Zmartwychwstanie

Dyskusje o proroctwach biblijnych

Moderatorzy: kansyheniek, Bobo, booris, Junior Admin, Moderatorzy

Awatar użytkownika
radek
Posty: 3714
Rejestracja: 03 sty 2013, 13:19
Lokalizacja: Choszczno
Kontakt:

Post autor: radek »

Biblia i Quran w pewnym sensie mówią o sensie siły odcentralnej bezwładności, ponieważ Światy obiegają gwiazdy w obliczu Domu Bożego

Dan 7:9 eib "(9) Patrzę — ustawiono trony, zajął miejsce Odwieczny. Jego szata była biała jak śnieg, włosy na głowie jak czysta wełna. Jego tron niczym płomienie ognia, a koła tronu jak płonący ogień."

Quran 2:125
I oto uczyniliśmy ten Dom miejscem nawiedzania i miejscem bezpiecznym. I weźcie sobie jako miejsce modlitwy stację Abrahama. Zawarliśmy przymierze z Abrahamem i Isma`ilem: "Oczyśćcie Mój Dom dla odprawiających okrążenia, dla tych, którzy pozostają w medytacji, i dla tych, którzy się pochylają i wybijają pokłony."
Dn 8:14 BT5 "On zaś powiedział do niego: Jeszcze przez dwa tysiące trzysta wieczorów i poranków, następnie świątynia odzyska swoje prawa."

Awatar użytkownika
Listek
Posty: 7838
Rejestracja: 31 mar 2013, 21:25
Lokalizacja: Gdynia

Post autor: Listek »

radek pisze:Martwi mogą powstać, gdy pozbędziemy się powodu ich śmierci, a śmierć nastąpiła ze względu na zwątpienie w Słowo Boże. Gdy powróci wiara i świadomość ludzi przestanie być powodem bałaganu wśród innych i ludzie będą współbrzmieć z Duchem Bożym, nie będzie powodu by Miłość miałaby nie być udziałem również obecnie śpiących snem śmierci
Oczywiście.

1Kor 15:45 bgn "Tak też jest napisane: Pojawił się pierwszy człowiek Adam, o duszy żyjącej, zaś ostatni Adam o Duchu ożywiającym."

Hbr 12:14 "Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana."
Twa sprawiedliwość to wieczna sprawiedliwość, a Tora Twoja jest prawdą Ps.119,142
"I będzie ci jako znak na ręce twojej i jako przypomnienie między oczyma twoimi, aby prawo Boga było zawsze w ustach twoich." Wj 13:9

Awatar użytkownika
radek
Posty: 3714
Rejestracja: 03 sty 2013, 13:19
Lokalizacja: Choszczno
Kontakt:

Re: Zmartwychwstanie

Post autor: radek »

Pierwsze zmartwychwstanie

Jr 22:1-4 eib
(1) Oto, co powiedział mi PAN: Udaj się do pałacu króla Judy i oznajmij tam to Słowo.
(2) Powiedz: Posłuchaj Słowa PANA, królu Judy. Posłuchaj ty, który zasiadasz na tronie Dawida, i niech posłuchają twoi słudzy oraz twój lud — wszyscy, którzy wkraczacie w te bramy!
(3) Tak mówi PAN: Stosujcie prawo i sprawiedliwość, ratujcie gnębionego z mocy gnębiciela. Nie uciskajcie cudzoziemca, sieroty ani wdowy. Nie zadawajcie gwałtu i nie przelewajcie na tym miejscu krwi niewinnej!
(4) Bo jeśli rzeczywiście wprowadzicie w czyn to Słowo, to będą wchodzić przez bramy tego pałacu królowie zasiadający po Dawidzie na jego tronie, jeżdżąc na wozach i na koniach — oni sami, ich słudzy i ich lud.


Łk 20:34-36 eib
(34) Wtedy Jezus im powiedział: Ludzie tego wieku żenią się i wychodzą za mąż,
(35) lecz ci, którzy zostali uznani za godnych dostąpienia przyszłego wieku oraz zmartwychwstania, nie będą się ani żenić, ani wychodzić za mąż.
(36) Będą oni równi aniołom, nie będą już umierali, a jako zmartwychwstali będą synami Boga.


Ap 20:4-6 eib
(4) Następnie mój wzrok padł na trony. Zasiedli na nich ci, którym powierzono sąd. I zobaczyłem dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa oraz z powodu Słowa Boga — tych, którzy nie pokłonili się bestii ani jej podobiźnie i nie przyjęli znamienia na swe czoło lub rękę. Ożyli oni i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat.
(5) Pozostali umarli ożyli dopiero po tym tysiącletnim okresie. To jest pierwsze zmartwychwstanie.
(6) Szczęśliwi i święci ci, którzy mają w nim udział. Druga śmierć nie ma nad nimi władzy. Będą oni kapłanami Boga i Chrystusa — a panować z Nim będą tysiąc lat.
Dn 8:14 BT5 "On zaś powiedział do niego: Jeszcze przez dwa tysiące trzysta wieczorów i poranków, następnie świątynia odzyska swoje prawa."

