Proroctwo o drzewie 4 rozdzial daniela

Dyskusje o proroctwach biblijnych

Moderatorzy: kansyheniek, Bobo, booris, Junior Admin, Moderatorzy

dzozef81
Posty: 34
Rejestracja: 04 gru 2017, 10:33
Lokalizacja: Krapkowice

Proroctwo o drzewie 4 rozdzial daniela

Post autor: dzozef81 »

Chciałbym tu się podzielić moimi rozważaniami nad tym tematem.
Oczywiście Daniel wyjaśnił ten sen królowi jednak jest dla mnie wiele przesłanek,że ten sen ma także inne spełnienie.

Po przedstawieniu snu Danielowi czytamy w 4:16
"Wtedy Daniel, zwany Baltazarem, przez krótki czas był osłupiały i przerażony w swoich myślach. Król zaś odezwał się i rzekł: Baltazarze, sen i wykład niech cię nie trwożą! Baltazar odpowiedział i rzekł: Panie mój! Ten sen dotyczy twoich nieprzyjaciół, a jego wykład twoich przeciwników."

W tym wersecie znajduje dwie rzeczy.
Daniel mówi,że sen dotyczy nieprzyjaciół Nabuchodonozora więc jego wyjaśnienie dla króla jest inne niż jego wcześniejsze słowa.

Ponadto interesująca jest reakcja Daniela po wysłuchaniu snu.
Stał osłupiały i przerażony.
Czy przeląkł się tak bardzo losem króla?
Dla mnie przeraził się bo zobaczył w tym śnie los narodu wybranego co postaram się rozwinąć analizując sam sen.
Pasuje mi to tez do modlitwy Daniela z 9 rozdziału i przybycia anioła by dać mu pełne zrozumienie czyli proroctwa o 70 tygodniach.

Analiza snu:
4:7-9:
A oto co widziałem na moim łożu: Widziałem, a oto w środku ziemi było drzewo, a jego wysokość była duża.

Drzewo to rosło i było potężne; jego wysokość sięgała nieba, a było widoczne aż po krańce całej ziemi.

Liść jego był piękny, owoc jego obfity i był na nim pokarm dla wszystkich. Zwierzęta polne szukały pod nim cienia, a w jego gałęziach gnieździło się ptactwo niebieskie i żywiło się z niego wszelkie ciało.

Drzewo tak samo jak Nabuchodonozor reprezentuje władzę królewską.
w tym przypadku władzę bożą.
w narodzie wybranym reprezentowaną przez królów judzkich począwszy od Dawida.
Józef Flawiusz nazwał ten ustrój,gdzie Bóg sprawuje władzę teokracją.
Czy to drzewo przypomina żydowską teokrację?
Jego wysokość sięgała nieba co sugeruje mi władzę
bożą.
Liście symbolizują królów,gałęzie pojedyncze jednostki w narodzie wybranym,owoce wiadomo.
Czy to drzewo przypomina królestwo boże?
Jezus mówi w mateusza 13:31,32:
"Inne podobieństwo podał im, mówiąc: Podobne jest Królestwo Niebios do ziarnka gorczycznego, które wziąwszy człowiek, zasiał na roli swojej.
Jest ono, co prawda, najmniejsze ze wszystkich nasion, ale kiedy urośnie, jest największe ze wszystkich jarzyn, i staje się drzewem, tak iż przylatują ptaki niebieskie i gnieżdżą się w gałęziach jego."
Widzę tu podobieństwa.izrael jako prototyp królestwa nie zdał egzaminu.
Ale idąc dalej w 4:10,11 czytamy:
"A oto co jeszcze oglądałem w widzeniach na swoim łożu, oto anioł święty zstępował z niebios.
Wołał donośnym głosem i tak rzekł: Zetnijcie to drzewo i obetnijcie jego gałęzie, zerwijcie jego liść i rozrzućcie jego owoc: niech się rozbiegną spod niego zwierzęta i ptactwo z jego gałęzi."

Drzewo zostaje ścięte przez Nabuchodonozora w 607r.(data wiadomo osobny temat)jest to jednak wyrok boży- Nabuchodonozor jest tylko wykonawcą.

