Zmartwychwstanie

Dyskusje o proroctwach biblijnych

Moderatorzy: kansyheniek, Bobo, booris, Junior Admin, Moderatorzy

Awatar użytkownika
Listek
Posty: 7838
Rejestracja: 31 mar 2013, 21:25
Lokalizacja: Gdynia

Post autor: Listek »

Jachu pisze: Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami,
Usunął list dłużny z grzechami,za które grozi kara śmierci.

Rz 6:23 bw "Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym."
Twa sprawiedliwość to wieczna sprawiedliwość, a Tora Twoja jest prawdą Ps.119,142
"I będzie ci jako znak na ręce twojej i jako przypomnienie między oczyma twoimi, aby prawo Boga było zawsze w ustach twoich." Wj 13:9

Jachu
Posty: 10663
Rejestracja: 09 lis 2008, 20:55
Lokalizacja: Śląsk

Post autor: Jachu »

Listek pisze:Znam wierzących ludzi,którzy prowadzeni przez ducha Bożego ,w wieloletnim procesie uświęcenia, nie tylko obrzezują swe serce ,ale także podjęli decyzje by obrzezać swe ciało jak Abraham.
Wątpię,aby usiłowania wypełnienia wszystkich przepisów zakonu,możliwe były do wykonania
przez grzesznych,-niedoskonałych ludzi

Rzym. 3:20
20. Przeto z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwione żadne ciało przed oblicznością jego, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu.
(BG)
Rzym. 9:31-32
31. A Izrael szukając zakonu sprawiedliwości, nie doszedł zakonu sprawiedliwości.
32. Dlaczegoż? Iż nie z wiary, ale jako z uczynków zakonu jej szukali; albowiem się obrazili o kamień obrażenia,
(BG)
Gal. 2:16
16. Wiedząc, iż nie bywa usprawiedliwiony człowiek z uczynków zakonu, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa, i myśmy w Jezusa Chrystusa uwierzyli, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusowej, a nie z uczynków zakonu, przeto że nie będzie usprawiedliwione z uczynków zakonu żadne ciało.

(BG)

Gal. 3:10
10. Albowiem ile ich jest z uczynków zakonu, pod przeklęstwem są; bo napisane: Przeklęty każdy, który by nie został we wszystkiem, co napisane w księgach zakonu, aby to czynił.
(BG)
(36) Ale powiadam wam, iż z każdego słowa próżnego, które by mówili ludzie, dadzą z niego liczbę w dzień sądny; (37) Albowiem z mów twoich będziesz usprawiedliwiony, i z mów twoich będziesz osądzony. Ew. Mat.12 rozdz.

Awatar użytkownika
Listek
Posty: 7838
Rejestracja: 31 mar 2013, 21:25
Lokalizacja: Gdynia

Post autor: Listek »

Jachu pisze:Wątpię,aby usiłowania wypełnienia wszystkich przepisów zakonu,możliwe były do wykonania
przez grzesznych,-niedoskonałych ludzi
Ależ ci ludzie nie szukają usprawiedliwienia w zakonie .To Bóg daje łaskę zbawienia. Oni w procesie uświęcenia przykazaniami Boga, czynią tak jak prowadzi ich duch Boży.

Rz 2:25 dos "Obrzezanie bowiem pomaga, jeśli przestrzegasz Prawa; jeśli jednak jesteś przestępcą Prawa, twoje obrzezanie już stało się nieobrzezaniem."
Twa sprawiedliwość to wieczna sprawiedliwość, a Tora Twoja jest prawdą Ps.119,142
"I będzie ci jako znak na ręce twojej i jako przypomnienie między oczyma twoimi, aby prawo Boga było zawsze w ustach twoich." Wj 13:9

Jachu
Posty: 10663
Rejestracja: 09 lis 2008, 20:55
Lokalizacja: Śląsk

Post autor: Jachu »

Rzym. 3:20
20. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu.

(BW)

Dlaczego uparcie propagujesz przestrzeganie Zakonu,skoro z uczynków Zakonu,nie będzie usprawiedliwiony ŻADEN człowiek.

Ani Ty,ani Ja,ani Nikt inny.

