiek jeszcze prorokował, jego ojciec i matka, którzy go zrodzili, powiedzą do niego: 'Nie będziesz żył, bo wyrzekłeś fałsz w imieniu Jehowy'. I jego ojciec i matka, którzy go zrodzili, przebiją go za to, że prorokował.&#8221;, 'PNŚ'.
Mamy na względzie, rzecz jasna, tylko końcowy fragment: &#8222;I jego ojciec i matka, którzy go zrodzili, przebiją go za to, że prorokował.&#8221; ['PNŚ'].
Zapis w 'BH' : &#1493;&#1468;&#1491;&#1456;&#1511;&#1464;&#1512;&#1467;&#1492;&#1493;&#1468; &#1488;&#1464;&#1489;&#1460;&#1497;&#1492;&#1493;&#1468; &#1493;&#1456;&#1488;&#1460;&#1502;&#1468;&#1493;&#1465; &#1497;&#1465;&#1500;&#1456;&#1491;&#1464;&#1497;&#1493; &#1489;&#1468;&#1456;&#1492;&#1460;&#1504;&#1468;&#1464;&#1489;&#1456;&#1488;&#1493;&#1465;&#1475; -- < &#251;dh&#7498;q&#257;r&#365;h&#251; `&#257;wîh&#251; v&#7498;`&#301;mmô j&#333;l&#7498;dhâv b&#7498;h&#301;nn&#257;w`ô >. Oddanie w 'Int. Voc.': &#8222;I_przebiją_go [hebr.: < &#251;dh&#7498;q&#257;r&#365;h&#251; >] ojciec_jego [hebr.: < `&#257;wîh&#251; >] i_ matka_jego [hebr.: < v&#7498;`&#301;mmô >], rodzący_go, podczas_prorokowania_jego&#8221; [Tom PROROCY, tłum. Mariusz Szmajdziński, tamże].
W tłum. Popowskiego, mamy we fragmencie: &#8222;I zwiążą go jego ojciec i matka, którzy go zrodzili, gdy będzie prorokował.&#8221; [str. 1364, dz. cyt.].
Mamy w zapisie greckim: &#954;&#945;&#8054; &#963;&#965;&#956;&#960;&#959;&#948;&#953;&#959;&#8166;&#963;&#953;&#957; &#945;&#8016;&#964;&#8056;&#957; &#8001; &#960;&#945;&#964;&#8052;&#961; &#945;&#8016;&#964;&#959;&#8166; &#954;&#945;&#8054; &#7969; &#956;&#8053;&#964;&#951;&#961; &#945;&#8016;&#964;&#959;&#8166; &#959;&#7985; &#947;&#949;&#957;&#957;&#8053;&#963;&#945;&#957;&#964;&#949;&#962; &#945;&#8016;&#964;&#8056;&#957; &#7952;&#957; &#964;&#8183; &#960;&#961;&#959;&#966;&#951;&#964;&#949;&#8059;&#949;&#953;&#957; &#945;&#8016;&#964;&#8057;&#957;. Interesująca nas fraza [oraz samo /tylko/ wyrażenie], którą Popowski oddał: &#8222;I zwiążą go&#8221;, mamy na samym początku zapisu greckiego - &#954;&#945;&#8054; &#963;&#965;&#956;&#960;&#959;&#948;&#953;&#959;&#8166;&#963;&#953;&#957; &#945;&#8016;&#964;&#8056;&#957; &#8211; < kai sympodiousin auton >. Rdzennym dla wyrażenia &#963;&#965;&#956;&#960;&#959;&#948;&#953;&#959;&#8166;&#963;&#953;&#957; -- < sympodiousin > jest -- &#963;&#965;&#956;&#960;&#959;&#948;&#8055;&#950;&#969; &#8211; < sympodidz&#333; > = &#8222;związać; spętać.&#8221; [Abramowiczówna, Tom IV, str. 170, ed. 1965r.].

Mamy więc ogląd sytuacji, kiedy porównaliśmy oddania 12/11/ wersetów -- takich, gdzie mamy na bazie rdzenia < d q r >, jak to i w tekście Zecharja 12:10 w 'BH' -- poprzez wariantowość w 'BH' oraz wariantowość w LXX.
Jak się zorientowaliśmy, to nie tylko w tekście Zach 12:10 mamy nie pokrywające się znaczeniowo >wyrażenie hebrajskie oraz wyrażenie greckie<, ale również w: Izaj 13:15; Zach 13:3. Czyli: w 3. tekstach warianty w LXX nie są dokładnymi odpowiednikami oddań w 'BH'. Rzecz jasna, że miejsce z 1Król 4:9 - jako imię własne - jest po prostu na zasadzie trans....

Co się tyczy użytych terminów greckich, to wyłoniły się takie, jak [wg postaci rdzennej]: (1) < apokente&#333; > [w: Num 25:8; 1Sam 31:4]; (2) < ekkente&#333; > [w: Sędz 9:54; 1Kron 10:4; Jer 44:10, LXX/BH &#8211; 37:10/]; (3) < kente&#333; > [w Narz 4:9]; (4) < katakente&#333; > [w Jer 51:4, LXX/BH &#8211; 28:4/].
Co się tyczy ew. użycia owych [czterech/4/] wyrażeń w grece NP, to (1) &#8211; tylko w LXX; (2) &#8211; w Jana 19:37; Apok 1:7; (3) &#8211; w 'gr. NP' brak; (4) &#8211; w 'gr. NP' brak.
Zatem: w grece NP mamy jeno na bazie wyrażenia rdzennego &#7952;&#954;&#954;&#949;&#957;&#964;&#8051;&#969; [< ekkente&#333; >] - Jana 19:37; Apok 1:7; natomiast w LXX mamy użyte łącznie w 8. miejscach. Poza Sędz 9:54; 1Kron 10:4 oraz Jer 44:10, LXX/'BH'- 37:10/, mamy ponadto w: Num 22:29 [&#8222;zadźgał&#8221; - Popowski, str. 194, dz. cyt.]; Joz 16:10; 2Mach 12:6/LXX/; PsSal 2:26/LXX/; Izaj 14:19.

Jak już dostrzec mogliśmy, w tekście 'BH' pojawiają się i inne wyrażenia na sformułowanie: &#8222;przebić; przekłuć&#8221; [czy tp.]. Rozważenie tego &#8211; wymaga, jednak, osobnego post/u/...

Stephanos, ps. EMET
„Wielu będzie biegać tu i tam [po hebrajsku: < jᵊszōṭᵊṭû >], i nastanie obfitość prawdziwej wiedzy” -- Daniela 12:4b; ‘PNŚ/ZW’, Przypis.

EMET
Posty: 11087
Rejestracja: 04 wrz 2006, 17:31

Post autor: EMET »

David77 pisze:Petroniusz,

Dzięki Petroniuszu już mam :-D . Jeżeli masz taką możliwość to udostępnij Skan Psal 22 zwój z Qumran . Znalazłem trochę dodatkowych ciekawych materiałów gdzie autor stwierdza że tak naprawdę to fragment Psal 22 :17 w wersji z qumran niczego nie dowodzi . Więcej info podam wieczorem .
EMET:
I jak, 'David/zie/77'...?

Co do Qumran, to jakoś nie mogę rozgryźć, co też tam dokładnie pisze i co wynika z zapisu z 4 Groty... -- 4QPs&#7584;

A jak z tym, co w 'Hexapli': jakieś wnioski... ;-) :aaa:

Stephanos, ps. EMET
„Wielu będzie biegać tu i tam [po hebrajsku: < jᵊszōṭᵊṭû >], i nastanie obfitość prawdziwej wiedzy” -- Daniela 12:4b; ‘PNŚ/ZW’, Przypis.