Zerwijcie jego liść- Uśmiercenie Króla Sedekiasza,koniec teokracji i początek czasów pogan.(ezechiela 21:26,27)

Izajasza 11:1
I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc.
U Izajasza widzę to samo ścięte drzewo z którego korzenia wyrasta pęd-Jezus czyli nowe drzewo,nowa teokracja i królestwo boże. (Ezechiela 17:22-24)
Kiedy?

W 4:12,13 czytamy:
"Lecz jego pień korzenny pozostawcie w ziemi, w obręczy żelaznej i miedzianej na niwie zielonej; niech rosa niebieska go zrasza i niech ma udział ze zwierzętami polnymi w ziołach ziemi!
Jego ludzkie serce niech się odmieni, niech mu będzie dane serce zwierzęce! I niech przejdzie nad nim siedem wieków!"

Siedem wieków sobie daruje bo pewnie argumentacje SJ znacie.
Pień jest w obręczy żelaznej i miedzianej.
Ze snu o posągu wiem,że żelazo jest symbolem imperium rzymskiego a miedź greckiego.
Ciekawe że to te dwie potęgi,które pojawiają się póżniej w dziejach nie pozwalają odrastać pniowi.
Grecka filozofia i rzymskie formy władzy,ustanowienie religii państwowej z chrześcijaństwa.
Myślę,że takie rzeczy były obręczą,która nie pozwalała odrastać pniowi i które zachowały się do naszych czasów.

Kiedy obręcz znika?

W śnie o posągu kolejną potęgą jest imperium brytyjsko-amerykańskie.kiedy przejęło schedę po Rzymie?
Imperium osmańskie było ostatnim reprezentantem imperium rzymskiego na scenie światowej.
Jego Władca Mehmed V był ostatnim osmańskim, nominalnym zwierzchnikiem Egiptu, który w związku z wybuchem wojny w 1914 roku zerwał z iluzoryczną podległością, przechodząc pod protektorat brytyjski.
Tak dochodzi się do roku 1914.
Posąg przedstawia kolejne potęgi,które kontrolują terytorium Jerozolimy. W 1914 ten teren przeszedł w ręce brytyjskie.

Rosa z nieba-Bóg posyłał proroków aż do przyjścia Jezusa.

Jego ludzkie serce niech się odmieni, niech mu będzie dane serce zwierzęce! - po uśmerceniu króla Sedekiasza władza przeszła na arcykapłana i Sanhedryn,który według tradycji żydowskiej utworzył się już po powrocie Ezdrasza.
Są nazwani póżniej pomiotem żmijowym.

W 4:14 czytamy:
"Na rozstrzygnięciu stróżów opiera się ten wyrok, a sprawa jest postanowiona przez świętych, a to w tym celu, aby żyjący poznali, że Najwyższy ma moc nad królestwem ludzkim; daje je, komu chce, może nad nim ustanowić najuniżeńszego z ludzi."

Wyrok ten co ciekawe jest nie od Boga a od stróżów,świętych.

Najuniżeńszy z ludzi-Jezus

W izajasza 45:1,2czytamy:
„Tak rzekł Pan do swojego pomazańca Cyrusa, którego ująłem za jego prawicę, aby przed nim zdeptać narody i odpiąć pas na biodrach królów, aby przed nim otworzyć podwoje i aby bramy nie były zamknięte:
45:2
Ja pójdę przed tobą i wyrównam drogi, wysadzę spiżowe wrota i rozbiję żelazne zawory.”

Tu też mamy miedź i żelazo jako "blokady" jak na pniu,które Bóg wysadza przed Cyrusem(Jezus).

W Izajasza 6:13 czytamy:
Ale pozostanie tam jeszcze dziesiąta część, która znowu ulegnie spaleniu. Będzie jak wielkie drzewo, jak dąb, po ścięciu którego pozostaje pień. Tym pniem będzie święte potomstwo”.

Tu też mamy pień jak w Daniela 4 i Izajasza 11,z którego wyrasta święte potomstwo czyli Jezus i współkrólowie.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Proroctwa”