Awatar użytkownika
radek
Posty: 3714
Rejestracja: 03 sty 2013, 13:19
Lokalizacja: Choszczno
Kontakt:

Re: Zmartwychwstanie

Post autor: radek »

Nie jest możliwe dla człowieka obiektywne stwierdzenie, że jakiś człowiek jest lepszy lub gorszy od innych

Łk 10:27 EIB "Znawca zacytował: Masz kochać Pana, swego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich swych sił, a swojego bliźniego jak samego siebie."

Realny trwały wpływ na cokolwiek co stworzył Bóg można mieć tylko wtedy gdy zaakceptuje się całe Stworzenie

Mat 5:19 EIB "Kto zatem rozwiąże jedno z przykazań, choćby z pozoru nieważne, i w ten sposób będzie uczył ludzi, tego w Królestwie Niebios też nazwą nieważnym. Tego natomiast, kto będzie je stosował i innych tego uczył, w Królestwie Niebios nazwą ważną osobą."

J 10:1-2 EIB "Ręczę i zapewniam, kto do zagrody dla owiec nie wchodzi przez bramę, lecz wdziera się w inny sposób, ten jest złodziejem i bandytą. (2) Ale kto wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec."

Mat 24:45-47 EIB "Kto więc jest tym wiernym i mądrym sługą, którego pan postawił nad pozostałymi, by im wydawał żywność we właściwym czasie? (46) Szczęśliwy ten sługa, którego pan, gdy przyjdzie, zastanie przy tym zajęciu. (47) Zapewniam was, że odda mu w zarząd cały swój majątek."

Więc co do zmartwychwstania umarłych najzdrowszym sposobem na ich wzbudzenie jest zaakceptowanie przez wszystkich żyjących, wymagań czyli Praw osób martwych, wtedy ich potencjał nie będzie dogaszany, a wręcz wzmacniany przez żyjących

Mat 12:30 EIB "Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie, a kto ze Mną nie gromadzi — rozprasza."

Koran 75:3-5
Czy człowiek sądzi, że My nie zbierzemy jego kości?
Ależ tak! My mamy moc ponownie ułożyć nawet jego palce.
Lecz człowiek pragnie prowadzić nadal życie grzeszne.
Dn 8:14 BT5 "On zaś powiedział do niego: Jeszcze przez dwa tysiące trzysta wieczorów i poranków, następnie świątynia odzyska swoje prawa."

Awatar użytkownika
radek
Posty: 3714
Rejestracja: 03 sty 2013, 13:19
Lokalizacja: Choszczno
Kontakt:

Re: Zmartwychwstanie

Post autor: radek »

Wzbudzić ludzi z martwych może osoba mająca władzę nad życiem, a życiem dysponuje wierzący w Syna. Zmartwychwstanie odbywa się na podstawie dnia sądu

J 3:36 EIB "Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, kto natomiast odmawia Synowi posłuszeństwa, nie zazna życia, lecz ciąży na nim Boży gniew."

Rdz 17:12 EIB "Gdy w waszych pokoleniach dziecko płci męskiej mieć będzie osiem dni, obrzezacie je, każde, urodzone w domu i nabyte za pieniądze od wszelkich cudzoziemców nie należących do waszego potomstwa."

J 3:5 EIB "Jezus odpowiedział: Ręczę i zapewniam, że kto się nie narodzi z wody i Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego."

Obrzezani będą wraz z Synem uczestnicy wesela, wolni i mający pewność

J 8:36 EIB "Jeśli więc Syn was wyzwoli, będziecie naprawdę wolni."

Koran 15:99
Czcij twego Pana, aż przyjdzie do ciebie pewność!

Sąd jest sprawiedliwy gdy jego potencjał jest umocniony przez wiarę w Syna

Łk 20:42 EIB "Przecież sam Dawid stwierdza w Księdze Psalmów: Pan oświadczył memu Panu: Usiądź po mojej prawicy,"

Koran 16:124-125
Sabat został narzucony tylko tym, którzy się sprzeczali w tym
przedmiocie. Zaprawdę, twój Pan rozsądzi między nimi, w Dniu
Zmartwychwstania, sprawę, w której oni się różnili.
Wzywaj ku drodze twego Pana z mądrością i pięknym napomnieniem!
Rozmawiaj z nimi w najlepszy sposób! Zaprawdę, twój Pan zna najlepiej
tych, którzy zeszli z Jego drogi; i On zna najlepiej tych, którzy idą
drogą prostą!
Dn 8:14 BT5 "On zaś powiedział do niego: Jeszcze przez dwa tysiące trzysta wieczorów i poranków, następnie świątynia odzyska swoje prawa."

ODPOWIEDZ

Wróć do „Proroctwa”