6. Millenium, czyli 1000 letnie Królestwo

Nauczania o czasach i rzeczach ostatecznych, czyli o śmierci i zmartwychwstaniu, o powtórnym przyjściu Chrystusa i sądzie, o niebie, zatraceniu wiecznym.

Moderatorzy: kansyheniek, Bobo, booris, Junior Admin, Moderatorzy

Awatar użytkownika
Quster
Posty: 3417
Rejestracja: 26 maja 2006, 23:37
Kontakt:

6. Millenium, czyli 1000 letnie Królestwo

Post autor: Quster »

MILENIUM CZYLI „1000 – LETNIE KRÓLESTWO” LUB „ERA MESJAŃSKA”

I. WSTĘP

A. W 1000-letnim Królestwie będą mieszkać 2 rodzaje ludzi: władcy w ciałach uwielbionych [Obj. 20:6] i poddani w ciałach skażonych [Mat. 25:34]

B. Określenie „Milenium” (1000-letnie Królestwo) z Obj. 20:4-7 jest odpowiednikiem hebrajskiej „Ery Mesjańskiej” albo inaczej „Wieku przyszłego”.

C. Pisma Starego Przymierza wielokrotnie zapowiadają nadejście Ery Mesjańskiej.

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Ps. 15:1-5
Ps. 24:1-6
Iz. 2:2-4
Iz. 11:6-9
Iz. 65:8-25 (wersety 17-18 to jest parenteza jak w Obj. 16:15)
Mich. 4:1-5

III. ZOSTANIE USTANOWIONY TRON MESJASZA:
Ps. 2:6-8
Iz. 9:5-6
Iz. 16:5
Jer. 23:5-6

IV. CHARAKTERYSTYKA RZĄDÓW MESJASZA:
Iz. 11:1-5

V. WSPÓŁRZĄDZĄCY POGANIE (w ciałach uwielbionych):
Obj. 20:4-6
Ps. 72:8-11
- Będą królowie narodów pogańskich (Tarsisz, Saba, Seba)

VI. WSPÓŁRZĄDZĄCY ŻYDZI (w ciałach uwielbionych)
A. ZMARTWYCHWSTAŁY KRÓL DAWID
Jer. 30:9
Ez. 39:23-24
Ez. 37:24-25

B. 12 APOSTOŁÓW NAD 12 PLEMIONAMI IZRAELA
Mat. 19:28
Łuk. 22:29-30

C. KSIĄŻĘTA
Iz. 32:1
Ez. 45:8

D. SĘDZIOWIE I RADCY
Iz. 1:26-27

VII. IZRAEL BĘDZIE WYNIESIONY PONAD NARODY POGAŃSKIE
Iz. 14:1-2
Iz. 49:22-23
... wiara, która jest czynna ... Gal. 5:6

NIEBO - Chrześcijanie tyle mówią o niebie, ponieważ Nowy Testament głosi niebo jako nadzieję dla wierzących (1 Piotra 1:4; Kolosan 1:5; Hebrajczyków 3:1). Mówienie o niebie nie wyklucza wiary w życie na ziemi, ponieważ niebo jest tam, gdzie jest Bóg. Gdy Bóg zstąpi między ludzi i zamieszka wśród nich, to tam będzie też niebo (Objawienie 21:1-5). Wielu komentatorów uważa, że niebo i ziemia staną się jednym.

DUSZA NIEŚMIERTELNA - Ks. Wincenty Granat napisał: "Tylko Bóg jest nieśmiertelny z całej istoty swego bytu, tj. nigdy nie może przestać istnieć; wszystko poza Nim jest przygodne, może tedy zniknąć, a więc z tej racji jest śmiertelne. Mówiąc o nieśmiertelności duszy ludzkiej mamy na uwadze jej naturę nie zawierającą w sobie pierwiastków wewnętrznego rozkładu, czyli z tego względu nie podlegającą śmierci. Mimo to dusza ludzka jako byt przygodny mogłaby przestać istnieć, jeśli Bóg nie powstrzymywałby jej stale w bytowaniu i działaniu" ("Eschatologia", s. 79).