Efez. 2:8-9
8. Albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, dar to Boży jest;
9. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
(BG)
(36) Ale powiadam wam, iż z każdego słowa próżnego, które by mówili ludzie, dadzą z niego liczbę w dzień sądny; (37) Albowiem z mów twoich będziesz usprawiedliwiony, i z mów twoich będziesz osądzony. Ew. Mat.12 rozdz.

Awatar użytkownika
Listek
Posty: 7838
Rejestracja: 31 mar 2013, 21:25
Lokalizacja: Gdynia

Post autor: Listek »

Jachu pisze:propagujesz przestrzeganie Zakonu
Bóg dał Swe doskonałe Prawo do serc i umysłów ludzi zbawionych z łaski, by wytrwali w tym zbawieniu będąc posłusznymi Bogu , tj. by nie mieli innych bogów ,by szanowali rodziców, by nie kradli , nie cudzołożyli itd. by kochali Boga i bliźniego jak Bóg przykazał.By świadczyli swoim życiem jakiego Boga czczą.

Hbr 10:16 stern " Włożę moją Torę w ich umysły i wypiszę ją na ich sercach","

Rz 7:7 "Cóż więc powiemy? Czy Prawo jest grzechem? Żadną miarą! Ale jedynie przez Prawo zdobyłem znajomość grzechu. Nie wiedziałbym bowiem, co to jest pożądanie, gdyby Prawo nie mówiło: Nie pożądaj!"

Jachu, przecież przestrzegasz prawie wszystkich przykazań Boga według porządku Melchizedeka. Nie korzystasz tylko z błogosławieństwa szabatu i kilku świąt Boga.
Twa sprawiedliwość to wieczna sprawiedliwość, a Tora Twoja jest prawdą Ps.119,142
"I będzie ci jako znak na ręce twojej i jako przypomnienie między oczyma twoimi, aby prawo Boga było zawsze w ustach twoich." Wj 13:9

Jachu
Posty: 10663
Rejestracja: 09 lis 2008, 20:55
Lokalizacja: Śląsk

Post autor: Jachu »

Trochę w" krzaczorach"jesteś Listku. Tak Ciebie "zahibernowano",że nie całe Pismo znasz,-rozumiesz.

Tenże sam Apostoł Paweł,którego wyżej cytujesz, napisał też Tak:

Rzym. 10:1-4
1. Bracia! Pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela.
2. Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną;
3. Bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu.

4. Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy.

(BW)

Zapisz to sobie do sztambucha
(36) Ale powiadam wam, iż z każdego słowa próżnego, które by mówili ludzie, dadzą z niego liczbę w dzień sądny; (37) Albowiem z mów twoich będziesz usprawiedliwiony, i z mów twoich będziesz osądzony. Ew. Mat.12 rozdz.

Awatar użytkownika
Listek
Posty: 7838
Rejestracja: 31 mar 2013, 21:25
Lokalizacja: Gdynia

Post autor: Listek »

Jachu pisze: końcem zakonu
Takie tłumaczenie może sugerować " róbta co chceta", a my mamy iść za Mesjaszem do świętości.

1Tes 4:7 br "Powołał nas bowiem Bóg nie do rozpusty, lecz do świętości."

Rz 2:13 "Nie ci bowiem, którzy przysłuchują się czytaniu Prawa, są sprawiedliwi wobec Boga, ale ci, którzy Prawo wypełniają, będą usprawiedliwieni."

Rz 10:4 stern "Gdyż celem, do którego zmierza Tora, jest Mesjasz, który daje sprawiedliwość każdemu, kto ufa."

Tora trwa,Jest wieczna. Boża Tora ma być rozumiana prawidłowo jako nauka, której Mesjasz Jeszua nadaje moc.

J 7:16 dos "Jezus im odpowiedział: Moja nauka nie jest moja, lecz Tego, który Mnie posłał."

J 4:34 "Rzekł im Jezus: Moim pokarmem jest czynić wolę tego, który mnie posłał, i wypełnić dzieło Jego do końca."
Twa sprawiedliwość to wieczna sprawiedliwość, a Tora Twoja jest prawdą Ps.119,142
"I będzie ci jako znak na ręce twojej i jako przypomnienie między oczyma twoimi, aby prawo Boga było zawsze w ustach twoich." Wj 13:9

Jachu
Posty: 10663
Rejestracja: 09 lis 2008, 20:55
Lokalizacja: Śląsk

Post autor: Jachu »


Czy jest różnica pomiędzy zachowaniem a wypełnieniem zakonu?