EMET
Posty: 11087
Rejestracja: 04 wrz 2006, 17:31

Post autor: EMET »

.Cyprian. pisze:W nawiązaniu do poprzedniego wpisu też takie luźne, może niezbyt uzasadnione skojarzenie:

Nie uważacie, że &#1499;&#1464;&#1468;&#1512;&#1493;&#1468; karu i &#1491;&#1464;&#1468;&#1511;&#1464;&#1425;&#1512;&#1493;&#1468; dakaru są bardzo podobne fonetycznie, pomijając dalet?
EMET:
Co się tyczy wyrażeń w tekście 'BH' zaczynających się na litery rdzenia -- &#1499;&#1512;&#1493; -- < k r v >, to... gdy pominiemy formę -- &#1499;&#1468;&#1456;&#1512;&#1493;&#1468;&#1489; -- < k&#7498;r&#251;bh > /= < k&#7498;r&#251;w >/ = &#8222;cherub&#8221; [czyli: anioł 'wyższej rangi'] oraz jako imię własne [z Ezdr 2:59; Neh 7:61], to mamy takie poniższe zapisy ----
(1) w Num 21:18 -- &#1499;&#1468;&#1464;&#1512;&#1493;&#1468;&#1492;&#1464; -- < k&#257;r&#251;h&#257; >, od rdzennego -- &#1499;&#1468;&#1464;&#1512;&#1464;&#1492; -- < k&#257;r&#257;(h) >, wg rdzenia -- &#1499;&#1512;&#1492; -- < k r h >. W 'Interlinii Vocatio' [Tom PIĘCIOKSIĄG, tłum. Horodecka, Golovanov], oddano: &#8222;Oto_studnia, wykopali_ją przywódcy, drążyli naczelnicy ludu *_oznakami_władzy.&#8221;. W 'PNŚ' oddano: &#8222;Studnia &#8211; wykopali ją książęta. Wydrążyli ją dostojnicy ludu,&#8221;.
(2) w Hio 30:15 -- &#1499;&#1468;&#1464;&#1512;&#1493;&#1468;&#1495;&#1463; -- < k&#257;r&#251;ă&#7717; > /= < k&#257;r&#251;ăch >/; gdzie mamy przyimek < k&#257; > [zawiera w sobie zapis podstawowy < k&#7498; > oraz rodzajnik - < >] oraz formę rdzenną/, znaną skądinąd, czyli: < r&#251;ă&#7717; > /= < r&#251;ăch >/. 'Int. Voc.', Tom PISMA, oddaje: &#8222;jak_wiatr&#8221; [tłum. Maria Kantor]; 'PNŚ' -- &#8222;jak wiatrem&#8221;. Szerzej: &#8222;przegnana jak_wiatr wolna_wola_moja&#8221; ['Int. Voc.']. &#8222;moje szlachetne pochodzenie jest gnane jak wiatrem,&#8221; ['PNŚ'].
(3) w Ps 57:7/6/ -- &#1499;&#1468;&#1464;&#1512;&#1493;&#1468; -- < k&#257;r&#251; >; od rdzennej formy -- &#1499;&#1468;&#1464;&#1512;&#1464;&#1492; -- < k&#257;r&#257;(h) >, wg rdzenia -- &#1499;&#1512;&#1492; -- < k r h >. W 'Int. Voc.' oddano [w. 7]: &#8222;wykopali przed_obliczem_moim jamę&#8221; [tłum. Horodecka, Golovanov]. 'PNŚ' [w. 6]: &#8222;Wykopali przede mną dół;&#8221;.
(4) w Ps 119:85 -- &#1499;&#1468;&#1464;&#1512;&#1493;&#1468;&#1470;&#1500;&#1460;&#1497; -- < k&#257;r&#251;-lî >; gdzie człon < k&#257;r&#251; > - omówiono powyżej, zaś zapis po 'łączniku' -- < > - to, po prostu, 'odmiana gram.' przyimka - < l&#7498; >. W 'Int. Voc.' oddano: &#8222;Wykopali_na_mnie pyszni doły,&#8221; [tamże]. 'PNŚ' -- &#8222;Zuchwalcy wykopali doły, by mnie schwytać,&#8221;.
(5) w Izaj 64:5/6/ -- &#1499;&#1468;&#1464;&#1512;&#1493;&#1468;&#1495;&#1463; -- < k&#257;r&#251;ă&#7717; > /= < k&#257;r&#251;ăch >/; zobacz wnioski, jak powyżej -- w Hio 30:15. 'Int. Voc.' [Tom PROROCY, tłum. Sławomir Stasiak] oddaje: &#8222;i_nieprawości_nasze jak_wiatr poniosły_nas&#8221; [w. 5]. 'PNŚ' -- &#8222;a nasze przewinienia uniosą nas jak wiatr.&#8221; [w. 6].
(6) w Jerem 18:17 -- &#1499;&#1468;&#1456;&#1512;&#1493;&#1468;&#1495;&#1463;&#1470;&#1511;&#1464;&#1491;&#1460;&#1497;&#1501; -- < k&#7498;r&#251;ă&#7717;-q&#257;dhîm > /= < k&#7498;r&#251;ăch-q&#257;dhîm >/; gdzie człon < k&#7498;r&#251;ă&#7717; > /= < k&#7498;r&#251;ăch >/ - praktycznie powyżej jest omówiony [< k&#7498;, bowiem - to podstawowy zapis przyimka], natomiast człon drugi -- < q&#257;dhîm > -- oznacza: &#8222;to, co jest na przedzie; wschód; Wschód; wiatr ze wschodu.&#8221; ['Briks', str. 306, dz. cyt.]. 'Int. Voc.' oddaje: &#8222;Jak_wiatr_wschodni rozproszę_ich&#8221; [Tom PROROCY, tłum. Zbigniew Zięba]. 'PNŚ' -- &#8222;Jak wiatrem wschodnim rozproszę ich&#8221;.
(7) w Jerem 18:20 -- &#1499;&#1468;&#1460;&#1497;&#1470;&#1499;&#1464;&#1512;&#1493;&#1468; -- < kî-kh&#257;r&#251; > /= < kî-ch&#257;r&#251; >/; gdzie < > - to tzw. particle conjunction. Zaś zapis < kh&#257;r&#251; > /= < ch&#257;r&#251; >/ - oznacza praktycznie to samo, co w zapisie < k&#257;r&#251; > [kiedy mamy 'kropkę' w literze k[af], co czyni wymowę jako 'zwarta']. Sama, zaś, forma < k&#257;r&#251; > - jest omawiana powyżej. 'Int. Voc.' oddaje: &#8222;gdyż_wykopali dół dla_duszy_mojej&#8221; [tamże]. 'PNŚ' -- &#8222;Oni bowiem wykopali dół na moją duszę.&#8221;. < > = m.in.: &#8222;ponieważ; gdy; z pewnością; ale; lecz; gdyż&#8221; ['Briks', str. 163, dz. cyt.].
(8) w Jerem 18:22 -- &#1499;&#1468;&#1460;&#1497;&#1470;&#1499;&#1464;&#1512;&#1493;&#1468; -- < kî-kh&#257;r&#251; > /= < kî-ch&#257;r&#251; >/; czyli identyczny zapis, jak podany powyżej. 'Int. Voc.': &#8222;bo_wykopali *** dół aby_schwytać_mnie&#8221; [tamże]. 'PNŚ' -- &#8222;Bo wykopali dół, by mnie pochwycić,&#8221;.

Mamy, zatem, o czym już kiedyś pisałem, praktycznie tylko jedną [1] formę, którą możemy uwzględnić, czyli -- &#1499;&#1468;&#1464;&#1512;&#1464;&#1492; -- < k&#257;r&#257;(h) >, wg rdzenia -- &#1499;&#1512;&#1492; -- < k r h >.
Jak już było zapodawane, mamy objaśnioną - ową formę - m.in. tak: &#8222;1. q pt &#1499;&#1468;&#1465;&#1512;&#1462;&#1492; (wy-)kopać; ni być wykopanym.&#8221; ['Briks', str. 169, dz. cyt.]. Zapodana - w objaśnieniu hasła - forma -- &#1499;&#1468;&#1465;&#1512;&#1462;&#1492; -- < k&#333;r&#277;(h) > -- jest użyta w Ks. Przysłów 16:27; 26:27 [vide]. Przys 16:27, 'Int. Voc.': &#8222;Człowiek przewrotny wykopuje zło&#8221; [tłum. Karol Madaj, Tom PISMA]. Przys 26:27, 'Int. Voc.': &#8222;Kopiący_dół do_niego wpadnie,&#8221; [tamże].
Mamy - wszakże - wg znaczenia: >>drążyli/wydrążyli<< -- w Num 21:18.