Obrazek

"Bo wasze myśli nie są moimi myślami (...) jak niebiosa przewyższają ziemie, tak (...) moje myśli – wasze myśli." Izajasza 55:8-9

"W (...) dyskusji jest mnóstwo sloganów, które nie powinny zastępować myślenia" LB

machabeusz
Posty: 3319
Rejestracja: 06 lip 2007, 14:40

Re: 6. Millenium, czyli 1000 letnie Królestwo

Post autor: machabeusz »

quster pisze:
MILENIUM CZYLI „1000 – LETNIE KRÓLESTWO” LUB „ERA MESJAŃSKA”

I. WSTĘP

A. W 1000-letnim Królestwie będą mieszkać 2 rodzaje ludzi: władcy w ciałach uwielbionych [Obj. 20:6] i poddani w ciałach skażonych [Mat. 25:34]
Sam wstęp już jest wysoce kontrowersyjny... :-?

Skoro na ziemi w Tysiącleciu będą żyli ludzie w ciałach skażonych , to prosze mi odpowiedziać skąd się oni wezmą?

Przecież po przyjściu Pana ma nastąpić powszechna zagłada wszystkich niewierzących. Czyżby członkowie Kościoła , którzy przezyją mieliby żyć na ziemi w skażonych ciałach? :-/

Tekst , który wprost zaprzecza możliwości przeżycia ludzi niewierzących:

2 Tes. 1:7-10
7. A wam, uciskanym, dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej,
8. W ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga, oraz tym, którzy nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa.
9. Poniosą oni karę: zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały jego,
10. Gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwu naszemu uwierzyliście.
(BW)

Pytanie za 100 pkt.:

Skąd na ziemi wezmą się ludzie w skażonych ciałach po przyjściu na ziemię Pana Jezusa i wymierzeniu kary dla niewierzących i nieposłusznych Ewangelii?

Podałeś Quster jako dowód Mat.25:34. Przecież kozły pójdą na karę wieczną , czyli do piekła. Taką karę ludzie otrzymają na sądzie ostatecznym , który weług Ciebie kiedy nastąpi , na początku , czy na końcu Tysiąclecia?
Jeśli na końcu , to dlaczego umiejscawiasz te wydarzenie (sąd owiec i kozłów) przed Millenium?

Jezus powie kozłom "idźcie precz w ogień wieczny" , a oni będą jeszcze sobie czekać na to tysiąc lat? 8-)

Pozdro. :-)

Jachu
Posty: 10663
Rejestracja: 09 lis 2008, 20:55
Lokalizacja: Śląsk

Królestwo Boże

Post autor: Jachu »

Jak w tytule.
Jeżeli kogoś temat interesuje,to myślę,że warto poczytać i taką próbę wykładni:

http://209.85.135.132/search?q=cache:aM ... pl&ct=clnk
(36) Ale powiadam wam, iż z każdego słowa próżnego, które by mówili ludzie, dadzą z niego liczbę w dzień sądny; (37) Albowiem z mów twoich będziesz usprawiedliwiony, i z mów twoich będziesz osądzony. Ew. Mat.12 rozdz.

tessa

Post autor: tessa »

Tekst , który wprost zaprzecza możliwości przeżycia ludzi niewierzących:

2 Tes. 1:7-10
7. A wam, uciskanym, dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej,
8. W ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga, oraz tym, którzy nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa.
9. Poniosą oni karę: zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały jego,
10. Gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwu naszemu uwierzyliście.
(BW)

Pytanie za 100 pkt.:

Skąd na ziemi wezmą się ludzie w skażonych ciałach po przyjściu na ziemię Pana Jezusa i wymierzeniu kary dla niewierzących i nieposłusznych Ewangelii?
Ludzie ci to owce z przypowieści Jezusa o owcach i kozach.