Tak, jest różnica i aby różnicę tę dobrze zauważyć i zrozumieć, należy pamiętać, że zakon Mojżeszowy, a raczej zakon Pański, dany Izraelitom przez Boga za pośrednictwem Mojżesza, składał się z dwu części:

część moralna, zawierająca się w przykazaniach i
część rytualna, wyrażona w różnych ofiarach i ceremonialnych obrządkach zakonnych.
Część pierwsza była ową częścią, którą należało zachować aby można otrzymać nagrodę zakonu - żywot wieczny, jak czytamy: "Zakon (dziesięć przykazań) nie jestci z wiary; lecz człowiek, któryby je czynił (przykazania zachował doskonale), żyć będzie przez nie." - Gal. 3:12.

Ta część zakonu była kodeksem prawnym dla całego Izraela i zachowaną byłaby przez takiego Izraelitę, któryby do tych dziesięciu Boskich przykazań zawsze i pod każdym względem stosował się, nie tylko w literze, ale i duchu. Żydzi zakonu tego nie zachowali, albowiem żaden nie był w stanie doskonale zastosować się do wszystkich wymagań zakonu. Moralna część zakonu była miarą, czyli wzorem, probierzem doskonałego człowieka, przeto ludzie niedoskonali nie mogli tego doskonałego wzoru zachować. Człowiek Chrystus Jezus był doskonałym człowiekiem i jako taki On był w stanie zachować zakon i też go zachował - nigdy nie pogwałcił żadnego z Boskich przykazań.

Rytualna część zakonu była, jak określił to apostół Paweł, "cieniem," czyli obrazem, figurą rzeczy przyszłych (Żyd. 10:1). Różne ofiary przepisane zakonem, wraz z kapłaństwem Aaronowym, świątnicą i t. d., ustanowione były tylko do czasu (Żyd. 9:10). To też Jezus, zrozumiawszy cel tej części zakonu, dobrowolnie zgodził się wypełnić tę część zakonu, czyli stać się prawdziwą ofiarą, na którą tamte były tylko obrazem. "Przetoż wchodząc na świat (występując z Swoją misją publicznie - w czasie Swego chrztu w Jordanie), mówi: Ofiary i obiaty nie chciałeś aleś Mi ciało sposobił; przeto idę (na początku ksiąg napisano o Mnie) abym czynił, o Boże, wolę Twoją. Powiedziawszy: żeś ofiary, obiaty, całopalenia i ofiary za grzech nie chciał ani Sobie upodobał (które według zakonu bywają ofiarowane) i oświadczywszy: Oto idę abym czynił, o Boże, wolę Twoją, znosi tamte (ofiary figuralne) aby wtóre (prawdziwe) postanowić (wypełnić)." - Żyd. 10:5-14.

Tak więc Jezus, przez doskonałe posłuszeństwo zakonowi (dziesięciu Boskim przykazaniom) zachował zakon, a przez dobrowolne poświęcenie Samego Siebie na ofiarę Bogu, za grzechy świata i przez wierne dopełnienie tej ofiary na Kalwarii, On wypełnił zakon. W tym wypełnianiu zakonu mają także udział członkowie Kościoła, czyli ciała Chrystusowego, którzy pod Nim jako Arcykapłanem, mają przywilej stawiać ciała swe "ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu." - Rzym. 12:1; 1 Piotra 2:5.

Straż 1949.8
(36) Ale powiadam wam, iż z każdego słowa próżnego, które by mówili ludzie, dadzą z niego liczbę w dzień sądny; (37) Albowiem z mów twoich będziesz usprawiedliwiony, i z mów twoich będziesz osądzony. Ew. Mat.12 rozdz.

Awatar użytkownika
RN
Posty: 5816
Rejestracja: 25 paź 2013, 19:49
Lokalizacja: Ziemia Łódzka

Post autor: RN »

Moim zdaniem biblijny Jezus nie zniósł prawa.

W miarę kompletną wykładnię w tej sprawie mamy w ewangelii Łukasza.