Postanowiłem sprawdzić, jak objaśnia owe >hasło/rdzeń< -- &#1499;&#1512;&#1492; -- słynny 'Leksykon Koehlera-Baumgartnera'; i tak, mamy: &#8222;&#8226; qal: pf. [...]; impf. [...]; pt. &#1499;&#1468;&#1465;&#1512;&#1462;&#1492;: wydrążyć, ryć: studnię Rdz 26/25 Lb 21/18, cysternę Wj 21/33 Ps 7/16, dół Jr 18/20.22 Ps 57/7 119/85 Prz 26/27, grób Rdz 50/5 2Krn 16/14, uszy Ps 40/7; &#8211; Prz 16/27 czyt. &#64315;&#64309;&#1512; piec (Gemser).&#8224;
&#8226; nif: impf. &#1497;&#1460;&#1499;&#1468;&#1464;&#1512;&#1462;&#1492; być wykopanym (o sadzawce) Ps 94/13 Syr 50/3&#8224;
&#8221; -- Tom I, strona 468, lewa kolumna, edycja polska 2008r., Oficyna Wyd. Vocatio. Uwaga: Zastosowałem zapis oddzielenia 'kreseczką ukośną' = / =, gdyż w książce mamy zróżnicowanie wielkości czcionki: rozmiar nieco wiekszy = 'nr rozdziału' Księgi biblijnej, rozmiar nieco mniejszy = 'nr wersetu'. [...] -- skróty zapisów wyrażeń czcionką hebrajską [takie, jak w 'BH'].

Zatem, jak to już było przedkładane...
Gdyby &#8222;się uprzeć&#8221;, to mamy - poniekąd - wariant z &#8222;drążeniem - ryciem&#8221;; tyle, że jest to bardziej użycie w znaczeniu >drążenia w ziemi<, >drążenia w skale<, nie zaś >kopania, wiercenia, drążenia< [czy tp.] w/na rękach [rąk] czy w/na nogach [nóg], powiedzmy.
Tak to widzę. ;-)

Określenia użyte w związku z >przebijaniem boku ciała< czy też >przebijaniem/przekłuwaniem rąk lub nóg< -- mają zgoła/wszakże inny zapis; jak to - jawnie - dostrzec da się.
Jak pisałem: poza wyrażeniem - użytym np. w Zach 12:10; 13:3 - mamy, jak pisałem, i inne wyrażenia w 'BH' na >przebijanie< i na >przekłuwanie<. Lecz, jak uważam, nie ma to - w naszych /tutaj-teraz/ rozważaniach - aż takiego znaczenia., jak śmiem twierdzić.

Stephanos, ps. EMET
„Wielu będzie biegać tu i tam [po hebrajsku: < jᵊszōṭᵊṭû >], i nastanie obfitość prawdziwej wiedzy” -- Daniela 12:4b; ‘PNŚ/ZW’, Przypis.

EMET
Posty: 11087
Rejestracja: 04 wrz 2006, 17:31

Post autor: EMET »

EMET:
Oto oddanie Ps 22:17 w Przekładzie 'EIB':
&#8222;17 Oto otoczyły mnie psy,
Osaczyła mnie zgraja oprawców,
Przebili moje ręce i stopy,&#170;&#179;&#8221;
17&#170; {odsyłka} &#8211; J 20:25, 27
{przypis:} &#179; 5/6HevPs G; Niczym lew osaczyła mnie zgraja oprawców MT. &#8211; str. 668.

Napiszę krótko: zarówno oddanie w Ps 22:17c, jak i to, co czytamy w 'przypisie' u dołu &#8211; nie jest ścisłe względem poprawności metodologicznej. Bowiem: jakże &#8222;zręcznie&#8221; pominięto - podając wariant [jakoby?] &#8222;MT&#8221; [Tekst masorecki] - kwestię z 'rękami i nogami'. Wariant &#8222;G&#8221; [czyli: LXX] potraktowano tak, jakby tam ewidentnie było wyrażenie takie [czy podobne: w znaczenie jawnym, nie zaś enigmatycznym czy szerszym], jak np. w grece wg Jana 19:37; o czym było już w innych post/ach/.

Co się zaś tyczy owego zapisu &#8222;5/6Hev&#8221; - to są temu poświęcone rozważania na stronach www.
Patrz też &#8211;
http://vridar.org/2008/02/18/they-pierc ... ucifixion/
https://katachriston.wordpress.com/2010 ... -position/

Stephanos, ps. EMET
„Wielu będzie biegać tu i tam [po hebrajsku: < jᵊszōṭᵊṭû >], i nastanie obfitość prawdziwej wiedzy” -- Daniela 12:4b; ‘PNŚ/ZW’, Przypis.

EMET
Posty: 11087
Rejestracja: 04 wrz 2006, 17:31

Post autor: EMET »

EMET:
Postanowiłem przepatrzeć tekst z Ks. Starego Przymierza pod kątem użycia terminów typu: &#8222;przebić; przekłuć; przeszyć&#8221; itp. &#8230;.

Jak już nadmieniałem: poza terminem użytym np. w tekście Zach 12:10; 13:3, gdzie rdzennym jest wyrażenie hebrajskie -- &#1491;&#1468;&#1464;&#1511;&#1463;&#1512; -- < d&#257;qăr >, na bazie rdzenia -- &#1491;&#1511;&#1512; -- < d q r >, mamy również i inne wyrażenia, które odnoszą się do opisu sytuacji takiej, gdzie są używane &#8222;nasze&#8221; terminy.
Jako subtelność, mamy termin/y/ odnoszący/e/ się do 'bycia przeszytym strzałą z łuku'; bywa, że termin specjalnie w takiej sytuacji użyty, nie zaś do &#8222;bycia przeszytym&#8221; w jakiś inny sposób. Takie wyrażenie/a/ - pomijam.
Mamy też niuans w Deut 15:17, gdzie czynność 'przekłucia - ucha niewolnika &#8211; szydłem' określono frazą hebr. -- < v&#7498;n&#257;thătt&#257;(h) >, na bazie rdzennego wyrażenia < n&#257;thăn > w koniugacji qal. Zasadniczo: dopiero wnikliwe szukanie - w szerokiej 'palecie znaczeń' - pozwala na wnioskowanie o czynności >&#8222;przekłucia&#8221; ucha szydłem<...

Mamy, zatem, takie oto wyrażenia --
&#1514;&#1468;&#1464;&#1511;&#1463;&#1506; -- < t&#257;qă´ >; rdzeń -- &#8206; &#1514;&#1511;&#1506; &#8211; < t q ´ > = m.in.: &#8222;wbić; rozbić (namiot); bić&#8221; ['Briks', str. 385]. Teksty: Sędz 4:21; 2Sam 18:14.
&#1502;&#1464;&#1495;&#1463;&#1509; -- < m&#257;&#7717;ăc > /= < m&#257;chăc >/; rdzeń -- &#8206;&#1502;&#1495;&#1509; -- < m &#7717; c > /= < m ch c >/ = m.in. &#8222;rozbić; roztrzaskać;&#8221; // &#8222;cios; rana od ciosu&#8221;. Teksty: Sędz 5:26 ['Int. Voc.: &#8222;i_przebiła&#8221;].
&#1495;&#1464;&#1500;&#1463;&#1507; -- < &#7717;&#257;lăph > /= < ch&#257;lăf >/; rdzeń -- &#8206;&#1495;&#1500;&#1507; -- < &#7717; l p > /= < ch l p >/; &#8222;przebić; przeciąć.&#8221;. Teksty: Sędz 5:26 ['Int. Voc.': &#8222;i_przekłuła&#8221;]; Hio 20:24 ['Int. Voc.': &#8222;przebije_go strzała&#8221;].
&#1504;&#1464;&#1511;&#1463;&#1489;&#8206; -- < n&#257;qăbh > /= < n&#257;qăw >/; rdzeń -- &#1504;&#1511;&#1489; -- < n q b >; &#8222;(prze-)wiercić; przedziurawić&#8221; ['Briks', str. 234]. Teksty: 2Król 18:21; Hio 40:26/41:2, np. 'PNŚ'/; Izaj 36:6; Hab 3:14 ['Int. Voc.' - &#8222;Przeszyłeś strzałami_(jego) przywódcę&#8221;; 'PNŚ' - &#8222;Własnymi jego drzewcami przebiłeś głowę&#8221;].
&#1495;&#1464;&#1500;&#1463;&#1500; -- < &#7717;&#257;lăl >; rdzeń: &#1495;&#1500;&#1500; -- < &#7717; l l >; &#8222;być przebitym /zranionym; przebić; zranić&#8221; ['Briks', str. 116]. Teksty: Hio 26:13; Ps 77:10/11/; 109:22; Przys 26:10; Izaj 51:9; 53:5 [mamy też, w tym wersecie, wyraż.: &#1495;&#1463;&#1489;&#1468;&#1493;&#1468;&#1512;&#1464;&#1492; -- < ch&#257;b&#251;r&#257;(h) > = &#8222;pręga; siniec; rana&#8221;]; Ezech 32:26.
&#8206;&#1495;&#1464;&#1500;&#1464;&#1500; -- < &#7717;&#257;l&#257;l > = &#8222;przebity; zabity&#8221; ['Briks', str. 116]. Teksty: Ps 69:26/27/; Jer 51:52; Narz 4:9a.
&#1496;&#1464;&#1506;&#1463;&#1503; -- < &#7789;&#257;´ăn >; rdzeń -- &#1496;&#1506;&#1503; -- < &#7789; ´ n >; &#8222;w plur. przebici&#8221; ['Briks', str. 136]. Tekst: Izaj 14:19.
&#8206;&#1495;&#1464;&#1514;&#1463;&#1512; -- < &#7717;&#257;thăr > /= < ch&#257;thăr >/; rdzeń: &#1495;&#1514;&#1512; -- < &#7717; t r > /= < ch t r >/; &#8222;przebić; włamać się&#8221; ['Briks', str. 132]. Teksty: Hio 24:16 ['PNŚ' - &#8222;podkopał się do domów&#8221;; 'Int. Voc.' - &#8222;Włamują_się&#8221;]; Ezech 8:8[2x] ['Int. Voc,' - &#8222;niech_zostanie_przebite_proszę [...] I_przebiłem&#8221;; 'PNŚ' - &#8222; &#8222;przebij mur&#8221; I przebiłem mur &#8221;]; 12:5, 7, 12; (Jon 1:13).