Mt 25:31-46 NS „"Kiedy Syn Człowieczy przybędzie w swojej chwale, a wraz z nim wszyscy aniołowie. wtedy zasiądzie na swym chwalebnym tronie.(32) I będą przed nim zebrane wszystkie narody i będzie oddzielał jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kóz.(33) I postawi owce po swej prawicy. ale kozy po swej lewicy.(34) "Wtedy król powie do tych po swej prawicy: 'Chodźcie, pobłogosławieni przez mego Ojca, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata.(35) Bo zgłodniałem, a daliście mi jeść; odczułem pragnienie, a daliście mi pić. byłem obcym, a przyjęliście mnie gościnnie;(36) byłem nagi. a odzialiście mnie. zachorowałem, a zaopiekowaliście się mną. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie'.(37) Wtedy prawi odpowiedzą mu tymi słowy: 'Panie, kiedy widzieliśmy ciebie głodnym i cię nakarmiliśmy, lub spragnionym ? i daliśmy ci pić?(38) Kiedy widzieliśmy cię obcym i przyjęliśmy cię gościnnie, lub nagim ? i cię odzialiśmy?(39) Kiedy widzieliśmy cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do ciebie?'(40) A król, odpowiadając, rzeknie im: 'Zaprawdę wam mówię: W jakiej mierze uczyniliście to jednemu z najmniejszych spośród tych moich braci, w takiej uczyniliście to mnie'.(41) "Wtedy powie z kolei do tych po swej lewicy: 'Idźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany dla Diabła i jego aniołów.(42) Bo zgłodniałem, ale nie daliście mi jeść, i odczułem pragnienie, ale nie daliście mi pić.(43) Byłem obcym, ale nie przyjęliście mnie gościnnie; byłem nagi, ale mnie nie odzialiście; chory i w więzieniu, ale się mną nie zaopiekowaliście'.(44) Wtedy i oni odpowiedzą tymi słowy: 'Panie, kiedy widzieliśmy cię głodnym lub spragnionym, lub obcym, lub nagim, lub chorym, lub w więzieniu i ci nie usłużyliśmy?'(45) Wtedy odpowie im tymi słowy: 'Zaprawdę wam mówię: W jakiej mierze nie uczyniliście tego jednemu z tych najmniejszych, w takiej nie uczyniliście tego mnie'.(46) I ci odejdą w wieczne odcięcie, prawi zaś do życia wiecznego".”

Bracia Jezusa to namaszczeni duchem chrześcijanie mający nadzieję niebiańską,zaś owce to chrześcijanie mający nadzieję ziemską.Wychodzą z wielkiego ucisku według Obj 7:14 i będą żyć wiecznie na ziemi .Psalm 37:29.

machabeusz
Posty: 3319
Rejestracja: 06 lip 2007, 14:40

Post autor: machabeusz »

tessa pisze:
Ludzie ci to owce z przypowieści Jezusa o owcach i kozach.
Jakich kozach..? :shock:
Sprawdź w słowniku , że mowa jest o kozłach.

Jachu
Posty: 10663
Rejestracja: 09 lis 2008, 20:55
Lokalizacja: Śląsk

Post autor: Jachu »

BÓG WYZNACZYŁ DZIEŃ,w którym sprawiedliwie będzie sądził świat przez męża, którego ustanowił", "Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy". "Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi" -[/u] Dz. Ap. 17:31; 1 Jana 2:1; Jan 5:22 NB.

Pytania:

Czy ten wyznaczony "Dzień"już nadszedł ?
Który to dzień, ile czasu będzie trwa ?
Kto będzie podsądnymi owego "Dnia" ?
Czy sąd będzie trwał przez cały ten "Dzień"

To tyle pytan narazie.
(36) Ale powiadam wam, iż z każdego słowa próżnego, które by mówili ludzie, dadzą z niego liczbę w dzień sądny; (37) Albowiem z mów twoich będziesz usprawiedliwiony, i z mów twoich będziesz osądzony. Ew. Mat.12 rozdz.

EMET
Posty: 11087
Rejestracja: 04 wrz 2006, 17:31

Post autor: EMET »

machabeusz pisze:
tessa pisze:
Ludzie ci to owce z przypowieści Jezusa o owcach i kozach.
Jakich kozach..? :shock:
Sprawdź w słowniku , że mowa jest o kozłach.

EMET:
Przedkładam np. mój post --
http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.p ... kozy#44753


Stephanos, ps. EMET
„Wielu będzie biegać tu i tam [po hebrajsku: < jᵊszōṭᵊṭû >], i nastanie obfitość prawdziwej wiedzy” -- Daniela 12:4b; ‘PNŚ/ZW’, Przypis.

machabeusz
Posty: 3319
Rejestracja: 06 lip 2007, 14:40

Post autor: machabeusz »

W słownikach biblijnych jest napisane , że mowa tam jest o kozłach. Wszystkie przekłady (oprócz chyba PNŚ) wiernie oddają w tym miejscu słowo "kozły". Wygląda jednak na to , że Emet wie lepiej... :-/

EMET
Posty: 11087
Rejestracja: 04 wrz 2006, 17:31

Post autor: EMET »

machabeusz pisze:W słownikach biblijnych jest napisane , że mowa tam jest o kozłach. Wszystkie przekłady (oprócz chyba PNŚ) wiernie oddają w tym miejscu słowo "kozły". Wygląda jednak na to , że Emet wie lepiej... :-/

EMET:
Przecież zapodałem link do post/u/, gdzie gramatycznie rozpatruję...