EWANGELIA ŁUKASZA 16.16- 17. BIBLIA WARSZAWSKA

''Aż do Jana sięgało Prawo i Prorocy; odtąd głosi się Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, i każdy gwałtem wdziera się do niego. Lecz łatwiej niebo i ziemia przeminą, niż żeby jedna kreska miała odpaść z Prawa

Do czasów Jana Chrzciciela sięgało prawo i prorocy oznacza, że do tego czasu mieli być posyłani prorocy i było ustalane prawo.
Następnie głoszona jest Dobra Nowina, czyli okres nauczania Jezusa.
Łatwiej jest przeminąć niebu i ziemi niż spaść jednej kresce z prawa oznacza tak naprawdę, że jest ono wieczne.
Jak do tej pory niebo, ani ziemia nie przeminęły, czyli tym samym prawo jest nadal obowiązujące.
WYŁĄCZ TELEWIZOR - WŁĄCZ MYŚLENIE

Jachu
Posty: 10663
Rejestracja: 09 lis 2008, 20:55
Lokalizacja: Śląsk

Post autor: Jachu »

RN pisze:Moim zdaniem biblijny Jezus nie zniósł prawa.

Kol 2:13-15
13. I was, umarłych na skutek występków i nieobrzezania waszego /grzesznego/ ciała, razem z Nim przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki,
14. skreślił zapis dłużny obciążający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża.
15. Po rozbrojeniu Zwierzchności i Władz, jawnie wystawił /je/ na widowisko, powiódłszy je dzięki Niemu w triumfie.

(BT)
(36) Ale powiadam wam, iż z każdego słowa próżnego, które by mówili ludzie, dadzą z niego liczbę w dzień sądny; (37) Albowiem z mów twoich będziesz usprawiedliwiony, i z mów twoich będziesz osądzony. Ew. Mat.12 rozdz.

Luba
Posty: 1494
Rejestracja: 18 mar 2017, 20:48

Post autor: Luba »

RN pisze:Moim zdaniem biblijny Jezus nie zniósł prawa.

W miarę kompletną wykładnię w tej sprawie mamy w ewangelii Łukasza.

EWANGELIA ŁUKASZA 16.16- 17. BIBLIA WARSZAWSKA

''Aż do Jana sięgało Prawo i Prorocy; odtąd głosi się Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, i każdy gwałtem wdziera się do niego. Lecz łatwiej niebo i ziemia przeminą, niż żeby jedna kreska miała odpaść z Prawa
RN, ten galimatias biblijnych sprzecznosci jest dowodem na zydo-chrzescijanskie autorstwo Biblii.

Lukasz pobieral nauki od apostola-faryzeusza ale tu mu sie chyba cos pomylilo, skoro pisze inaczej niz Pawel...?

Awatar użytkownika
Listek
Posty: 7838
Rejestracja: 31 mar 2013, 21:25
Lokalizacja: Gdynia

Post autor: Listek »

Luba pisze:Lukasz pobieral nauki od apostola-faryzeusza
Luba ,przytoczony przez RN fragment Ew.Łk 16,16-17 powiedział Mesjasz..
Twa sprawiedliwość to wieczna sprawiedliwość, a Tora Twoja jest prawdą Ps.119,142
"I będzie ci jako znak na ręce twojej i jako przypomnienie między oczyma twoimi, aby prawo Boga było zawsze w ustach twoich." Wj 13:9

Luba
Posty: 1494
Rejestracja: 18 mar 2017, 20:48

Post autor: Luba »

Listek pisze:
Luba pisze:Lukasz pobieral nauki od apostola-faryzeusza
Luba ,przytoczony przez RN fragment Ew.Łk 16,16-17 powiedział Mesjasz..

No wlasnie....Skad wiec ta niezgodnosc z Pawlem...?

Kto napisal niezgodnie z Prawda ?

Potrafisz to wyjasnic ?

Awatar użytkownika
Listek
Posty: 7838
Rejestracja: 31 mar 2013, 21:25
Lokalizacja: Gdynia

Post autor: Listek »

Luba pisze:Skad wiec ta niezgodnosc z Pawlem.
Pawła ap. można źle zrozumieć.Napisał o tym Piotr ap,

2P 3:13-16 Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość. (14) Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby /On/ was zastał bez plamy i skazy - w pokoju, (15) a cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną, jak to również umiłowany nasz brat Paweł według danej mu mądrości napisał do was, (16) jak również we wszystkich listach, w których mówi o tym. Są w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą, tak samo jak i inne Pisma, na własną swoją zgubę.