Biorąc pod uwagę hebrajskie wersje translacyjne Ks. NP, mamy wersety: Mat 27:49 [w kwestionowanym, powiedzmy - przez 'krytykę tekstu' - fragmencie]; Jana 19:34, 37; Apok 1:7.
Mat 27:49, 'PNŚ': &#8222;Ale pozostali rzekli: &#8222;Zostaw go! Zobaczmy, czy Eliasz przyjdzie go wybawić&#8221;. [[Inny człowiek wziął włócznię i przebił mu bok; i wyszła krew i wodą.]]&#8221;. W wersji 'DHNT' - &#8206; &#1493;&#1463;&#1497;&#1468;&#1460;&#1491;&#1456;&#1511;&#1465;&#1512; &#8211; < văjj&#301;dhq&#333;r >; czyli ta sama fraza hebr., co w Num 25:8 /'BH'/; zatem od rdzennego < d&#257;qăr >.
Jana 19:34, 37 &#8211; w obydwu wersetach na bazie rdzennej formy < d&#257;qăr >.
Apok 1:7 - mamy na bazie rdzennej formy < d&#257;qăr >.

Mamy jeszcze taki werset &#8211; 1Tym 6:10, gdzie 'PNŚ' oddaje: &#8222;Albowiem korzeniem wszelkich szkodliwych rzeczy jest umiłowanie pieniędzy, a zabiegając o to umiłowanie, niektórzy dali się odwieść od wiary na manowce i sami się poprzebijali wieloma boleściami.&#8221;. W grece mamy tu użyte bardzo rzadkie wyrażenie [1x - tylko tutaj, w LXX &#8211; brak]. W hebr., o ile nawet, to bardziej w sensie metaforycznym. Gwoli: 'Leksykony do greki' - nie podają hebrajskiego odpowiednika owego greckiego wyr. < peripeir&#333; >; w 'Wielkim Słowniku Popowskiego', Vocatio, mamy: &#8222;przeszywać, przebijać, przekłuwać kogoś czymś&#8221; - str. 488, ed. 1997r.

Jawnie więc widać - z powyższego wykazu form - iż - patrząc wg zapisu bezsamogłoskowego //gdy na początku pomieszczam formę < d q r >// - raczej nie mamy form 'kojarzących się' ani z tą z Ps 22:17c/16c/, ani z tą z Zach 12:10.
Przypomnę, że w Ps 22:17c/16c/ - zapis bez wliczania 'nagłówka'/, mamy -- &#1499;&#1468;&#1464;&#1488;&#1458;&#1512;&#1460;&#1497; -- < k&#257;`&#170;rî >, gdzie, jak już było pisane wielokrotnie: < k&#257; > = przyimek [pomieszczający w sobie zapis podstawowy -- &#1499;&#1468;&#1456; -- < k&#7498; > oraz rodzajnik -- &#1492;&#1463; -- < >] a także formę < `&#170;rî > = &#8222;lew&#8221; [zapis w formie rdzennej].
Gdyby chcieć &#8222;kombinować&#8221;, to - bez notacji samogłoskowej - byłoby: &#1499;&#1488;&#1512;&#1497; -- < k ` &#170; r j >.

Jak już pisałem: z takim identycznym zapisem, mamy 4 miejsca w tekście 'BH': Num 24:9; Ps 22:17/16/; Izaj 38:13; Ezech 22:25. Jak już było oznajmiane, w owych pozostałych - 3. miejscach - bezsprzecznie z wymienieniem 'lwa'! Mamy też, o czym było pisane, w jednym z 'Targumów' [nie w 'Targumie Onqelosa'] w Deut 33:20, gdzie - w wariancie z 'BH' - mamy translację: &#8222;A co się tyczy Gada, rzekł: &#8222;Błogosławiony ten, kto poszerza granice Gada. Jak lew będzie mieszkał i rozszarpie ramię, wręcz czubek głowy&#8221;,&#8221;.
Gwoli: w zapisie 'BH' - mamy wymienionego [jak najbardziej!] - 'lwa', mamy też frazę: &#8222;jak lew&#8221;, ale... jest wszakże inny zapis na &#8222;lew&#8221;, mianowicie mamy w formie frazy: &#1499;&#1468;&#1456;&#1500;&#1464;&#1489;&#1460;&#1497;&#1488; -- < k&#7498;l&#257;bhî` > /= < k&#7498;l&#257;wî` >/, gdzie < k&#7498; > - to, znany nam, przyimek -- &#1499;&#1468;&#1456; -- < k&#7498; >, dalej zapis formy rdzennej -- &#8206; &#1500;&#1464;&#1489;&#1460;&#1497;&#1488; -- < l&#257;bhî` > /= < l&#257;wî` >/ = &#8222;f. lwica; m. lew.&#8221; ['Briks', str. 172, 1 hasło od dołu].
Kiedy uważanie przeczytamy owe 4. miejsca z tekstu 'BH' oraz te jedno [1] miejsce z Deut 33:20, 'Targ' &#8211; okazuje się, iż wszędzie mamy metaforycznie, na co wskazuje nawet sąsiedztwo przyimka, czyli -- &#8222;jak lew&#8221;. Przypomnę jeszcze raz jego znaczenie leksykalne: &#8222;jak...; tak jak...; jakby; taki sam jak...; podobny; skoro; gdy; według; około.&#8221; ['Briks', str. 159].
Nawet zapodane znaczenia leksykalne, jawnie umacniają sens rozumienia całej frazy.

Inne rozważania - tych zagadnień dotyczące - były już pomieszczane na Forum... ;-)

< d q r > [forma rdzenna z Zach 12:10]

< &#7717; l l > [2. postacie zapisu]
< &#7717; l p >
< &#7717; t r >
< &#7789; ´ n >
< m &#7717; c >
< n q b >
< t q ´ >

Razem: 8 pozostałych form. Czyli: żadna z tych form nie zaczyna się - ani na "d", ani na "k". :aaa:

Stephanos, ps. EMET
„Wielu będzie biegać tu i tam [po hebrajsku: < jᵊszōṭᵊṭû >], i nastanie obfitość prawdziwej wiedzy” -- Daniela 12:4b; ‘PNŚ/ZW’, Przypis.

EMET
Posty: 11087
Rejestracja: 04 wrz 2006, 17:31

Post autor: EMET »

EMET:
W wg Jana 19:34 czytamy: &#8222;Jednakże jeden z żołnierzy dźgnął go w bok włócznią i natychmiast wyszła krew i woda.&#8221; ['PNŚ'].
'Interlinia Vocatio' we fragmencie: &#8222;włócznią jego &#8212; bok dźgnął [po grecku: < enyksen >]&#8221; &#8211; str. 493, ed. 1993r., praca zbiorowa.
Owe greckie wyrażenie -- < enyksen >, to w zapisie po grecku: &#7956;&#957;&#965;&#958;&#949;&#957;; gdzie postać rdzenna -- &#957;&#8059;&#963;&#963;&#969; -- < nyss&#333; >. Na bazie rdzennego, mamy tylko 1 miejsce w grece 'NP' [ew. 2 &#8211; też z Mat 27:49, Ed. 'WH'] oraz 4 miejsca w 'LXX': jednak w 'księgach' - będących poza kanonem 'BH'.
Owe miejsca, to: 3Mach 5:14; Syr 22:19[2x]; PsSal 16:4.

