W OBRONIE BOGA

Sprzeczności w Biblii, krytyka etyki biblijnej itp.
Dział przeznaczony przede wszystkim dla tych, którzy nie wierzą w boskie natchnienie Biblii. Obowiązuje wewnętrzny regulamin

Moderatorzy: kansyheniek, Bobo, booris, Junior Admin, Moderatorzy

Awatar użytkownika
nesto
Posty: 4193
Rejestracja: 02 kwie 2012, 12:06
Lokalizacja: były katolik

Post autor: nesto »

waldek S pisze:Czy nie jest to prawidłowością, że energia/duch która do Boga wróciła – od Boga wyszła?
Naturalnie, że tak. Bóg ożywia wszystko i wszystko stwarza.
Ja go po prostu inaczej nazywam i inaczej postrzegam.
A pamiętaj, że każdy postrzega Boga, tak jak on sobie tego życzy.

waldek S
Posty: 163
Rejestracja: 26 sty 2015, 19:38

Post autor: waldek S »

Nesto
Niezmiernie się cieszę, że uważasz siebie za Dziecko Boga!
Wiedziałem, że prędzej czy później do tego dojdziesz!!!
Dlaczego to wiedziałem? – ponieważ zauważyłem, że się zastanawiasz i rozmyślasz nad każdą odpowiedzią – a to wystawia tobie bardzo dobre świadectwo.
Jeżeli człowiek zacznie rozmyślać/zastanawiać się nad: skąd się wziął? Dokąd zmierza? Po co istnieje?
To prędzej czy później musi się „otrzeć” o Stwórcę, bo inaczej to życie niemiałoby sensu!!!

Człowiek jest stworzony do życia wiecznego, tylko ten proces jest zahamowany przez nasze grzechy.

Zapewne wiesz, że człowiek co jakiś czas wymienia na nowe: skórę, krew, kości itd. Po jakimś czasie replikowane części człowieka stają się coraz gorsze od pierwowzoru i to powoduje że się starzejemy następnie umieram w konsekwencji tego.
To już zaświadcza, że człowiek ma predyspozycje do życia wiecznego – być może, teraz wystarczy tylko, żeby Bóg jakiś gen odblokował w taki sposób żeby replikacja trwała w nieskończoność i żeby replikowane elementy człowieka nie były gorsze ale się ulepszały od pierwowzoru, to w tedy człowiek odmłodniej do stanu najlepszego jaki ma zakodowany w genach, natomiast jego rozwój będzie trwał w nieskończoność.

Czy dla Stwórcy wszechświata jest jakimś problemem tego dokonać?

Skoro jest w wszechświecie „jakaś” potężna moc która jest wieczna, możemy założyć, że jest wieczna ponieważ skoro istnieje do dzisiaj świat uporządkowany – który to każdy człowiek może zobaczy, to musi i istnieć ta wielka moc która to stworzyła – myślę, że jest to logiczne?
Dlatego, możemy wyciągnąć takie wnioski, że jest to moc wieczna!

Teraz proszę się zastanowić, czy byłby problem dla tej potężnej mocy, zrodzić mniejsze moce podobne do siebie i ubrać je w ciało, krew, rozum i zaszczepić im życie wieczne, bądź tylko stworzyć istoty duchowe bez ciała - aniołów?

Myślę, że nie było to żadnym problemem dla naszego Ojca Stwórcy!!!

Awatar użytkownika
nesto
Posty: 4193
Rejestracja: 02 kwie 2012, 12:06
Lokalizacja: były katolik

Post autor: nesto »

Nie chodzi o to co jest problemem dla Boga, a co nie jest.
Życie wieczne jako oddzielna "osoba" byłoby gorsze od śmierci wiecznej i nosiło znamiona piekła.
Wyobraź sobie miliardy lat, przez które nie masz co robić. Wszystko się znudziło, o wszystkim rozmawiałeś, wszystko poznałeś, wszędzie byłeś itp. Na dodatek niczego nie potrzebujesz. Obłęd. Nawet samobójstwa nie możesz popełnić :-D

Człowiek umiera. Bezpowrotnie. Ciało rozsypuje się w proch. Koniec.
Energia (duch) jednoczy się z Bogiem.
Być może zachowując WSZYSTKIE odczucia ziemskie i pamiętając WSZYSTKO.
Taki koniec bardziej mi odpowiada, niż królowanie jakieś tam. Bo na czym niby miałoby polegać?
Czemu wszyscy tak bardzo przyziemnie przywiązani sa do swoich ciał?

Awatar użytkownika
Pokoja
Posty: 707
Rejestracja: 11 paź 2015, 16:09
Lokalizacja: POLSKA

Re: W OBRONIE BOGA

Post autor: Pokoja »

ata333 pisze:opisy dotycz±ce Boga Jego natury i charakteru.. w S.T sa poprzez DOSLOWNE, LITERALNE ich zrozumienie.. wprost jak dla mnie powodem szkalowania DOBREGO IMIENIA BOGA.. i niemal blu¼nierstwem w stosunku do Niego

chrze¶cijanie wyznaj±cy zasadê SOLA SCRIPTURA.. w tym NATCHNIENIA Pisma.. wywodz±cego siê z tej zasady.. bardzo siê myl±.. przypisuj±c Bogu.. cechy ..widziane i rozumiane jedynie z punktu widzenia staro¿ytnych.. prymitywnych jeszcze b±d¼ co b±d¼ spo³eczno¶ci.. które np.. pojecie SPRAWIEDLIWOSCI widzieli /rozumieli w taki oto jeszcze BARBARZYNSKI sposób:
(Ps 44(43),6l; BT)

"Dziêki Tobie nacieramy na naszych wrogów i naszych napastników depczemy w imiê Twoje"


(Ps 58, 11)

Sprawiedliwy siê cieszy, kiedy widzi karê, myje swoje nogi we krwi niegodziwca.
Jak mo¿na odczytaæ powy¿sze teksty na podstawie Konkordancji Stronga?

Kod: Zaznacz cały

Z powodu (8902) nieprzyjació³ (6862) prowadzili¶my wojny (5055), deptali¶my (947) s³awê (8034) powstaj±cych (podburzaj±cych, sprawiaj±cych poruszenie – 6965). Ps 44:6

Raduje siê (8055) sprawiedliwy (usprawiedliwiony - 6662),  gdy (3588) od czasu do czasu (6471) widzi (2372) pomstê (5359) krwi (1818), obmywaj±c± (7364) winê grzechu (7563). Ps. 58:11
W jaki sposób w powy¿szych t³umaczeniach, SOLA SCRIPTURA szkaluje DOBRE IMIÊ BOGA?

W zwi±zku z dostrze¿eniem potrzeby w tym zakresie, zak³adam w±tek SOLA SCRIPTURA W OBRONIE BOGA
http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.p ... 144#409143
Mêdrzec w proszku i iskierce, pomija Prawdê Boga,1Kor. 1:18-21;3:18-20. Poszukiwacz", pojmuje w Nim jej Ducha i mi³o¶æ,2Te. 2:10
Trzeba wgl±daæ w ¦wiête Ksiêgi, które da³ nam w ³asce Pan. Mêdrzec swoj± marno¶æ zmierzy, zacznie badaæ Boski plan: w Chrystusow± krew uwierzy, doskona³y ujrzy stan.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Sprzeczności w Biblii”