Zawsze zachęcam do tego, żeby, jeśli już, szukać niedokładności wszędzie - nie tylko w Przekładzie ŚJ - czyli NŚ.
Nawet Interlinie nie zawsze są literalne, a co dopiero Przekłady przyjęte.
Ponadto: "niedokładność" a niedokładność to szerokie pisanie.

Ja tam się nie uważam za żadnego filologa; prędzej już za biblistę: amatora, co prawda, ale jednak biblistę jako, że ta dziedzina mnie interesuje i frapuje od lat.
Wskutek czego znam różne niuanse związane z problematyką translacji Biblii.


Stephanos, ps. EMET
„Wielu będzie biegać tu i tam [po hebrajsku: < jᵊszōṭᵊṭû >], i nastanie obfitość prawdziwej wiedzy” -- Daniela 12:4b; ‘PNŚ/ZW’, Przypis.

adzient
Posty: 1912
Rejestracja: 06 cze 2009, 12:25
Lokalizacja: Elblag

Post autor: adzient »

Jachu pisze:Pytania:

Czy ten wyznaczony "Dzień"już nadszedł ?
Który to dzień, ile czasu będzie trwa ?
Kto będzie podsądnymi owego "Dnia" ?
Czy sąd będzie trwał przez cały ten "Dzień"
Ciekawe pytania.

Lucyfer

Post autor: Lucyfer »

adzient pisze:
Jachu pisze:Pytania:

Czy ten wyznaczony "Dzień"już nadszedł ?
Który to dzień, ile czasu będzie trwa ?
Kto będzie podsądnymi owego "Dnia" ?
Czy sąd będzie trwał przez cały ten "Dzień"
Ciekawe pytania.
Ten dzień jeszcze nie nadszedł bo nie było jeszcze pierwszego zmartwychwstania. Dopiero po pierwszym zmartwychwstaniu nastąpi tysiąc lat rządów Chrystusa i tych którzy zmartwychwstaną.
Obj. 20:4-5
4. I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat.
5. Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie.
(BW)

To pierwsze zmartwychwstanie będzie jednorazowe i wszystkich naraz których to dotyczy, zaraz po wielkim ucisku.
Inni muszą poczekać jeszcze następne tysiąc lat.
5. Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat.

adzient
Posty: 1912
Rejestracja: 06 cze 2009, 12:25
Lokalizacja: Elblag

Post autor: adzient »

O.K. :idea:
Jak na razie to zgadza się.

Awatar użytkownika
Bobo
Posty: 15600
Rejestracja: 03 mar 2007, 17:12

Post autor: Bobo »

adzient pisze:Jak na razie to zgadza się.
Zgadza??? Jak to jest, że ktoś zmartwychwstanie po 1000-leciu skoro Jezus już odda władzę Bogu a to przecież On ma wskrzeszać zmarłych?
Ponadto... nad kim będą królować przez 1000 lat ci, którzy będą z Jezusem w niebie?
Mi się nie zgadza...

Co sadzi o tym adzient? Bo zdanie Lucyfera znam.

Lucyfer

Post autor: Lucyfer »

Bobo pisze:
adzient pisze:Jak na razie to zgadza się.
Zgadza??? Jak to jest, że ktoś zmartwychwstanie po 1000-leciu skoro Jezus już odda władzę Bogu a to przecież On ma wskrzeszać zmarłych?
Wtedy gdy skończy się tysiąc lat Chrystusa ludzie będą wzbudzeni. Dokona to się po wrzuceniu szatana do jeziora ognia, bo szatan prędzej będzie wrzucony do jeziora ognia niż nastąpi zmartwychwstanie. Jako ostatni wróg będzie pokonana śmierć przez zmartwychwstanie.
1 Kor. 15:25-26
25. Bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje.
26. A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć.
(BW)

Apokalipsa podaje na kolejność przy końcu tysiąca lat:Obj. 20:7-15
7. A gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego
10. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków.
11. I widziałem, wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było.
12. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach.
13. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych,
którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich.
14. I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć.
15. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.
(BW)

Widzimy tu że najpierw będzie szatan wrzucony do jeziora ognia a potem nastąpi zmartwychwstanie.
Obj. 20:5
5. Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat.