Oto oddania - wg dra Wojciechowskiego oraz z 'Przekładu SEPTUAGINTY' - prof. Popowskiego ---
3Mach 5:14, we fragmencie: &#8222;widząc zgromadzonych gości, podszedłszy do króla szturchnął go.&#8221; -- pozycja pt. &#8222;Apokryfy z Biblii Greckiej&#8221;, str. 77, Michał Wojciechowski, Vocatio, ed. 2001r.. W grece we fragmencie - &#7984;&#948;&#8060;&#957; &#7956;&#957;&#965;&#958;&#949;&#957; &#960;&#961;&#959;&#963;&#949;&#955;&#952;&#8060;&#957; &#964;&#8056;&#957; &#946;&#945;&#963;&#953;&#955;&#8051;&#945; - < id&#333;n enyksen proselth&#333;n ton basilea > &#8211; prof. Popowski oddał we fragmencie 'Przekładu SEPTUAGINTY': &#8222;dworzanin [&#8230;] poszedł do króla i trącił go.&#8221; -- str. 802, Vocatio, ed. 2013r. [&#8230;] - ode mnie [E.].
Syr 22:19: &#8222;22.19 &#8212; Kłujący [po grecku: < nyss&#333;n] oko wypuszcza łzy, i kłujący serce [po grecku: < nyss&#333;n kardian >] ujawnia wstyd.&#8221; -- 'Przekład Interlinearny- Księgi Greckie', str. 585, tłum. Michał Wojciechowski, Vocatio, ed. 2008r. Popowski oddał: &#8222;19 Kto urazi swe oko, łzy roni; a kto swe serce&#185; urazi, okaże ból.&#8221;. {przypis:} &#8222;&#185; Serce jest tu metonimią nie tylko uczuć, lecz także myśli i rozumu.&#8221; &#8211; translacja oraz przypis - str. 1220, dz. cyt.
PsSal 16:4: &#8222;4 Żgnął mnie jak konia ostrogą, by pobudzić do czuwania przy Nim; [...]&#8221; - strona 1287, dz. cyt., tamże. [&#8230;] - ode mnie [E.]. W zapisie greckim, mamy - &#7956;&#957;&#965;&#958;&#8051;&#957; &#956;&#949; &#8033;&#962; &#954;&#8051;&#957;&#964;&#961;&#959;&#957; &#7989;&#960;&#960;&#959;&#965; &#7952;&#960;&#8054; &#964;&#8052;&#957; &#947;&#961;&#951;&#947;&#8057;&#961;&#951;&#963;&#953;&#957; &#945;&#8016;&#964;&#959;&#965; -- < enyksen me h&#333;s kentron hippou epi t&#275;n gr&#275;gor&#275;sin autou >.
W 'Konkordancji do LXX' - E. Hatch & H.Redpath [str. 956, Vol II, 1 kolumna z lewej, tekst 3-kolumnowy] - brak jest odpowiednika hebr. przy terminie rdzennym. Jako rdzenny, mamy tam jednak w formie - < nyssein >.

Co się zaś tyczy wersetu wg Jana 19:37, to czytamy: &#8222;Inny zaś fragment Pisma mówi jeszcze: &#8222;Będą spoglądać ku temu, którego przebili&#8221;.&#8221; [oddanie w 'PNŚ']. 'Int. Voc.' oddaje w 2. części: &#8222;Będą_patrzeć na (tego)_którego przebodli [po grecku: < eksekent&#275;san >, postać w grece &#8211; &#7952;&#958;&#949;&#954;&#8051;&#957;&#964;&#951;&#963;&#945;&#957;]. Rdzennym wyrażeniem jest - &#7952;&#954;&#954;&#949;&#957;&#964;&#8051;&#969; -- < ekkente&#333; >. 'Wielki Słownik Popowskiego' objaśnia: &#8222;przebijać; przekłuwać&#8221; [str. 183, lewa kolumna].
Na bazie wyrażenia rdzennego, mamy 2 miejsca w grece Ks. 'NP' -- Jana 19:37; Apok 1:7. Kwestie - znane już.
Co do LXX, to mamy 8 miejsc: Num 22:29; Joz 16:10; Sędz 9:54 [obydwie wersje tekstualne]; 1Kron 10:4; 2Mach 12:6; PsSal 2:26; Izaj 14:19; Jer 44:10. Czyli: przewaga miejsc z Ksiąg w obrębie kanonu 'BH'.
Najpierw miejsca spoza kanonu 'BH'&#8230;
2Mach 12:6: &#8222;[&#8230;] zaś tam zbiegłych wybił [gr.: < eksekent&#275;sen >]&#8221; - str. 392, 'Interlinia Ksiąg Greckich', Wojciechowski, Vocatio. U Popowskiego, mamy: &#8222;[&#8230;] i wyciął tych, którzy się tam schronili.&#8221; - str. 786, tamże. [&#8230;] - ode mnie [E.].
PsSal 2:26: &#8222;[&#8230;] jego rozgromienie na górach Egiptu, [...]&#8221;; zapis w grece - &#945;&#8016;&#964;&#959;&#8166; &#7952;&#954;&#954;&#949;&#954;&#949;&#957;&#964;&#951;&#956;&#8051;&#957;&#959;&#957; &#7952;&#960;&#8054; &#964;&#8182;&#957; &#8000;&#961;&#8051;&#969;&#957; &#913;&#7984;&#947;&#8059;&#960;&#964;&#959;&#965; &#8211; < autou ekkekent&#275;menon epi t&#333;n ore&#333;n Aigyptou >. [&#8230;] - ode mnie [E.].
Co się tyczy Ksiąg z obszaru kanonu 'BH', to &#8211;
Num 22:29 - &#8222;już bym cię zadźgał&#8221; [Popowski, we fragmencie; str. 194, dz. cyt.]; 'Int. Voc.' /z 'BH'/: &#8222;teraz zabiłbym_cię.&#8221; [w hebr. na bazie rdz. < h&#257;răgh > = &#8222;zabić; zostać zabitym&#8221;].
Joz 16:10 - &#8222;Faraon wymordował Chananejczyków, Ferezajczyków i mieszkańców Gazery,&#8221; [Popowski we fragmencie, str. 286, dz. cyt.]. Po grecku - &#954;&#945;&#8054; &#964;&#959;&#8058;&#962; &#935;&#945;&#957;&#945;&#957;&#945;&#8055;&#959;&#965;&#962; &#954;&#945;&#8054; &#964;&#959;&#8058;&#962; &#934;&#949;&#961;&#949;&#950;&#945;&#8055;&#959;&#965;&#962; &#954;&#945;&#8054; &#964;&#959;&#8058;&#962; &#954;&#945;&#964;&#959;&#953;&#954;&#959;&#8166;&#957;&#964;&#945;&#962; &#7952;&#957; &#915;&#945;&#950;&#949;&#961; &#7952;&#958;&#949;&#954;&#8051;&#957;&#964;&#951;&#963;&#945;&#957;. Literalnie, byłoby: &#8222;zadźgał ich; przebił ich&#8221;. 'Int. Voc.; /z 'BH'/ - brak takowych szczegółowych odniesień.
Sędz 9:54 - &#8222;I przebił go jego giermek&#8221; [Popowski, we fragmencie, str. 330, dz. cyt.; gr. - < eksekent&#275;sen >]. Werset już rozpatrywany, w 'BH' - od rdzennego - &#8222;daqar&#8221;.
1Kron 10:4 - &#8222;Dobądź swego miecza i przebij mnie nim,&#8221; [Popowski, we fragmencie, str. 541, dz. cyt.; cześć 'a' wersetu]. W 'BH' &#8211; na bazie rdz. &#8222;daqar&#8221;. Pod koniec transl. Popowskiego [cz. 'b'], mamy: &#8222;on też rzucił się na swój miecz i umarł&#8221;, mamy na bazie rdzen. greckiego -- &#7952;&#960;&#953;&#960;&#8055;&#960;&#964;&#969; &#8211; < epipit&#333; >: &#8222;spadać; upadać na coś; rzucać się na coś&#8221; ['Wielki Słownik Popowskiego', Vocatio, str. 224, lewa kolumna]. W 'BH' - też mamy stosowny takiż termin. Werset był już rozpatrywany.
Izaj 14:19 - &#8222;przebitymi mieczem&#8221; [fraza z /całości/ oddania wersetu u Popowskiego, str. 1391, dz. cyt.].
Werset już rozpatrywany. W 'BH': na bazie rdzenia - < &#7789; ´ n >.
Jer 44:10, LXX [w 'BH' - 37:10] - &#8222;tak że przy życiu zostaliby tylko tu i tam poranieni&#8221;; gr. - &#7952;&#954;&#954;&#949;&#954;&#949;&#957;&#964;&#951;&#956;&#8051;&#957;&#959;&#953; - < ekkekent&#275;menoi >. Werset już rozpatrywany.
Wracając jeszcze do hebr. odpowiednika - greckiego użytego - to w 'Konk. do LXX' mamy /obok hasła/ - < ekkentein > [czyli: 'cosik' inne rdzenne&#8230;] 3 wyrażenia hebrajskie, znane nam już: &#8222;daqar&#8221;, &#8222;haragh&#8221; oraz &#8222;&#7789;a´an&#8221;. W 'przypisie' - na końcu owego zestawienia - w 'Konk. do LXX', mamy oznajmienie: [Aq., Th. Is. 13. 15; Za. 12. 10] // [Sm. Is. 13. 15] &#8211; str. 432, 1 kolumna od prawej.