A my wciąż jesteśmy niedouczeni, bo kto dziś naucza Tory Boga.

J 6:45 dos "U proroków czytamy: I będą wszyscy pouczeni przez Boga. Każdy, kto usłyszał od Ojca i przyjął pouczenie, przychodzi do Mnie."- powiedział Mesjasz
Twa sprawiedliwość to wieczna sprawiedliwość, a Tora Twoja jest prawdą Ps.119,142
"I będzie ci jako znak na ręce twojej i jako przypomnienie między oczyma twoimi, aby prawo Boga było zawsze w ustach twoich." Wj 13:9

Luba
Posty: 1494
Rejestracja: 18 mar 2017, 20:48

Post autor: Luba »

Listek pisze:
Luba pisze:Skad wiec ta niezgodnosc z Pawlem.
Pawła ap. można źle zrozumieć.Napisał o tym Piotr ap,

2P 3:13-16 Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość. (14) Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby /On/ was zastał bez plamy i skazy - w pokoju, (15) a cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną, jak to również umiłowany nasz brat Paweł według danej mu mądrości napisał do was, (16) jak również we wszystkich listach, w których mówi o tym. Są w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą, tak samo jak i inne Pisma, na własną swoją zgubę.

A my wciąż jesteśmy niedouczeni, bo kto dziś naucza Tory Boga.


Bzdura totalna.

Niedouczony jest swiat, bo w nim brakuje Ducha Prawdy.
Swiat to rowniez religie pochodzace od Zydow.
Taką religią jest chrzescijanstwo , ktore swoja doktryne oparlo na "trudnych do zrozumienia pewnych sprawach", otwierajac sobie tym samym prawo do indoktrynacji owiec w swojej zagrodzie, zbudowanej na Piotrze.

Nie wiesz , Listku, kto dzis naucza Tory Boga...?

To bardzo zle, ze nie wiesz.

Tore Boga "wyklada" Pocieszyciel w Kosciele zbudowanym na Skale, prowadzac swoich wiernych uczniow "do calej Prawdy"
J 6:45 dos "U proroków czytamy: I będą wszyscy pouczeni przez Boga. Każdy, kto usłyszał od Ojca i przyjął pouczenie, przychodzi do Mnie."- powiedział Mesjasz

Cytujesz wersety, Listku, z ktorych dla ciebie nic nie wynika, choc masz tu czarno na bialym to, co napisalam powyzej.

Zachecam cie do zweryfikowania podstaw twojej wiary.

Sama mechaniczna znajomosc Biblii na nic sie nie zda, jesli kierujac sie zydowskim prawem, odcinasz sie od jedynego Zrodla Tory Bozej, jakim jest KOSCIOL zbudowany na skale.

Prawda, zawarta rowniez w Bibli, mozliwa jest do znalezienia tylko i wylacznie z pomoca Ducha Bozego.

Ludzie, pisarze poszczegolnych ksiag biblijnych, to tylko ludzie,ktorzy tak jak i my mniej lub bardziej potykali sie o Prawde i zapisywali swoje odczucia tak, jak w swojej niedoskonalosci potrafili.

Ja nie oczekuje od zadnego czlowieka, ze odkryje i przekaze mi czysta Tore Boga.

Tego musi dokonac kazdy z nas indywidualnie i tylko z pomoca Ducha Prawdy.

Pastorzy, ksieza, starsi , rabini oraz wszelkiego rodzaju inni pouczacze nie sa duchowo prowadzeni przez Bucha Bozego poniewaz dla nich torą jest PM, Tradycja i Biblia...czyli dziela ludzkie, ktore staly sie dla nich i dla ich poddanych wiernych przedmiotem niekonczacej sie klotni i religijnej wojny w imie biblijnych Bogow, widzanych przeroznie, w zaleznosci od dominacji i jej widzimisie :->


Ps. Uzywajac pojecia "Prawda" robie to w kontekscie "Ja jestem Drogą, Prawdą, Zyciem" , angazujac w to odnowione serce i umysl.

Pozdrawiam cie, Listku, w Duchu i Prawdzie :->

ODPOWIEDZ

Wróć do „Proroctwa”