Ponadto... nad kim będą królować przez 1000 lat ci, którzy będą z Jezusem w niebie?
Mi się nie zgadza...
Ci się nie zgadza bo masz niebiblijne nauki. Jezus i ci którzy zmartwychwstaną w pierwszym zmartwychwstaniu będą królować nad tymi którzy przeżyją koniec tego świata i nad tymi którzy urodzą się w czasie tysiąclecia.
Ci którzy ożyją w pierwszym zmartwychwstaniu będą tysiąc lat na ziemi jako przybytek Boga między ludźmi.
Obj. 21:2-3
2. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego.
3. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi,
(BW)Obj. 21:5
5. I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe,
(BW)

Ten przybytek Boga będzie między ludźmi a nie w niebie jak myślisz.

Co sadzi o tym adzient? Bo zdanie Lucyfera znam.
To nie jest moje zdanie, tylko tak naucza Biblia a ja w to wierzę.

adzient
Posty: 1912
Rejestracja: 06 cze 2009, 12:25
Lokalizacja: Elblag

Post autor: adzient »

Lucyfer pisze:Ci się nie zgadza bo masz niebiblijne nauki. Jezus i ci którzy zmartwychwstaną w pierwszym zmartwychwstaniu będą królować nad tymi którzy przeżyją koniec tego świata i nad tymi którzy urodzą się w czasie tysiąclecia.
GDZIE TAK JEST NAPISANE?
Gdzie jest napisane ,że KTOKOLWIEK URODZI SIĘ PODCZAS TYSIĄCLECIA. :mrgreen:
Czytam Pismo 16 lat i nie znalazłem.
Lucyfer pisze:Wtedy gdy skończy się tysiąc lat Chrystusa ludzie będą wzbudzeni
ZGADZA SIĘ
Lucyfer pisze:Dokona to się po wrzuceniu szatana do jeziora ognia, bo szatan prędzej będzie wrzucony do jeziora ognia niż nastąpi zmartwychwstanie.
Raczej na odwrót.
Drugie zmartwychwstanie będzie zmartwychwstaniem TYLKO BEZBOŻNYCH PO OTRZYMANIE ZAPŁATY ZA GRZECHY.Oni to po zmartwychwstaniu będą chcieli siła zaatakować święte miasto:
"A gdy się skończy tysiąc lat :
1.-z więzienia swego szatan zostanie zwolniony.
2.-I wyjdzie, by omamić narody z czterech narożników ziemi, Goga i Magoga, by ich zgromadzić na bój, a liczba ich jak piasek morski.
3.-Wyszli oni na powierzchnię ziemi i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane; a
4.-zstąpił ogień od Boga z nieba i pochłonął ich." Ap 20,7-10 (ich czyli włącznie z szatanem)

Kolejność jest trochę inna od tej ,którą przytoczył Lucyfer,
Lucyfer pisze:Ci się nie zgadza bo masz niebiblijne nauki. Jezus i ci którzy zmartwychwstaną w pierwszym zmartwychwstaniu będą królować nad tymi którzy przeżyją koniec tego świata i nad tymi którzy urodzą się w czasie tysiąclecia.
PIERWSZE SŁYSZE,ŻEBY LUDZIE KRÓLOWALI NAD LUDŹMI.JEDYNYM KRÓLEM JEST JEZUS. Zob Ap 19,16

Pojęcie królowania nie musi się kojarzyć z poddaństwem jednych na rzecz innych.Tu pojęcie królowania oznacza tylko:
1-władzę sądzenia bezbożnych daną zbawionym.Będą oni mieli prawo wniknąć w księgi niebieskie przed drugim zmartwychwstaniem bezbożnych i ogłoszeniem wyroku potępienia
2-pozycję zbawionych.Nazwani są królami ponieważ są NIEZMIERNIE BOGACI.KIEDY BIEDACY STAJĄ SIE BOGATYMI PRZYRÓWNANI SĄ DO KRÓLÓW.ICH KRÓLOWANIE POLEGA WYŁĄCZNIE NA STATUSIE I BOGACTWIE.
W ŻADNEJ MIERZE CZŁOWIEK NIE BĘDZIE PANOWAŁ NAD CZŁOWIEKIEM.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Eschatologia”