Gdyby jeszcze powrócić do Psalmu 22:17c/16c/ [w LXX &#8211; Ps 21:17], to, jak pamiętamy, użyto tam greckiego wyrażenia - &#8036;&#961;&#965;&#958;&#945;&#957; &#8211; < &#333;ryksan >, od rdzennego -- &#8000;&#961;&#8059;&#963;&#963;&#969; -- < oryss&#333; >. W 'Konk do LXX, mamy jako rdzenną postać - < oryssein >. Mamy też jednak aż '7' odpowiedników hebrajskich, ale -- poza formą, o czym już pisałem < kara(h) > /poz. nr (5)/ [rdzenna, jak i w Ps 21:17, LXX] -- żadna to nie &#8222;daqar&#8221;. Jakby nie patrzeć, to mamy korelację gr.: < oryss&#333; > z hebr.: < kara(h) >.

Zaś o wariantach w wydaniu 'Hexapli' - jeszcze coś napiszę...

Srephanos, ps. EMET
„Wielu będzie biegać tu i tam [po hebrajsku: < jᵊszōṭᵊṭû >], i nastanie obfitość prawdziwej wiedzy” -- Daniela 12:4b; ‘PNŚ/ZW’, Przypis.

Awatar użytkownika
David77
Posty: 3720
Rejestracja: 19 mar 2011, 11:07
Lokalizacja: MÜNCHEN

Post autor: David77 »

EMET,
EMET:
I jak, 'David/zie/77'...?

Co do Qumran, to jakoś nie mogę rozgryźć, co też tam dokładnie pisze i co wynika z zapisu z 4 Groty... -- 4QPs&#7584;

A jak z tym, co w 'Hexapli': jakieś wnioski... ;-)

Stephanos, ps. EMET

Witaj EMET przejrzałem w tym temacie wiele materiału , więc do rzeczy
A jak z tym, co w 'Hexapli': jakieś wnioski... ;-)
Jak wiadomo Orygenes nie był jedynym który przetłumaczył LXX na j grecki , przednim były takie osoby jak Akwila z Pontu czy też Symmach , co ciekawe w Hexpali Orygenesa ich tłumaczenie również jest podane w tzw uwadze marginesowej . Zatem mamy wersję podaną przez Akwilę , Symacha , no i Orygenesa . W takiej też kolejności podam te trzy tłumaczenia dokonane z tekstu hebrajskiego na którym wówczas bazowano .

Psl 22:17

A- &#949;&#960;&#949;&#948;&#951;&#963;&#945;&#957; &#963;&#965;&#957;&#949;&#960;&#959;&#948;&#953;&#959;&#963;&#945;&#957; &#967;&#949;&#8150;&#961;&#8049;&#962; &#956;&#959;&#965; &#954;&#945;&#8054; &#960;&#8057;&#948;&#945;&#962;.
związali ręce i nogi moje

&#931; - &#969;&#962; &#948;&#950;&#951;&#964;&#959;&#965;&#957;&#964;&#949;&#962; &#948;&#951;&#963;&#945;&#953; &#967;&#949;&#8150;&#961;&#8049;&#962; &#956;&#959;&#965; &#954;&#945;&#8054; &#960;&#8057;&#948;&#945;&#962; &#956;&#959;&#965;

próbują związać ręce i nogi moje

O- &#8036;&#961;&#965;&#958;&#945;&#957; &#967;&#949;&#8150;&#961;&#8049;&#962; &#956;&#959;&#965; &#954;&#945;&#8054; &#960;&#8057;&#948;&#945;&#962;.
wykopali ręce i nogi moje

Co się tyczy zwoju z qumran to sprawa nie jest taka jednoznaczna gdyż jedni znawcy tematu twierdzą że Psal 22 nie jest do odczytania ze względu na bardzo duże zniszczenie inni zaś twierdzą że Psal 22:17 rzekomo potwierdza wersję z ,, przebodli ręce moje i nogi . W ten sposób jesteśmy zdani na rękopis z Nahal Hever. [10] tyle że i na tej płaszczyźnie należy uwzględnić fakt że
istnieje pewien ważne element, o którym warto pamiętać. Po pierwsze, rękopisy nachal chewer nie były z tego samego okresu co zwojów w Qumran. , po drugie : materiały jakimi dysponują badacze zwojów są zdania że Słowo &#1499;&#1468;&#1464;&#1512;&#1493;&#1468; przed okresem Masoreckim było pisane z literą alef &#1499;&#1488;&#1512;&#1493; i tak to przedstawia owy papirus . Zatem mamy w tym przypadku do czynienia z pisownią archaiczną .

Wniosek końcowy to jest taki ,że nie posiadamy oryginalnych tłumaczeń dokonanych przez Akwilę , Symacha i Orygenesa , to co jest dostępne to jedynie kopie , na ile one są wiarygodne z perspektywa czasu trudno mi to ocenić . Kwestią ciekawą jest to że ktoś kto powołuje się na LXX Pasl 22:17 twierdząc że tam występuje czasownik ,, przebili '' taka naprawdę choćby chciał nie jest w stanie tego udowodnić ...
&#1497;&#1468;&#1461;&#1513;&#1473;&#1493;&#1468;&#1506;&#1463; &#1492;&#1493;&#1468;&#1488; &#1492;&#1464;&#1488;&#1464;&#1491;&#1493;&#1465;&#1503;

EMET
Posty: 11087
Rejestracja: 04 wrz 2006, 17:31

Post autor: EMET »

David77 pisze:
Witaj EMET przejrzałem w tym temacie wiele materiału , więc do rzeczy
A jak z tym, co w 'Hexapli': jakieś wnioski... ;-)
Jak wiadomo Orygenes nie był jedynym który przetłumaczył LXX na j grecki , przednim były takie osoby jak Akwila z Pontu czy też Symmach , co ciekawe w Hexpali Orygenesa ich tłumaczenie również jest podane w tzw uwadze marginesowej . Zatem mamy wersję podaną przez Akwilę , Symacha , no i Orygenesa . W takiej też kolejności podam te trzy tłumaczenia dokonane z tekstu hebrajskiego na którym wówczas bazowano .

Psl 22:17

A- &#949;&#960;&#949;&#948;&#951;&#963;&#945;&#957; &#963;&#965;&#957;&#949;&#960;&#959;&#948;&#953;&#959;&#963;&#945;&#957; &#967;&#949;&#8150;&#961;&#8049;&#962; &#956;&#959;&#965; &#954;&#945;&#8054; &#960;&#8057;&#948;&#945;&#962;.
związali ręce i nogi moje

&#931; - &#969;&#962; &#948;&#950;&#951;&#964;&#959;&#965;&#957;&#964;&#949;&#962; &#948;&#951;&#963;&#945;&#953; &#967;&#949;&#8150;&#961;&#8049;&#962; &#956;&#959;&#965; &#954;&#945;&#8054; &#960;&#8057;&#948;&#945;&#962; &#956;&#959;&#965;

próbują związać ręce i nogi moje

O- &#8036;&#961;&#965;&#958;&#945;&#957; &#967;&#949;&#8150;&#961;&#8049;&#962; &#956;&#959;&#965; &#954;&#945;&#8054; &#960;&#8057;&#948;&#945;&#962;.
wykopali ręce i nogi moje

Co się tyczy zwoju z qumran to sprawa nie jest taka jednoznaczna gdyż jedni znawcy tematu twierdzą że Psal 22 nie jest do odczytania ze względu na bardzo duże zniszczenie inni zaś twierdzą że Psal 22:17 rzekomo potwierdza wersję z ,, przebodli ręce moje i nogi . W ten sposób jesteśmy zdani na rękopis z Nahal Hever. [10] tyle że i na tej płaszczyźnie należy uwzględnić fakt że
istnieje pewien ważne element, o którym warto pamiętać. Po pierwsze, rękopisy nachal chewer nie były z tego samego okresu co zwojów w Qumran. , po drugie : materiały jakimi dysponują badacze zwojów są zdania że Słowo &#1499;&#1468;&#1464;&#1512;&#1493;&#1468; przed okresem Masoreckim było pisane z literą alef &#1499;&#1488;&#1512;&#1493; i tak to przedstawia owy papirus . Zatem mamy w tym przypadku do czynienia z pisownią archaiczną .

Wniosek końcowy to jest taki ,że nie posiadamy oryginalnych tłumaczeń dokonanych przez Akwilę , Symacha i Orygenesa , to co jest dostępne to jedynie kopie , na ile one są wiarygodne z perspektywa czasu trudno mi to ocenić . Kwestią ciekawą jest to że ktoś kto powołuje się na LXX Pasl 22:17 twierdząc że tam występuje czasownik ,, przebili '' taka naprawdę choćby chciał nie jest w stanie tego udowodnić ...
EMET:
Dzięki, 'David77', bo już miałem &#8222;na tapecie&#8221; dokonanie translacji&#8230;
Jednak wiesz, że pozostało jeszcze to, co w przypisie '32' oraz w przypisie '33': tam też po syryjsku, np. Masz możliwości, aby to też przebadać&#8230;? :aaa: ;-)

Co się tyczy kwestii z Ps 22:17c/16c/, to zastanawia oddanie u Akwili... Tak chwalony za ponoć &#8222;niewolniczą wręcz dosłowność&#8221;, a tu, patrzcie, patrzcie, jak oddał&#8230;
Gwoli &#8211;
gr. &#7952;&#960;&#8051;&#948;&#951;&#963;&#945;&#957; &#8211; mamy w Sędz 16:21, LXX; natomiast bardzo podobne do formy &#963;&#965;&#957;&#949;&#960;&#8057;&#948;&#953;&#963;&#945;&#957;, mamy w Oze 11:3, LXX &#8211; &#963;&#965;&#957;&#949;&#960;&#8057;&#948;&#953;&#963;&#945;; w Ps 17:40 [w BH &#8211; 18:40], LXX &#8211; &#963;&#965;&#957;&#949;&#960;&#8057;&#948;&#953;&#963;&#945;&#962;.
&#7952;&#960;&#8051;&#948;&#951;&#963;&#945;&#957; = &#8222;spętać; związać; przywiązać&#8221; [por. też Tob 8:3, LXX; Jer 28:63, LXX]; rdzenny &#8211; &#7952;&#960;&#953;&#948;&#8051;&#969;; u Abramowiczównej: &#8222;przywiązać; przymocować; przewiązać&#8221; [Tom II, str. 227].
Ps 17:40, LXX &#8211; &#963;&#965;&#957;&#949;&#960;&#8057;&#948;&#953;&#963;&#945;&#962;; u Popowskiego, mamy -- &#8222;Przepasałeś mnie mocą do walki&#8221;; rdzennym jest - &#963;&#965;&#956;&#960;&#959;&#948;&#8055;&#950;&#969; = &#8222;przepasać; opasać&#8221;; u Abramowiczównej: &#8222;związać; spętać; opanować; pokonać&#8221; [Tom IV, str. 170].

Uważam, że brak jest ewidentnych wyrażeń takich, które jednoznacznie i bez tzw. naciągań znaczeniowych wskazywałyby na opcję/e/ typu: &#8222;przebić; przekłuć; przedziurawić&#8221; itp. :-/

Z tego, co przepatrywałem, to zapisu, jak w oprac. 'Hexapli' -- &#1499;&#1468;&#1464;&#1488;&#1458;&#1512;&#64309; -- nie spotkałem w tekście 'BH'. :-(

Stephanos, ps. EMET
„Wielu będzie biegać tu i tam [po hebrajsku: < jᵊszōṭᵊṭû >], i nastanie obfitość prawdziwej wiedzy” -- Daniela 12:4b; ‘PNŚ/ZW’, Przypis.

Awatar użytkownika
.Cyprian.
Posty: 1446
Rejestracja: 26 lut 2012, 18:19

Post autor: .Cyprian. »

David77 pisze: Psl 22:17

...

O- &#8036;&#961;&#965;&#958;&#945;&#957; &#967;&#949;&#8150;&#961;&#8049;&#962; &#956;&#959;&#965; &#954;&#945;&#8054; &#960;&#8057;&#948;&#945;&#962;.
wykopali ręce i nogi moje
A powiedz David, co według Ciebie może znaczyć "wykopali ręce i nogi moje"?

Jak interpretujesz ten fragment proroczego Psalmu?
Jestem na forum. Nie nauczam, bo jeszcze mało wiem.
Nie nauczam, tylko dyskutuję.

EMET
Posty: 11087
Rejestracja: 04 wrz 2006, 17:31

Post autor: EMET »

EMET:
Co się tyczy wyłuszczonej w opracowaniu 'Hexapli' formy -- &#1499;&#1468;&#1464;&#1488;&#1458;&#1512;&#64309; -- < k&#257;`&#170;r &#251; >, to mamy jedynie w aramejskiej partii Daniela 7:2, 5, 6, 7, 13 - zapis &#1493;&#1463;&#1488;&#1458;&#1512;&#1493;&#1468; -- < v&#257;`&#170;r &#251; >, gdzie na początku mamy spójnik < v&#257; >, następnie < `&#170;r &#251; >. Jednak ta fraza w 'Int. Voc.' jest objaśniona jako &#8222;A_oto&#8221;... U 'Briksa', mamy: "wykrzyknik spójrz! popatrz! no!" [str. 393].

Stephanos, ps. EMET
„Wielu będzie biegać tu i tam [po hebrajsku: < jᵊszōṭᵊṭû >], i nastanie obfitość prawdziwej wiedzy” -- Daniela 12:4b; ‘PNŚ/ZW’, Przypis.

Awatar użytkownika
David77
Posty: 3720
Rejestracja: 19 mar 2011, 11:07
Lokalizacja: MÜNCHEN

Post autor: David77 »

.Cyprian.,
A powiedz David, co według Ciebie może znaczyć "wykopali ręce i nogi moje"?

Jak interpretujesz ten fragment proroczego Psalmu?
Jest to jedno z tłumaczę pochodzące z LXX , jak już powyżej napisałem ,, wykopanie '' traktowano jako po prostu metaforę która odnosiła się do zastawiania na kogoś pułapki .

Psal 57:7 Zastawili sieć na moje kroki i zgnębili moje życie. Przede mną dół wykopali: sami wpadli do niego.

Są różne teorię ja osobiście skłaniam się do tłumaczenie ,, związali ręce i nogi moje '' a również i o tym wspomniałem .

Tutaj masz ciekawy artykuł

https://isthatinthebible.wordpress.com/ ... salm-2216/
&#1497;&#1468;&#1461;&#1513;&#1473;&#1493;&#1468;&#1506;&#1463; &#1492;&#1493;&#1468;&#1488; &#1492;&#1464;&#1488;&#1464;&#1491;&#1493;&#1465;&#1503;

Awatar użytkownika
.Cyprian.
Posty: 1446
Rejestracja: 26 lut 2012, 18:19

Post autor: .Cyprian. »

David77 pisze:.Cyprian.,
A powiedz David, co według Ciebie może znaczyć "wykopali ręce i nogi moje"?

Jak interpretujesz ten fragment proroczego Psalmu?
Jest to jedno z tłumaczę pochodzące z LXX , jak już powyżej napisałem ,, wykopanie '' traktowano jako po prostu metaforę która odnosiła się do zastawiania na kogoś pułapki .

Psal 57:7 Zastawili sieć na moje kroki i zgnębili moje życie. Przede mną dół wykopali: sami wpadli do niego.

Są różne teorię ja osobiście skłaniam się do tłumaczenie ,, związali ręce i nogi moje '' a również i o tym wspomniałem .

Tutaj masz ciekawy artykuł

https://isthatinthebible.wordpress.com/ ... salm-2216/
Zdanie z tego artykułu, którego jeszcze nie przeczytałem, a tylko przejrzałem pobieżnie:
Mainly for that reason, most Christian translations up until recently translated this phrase as &#8220;they pierced my hands and feet&#8221;, even though Hebrew manuscript support is flimsy, as we shall see.
TŁ: Głównie z tego powodu większość przekładów Chrześcijan do niedawna tłumaczyło ten fragment jako "przebili moje ręce i nogi" chociaż nawet wsparcie hebrajskiego manuskryptu jest słabe, jak zobaczymy.

Określenie wsparcie jest słabe nie jest chyba określeniem zaprzecza.
.Cyprian. [url=http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?p=395320#395320]wcześniej[/url] pisze: ...
C) Zakładając, że masoreckie &#8776; nahal-heverskie - &#1499;&#1488;&#1512;&#1493; &#8776; &#1499;&#1468;&#1464;&#1512;&#1493;&#1468;, prześledźmy 17 przykładów w tłumaczeniach gdzie &#1499;&#1468;&#1464;&#1512;&#1493;&#1468; (a formalnie odmiany &#1499;&#1464;&#1468;&#1512;&#1464;&#1492;) się pojawiają. Tłumaczenia przedstawiam według BW.
...
Patrząc na te przykłady wyraźnie widać, że tam gdzie ów czasownik odnosi się - powiedzmy - do ziemi, gruntu, tam łatwo możemy go przetłumaczyć jako kopać/wykopać. Tam jednak, gdzie nie dotyczy gruntu należy go traktować idiomatycznie - jak to widać na przykładzie tych sformułowań odnoszących się do uszu, zwierzęcia, przyjaciół, rąk i nóg.
Jestem na forum. Nie nauczam, bo jeszcze mało wiem.
Nie nauczam, tylko dyskutuję.

Awatar użytkownika
David77
Posty: 3720
Rejestracja: 19 mar 2011, 11:07
Lokalizacja: MÜNCHEN

Post autor: David77 »

.Cyprian.,
Zdanie z tego artykułu, którego jeszcze nie przeczytałem, a tylko przejrzałem pobieżnie:
Zapoznaj się z całym artykułem a szczególnie ze zdaniem gdzie przytacza się tłumaczenie Akwili jak i Symacha przecież dokonując tłumaczenia z hebrajsko na grecki mogli mieć dostęp do takiego manuskryptu który był starszy od tekstu masoreckiego i tak najprawdopodobniej było . Zauważ również że Hexpila nie potwierdza jakoby za życia Akwili Symacha czy też Orynenesa uważano iż w Psal 22:17 jest tam mowa o ,, przebiciu '' . Czy na podstawie NT da się udowodnić iż Jezus przed doprowadzeniem na przesłuchanie najpierw został ,, związany '' ?

Ew Mat 27:2 Związali go więc, odprowadzili i przekazali namiestnikowi Piłatowi.
tg ; &#954;&#945;&#8054; &#948;&#8053;&#963;&#945;&#957;&#964;&#949;&#962; &#945;&#8016;&#964;&#8056;&#957; ( i związawszy go )

Ew Mar 15:1 I zaraz wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi oraz uczonymi w Piśmie i cała Rada Najwyższa odbyli naradę, po czym związali Jezusa, odprowadzili go i wydali Piłatowi
tg; &#948;&#8053;&#963;&#945;&#957;&#964;&#949;&#962; &#964;&#8056;&#957; &#7992;&#951;&#963;&#959;&#8166;&#957; ( związawszy Jezusa )

Ew Jan 18:12 Wtedy oddział żołnierzy i dowódca, i słudzy żydowscy pojmali Jezusa i związali go
&#954;&#945;&#8054; &#7956;&#948;&#951;&#963;&#945;&#957; &#945;&#8016;&#964;&#8056;&#957; (i związali go)

Zatem nie powinno nikogo dziwić iż właśnie Akwila tłumacząc Psal 22:17 na język grecki użył czasownika ,, związali ''
&#1497;&#1468;&#1461;&#1513;&#1473;&#1493;&#1468;&#1506;&#1463; &#1492;&#1493;&#1468;&#1488; &#1492;&#1464;&#1488;&#1464;&#1491;&#1493;&#1465;&#1503;

Awatar użytkownika
.Cyprian.
Posty: 1446
Rejestracja: 26 lut 2012, 18:19

Post autor: .Cyprian. »

David77 pisze:.Cyprian.,
Zdanie z tego artykułu, którego jeszcze nie przeczytałem, a tylko przejrzałem pobieżnie:
Zapoznaj się z całym artykułem a szczególnie ze zdaniem gdzie przytacza się tłumaczenie Akwili jak i Symacha przecież dokonując tłumaczenia z hebrajsko na grecki mogli mieć dostęp do takiego manuskryptu który był starszy od tekstu masoreckiego i tak najprawdopodobniej było . Zauważ również że Hexpila nie potwierdza jakoby za życia Akwili Symacha czy też Orynenesa uważano iż w Psal 22:17 jest tam mowa o ,, przebiciu '' . Czy na podstawie NT da się udowodnić iż Jezus przed doprowadzeniem na przesłuchanie najpierw został ,, związany '' ?

Ew Mat 27:2 Związali go więc, odprowadzili i przekazali namiestnikowi Piłatowi.
tg ; &#954;&#945;&#8054; &#948;&#8053;&#963;&#945;&#957;&#964;&#949;&#962; &#945;&#8016;&#964;&#8056;&#957; ( i związawszy go )

Ew Mar 15:1 I zaraz wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi oraz uczonymi w Piśmie i cała Rada Najwyższa odbyli naradę, po czym związali Jezusa, odprowadzili go i wydali Piłatowi
tg; &#948;&#8053;&#963;&#945;&#957;&#964;&#949;&#962; &#964;&#8056;&#957; &#7992;&#951;&#963;&#959;&#8166;&#957; ( związawszy Jezusa )

Ew Jan 18:12 Wtedy oddział żołnierzy i dowódca, i słudzy żydowscy pojmali Jezusa i związali go
&#954;&#945;&#8054; &#7956;&#948;&#951;&#963;&#945;&#957; &#945;&#8016;&#964;&#8056;&#957; (i związali go)

Zatem nie powinno nikogo dziwić iż właśnie Akwila tłumacząc Psal 22:17 na język grecki użył czasownika ,, związali ''
David, jeśli przyjąć, że poprawnym tłumaczeniem jest związali, to jak wytłumaczyć podane właśnie przez Ciebie wersety:
BW

Mateusza 27:2

Związali go więc, odprowadzili i przekazali namiestnikowi Piłatowi.

Marka 15:1

I zaraz wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi oraz uczonymi w Piśmie i cała Rada Najwyższa odbyli naradę, po czym związali Jezusa, odprowadzili go i wydali Piłatowi

Jana 18:12,13

(12) Wtedy oddział żołnierzy i dowódca, i słudzy żydowscy pojmali Jezusa i związali go.
(13) I zaprowadzili najpierw do Annasza; był bowiem teściem Kaifasza, który był w tym roku arcykapłanem.
Jeśli tłumaczyć fragment z Psalmu na związali ręce i nogi moje, to jak Chrystus, Nasz Pan, mógł być odprowadzany ze związanymi nogami?

Co prawda dziś się zakuwa w kajdany ręce i nogi, ale słowo związać musiałoby odpowiadać związaniu czymś w rodzaju sznura. Nie ma nigdzie w NT o związaniu nóg (w każdym razie nie pamiętam, żebym tak czytał), tylko określenie związali, co jakoś automatycznie człowiek odnosi do rąk. Gdyby jednak, to musiałoby być tak, że ręce były silniej związane od nóg. A fragment z Psalmu tego nie rozróżnia.

I dlaczego dopiero wtedy, gdy Chrystus, Pan Nasz był na krzyżu, wskazywał na ten Psalm? Gdy już został ukrzyżowany?

A artykuł przeczytam, jak będę miał więcej czasu. Chociaż podobnych czytałem kilka, ale przeczytam.

PS. David, a jakie jest obecnie Twoje zdanie odnośnie frazy "jak lew"?
Jestem na forum. Nie nauczam, bo jeszcze mało wiem.
Nie nauczam, tylko dyskutuję.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Przekłady”